Urząd Stanu Cywilnego

Dane adresowe

 • kierownik: Kornelia Warzecha,
  pok. nr 1,
  (32) 429 59 53
 • kontakt: (32) 429 59 53

  pok. nr 1,
  ul. Parkowa 9a (budynek USC)
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Urząd jest w posiadaniu ksiąg archiwalnych należących do byłych Urzędów Stanu Cywilnego, obejmujących następujące miejscowości: Leszczyny, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko, Bełk, Stanowice, Przegędza, Książenice, Kamień oraz Palowice łącznie ze Szczejkowicami.

Księgi stanu cywilnego z miejscowości Książenice i Kamień, obejmujące okres od 01.1973 do 02.1977 przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilchowicach. Księgi dotyczące miejscowości Dębieńsko obejmujące okres od 01.1973 do 02.1977 znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ornontowicach. Od marca 1977 roku rejestracja zdarzeń z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzona jest z powrotem przez Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach we wspólnych księgach dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego oparta jest przede wszystkim o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Do głównych zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy:

 • przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC i poza lokalem USC,

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,

 • migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,

 • aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL,

 • usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL,

 • nadawanie numeru PESEL noworodkom,

 • meldowanie noworodków,

 • wymeldowywanie osób zmarłych,

 • przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi,

 • prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego,

 • uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego,

 • wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,

 • wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:

       - odmowy dokonania transkrypcji
       -
odmowy odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
       -
odmowy sprostowania aktu stanu cywilnego
       -
odmowy uzupełnienia aktu stanu cywilnego
       -
odmowy wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
       -
odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
       -
zmiany imienia i nazwiska
       -
skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 • wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

 • wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL,

 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,

 • przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego,

 • uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych),

 • przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion noworodkom,

 • przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci,

 • wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów,

 • organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,

 • wydawanie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego,

 • sporządzanie testamentów,

 • przekazywanie informacji Centrum Informacji Kryminalnych, straży granicznej i innym uprawnionym jednostkom,

 • nadzór nad funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego USC oraz przekazywanie 100-letnich i 80-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.

Redakcja strony: Urząd Stanu CywilnegoRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-19 11:42:44
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-12-11 09:54:24
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-12-11 09:54:22
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-12-11 09:54:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 7299