Plany i programy

Kategoria: Plany i programy [ 89 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-07-06 12:56 Kurdek Irena 20.34MB
format: format_pdf Załącznik nr 6 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-02-22 11:05 Strzelczyk Katarzyna 1.11MB
format: format_pdf Załącznik nr 9 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-02-22 10:21 Kurdek Irena 2.87MB
format: format_pdf Załącznik nr 8 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-02-22 10:21 Kurdek Irena 652.13KB
format: format_pdf Załącznik nr 7 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-02-22 10:15 Kurdek Irena 1.49MB
format: format_pdf Załącznik nr 5 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-02-22 10:03 Kurdek Irena 1.38MB
format: format_pdf Załącznik nr 4 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-02-22 10:02 Kurdek Irena 3.01MB
format: format_pdf Załącznik nr 3 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-02-22 10:02 Kurdek Irena 1.13MB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-02-22 10:01 Kurdek Irena 692.12KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-02-22 10:00 Kurdek Irena 687.39KB
format: format_pdf Projekt aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-05-04 11:37 Kurdek Irena 20.34MB
format: format_pdf Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za lata 2018 – 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-02-22 09:44 Kurdek Irena 1.1MB
format: format_pdf Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-07-03 11:10 Kurdek Irena 199.78KB
format: format_pdf Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-05-13 11:05 Kurdek Irena 199.4KB
format: format_pdf Raport z działań w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” za 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-05-13 11:05 Kurdek Irena 349.98KB
format: format_pdf „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
18-12-03 13:23 Kurdek Irena 4.6MB
format: format_pdf Stanowisko RDOŚ w Katowicach dot. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-08-28 10:09 Kurdek Irena 1.02MB
format: format_pdf „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026 - projekt dokumentu do konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
18-08-28 10:06 Kurdek Irena 4.61MB
format: format_pdf Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-08-29 14:00 Witała Anna 7.37MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-08-29 13:59 Witała Anna 2.64MB
format: format_pdf PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-08-18 09:27 Witała Anna 2.57MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko: Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-03-04 12:28 Kurdek Irena 676.18KB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-03-04 12:28 Kurdek Irena 688.57KB
format: format_pdf “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 707
18-05-21 14:13 Kurdek Irena 7.5MB
format: format_pdf “Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
16-11-18 13:00 Kurdek Irena 3.48MB
format: format_pdf Załącznik nr 1 PZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-11-18 12:57 Kurdek Irena 110.24KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 PZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-11-18 12:57 Kurdek Irena 1MB
format: format_pdf Załącznik nr 3 PZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-11-18 12:58 Kurdek Irena 610.19KB
format: format_pdf Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-02-29 11:52 Chyła Hanna 433.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-02-29 11:41 Chyła Hanna 201.36KB
format: format_pdf Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
15-12-16 13:38 Pyszny Katarzyna 1.74MB
format: format_pdf Zał. Nr 1 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-12-16 13:18 Pyszny Katarzyna 218.13KB
format: format_pdf Zał. N 2 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-12-16 13:17 Pyszny Katarzyna 1MB
format: format_pdf Zał. Nr 3 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-12-16 10:58 Pyszny Katarzyna 610.19KB
format: format_pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-11-27 08:33 Pala Łukasz 317.14KB
format: format_pdf Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2016 z perspektywa na lata 2017 - 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2302
15-01-30 12:49 Pyszny Katarzyna 11.09MB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
13-02-13 10:04 575.14KB
format: format_pdf GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¡ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2013 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
13-01-07 13:39 96.51KB
format: format_pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2013 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
13-01-07 11:41 92.18KB
format: format_pdf PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2012-2014 - "SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKA¯ENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
12-09-18 13:13 84.31KB
format: format_doc PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZ¡DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ¡CYMI DZIAŁALNOŚÆ PO¯YTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
11-06-07 09:31 76KB
format: format_pdf GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2011 ROK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
11-03-08 13:29 71.34KB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
11-03-08 13:17 89.56KB
format: format_pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
11-03-08 13:15 115.53KB
format: format_zip Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
11-01-11 14:23 8.25MB
format: format_pdf Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Czerwionka-Leszczyny- aktualizacja sierpień 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
10-08-20 13:31 1.31MB
format: format_pdf Lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny - znowelizowany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1414
09-11-04 14:53 873.07KB
format: format_doc Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
09-03-16 15:02 56.5KB
format: format_doc Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
09-03-16 15:00 82KB
format: format_pdf Program współpracy Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego na 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
08-12-11 08:41 136.61KB
format: format_pdf Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1854
08-08-08 12:41 2.46MB
format: format_pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.03.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego ob
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
08-06-10 00:00 156.58KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
08-06-10 00:00 1.89MB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
08-06-10 00:00 73.73KB
format: format_pdf Załącznik nr 3 do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
08-06-10 00:00 69.89KB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
08-06-09 00:00 83.47KB
format: format_pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26.09.2002 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1553
08-06-09 00:00 195.02KB
format: format_pdf Program ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1906
08-06-09 00:00 2.75MB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
08-06-05 00:00 104.84KB
format: format_pdf Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
08-06-05 00:00 93.2KB
format: format_pdf Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
08-06-05 00:00 166.41KB
format: format_pdf Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
08-06-05 00:00 103.27KB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
08-06-05 00:00 117.22KB
format: format_pdf Inwestycje planowane do realizacji w 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
08-06-05 00:00 53.11KB
format: format_pdf Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2009.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
08-06-05 00:00 131.44KB
format: format_pdf Plan audytu wewnętrznego na rok 2007 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
08-06-05 00:00 499.97KB
format: format_pdf Plan Rozwoju Sołectwa Stanowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 889
08-06-05 00:00 179.15KB
format: format_pdf Plan Rozwoju Sołectwa Szczejkowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1045
08-06-05 00:00 139.38KB
format: format_pdf Plan Rozwoju Sołectwa Palowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 531
08-06-05 00:00 136.72KB
format: format_pdf Plan Rozwoju Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1307
08-06-05 00:00 3.06MB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerrwionka-Leszczyny na 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
08-06-05 00:00 83.5KB
format: format_pdf Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
08-06-05 00:00 161.51KB
format: format_pdf Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2008.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
08-06-05 00:00 100.03KB
format: format_pdf Plan audytu wewnętrznego na rok 2006.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
08-06-05 00:00 181.06KB
format: format_pdf Program współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działaln
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
08-06-05 00:00 30.6KB
format: format_pdf Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1271
08-06-05 00:00 2.55MB
format: format_pdf Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1478
08-06-05 00:00 165.11KB
format: format_pdf Plan audytu wewnętrznego na rok 2005.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
08-06-05 00:00 226.09KB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
08-06-05 00:00 226.27KB
format: format_pdf Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2005 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
08-06-05 00:00 95.05KB
format: format_pdf Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1158
08-06-05 00:00 2.52MB
format: format_pdf Program inwestycyjny oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
08-06-05 00:00 218.35KB
format: format_pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
08-06-05 00:00 18.11KB
format: format_pdf Zmiany w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
08-06-05 00:00 41.1KB
format: format_pdf Zmiany w pozostałych działach i rozdziałach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
08-06-05 00:00 32.98KB
format: format_pdf Program inwestycyjny obejmujący dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
08-06-05 00:00 24.92KB
format: format_pdf Program inwestycyjny obejmujący pozostałe działy i rozdziały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
08-06-05 00:00 47.9KB
format: format_pdf Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
08-06-05 00:00 69.89KB
format: format_pdf Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 688
08-06-05 00:00 2.75MB

Redakcja strony: Plany i programyRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:14:46
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 6956