Projekty uchwał Rady Miejskiej

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał Rady Miejskiej [ 68 ]
11 projekt sesja 23.04.21 11 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-20 15:34
Gruszkiewicz Sylwia
229.9KB
10 projekt sesja 23.04.21 10 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-20 15:34
Gruszkiewicz Sylwia
199.22KB
9 projekt sesja 23.04.21 9 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-04-20 15:34
Gruszkiewicz Sylwia
201.17KB
8 projekt sesja 23.04.21 8 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-04-20 15:34
Gruszkiewicz Sylwia
200.65KB
7 projekt sesja 23.04.21 7 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-04-20 15:33
Gruszkiewicz Sylwia
199.27KB
6 projekt sesja 23.04.21 6 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-04-20 15:33
Gruszkiewicz Sylwia
200.37KB
5 projekt sesja 23.04.21 5 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-20 15:33
Gruszkiewicz Sylwia
200.76KB
4 projekt sesja 23.04.21 4 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-20 15:33
Gruszkiewicz Sylwia
200.25KB
3 projekt sesja 23.04.21 3 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-20 15:32
Gruszkiewicz Sylwia
200.76KB
2 projekt sesja 23.04.21 2 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-04-20 15:32
Gruszkiewicz Sylwia
342.48KB
1 projekt sesja 23.04.21 1 projekt sesja 23.04.21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-20 15:32
Gruszkiewicz Sylwia
1.45MB
8 projekt 8 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-19 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
192.52KB
7 projekt 7 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-19 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
183.18KB
6 projekt 6 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-19 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
174.35KB
5 projekt 5 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-19 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
230.07KB
4 projekt 4 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-19 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
276.27KB
3 projekt 3 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-19 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
5.7MB
2 projekt 2 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-19 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
417.6KB
1 projekt 1 projekt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-19 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
1.47MB
8 projekt w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 8 projekt w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-19 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
191.55KB
7 projekt w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 7 projekt w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-02-19 12:04
Gruszkiewicz Sylwia
193.51KB
6 projekt w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku 6 projekt w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-02-19 12:04
Gruszkiewicz Sylwia
245.83KB
5 projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu
Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” 5 projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-19 12:03
Gruszkiewicz Sylwia
5.7MB
4 projekt w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 4 projekt w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
21-02-19 12:02
Gruszkiewicz Sylwia
189.65KB
3 projekt w sprawie emisji obligacji komunalnych 3 projekt w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-02-19 12:02
Gruszkiewicz Sylwia
245.28KB
2 projekt w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok 2 projekt w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-02-19 12:01
Gruszkiewicz Sylwia
384.88KB
1 projekt w sprawie zmiany WPF 1 projekt w sprawie zmiany WPF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-02-19 12:00
Gruszkiewicz Sylwia
1.56MB
11. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 11. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-22 18:08
Gruszkiewicz Sylwia
195.42KB
10. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 10. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-01-22 18:08
Gruszkiewicz Sylwia
192.72KB
9. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej 9. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-01-22 18:07
Gruszkiewicz Sylwia
201.18KB
8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok 8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-01-22 18:07
Gruszkiewicz Sylwia
800.06KB
7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-01-22 18:06
Gruszkiewicz Sylwia
231.95KB
6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-22 18:06
Gruszkiewicz Sylwia
361.23KB
5. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 5. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-22 18:05
Gruszkiewicz Sylwia
293.03KB
4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-22 18:05
Gruszkiewicz Sylwia
3.73MB
3. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach na 2021 rok 3. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-01-22 18:04
Gruszkiewicz Sylwia
255.99KB
2. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok 2. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-01-22 18:03
Gruszkiewicz Sylwia
379.77KB
1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-01-22 18:03
Gruszkiewicz Sylwia
1.67MB
3 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 3 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-12-22 14:43
Gruszkiewicz Sylwia
299.31KB
2 projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionki-Leszczyny 2 projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionki-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-12-22 14:40
Gruszkiewicz Sylwia
15.95MB
1 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 1 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-12-22 14:40
Gruszkiewicz Sylwia
587.68KB
1 projekt uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 1 projekt uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-16 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
328.32KB
26 projekt uchwały w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK. 26 projekt uchwały w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-04 15:31
Gruszkiewicz Sylwia
171.03KB
25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-04 15:31
Gruszkiewicz Sylwia
213.03KB
24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie             od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-12-04 15:30
Gruszkiewicz Sylwia
211.55KB
23 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie            od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 23 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-12-04 15:30
Gruszkiewicz Sylwia
356.66KB
22 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju          i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024, 22 projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024",
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-12-04 15:30
Gruszkiewicz Sylwia
470.05KB
21 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, 21 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-12-04 15:29
Gruszkiewicz Sylwia
853.93KB
20 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024, 20 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-12-04 15:28
Gruszkiewicz Sylwia
3.53MB
19 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok, 19 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-04 15:27
Gruszkiewicz Sylwia
3.92MB
18 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej                w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.), 18 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008 z późn. zm.),
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-12-04 15:27
Gruszkiewicz Sylwia
12.12MB
17 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550), 17 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550),
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-12-04 15:26
Gruszkiewicz Sylwia
226.82KB
16 projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia            8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom               w transakcjach handlowych 16 projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-12-04 15:26
Gruszkiewicz Sylwia
226.89KB
15 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2021 roku, 15 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2021 roku,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-04 15:25
Gruszkiewicz Sylwia
197.17KB
14 projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się           z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, 14 projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-12-04 15:25
Gruszkiewicz Sylwia
234.99KB
13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia             i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt, 13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-04 15:24
Gruszkiewicz Sylwia
178.31KB
12 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach, 12 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-12-04 15:24
Gruszkiewicz Sylwia
210.76KB
11 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach, 11 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-12-04 15:23
Gruszkiewicz Sylwia
212.25KB
10 projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk, 10 projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-04 15:23
Gruszkiewicz Sylwia
2.31MB
9 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”, 9 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-12-04 15:22
Gruszkiewicz Sylwia
5.65MB
8 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku, 8 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-12-04 15:21
Gruszkiewicz Sylwia
390.12KB
7 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku, 7 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-04 15:21
Gruszkiewicz Sylwia
193.04KB
6 projekt uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 6 projekt uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-12-04 15:20
Gruszkiewicz Sylwia
208.91KB
5 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021, 5 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-04 15:19
Gruszkiewicz Sylwia
686.19KB
4 projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 4 projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-12-04 15:18
Gruszkiewicz Sylwia
4.88MB
3 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczyny 3 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-04 15:17
Gruszkiewicz Sylwia
219.32KB
2 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, 2 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-12-04 15:17
Gruszkiewicz Sylwia
464.59KB
1 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 1 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-12-04 15:16
Gruszkiewicz Sylwia
1.75MB

Redakcja strony: Projekty uchwał Rady MiejskiejRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2020-12-04 14:10:43
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2020-12-04 14:17:50
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2020-12-04 14:17:48
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2020-12-04 14:17:48
Drukuj Liczba odwiedzin: 522