Wydział Finansowo Budżetowy

Dane adresowe:

 • główna księgowa: Ewelina Falkiewicz,
  pok. nr 14,
  (32) 429 59 59

  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • skarbnik: Zbigniew Wojtyło,
  pok. nr 8,
  (32) 429 59 73
 • telefony:
  (32) 429 59 75 - podatki lokalne
  (32) 429 59 29 - podatki lokalne
  (32) 429 59 74 - księgowość
  (32) 429 59 70 - płace - pok. nr 17
  (32) 429 59 71 - podatki od środków transportu
  (32) 429 59 25 - księgowość podatkowa
  (32) 429 59 32, 429 59 37- księgowość
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

Referat Podatków:

 • dokonywanie wymiaru podatków lokalnych,podatku rolnego i podatku leśnego,

 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ewidencji podatku od środków transportowych,

 • przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań dotyczących zwolnień i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem pomocy publicznej dla podatników będących przedsiębiorcami,

 • wykonywanie kontroli podatkowych,

 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

 • wykonywanie zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 • prowadzenie księgowości podatkowej,

 • windykacja zaległości podatkowych, w tym:

  - wystawianie upomnień
  - wystawianie tytułów wykonawczych
 • kontrola terminowości wpłat i rozliczeń zainkasowanych podatków przez inkasentów,

Referat Finansowo-Budżetowy:

 • opracowywanie prognozy finansowej dla gminy,

 • organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu gminy,

 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zmian w budżecie,

 • analiza bieżącej realizacji budżetu, okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,

 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową gminy i zaciągania kredytów i pożyczek w ramach zapisu w budżecie oraz sporządzanie stosownych umów,

 • prowadzenie spraw związanych z emisją obligacji,

 • ewidencja zaangażowania środków tj. umów zawieranych przez gminę na dostawę materiałów, towarów lub usług.

Referat Księgowości:

 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy oraz dysponowanie środkami pieniężnymi,

 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości budżetu gminy i urzędu,

 • inicjowanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji rachunkowości,

 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej gminy,

 • prowadzenie księgowości zbiorczej z wykonania budżetu gminy,

 • prowadzenie obsługi finansowej zgodnie z organizacją przyjętą w urzędzie,

 • sprawowanie wstępnej kontroli wewnętrznej,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokowanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,

 

 

 

Redakcja strony: Wydział Finansowo BudżetowyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:14:22
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 12:57:29
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 12:57:27
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 12:57:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 4989