Przedszkole Nr 3

Kontakt

  • ul. Mostowa 3,
  • 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
  • (32) 431 10 06
  • dyrektor: mgr Joanna Wieczorek

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznego - ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. nr 67 z 1996 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Przedszkola nr 3 z dnia 4 września 2001 r.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Zasady naboru dzieci do przedszkola określa punkt 11 statutu przedszkola.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora i intendenta i dostępny jest w kancelarii przedszkolnej w godzinach pracy przedszkola. Inne ewidencje placówka prowadzi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w oświatowych jednostkach organizacyjnych gmin z 2001 r. (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych).

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor placówki w godzinach pracy przedszkola.

Redakcja strony: Przedszkole Nr 3Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:36:03
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2020-02-19 13:07:43
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2020-02-19 13:07:42
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2020-02-19 13:07:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 2440