Pozostałe informacje

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016 [ 1 ]
Zobowiązania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Zobowiązania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
16-09-23 14:00
Bartoszek Małgorzata
374.8KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2015 [ 3 ]
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18 listopada 2015 r. dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18 listopada 2015 r. dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-12-08 08:30
Bartoszek Małgorzata
916.83KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18 listopada 2015 r. dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18 listopada 2015 r. dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-12-08 08:28
Bartoszek Małgorzata
705.07KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 18 listopada 2015 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 18 listopada 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
15-12-08 08:26
Bartoszek Małgorzata
373.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2014 [ 4 ]
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z 26 listopada 2014 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z 26 listopada 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-12-03 11:30
Bartoszek Małgorzata
490.85KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z 26 listopada 2014 r. dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z 26 listopada 2014 r. dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
14-12-03 11:29
Bartoszek Małgorzata
1.57MB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z 1 grudnia 2014 r. dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z 1 grudnia 2014 r. dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
14-12-03 11:27
Bartoszek Małgorzata
1.64MB
Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30 września 2014 r. Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30 września 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
14-11-24 16:32
Bartoszek Małgorzata
631.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2013 [ 9 ]
Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
14-02-03 14:38
Pala Łukasz
35.23KB
Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
14-02-03 14:37
Pala Łukasz
110.26KB
Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglo Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
14-02-03 14:36
Pala Łukasz
110.26KB
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (NIP) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (NIP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
14-02-03 14:35
Pala Łukasz
1.58MB
Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
14-02-03 14:34
Pala Łukasz
36.2KB
Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
14-02-03 14:33
Pala Łukasz
178.7KB
Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
14-02-03 14:32
Pala Łukasz
179.54KB
Zaświadczenie Zaświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
14-02-03 14:32
Pala Łukasz
16.87KB
Zadluzenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytulu kredytow, pozyczek i obligacji wg stanu na dzie Zadluzenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytulu kredytow, pozyczek i obligacji wg stanu na dzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
14-02-03 14:31
Pala Łukasz
56.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2012 [ 3 ]
Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
14-02-03 14:40
Pala Łukasz
207.89KB
Zarządzenie Nr 92/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012 Zarządzenie Nr 92/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
14-02-03 14:39
Pala Łukasz
4.34MB
 Zarządzenie Nr 91/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 91/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
14-02-03 14:26
Pala Łukasz
1.39MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2011 [ 3 ]
Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-02-03 14:38
Pala Łukasz
1.79MB
Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w ar. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w ar. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
14-02-03 14:23
Pala Łukasz
507.35KB
Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010 Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
14-02-03 14:22
Pala Łukasz
4.46MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2010 [ 4 ]
Zestawienie przepływów pieniężnych Zestawienie przepływów pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
10-05-26 13:35
109KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2010 r.  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
10-02-25 09:00
114.49KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2010 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
10-02-25 08:59
124.85KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2010 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
10-02-25 08:56
468.95KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2009 [ 14 ]
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
09-06-03 09:11
105.55KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
09-06-03 09:05
303.81KB
Opinia bankowa - Bank Ochrony Środowiska SA Opinia bankowa - Bank Ochrony Środowiska SA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
09-06-03 09:03
49.03KB
Opinia bankowa - PKO Bank Polski SA Opinia bankowa - PKO Bank Polski SA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
09-06-03 09:02
49.85KB
Opinia bankowa - Polbank EFG Opinia bankowa - Polbank EFG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
09-05-28 14:51
50.54KB
Opinia bankowa - Bank Millennium S.A. Opinia bankowa - Bank Millennium S.A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
09-05-28 14:50
31.29KB
Opinia bankowa - Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Opinia bankowa - Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
09-05-28 14:49
44.56KB
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Urzędu Gminy i Miasta Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Urzędu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
09-05-08 11:50
64.11KB
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy Czerwionka-Leszczyny Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
09-05-08 11:48
65.14KB
Zestawienie przepływów pieniężnych Zestawienie przepływów pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
09-05-05 10:57
109KB
Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31 marca 2009 r. Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
09-04-28 11:21
43.86KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.01.2009 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.01.2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
09-04-28 11:20
108.69KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS z dnia 23.01.2009 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS z dnia 23.01.2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
09-04-28 11:18
459.46KB
Zestawienie przepływów pieniężnych według stanu na dzień 28 lutego 2009 r. Zestawienie przepływów pieniężnych według stanu na dzień 28 lutego 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
09-04-27 10:52
182.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2008 [ 10 ]
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Czerwionka-Leszczyny sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Czerwionka-Leszczyny sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
09-05-08 11:54
64.09KB
Opinia Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Katowicach z dnia 29 maja 2008 r. Opinia Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Katowicach z dnia 29 maja 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
08-08-12 15:05
1.06MB
Prognoza łącznej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008 i lata następne wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Prognoza łącznej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008 i lata następne wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
08-07-25 14:43
1.28MB
Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzien 30 czerwca 2008 roku Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzien 30 czerwca 2008 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
08-07-16 00:00
1.11MB
Opinia referencyjna Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Opinia referencyjna Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
08-06-10 00:00
597.13KB
Informacja PKO Bank Polski S.A. o współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Informacja PKO Bank Polski S.A. o współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
08-06-10 00:00
671.86KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.05.2008 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.05.2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
08-06-10 00:00
1.24MB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  z dnia 20.05.2008 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.05.2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
08-06-10 00:00
1.04MB
Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.03.2008 r. Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.03.2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
08-06-10 00:00
544.12KB
Zestawienie przepływów pieniężnych na dzień 31.03.2008 r. Zestawienie przepływów pieniężnych na dzień 31.03.2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
08-06-10 00:00
0.91MB

Redakcja strony: Pozostałe informacje Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-03 12:29:48
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 3234