Akty Prawa

Kategoria: Akty Prawa Miejscowego [ 538 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/731/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
24-04-03 13:42 Gruszkiewicz Sylwia 471.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/726/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
24-04-03 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 230.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/725/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/696/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
24-04-03 13:40 Gruszkiewicz Sylwia 223.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/724/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
24-04-03 13:40 Gruszkiewicz Sylwia 297KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/723/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
24-04-03 13:39 Gruszkiewicz Sylwia 823.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/722/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
24-04-03 13:39 Gruszkiewicz Sylwia 1.25MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/721/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
24-04-03 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 1.29MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/720/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
24-04-03 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 1.28MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/719/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
24-04-03 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/718/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
24-04-03 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 1.12MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/717/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
24-04-03 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 1.21MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/716/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
24-04-03 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 1.38MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/715/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
24-04-03 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/714/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
24-04-03 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 1.59MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/713/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
24-04-03 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 1.5MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/712/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
24-04-03 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 1.65MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/711/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
24-04-03 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 1.48MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/701/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-04-03 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 355.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/700/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
24-04-03 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 222.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/699/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
24-04-03 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 226.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIII/696/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
24-03-28 12:12 Gruszkiewicz Sylwia 270.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/692/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
24-03-28 12:11 Gruszkiewicz Sylwia 219.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/691/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
24-03-28 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 221.95KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/679/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
24-03-28 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 270.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/678/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
24-03-28 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 379.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/677/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-03-28 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 227.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/676/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
24-03-28 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 239.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/675/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czewionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
24-03-28 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 282.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/674/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
24-03-28 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 342.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/673/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
24-03-28 12:06 Gruszkiewicz Sylwia 243.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/672/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
24-03-28 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 227.38KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/661/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
24-03-28 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 223.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/649/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
24-03-28 12:04 Gruszkiewicz Sylwia 224.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/646/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-03-28 12:03 Gruszkiewicz Sylwia 221.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/645/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Młyńskiej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
24-03-28 12:03 Gruszkiewicz Sylwia 10.11MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/644/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
24-03-28 12:02 Gruszkiewicz Sylwia 4.62MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/639/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
24-03-28 12:01 Gruszkiewicz Sylwia 223.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/620/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-03-28 11:59 Gruszkiewicz Sylwia 219.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/613/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
24-03-28 11:59 Gruszkiewicz Sylwia 289.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/611/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/381/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
24-03-28 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 216.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/599/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
24-03-28 11:57 Gruszkiewicz Sylwia 226.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/597/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
24-03-28 11:56 Gruszkiewicz Sylwia 240.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXII/586/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2023-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
23-03-02 09:48 Gruszkiewicz Sylwia 8.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXII/585/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
23-03-02 09:47 Gruszkiewicz Sylwia 221.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXII/584/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-03-02 09:47 Gruszkiewicz Sylwia 287.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXII/583/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-03-02 09:46 Gruszkiewicz Sylwia 203.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXII/582/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
23-03-02 09:46 Gruszkiewicz Sylwia 203.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LX/572/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r poz. 918)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
23-03-02 09:44 Gruszkiewicz Sylwia 219.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/569/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
23-03-02 09:43 Gruszkiewicz Sylwia 227.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/568/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
23-03-02 09:43 Gruszkiewicz Sylwia 156.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/565/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
23-03-02 09:42 Gruszkiewicz Sylwia 220.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/564/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
23-03-02 09:41 Gruszkiewicz Sylwia 217.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/563/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
23-03-02 09:41 Gruszkiewicz Sylwia 220.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/562/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/485/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-03-02 09:40 Gruszkiewicz Sylwia 218.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/548/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-03-02 09:39 Gruszkiewicz Sylwia 240.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/547/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
23-03-02 09:38 Gruszkiewicz Sylwia 158.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/525/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
23-03-02 09:37 Gruszkiewicz Sylwia 219.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/513/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
23-03-02 09:35 Gruszkiewicz Sylwia 226.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/500/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
23-03-02 09:34 Gruszkiewicz Sylwia 213.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/487/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujacych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-03-02 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 217.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/486/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-03-02 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 283.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/485/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-03-02 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 384.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/474/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
23-03-02 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 223.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/473/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
23-03-02 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 246.43KB
format: format_pdf Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/348/21 z dnia 26.03.2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
22-08-10 13:39 Pyszny Katarzyna 1.67MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/469/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
22-06-20 10:45 Gruszkiewicz Sylwia 215.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/468/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
22-06-20 10:44 Gruszkiewicz Sylwia 263.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/464/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
22-06-20 10:44 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/463/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-06-20 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 359.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/434/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
22-01-04 14:25 Gruszkiewicz Sylwia 195.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/427/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
22-01-04 14:24 Gruszkiewicz Sylwia 193.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/424/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
22-01-04 14:23 Gruszkiewicz Sylwia 213.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/423/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
22-01-04 14:23 Gruszkiewicz Sylwia 142.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/416/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
22-01-04 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 146.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/404/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
22-01-04 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 267.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/403/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
22-01-04 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 267.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/402/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
22-01-04 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 721.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/385/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
22-01-04 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 158.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/367/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
22-01-04 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 1.39MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/366/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
22-01-04 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 898.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/365/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-01-04 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 722.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
22-01-04 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 528.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/359/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
22-01-04 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 211.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/348/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-01-04 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 262.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/344/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-01-04 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 202.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/343/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-01-04 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 247.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/342/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
22-01-04 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 5.7MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
21-03-08 14:37 Gruszkiewicz Sylwia 166.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
21-03-08 14:37 Gruszkiewicz Sylwia 169.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/337/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
21-03-08 14:36 Gruszkiewicz Sylwia 221.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
21-03-08 14:35 Gruszkiewicz Sylwia 320.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-03-08 14:34 Gruszkiewicz Sylwia 167.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
21-03-08 14:34 Gruszkiewicz Sylwia 206.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-03-08 14:33 Gruszkiewicz Sylwia 335.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/324/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
21-03-08 14:33 Gruszkiewicz Sylwia 273.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/323/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
21-03-08 14:32 Gruszkiewicz Sylwia 3.75MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/318/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
21-03-08 14:31 Gruszkiewicz Sylwia 15.74MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
21-03-08 14:28 Gruszkiewicz Sylwia 321.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/306/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-03-08 14:27 Gruszkiewicz Sylwia 663.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/305/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
21-03-08 14:26 Gruszkiewicz Sylwia 205.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
21-03-08 14:26 Gruszkiewicz Sylwia 144.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
21-03-08 14:25 Gruszkiewicz Sylwia 152.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-03-08 14:24 Gruszkiewicz Sylwia 2.15MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-03-08 14:23 Gruszkiewicz Sylwia 251.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
21-03-08 14:22 Gruszkiewicz Sylwia 195.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/279/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
21-03-08 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 196.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/278/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-03-08 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 173.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/275/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
21-03-08 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 3.68MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
21-03-08 14:19 Gruszkiewicz Sylwia 177.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-03-08 14:19 Gruszkiewicz Sylwia 97.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/256/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
21-03-08 14:18 Gruszkiewicz Sylwia 94.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/255/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-03-08 14:18 Gruszkiewicz Sylwia 94.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/254/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-03-08 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 94.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/253/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
21-03-08 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 94.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/252/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-03-08 14:16 Gruszkiewicz Sylwia 94.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/251/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-03-08 14:16 Gruszkiewicz Sylwia 94.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/250/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
21-03-08 14:15 Gruszkiewicz Sylwia 88.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/249/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-03-08 14:15 Gruszkiewicz Sylwia 88.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/248/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
21-03-08 14:14 Gruszkiewicz Sylwia 118.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/247/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
21-03-08 14:14 Gruszkiewicz Sylwia 88.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
21-03-08 14:13 Gruszkiewicz Sylwia 118.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-03-08 14:13 Gruszkiewicz Sylwia 88.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/241/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
21-03-08 14:12 Gruszkiewicz Sylwia 84.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-03-08 14:11 Gruszkiewicz Sylwia 168.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/239/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
21-03-08 14:11 Gruszkiewicz Sylwia 86.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/238/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-03-08 14:10 Gruszkiewicz Sylwia 86.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/231/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
21-03-08 14:09 Gruszkiewicz Sylwia 99.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/226/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
21-03-08 14:09 Gruszkiewicz Sylwia 84.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/225/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
21-03-08 14:08 Gruszkiewicz Sylwia 89.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/205/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
21-03-08 14:07 Gruszkiewicz Sylwia 640.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/204/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
21-03-08 14:07 Gruszkiewicz Sylwia 86.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/203/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
21-03-08 14:06 Gruszkiewicz Sylwia 115.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/202/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-03-08 14:05 Gruszkiewicz Sylwia 99.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-03-08 14:03 Gruszkiewicz Sylwia 101.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/186/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
21-03-08 14:02 Gruszkiewicz Sylwia 95.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/185/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
21-03-08 14:01 Gruszkiewicz Sylwia 191.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-03-08 14:00 Gruszkiewicz Sylwia 92.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/165/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
20-03-06 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 265.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/164/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
20-03-06 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 83.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/163/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-03-06 13:12 Gruszkiewicz Sylwia 87.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/159/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
20-03-06 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 146.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-03-06 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 88.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
20-03-06 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 84.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
20-03-06 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 2.62MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
20-03-06 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 83.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
20-03-06 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 281.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-03-06 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 145.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
20-03-06 13:03 Gruszkiewicz Sylwia 8.21MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
20-03-06 13:02 Gruszkiewicz Sylwia 2.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
20-03-06 13:02 Gruszkiewicz Sylwia 80.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR X/93/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
20-03-06 13:01 Gruszkiewicz Sylwia 75.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
20-03-06 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 150.83KB
format: format_pdf MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-03-06 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 145.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
20-03-06 12:59 Gruszkiewicz Sylwia 76.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-04-09 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 76.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
19-04-09 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
19-04-09 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 1.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
19-04-09 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 1.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
19-04-09 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 1.32MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-04-09 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 1.45MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-04-09 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 1.3MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
19-04-09 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 84.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na lata 2019-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1426
19-04-09 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 6.77MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
19-04-09 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 2.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
19-04-09 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 83.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-04-09 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 75.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
19-04-09 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 80.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
19-04-09 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 87.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-04-09 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 448.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-04-09 13:14 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/617/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
19-04-09 13:13 Gruszkiewicz Sylwia 77.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
19-04-09 13:12 Gruszkiewicz Sylwia 333.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
19-04-09 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 273.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
19-04-09 13:10 Gruszkiewicz Sylwia 373.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
19-04-09 13:10 Gruszkiewicz Sylwia 80.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-04-09 13:10 Gruszkiewicz Sylwia 81.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/581/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
19-04-09 13:09 Gruszkiewicz Sylwia 157.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/580/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-04-09 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 78.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/579/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-04-09 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 86.88KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LII/575/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 899
18-08-20 16:01 Gruszkiewicz Sylwia 182.64KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/568/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-08-20 16:00 Gruszkiewicz Sylwia 83.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/567/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
18-08-20 16:00 Gruszkiewicz Sylwia 78.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/566/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
18-08-20 15:59 Gruszkiewicz Sylwia 75.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/565/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-08-20 15:59 Gruszkiewicz Sylwia 74.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/564/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-08-20 15:59 Gruszkiewicz Sylwia 78.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/563/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
18-08-20 15:58 Gruszkiewicz Sylwia 81.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/558/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-08-20 15:57 Gruszkiewicz Sylwia 81.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/557/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-08-20 15:57 Gruszkiewicz Sylwia 82.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/555/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
18-08-20 15:56 Gruszkiewicz Sylwia 193.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/543/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-05-02 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 81.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/542/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-05-02 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 139.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/541/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
18-05-02 12:06 Gruszkiewicz Sylwia 160.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/540/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 755
18-05-02 12:06 Gruszkiewicz Sylwia 34.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/530/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
18-05-02 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 148.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/529/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-05-02 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 143.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/528/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-05-02 12:04 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/527/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-05-02 12:04 Gruszkiewicz Sylwia 80.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/526/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-05-02 12:03 Gruszkiewicz Sylwia 79.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/525/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
18-05-02 12:03 Gruszkiewicz Sylwia 153.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
18-05-02 12:02 Gruszkiewicz Sylwia 291.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-05-02 12:02 Gruszkiewicz Sylwia 79.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
18-03-05 12:31 Gruszkiewicz Sylwia 81.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/507/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-03-05 12:29 Gruszkiewicz Sylwia 918.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/480/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
18-03-05 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 83.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/479/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-03-05 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 80.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-03-05 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 88.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-03-05 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 84.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/467/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
18-03-05 12:25 Gruszkiewicz Sylwia 513.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/449/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-03-05 12:25 Gruszkiewicz Sylwia 95.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/448/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-03-05 12:24 Gruszkiewicz Sylwia 96.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/438/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-03-05 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 1.11MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/437/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
18-03-05 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 142.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/436/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
18-03-05 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 2.22MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/435/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Księdza Hanuska”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
18-03-05 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 143.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/434/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-03-05 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 142.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/433/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
18-03-05 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 143.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
18-03-05 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 459.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/415/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
18-03-05 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 82.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/395/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
17-05-08 08:48 Gruszkiewicz Sylwia 145.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/394/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-05-08 08:48 Gruszkiewicz Sylwia 147.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
17-05-08 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.55MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/392/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-05-08 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 86.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/382/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
17-05-08 08:46 Gruszkiewicz Sylwia 245.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
17-05-08 08:45 Gruszkiewicz Sylwia 146.78KB
format: format_pdf Uchwala Nr XXXIV/380/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
17-05-08 08:45 Gruszkiewicz Sylwia 137.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/379/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
17-05-08 08:43 Gruszkiewicz Sylwia 84.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-03-21 12:59 Gruszkiewicz Sylwia 83.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-03-21 12:58 Gruszkiewicz Sylwia 84.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/367/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
17-03-21 12:58 Gruszkiewicz Sylwia 144.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
17-03-21 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 82.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
17-03-21 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 80.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/354/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
17-03-21 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 6.73MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
17-03-21 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 88.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/348/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
17-03-21 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 81.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/343/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
17-03-21 12:54 Gruszkiewicz Sylwia 8.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/342/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-03-21 12:53 Gruszkiewicz Sylwia 150.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/322/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-03-21 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 84.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/321/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-03-21 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 84.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-03-21 12:51 Gruszkiewicz Sylwia 421.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
17-03-21 12:51 Gruszkiewicz Sylwia 503.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
17-03-21 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 508.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/317/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
17-03-21 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 89.14KB
format: format_pdf Załącznik 3 do Uchwały Nr XXVI/307/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-03-21 12:49 Gruszkiewicz Sylwia 298.94KB
format: format_pdf Załącznik 2 do Uchwały Nr XXVI/307/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-03-21 12:49 Gruszkiewicz Sylwia 230.67KB
format: format_pdf Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVI/307/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
17-03-21 12:49 Gruszkiewicz Sylwia 335.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/307/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
17-03-21 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 0.94MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/306/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-03-21 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 88.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/298/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
17-03-21 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 245.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/294/16 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
17-03-21 12:44 Gruszkiewicz Sylwia 7.17MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/271/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-03-21 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 82.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/270/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
17-03-21 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 87.36KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
17-03-21 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 80.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/255/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
17-03-21 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 290.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/254/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-03-21 12:40 Gruszkiewicz Sylwia 79.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/253/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-03-21 12:40 Gruszkiewicz Sylwia 85.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/231/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-03-21 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 168.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/230/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
17-03-21 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 82.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/229/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
17-03-21 12:37 Gruszkiewicz Sylwia 86.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/228/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
17-03-21 12:36 Gruszkiewicz Sylwia 24.85MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
16-02-12 09:29 Gruszkiewicz Sylwia 86.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/215/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
16-02-12 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/214/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
16-02-12 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 89.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/208/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 617
16-02-12 09:27 Gruszkiewicz Sylwia 6.62MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/207/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
16-02-12 09:27 Gruszkiewicz Sylwia 89.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVI/204/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-02-12 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 1.01MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/201/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
16-02-12 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 84.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/189/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
16-02-12 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 87.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/188/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
16-02-12 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 81.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/187/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
16-02-12 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 407.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
16-02-12 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 434.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/185/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
16-02-12 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 92.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/181/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
16-02-12 09:22 Gruszkiewicz Sylwia 15.45MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/166/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
16-02-12 09:20 Gruszkiewicz Sylwia 755.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/165/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
16-02-12 09:18 Gruszkiewicz Sylwia 85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/164/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
16-02-12 09:17 Gruszkiewicz Sylwia 86.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/152/15 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
16-02-12 09:16 Gruszkiewicz Sylwia 4.12MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/151/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
16-02-12 09:15 Gruszkiewicz Sylwia 0.94MB
format: format_pdf Uchwała Nr XI/150/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-02-12 09:14 Gruszkiewicz Sylwia 141.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/144/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
16-02-12 09:12 Gruszkiewicz Sylwia 87.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/138/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
16-02-12 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 88.51KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/132/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
16-02-12 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 713.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE- LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
16-02-12 09:10 Gruszkiewicz Sylwia 711.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/115/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
16-02-12 09:09 Gruszkiewicz Sylwia 247.64KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/114/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
16-02-12 09:08 Gruszkiewicz Sylwia 193.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
16-02-12 09:07 Gruszkiewicz Sylwia 94.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/112/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
16-02-12 09:07 Gruszkiewicz Sylwia 126.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/91/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
16-02-12 09:06 Gruszkiewicz Sylwia 87.45KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osóbfizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-02-12 09:04 Gruszkiewicz Sylwia 165.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
16-02-12 09:01 Gruszkiewicz Sylwia 597.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/75/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
16-02-12 08:59 Gruszkiewicz Sylwia 78.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
16-02-12 08:59 Gruszkiewicz Sylwia 84.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR V/60/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
16-02-12 08:57 Gruszkiewicz Sylwia 82.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR V/59/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-02-12 08:57 Gruszkiewicz Sylwia 86.87KB
format: format_pdf Załącznik 3 do Uchwały Nr IV/54/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
16-02-12 08:56 Gruszkiewicz Sylwia 122.58KB
format: format_pdf Załącznik 2 do Uchwały Nr IV/54/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-02-12 08:55 Gruszkiewicz Sylwia 225.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IV/54/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
16-02-12 08:54 Gruszkiewicz Sylwia 12.52MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IV/52/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
16-02-12 08:53 Gruszkiewicz Sylwia 84.45KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-02-12 08:52 Gruszkiewicz Sylwia 2.14MB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
16-02-12 08:51 Gruszkiewicz Sylwia 193.77KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
16-02-12 08:49 Gruszkiewicz Sylwia 246.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/41/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
16-02-12 08:48 Gruszkiewicz Sylwia 87.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/639/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
16-02-12 08:43 Gruszkiewicz Sylwia 12.49MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/638/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-02-12 08:42 Gruszkiewicz Sylwia 92.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/625/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-02-12 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 86.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
16-02-12 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 262.95KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/582/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
16-02-12 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 107KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/581/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
16-02-12 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 91.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/580/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
16-02-12 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 92.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/579/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
16-02-12 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 91.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/578/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
16-02-12 08:28 Gruszkiewicz Sylwia 84.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/572/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji - na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
16-02-12 08:27 Gruszkiewicz Sylwia 766.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/571/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
16-02-12 08:21 Gruszkiewicz Sylwia 5.06MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/569/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-02-12 08:20 Gruszkiewicz Sylwia 448.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/568/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-02-12 08:19 Gruszkiewicz Sylwia 80.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/567/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-02-12 08:19 Gruszkiewicz Sylwia 86.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/557/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-02-12 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 159.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/535/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
14-03-31 15:26 Gruszkiewicz Sylwia 78.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
14-03-31 15:25 Gruszkiewicz Sylwia 83.36KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/533/14 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
14-03-31 15:24 Gruszkiewicz Sylwia 77.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/527/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
14-02-10 14:48 Gruszkiewicz Sylwia 603.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/526/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
14-02-10 14:47 Gruszkiewicz Sylwia 77.95KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/517/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 906
14-02-10 14:41 Górecki Wojciech 18.75MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/500/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
14-01-10 10:19 Gruszkiewicz Sylwia 80.55KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
14-01-10 10:17 Gruszkiewicz Sylwia 229.16KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
14-01-10 10:16 Gruszkiewicz Sylwia 164.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
14-01-10 10:15 Gruszkiewicz Sylwia 219.65KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
14-01-10 10:15 Gruszkiewicz Sylwia 254.52KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz warunków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
14-01-10 10:14 Gruszkiewicz Sylwia 286.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
14-01-10 10:13 Gruszkiewicz Sylwia 149.35KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
14-01-10 10:12 Gruszkiewicz Sylwia 372.08KB
format: format_pdf Obwieszczeniez dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
14-01-10 10:11 Gruszkiewicz Sylwia 174.72KB
format: format_pdf Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
14-01-10 10:10 Gruszkiewicz Sylwia 310.55KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/475/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
14-01-10 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 82.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/474/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
14-01-10 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 77.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/473/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
14-01-10 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 525.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/472/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
14-01-10 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 307.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/471/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
14-01-10 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 330.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/470/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
14-01-10 10:00 Gruszkiewicz Sylwia 328.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/469/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
14-01-10 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 90.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/452/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminnej jednostki organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach nadanego uchwałą Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
14-01-10 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 77.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/451/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
14-01-10 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 81.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/434/13 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
14-01-10 09:55 Gruszkiewicz Sylwia 53.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/433/13 z dnia 6 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
14-01-10 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 53.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/427/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
14-01-10 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 82.34KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/426/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
14-01-10 09:51 Gruszkiewicz Sylwia 79.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/425/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
14-01-10 09:49 Gruszkiewicz Sylwia 77.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/424/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
14-01-10 09:49 Gruszkiewicz Sylwia 80.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/423/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
14-01-10 09:48 Gruszkiewicz Sylwia 112.1KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/404/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
14-01-10 09:46 Gruszkiewicz Sylwia 87.52KB
format: format_pdf Uchwała nr XXX/387/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
13-04-08 10:59 77.73KB
format: format_pdf Uchwała nr XXX/386/13 rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
13-04-08 10:58 82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/376/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
13-03-08 09:45 317.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/375/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1539
13-03-08 09:42 7.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/374/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autost
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
13-03-08 09:40 3.19MB
format: format_pdf Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic ¯orska i Zwycięs
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
13-02-06 14:14 1.92MB
format: format_pdf Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
13-02-06 14:12 98.78KB
format: format_pdf Uchwała nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017",
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636
13-02-06 14:06 1.57MB
format: format_pdf Uchwała nr XXVIII/359/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
13-02-06 14:04 81.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVII/352/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwio
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
13-01-30 08:59 64.12KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
13-01-30 08:58 637.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/335/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
13-01-30 08:53 122.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
13-01-30 08:52 132.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 679
13-01-30 08:51 196.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/331/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
13-01-30 08:49 135.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/330/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
13-01-30 08:48 127.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/329/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
13-01-30 08:46 167.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/328/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
13-01-30 08:45 127.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
13-01-30 08:41 139.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/326/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
13-01-30 08:39 47.64KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6, będące załącznikiem do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
13-01-30 08:37 142.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/325/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawiew sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
13-01-30 08:35 47.18KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2, będące załącznikiem do uchwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
13-01-30 08:34 136.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/324/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
13-01-30 08:30 47.02KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach bedące załącznikiem do uchwały Nr XX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
13-01-30 08:29 227.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia warun
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
12-11-06 14:55 539.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/304/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniaæ przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbio
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
12-11-06 14:54 132.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
12-11-06 14:51 123.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
12-11-06 14:49 356.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/299/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
12-11-06 14:48 386.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/298/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
12-11-06 14:47 344.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXV/297/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
12-11-06 14:46 131.62KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
12-11-06 14:45 145.04KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
12-11-06 14:44 374.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-11-06 14:44 155.11KB
format: format_pdf Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
12-09-21 13:43 169.53KB
format: format_pdf Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiącyc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
12-09-21 13:41 131.3KB
format: format_pdf Uchwała nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
12-09-21 13:12 125.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/251/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
12-07-27 12:17 134.36KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/250/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
12-07-27 12:16 55.4KB
format: format_pdf Uchwała nr XXII/240/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących w
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
12-05-30 11:51 60.27KB
format: format_pdf Uchwała nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach ws
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
12-04-05 11:58 54.42KB
format: format_pdf Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
12-04-05 11:56 64.38KB
format: format_pdf Uchwała nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i adm
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
12-04-05 11:55 225.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek pod
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
12-03-20 15:12 51.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-03-20 15:11 50.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVIII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
12-03-20 15:11 65.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/183/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
12-03-20 15:09 63.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/173/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
12-03-20 15:08 911.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
12-03-20 15:07 917.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/145/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
12-03-20 15:06 425.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/144/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
12-03-20 15:05 427.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/143/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
12-03-20 15:04 425.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/137/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
12-03-20 14:58 425.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/136/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,będących w posiadaniu Miejsk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
12-03-20 14:57 433.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/124/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolneg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
12-03-20 14:55 424.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR X/113/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1107
12-03-20 14:53 88.66KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
12-03-20 14:52 73.95KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2839
12-03-20 14:51 85.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR X/112/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
12-03-20 14:50 48.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR X/111/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
12-03-20 14:49 48.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
12-03-20 14:45 184.97KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/104/11Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
12-03-20 14:44 87.3KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
12-03-20 14:43 73.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/84/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i ad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
12-03-20 14:42 248.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/76/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szcz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
12-03-20 14:41 162.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/75/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
12-03-20 14:39 178.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
12-03-20 14:39 151.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
12-03-20 14:38 144.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IV/47/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
12-03-20 14:35 198.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/26/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
12-03-20 14:34 133.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/683/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania public
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
12-03-20 14:33 172.95KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/672/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
12-03-20 14:32 369.7KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
12-03-20 14:31 90.69KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
12-03-20 14:30 73.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LII/611/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
12-03-20 14:26 157.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LII/609/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
12-03-20 14:25 231.23KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/609/10 Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
12-03-20 14:25 76.51KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LII/607/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Lesz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
12-03-20 14:24 289.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/603/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budże
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
12-03-20 14:22 147.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/601/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
12-03-20 14:21 143.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/600/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
12-03-20 14:18 189.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/599/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
12-03-20 14:17 207.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/597/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
12-03-20 14:16 149.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/594/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
12-03-20 14:15 192.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/588/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
12-03-20 14:13 162.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/587/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIX/574/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków ud
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
12-03-20 14:11 156.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/585/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
12-03-20 14:09 174.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/583/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
12-03-20 14:07 143.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/574/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku ada
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
12-03-20 14:02 181.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/562/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach mieszkalno-użytkowych stanowiących własnośæ Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
12-03-20 13:59 168.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/558/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
12-03-20 13:58 155.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/557/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny kartą płatniczą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
12-03-20 13:57 128.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/552/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 705
12-03-20 13:51 182.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/551/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/532/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebęd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
12-03-20 13:50 148.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/550/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
12-03-20 13:49 252.22KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
12-03-20 13:48 58.59KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
12-03-20 13:44 56.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/545/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
12-03-20 13:43 137.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/533/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
12-03-20 13:35 126.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/532/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka R
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
12-03-20 13:33 166.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV / 526 / 10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
12-03-20 13:33 73.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII / 510 / 09 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
12-03-20 13:30 49.44KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
12-03-20 13:28 45.69KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
12-03-20 13:27 83.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
12-03-20 13:26 45.72KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
12-03-20 13:25 95.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
12-03-20 13:23 45.7KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
12-03-20 13:22 96.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
12-03-20 13:22 45.42KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
12-03-20 13:21 96.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
12-03-20 13:16 45.38KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
12-03-20 13:15 106.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
12-03-20 13:13 45.53KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
12-03-20 13:10 94.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
12-03-20 13:08 61.25KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
12-03-20 13:07 83.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
12-03-20 12:53 45.39KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
12-03-20 12:52 95.33KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
12-03-20 12:51 45.37KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
12-03-20 12:50 94.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
12-03-20 12:49 45.25KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
12-03-20 12:49 82.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
12-03-20 12:48 44.89KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
12-03-20 12:47 82.68KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
12-03-20 12:46 44.82KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 820
12-03-20 12:45 80.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
12-03-20 12:43 45.16KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
12-03-20 12:42 83.31KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
12-03-20 12:33 49.31KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
12-03-20 12:32 41.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
12-03-20 12:31 68.75KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
12-03-20 12:30 96.88KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
12-03-20 12:29 70.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży, oraz pozaust
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
12-03-20 12:27 51.15KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
12-03-20 12:25 42.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/414/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
12-03-20 12:23 46.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/413/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszymi zm
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
12-03-20 12:22 48.35KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
12-03-20 12:20 48.46KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
12-03-20 12:19 81.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
12-03-20 12:17 47.39KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
12-03-20 12:16 63.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/394/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
12-03-20 12:14 48KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za waru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
12-03-20 12:13 89.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/375/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
12-03-20 12:11 59.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/ 313 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
12-03-20 12:02 51.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/ 289 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
12-03-20 11:58 54.76KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVII/282/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 roku sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
12-03-20 11:54 63.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/251/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
12-03-20 11:48 65.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/153/07Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach p
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
12-03-20 11:40 74.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
12-03-16 13:55 60.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
12-03-16 13:54 64.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnio9nych w szkołach ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
12-03-16 13:52 77.76KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/143/07
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
12-03-16 13:48 106.17KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/143/07
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
12-03-16 13:48 95.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr XV/143/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
12-03-16 13:47 48.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIV/122/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
12-03-16 13:45 54.33KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr X/100/07
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
12-03-16 13:43 65.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
12-03-16 13:42 45.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
12-03-16 12:30 45.08KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/458/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
12-03-16 12:28 76.95KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/458/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
12-03-16 12:27 73.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
12-03-16 12:26 58.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dot. udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
12-03-16 12:21 56.8KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały Nr XLIV/380/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
12-03-16 12:13 73.23KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
12-03-16 12:12 139.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Le
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
12-03-16 12:11 121.54KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr XLIII/373/06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
12-03-16 12:07 84.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/373/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
12-03-16 12:07 93.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęæ nauczycieli dla których ustalony plan zajęæ jest różny w poszczególnych okresa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
12-03-16 12:03 70.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/258/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
12-03-16 12:01 61.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/257/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
12-03-16 11:59 48.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/252/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokośæ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach dla których organem prowadząc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
12-03-16 11:55 81.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częścio
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
12-03-16 11:29 90.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
12-03-16 11:25 46.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
12-03-16 11:23 154.56KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr X/50/2003
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
12-03-16 11:20 28.33KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu parków miejskich i skwerów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
12-03-16 11:19 67.74KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr X/49/2003
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
12-03-16 11:17 19.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu placu zabaw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
12-03-16 11:16 56.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych ograniczeń w zakresie stosowania nawozu naturalnego pochodzącego od kur na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
12-03-16 11:11 99.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr IX/81/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca załącznik do uchwały nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. - wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
12-03-16 11:08 39.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr IX/90/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad związanych z umieszczaniem reklam i tablic informacyjnych na budynkach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
12-03-16 10:57 96.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
12-03-16 10:54 299.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej drzew w drodze uznania za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
12-03-16 10:51 248.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr IV/19/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
12-03-16 10:09 70.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr IX/93/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
12-03-16 09:38 183.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/35/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
12-03-16 09:35 88.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/14/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
12-03-16 09:30 135.97KB

Redakcja strony: Akty PrawaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 11:38:14
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 15764