Straż Miejska

Dane adresowe

 • komendant: Adam Reniszak,
 • kontakt: (32) 431 19 28

  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: od 7.00 do 17.00
  sobota od 7.00 do 15.00
 • Straż Miejska została powołana do życia 6 stycznia 1992 roku zarządzeniem burmistrza. Celem jej utworzenia była ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowanie prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie łącznie zatrudnionych jest pięciu wykwalifikowanych strażników, mających do dyspozycji samochód służbowy.

Do zadań straży należy w szczególności:

 • 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk
  żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób
  postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia
  w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
  popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
  i organizacjami społecznymi,
 • 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.

Redakcja strony: Straż MiejskaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-19 11:38:56
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2015-09-30 14:27:02
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2015-09-30 14:27:00
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2015-09-30 14:27:00
Drukuj Liczba odwiedzin: 5380