Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe:

 • kierownik: Roman Gorzawski
  (32) 429 59 93
 • kontakt: (32) 429 59 94 - obrót lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

  (32) 429 59 95 - obrót nieruchomościami

  ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątkek od 7:30 do 14:00

Do zadań Referatu Infrastruktury i Gospdarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 • dokonywanie sprzedaży nieruchomości, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie. oddanie w trwały zarząd oraz jego wygaszenie, a także ograniczenie prawami rzeczowymi w tym uzytkowaniem i służebnościami gruntowymi
 • prowadzenie spraw związanych ze zleceniem wyceny nieruchomościami w zakresie spraw prowadzonych przez Referat
 • kompleksowe przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu uzytkownika wieczystego i trwałego zarządu
 • wydawanie decyzji związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • rozwiązywanie umów uzytkowania wieczystego przed upływem terminu, na które zostało ustanowione
 • sprzedaż prawa wieczystego uzytkownia gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników
 • prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich
 • prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych i fizycznych na gruntach gminnych
 • wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności w zakresie spraw prowadzonych przez Referat
 • zlecanie dokumentów geodezyjnych (wyciągów głównych, wykazów zmian gruntowych) dla potrzeb zadań realizowanych przez Referat
 • przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w celu zakładania nowych ksiąg dla gruntów stanowiących własność Gminy, ujawniania podziałów i decyzji komunalizayjnych, w zakresie spraw prowadzonych przez Referat
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych i uzytkowych z zasobu Gminy
 • reprezentowanie Gminy jako współwłaściciela we współnotach mieszkaniowych przez pracowników wyznaczonych do tego przez Burmistrza.

Redakcja strony: Referat Infrastruktury i Gospodarki NieruchomościamiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 10:10:37
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2016-02-08 12:40:15
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2016-02-08 12:40:13
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2016-02-08 12:40:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 3973