Akty Prawa

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Akty Prawa Miejscowego [ 451 ]
UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-08 14:37
Gruszkiewicz Sylwia
166.08KB
UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-08 14:37
Gruszkiewicz Sylwia
169.2KB
UCHWAŁA NR XXX/337/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku UCHWAŁA NR XXX/337/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:36
Gruszkiewicz Sylwia
221.76KB
UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-08 14:35
Gruszkiewicz Sylwia
320.96KB
UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-08 14:34
Gruszkiewicz Sylwia
167.58KB
UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-08 14:34
Gruszkiewicz Sylwia
206.92KB
UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:33
Gruszkiewicz Sylwia
335.89KB
UCHWAŁA NR XXIX/324/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny UCHWAŁA NR XXIX/324/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-08 14:33
Gruszkiewicz Sylwia
273.18KB
UCHWAŁA NR XXIX/323/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka
i Grabowej w obrębie Dębieńsko UCHWAŁA NR XXIX/323/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-03-08 14:32
Gruszkiewicz Sylwia
3.75MB
UCHWAŁA NR XXVIII/318/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVIII/318/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-08 14:31
Gruszkiewicz Sylwia
15.74MB
UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-08 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
321.54KB
UCHWAŁA NR XXVI/306/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na
refundację kosztów inwestycji z zakresu UCHWAŁA NR XXVI/306/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:27
Gruszkiewicz Sylwia
663.07KB
UCHWAŁA NR XXVI/305/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych UCHWAŁA NR XXVI/305/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-08 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
205.55KB
UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
144.85KB
UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-08 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
152.43KB
Uchwała Nr XXVI/298/20
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk Uchwała Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-08 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
2.15MB
UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-08 14:23
Gruszkiewicz Sylwia
251.8KB
UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-03-08 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
195.04KB
UCHWAŁA NR XXV/279/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta UCHWAŁA NR XXV/279/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
196.75KB
UCHWAŁA NR XXV/278/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu UCHWAŁA NR XXV/278/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-08 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
173.67KB
UCHWAŁA NR XXV/275/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach
Czuchów i Dębieńsko UCHWAŁA NR XXV/275/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-08 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
3.68MB
UCHWAŁA NR XXIII/261/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków UCHWAŁA NR XXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-08 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
177.15KB
UCHWAŁA NR XXIII/257/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie UCHWAŁA NR XXIII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-08 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
97.03KB
UCHWAŁA NR XXIII/256/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare UCHWAŁA NR XXIII/256/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-08 14:18
Gruszkiewicz Sylwia
94.71KB
UCHWAŁA NR XXIII/255/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle UCHWAŁA NR XXIII/255/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-08 14:18
Gruszkiewicz Sylwia
94.96KB
UCHWAŁA NR XXIII/254/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko UCHWAŁA NR XXIII/254/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-08 14:17
Gruszkiewicz Sylwia
94.81KB
UCHWAŁA NR XXIII/253/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów UCHWAŁA NR XXIII/253/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-08 14:17
Gruszkiewicz Sylwia
94.44KB
UCHWAŁA NR XXIII/252/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum UCHWAŁA NR XXIII/252/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-08 14:16
Gruszkiewicz Sylwia
94.74KB
UCHWAŁA NR XXIII/251/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka UCHWAŁA NR XXIII/251/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-08 14:16
Gruszkiewicz Sylwia
94.26KB
UCHWAŁA NR XXIII/250/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice UCHWAŁA NR XXIII/250/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-08 14:15
Gruszkiewicz Sylwia
88.35KB
UCHWAŁA NR XXIII/249/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice UCHWAŁA NR XXIII/249/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-08 14:15
Gruszkiewicz Sylwia
88.01KB
UCHWAŁA NR XXIII/248/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza UCHWAŁA NR XXIII/248/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-08 14:14
Gruszkiewicz Sylwia
118.66KB
UCHWAŁA NR XXIII/247/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice UCHWAŁA NR XXIII/247/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-08 14:14
Gruszkiewicz Sylwia
88.27KB
UCHWAŁA NR XXIII/246/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice UCHWAŁA NR XXIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-08 14:13
Gruszkiewicz Sylwia
118.67KB
UCHWAŁA NR XXIII/245/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk UCHWAŁA NR XXIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-08 14:13
Gruszkiewicz Sylwia
88.87KB
UCHWAŁA NR XXII/241/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/241/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-08 14:12
Gruszkiewicz Sylwia
84.26KB
UCHWAŁA NR XXII/240/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako
drogi publicznej UCHWAŁA NR XXII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-08 14:11
Gruszkiewicz Sylwia
168.57KB
UCHWAŁA NR XXII/239/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne UCHWAŁA NR XXII/239/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-08 14:11
Gruszkiewicz Sylwia
86.18KB
UCHWAŁA NR XXII/238/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26
października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne UCHWAŁA NR XXII/238/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-08 14:10
Gruszkiewicz Sylwia
86.53KB
UCHWAŁA NR XXI/231/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXI/231/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:09
Gruszkiewicz Sylwia
99.12KB
UCHWAŁA NR XXI/226/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku
szkolnym 2020/2021 UCHWAŁA NR XXI/226/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-08 14:09
Gruszkiewicz Sylwia
84.16KB
UCHWAŁA NR XXI/225/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXI/225/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-08 14:08
Gruszkiewicz Sylwia
89.05KB
UCHWAŁA NR XIX/205/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny UCHWAŁA NR XIX/205/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-08 14:07
Gruszkiewicz Sylwia
640.59KB
UCHWAŁA NR XIX/204/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym UCHWAŁA NR XIX/204/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-08 14:07
Gruszkiewicz Sylwia
86.22KB
UCHWAŁA NR XIX/203/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XIX/203/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-08 14:06
Gruszkiewicz Sylwia
115.99KB
UCHWAŁA NR XIX/202/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.:
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
UCHWAŁA NR XIX/202/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-08 14:05
Gruszkiewicz Sylwia
99.12KB
UCHWAŁA NR XVIII/199/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-03-08 14:03
Gruszkiewicz Sylwia
101.91KB
UCHWAŁA NR XVII/186/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze UCHWAŁA NR XVII/186/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-08 14:02
Gruszkiewicz Sylwia
95.82KB
UCHWAŁA NR XVII/185/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku UCHWAŁA NR XVII/185/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-03-08 14:01
Gruszkiewicz Sylwia
191.68KB
UCHWAŁA NR XVII/184/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, UCHWAŁA NR XVII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-08 14:00
Gruszkiewicz Sylwia
92.41KB
UCHWAŁA NR XV/165/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych UCHWAŁA NR XV/165/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-03-06 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
265.3KB
UCHWAŁA NR XV/164/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.:
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
i Miasta UCHWAŁA NR XV/164/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-06 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
83.55KB
UCHWAŁA NR XV/163/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na
refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu
gminy UCHWAŁA NR XV/163/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-06 13:12
Gruszkiewicz Sylwia
87.68KB
UCHWAŁA NR XIV/159/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz UCHWAŁA NR XIV/159/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-03-06 13:11
Gruszkiewicz Sylwia
146.67KB
UCHWAŁA NR XIII/135/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2020 roku UCHWAŁA NR XIII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-03-06 13:07
Gruszkiewicz Sylwia
88.26KB
UCHWAŁA NR XIII/134/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2020 roku UCHWAŁA NR XIII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-06 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
84.24KB
UCHWAŁA NR XII/129/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii
Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- UCHWAŁA NR XII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-06 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
2.62MB
UCHWAŁA NR XII/128/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca
2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych UCHWAŁA NR XII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-06 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
83.06KB
UCHWAŁA NR XII/122/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-06 13:04
Gruszkiewicz Sylwia
281.68KB
UCHWAŁA NR XII/121/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego UCHWAŁA NR XII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-03-06 13:04
Gruszkiewicz Sylwia
145.66KB
UCHWAŁA NR XII/118/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk UCHWAŁA NR XII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-06 13:03
Gruszkiewicz Sylwia
8.21MB
UCHWAŁA NR XII/117/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego
Dębieńsko 1 obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej UCHWAŁA NR XII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-03-06 13:02
Gruszkiewicz Sylwia
2.18MB
UCHWAŁA NR XI/99/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-03-06 13:02
Gruszkiewicz Sylwia
80.16KB
UCHWAŁA NR X/93/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR X/93/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-06 13:01
Gruszkiewicz Sylwia
75.63KB
UCHWAŁA NR VIII/74/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r. UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-03-06 13:00
Gruszkiewicz Sylwia
150.83KB
MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia
1 września 2019 r. MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-06 13:00
Gruszkiewicz Sylwia
145.55KB
UCHWAŁA NR VIII/72/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-03-06 12:59
Gruszkiewicz Sylwia
76.28KB
UCHWAŁA NR VII/66/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-04-09 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
76.14KB
UCHWAŁA NR VII/65/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu
Szczejkowice UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-04-09 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
1.2MB
UCHWAŁA NR VII/64/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-04-09 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
1.07MB
UCHWAŁA NR VII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-04-09 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
1.37MB
UCHWAŁA NR VII/62/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-04-09 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
1.32MB
UCHWAŁA NR VII/61/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-04-09 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
1.45MB
UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-04-09 13:19
Gruszkiewicz Sylwia
1.3MB
UCHWAŁA NR VI/54/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-04-09 13:19
Gruszkiewicz Sylwia
84.19KB
UCHWAŁA NR VI/53/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2019-2022 UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na lata 2019-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 675
19-04-09 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
6.77MB
UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-04-09 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
2.37MB
UCHWAŁA NR VI/51/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-04-09 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
83.94KB
UCHWAŁA NR V/42/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-04-09 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
75.6KB
UCHWAŁA NR III/35/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-04-09 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
80.16KB
UCHWAŁA NR III/29/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2019 roku UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-04-09 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
87.99KB
UCHWAŁA NR III/28/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-04-09 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
448.52KB
UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2019 roku UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-04-09 13:14
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
UCHWAŁA NR LVI/617/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych UCHWAŁA NR LVI/617/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-04-09 13:13
Gruszkiewicz Sylwia
77.82KB
UCHWAŁA NR LIV/592/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych UCHWAŁA NR LIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-04-09 13:12
Gruszkiewicz Sylwia
333.03KB
UCHWAŁA NR LIV/591/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-04-09 13:11
Gruszkiewicz Sylwia
273.5KB
UCHWAŁA NR LIV/590/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LIV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
19-04-09 13:10
Gruszkiewicz Sylwia
373.12KB
UCHWAŁA NR LIV/589/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu UCHWAŁA NR LIV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-04-09 13:10
Gruszkiewicz Sylwia
80.06KB
UCHWAŁA NR LIV/588/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania
na lata 2014-2020 UCHWAŁA NR LIV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-04-09 13:10
Gruszkiewicz Sylwia
81.37KB
UCHWAŁA NR LIII/581/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR LIII/581/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-04-09 13:09
Gruszkiewicz Sylwia
157.96KB
UCHWAŁA NR LIII/580/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969) UCHWAŁA NR LIII/580/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-04-09 13:08
Gruszkiewicz Sylwia
78.98KB
UCHWAŁA NR LIII/579/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LIII/579/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-04-09 13:07
Gruszkiewicz Sylwia
86.88KB
UCHWAŁA NR LII/575/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i UCHWAŁA NR LII/575/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-08-20 16:01
Gruszkiewicz Sylwia
182.64KB
UCHWAŁA NR LI/568/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
UCHWAŁA NR LI/568/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-08-20 16:00
Gruszkiewicz Sylwia
83.63KB
UCHWAŁA NR LI/567/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008) UCHWAŁA NR LI/567/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-08-20 16:00
Gruszkiewicz Sylwia
78.45KB
UCHWAŁA NR LI/566/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LI/566/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-08-20 15:59
Gruszkiewicz Sylwia
75.94KB
UCHWAŁA NR LI/565/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LI/565/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-08-20 15:59
Gruszkiewicz Sylwia
74.85KB
UCHWAŁA NR LI/564/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych UCHWAŁA NR LI/564/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-08-20 15:59
Gruszkiewicz Sylwia
78.25KB
UCHWAŁA NR LI/563/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LI/563/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-08-20 15:58
Gruszkiewicz Sylwia
81.66KB
UCHWAŁA NR L/558/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR L/558/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-08-20 15:57
Gruszkiewicz Sylwia
81.06KB
UCHWAŁA NR L/557/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR L/557/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-08-20 15:57
Gruszkiewicz Sylwia
82.26KB
UCHWAŁA NR L/555/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 UCHWAŁA NR L/555/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-08-20 15:56
Gruszkiewicz Sylwia
193.26KB
UCHWAŁA NR XLIX/543/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w dziennych domach pomocy UCHWAŁA NR XLIX/543/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-05-02 12:07
Gruszkiewicz Sylwia
81.12KB
UCHWAŁA NR XLIX/542/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061) UCHWAŁA NR XLIX/542/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-05-02 12:07
Gruszkiewicz Sylwia
139.16KB
UCHWAŁA NR XLIX/541/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA NR XLIX/541/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-05-02 12:06
Gruszkiewicz Sylwia
160.45KB
UCHWAŁA NR XLIX/540/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza UCHWAŁA NR XLIX/540/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
18-05-02 12:06
Gruszkiewicz Sylwia
34.37MB
UCHWAŁA NR XLVIII/530/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków UCHWAŁA NR XLVIII/530/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-05-02 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
148.34KB
UCHWAŁA NR XLVIII/529/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych UCHWAŁA NR XLVIII/529/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-05-02 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
143.11KB
UCHWAŁA NR XLVIII/528/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego UCHWAŁA NR XLVIII/528/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-05-02 12:04
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
UCHWAŁA NR XLVIII/527/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz UCHWAŁA NR XLVIII/527/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-05-02 12:04
Gruszkiewicz Sylwia
80.66KB
UCHWAŁA NR XLVIII/526/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLVIII/526/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-05-02 12:03
Gruszkiewicz Sylwia
79.47KB
UCHWAŁA NR XLVIII/525/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLVIII/525/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-05-02 12:03
Gruszkiewicz Sylwia
153.2KB
UCHWAŁA NR XLVII/520/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 UCHWAŁA NR XLVII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
18-05-02 12:02
Gruszkiewicz Sylwia
291.77KB
UCHWAŁA NR XLVII/519/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLVII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-05-02 12:02
Gruszkiewicz Sylwia
79.7KB
UCHWAŁA NR XLVII/518/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLVII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-03-05 12:31
Gruszkiewicz Sylwia
81.08KB
UCHWAŁA NR XLIV/507/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami
budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania UCHWAŁA NR XLIV/507/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-03-05 12:29
Gruszkiewicz Sylwia
918.59KB
UCHWAŁA NR XLII/480/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i UCHWAŁA NR XLII/480/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-03-05 12:28
Gruszkiewicz Sylwia
83.29KB
UCHWAŁA NR XLII/479/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLII/479/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-03-05 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
80.41KB
UCHWAŁA NR XLII/478/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2018 roku UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-03-05 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
88.39KB
UCHWAŁA NR XLI/471/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2018 roku UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-03-05 12:26
Gruszkiewicz Sylwia
84.5KB
UCHWAŁA NR XL/467/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach UCHWAŁA NR XL/467/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-03-05 12:25
Gruszkiewicz Sylwia
513.49KB
UCHWAŁA NR XL/449/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,
a także wskazania organów UCHWAŁA NR XL/449/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-03-05 12:25
Gruszkiewicz Sylwia
95.92KB
UCHWAŁA NR XL/448/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR XL/448/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-03-05 12:24
Gruszkiewicz Sylwia
96.71KB
UCHWAŁA NR XXXIX/438/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób
fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
UCHWAŁA NR XXXIX/438/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-03-05 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
1.11MB
UCHWAŁA NR XXXIX/437/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży” UCHWAŁA NR XXXIX/437/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
18-03-05 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
142.56KB
UCHWAŁA NR XXXIX/436/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice UCHWAŁA NR XXXIX/436/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-03-05 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
2.22MB
UCHWAŁA NR XXXIX/435/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Księdza Hanuska” UCHWAŁA NR XXXIX/435/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Księdza Hanuska”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
18-03-05 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
143.4KB
UCHWAŁA NR XXXIX/434/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna” UCHWAŁA NR XXXIX/434/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-03-05 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
142.92KB
UCHWAŁA NR XXXIX/433/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa” UCHWAŁA NR XXXIX/433/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-03-05 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
143.02KB
UCHWAŁA NR XXXVII/416/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXVII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
18-03-05 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
459.1KB
UCHWAŁA NR XXXVII/415/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej UCHWAŁA NR XXXVII/415/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-03-05 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
82.01KB
UCHWAŁA NR XXXV/395/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/395/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-05-08 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
145.17KB
UCHWAŁA NR XXXV/394/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/394/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-05-08 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
147.17KB
UCHWAŁA NR XXXV/393/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy UCHWAŁA NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-05-08 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
2.55MB
UCHWAŁA NR XXXV/392/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/392/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-05-08 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
86.18KB
UCHWAŁA NR XXXIV/382/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku UCHWAŁA NR XXXIV/382/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-05-08 08:46
Gruszkiewicz Sylwia
245.33KB
UCHWAŁA NR XXXIV/381/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu UCHWAŁA NR XXXIV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-05-08 08:45
Gruszkiewicz Sylwia
146.78KB
Uchwala Nr XXXIV/380/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Uchwala Nr XXXIV/380/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-05-08 08:45
Gruszkiewicz Sylwia
137.21KB
UCHWAŁA NR XXXIV/379/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIV/379/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-05-08 08:43
Gruszkiewicz Sylwia
84.66KB
UCHWAŁA NR XXXIII/370/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-03-21 12:59
Gruszkiewicz Sylwia
83.46KB
UCHWAŁA NR XXXIII/369/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-03-21 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
84.18KB
UCHWAŁA NR XXXIII/367/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/367/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-03-21 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
144.32KB
UCHWAŁA NR XXXIII/366/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XXXIII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-03-21 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
82.56KB
UCHWAŁA NR XXXIII/365/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-03-21 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
80.85KB
Uchwała Nr XXXI/354/17
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej Uchwała Nr XXXI/354/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
17-03-21 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
6.73MB
UCHWAŁA NR XXXI/352/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-03-21 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
88.69KB
UCHWAŁA NR XXX/348/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXX/348/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-03-21 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
81.05KB
UCHWAŁA NR XXIX/343/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1 UCHWAŁA NR XXIX/343/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
17-03-21 12:54
Gruszkiewicz Sylwia
8.8MB
UCHWAŁA NR XXIX/342/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIX/342/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-03-21 12:53
Gruszkiewicz Sylwia
150.05KB
UCHWAŁA NR XXVIII/322/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVIII/322/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-03-21 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
84.01KB
UCHWAŁA NR XXVIII/321/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XXVIII/321/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-03-21 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
84.47KB
UCHWAŁA NR XXVIII/320/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących
od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-03-21 12:51
Gruszkiewicz Sylwia
421.68KB
UCHWAŁA NR XXVIII/319/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących
od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-03-21 12:51
Gruszkiewicz Sylwia
503.6KB
UCHWAŁA NR XXVIII/318/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-03-21 12:50
Gruszkiewicz Sylwia
508.89KB
UCHWAŁA NR XXVIII/317/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/317/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-03-21 12:50
Gruszkiewicz Sylwia
89.14KB
Załącznik 3 do Uchwały Nr XXVI/307/16 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXVI/307/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-03-21 12:49
Gruszkiewicz Sylwia
298.94KB
Załącznik 2 do Uchwały Nr XXVI/307/16 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXVI/307/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-03-21 12:49
Gruszkiewicz Sylwia
230.67KB
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVI/307/16 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVI/307/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-03-21 12:49
Gruszkiewicz Sylwia
335.24KB
UCHWAŁA NR XXVI/307/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy UCHWAŁA NR XXVI/307/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-03-21 12:47
Gruszkiewicz Sylwia
0.94MB
UCHWAŁA NR XXVI/306/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVI/306/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-03-21 12:46
Gruszkiewicz Sylwia
88.17KB
Uchwała Nr XXV/298/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
Uchwała Nr XXV/298/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-03-21 12:45
Gruszkiewicz Sylwia
245.09KB
Uchwała Nr XXV/294/16
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej. Uchwała Nr XXV/294/16 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
17-03-21 12:44
Gruszkiewicz Sylwia
7.17MB
UCHWAŁA NR XXIII/271/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin a także UCHWAŁA NR XXIII/271/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-03-21 12:43
Gruszkiewicz Sylwia
82.22KB
UCHWAŁA NR XXIII/270/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka UCHWAŁA NR XXIII/270/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-03-21 12:42
Gruszkiewicz Sylwia
87.36KB
UCHWAŁA NR XXIII/269/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-03-21 12:42
Gruszkiewicz Sylwia
80.12KB
UCHWAŁA NR XXII/255/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania UCHWAŁA NR XXII/255/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
17-03-21 12:41
Gruszkiewicz Sylwia
290.29KB
UCHWAŁA NR XXII/254/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz
Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/254/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-03-21 12:40
Gruszkiewicz Sylwia
79.46KB
UCHWAŁA NR XXII/253/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/253/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-03-21 12:40
Gruszkiewicz Sylwia
85.99KB
UCHWAŁA NR XIX/231/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom
Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIX/231/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-03-21 12:38
Gruszkiewicz Sylwia
168.06KB
UCHWAŁA NR XIX/230/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIX/230/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-03-21 12:38
Gruszkiewicz Sylwia
82.92KB
UCHWAŁA NR XIX/229/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania
zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej
Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XIX/229/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-03-21 12:37
Gruszkiewicz Sylwia
86.23KB
UCHWAŁA NR XIX/228/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” UCHWAŁA NR XIX/228/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
17-03-21 12:36
Gruszkiewicz Sylwia
24.85MB
UCHWAŁA NR XVII/216/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-02-12 09:29
Gruszkiewicz Sylwia
86.92KB
UCHWAŁA NR XVII/215/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/215/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-02-12 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
UCHWAŁA NR XVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
UCHWAŁA NR XVII/214/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-02-12 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
89.18KB
UCHWAŁA NR XVII/208/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1
w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk UCHWAŁA NR XVII/208/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
16-02-12 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
6.62MB
UCHWAŁA NR XVII/207/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury UCHWAŁA NR XVII/207/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-02-12 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
89.51KB
Uchwała Nr XVI/204/15
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku Uchwała Nr XVI/204/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-02-12 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
1.01MB
UCHWAŁA NR XV/201/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XV/201/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-02-12 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
84.27KB
UCHWAŁA NR XIII/189/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie UCHWAŁA NR XIII/189/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-02-12 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
87.35KB
UCHWAŁA NR XIII/188/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/188/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-02-12 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
81.84KB
UCHWAŁA NR XIII/187/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących
od 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/187/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-02-12 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
407.18KB
UCHWAŁA NR XIII/186/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-02-12 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
434.92KB
UCHWAŁA NR XIII/185/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/185/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-02-12 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
92.21KB
UCHWAŁA NR XII/181/15
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej
i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny,
w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz UCHWAŁA NR XII/181/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
16-02-12 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
15.45MB
UCHWAŁA NR XII/166/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku UCHWAŁA NR XII/166/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
16-02-12 09:20
Gruszkiewicz Sylwia
755.8KB
UCHWAŁA NR XII/165/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XII/165/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-02-12 09:18
Gruszkiewicz Sylwia
85KB
UCHWAŁA NR XII/164/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR XII/164/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-02-12 09:17
Gruszkiewicz Sylwia
86.74KB
UCHWAŁA NR XI/152/15
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny,
w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz UCHWAŁA NR XI/152/15 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-02-12 09:16
Gruszkiewicz Sylwia
4.12MB
UCHWAŁA NR XI/151/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących
jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania UCHWAŁA NR XI/151/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-02-12 09:15
Gruszkiewicz Sylwia
0.94MB
Uchwała Nr XI/150/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XI/150/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-02-12 09:14
Gruszkiewicz Sylwia
141.89KB
UCHWAŁA NR XI/144/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XI/144/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
16-02-12 09:12
Gruszkiewicz Sylwia
87.2KB
UCHWAŁA NR IX/138/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie UCHWAŁA NR IX/138/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-02-12 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
88.51KB
UCHWAŁA NR IX/132/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w obrębie Bełk UCHWAŁA NR IX/132/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-02-12 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
713.5KB
UCHWAŁA NR IX/131/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE- LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód
od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki UCHWAŁA NR IX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE- LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-02-12 09:10
Gruszkiewicz Sylwia
711.13KB
UCHWAŁA NR VIII/115/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze
środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska UCHWAŁA NR VIII/115/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-02-12 09:09
Gruszkiewicz Sylwia
247.64KB
UCHWAŁA NR VIII/114/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VIII/114/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-02-12 09:08
Gruszkiewicz Sylwia
193.74KB
UCHWAŁA NR VIII/113/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-02-12 09:07
Gruszkiewicz Sylwia
94.18KB
UCHWAŁA NR VIII/112/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VIII/112/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-02-12 09:07
Gruszkiewicz Sylwia
126.2KB
UCHWAŁA NR VII/91/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla
niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, UCHWAŁA NR VII/91/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-02-12 09:06
Gruszkiewicz Sylwia
87.45KB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osóbfizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osóbfizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-02-12 09:04
Gruszkiewicz Sylwia
165.1KB
UCHWAŁA NR VI/76/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-02-12 09:01
Gruszkiewicz Sylwia
597.66KB
UCHWAŁA NR VI/75/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j
ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach UCHWAŁA NR VI/75/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
16-02-12 08:59
Gruszkiewicz Sylwia
78.47KB
UCHWAŁA NR VI/74/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-02-12 08:59
Gruszkiewicz Sylwia
84.68KB
UCHWAŁA NR V/60/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR V/60/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-02-12 08:57
Gruszkiewicz Sylwia
82.72KB
UCHWAŁA NR V/59/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla
niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, UCHWAŁA NR V/59/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-02-12 08:57
Gruszkiewicz Sylwia
86.87KB
Załącznik 3 do Uchwały Nr IV/54/14 Załącznik 3 do Uchwały Nr IV/54/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-02-12 08:56
Gruszkiewicz Sylwia
122.58KB
Załącznik 2 do Uchwały Nr IV/54/14 Załącznik 2 do Uchwały Nr IV/54/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-02-12 08:55
Gruszkiewicz Sylwia
225.26KB
UCHWAŁA NR IV/54/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach UCHWAŁA NR IV/54/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-02-12 08:54
Gruszkiewicz Sylwia
12.52MB
UCHWAŁA NR IV/52/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym UCHWAŁA NR IV/52/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-02-12 08:53
Gruszkiewicz Sylwia
84.45KB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego
programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
lata 2013 - 2017 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-02-12 08:52
Gruszkiewicz Sylwia
2.14MB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-02-12 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
193.77KB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
16-02-12 08:49
Gruszkiewicz Sylwia
246.49KB
UCHWAŁA NR III/41/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR III/41/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-02-12 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
87.48KB
UCHWAŁA NR XLVIII/639/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach UCHWAŁA NR XLVIII/639/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
16-02-12 08:43
Gruszkiewicz Sylwia
12.49MB
UCHWAŁA NR XLVIII/638/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR XLVIII/638/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-02-12 08:42
Gruszkiewicz Sylwia
92.81KB
UCHWAŁA NR XLVII/625/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR XLVII/625/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-02-12 08:41
Gruszkiewicz Sylwia
86.79KB
UCHWAŁA NR XLV/601/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-02-12 08:40
Gruszkiewicz Sylwia
262.95KB
UCHWAŁA NR XLIV/582/14
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do
tego uprawnionych UCHWAŁA NR XLIV/582/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-02-12 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
107KB
UCHWAŁA NR XLIV/581/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLIV/581/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-02-12 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
91.99KB
UCHWAŁA NR XLIV/580/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013-2017” UCHWAŁA NR XLIV/580/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-02-12 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
92.4KB
UCHWAŁA NR XLIV/579/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz UCHWAŁA NR XLIV/579/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-02-12 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
91.45KB
UCHWAŁA NR XLIV/578/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLIV/578/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-02-12 08:28
Gruszkiewicz Sylwia
84.53KB
UCHWAŁA NR XLIII/572/14
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku
z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji -
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLIII/572/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji - na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-02-12 08:27
Gruszkiewicz Sylwia
766.3KB
Uchwała Nr XLIII/571/14
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice Uchwała Nr XLIII/571/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-02-12 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
5.06MB
UCHWAŁA NR XLIII/569/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi UCHWAŁA NR XLIII/569/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-02-12 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
448.6KB
UCHWAŁA NR XLIII/568/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XLIII/568/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-02-12 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
80.23KB
UCHWAŁA NR XLIII/567/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR XLIII/567/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-02-12 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
86.69KB
UCHWAŁA NR XLII/557/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLII/557/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-02-12 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
159.87KB
UCHWAŁA NR XLI/535/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR XLI/535/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
14-03-31 15:26
Gruszkiewicz Sylwia
78.57KB
UCHWAŁA NR XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji UCHWAŁA NR XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
14-03-31 15:25
Gruszkiewicz Sylwia
83.36KB
UCHWAŁA NR XLI/533/14
RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 UCHWAŁA NR XLI/533/14 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
14-03-31 15:24
Gruszkiewicz Sylwia
77.73KB
UCHWAŁA NR XL/527/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi UCHWAŁA NR XL/527/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
14-02-10 14:48
Gruszkiewicz Sylwia
603.23KB
UCHWAŁA NR XL/526/14
z dnia 29 stycznia 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XL/526/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
14-02-10 14:47
Gruszkiewicz Sylwia
77.95KB
UCHWAŁA NR XXXIX/517/14 
z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1 UCHWAŁA NR XXXIX/517/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
14-02-10 14:41
Górecki Wojciech
18.75MB
Uchwała Nr XXXVII/500/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Uchwała Nr XXXVII/500/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
14-01-10 10:19
Gruszkiewicz Sylwia
80.55KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
14-01-10 10:17
Gruszkiewicz Sylwia
229.16KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
i Miastu Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
14-01-10 10:16
Gruszkiewicz Sylwia
164.98KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce
organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
14-01-10 10:15
Gruszkiewicz Sylwia
219.65KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-01-10 10:15
Gruszkiewicz Sylwia
254.52KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz warunków Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz warunków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
14-01-10 10:14
Gruszkiewicz Sylwia
286.5KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
14-01-10 10:13
Gruszkiewicz Sylwia
149.35KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
14-01-10 10:12
Gruszkiewicz Sylwia
372.08KB
Obwieszczeniez dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, Obwieszczeniez dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
14-01-10 10:11
Gruszkiewicz Sylwia
174.72KB
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
14-01-10 10:10
Gruszkiewicz Sylwia
310.55KB
Uchwała Nr XXXV/475/13 z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności      Uchwała Nr XXXV/475/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
14-01-10 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
82.39KB
Uchwała Nr XXXV/474/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego Uchwała Nr XXXV/474/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
14-01-10 10:06
Gruszkiewicz Sylwia
77.12KB
Uchwała Nr XXXV/473/13 z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy Uchwała Nr XXXV/473/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-01-10 10:05
Gruszkiewicz Sylwia
525.75KB
Uchwała Nr XXXV/472/13 z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od
1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/472/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-01-10 10:02
Gruszkiewicz Sylwia
307.78KB
Uchwała Nr XXXV/471/13 z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/471/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
14-01-10 10:01
Gruszkiewicz Sylwia
330.89KB
Uchwała Nr XXXV/470/13 z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/470/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
14-01-10 10:00
Gruszkiewicz Sylwia
328.65KB
Uchwała Nr XXXV/469/13 z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/469/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
14-01-10 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
90.14KB
Uchwała Nr XXXIV/452/13 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminnej jednostki organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach nadanego uchwałą Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIV/452/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminnej jednostki organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach nadanego uchwałą Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
14-01-10 09:58
Gruszkiewicz Sylwia
77.52KB
Uchwała Nr XXXIV/451/13 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXIV/451/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
14-01-10 09:57
Gruszkiewicz Sylwia
81.54KB
Uchwała Nr XXXIII/434/13 z dnia 6 września 2013 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, Uchwała Nr XXXIII/434/13 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
14-01-10 09:55
Gruszkiewicz Sylwia
53.15KB
Uchwała Nr XXXIII/433/13 z dnia 6 września 2013 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXIII/433/13 z dnia 6 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-01-10 09:54
Gruszkiewicz Sylwia
53.49KB
Uchwała Nr XXXII/427/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów
Uchwała Nr XXXII/427/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
14-01-10 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
82.34KB
Uchwała Nr XXXII/426/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi Uchwała Nr XXXII/426/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-01-10 09:51
Gruszkiewicz Sylwia
79.06KB
Uchwała Nr XXXII/425/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr XXXII/425/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
14-01-10 09:49
Gruszkiewicz Sylwia
77.58KB
Uchwała Nr XXXII/424/13
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Uchwała Nr XXXII/424/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
14-01-10 09:49
Gruszkiewicz Sylwia
80.17KB
Uchwała Nr XXXII/423/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz Uchwała Nr XXXII/423/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
14-01-10 09:48
Gruszkiewicz Sylwia
112.1KB
Uchwała Nr XXXI/404/13 z dnia 9 maja 2013 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Uchwała Nr XXXI/404/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-01-10 09:46
Gruszkiewicz Sylwia
87.52KB
Uchwała nr XXX/387/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Uchwała nr XXX/387/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
13-04-08 10:59
77.73KB
Uchwała nr XXX/386/13 rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Uchwała nr XXX/386/13 rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
13-04-08 10:58
82KB
UCHWAŁA NR XXIX/376/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i a UCHWAŁA NR XXIX/376/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
13-03-08 09:45
317.23KB
UCHWAŁA NR XXIX/375/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego Dębieńsko 1
w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka UCHWAŁA NR XXIX/375/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1153
13-03-08 09:42
7.2MB
UCHWAŁA NR XXIX/374/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autost UCHWAŁA NR XXIX/374/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autost
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
13-03-08 09:40
3.19MB
Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie 	uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic ¯orska  i Zwycięs Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic ¯orska i Zwycięs
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
13-02-06 14:14
1.92MB
Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie 	określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów    i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy  i M Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
13-02-06 14:12
98.78KB
Uchwała nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie	zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017, Uchwała nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017",
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
13-02-06 14:06
1.57MB
Uchwała nr XXVIII/359/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Uchwała nr XXVIII/359/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
13-02-06 14:04
81.03KB
Uchwała Nr XXVII/352/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwio Uchwała Nr XXVII/352/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwio
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
13-01-30 08:59
64.12KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
13-01-30 08:58
637.13KB
Uchwała Nr XXVI/335/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała Nr XXVI/335/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
13-01-30 08:53
122.69KB
Uchwała Nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy Uchwała Nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
13-01-30 08:52
132.95KB
Uchwała Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Uchwała Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
13-01-30 08:51
196.94KB
Uchwała Nr XXVI/331/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała Nr XXVI/331/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
13-01-30 08:49
135.95KB
Uchwała Nr XXVI/330/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Uchwała Nr XXVI/330/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
13-01-30 08:48
127.92KB
Uchwała Nr XXVI/329/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr XXVI/329/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
13-01-30 08:46
167.58KB
Uchwała Nr XXVI/328/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr XXVI/328/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
13-01-30 08:45
127.58KB
Uchwała Nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
13-01-30 08:41
139.95KB
Uchwała Nr XXVI/326/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6 Uchwała Nr XXVI/326/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
13-01-30 08:39
47.64KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6, będące załącznikiem do uchwały Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6, będące załącznikiem do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
13-01-30 08:37
142.77KB
Uchwała Nr XXVI/325/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawiew sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2 Uchwała Nr XXVI/325/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawiew sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
13-01-30 08:35
47.18KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2, będące załącznikiem do uchwa Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2, będące załącznikiem do uchwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
13-01-30 08:34
136.13KB
Uchwała Nr XXVI/324/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XXVI/324/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
13-01-30 08:30
47.02KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach bedące załącznikiem do uchwały Nr XX Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach bedące załącznikiem do uchwały Nr XX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
13-01-30 08:29
227.12KB
UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia warun UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia warun
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
12-11-06 14:55
539.82KB
UCHWAŁA NR XXV/304/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniaæ przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbio UCHWAŁA NR XXV/304/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniaæ przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbio
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
12-11-06 14:54
132.16KB
UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
12-11-06 14:51
123.5KB
UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od
1 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
12-11-06 14:49
356.7KB
UCHWAŁA NR XXV/299/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/299/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
12-11-06 14:48
386.8KB
UCHWAŁA NR XXV/298/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/298/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
12-11-06 14:47
344.9KB
UCHWAŁA NR XXV/297/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/297/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
12-11-06 14:46
131.62KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
12-11-06 14:45
145.04KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-11-06 14:44
374.98KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
12-11-06 14:44
155.11KB
Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
12-09-21 13:43
169.53KB
Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiącyc Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiącyc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
12-09-21 13:41
131.3KB
Uchwała nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
12-09-21 13:12
125.93KB
UCHWAŁA NR XXIII/251/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIII/251/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
12-07-27 12:17
134.36KB
UCHWAŁA NR XXIII/250/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r.
w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszy UCHWAŁA NR XXIII/250/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
12-07-27 12:16
55.4KB
Uchwała nr XXII/240/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych
w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących w Uchwała nr XXII/240/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących w
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
12-05-30 11:51
60.27KB
Uchwała nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach ws Uchwała nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach ws
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
12-04-05 11:58
54.42KB
Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszka Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-04-05 11:56
64.38KB
Uchwała nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i adm Uchwała nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i adm
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-04-05 11:55
225.92KB
UCHWAŁA NR XVIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek pod UCHWAŁA NR XVIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek pod
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
12-03-20 15:12
51.56KB
UCHWAŁA NR XVIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności P UCHWAŁA NR XVIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
12-03-20 15:11
50.15KB
UCHWAŁA NR XVIII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XVIII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
12-03-20 15:11
65.35KB
UCHWAŁA NR XVII/183/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XVII/183/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
12-03-20 15:09
63.02KB
UCHWAŁA NR XVI/173/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych UCHWAŁA NR XVI/173/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
12-03-20 15:08
911.15KB
UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
12-03-20 15:07
917.75KB
UCHWAŁA NR XIII/145/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku UCHWAŁA NR XIII/145/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
12-03-20 15:06
425.77KB
UCHWAŁA NR XIII/144/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku UCHWAŁA NR XIII/144/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
12-03-20 15:05
427.12KB
UCHWAŁA NR XIII/143/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII/143/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-03-20 15:04
425.07KB
UCHWAŁA NR XII/137/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skł UCHWAŁA NR XII/137/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
12-03-20 14:58
425.54KB
UCHWAŁA NR XII/136/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,będących w posiadaniu Miejsk UCHWAŁA NR XII/136/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,będących w posiadaniu Miejsk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
12-03-20 14:57
433.83KB
UCHWAŁA NR XI/124/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolneg UCHWAŁA NR XI/124/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolneg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-03-20 14:55
424.78KB
UCHWAŁA NR X/113/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR X/113/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 892
12-03-20 14:53
88.66KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
12-03-20 14:52
73.95KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1700
12-03-20 14:51
85.58KB
UCHWAŁA NR X/112/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR X/112/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-03-20 14:50
48.63KB
UCHWAŁA NR X/111/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR X/111/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
12-03-20 14:49
48.89KB
UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z z UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-03-20 14:45
184.97KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/104/11Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/104/11Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
12-03-20 14:44
87.3KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/104/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
12-03-20 14:43
73.05KB
UCHWAŁA NR VIII/84/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i ad UCHWAŁA NR VIII/84/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i ad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
12-03-20 14:42
248.13KB
UCHWAŁA NR VII/76/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokośæ oraz szcz UCHWAŁA NR VII/76/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szcz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
12-03-20 14:41
162.2KB
UCHWAŁA NR VII/75/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego UCHWAŁA NR VII/75/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
12-03-20 14:39
178.74KB
UCHWAŁA NR VII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokośæ oraz szcze UCHWAŁA NR VII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
12-03-20 14:39
151.07KB
UCHWAŁA NR VII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-03-20 14:38
144.42KB
UCHWAŁA NR IV/47/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg UCHWAŁA NR IV/47/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
12-03-20 14:35
198.75KB
UCHWAŁA NR III/26/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na
normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalan UCHWAŁA NR III/26/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
12-03-20 14:34
133.21KB
UCHWAŁA NR LIV/683/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania public UCHWAŁA NR LIV/683/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania public
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
12-03-20 14:33
172.95KB
UCHWAŁA NR LIV/672/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny UCHWAŁA NR LIV/672/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
12-03-20 14:32
369.7KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
12-03-20 14:31
90.69KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
12-03-20 14:30
73.72KB
UCHWAŁA NR LII/611/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi UCHWAŁA NR LII/611/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-03-20 14:26
157.32KB
UCHWAŁA NR LII/609/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania UCHWAŁA NR LII/609/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
12-03-20 14:25
231.23KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/609/10 Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/609/10 Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
12-03-20 14:25
76.51KB
UCHWAŁA NR LII/607/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Lesz UCHWAŁA NR LII/607/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Lesz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
12-03-20 14:24
289.99KB
UCHWAŁA NR LI/603/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26
lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budże UCHWAŁA NR LI/603/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budże
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
12-03-20 14:22
147.47KB
UCHWAŁA NR LI/601/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-L UCHWAŁA NR LI/601/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-03-20 14:21
143.43KB
UCHWAŁA NR LI/600/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- UCHWAŁA NR LI/600/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
12-03-20 14:18
189.45KB
UCHWAŁA NR LI/599/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej UCHWAŁA NR LI/599/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
12-03-20 14:17
207.86KB
UCHWAŁA NR LI/597/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr UCHWAŁA NR LI/597/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
12-03-20 14:16
149.14KB
UCHWAŁA NR LI/594/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR LI/594/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
12-03-20 14:15
192.71KB
UCHWAŁA NR L/588/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia
26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzi UCHWAŁA NR L/588/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
12-03-20 14:13
162.28KB
UCHWAŁA NR L/587/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIX/574/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia
23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków ud UCHWAŁA NR L/587/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIX/574/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków ud
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-03-20 14:11
156.37KB
UCHWAŁA NR L/585/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UCHWAŁA NR L/585/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
12-03-20 14:09
174.66KB
UCHWAŁA NR L/583/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR L/583/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
12-03-20 14:07
143.7KB
UCHWAŁA NR XLIX/574/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku ada UCHWAŁA NR XLIX/574/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku ada
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
12-03-20 14:02
181.7KB
UCHWAŁA NR XLVII/562/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach mieszkalno-użytkowych stanowiących
własnośæ Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny UCHWAŁA NR XLVII/562/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach mieszkalno-użytkowych stanowiących własnośæ Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
12-03-20 13:59
168.57KB
UCHWAŁA NR XLVII/558/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności
pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i M UCHWAŁA NR XLVII/558/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-03-20 13:58
155.79KB
UCHWAŁA NR XLVII/557/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny kartą płatniczą UCHWAŁA NR XLVII/557/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny kartą płatniczą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
12-03-20 13:57
128.35KB
UCHWAŁA NR XLVI/552/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, UCHWAŁA NR XLVI/552/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
12-03-20 13:51
182.72KB
UCHWAŁA NR XLVI/551/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/532/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebęd UCHWAŁA NR XLVI/551/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/532/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebęd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
12-03-20 13:50
148.09KB
UCHWAŁA NR XLVI/550/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prz UCHWAŁA NR XLVI/550/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
12-03-20 13:49
252.22KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/550/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
12-03-20 13:48
58.59KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/550/10
Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach
z dnia 26 lutego 2010 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
12-03-20 13:44
56.01KB
UCHWAŁA NR XLVI/545/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego UCHWAŁA NR XLVI/545/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
12-03-20 13:43
137.89KB
UCHWAŁA NR XLV/533/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLV/533/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
12-03-20 13:35
126.61KB
UCHWAŁA NR XLV/532/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka R UCHWAŁA NR XLV/532/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka R
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
12-03-20 13:33
166.6KB
UCHWAŁA NR XLIV / 526 / 10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku
rolnego UCHWAŁA NR XLIV / 526 / 10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
12-03-20 13:33
73.21KB
Uchwała Nr XLII / 510 / 09 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego Uchwała Nr XLII / 510 / 09 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
12-03-20 13:30
49.44KB
Uchwała Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu dla Osiedla Malenie Uchwała Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
12-03-20 13:28
45.69KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
12-03-20 13:27
83.18KB
Uchwała Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare Uchwała Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
12-03-20 13:26
45.72KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/461/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-03-20 13:25
95.75KB
Uchwała Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle Uchwała Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
12-03-20 13:23
45.7KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/460/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
12-03-20 13:22
96.02KB
Uchwała Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu dzielnicy Dębieńsko Uchwała Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-03-20 13:22
45.42KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/459/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
12-03-20 13:21
96.4KB
Uchwała Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu dzielnicy Czuchów Uchwała Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-03-20 13:16
45.38KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
12-03-20 13:15
106.56KB
Uchwała Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum Uchwała Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
12-03-20 13:13
45.53KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-03-20 13:10
94.97KB
Uchwała Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka Uchwała Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
12-03-20 13:08
61.25KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
12-03-20 13:07
83.77KB
Uchwała Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice Uchwała Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
12-03-20 12:53
45.39KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
12-03-20 12:52
95.33KB
Uchwała Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice Uchwała Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-03-20 12:51
45.37KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
12-03-20 12:50
94.83KB
Uchwała Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza Uchwała Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-03-20 12:49
45.25KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
12-03-20 12:49
82.5KB
Uchwała Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice Uchwała Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
12-03-20 12:48
44.89KB
Załącznik do uchwały Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do uchwały Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
12-03-20 12:47
82.68KB
Uchwała Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice. Uchwała Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
12-03-20 12:46
44.82KB
Załącznik do uchwały Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do uchwały Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 738
12-03-20 12:45
80.45KB
Uchwała Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk. Uchwała Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
12-03-20 12:43
45.16KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-03-20 12:42
83.31KB
Uchwała Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr Uchwała Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
12-03-20 12:33
49.31KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
12-03-20 12:32
41.39KB
Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-03-20 12:31
68.75KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
12-03-20 12:30
96.88KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
12-03-20 12:29
70.26KB
Uchwała Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży, oraz pozaust Uchwała Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży, oraz pozaust
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
12-03-20 12:27
51.15KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
12-03-20 12:25
42.77KB
Uchwała Nr XXXVII/414/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uchwała Nr XXXVII/414/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
12-03-20 12:23
46.56KB
Uchwała Nr XXXVII/413/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszymi zm Uchwała Nr XXXVII/413/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszymi zm
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
12-03-20 12:22
48.35KB
Uchwała Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uchwała Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
12-03-20 12:20
48.46KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
12-03-20 12:19
81.03KB
Uchwała Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uchwała Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
12-03-20 12:17
47.39KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
12-03-20 12:16
63.57KB
Uchwała Nr XXXVI/394/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości 
i zasad pobierania opłaty targowej. Uchwała Nr XXXVI/394/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
12-03-20 12:14
48KB
Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokośæ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za waru Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za waru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
12-03-20 12:13
89.5KB
Uchwała Nr XXXV/375/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których Uchwała Nr XXXV/375/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
12-03-20 12:11
59.49KB
Uchwała Nr XXX/ 313 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Uchwała Nr XXX/ 313 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
12-03-20 12:02
51.85KB
Uchwała Nr XXVIII/ 289 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Uchwała Nr XXVIII/ 289 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
12-03-20 11:58
54.76KB
Uchwała Nr XXVII/282/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 roku sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Uchwała Nr XXVII/282/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 roku sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
12-03-20 11:54
63.58KB
Uchwała Nr XXV/251/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych. Uchwała Nr XXV/251/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
12-03-20 11:48
65.54KB
Uchwała Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/153/07Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach p Uchwała Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/153/07Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach p
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-03-20 11:40
74.59KB
Uchwała Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej Uchwała Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
12-03-16 13:55
60.3KB
Uchwała Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
12-03-16 13:54
64.49KB
Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnio9nych w szkołach ... Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnio9nych w szkołach ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
12-03-16 13:52
77.76KB
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/143/07 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/143/07
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
12-03-16 13:48
106.17KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/143/07 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/143/07
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-03-16 13:48
95.41KB
Uchwała Nr XV/143/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku Uchwała Nr XV/143/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
12-03-16 13:47
48.27KB
Uchwała Nr XIV/122/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XIV/122/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
12-03-16 13:45
54.33KB
Załącznik do uchwały Nr X/100/07 Załącznik do uchwały Nr X/100/07
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
12-03-16 13:43
65.53KB
Uchwała Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
12-03-16 13:42
45.41KB
Uchwała Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
12-03-16 12:30
45.08KB
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/458/06 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/458/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
12-03-16 12:28
76.95KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/458/06 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/458/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
12-03-16 12:27
73.51KB
Uchwała Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. Uchwała Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
12-03-16 12:26
58.32KB
Uchwała Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dot. udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wym Uchwała Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dot. udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-03-16 12:21
56.8KB
Załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały Nr XLIV/380/06 Załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały Nr XLIV/380/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
12-03-16 12:13
73.23KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/06 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
12-03-16 12:12
139.92KB
Uchwała Nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Le Uchwała Nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Le
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
12-03-16 12:11
121.54KB
Załącznik do uchwały Nr XLIII/373/06 Załącznik do uchwały Nr XLIII/373/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
12-03-16 12:07
84.89KB
Uchwała Nr XLIII/373/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XLIII/373/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
12-03-16 12:07
93.5KB
Uchwała Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęæ nauczycieli dla których ustalony plan zajęæ jest różny w poszczególnych okresa Uchwała Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęæ nauczycieli dla których ustalony plan zajęæ jest różny w poszczególnych okresa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
12-03-16 12:03
70.95KB
Uchwała Nr XXX/258/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Uchwała Nr XXX/258/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-03-16 12:01
61.16KB
Uchwała Nr XXX/257/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe Uchwała Nr XXX/257/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
12-03-16 11:59
48.81KB
Uchwała Nr XXIX/252/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokośæ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach dla których organem prowadząc Uchwała Nr XXIX/252/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach dla których organem prowadząc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
12-03-16 11:55
81.92KB
Uchwała Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częścio Uchwała Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częścio
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
12-03-16 11:29
90.87KB
Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
12-03-16 11:25
46.81KB
Uchwała Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
12-03-16 11:23
154.56KB
Załącznik do uchwały Nr X/50/2003 Załącznik do uchwały Nr X/50/2003
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
12-03-16 11:20
28.33KB
Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu parków miejskich i skwerów Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu parków miejskich i skwerów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
12-03-16 11:19
67.74KB
Załącznik do uchwały Nr X/49/2003 Załącznik do uchwały Nr X/49/2003
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
12-03-16 11:17
19.72KB
Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu placu zabaw Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu placu zabaw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
12-03-16 11:16
56.92KB
Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych ograniczeń w zakresie stosowania nawozu naturalnego pochodzącego od kur na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych ograniczeń w zakresie stosowania nawozu naturalnego pochodzącego od kur na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
12-03-16 11:11
99.92KB
Uchwała Nr IX/81/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca załącznik do uchwały nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. - wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody Uchwała Nr IX/81/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca załącznik do uchwały nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. - wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
12-03-16 11:08
39.91KB
Uchwała Nr IX/90/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad związanych z umieszczaniem reklam i tablic informacyjnych na budynkach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr IX/90/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad związanych z umieszczaniem reklam i tablic informacyjnych na budynkach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
12-03-16 10:57
96.23KB
Uchwała Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
12-03-16 10:54
299.41KB
Uchwała Nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej drzew w drodze uznania za pomniki przyrody Uchwała Nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej drzew w drodze uznania za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
12-03-16 10:51
248.21KB
Uchwała Nr IV/19/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu Uchwała Nr IV/19/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
12-03-16 10:09
70.3KB
Uchwała Nr IX/93/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr IX/93/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
12-03-16 09:38
183.99KB
Uchwała Nr III/35/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr III/35/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
12-03-16 09:35
88.89KB
Uchwała Nr I/14/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr I/14/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
12-03-16 09:30
135.97KB

Redakcja strony: Akty PrawaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 11:38:14
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 13195