Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Ostatnia zmiana: 2020-07-06 14:01:29
Redaktor: Jazgar Irena
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2020-07-06 14:01:29 Jazgar Irena Postanowienie NR 407/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Czerwioka-Leszczyny Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 14:00:12 Jazgar Irena Postanowienie NR 407/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Czerwioka-Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:26:31 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:25:49 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:25:15 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:24:26 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:23:46 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:22:51 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniami opiekunów i kierowców– wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:22:10 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-07-06 13:21:24 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 7505627