Osiedle Malenie

 

 

Informacje

Osiedle Malenie położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 150 ha. Wspólnotę lokalną osiedla stanowią jego mieszkańcy.

Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Organami osiedla są:

  • Zebranie Mieszkańców - organ uchwałodawczy,
  • Zarząd Osiedla - organ wykonawczy.

Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym osiedla. Prawo do głosowania na zebraniu mają mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej i stałe zameldowanie na jego terenie. Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do osiedla.

Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd, składający się z 5 członków (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Zebrania Mieszkańców. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 

Przewodniczący Zarządu: Damian Masny

 

Redakcja strony: Osiedle MalenieRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:54:11
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2023-12-13 11:42:30
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2023-12-13 11:42:28
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2023-12-13 11:42:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 4464