Wyniki kontroli

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole [ 38 ]
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2018 Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-03-12 11:37
Kowalska Jolanta
1.72MB
Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość postępowań meldunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość postępowań meldunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-11-28 10:22
Pala Łukasz
633.02KB
Wystąpienie pokontrolne - Nr kontroli P/18/004 - Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Wystąpienie pokontrolne - Nr kontroli P/18/004 - Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-09-18 15:00
Pala Łukasz
5.07MB
Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.05.2018 roku Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.05.2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-09-18 14:55
Pala Łukasz
129.28KB
Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli na 2017 rok Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-04-19 14:22
Pala Łukasz
2.2MB
Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2018 roku Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-03-13 14:42
Pala Łukasz
8.58MB
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 09.10.2017r. - 10.11.2017r. Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 09.10.2017r. - 10.11.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-11-30 14:54
Pala Łukasz
906.97KB
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2016 Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-04-11 10:34
Kowalska Jolanta
2.02MB
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2015 Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
16-04-08 11:46
Kowalska Jolanta
1.46MB
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
15-04-02 11:49
Kowalska Jolanta
1.79MB
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2013 Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
14-04-14 10:34
Kowalska Jolanta
3MB
Wystąpienie pokontrolne z dn. 12.07.2013r. Wystąpienie pokontrolne z dn. 12.07.2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
13-07-18 14:38
1.81MB
Wyjaśnienie co do przyczyn odmowy podpisania protokołu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. przez Inspektorów RIO w Katowicach Wyjaśnienie co do przyczyn odmowy podpisania protokołu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. przez Inspektorów RIO w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
13-07-18 14:36
1.28MB
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ IV Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ IV
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
13-07-18 14:28
2.48MB
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ III Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ III
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
13-07-18 14:27
1.65MB
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ II Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
13-07-18 14:22
2.27MB
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ I Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonej w dniach 12.03.2013r. - 30.04.2013r. - Częśæ I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
13-07-18 14:20
1.46MB
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2012 Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
13-04-02 14:26
722.29KB
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2011 oraz wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na rok 2011 oraz wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
12-03-26 12:02
921.55KB
Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli na rok 2010 Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli na rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
11-04-07 09:38
2.26MB
Załącznik do Sprawozdania z realizacji Planu kontroli na rok 2010 Załącznik do Sprawozdania z realizacji Planu kontroli na rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
11-04-07 09:36
1.36MB
Wystąpienie pokontrolne z 11 czerwca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne z 11 czerwca 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
10-06-25 12:48
6.92MB
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
10-04-29 13:27
12.8MB
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2009 r. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
10-04-02 09:31
5.04MB
informacje dotyczące wykorzystania uwag i wykonania wniosków dotyczących wystąpienia pokontrolnego z dn. 14.07.2009r. dot. kontroli w zakresie gospodarowania w latach 2006 - 2008 w gminie stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegrad informacje dotyczące wykorzystania uwag i wykonania wniosków dotyczących wystąpienia pokontrolnego z dn. 14.07.2009r. dot. kontroli w zakresie gospodarowania w latach 2006 - 2008 w gminie stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
09-08-27 12:30
224.33KB
Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w zakresie gospodarowania w latach 2006 - 2008 w gminie stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji
Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w zakresie gospodarowania w latach 2006 - 2008 w gminie stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
09-08-27 12:14
789.67KB
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2008 r. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
09-04-01 14:21
361.38KB
Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
08-06-10 00:00
97.47KB
Wykaz przeprowadzonych w roku 2006 kontroli zewnętrznych Wykaz przeprowadzonych w roku 2006 kontroli zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
08-06-10 00:00
58.48KB
Załącznik 1 - Protokół z kontroli -IiR 2227/1/90 Załącznik 1 - Protokół z kontroli -IiR 2227/1/90
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
08-06-10 00:00
236.63KB
Załącznik 2 - Protokół z kontroli - IiR 181/2006 Załącznik 2 - Protokół z kontroli - IiR 181/2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
08-06-10 00:00
194.88KB
Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2006 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2006 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
08-06-10 00:00
157.58KB
Wykaz przeprowadzonych w roku 2005 kontroli wewnętrznych Wykaz przeprowadzonych w roku 2005 kontroli wewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
08-06-10 00:00
72.07KB
Wykaz przeprowadzonych w roku 2005 kontroli zewnętrznych Wykaz przeprowadzonych w roku 2005 kontroli zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
08-06-10 00:00
57.71KB
Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadania zlecone za 2004 r Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadania zlecone za 2004 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
08-06-10 00:00
672.6KB
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2001-2005: wystąpienie pokontrolne Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2001-2005: wystąpienie pokontrolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
08-06-10 00:00
3.14MB
Wykaz przeprowadzonych w roku 2004 kontroli wewnętrznych Wykaz przeprowadzonych w roku 2004 kontroli wewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
08-06-10 00:00
22.92KB
Wykaz przeprowadzonych w roku 2004 kontroli zewnętrznych Wykaz przeprowadzonych w roku 2004 kontroli zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
08-06-10 00:00
19.3KB

Redakcja strony: Wyniki kontroliRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:18:40
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:19:16
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:19:14
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:19:14
Drukuj Liczba odwiedzin: 7173