Wyniki kontroli

Kategoria: Kontrole [ 43 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-04-06 14:24 Pala Łukasz 60.65KB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 25.01.2021r. - 12.03.2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
21-05-04 15:18 Pala Łukasz 63.09MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-04-02 11:23 Pala Łukasz 59.46KB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne - z kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Stanu Cywilnego Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
20-04-16 14:10 Pala Łukasz 3.65MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-04-02 10:52 Pala Łukasz 1.87MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-03-12 11:37 Kowalska Jolanta 1.72MB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość postępowań meldunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-11-28 10:22 Pala Łukasz 633.02KB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne - Nr kontroli P/18/004 - Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
18-09-18 15:00 Pala Łukasz 5.07MB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.05.2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-09-18 14:55 Pala Łukasz 129.28KB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-04-19 14:22 Pala Łukasz 2.2MB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
18-03-13 14:42 Pala Łukasz 8.58MB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 09.10.2017r. - 10.11.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
17-11-30 14:54 Pala Łukasz 906.97KB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-04-11 10:34 Kowalska Jolanta 2.02MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
16-04-08 11:46 Kowalska Jolanta 1.46MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
15-04-02 11:49 Kowalska Jolanta 1.79MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
14-04-14 10:34 Kowalska Jolanta 3MB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne z dn. 12.07.2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
13-07-18 14:38 1.81MB
format: format_pdf Wyjaśnienie co do przyczyn odmowy podpisania protokołu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. przez Inspektorów RIO w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 707
13-07-18 14:36 1.28MB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ IV
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
13-07-18 14:28 2.48MB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ III
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
13-07-18 14:27 1.65MB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
13-07-18 14:22 2.27MB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 688
13-07-18 14:20 1.46MB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
13-04-02 14:26 722.29KB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2011 oraz wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
12-03-26 12:02 921.55KB
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli na rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
11-04-07 09:38 2.26MB
format: format_pdf Załącznik do Sprawozdania z realizacji Planu kontroli na rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
11-04-07 09:36 1.36MB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne z 11 czerwca 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
10-06-25 12:48 6.92MB
format: format_pdf Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
10-04-29 13:27 12.8MB
format: format_pdf Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
10-04-02 09:31 5.04MB
format: format_pdf informacje dotyczące wykorzystania uwag i wykonania wniosków dotyczących wystąpienia pokontrolnego z dn. 14.07.2009r. dot. kontroli w zakresie gospodarowania w latach 2006 - 2008 w gminie stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
09-08-27 12:30 224.33KB
format: format_pdf Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w zakresie gospodarowania w latach 2006 - 2008 w gminie stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
09-08-27 12:14 789.67KB
format: format_pdf Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
09-04-01 14:21 361.38KB
format: format_pdf Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
08-06-10 00:00 97.47KB
format: format_pdf Wykaz przeprowadzonych w roku 2006 kontroli zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
08-06-10 00:00 58.48KB
format: format_pdf Załącznik 1 - Protokół z kontroli -IiR 2227/1/90
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
08-06-10 00:00 236.63KB
format: format_pdf Załącznik 2 - Protokół z kontroli - IiR 181/2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
08-06-10 00:00 194.88KB
format: format_pdf Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2006 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
08-06-10 00:00 157.58KB
format: format_pdf Wykaz przeprowadzonych w roku 2005 kontroli wewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
08-06-10 00:00 72.07KB
format: format_pdf Wykaz przeprowadzonych w roku 2005 kontroli zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
08-06-10 00:00 57.71KB
format: format_pdf Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadania zlecone za 2004 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
08-06-10 00:00 672.6KB
format: format_pdf Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2001-2005: wystąpienie pokontrolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
08-06-10 00:00 3.14MB
format: format_pdf Wykaz przeprowadzonych w roku 2004 kontroli wewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
08-06-10 00:00 22.92KB
format: format_pdf Wykaz przeprowadzonych w roku 2004 kontroli zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
08-06-10 00:00 19.3KB

Redakcja strony: Wyniki kontroliRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:18:40
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:19:16
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:19:14
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:19:14
Drukuj Liczba odwiedzin: 9781