Strategia rozwoju

Kategoria: Strategia rozwoju [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wersja dostępna cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-01-16 09:09 Kostelecki Tomasz 4.04MB
format: format_pdf Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-01-16 09:07 Kostelecki Tomasz 2.42MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-01-16 09:06 Kostelecki Tomasz 7.58MB
format: format_pdf Raport z badania ewaluacyjnego projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-01-16 09:04 Kostelecki Tomasz 1.8MB
format: format_pdf Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 - raport za lata 2019-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-12-31 11:34 Pala Łukasz 723.42KB
format: format_pdf Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 - raport za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-10-28 10:32 Pala Łukasz 660.28KB
format: format_pdf Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 - raport za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
18-10-02 08:49 Pala Łukasz 829.49KB
format: format_pdf Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 - raport za lata 2015-2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 581
17-08-28 10:59 Witała Anna 770.37KB
format: format_pdf Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 678
15-04-27 13:25 Pala Łukasz 1.92MB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX-97-08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
14-01-28 08:20 Katowice IntraCOM 389.98KB
format: format_pdf Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007 - 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 817
14-01-28 08:20 Katowice IntraCOM 389.98KB
format: format_pdf Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
14-01-28 08:20 Katowice IntraCOM 288.58KB
format: format_pdf Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2125
14-01-28 08:20 Katowice IntraCOM 167.21KB
format: format_ppt Prezentacja raportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
14-01-28 08:18 Katowice IntraCOM 2.76MB
format: format_pdf Indykatywny harmonogram zadań strategii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
14-01-28 08:17 Katowice IntraCOM 386.34KB

Redakcja strony: Strategia rozwojuRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:14:28
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 7667