Pozostałe informacje

Kategoria: 2016 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zobowiązania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 736
16-09-23 14:00 Bartoszek Małgorzata 374.8KB
Kategoria: 2015 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18 listopada 2015 r. dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-12-08 08:30 Bartoszek Małgorzata 916.83KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18 listopada 2015 r. dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-12-08 08:28 Bartoszek Małgorzata 705.07KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 18 listopada 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-12-08 08:26 Bartoszek Małgorzata 373.37KB
Kategoria: 2014 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z 26 listopada 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-12-03 11:30 Bartoszek Małgorzata 490.85KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z 26 listopada 2014 r. dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
14-12-03 11:29 Bartoszek Małgorzata 1.57MB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z 1 grudnia 2014 r. dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
14-12-03 11:27 Bartoszek Małgorzata 1.64MB
format: format_pdf Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 30 września 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
14-11-24 16:32 Bartoszek Małgorzata 631.9KB
Kategoria: 2013 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
14-02-03 14:38 Pala Łukasz 35.23KB
format: format_pdf Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
14-02-03 14:37 Pala Łukasz 110.26KB
format: format_pdf Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
14-02-03 14:36 Pala Łukasz 110.26KB
format: format_blank Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (NIP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 707
14-02-03 14:35 Pala Łukasz 1.58MB
format: format_pdf Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-02-03 14:34 Pala Łukasz 36.2KB
format: format_pdf Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
14-02-03 14:33 Pala Łukasz 178.7KB
format: format_pdf Zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-02-03 14:32 Pala Łukasz 179.54KB
format: format_pdf Zaświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
14-02-03 14:32 Pala Łukasz 16.87KB
format: format_pdf Zadluzenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytulu kredytow, pozyczek i obligacji wg stanu na dzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
14-02-03 14:31 Pala Łukasz 56.88KB
Kategoria: 2012 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
14-02-03 14:40 Pala Łukasz 207.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 92/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-02-03 14:39 Pala Łukasz 4.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 91/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
14-02-03 14:26 Pala Łukasz 1.39MB
Kategoria: 2011 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
14-02-03 14:38 Pala Łukasz 1.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w ar. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-02-03 14:23 Pala Łukasz 507.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
14-02-03 14:22 Pala Łukasz 4.46MB
Kategoria: 2010 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_xls Zestawienie przepływów pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
10-05-26 13:35 109KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
10-02-25 09:00 114.49KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
10-02-25 08:59 124.85KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
10-02-25 08:56 468.95KB
Kategoria: 2009 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
09-06-03 09:11 105.55KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
09-06-03 09:05 303.81KB
format: format_pdf Opinia bankowa - Bank Ochrony Środowiska SA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
09-06-03 09:03 49.03KB
format: format_pdf Opinia bankowa - PKO Bank Polski SA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
09-06-03 09:02 49.85KB
format: format_pdf Opinia bankowa - Polbank EFG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
09-05-28 14:51 50.54KB
format: format_pdf Opinia bankowa - Bank Millennium S.A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
09-05-28 14:50 31.29KB
format: format_pdf Opinia bankowa - Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
09-05-28 14:49 44.56KB
format: format_pdf Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Urzędu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
09-05-08 11:50 64.11KB
format: format_pdf Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
09-05-08 11:48 65.14KB
format: format_xls Zestawienie przepływów pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
09-05-05 10:57 109KB
format: format_pdf Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
09-04-28 11:21 43.86KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.01.2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
09-04-28 11:20 108.69KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS z dnia 23.01.2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
09-04-28 11:18 459.46KB
format: format_pdf Zestawienie przepływów pieniężnych według stanu na dzień 28 lutego 2009 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
09-04-27 10:52 182.07KB
Kategoria: 2008 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Czerwionka-Leszczyny sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
09-05-08 11:54 64.09KB
format: format_pdf Opinia Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Katowicach z dnia 29 maja 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
08-08-12 15:05 1.06MB
format: format_pdf Prognoza łącznej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008 i lata następne wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
08-07-25 14:43 1.28MB
format: format_pdf Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzien 30 czerwca 2008 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
08-07-16 00:00 1.11MB
format: format_pdf Opinia referencyjna Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
08-06-10 00:00 597.13KB
format: format_pdf Informacja PKO Bank Polski S.A. o współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
08-06-10 00:00 671.86KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.05.2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
08-06-10 00:00 1.24MB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.05.2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
08-06-10 00:00 1.04MB
format: format_pdf Zadłużenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.03.2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
08-06-10 00:00 544.12KB
format: format_pdf Zestawienie przepływów pieniężnych na dzień 31.03.2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
08-06-10 00:00 0.91MB

Redakcja strony: Pozostałe informacje Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-03 12:29:48
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 4333