Dotacje na zadania publiczne

Kategoria: Dotacje na zadania publiczne [ 91 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji art. 19a - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-11 14:57 Pala Łukasz 27.5KB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji art.19a - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-06 13:54 Pala Łukasz 27.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a), złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-09-04 12:51 Michalski Łukasz 2.12MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a), złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pn.: „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-08-28 16:12 Pala Łukasz 3.73MB
format: format_doc Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków na wkłady własne w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-08-18 12:44 Pala Łukasz 36.5KB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art.19a na realizację przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” z Czerwionki-Leszczyn, zadania publicznego pn.: „Odtworzenie ścieżki edukacyjnej „Wśród leszczyn i śladów Bartelta””
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-06 12:43 Pala Łukasz 14KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon pn. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Wsród Leszczyn i śladów Bartelta .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 12:20 Pala Łukasz 3.03MB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art.19a na powierzenie realizacji przez Stowarzyszenie Motocrossowe "MX2020" zadania publicznego pn: "Rozwój i podnoszenie umiejętności motocrossowych poprzez intensyfikację treningów członków Stowarzyszenia Motocrossowego „MX 2020"”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-05-19 10:19 Pala Łukasz 14KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Motocrossowe MX2020 pn. "Rozwój i podnoszenie umiejętności motocrossowych poprzez intensyfikację treningów członków Stowarzyszenia Motocrossowego "MX 2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-12 10:54 Pala Łukasz 1.09MB
format: format_doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-04 14:39 Pala Łukasz 127.5KB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na wsparcie realizacji przez Stowarzyszenie "Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny" zadania publicznego pn: „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-09-29 08:09 Strzelczyk Katarzyna 28.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie "Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny" pn: „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-09-16 13:15 Pala Łukasz 2.28MB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na powierzenie realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej z Palowic zadania publicznego pn.: „Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-03-25 12:38 Strzelczyk Katarzyna 28.5KB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na powierzenie realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stanowic zadania publicznego pn.: „Doskonalenie jednostek OSP dla bezpieczeństwa mieszkańców”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-03-25 12:38 Strzelczyk Katarzyna 28.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Palowicach pn.: „Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-03-17 10:19 Strzelczyk Katarzyna 1.95MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną ze Stanowic pn.: „Doskonalenie jednostek OSP dla bezpieczeństwa mieszkańców”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-03-17 10:13 Strzelczyk Katarzyna 1.91MB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na powierzenie realizacji stowarzyszeniu AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY z Czerwionki-Leszczyn zadania publicznego pn.: „Sztafeta rowerowa na 60-lecie Czerwionki-Leszczyn”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-02-15 11:05 Strzelczyk Katarzyna 28.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY pn.: „Sztafeta rowerowa na 60-lecie Czerwionki-Leszczyn”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-02-04 12:27 Strzelczyk Katarzyna 3.75MB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na wsparcie realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” z Czerwionki-Leszczyn zadania publicznego pn.: „ZIELONA GMINA - KONTYNUACJA”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-07-22 12:58 Strzelczyk Katarzyna 28.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” na realizację zadania publicznego pn.: „ZIELONA GMINA - KONTYNUACJA”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-07-13 12:27 Strzelczyk Katarzyna 3.07MB
format: format_doc Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na powierzenie realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Palowicach, zadania publicznego pn.: „Razem pod sztandarem”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-05-24 14:00 Strzelczyk Katarzyna 26.5KB
format: format_doc Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Palowicach na realizację zadania publicznego pn.: „Razem pod sztandarem”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-05-14 10:54 Strzelczyk Katarzyna 31.5KB
format: format_pdf Oferta (tryb 19a) złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Palowicach na realizację zadania publicznego pn.: „Razem pod sztandarem”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
21-05-14 10:51 Strzelczyk Katarzyna 1.64MB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie zadania publicznego pn. „Paczki Świąteczne dla samotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-12-16 14:37 Pala Łukasz 180.27KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie na realizację zadania publicznego pn. : "Paczki Świąteczne dla samotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-12-08 10:35 Pala Łukasz 2.11MB
format: format_pdf Informacja o niepodpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Społecznego w Mikołowie na realizację zadania publicznego pn.:"Realizacja inicjatywy BocianoweLove"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-12-04 16:53 Pala Łukasz 171.63KB
format: format_pdf Informacja o wycofaniu przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społecznego w Mikołowie w dniu 02.09.2020 złożonej oferty w trybie 19a - "Dofinansowanie wkładu własnego w Programie Działaj Lokalnie 2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-12-04 16:46 Pala Łukasz 129.89KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji przez Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Bełk zadania publicznego pn.:"Wkład własny do projektu pn. "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów"".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-12-04 16:42 Pala Łukasz 168.42KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju pn.: "Realizacja inicjatywy BocianoweLove"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
20-09-22 11:25 Pala Łukasz 3.2MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju pn.: „Dofinansowanie wkładu własnego w Programie „Działaj Lokalnie” 2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-08-24 16:40 Pala Łukasz 3.72MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Wsi Bełk pn. „Wkład własny do projektu pn. "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
20-08-24 16:39 Pala Łukasz 5.69MB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a na dofinansowanie realizacji przez Klub Sportowy „Decor” Bełk, zadania publicznego pn.: „Dzień Piłkarza 2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-08-26 12:01 Strzelczyk Katarzyna 171.09KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Klub Sportowy "Decor" Bełk pn.: "Dzień Piłkarza 2019"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
19-08-16 08:29 Pala Łukasz 2MB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Razem dla Książenic na realizację zadania publicznego pn.: „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-07-09 11:06 Strzelczyk Katarzyna 169.96KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Razem dla Książenic pn. „Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-07-02 08:35 Strzelczyk Katarzyna 2.88MB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Katowice na realizację zadania publicznego pn.: „Gołębiorze” na Górnym Śląsku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
18-10-02 09:12 Strzelczyk Katarzyna 186.65KB
format: format_pdf Ogłoszenie oferty Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Katowice pn.: „Gołębiorze” na Górnym Śląsku, w trybie art. 19a na realizację w formie wspierania zadania publicznego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 589
18-09-21 12:10 Pala Łukasz 2.14MB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Sp. z o.o. z Chorzowa na zadanie publiczne pn: ”Dzień Wolontariusza 2017"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-11-29 14:10 Strzelczyk Katarzyna 179.69KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach na zadanie publiczne pn: ”Wigilia dla samotnych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-11-29 14:09 Strzelczyk Katarzyna 180.31KB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pn: „Dzień Wolontariusza 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-11-22 12:19 Grzegorzyca Jan 2.24MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach pn: „Wigilia dla samotnych” (2017)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-11-20 09:13 Strzelczyk Katarzyna 2.58MB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o udzieleniu dotacji Spółkom Wodnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-09-08 09:08 Ebert Barbara 595.65KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach na zadanie publiczne pn: ”Wigilia dla samotnych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-12-09 13:41 Strzelczyk Katarzyna 187.1KB
format: format_pdf Oferta (tryb art. 19a) Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach pn: „Wigilia dla samotnych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-12-01 14:29 Strzelczyk Katarzyna 1.92MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach pn: „Wigilia dla samotnych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-12-01 14:29 Strzelczyk Katarzyna 327.46KB
format: format_pdf Protokół Nr2 z wyboru inicjatyw lokalnych do realizacji w 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-11-08 09:24 Grzegorzyca Jan 738.84KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach na zadanie publiczne pn: ”Dzień Promocji Zdrowia – Czerwionka-Leszczyny 2016”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-09-19 13:57 Strzelczyk Katarzyna 184.8KB
format: format_pdf Oferta (tryb art. 19a) Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach pn: „Dzień Promocji Zdrowia – Czerwionka-Leszczyny 2016”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-09-09 13:27 Strzelczyk Katarzyna 3.31MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach pn: „Dzień Promocji Zdrowia – Czerwionka-Leszczyny 2016”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-09-09 13:24 Strzelczyk Katarzyna 366.05KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie realizacji przez Klub Sportowy Leszczyny projektu z zakresu rozwoju sportu pn: "Rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-08-12 11:40 Strzelczyk Katarzyna 154.05KB
format: format_pdf Wniosek KS Leszczyny o udzielenie dotacji na projekt z zakresu rozwoju sportu pn: "Rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich" z pominięciem konkursu projektów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
16-08-01 13:33 Strzelczyk Katarzyna 4.09MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości wniosku złożonego przez KS Leszczyny o udzielenie dotacji na projekt z zakresu rozwoju sportu pn: "Rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich" z pominięciem konkursu projektów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-08-01 13:32 Strzelczyk Katarzyna 334.06KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Przenajświętszej w Palowicach na zadanie publiczne pn: ”Drzewo moim przyjacielem”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-05-30 15:17 Strzelczyk Katarzyna 188.67KB
format: format_pdf Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Przenajświętszej w Palowicach pn: „Drzewo moim przyjacielem”_art 19a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
16-05-23 16:07 Strzelczyk Katarzyna 7.01MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Parafię Rzymsko-Katolicką Trójcy Przenajświętszej w Palowicach pn: „Drzewo moim przyjacielem”_art 19a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-05-23 16:06 Strzelczyk Katarzyna 322.58KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Fundacji Edukacji Artystycznej Egida w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-05-16 08:53 Strzelczyk Katarzyna 180.5KB
format: format_pdf Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-05-09 13:18 Strzelczyk Katarzyna 204.97KB
format: format_pdf Oferta Fundacji Edukacji Artystycznej Egida z siedzibą w Książenicach_art. 19a „II Konkurs Młodych Talentów”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-05-04 14:51 Strzelczyk Katarzyna 6.22MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty Fundacji Edukacji Artystycznej Egida z siedzibą w Książenicach_art. 19a „II Konkurs Młodych Talentów”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-05-04 14:49 Strzelczyk Katarzyna 301.5KB
format: format_pdf Protokół z wyboru inicjatyw lokalnych do realizacji w 2016 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-11-19 09:28 Grzegorzyca Jan 728.65KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art 19a dla ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka – Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-11-02 15:55 Pala Łukasz 222.12KB
format: format_pdf Oferta ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka – Leszczyny im. Walerego Wróblewskiego, Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 15, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn: „Dzień Wolontariusza 2015 r.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
15-10-21 15:13 Pala Łukasz 124.32KB
format: format_pdf Ogłoszenie oferty ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka – Leszczyny do publicznej wiadomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-10-21 15:12 Pala Łukasz 398.65KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
15-10-09 12:45 Pala Łukasz 126.65KB
format: format_pdf Oferta OSP Leszczyny, ul. Ks. Pojdy nr 136, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a pn: „Wiedza i umiejętności na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
15-09-28 14:32 Grzegorzyca Jan 5.46MB
format: format_pdf Ogłoszenie oferty OSP Leszczyny do publicznej wiadomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-09-28 14:25 Grzegorzyca Jan 342.82KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-09-10 13:21 Strzelczyk Katarzyna 144.13KB
format: format_pdf Oferta PCK - art. 19a - ”Pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
15-08-31 13:44 Strzelczyk Katarzyna 3.9MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty PCK w trybie art 19a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
15-08-31 13:43 Strzelczyk Katarzyna 400.34KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
15-06-01 16:11 Pala Łukasz 153.98KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
15-05-25 12:58 Grzegorzyca Jan 249.59KB
format: format_pdf Oferta PCK - art. 19a - ”Pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
15-05-21 13:58 Grzegorzyca Jan 4.61MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty PCK w trybie art 19a.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
15-05-21 13:57 Grzegorzyca Jan 348.43KB
format: format_pdf Oferta Stow. Bełk - art. 19a pn ”Wkład własny do projektu Industriada 2015 – odkrywamy urok familoków współfinansowanego ze środków woje.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
15-05-15 13:29 Grzegorzyca Jan 7.16MB
format: format_pdf Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty Stow. Bełk - art. 19a -”Wkład własny do projektu Industriada 2015 – odkrywamy urok familoków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
15-05-15 13:28 Grzegorzyca Jan 357.43KB
format: format_pdf Wytyczne dotyczące dofinansowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych w 2015 roku_Zarzadzenie_191_15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-05-14 10:22 Strzelczyk Katarzyna 1.43MB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
15-04-09 14:10 Strzelczyk Katarzyna 372.97KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
15-01-21 15:19 Grzegorzyca Jan 204.84KB
format: format_pdf Oferta Śląskiego O/Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie, Katowice, ul. PCK 8, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 841
15-01-12 12:48 Strzelczyk Katarzyna 6.75MB
format: format_pdf Ogłoszenie_Burmistrz GiM Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty Śląskiego O/Okręgowego PCK w Katowicach O/Rejonowy PCK w Knurowie, Katowice, ul. PCK 8, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-01-12 12:44 Strzelczyk Katarzyna 688.32KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w trybie pozakonkursowym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
14-12-17 10:13 Grzegorzyca Jan 223.02KB
format: format_pdf Treść oferty Fundacji Kreatywny Śląsk na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn: ,,Własna firma - lubię to! Część 2"w obszarze 6 Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
14-11-24 10:52 Pala Łukasz 11.43MB
format: format_pdf Ogłoszenie - Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Kreatywny Śląsk 44-2OO - Rybnik, ul. Wysoka 15/17, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn: ,,Własna firma - lubię to! Część 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
14-11-24 10:48 Pala Łukasz 315.81KB
format: format_pdf Protokół nr 2 z oceny i wyboru do realizacji przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
14-10-30 13:47 Grzegorzyca Jan 1.08MB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie oferty Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Grill+Run=Fun 2014" w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-05-05 16:47 Strzelczyk Katarzyna 234.37KB
format: format_pdf Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Luxtorpeda"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
14-05-05 16:25 Strzelczyk Katarzyna 3.77MB
format: format_pdf Protokół Nr 2 z oceny i wyboru do realizacji przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnychw 2014 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
14-01-16 14:59 Pala Łukasz 76.73KB
format: format_pdf Protokół z oceny i wyboru do realizacji przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
12-11-09 12:41 631.95KB
format: format_pdf Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
12-03-29 11:46 1.99MB
format: format_pdf Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie pozakonkursowego trybu udzielania dotacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
11-06-14 12:46 60.65KB
format: format_pdf Oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 791
11-06-14 12:44 7.04MB
Kategoria: Ogłoszenia o konkursach [ 140 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. „Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla Podprogramu 2023”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
24-04-11 10:23 Pala Łukasz 54.63KB
format: format_blank Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
24-03-18 16:06 Pala Łukasz 60.05KB
format: format_blank Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-03-18 16:04 Pala Łukasz 59.06KB
format: format_blank Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (FEPŻ) w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
24-03-11 14:58 Pala Łukasz 54.44KB
format: format_blank Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-02-23 12:13 Pala Łukasz 52.99KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-01-29 12:03 Grzegorzyca Jan 100.5KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-12-13 12:06 Pala Łukasz 98KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2024 roku”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-12-11 12:10 Pala Łukasz 160.5KB
format: format_blank Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2024 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-12-11 12:10 Pala Łukasz 51.03KB
format: format_blank Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-11-29 13:05 Pala Łukasz 55.42KB
format: format_blank Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2024 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-11-29 13:03 Pala Łukasz 51.78KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-04 08:10 Pala Łukasz 163.5KB
format: format_doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-05-11 13:14 Pala Łukasz 127.5KB
format: format_doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-05-09 15:01 Pala Łukasz 133KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-03-16 12:42 Pala Łukasz 131.5KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-01-17 10:20 SADOWSKA WIOLETTA 187.5KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-01-17 10:15 SADOWSKA WIOLETTA 125KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2023 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-01-13 10:24 Pala Łukasz 127KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-01-13 10:23 Pala Łukasz 127.5KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2023 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-01-05 10:54 Pala Łukasz 145KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-01-04 15:18 Pala Łukasz 83KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-01-03 14:27 Pala Łukasz 130.5KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 788 / 22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-12-14 11:13 Grzegorzyca Jan 81.5KB
format: format_doc Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-12-05 09:45 Pala Łukasz 144.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku_Zarządzenie Burmistrza Nr 278/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-03 13:04 Strzelczyk Katarzyna 191.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”_Zarządzenie Burmistrza Nr 203/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-05-11 13:33 Strzelczyk Katarzyna 201KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku_Zarządzenie Burmistrza Nr 188/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-04-28 14:27 Strzelczyk Katarzyna 187KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku_Zarządzenie Burmistrza Nr 186/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-04-28 14:19 Strzelczyk Katarzyna 185KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2022 roku_Zarządzenie Burmistrza Nr 134/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-03-30 12:40 Strzelczyk Katarzyna 200KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2022)”_Zarządzenie Burmistrza Nr 85/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-03-09 14:31 Strzelczyk Katarzyna 192KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 618/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-16 11:09 Strzelczyk Katarzyna 187.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2022 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 620/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-16 10:51 Strzelczyk Katarzyna 188KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2022 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 619/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-12-16 10:35 Strzelczyk Katarzyna 193.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2022 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 617/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-16 10:15 Strzelczyk Katarzyna 199KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2022 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 616/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-12-16 09:47 Strzelczyk Katarzyna 202.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-11-25 11:26 Grzegorzyca Jan 81.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 546/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-11-24 12:29 Strzelczyk Katarzyna 208.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Wigilii dla samotnych w 2021 roku”_Zarządzenie Burmistrza Nr 503/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-10-28 10:53 Strzelczyk Katarzyna 180.5KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku_Zarządzenie Nr 270/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-07-08 11:39 Strzelczyk Katarzyna 168KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 roku_Zarządzenie nr 257/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-06-30 12:37 Strzelczyk Katarzyna 159KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku_Zarządzenie burmistrza Nr 179/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-05-14 10:49 Strzelczyk Katarzyna 148KB
format: format_doc Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”_Zarządzenie Nr 178/21 z 11.05.2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-05-13 12:10 Strzelczyk Katarzyna 168KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku_Zarządzenie Burmistrza Nr 72/21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-02-25 15:11 Strzelczyk Katarzyna 4.96MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn.: "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
20-12-17 14:14 Pala Łukasz 4.02MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
20-12-15 12:21 Grzegorzyca Jan 2.71MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-12-07 12:22 Pala Łukasz 3.78MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-12-07 12:21 Pala Łukasz 3.94MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-12-04 12:10 Grzegorzyca Jan 3.99MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-11-30 11:32 Grzegorzyca Jan 4.47MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania - Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-08-06 14:11 Grzegorzyca Jan 4.28MB
format: format_pdf Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” Zarządzenie 729/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-12-19 10:39 Strzelczyk Katarzyna 4.89MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach” Zarządzenie Nr 726/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-12-18 08:34 Strzelczyk Katarzyna 4.57MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 712/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-12-13 11:21 Pala Łukasz 5.34MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-12-09 14:16 Grzegorzyca Jan 1.99MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn” Zarządzenie 690/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-12-03 15:16 Strzelczyk Katarzyna 4.75MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 657/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-11-19 15:55 Strzelczyk Katarzyna 5.27MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2019 roku_Zarządzenie 625/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-11-08 12:50 Strzelczyk Katarzyna 4.12MB
format: format_pdf OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO REALIZOWANYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH W 2019 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-08-08 14:30 Strzelczyk Katarzyna 212.7KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi Zarządzenie Nr 377/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-07-18 15:53 Strzelczyk Katarzyna 652.87KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet Zarządzenie Nr 376/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-07-18 15:52 Strzelczyk Katarzyna 666.29KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet wraz z usługami opiekuńczymi Zarządzenie Nr 375/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-07-18 14:54 Strzelczyk Katarzyna 659.86KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi Zarządzenie Nr 374/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-07-18 14:53 Strzelczyk Katarzyna 672.32KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w ogrzewalni Zarządzenie nr 373/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-07-18 14:16 Strzelczyk Katarzyna 652.38KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni Zarządzenie Nr 372/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-07-18 13:22 Strzelczyk Katarzyna 644.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 298/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-06-18 12:52 Grzegorzyca Jan 4.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-05-15 15:30 Pala Łukasz 3.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 194/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-04-26 12:11 Pala Łukasz 3.86MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku_Zarządzenie Nr 94/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-02-28 12:48 Strzelczyk Katarzyna 3.37MB
format: format_pdf Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku_Zarządzenie Nr 93/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-02-28 12:44 Strzelczyk Katarzyna 3.61MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku_Zarządzenie Nr 92/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-02-28 12:42 Strzelczyk Katarzyna 3.63MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku_Zarządzenie Nr 91/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-02-28 12:41 Strzelczyk Katarzyna 3.26MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku_Zarządzenie Nr 90/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-02-28 12:39 Strzelczyk Katarzyna 3.43MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)_Zarz_66/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-02-21 12:40 Strzelczyk Katarzyna 2.86MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-12-05 13:56 Pala Łukasz 2.41MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia – organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku_Zarządzenie Nr 518/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-10-24 13:02 Strzelczyk Katarzyna 3.57MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku_Zarządzenie Nr 179/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-05-14 08:33 Strzelczyk Katarzyna 3.04MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-04-13 13:58 Pala Łukasz 3.06MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku_Zarządzenie Nr 105/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-03-23 12:58 Strzelczyk Katarzyna 3.18MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku_Zarządzenie Nr 104/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-03-23 12:28 Strzelczyk Katarzyna 3.61MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku_Zarządzenie Nr 99/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-03-21 12:44 Strzelczyk Katarzyna 3.03MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku_Zarządzenie 83/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-03-08 15:03 Strzelczyk Katarzyna 3.81MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)_Zarz_63/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-02-27 12:27 Strzelczyk Katarzyna 3.17MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach _Zarządzenie 49/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-02-13 14:07 Strzelczyk Katarzyna 5.17MB
format: format_pdf Ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-01-10 14:02 Grzegorzyca Jan 2.31MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-09-12 12:16 Pala Łukasz 4.87MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 451-17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.08.2017 roku ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzania - organizację III Gminnego Zjazdu Seniora.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-08-24 14:14 Grzegorzyca Jan 3.33MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-06-09 12:22 Pala Łukasz 5.61MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku_Zarządzenie Nr 184/17 z dn. 20.04.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-04-21 10:55 Strzelczyk Katarzyna 3.46MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku_Zarządzenie Nr 183/17 z dn. 20.04.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-04-21 10:31 Strzelczyk Katarzyna 3.46MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku_Zarządzenie Nr 185/17 z dn. 20.04.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-04-21 09:47 Strzelczyk Katarzyna 3.49MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku_Zarządzenie Nr 173/17 z dn. 11.04.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-04-12 09:15 Strzelczyk Katarzyna 3.56MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku_Zarządzenie 175/17 z dn. 11.04.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-04-12 08:50 Strzelczyk Katarzyna 3.9MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP)_Zarządzenie 174/17 z dn. 11.04.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-04-11 15:25 Strzelczyk Katarzyna 3.88MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-03-03 12:43 Strzelczyk Katarzyna 3.15MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku_Zarządzenie 18/17 z 20.01.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-01-25 09:27 Strzelczyk Katarzyna 3.42MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017r_Zarządzenie Nr 11/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-01-10 14:56 Strzelczyk Katarzyna 2.22MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
17-01-05 11:47 Strzelczyk Katarzyna 3.59MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy na Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-12-02 13:14 Strzelczyk Katarzyna 5.08MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy, realizowanych w obszarze: „Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
16-12-01 13:16 Strzelczyk Katarzyna 4.66MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD II)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-04-28 14:31 Strzelczyk Katarzyna 4.65MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizacje przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (t j. Dz. U.22016 t., nr 239 z p62n. zm.), w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-03-30 15:23 Pala Łukasz 853.55KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 239 z późn. zm.) do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku_Zarządzenie Burmistrza_107_16.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
16-03-29 10:23 Strzelczyk Katarzyna 4.88MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV - Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku_Zarzadzenie20_16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-01-18 13:08 Strzelczyk Katarzyna 4.71MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze III - Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016r_Zarządzenie19_16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
16-01-18 11:44 Strzelczyk Katarzyna 5.15MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze II - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016r_Zarządzenie18_16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
16-01-18 11:40 Strzelczyk Katarzyna 5.04MB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze I - Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia_ Zarządzenie13/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-01-13 13:48 Strzelczyk Katarzyna 4.83MB
format: format_pdf Zarządzenie 10-16 z dn. 7.01.2016 r. -Ogłoszenie konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie G i M Czerwionka-L-ny w 2016 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-01-07 14:20 Grzegorzyca Jan 2.9MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach. Termin realizacji zadania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-11-30 15:50 Pala Łukasz 5.89MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
15-11-27 10:46 Pala Łukasz 5.71MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku _zarzadzenie_415_kultura_pozytek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
15-09-10 13:35 Strzelczyk Katarzyna 5.41MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej _zarzadzenie212_15_schronienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
15-05-18 10:20 Strzelczyk Katarzyna 5.28MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w wspieranych przez regranting w 2015 roku_Zarządzenie 185_15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
15-05-06 14:45 Strzelczyk Katarzyna 6.32MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku_Zarządzenie 179_15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
15-04-30 13:35 Strzelczyk Katarzyna 5.24MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku_Zarządzenie 178_15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
15-04-30 13:33 Strzelczyk Katarzyna 5.18MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015r_Zarzadzenie135_15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
15-03-31 11:40 Strzelczyk Katarzyna 5.28MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
15-03-11 14:25 Strzelczyk Katarzyna 9.53MB
format: format_pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku_Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 4.03.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
15-03-05 13:59 Strzelczyk Katarzyna 6MB
format: format_pdf Zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych G i M Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015r_Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
15-02-11 09:55 Pala Łukasz 7.52MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych G i M Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015r_Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
15-01-23 09:35 Strzelczyk Katarzyna 7.17MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych G i M Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015r_Organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
15-01-15 09:33 Strzelczyk Katarzyna 8.41MB
format: format_pdf Otwarty konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2015 - Zarządzenie Nr 9/14 z dn. 7.01.2015 roku oraz załącznik do zarządzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
15-01-07 13:31 Grzegorzyca Jan 2.81MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku -organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
14-11-21 07:44 Strzelczyk Katarzyna 5.82MB
format: format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerewionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
14-03-10 14:50 Pala Łukasz 362.06KB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie ofert na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
14-01-15 11:35 Pala Łukasz 465.25KB
format: format_pdf Otwarty konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2014 - Zarządzenia Nr 5/14 oraz załącznik do zarządzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
14-01-08 13:08 Pala Łukasz 350.1KB
format: format_pdf Otwary konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
14-01-08 13:06 Pala Łukasz 61.97KB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie ofert na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
13-06-13 12:42 1.59MB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie projektow z zakresu rozwoju sportu na 2013 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
13-06-13 12:41 1.57MB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie ofert na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
13-06-13 12:39 478.3KB
format: format_pdf Ogłoszenie o konkursie projektów w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
13-06-13 12:39 1.88MB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie ofert na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
13-06-13 12:38 433.59KB
format: format_pdf Ogłoszenie o konkursie projektów w zakresie rozwoju sportu na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
13-06-13 12:37 1.82MB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie ofert na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
13-06-13 12:36 1.9MB
format: format_pdf Ogłoszenie w sprawie wyłonienia przedsięwzięæ klubów sportowych-czerwiec 2010 runda jesienna sezonu 2010/2011 z przeznaczeniem na opłaty sędziowskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
13-06-13 12:35 1.28MB
format: format_pdf Ogłoszenie w sprawie wyłonienia przedsięwzięæ klubów sportowych - luty 2010 runda wiosenna sezonu 2009/2010 z przeznaczeniem na opłaty sędziowskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
13-06-13 12:34 1.15MB
format: format_pdf Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - ogłoszenie o terminie składania wniosków na zakup sprzętu z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
13-06-13 12:26 243.06KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki konkursu na realizację zadania: "DOSTARCZANIA ¯YWNOŚCI POTRZEBUJ¡CYM MIESZKAÑCOM GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU POMOCY ¯YWNOŚCIOWEJ "PEAD"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
10-01-20 14:31 88.83KB
format: format_pdf Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalnośæ gospodarczą na realizację zadania: "DOSTARCZANIA ¯YWNOŚCI POTRZEBUJ¡CYM MIESZKAÑCOM GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU POMOCY ¯YWNOŚCIOWEJ "PEAD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
10-01-20 14:30 95.76KB
format: format_pdf Sprostowanie do ogłoszenia Konkurs ofert na dotacje w 2009r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
09-02-11 10:15 104.78KB
format: format_pdf Ogloszenie o konkursie ofert na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
09-01-23 09:34 106.36KB
Kategoria: Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów [ 156 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank Uniewaznienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
24-04-10 15:21 Pala Łukasz 17.6KB
format: format_blank Unieważnineie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2024 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
24-04-10 15:20 Pala Łukasz 17.56KB
format: format_blank Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. „Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla Podprogramu 2023"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
24-04-05 09:56 Pala Łukasz 18.05KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-03-22 11:51 Pala Łukasz 21.27KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
24-02-15 13:03 Pala Łukasz 55KB
format: format_blank Unieważnienie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
24-01-19 13:34 Pala Łukasz 12.62KB
format: format_blank Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2024 roku.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
24-01-11 08:31 Pala Łukasz 17.49KB
format: format_blank Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2024 roku.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
24-01-11 08:30 Pala Łukasz 17.22KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie konkursu Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-12-22 10:44 Pala Łukasz 66.31KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie konkursu Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-12-22 10:43 Pala Łukasz 70.5KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-09-28 14:31 Pala Łukasz 66.22KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-08-18 12:33 Pala Łukasz 71.15KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-07-12 14:39 Grzegorzyca Jan 16.5KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-06-30 10:49 Pala Łukasz 22.8KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-06-22 12:42 Pala Łukasz 18.44KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-06-16 13:54 Pala Łukasz 21.04KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-03-29 10:37 Pala Łukasz 18KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-03-29 10:37 Pala Łukasz 27.5KB
format: format_doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2023 roku.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-02-14 12:37 Pala Łukasz 28.5KB
format: format_doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-02-14 12:36 Pala Łukasz 28.5KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-02-07 14:52 Pala Łukasz 39.5KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2023 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-01-30 15:55 Pala Łukasz 18.5KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-01-30 15:55 Pala Łukasz 19KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 6/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 788/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-01-04 15:08 Pala Łukasz 21KB
format: format_rtf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-12-29 11:03 Pala Łukasz 24.3KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-07-08 11:17 Strzelczyk Katarzyna 15.8KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-06-22 12:00 Pala Łukasz 359.83KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
22-06-01 11:43 Strzelczyk Katarzyna 17.3KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-06-01 11:42 Strzelczyk Katarzyna 15.92KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2022)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-04-06 13:15 Strzelczyk Katarzyna 14.55KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-01-17 09:13 Strzelczyk Katarzyna 14.74KB
format: format_doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-01-12 13:41 Strzelczyk Katarzyna 52.5KB
format: format_doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-01-12 13:36 Strzelczyk Katarzyna 52KB
format: format_doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-01-12 13:34 Strzelczyk Katarzyna 52KB
format: format_doc Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-01-12 13:32 Strzelczyk Katarzyna 52KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu Gminy w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-12-30 15:22 Pala Łukasz 1.09MB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-12-21 12:26 Strzelczyk Katarzyna 14.51KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Wigilii dla samotnych w 2021 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-11-29 09:53 Strzelczyk Katarzyna 14.4KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 roku (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-08-30 10:49 Pala Łukasz 32KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 roku (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-08-10 13:15 Strzelczyk Katarzyna 29.5KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-08-03 12:13 Strzelczyk Katarzyna 30KB
format: format_doc Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-06-28 12:02 Strzelczyk Katarzyna 29KB
format: format_blank Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-06-16 10:55 Pala Łukasz 15.34KB
format: format_blank Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-04-30 11:30 Strzelczyk Katarzyna 16.16KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-01-15 23:55 Pala Łukasz 468.88KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2021 roku..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-01-12 15:46 Grzegorzyca Jan 1.06MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-12-31 12:20 Pala Łukasz 432.06KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-12-31 12:20 Pala Łukasz 435.79KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-12-31 12:18 Pala Łukasz 430.94KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-12-29 17:01 Pala Łukasz 313.09KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-09-08 14:15 Pala Łukasz 322.4KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
20-01-23 15:13 Strzelczyk Katarzyna 506.16KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-01-13 16:02 Strzelczyk Katarzyna 195.52KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-01-13 15:44 Grzegorzyca Jan 1.64MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-01-13 13:35 Strzelczyk Katarzyna 312.91KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-12-30 11:12 Strzelczyk Katarzyna 223.23KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-12-13 09:44 Pala Łukasz 188.05KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację "Wigilii dla samotnych" w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-12-05 08:57 Strzelczyk Katarzyna 207.55KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet wraz z usługami opiekuńczymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-08-23 11:08 Strzelczyk Katarzyna 182.5KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-08-23 10:58 Strzelczyk Katarzyna 173.17KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-08-20 13:55 Strzelczyk Katarzyna 170.1KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-08-14 12:10 Strzelczyk Katarzyna 167.13KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w ogrzewalni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-08-14 12:09 Strzelczyk Katarzyna 157.44KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-08-12 16:01 Strzelczyk Katarzyna 163.63KB
format: format_pdf Informacja o nieprzyznaniu dofinansowania do wkładu własnego do realizowanego zadania publicznego współfinansowanego z funduszy zewnętrznych w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-08-08 14:28 Strzelczyk Katarzyna 311.11KB
format: format_pdf Przyznanie dofinansowania do wkładu własnego do realizowanego zadania publicznego współfinansowanego z funduszy zewnętrznych w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-07-30 13:38 Strzelczyk Katarzyna 266.57KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-07-12 09:33 Pala Łukasz 223.56KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-06-19 08:44 Grzegorzyca Jan 287.75KB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-06-14 09:11 Grzegorzyca Jan 3.72MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-06-03 14:20 Strzelczyk Katarzyna 430.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyboru ofert i udzielaniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-06-03 14:15 Pala Łukasz 366.75KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-05-20 12:53 Strzelczyk Katarzyna 420.36KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-04-30 10:44 Strzelczyk Katarzyna 361.27KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-04-30 10:36 Strzelczyk Katarzyna 637.52KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu GiM Czerwionka-L-ny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-03-28 12:04 Strzelczyk Katarzyna 478.06KB
format: format_pdf Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizację projektów z zakresu sportu w 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-01-07 15:58 Grzegorzyca Jan 536.57KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia – organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-11-26 14:33 Strzelczyk Katarzyna 338.17KB
format: format_pdf Dotacja dla Stowarzyszenia LUXTORPEDA z Czerwionki-Leszczyn w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-09-13 13:33 Strzelczyk Katarzyna 221.7KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-06-20 12:32 Pala Łukasz 241.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/18 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert i udzielaniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-05-14 11:26 Pala Łukasz 346.11KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-05-11 11:54 Strzelczyk Katarzyna 206.69KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-05-11 11:53 Strzelczyk Katarzyna 204.14KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-05-07 08:59 Strzelczyk Katarzyna 366.07KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-04-03 15:10 Pala Łukasz 384.65KB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu w roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-03-30 13:52 Pala Łukasz 3.82MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publ. w 2018 roku w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-03-26 15:13 Strzelczyk Katarzyna 480.43KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-03-14 09:46 Strzelczyk Katarzyna 230.05KB
format: format_pdf Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizację projektów z zakresu sportu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-02-15 12:33 Pala Łukasz 314.17KB
format: format_pdf Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-09-27 12:48 Pala Łukasz 152.34KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację III Gminnego Zjazdu Seniora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-09-26 12:55 Strzelczyk Katarzyna 177.38KB
format: format_pdf Przyznano dotację dla WTZ Sp. z o.o. z Chorzowa w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-07-31 12:09 Strzelczyk Katarzyna 458.55KB
format: format_pdf Przyznano dotację dla Funduszu Lokalnego "Ramża" w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-07-07 11:28 Strzelczyk Katarzyna 232.18KB
format: format_pdf Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-06-23 12:31 Pala Łukasz 399.4KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie ws. oferty Funduszu Lokalnego "Ramża" w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
17-06-19 14:20 Strzelczyk Katarzyna 361.77KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-05-26 12:17 Strzelczyk Katarzyna 439.02KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-05-25 13:54 Strzelczyk Katarzyna 190.77KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-05-24 15:01 Strzelczyk Katarzyna 303.44KB
format: format_pdf Przyznano dotację w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-05-23 15:03 Strzelczyk Katarzyna 380.56KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-05-23 14:57 Strzelczyk Katarzyna 388.29KB
format: format_pdf Informacja o braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-05-10 13:20 Strzelczyk Katarzyna 164.13KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez OPS w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z EFPNP (FEAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-30 15:06 Strzelczyk Katarzyna 402.43KB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-03-29 13:41 Strzelczyk Katarzyna 2.2MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-03-03 13:48 Strzelczyk Katarzyna 744.95KB
format: format_pdf Sprostowanie oczywistej omyłki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
17-02-15 09:05 Grzegorzyca Jan 174.33KB
format: format_pdf Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizcję projektów z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-02-14 09:04 Grzegorzyca Jan 556.73KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu w 2017 roku w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-01-30 17:00 Pala Łukasz 460.53KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o pozostawieniu bez rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-12-29 15:37 Strzelczyk Katarzyna 160.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 669/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie pozostawienia bez rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-12-29 15:35 Strzelczyk Katarzyna 347.15KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych G i M Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy, w obszarze: „Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-12-29 12:29 Strzelczyk Katarzyna 204.99KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy w ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD II)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-05-30 15:20 Strzelczyk Katarzyna 398.36KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-05-04 10:24 Strzelczyk Katarzyna 545.88KB
format: format_pdf Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez OPS w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współf. z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-04-28 09:07 Strzelczyk Katarzyna 256.39KB
format: format_pdf Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w Obszarze IV - Kultura fizyczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-03-02 08:53 Grzegorzyca Jan 329.54KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV - kultura fizyczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-02-29 14:33 Grzegorzyca Jan 479.8KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze III: Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-02-26 12:52 Strzelczyk Katarzyna 316.58KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze II: Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-02-26 12:51 Strzelczyk Katarzyna 872.08KB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczny w roku 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-02-25 12:07 Grzegorzyca Jan 2.51MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze l –Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-02-19 13:50 Grzegorzyca Jan 517.93KB
format: format_pdf Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizację projektów z zakresu sportu w 2016 roku..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-02-10 15:12 Grzegorzyca Jan 494.94KB
format: format_pdf Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie przez CRIS Rybnik COP w 2016 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-12-30 15:58 Grzegorzyca Jan 337.25KB
format: format_pdf “Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienie całodobowego schronienia w 2016 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-12-28 12:45 Pala Łukasz 373.08KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-10-09 12:46 Pala Łukasz 213.73KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-06-26 12:16 Strzelczyk Katarzyna 709.62KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wspieranych poprzez regranting w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-06-10 14:28 Strzelczyk Katarzyna 670.2KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
15-06-02 15:30 Strzelczyk Katarzyna 220.36KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-06-02 15:30 Strzelczyk Katarzyna 227.03KB
format: format_doc Informacja ws. ogłoszenia wyników z zakresu prom. zdr. i ochr. ludności.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-05-29 14:30 Grzegorzyca Jan 17.5KB
format: format_pdf Sprostowanie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-04-21 09:57 Grzegorzyca Jan 1.54MB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 r.(nieaktualne)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-04-17 14:20 Grzegorzyca Jan 1.35MB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku II konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-04-16 10:44 Grzegorzyca Jan 685.79KB
format: format_pdf Informacja o przyznaniu dotacji w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-04-09 14:11 Strzelczyk Katarzyna 372.97KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o unieważnieniu otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ulicy 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
15-02-24 15:19 Pala Łukasz 207.16KB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczny w roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
15-02-17 10:15 Pala Łukasz 1.52MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
15-02-11 09:49 Pala Łukasz 234.46KB
format: format_pdf Informacja o przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
15-02-04 11:18 Pala Łukasz 1.52MB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - zapewnienie schronienia w 2015 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
14-12-19 13:50 Grzegorzyca Jan 541.52KB
format: format_pdf “Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze 6 Rocznego Programu Współpracy wspieranych z budżetu gminy w 2014 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
14-04-04 13:04 Pala Łukasz 736.46KB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
14-02-20 09:55 Pala Łukasz 339.02KB
format: format_pdf Ogłoszenie o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty z zakresu rozwoju sportu w 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
14-02-11 13:19 Strzelczyk Katarzyna 40.61KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
14-01-30 15:18 Pala Łukasz 88.47KB
format: format_pdf Załącznik nr 3 do protokołu Nr 3 Komisji Konkursowej z dnia 28.01.2014 r. - Uzasadnienie do wyboru ofert w Konkursie na dotacje z zakresu pożytku publicznego w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
14-01-29 09:02 Pala Łukasz 417.21KB
format: format_blank Ogloszenie o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
13-09-16 16:12 1.67MB
format: format_pdf Ogloszenie wynikow otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
13-09-16 16:08 254.78KB
format: format_pdf Informacja Burmistrza - przyznane kwoty dotacji z zakresu sportu kwalifikowanego z tytulu zakupu sprzetu sportowego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
13-09-16 15:59 185.12KB
format: format_pdf Ogloszenie wynikow otwartego konkursu ofert na reallizacje zadan publicznych w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
13-09-16 15:58 66.3KB
format: format_blank Informacja Burmistrza o przyznanych dotacjach w zakresie sportu kwalifikowanego - jesien 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
13-09-16 15:53 1.65MB
format: format_pdf Informacja Burmistrza o przyznanych dotacjach w zakresie sportu kwalifikowanego - wiosna 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
13-09-16 15:42 42.01KB
format: format_blank Ogloszenie o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
13-09-16 15:37 2.05MB
format: format_blank Ogloszenie wynikow otwartego konkursu ofert na realizcje zadan publicznych w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
13-09-16 15:35 2.59MB
format: format_blank Ogloszenie ostatecznego wyniku konkursu projektow w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
13-09-16 15:10 9.74MB
format: format_pdf Uzasadnienie do wyboru ofert w konkursie na dotacje z zakresu pozytku publicznego w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
13-06-13 12:18 359.09KB
format: format_blank Ogloszenie wynikow otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
13-06-13 12:15 2.08MB
format: format_pdf Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
13-06-13 12:10 856.72KB
format: format_pdf Sprostowanie ogłoszenia o wyborze oferty na na dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu Pomocy ¯ywnościowej PEAD w 2010 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
10-04-09 09:21 42.02KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty na dostarczenie żywności potrzebujacym mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w ramach Europejskiego Programu Pomocy ¯ywnościowej PEAD w roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
10-03-30 15:21 45.21KB
format: format_pdf Ogloszenie wynikow otawrtego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
10-01-26 13:24 107.58KB

Redakcja strony: Dotacje na zadania publiczneRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:25:05
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 13212