Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny znajdują się w zakładce Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kancelaria - Druk oświadczenia majątkowego [ 2 ]
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
17-09-12 14:57
Pala Łukasz
18.27KB
Oświadczenie Majątkowe.doc Oświadczenie Majątkowe.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
18-02-20 09:52
Pala Łukasz
57.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami [ 11 ]
Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r. Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-09-05 10:18
Fuchs Katarzyna
40.89KB
Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-09-05 10:13
Fuchs Katarzyna
47.9KB
Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-09-05 10:11
Fuchs Katarzyna
47.28KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego
w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-09-05 10:08
Fuchs Katarzyna
57.98KB
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-09-05 10:07
Fuchs Katarzyna
49.87KB
Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-09-05 10:06
Fuchs Katarzyna
72.64KB
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-09-05 10:05
Fuchs Katarzyna
47.08KB
Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-09-05 10:04
Fuchs Katarzyna
56.76KB
Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
poza pasami drogowymi Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poza pasami drogowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-09-05 10:01
Fuchs Katarzyna
59.79KB
Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
18-09-04 14:15
Górecki Wojciech
208.47KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
18-09-04 14:18
Górecki Wojciech
196.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [ 15 ]
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-03-26 12:37
Pala Łukasz
18.5KB
Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
19KB
Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
18.5KB
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
23.5KB
Wniosek o rejestrację aktu małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP Wniosek o rejestrację aktu małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-03-26 12:36
Pala Łukasz
23KB
Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-03-26 12:35
Pala Łukasz
22.5KB
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza USC Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-03-26 12:34
Pala Łukasz
13.5KB
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-03-26 12:32
Pala Łukasz
12.5KB
Wniosek o wpisanie zagraniczego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego Wniosek o wpisanie zagraniczego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-03-26 12:31
Pala Łukasz
20KB
Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-03-26 12:31
Pala Łukasz
21.5KB
Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-26 12:31
Pala Łukasz
21.5KB
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-03-26 12:30
Pala Łukasz
15.5KB
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-03-26 12:30
Pala Łukasz
15KB
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-26 12:30
Pala Łukasz
15KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia m,ałżeństwa za granicą Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia m,ałżeństwa za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-03-26 12:29
Pala Łukasz
14.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Edukacji [ 36 ]
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-05 12:04
Niedobecka Marcjanna
59.5KB
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-01-08 15:12
Niedobecka Marcjanna
66KB
Oświadczenie dot. statusu rzemieślnika.doc Oświadczenie dot. statusu rzemieślnika.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-01-08 15:10
Niedobecka Marcjanna
55KB
Oświadczenie I dot. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kształcenia młodocianego pracownika.doc Oświadczenie I dot. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kształcenia młodocianego pracownika.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-08 15:10
Niedobecka Marcjanna
39.5KB
Oświadczenie II dot. korzystania przez młodocianego pracownika z urlopu bezpłatnego.doc Oświadczenie II dot. korzystania przez młodocianego pracownika z urlopu bezpłatnego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-01-08 15:09
Niedobecka Marcjanna
44.5KB
Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis.doc Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-01-08 15:09
Niedobecka Marcjanna
49KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-08 15:08
Niedobecka Marcjanna
45.5KB
Oświadczenie dot. odpowiedzialności karnej.doc Oświadczenie dot. odpowiedzialności karnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-01-08 15:07
Niedobecka Marcjanna
33KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-01-08 15:07
Niedobecka Marcjanna
146.31KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2020 oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2020 oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-02-10 09:25
Niedobecka Marcjanna
33.5KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka do szkoły_przedszkola.docx Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka do szkoły_przedszkola.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
20-06-19 14:40
Niedobecka Marcjanna
22.05KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka niepełnosprawnego do szkoły_przedszkola.docx Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia_dziecka niepełnosprawnego do szkoły_przedszkola.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
20-09-08 10:16
Niedobecka Marcjanna
50.5KB
Oświadczenie dotyczące przejazdu dziecka.docx Oświadczenie dotyczące przejazdu dziecka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
20-06-19 14:38
Niedobecka Marcjanna
17.42KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-05-14 09:05
Niedobecka Marcjanna
38.62KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-11-15 15:15
Niedobecka Marcjanna
387.58KB
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.pdf Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
19-06-06 07:58
Niedobecka Marcjanna
823.34KB
Wniosek - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx Wniosek - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-06-06 07:58
Niedobecka Marcjanna
16.27KB
Zaświadczenie dyrektora - awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx Zaświadczenie dyrektora - awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-06-06 07:57
Niedobecka Marcjanna
14.39KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-04-30 08:46
Niedobecka Marcjanna
34KB
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-11-15 13:36
Niedobecka Marcjanna
36.5KB
Kontrola spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf Kontrola spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-11-09 14:07
Niedobecka Marcjanna
114.64KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-04-30 11:03
Niedobecka Marcjanna
39.07KB
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-01-15 13:28
Niedobecka Marcjanna
73.5KB
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-01-15 13:17
Niedobecka Marcjanna
57.5KB
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
18-01-15 13:16
Niedobecka Marcjanna
57KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-11-10 15:12
Niedobecka Marcjanna
35.5KB
Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-09-19 07:41
Niedobecka Marcjanna
33KB
Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 859
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
87.28KB
Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
56.9KB
Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych
funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
13-01-08 11:33
71.35KB
Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
34.35KB
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
14-07-28 08:52
Pala Łukasz
31.47KB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
44.5KB
Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
13-01-08 11:22
29.5KB
Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
13-01-08 11:21
26.5KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
13-01-08 11:18
26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Finansowo-Budżetowy [ 67 ]
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-07-02 08:36
Górecki Wojciech
51.46KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-07-02 08:35
Górecki Wojciech
32.62KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-07-02 08:35
Górecki Wojciech
32.48KB
Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-07-02 08:34
Górecki Wojciech
42.36KB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-07-02 08:33
Górecki Wojciech
32.29KB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-07-02 08:33
Górecki Wojciech
32.17KB
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-07-02 08:32
Górecki Wojciech
32.16KB
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-07-02 08:31
Górecki Wojciech
63.69KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-07-02 08:30
Górecki Wojciech
35.24KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-07-02 08:30
Górecki Wojciech
34.11KB
Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
19-07-02 08:29
Górecki Wojciech
49.05KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-07-02 08:28
Górecki Wojciech
34.77KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-07-02 08:28
Górecki Wojciech
33.83KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-07-02 08:27
Górecki Wojciech
32.18KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
19-07-02 08:17
Górecki Wojciech
73.5KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
19-07-02 08:16
Górecki Wojciech
38.08KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-07-02 08:15
Górecki Wojciech
37.98KB
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
19-07-02 08:15
Górecki Wojciech
62.05KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
19-07-02 08:14
Górecki Wojciech
36.68KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-07-01 14:31
Górecki Wojciech
36.6KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
20-05-05 08:03
Pala Łukasz
32.22KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-01-04 11:43
Pala Łukasz
184.9KB
Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
19-01-04 11:42
Pala Łukasz
256.93KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
19-01-09 08:25
Pala Łukasz
92.69KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
19-01-04 11:00
Pala Łukasz
87.56KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
17-03-02 10:55
Brychcy Beata
141.67KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-03-02 10:53
Brychcy Beata
106.4KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
61KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
73KB
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
62.5KB
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
108KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
40.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-12-28 08:50
Brychcy Beata
41.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
15-12-28 12:22
Brychcy Beata
62KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
15-12-28 12:20
Brychcy Beata
74KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
15-12-28 12:19
Brychcy Beata
41.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
15-12-28 11:59
Brychcy Beata
42.5KB
Deklaracja na podatek rolny 2014.doc Deklaracja na podatek rolny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
14-01-08 13:14
Pala Łukasz
111.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
61KB
deklaracja podatek leśny 2014.doc deklaracja podatek leśny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
41.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
14-01-08 13:12
Pala Łukasz
42KB
deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
14-01-08 13:11
Pala Łukasz
67.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
14-01-08 13:10
Pala Łukasz
52KB
Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
12-12-01 13:38
101.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
12-12-01 13:37
73.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
12-12-01 13:36
60.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
12-12-01 13:35
51KB
Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
12-12-01 13:34
34.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r. Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
12-12-01 13:34
42.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
11-12-21 13:43
55.5KB
Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r. Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
11-12-21 13:42
46KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
10-06-15 11:55
204KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
10-06-15 11:53
173KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
10-06-15 10:22
63.5KB
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
10-06-15 10:22
64.5KB
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
10-06-15 10:19
74.5KB
Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
10-06-15 10:15
94.5KB
Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
10-06-15 10:11
74KB
Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
10-06-15 10:08
73KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
09-01-12 13:11
82KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Deklaracja na podatek leśny DL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
09-01-12 13:10
85KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
09-01-12 13:05
178.16KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
09-01-12 13:04
203.81KB
Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek rolny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
09-01-02 11:37
119.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
09-01-02 11:36
104KB
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
08-10-07 14:35
72KB
Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
08-06-09 00:00
78.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Gospodarowania Odpadami [ 6 ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
16-04-25 13:06
Kroczek Elżbieta
67.55KB
Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-04-25 12:47
Kroczek Elżbieta
64.38KB
Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
73.84KB
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
52.63KB
Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-04-25 12:45
Kroczek Elżbieta
51.15KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 591
20-06-30 11:09
Pala Łukasz
105.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Mienia i Geodezji [ 27 ]
Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-07-23 13:40
Ebert Barbara
60.08KB
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-23 13:34
Ebert Barbara
43.29KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
18-10-26 12:55
Ebert Barbara
57.92KB
Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018 Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
18-07-18 08:23
Pyszny Katarzyna
5.94MB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEWA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-06-12 13:34
Ebert Barbara
38.58KB
OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-05-25 10:03
Ebert Barbara
40.08KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
18-05-25 09:59
Ebert Barbara
57.57KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
38.67KB
Wniosek na usunięcie drzew i krzewów - osoba prawna Wniosek na usunięcie drzew i krzewów - osoba prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
21-02-25 09:41
Pyszny Katarzyna
104.35KB
Zgłoszenie usunięcia drzew - osoba fizyczna Zgłoszenie usunięcia drzew - osoba fizyczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 831
21-02-25 12:16
Pyszny Katarzyna
44.97KB
Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
17-06-14 13:33
Ebert Barbara
51.46KB
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-06-22 11:35
Pokorny Patrycja
47.48KB
Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-06-22 11:21
Pokorny Patrycja
45.51KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
60.17KB
Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
41.41KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1294
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
64.74KB
Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
31.58KB
Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
15-11-18 13:22
Pokorny Patrycja
53.2KB
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
18-05-25 09:48
Ebert Barbara
34.3KB
Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
15-12-08 14:55
Pokorny Patrycja
47.53KB
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1089
18-12-03 12:16
Ebert Barbara
74.57KB
Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
15-10-29 11:57
Pokorny Patrycja
79.87KB
wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1148
14-12-31 15:25
Pokorny Patrycja
25.02KB
Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4363
15-11-20 08:52
Pokorny Patrycja
54.63KB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
18-05-25 09:54
Ebert Barbara
57.57KB
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
18-10-26 13:18
Ebert Barbara
57.93KB
Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
13-03-22 07:51
14.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Planowania Przestrzennego [ 7 ]
Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-09-17 14:58
Szombara Aleksandra
39.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z zapisami MPZP Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z zapisami MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-09-17 14:53
Szombara Aleksandra
45.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami MPZP Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-09-17 14:47
Szombara Aleksandra
41.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP.doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
20-09-17 14:38
Szombara Aleksandra
38KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
20-09-17 14:36
Szombara Aleksandra
37KB
OŚWIADCZENIE przedstawiające aktualny stan wpisów w Księdze Wieczystej OŚWIADCZENIE przedstawiające aktualny stan wpisów w Księdze Wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-09-17 14:35
Szombara Aleksandra
36.5KB
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-09-17 14:31
Szombara Aleksandra
44.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych [ 1 ]
wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
20-09-09 13:36
Pala Łukasz
39.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich [ 16 ]
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-04-12 12:23
Jazgar Irena
125.35KB
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-02 10:45
Jazgar Irena
538.72KB
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-02 10:33
Jazgar Irena
600.17KB
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - do wydruku na 1 kartce Wniosek o wydanie dowodu osobistego - do wydruku na 1 kartce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
20-01-28 13:25
Majewska Marzena
261.02KB
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
19-03-04 15:23
Górecki Wojciech
429.03KB
Pełnomocnictwo.doc Pełnomocnictwo.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-05-30 08:19
Jazgar Irena
16.5KB
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-06-02 08:57
Jazgar Irena
581.93KB
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
20-06-02 08:55
Jazgar Irena
519.3KB
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
20-06-02 08:52
Jazgar Irena
694.43KB
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
20-06-02 08:56
Jazgar Irena
714.4KB
Wniosek o zameldowanie.doc Wniosek o zameldowanie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
18-05-29 14:46
Jazgar Irena
31KB
Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
21-04-30 12:31
Jazgar Irena
195.61KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
18-05-29 14:45
Jazgar Irena
18.7KB
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
17-03-24 08:39
Pala Łukasz
74.21KB
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 734
20-02-04 12:21
Jazgar Irena
746.57KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL Wniosek o nadanie numeru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 971
15-09-18 11:44
Pala Łukasz
1.45MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych [ 18 ]
Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-01-09 09:57
Pala Łukasz
32.5KB
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-01-09 09:44
Pala Łukasz
52KB
Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-01-09 09:43
Pala Łukasz
55KB
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-01-09 09:31
Pala Łukasz
1.37MB
wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
18-04-24 08:59
Pala Łukasz
18.5KB
PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-04-24 09:01
Pala Łukasz
21KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
14KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
38.95KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
14-11-18 12:01
Strzelczyk Katarzyna
17.5KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
14-11-18 11:59
Strzelczyk Katarzyna
43.88KB
Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
14-11-18 11:58
Strzelczyk Katarzyna
59.65KB
Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
19-01-03 09:17
Pala Łukasz
602.22KB
WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 624
19-11-25 11:57
Pala Łukasz
489.91KB
Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
17-10-18 15:17
Pala Łukasz
50.4KB
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
17-10-18 10:21
Pala Łukasz
28.5KB
Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek) Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
08-06-09 00:00
583.58KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
18-11-05 14:58
Pala Łukasz
673.96KB
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
18-11-05 15:07
Pala Łukasz
27.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska [ 8 ]
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-09-27 10:18
Knopik Joanna
142.4KB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
17-12-12 12:20
Kurdek Irena
914.09KB
Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 749
21-06-21 08:06
Kurdek Irena
247.47KB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 856
17-05-24 12:43
Kurdek Irena
558.57KB
Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest - osoby fizyczne Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
21-06-21 08:02
Kurdek Irena
215.64KB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest - osoby fizyczne Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
17-05-24 12:32
Kurdek Irena
599.55KB
Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 719
21-06-21 08:04
Kurdek Irena
211.77KB
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
21-06-21 08:13
Kurdek Irena
27KB

Redakcja strony: Dokumenty do pobraniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:32:47
 • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:54
 • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:53
 • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:53
Drukuj Liczba odwiedzin: 37856