Urząd Stanu Cywilnego

Dane adresowe

 • kierownik: Kornelia Warzecha,
  pok. nr 1,
  (32) 429 59 53
 • kontakt: (32) 429 59 53

  pok. nr 1,
  ul. Parkowa 9a (budynek USC)
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Urząd jest w posiadaniu ksiąg archiwalnych należących do byłych Urzędów Stanu Cywilnego, obejmujących następujące miejscowości: Leszczyny, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko, Bełk, Stanowice, Przegędza, Książenice, Kamień oraz Palowice łącznie ze Szczejkowicami.

Księgi stanu cywilnego z miejscowości Książenice i Kamień, obejmujące okres od 01.1973 do 02.1977 przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilchowicach. Księgi dotyczące miejscowości Dębieńsko obejmujące okres od 01.1973 do 02.1977 znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ornontowicach. Od marca 1977 roku rejestracja zdarzeń z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzona jest z powrotem przez Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach we wspólnych księgach dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego oparta jest przede wszystkim o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Do głównych zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do tych ksiąg,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego,
 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wydawanie zaświadczeń dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)
 • przyjmowanie oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński (ślub cywilny),
 • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • uznaniu ojcostwa,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • wydawanie mieszkańcom Czerwionki-Leszczyn zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących:
 • wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • odtworzenia aktu stanu cywilnego
 • sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 • uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
 • skrócenia okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca jeżeli małżeństwo zawierane będzie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zmiany imienia i nazwiska,
 • sporządzanie do GUS-u miesięcznych sprawozdań dot. urodzeń, małżeństw i zgonów
 • organizacja jubileuszowych rocznic pożycia małżeńskiego oraz wręczanie "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie",
 • przyjmowanie w formie protokołu oświadczenia ustnej woli spadkodawcy.

Redakcja strony: Urząd Stanu CywilnegoRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-19 11:42:44
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-06-05 12:27:06
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-06-05 12:27:04
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-06-05 12:27:04
Drukuj Liczba odwiedzin: 3231