Petycje

Kategoria: Petycje [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Petycja z dnia 25 sierpnia 2016 roku, w sprawie placu zabaw dla dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
16-08-26 11:18 Tatarczyk Magdalena 1.72MB
format: format_pdf Petycja z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przywrócenia zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-08-26 11:34 Tatarczyk Magdalena 575.84KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/272/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
16-07-11 08:21 Tatarczyk Magdalena 832.75KB
format: format_pdf Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
16-06-30 11:37 Tatarczyk Magdalena 35.12KB
format: format_pdf Petycja z dnia 18 maja 2016 r. o podjęcie działań dot. zmiany Uchwały nr X/111/11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-05-23 08:50 Tatarczyk Magdalena 1.13MB
format: format_pdf Petycja z dnia 18 maja 2016 r. o podjęcie działań dot. zmiany Uchwały nr X/111/11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-05-20 09:29 Tatarczyk Magdalena 1.11MB
format: format_pdf Petycja z dnia 23 kwietnia 2016 r. o dokonanie analizy przedstawionej problematyki dot. zagadnień efektywności energetycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
16-05-20 09:25 Tatarczyk Magdalena 5.75MB
format: format_pdf Petycja z dnia 22 kwietnia 2016 r. o zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta - Program Optymalizacji Oprogramowania, Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-05-20 09:22 Tatarczyk Magdalena 5.68MB
format: format_pdf Petycja z dnia 21 kwietnia 2016 r. o utworzenie przez Kierownika JST - "Biblioteczki Samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
16-05-20 09:08 Tatarczyk Magdalena 4.68MB
format: format_pdf Petycja z dnia 18 marca 2016 r. o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-05-20 09:03 Tatarczyk Magdalena 3.63MB
format: format_pdf Petycja z dnia 13 marca 2016 dotycząca postanowień w Regulaminach przyznawania dotacji z budżetu miast lub gmin na realizację zadań związanych z: modernizacją systemu grzewczego, montażem instalacji solarnej lub pompy ciepła, realizacji inwestycji polegającej na termoizolacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
16-05-20 08:58 Tatarczyk Magdalena 20.92MB
Kategoria: Petycja dot. wykorzystania postanowień w Regulaminach przyznawania dotacji z budżetu miast lub gmin na realizację zadań związanych z: modernizacją systemu grzewczego, montażem instalacji solarnej lub pompy ciepła, realizacji inwestycji polegającej [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Odpowiedź na petycję dotyczącą postanowień w regulaminach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-11-02 08:39 Tatarczyk Magdalena 116.64KB
format: format_pdf metryka sprawy dot. petycji w sprawie wykorzystania postanowień w Regulaminach przyznawania dotacji z budżetu miast lub gmin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-10-28 15:47 Tatarczyk Magdalena 118.13KB
Kategoria: Petycja dotycząca zbudowania placu zabaw dla dzieci [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf metryka sprawy dot. zbudowania placu zabaw dla dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
16-10-28 15:43 Tatarczyk Magdalena 111.1KB
format: format_pdf Odpowiedź na petycję dot. zbudowania placu zabaw dla dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
16-10-28 15:38 Tatarczyk Magdalena 186.29KB
Kategoria: Petycja o podjęcie prac nad zmianą Uchwały nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z uzasadnieniem - załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
16-10-28 15:20 Tatarczyk Magdalena 330.26KB
format: format_pdf metryka sprawy- podjęcie prac nad zmianą Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
16-10-28 15:12 Tatarczyk Magdalena 128.17KB
Kategoria: Petycja o utworzenie przez Kierownika JST "Biblioteczki Samorządowca" [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Metryka sprawy dot. petycji o utworzenie przez Kierownika JST - Biblioteczki Samorządowca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-10-28 14:40 Tatarczyk Magdalena 92.57KB
Kategoria: Petycja w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016 r. [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Metryka sprawy-Nivea.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-10-28 12:59 Tatarczyk Magdalena 91.48KB
Kategoria: Petycja w sprawie przywrócenia zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf metryka sprawy dot.przywrócenia zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-10-28 15:42 Tatarczyk Magdalena 125.15KB
format: format_pdf Odpowiedź na petycję dot. przywrócenia zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
16-10-28 15:33 Tatarczyk Magdalena 370.9KB
Kategoria: Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecne wsparcie Producenta [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf metryka sprawy-zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecne wsparcie Producenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
16-10-28 15:03 Tatarczyk Magdalena 99.65KB

Redakcja strony: PetycjeRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2015-05-08 11:50:17
  • Aktualizacja publikacji:Tatarczyk Magdalena2016-10-28 14:32:27
  • Wytworzenie publikacji:Tatarczyk Magdalena2016-10-28 14:32:23
  • Zatwierdzenie informacji:Tatarczyk Magdalena2016-10-28 14:32:23
Drukuj Liczba odwiedzin: 5547