Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, prosimy o:

kontakt telefoniczny pod nr 32 42 959 40,

lub fax pod nr 32 43 11 7 60,

lub przesłanie e-maila na adres:

lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wyświetlania plików wideo.

Redakcja strony: Tłumacz języka migowegoRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-13 10:28:06
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-03-19 08:43:50
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-03-19 08:43:48
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-03-19 08:43:48
Drukuj Liczba odwiedzin: 3009