Przedszkole Nr 8

Kontakt

 • ul. Kołłątaja 2,
 • 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • (32) 431 11 59
 • Oddział zamiejscowy
 • ul Zabrzańska 25
 • 44-237 Czerwionka-Leszczyny
 • tel. 032 427 35 35
 • dyrektor: mgr Ewa Zaremba

Status prawny lub forma prawna:

Decyzja nr OW-I-5090/97/83 Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach z dnia 15 marca 1983 r. w sprawie otwarcia Przedszkola nr 8 z mocą obowiązującą od 1 września 1982

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz statut placówki z 12 października 2001 r. 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego lub ustnie; zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa §11 statutu placówki

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę. Rejestr znajduje się w kancelarii, dostępny w godzinach pracy przedszkola.

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor przedszkola.

Redakcja strony: Przedszkole Nr 8Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:37:09
 • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:45:24
 • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:45:22
 • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:45:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 2132