Plany i programy

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany i programy [ 77 ]
Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2019 r. Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-07-03 11:10
Kurdek Irena
199.78KB
Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2018 r. Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-05-13 11:05
Kurdek Irena
199.4KB
Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2017 r. Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-05-13 11:05
Kurdek Irena
349.98KB
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-12-03 13:23
Kurdek Irena
4.6MB
Stanowisko RDOŚ w Katowicach dot.  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026” Stanowisko RDOŚ w Katowicach dot. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-08-28 10:09
Kurdek Irena
1.02MB
 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026 - projekt dokumentu do konsultacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026 - projekt dokumentu do konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
18-08-28 10:06
Kurdek Irena
4.61MB
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-08-29 14:00
Witała Anna
7.37MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-08-29 13:59
Witała Anna
2.64MB
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-08-18 09:27
Witała Anna
2.57MB
Prognoza oddziaływania na środowisko: Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny Prognoza oddziaływania na środowisko: Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-03-04 12:28
Kurdek Irena
676.18KB
Prognoza oddziaływania na środowisko: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny Prognoza oddziaływania na środowisko: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-03-04 12:28
Kurdek Irena
688.57KB
“Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
“Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
18-05-21 14:13
Kurdek Irena
7.5MB
“Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” “Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
16-11-18 13:00
Kurdek Irena
3.48MB
Załącznik nr 1 PZE.pdf Załącznik nr 1 PZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-11-18 12:57
Kurdek Irena
110.24KB
Załącznik nr 2 PZE.pdf Załącznik nr 2 PZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-11-18 12:57
Kurdek Irena
1MB
Załącznik nr 3 PZE.pdf Załącznik nr 3 PZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-11-18 12:58
Kurdek Irena
610.19KB
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.pdf Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-02-29 11:52
Chyła Hanna
433.23KB
Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.pdf Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-02-29 11:41
Chyła Hanna
201.36KB
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-12-16 13:38
Pyszny Katarzyna
1.74MB
Zał. Nr 1 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Zał. Nr 1 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-12-16 13:18
Pyszny Katarzyna
218.13KB
Zał. N 2 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Zał. N 2 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-12-16 13:17
Pyszny Katarzyna
1MB
Zał. Nr 3 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Zał. Nr 3 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-12-16 10:58
Pyszny Katarzyna
610.19KB
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-11-27 08:33
Pala Łukasz
317.14KB
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2016 z perspektywa na lata 2017 - 2020 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2016 z perspektywa na lata 2017 - 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1476
15-01-30 12:49
Pyszny Katarzyna
11.09MB
Obwieszczenie Burmistrza Obwieszczenie Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
13-02-13 10:04
575.14KB
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¡ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2013 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¡ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2013 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
13-01-07 13:39
96.51KB
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2013 rok Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2013 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
13-01-07 11:41
92.18KB
PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2012-2014  - SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKA¯ENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2012-2014 - "SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKA¯ENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
12-09-18 13:13
84.31KB
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZ¡DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ¡CYMI DZIAŁALNOŚÆ PO¯YTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZ¡DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ¡CYMI DZIAŁALNOŚÆ PO¯YTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
11-06-07 09:31
76KB
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA 2011 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2011 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
11-03-08 13:29
71.34KB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
11-03-08 13:17
89.56KB
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku
publicznego na 2011 rok Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
11-03-08 13:15
115.53KB
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
11-01-11 14:23
8.25MB
Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Czerwionka-Leszczyny- aktualizacja sierpień 2010 Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Czerwionka-Leszczyny- aktualizacja sierpień 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
10-08-20 13:31
1.31MB
Lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny - znowelizowany Lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny - znowelizowany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1286
09-11-04 14:53
873.07KB
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
09-03-16 15:02
56.5KB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
09-03-16 15:00
82KB
Program współpracy Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2009 rok Program współpracy Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
08-12-11 08:41
136.61KB
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1576
08-08-08 12:41
2.46MB
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.03.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego ob Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.03.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego ob
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
08-06-10 00:00
156.58KB
Załącznik nr 1 do uchwały Załącznik nr 1 do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
08-06-10 00:00
1.89MB
Załącznik nr 2 do uchwały Załącznik nr 2 do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
08-06-10 00:00
73.73KB
Załącznik nr 3 do uchwały Załącznik nr 3 do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
08-06-10 00:00
69.89KB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
08-06-09 00:00
83.47KB
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26.09.2002 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26.09.2002 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1492
08-06-09 00:00
195.02KB
Program ochrony środowiska Program ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1864
08-06-09 00:00
2.75MB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
08-06-05 00:00
104.84KB
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
08-06-05 00:00
93.2KB
Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2012 Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
08-06-05 00:00
166.41KB
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
08-06-05 00:00
103.27KB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
08-06-05 00:00
117.22KB
Inwestycje planowane do realizacji w 2007 r. Inwestycje planowane do realizacji w 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
08-06-05 00:00
53.11KB
Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2009. Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2009.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
08-06-05 00:00
131.44KB
Plan audytu wewnętrznego na rok 2007 . Plan audytu wewnętrznego na rok 2007 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
08-06-05 00:00
499.97KB
Plan Rozwoju Sołectwa Stanowice. Plan Rozwoju Sołectwa Stanowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
08-06-05 00:00
179.15KB
Plan Rozwoju Sołectwa Szczejkowice. Plan Rozwoju Sołectwa Szczejkowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 812
08-06-05 00:00
139.38KB
Plan Rozwoju Sołectwa Palowice. Plan Rozwoju Sołectwa Palowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
08-06-05 00:00
136.72KB
Plan Rozwoju Sołectwa Bełk Plan Rozwoju Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1232
08-06-05 00:00
3.06MB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerrwionka-Leszczyny na 2006 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerrwionka-Leszczyny na 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
08-06-05 00:00
83.5KB
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2015. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
08-06-05 00:00
161.51KB
Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2008. Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2008.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
08-06-05 00:00
100.03KB
Plan audytu wewnętrznego na rok 2006. Plan audytu wewnętrznego na rok 2006.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
08-06-05 00:00
181.06KB
Program współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działaln Program współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działaln
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
08-06-05 00:00
30.6KB
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1130
08-06-05 00:00
2.55MB
Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1408
08-06-05 00:00
165.11KB
Plan audytu wewnętrznego na rok 2005. Plan audytu wewnętrznego na rok 2005.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
08-06-05 00:00
226.09KB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
08-06-05 00:00
226.27KB
Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2005 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2005 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
08-06-05 00:00
95.05KB
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
08-06-05 00:00
2.52MB
Program inwestycyjny oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006. Program inwestycyjny oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
08-06-05 00:00
218.35KB
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
08-06-05 00:00
18.11KB
Zmiany w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne Zmiany w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
08-06-05 00:00
41.1KB
Zmiany w pozostałych działach i rozdziałach Zmiany w pozostałych działach i rozdziałach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
08-06-05 00:00
32.98KB
Program inwestycyjny obejmujący dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Program inwestycyjny obejmujący dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
08-06-05 00:00
24.92KB
Program inwestycyjny obejmujący pozostałe działy i rozdziały Program inwestycyjny obejmujący pozostałe działy i rozdziały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
08-06-05 00:00
47.9KB
Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
08-06-05 00:00
69.89KB
Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
08-06-05 00:00
2.75MB

Redakcja strony: Plany i programyRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:14:46
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 5585