BIP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest  wspólnotą samorządową, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią  z mocy prawa wspólnotę samorządową. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)  lub za pośrednictwem organów gminy.

Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy pomocy któego wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcom burmistrza lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wykonuje w tym zakresie uprawnienia z kodeksu pracy oraz przepisów szczegółowych dotyczących danej grupy pracowników.

 

Redakcja strony: BIP Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-03-20 10:47:27
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-03-20 10:47:29
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-03-20 10:47:27
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-03-20 10:47:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 8979