Budżet


Kategoria: Budżet [ 36 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
17-03-03 12:00 Pala Łukasz 125.87KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
17-03-03 12:00 Pala Łukasz 250.17KB
format: format_pdf Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
17-03-03 11:59 Pala Łukasz 217.1KB
format: format_pdf Tabela Nr 2do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
17-03-03 11:59 Pala Łukasz 351.71KB
format: format_pdf Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
17-03-03 11:58 Pala Łukasz 525.64KB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
17-03-03 11:57 Pala Łukasz 173.94KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV / 196 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
17-03-03 11:56 Pala Łukasz 125.98KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV / 196 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-03-03 11:55 Pala Łukasz 255.33KB
format: format_pdf Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV / 196 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-03-03 11:54 Pala Łukasz 218.83KB
format: format_pdf Tabela Nr 2do Uchwały Nr XV / 196 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-03-03 11:53 Pala Łukasz 347.34KB
format: format_pdf Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV / 196 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
17-03-03 11:53 Pala Łukasz 507.12KB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 Nr XV/196/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
17-03-03 11:52 Pala Łukasz 174.61KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-03-03 11:49 Pala Łukasz 123KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
17-03-03 11:49 Pala Łukasz 244.97KB
format: format_pdf Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
17-03-03 11:48 Pala Łukasz 211.68KB
format: format_pdf Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-03-03 11:47 Pala Łukasz 341.99KB
format: format_pdf Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-03-03 11:46 Pala Łukasz 500.29KB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015 Nr III/29/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
17-03-03 11:45 Pala Łukasz 170.28KB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 Nr XXXVII/486/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynachz dnia 13 grudnia 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 738
14-05-16 13:28 Pala Łukasz 1.02MB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2013 Nr XXVI / 321 / 12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
14-01-13 10:17 Pala Łukasz 64.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/167/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
14-01-13 10:16 Pala Łukasz 251KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IV/39/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
14-01-13 10:16 Pala Łukasz 2.59MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV / 522 / 10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2010.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
14-01-13 10:14 Pala Łukasz 2.97MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI / 317 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2009.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
14-01-13 10:09 Pala Łukasz 68.98KB
format: format_pdf Treść uchwały budżetowej 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
08-05-27 00:00 107.59KB
format: format_pdf Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
08-05-27 00:00 55.88KB
format: format_pdf Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
08-05-27 00:00 68.83KB
format: format_pdf Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
08-05-27 00:00 1.82MB
format: format_pdf Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny na lata 2008-2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
08-05-27 00:00 102.3KB
format: format_pdf Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2008 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
08-05-27 00:00 48.76KB
format: format_pdf Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
08-05-27 00:00 49.93KB
format: format_pdf Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
08-05-27 00:00 47.16KB
format: format_pdf Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
08-05-27 00:00 54.79KB
format: format_pdf Zestawienie zadań przeznaczonych do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, objętych dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
08-05-27 00:00 46.98KB
format: format_pdf Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
08-05-27 00:00 49.36KB
format: format_pdf Zestawienie dotacji związanych z realizacją w roku 2008 zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorzadu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
08-05-27 00:00 50.73KB

Redakcja strony: BudżetRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 12:47:39
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-01-13 10:06:31
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-01-13 10:06:28
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-01-13 10:06:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 19447