Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny znajdują się w zakładce Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kancelaria - Druk oświadczenia majątkowego [ 2 ]
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-09-12 14:57
Pala Łukasz
18.27KB
Oświadczenie Majątkowe.doc Oświadczenie Majątkowe.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
18-02-20 09:52
Pala Łukasz
57.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami [ 11 ]
Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r. Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-09-05 10:18
Fuchs Katarzyna
40.89KB
Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-09-05 10:13
Fuchs Katarzyna
47.9KB
Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-09-05 10:11
Fuchs Katarzyna
47.28KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego
w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-09-05 10:08
Fuchs Katarzyna
57.98KB
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-09-05 10:07
Fuchs Katarzyna
49.87KB
Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-09-05 10:06
Fuchs Katarzyna
72.64KB
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-09-05 10:05
Fuchs Katarzyna
47.08KB
Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-09-05 10:04
Fuchs Katarzyna
56.76KB
Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
poza pasami drogowymi Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poza pasami drogowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-09-05 10:01
Fuchs Katarzyna
59.79KB
Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
18-09-04 14:15
Górecki Wojciech
208.47KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-09-04 14:18
Górecki Wojciech
196.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [ 15 ]
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-26 12:37
Pala Łukasz
18.5KB
Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
19KB
Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
18.5KB
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
23.5KB
Wniosek o rejestrację aktu małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP Wniosek o rejestrację aktu małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
23KB
Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-03-26 12:35
Pala Łukasz
22.5KB
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza USC Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-03-26 12:34
Pala Łukasz
13.5KB
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-03-26 12:32
Pala Łukasz
12.5KB
Wniosek o wpisanie zagraniczego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego Wniosek o wpisanie zagraniczego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-03-26 12:31
Pala Łukasz
20KB
Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-03-26 12:31
Pala Łukasz
21.5KB
Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-26 12:31
Pala Łukasz
21.5KB
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-26 12:30
Pala Łukasz
15.5KB
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-03-26 12:30
Pala Łukasz
15KB
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-03-26 12:30
Pala Łukasz
15KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia m,ałżeństwa za granicą Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia m,ałżeństwa za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-03-26 12:29
Pala Łukasz
14.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Edukacji [ 34 ]
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka do szkoły_przedszkola.docx Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka do szkoły_przedszkola.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-06-19 14:40
Niedobecka Marcjanna
22.05KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka niepełnosprawnego do szkoły_przedszkola.docx Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka niepełnosprawnego do szkoły_przedszkola.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-06-19 14:39
Niedobecka Marcjanna
22.85KB
Oświadczenie dotyczące przejazdu dziecka.docx Oświadczenie dotyczące przejazdu dziecka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-06-19 14:38
Niedobecka Marcjanna
17.42KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-05-14 09:05
Niedobecka Marcjanna
38.62KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-11-15 15:15
Niedobecka Marcjanna
387.58KB
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.pdf Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-06-06 07:58
Niedobecka Marcjanna
823.34KB
Wniosek - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx Wniosek - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-06-06 07:58
Niedobecka Marcjanna
16.27KB
Zaświadczenie dyrektora - awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx Zaświadczenie dyrektora - awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-06-06 07:57
Niedobecka Marcjanna
14.39KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-04-30 08:46
Niedobecka Marcjanna
34KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-11-15 13:36
Niedobecka Marcjanna
36.5KB
Kontrola spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf Kontrola spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-11-09 14:07
Niedobecka Marcjanna
114.64KB
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-10-30 09:22
Niedobecka Marcjanna
67.5KB
Załącznik do wniosku II.docx Załącznik do wniosku II.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-10-30 08:58
Niedobecka Marcjanna
22.46KB
Załącznik do wniosku I.docx Załącznik do wniosku I.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-09-26 14:07
Niedobecka Marcjanna
20KB
Załącznik do wniosku III.docx Załącznik do wniosku III.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-09-26 14:07
Niedobecka Marcjanna
18.1KB
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-09-26 14:06
Niedobecka Marcjanna
57.5KB
Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis.doc Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-09-26 14:06
Niedobecka Marcjanna
51.5KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-09-26 14:05
Niedobecka Marcjanna
47KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - listopad 2014-1.pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - listopad 2014-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-06-11 14:23
Niedobecka Marcjanna
146.29KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-04-30 11:03
Niedobecka Marcjanna
39.07KB
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-01-15 13:28
Niedobecka Marcjanna
73.5KB
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-01-15 13:17
Niedobecka Marcjanna
57.5KB
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-01-15 13:16
Niedobecka Marcjanna
57KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-11-10 15:12
Niedobecka Marcjanna
35.5KB
Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-09-19 07:41
Niedobecka Marcjanna
33KB
Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 797
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
87.28KB
Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
56.9KB
Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych
funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
13-01-08 11:33
71.35KB
Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
34.35KB
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
14-07-28 08:52
Pala Łukasz
31.47KB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
44.5KB
Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
13-01-08 11:22
29.5KB
Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
13-01-08 11:21
26.5KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
13-01-08 11:18
26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Finansowo-Budżetowy [ 67 ]
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-07-02 08:36
Górecki Wojciech
51.46KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-02 08:35
Górecki Wojciech
32.62KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-02 08:35
Górecki Wojciech
32.48KB
Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-07-02 08:34
Górecki Wojciech
42.36KB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-07-02 08:33
Górecki Wojciech
32.29KB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-07-02 08:33
Górecki Wojciech
32.17KB
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-07-02 08:32
Górecki Wojciech
32.16KB
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-07-02 08:31
Górecki Wojciech
63.69KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-07-02 08:30
Górecki Wojciech
35.24KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-02 08:30
Górecki Wojciech
34.11KB
Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-07-02 08:29
Górecki Wojciech
49.05KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-07-02 08:28
Górecki Wojciech
34.77KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-07-02 08:28
Górecki Wojciech
33.83KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-07-02 08:27
Górecki Wojciech
32.18KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
19-07-02 08:17
Górecki Wojciech
73.5KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-07-02 08:16
Górecki Wojciech
38.08KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-07-02 08:15
Górecki Wojciech
37.98KB
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-07-02 08:15
Górecki Wojciech
62.05KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-07-02 08:14
Górecki Wojciech
36.68KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-07-01 14:31
Górecki Wojciech
36.6KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-05-05 08:03
Pala Łukasz
32.22KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-01-04 11:43
Pala Łukasz
184.9KB
Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-01-04 11:42
Pala Łukasz
256.93KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
19-01-09 08:25
Pala Łukasz
92.69KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-01-04 11:00
Pala Łukasz
87.56KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
17-03-02 10:55
Brychcy Beata
141.67KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-03-02 10:53
Brychcy Beata
106.4KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
61KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
73KB
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
62.5KB
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
108KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
40.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-12-28 08:50
Brychcy Beata
41.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
15-12-28 12:22
Brychcy Beata
62KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
15-12-28 12:20
Brychcy Beata
74KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
15-12-28 12:19
Brychcy Beata
41.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-12-28 11:59
Brychcy Beata
42.5KB
Deklaracja na podatek rolny 2014.doc Deklaracja na podatek rolny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
14-01-08 13:14
Pala Łukasz
111.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
61KB
deklaracja podatek leśny 2014.doc deklaracja podatek leśny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
41.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
14-01-08 13:12
Pala Łukasz
42KB
deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
14-01-08 13:11
Pala Łukasz
67.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
14-01-08 13:10
Pala Łukasz
52KB
Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
12-12-01 13:38
101.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
12-12-01 13:37
73.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
12-12-01 13:36
60.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
12-12-01 13:35
51KB
Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-12-01 13:34
34.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r. Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
12-12-01 13:34
42.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
11-12-21 13:43
55.5KB
Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r. Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
11-12-21 13:42
46KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
10-06-15 11:55
204KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
10-06-15 11:53
173KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
10-06-15 10:22
63.5KB
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
10-06-15 10:22
64.5KB
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
10-06-15 10:19
74.5KB
Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
10-06-15 10:15
94.5KB
Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
10-06-15 10:11
74KB
Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
10-06-15 10:08
73KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
09-01-12 13:11
82KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Deklaracja na podatek leśny DL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
09-01-12 13:10
85KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
09-01-12 13:05
178.16KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
09-01-12 13:04
203.81KB
Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek rolny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
09-01-02 11:37
119.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
09-01-02 11:36
104KB
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
08-10-07 14:35
72KB
Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
08-06-09 00:00
78.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Gospodarowania Odpadami [ 6 ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
16-04-25 13:06
Kroczek Elżbieta
67.55KB
Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-04-25 12:47
Kroczek Elżbieta
64.38KB
Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
73.84KB
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
52.63KB
Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-04-25 12:45
Kroczek Elżbieta
51.15KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
20-06-30 11:09
Pala Łukasz
105.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Mienia i Geodezji [ 27 ]
Zgłoszenie opłata jednorazowa z bonifikatą.pdf Zgłoszenie opłata jednorazowa z bonifikatą.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-03-16 13:16
Pyszny Katarzyna
622.26KB
Zgłoszenie opłata jednorazowa.pdf Zgłoszenie opłata jednorazowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-03-16 13:14
Pyszny Katarzyna
233.94KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-10-26 12:55
Ebert Barbara
57.92KB
Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018 Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
18-07-18 08:23
Pyszny Katarzyna
5.94MB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEWA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-06-12 13:34
Ebert Barbara
38.58KB
OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-05-25 10:03
Ebert Barbara
40.08KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
18-05-25 09:59
Ebert Barbara
57.57KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
38.67KB
Wniosek w sprawie usunięcia drzew/krzewów Wniosek w sprawie usunięcia drzew/krzewów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
93.31KB
Zgłoszenie usunięcia drzewa Zgłoszenie usunięcia drzewa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
20-03-04 13:50
Pyszny Katarzyna
41.57KB
Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
17-06-14 13:33
Ebert Barbara
51.46KB
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-06-22 11:35
Pokorny Patrycja
47.48KB
Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-06-22 11:21
Pokorny Patrycja
45.51KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
60.17KB
Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
41.41KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1047
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
64.74KB
Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
31.58KB
Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
15-11-18 13:22
Pokorny Patrycja
53.2KB
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
18-05-25 09:48
Ebert Barbara
34.3KB
Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
15-12-08 14:55
Pokorny Patrycja
47.53KB
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 936
18-12-03 12:16
Ebert Barbara
74.57KB
Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-10-29 11:57
Pokorny Patrycja
79.87KB
wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
14-12-31 15:25
Pokorny Patrycja
25.02KB
Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2934
15-11-20 08:52
Pokorny Patrycja
54.63KB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
18-05-25 09:54
Ebert Barbara
57.57KB
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
18-10-26 13:18
Ebert Barbara
57.93KB
Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
13-03-22 07:51
14.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Planowania Przestrzennego [ 7 ]
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 750
18-09-05 10:04
Szombara Aleksandra
23KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1139
18-09-05 10:28
Szombara Aleksandra
19.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1022
18-09-05 10:10
Szombara Aleksandra
15.5KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
18-09-05 10:18
Szombara Aleksandra
17.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
18-09-05 10:22
Szombara Aleksandra
17KB
Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
18-09-05 10:16
Szombara Aleksandra
16KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
18-09-05 10:17
Szombara Aleksandra
20.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych [ 1 ]
wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-07-11 10:53
Górecki Wojciech
35.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich [ 15 ]
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-06-02 10:45
Jazgar Irena
538.72KB
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-06-02 10:33
Jazgar Irena
600.17KB
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - do wydruku na 1 kartce Wniosek o wydanie dowodu osobistego - do wydruku na 1 kartce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-01-28 13:25
Majewska Marzena
261.02KB
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-03-04 15:23
Górecki Wojciech
429.03KB
Pełnomocnictwo.doc Pełnomocnictwo.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-05-30 08:19
Jazgar Irena
16.5KB
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-06-02 08:57
Jazgar Irena
581.93KB
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-06-02 08:55
Jazgar Irena
519.3KB
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
20-06-02 08:52
Jazgar Irena
694.43KB
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-06-02 08:56
Jazgar Irena
714.4KB
Wniosek o zameldowanie.doc Wniosek o zameldowanie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-05-29 14:46
Jazgar Irena
31KB
Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-05-29 14:46
Jazgar Irena
32.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-05-29 14:45
Jazgar Irena
18.7KB
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
17-03-24 08:39
Pala Łukasz
74.21KB
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
20-02-04 12:21
Jazgar Irena
746.57KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL Wniosek o nadanie numeru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724
15-09-18 11:44
Pala Łukasz
1.45MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych [ 18 ]
Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-01-09 09:57
Pala Łukasz
32.5KB
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-01-09 09:44
Pala Łukasz
52KB
Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-01-09 09:43
Pala Łukasz
55KB
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-01-09 09:31
Pala Łukasz
1.37MB
wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
18-04-24 08:59
Pala Łukasz
18.5KB
PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
18-04-24 09:01
Pala Łukasz
21KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
14KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
38.95KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
14-11-18 12:01
Strzelczyk Katarzyna
17.5KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
14-11-18 11:59
Strzelczyk Katarzyna
43.88KB
Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
14-11-18 11:58
Strzelczyk Katarzyna
59.65KB
Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
19-01-03 09:17
Pala Łukasz
602.22KB
WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
19-11-25 11:57
Pala Łukasz
489.91KB
Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
17-10-18 15:17
Pala Łukasz
50.4KB
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 596
17-10-18 10:21
Pala Łukasz
28.5KB
Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek) Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
08-06-09 00:00
583.58KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
18-11-05 14:58
Pala Łukasz
673.96KB
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
18-11-05 15:07
Pala Łukasz
27.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska [ 9 ]
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-09-27 10:18
Knopik Joanna
142.4KB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
17-12-12 12:20
Kurdek Irena
914.09KB
Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
17-12-12 12:28
Kurdek Irena
1.36MB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
17-05-24 12:43
Kurdek Irena
558.57KB
Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
17-12-12 12:43
Kurdek Irena
1.16MB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
17-05-24 12:32
Kurdek Irena
599.55KB
Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671
17-12-12 12:44
Kurdek Irena
1.1MB
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
16-03-09 07:45
Kurdek Irena
14KB
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
17-01-02 09:55
Kurdek Irena
127.8KB

Redakcja strony: Dokumenty do pobraniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:32:47
 • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:54
 • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:53
 • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:53
Drukuj Liczba odwiedzin: 33078