Przedszkole Nr 6

Kontakt

  • ul. Wolności 11,
  • 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • (32) 431 15 17
  • dyrektor: mgr Iwona Palarz

Status prawny lub forma prawna:

Decyzja nr OW16a/87 naczelnika miasta i gminy Leszczyny z dnia 5.05.1987 r. w sprawie otwarcia dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola nr 6 przy ulicy Wolności 11. Przedszkole jest przedszkolem 6-odziałowym na 150 dzieci wg normy 2,40 m2 na jedno dziecko. Decyzja wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 1987 r.

Podmiot i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz statut placówki z 28 września 2001 r. 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego lub ustnie. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa §11 statutu placówki.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę. Rejestr znajduje się w kancelarii, dostępny w godzinach pracy przedszkola.

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor przedszkola.

Redakcja strony: Przedszkole Nr 6Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:36:22
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:35:15
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:35:13
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:35:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 2297