Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA
FREKWENCJA DZIECI

1. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola winno regularnie do niego uczęszczać.
2. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów (np. urlop rodziców, choroba itp.), po uprzednim porozumieniu się z dyrekcją przedszkola. 3. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko uczęszczało do przedszkola.
4. Przedszkole jest czynne od godz. 600- 1700.
5. Przedszkole pracuje 10 miesięcy w roku.

 HIGIENA OSOBISTA DZIECKA

1. Dziecko do przedszkola musi przychodzić czyste i schludnie ubrane, a odzież powinna umożliwiać dzieciom ubieranie i rozbieranie się.
Nie należy używać szpilek ani agrafek do spinania części garderoby.
2. Dziecko w przedszkolu chodzi w pantoflach.
3. Wszystkie rzeczy dziecka powinny być odpowiednio oznakowane.
4. Dziecku nie należy dawać do przedszkola zabawek ani słodyczy.

OBOWIĄZEK RODZICÓW

1. Rodzice oddają i odbierają dzieci nie wchodząc do dalszych pomieszczeń przedszkola.
2. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci chore dziecko należy zatrzymać w domu.
1. Odpłatność za przedszkole należy wpłacać do 10- tego każdego miesiąca.
2. Wszystkie sprawy dotyczące dzieci i przedszkola mogą być zgłaszane na Piśmie lub ustnie w kancelarii przedszkola.
3. Informacje o życiu przedszkola umieszcza się w „Kąciku dla rodziców”.
6. Rodzice powinni brać żywy udział w życiu przedszkola, interesować się zajęciami i zachowaniem dziecka, omawiać te sprawy z Dyrektorką i nauczycielkami przedszkola, wspólnie ulepszać metody wychowania dzieci.

Mile widziana jest pomoc i prace na rzecz przedszkola.

Redakcja strony: RegulaminRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 13:53:21
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-12 12:21:31
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-12 12:21:29
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-12 12:21:29
Drukuj Liczba odwiedzin: 2536