Wydzial Programowania i Funduszy Zewnetrznych

Wydział Programowania i  Funduszy Zewnętrznych

 • naczelnik: mgr inż. Andrzej Wącirz,
  (32) 42 959 89
 • Kontakt: ul. Aleja Świętej Barbary 6
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Programowania i  Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:

 • Opracowanie  implementacja realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji
 • Analiza realizacjii aktualności zapisów dokumentów perspektywicznego rozwoju,tym Strategii Rozwoju Gminy i Miasta oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji
 • Monitoring oraz opracowywanie raportów dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji
 • Inicjowanie i opracowywanie dokumentów strategicznych mających pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich
 • Gromadzenie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowaniaprogramów i funduszy pod kątem możliwości ich wykorzystania
 • Opracowywanie wniosków aplikacyjnych we współpracy właściwymi wydziałami merytorycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi na zadania inwestycyjne i remontowe
 • Kompletowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie
 • Gromadzenie danych na temat pozyskanych środków pozyskanych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • Publikacja na stronie internetowej Gminy i Miasta informacji na temat projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych
 • Wyszukiwanie i przekazywanie informacji wydziałom merytorycznym i jednostkom organizacyjnym Gminy i Miastamożliwości współfinansowania projektów nieinwestycyjnych
 • Prowadzenie ewidencji wniosków aplikacyjnych
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
 • Opracowywanie sprawozdań oraz wniosków o płatność dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
 • Koordynacja projektów współfinansowanych ze środków krajowychi zagranicznych okresie ich wdrażania
 • Monitoring projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych okresie ich wdrażania, w tym gromadzenie informacji na temat wskaźników osiągnięcia celów projektów inwestycyjnych
 • Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących funduszy unijnych
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz innymi instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi

 

Redakcja strony: Wydzial Programowania i Funduszy ZewnetrznychRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2015-07-02 13:44:01
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2015-07-02 13:51:54
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2015-07-02 13:51:52
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2015-07-02 13:51:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 3364