Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Kategoria: 2023 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/139/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-12-15 07:56 Bartoszek Małgorzata 83.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/140/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-12-15 07:55 Bartoszek Małgorzata 84.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/139/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-12-15 07:53 Bartoszek Małgorzata 82.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/93/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-07-04 08:15 Bartoszek Małgorzata 1.29MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/15/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-01-23 13:11 Bartoszek Małgorzata 81.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/14/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-01-23 13:09 Bartoszek Małgorzata 94.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/155/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-12-16 07:56 Bartoszek Małgorzata 93.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/155/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-12-16 07:55 Bartoszek Małgorzata 95.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/155/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-12-16 07:53 Bartoszek Małgorzata 93.84KB
Kategoria: 2022 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/62/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-05-08 08:27 Bartoszek Małgorzata 906.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/99/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 września 2022 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-09-23 08:54 Bartoszek Małgorzata 101.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/98/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-09-23 08:51 Bartoszek Małgorzata 95.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/20/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-01-21 12:23 Bartoszek Małgorzata 82.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/19/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-01-21 12:20 Bartoszek Małgorzata 83.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/165/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-12-13 08:08 Bartoszek Małgorzata 95.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/164/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-12-13 08:06 Bartoszek Małgorzata 95.35KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/163/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-12-13 08:05 Bartoszek Małgorzata 95.35KB
Kategoria: 2021 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/56/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-04-29 12:25 Bartoszek Małgorzata 86.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/113/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-09-21 14:48 Bartoszek Małgorzata 84.11KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/10/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-01-15 15:54 Bartoszek Małgorzata 83.48KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/9/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-01-15 15:52 Bartoszek Małgorzata 84.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/163/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-12-02 13:17 Bartoszek Małgorzata 83.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/162/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-12-02 13:16 Bartoszek Małgorzata 85.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/161/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-12-02 13:12 Bartoszek Małgorzata 83.07KB
Kategoria: 2020 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/51/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-04-15 14:06 Bartoszek Małgorzata 84.38KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/123/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 września 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 6.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-10-09 11:36 Bartoszek Małgorzata 103.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/121/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-10-09 11:34 Bartoszek Małgorzata 96.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/8/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-01-09 14:29 Bartoszek Małgorzata 83.47KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/7/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-01-09 14:27 Bartoszek Małgorzata 83.33KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/168/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-12-11 08:45 Bartoszek Małgorzata 95.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/167/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-12-11 08:41 Bartoszek Małgorzata 94.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/166/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-12-11 08:38 Bartoszek Małgorzata 94.42KB
Kategoria: 2019 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/54/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-04-28 09:37 Bartoszek Małgorzata 83.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/123/2019 z dnia 16 września 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-09-18 12:32 Bartoszek Małgorzata 182.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/53/2019 z dnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 6.000.000,00 zł.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-04-10 08:42 Bartoszek Małgorzata 197.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/14/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.400.000,00 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-01-09 11:15 Bartoszek Małgorzata 215.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/15/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-01-09 11:12 Bartoszek Małgorzata 292.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/211/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-01-09 11:10 Bartoszek Małgorzata 216.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/212/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-01-09 11:07 Bartoszek Małgorzata 217.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/213/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
19-01-09 11:05 Bartoszek Małgorzata 227.6KB
Kategoria: 2018 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/54/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-04-10 08:45 Bartoszek Małgorzata 181.1KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/169/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-10-01 14:22 Bartoszek Małgorzata 222.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/168/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.500.000 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-10-01 14:19 Bartoszek Małgorzata 208.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/167/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-10-01 14:16 Bartoszek Małgorzata 209.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/137/2018 z dnia 18 września 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-09-27 11:02 Bartoszek Małgorzata 288.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/55/2018 z dnia 22 marca 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w łącznej wysokości 6.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-05-15 08:42 Bartoszek Małgorzata 230.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/10/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-01-18 13:22 Bartoszek Małgorzata 285.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.500.000 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-01-18 13:19 Bartoszek Małgorzata 207.43KB
Kategoria: 2017 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-05-15 08:45 Bartoszek Małgorzata 211.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/137/2017 z dnia 14 września 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-10-23 14:02 Bartoszek Małgorzata 212.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/85/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-10-23 13:59 Bartoszek Małgorzata 228.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/25/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-02-23 11:57 Bartoszek Małgorzata 286.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/24/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.035.663,61 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-02-23 11:55 Bartoszek Małgorzata 207.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/142/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-12-23 11:35 Bartoszek Małgorzata 694.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/141/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.360.663,61 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-12-23 11:31 Bartoszek Małgorzata 573.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/140/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-12-23 11:24 Bartoszek Małgorzata 588.29KB
Kategoria: 2016 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-28 12:39 Bartoszek Małgorzata 866.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/115/2016 z dnia 15 września 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-10-11 10:04 Bartoszek Małgorzata 912.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/72/2016 z dnia 4 maja 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-05-30 13:35 Bartoszek Małgorzata 1.92MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/10/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-03-14 09:30 Bartoszek Małgorzata 799.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/9/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.177.894,41 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-03-14 09:27 Bartoszek Małgorzata 823.76KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/161/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-12-08 09:50 Bartoszek Małgorzata 1.02MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/160/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.980.847,50 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-12-08 09:48 Bartoszek Małgorzata 888.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/159/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-12-08 09:43 Bartoszek Małgorzata 881.46KB
Kategoria: 2015 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/47/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-04-12 09:55 Bartoszek Małgorzata 0.93MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/132/2015 z dnia 22 września 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-09-29 13:21 Bartoszek Małgorzata 0.92MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/85/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-05-06 09:12 Bartoszek Małgorzata 36KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/18/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-02-10 13:50 Bartoszek Małgorzata 841.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o mozliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.860.496,41 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
15-02-10 13:48 Bartoszek Małgorzata 778.38KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/188/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-02-10 13:45 Bartoszek Małgorzata 1.05MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/187/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budzetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-02-10 13:43 Bartoszek Małgorzata 1.08MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/186/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budzetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-02-10 13:39 Bartoszek Małgorzata 786.6KB
Kategoria: 2014 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4200/V/63/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-04-15 08:41 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/155/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
14-11-24 16:35 Bartoszek Małgorzata 1.83MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/131/2014 z dnia 10 września 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
14-09-19 11:10 Bartoszek Małgorzata 1.24MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
14-02-04 11:45 Bartoszek Małgorzata 72.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.141.549,48 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
14-02-04 11:43 Bartoszek Małgorzata 53.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/153/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
14-02-04 11:39 Bartoszek Małgorzata 118.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/152/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.417.887 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok GiM Czerwionka-L-ny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
14-02-04 11:36 Bartoszek Małgorzata 81.38KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/151/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami infor
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
14-02-04 11:32 Bartoszek Małgorzata 67.91KB
Kategoria: 2013 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/65/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
14-04-24 12:21 Bartoszek Małgorzata 89.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.846.828,07 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
13-01-28 08:05 54.31KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
13-01-28 07:51 74.35KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/102/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
12-12-12 14:25 89.25KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/101/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.286.328,07 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
12-12-12 14:22 60KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/100/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z u
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
12-12-12 14:19 75.14KB
Kategoria: 2012 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/52/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
13-04-29 10:30 115.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/67/2012 z dnia 3 września 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
12-09-17 12:48 89.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/57/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji na łączną kwotę 7.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
12-08-27 08:35 173.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/9/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 981.201 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Cze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
12-03-16 12:40 61.46KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/8/2012 z dnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiąza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
12-03-16 12:36 76.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/137/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 981.201 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
11-12-08 13:05 49.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/136/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej pro
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
11-12-08 13:03 92.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
11-12-08 13:00 81.5KB
Kategoria: 2011 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
12-04-17 09:17 102.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/116/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączna kwotę 4.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
11-11-22 09:08 181.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/126/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
11-09-22 14:29 118.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przeze Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w łącznej kwocie 6.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
11-04-21 12:48 1.77MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/23/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętyc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
11-02-18 12:36 85.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/22/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.052.379,35 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
11-02-18 12:34 55.76KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/151/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej progn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
10-12-31 12:33 89.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/150/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 116.829 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
10-12-31 12:29 54.74KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/149/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
10-12-31 08:58 80.01KB
Kategoria: 2010 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/61/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok w
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
11-05-12 07:47 125.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/86/2010 z dnia 24 września 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
10-10-07 07:58 110.1KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/42/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączna kwotę 12.000.000 zł.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
10-05-06 14:25 198.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/141/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwion
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
09-12-30 10:38 99.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/140/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.835.694,17 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
09-12-30 10:34 114.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/139/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
09-12-30 10:32 81.79KB
Kategoria: 2009 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/34/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
10-05-06 14:21 118.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/II/103/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminą i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
09-12-04 13:24 184.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/92/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
09-09-09 14:04 114.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/64/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.000.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
09-04-27 10:49 149.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/65/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.000.000 zł z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
09-04-27 10:47 113.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/123/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
09-04-24 12:31 102.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/122/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.479.383 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
09-04-24 12:26 63.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/121/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
09-04-24 12:23 97.51KB
Kategoria: 2008 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/33/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
09-04-24 12:19 123.8KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/99/2008 z dnia 4 września 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
09-04-24 12:16 118.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/64/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.000.000 zł n
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
09-04-24 12:12 114.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/66/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 809.384 zł na zadanie inwestycyjn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
08-06-10 00:00 1.07MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/65/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 5.996.157 zł na spłatę wcześniej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
08-06-10 00:00 1.08MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/IV/27/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
08-06-10 00:00 855.29KB

Redakcja strony: Opinie Regionalnej Izby ObrachunkowejRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-03 12:24:16
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:09:44
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:09:42
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:09:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 3954