Sołectwo Bełk

Informacje

Sołectwo Bełk położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 1 543 ha.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:

 • Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • Sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.

Sołtys:

 • Jolanta Szejka

 

Rada Sołecka

 1. Adamiec Eugeniusz

 2. Bukowski Artur

 3. Czapla Jan

 4. Gawlik Janusz

 5. Gawlik Krystyna

 6. Gilecka Kornelia

 7. Grzyb Sylwia

 8. Konsek Łukasz

 9. Marcisz Henryk

 10. Ptak Jan

 11. Pyszny Eugeniusz

 12. Rybka Wanda

 13. Stokłosa Michał

 14. Szejka Leszek

 15. Teper Jędrzej

Redakcja strony: Sołectwo BełkRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:49:52
 • Aktualizacja publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:46:22
 • Wytworzenie publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:46:20
 • Zatwierdzenie informacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:46:20
Drukuj Liczba odwiedzin: 6813