Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach

Kontakt

 • ul. 3 Maja 15, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • (32) 431 29 87,
 • Dyrektor: Aleksandra Pietruszewska

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - środa od 8:00 do 18:00
 • czwartek: od 8 do 15:00
 • piątek: od 8:00 do 18:00

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach jest instytucją upowszechniania kultury gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informatycznych i kulturalnych społeczności gminy i miasta oraz uczestniczącą w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością sprawuje Biblioteka Powiatowa utworzona dla powiatu rybnickiego. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta może bezpośrednio korzystać z pomocy biblioteki pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

Biblioteką kieruje dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy, ustala regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora placówki.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy i miasta,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelników gminy i miasta, a także chorych i niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem gminy i miasta,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek,
 • doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie,
 • wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,
 • opracowanie i gromadzenie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznych,
 • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzi swoją działalność w 11 placówkach bibliotecznych na terenie całej gminy:

Filia nr 1 Biblioteki Publicznej

 • ul. ks. Pojdy 77 C, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (032) 431 55 70
 • czynna poniedziałek  od 12:00 do 16:00
 • wtorek, środa              od 10:00 do 18:00
  czwartek, piątek          od 8:00 do 16:00

Filia nr 2 Biblioteki Publicznej

 • ul. Borowa 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • czynna od wtorku do piątku od 12:00 do 17:00

 

Filia nr 4 Biblioteki Publicznej

 • Szymochy 16, 44-230 Bełk
 • czynna poniedziałek-piątek  od 8:00 - 16:00

Filia nr 5 Biblioteki Publicznej

 • ul. Szeroka 2, 44-246 Palowice
 • czynna od wtorku do piątki od 13:00 do 17:00

Filia nr 6 Biblioteki Publicznej

 • ul. Szkolna 1, 44-238 Przegędza
 • czynna od wtorku do piątku 13:00 do 17:00

Filia nr 7 Biblioteki Publicznej

 • ul. Ks. Pojdy 98A
 • 44-213 Książenice
 • czynna od wtorku do piątku od 14:00 do 18:00

Filia nr 8 Biblioteki Publicznej

 • ul. Rybnicka 7, 44-246 Szczejkowice
 • czynna od wtorku do piątku od 14:00 do 18:00
 • poniedziałek nieczynna

Filia nr 9 Biblioteki Publicznej

 • ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • czynna od wtorku do piątku od 12:00 do 17:00

Redakcja strony: Biblioteka Publiczna w Czerwionce-LeszczynachRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:32:45
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-10-22 13:41:29
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-10-22 13:41:27
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-10-22 13:41:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 4745