Ogłoszenia i aktualności

Znaleziono 0 wiadomości.

Nie znaleziono wiadomości.

Kategoria: Ogłoszenia i aktualności [ 38 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Obwieszczenie Starosty Rybnickiego Rozbudowa ul. Przedszkolnej - Pawlasa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
24-04-29 09:01 Pyszny Katarzyna 540.46KB
format: format_doc Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-05-30 11:05 Pala Łukasz 15.5KB
format: format_doc Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie kontynuowania od 1 stycznia 2023 r. zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
22-12-28 13:20 Pala Łukasz 10.5KB
format: format_doc OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2022 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-11-14 15:11 Pala Łukasz 18.5KB
format: format_doc Informacja o przystąpieniu Gminy i Miasta do zakupu węgla
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
22-11-08 14:32 Pala Łukasz 13.5KB
format: format_pdf Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 - uzupełnienie planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
22-01-27 15:16 Pala Łukasz 195.86KB
format: format_doc Termin publicznego losowania złożonych w ramach naboru dodatkowego wniosków - granty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-08-09 15:19 Pala Łukasz 27KB
format: format_doc zal_nr_8_wzor_ankiety.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-06-25 11:22 SADOWSKA WIOLETTA 744KB
format: format_doc zal_nr_7_wniosek_ o_rozliczenie_grantu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-06-25 11:22 SADOWSKA WIOLETTA 746.5KB
format: format_doc zal_nr_6_protokol_odbioru_instalacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
21-06-25 11:22 SADOWSKA WIOLETTA 768.5KB
format: format_doc zal_nr_5_minimalne_parametry_techniczne.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-06-25 11:22 SADOWSKA WIOLETTA 41.5KB
format: format_doc zal_nr_4a_zapytanie ofertowe.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-06-25 11:22 SADOWSKA WIOLETTA 784.5KB
format: format_doc zal_nr_3a_zgoda_wspolwlasciciela.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-06-25 11:21 SADOWSKA WIOLETTA 78KB
format: format_doc zal_nr_2_wytyczne_dla_uproszczonego_audytu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-06-25 11:21 SADOWSKA WIOLETTA 24.5KB
format: format_doc zal_nr_1a_wniosek_o_udzial_w_projekcie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-06-25 11:21 SADOWSKA WIOLETTA 92.5KB
format: format_doc Uchwała XXXIII36721.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-06-25 11:20 SADOWSKA WIOLETTA 52KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przywrócenia nazwy ul. Szewczyka w Czuchowie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
19-09-10 11:40 Ebert Barbara 339.3KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wynikach naboru na partnera do realizacji projektu "SMART CL - Partnerski system kreowania, integrowania i wykorzystania wiedzy o gminie" w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-10-23 14:30 Pala Łukasz 299.03KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza w sprawie zmiany nazwy ulicy Szewczyka w Czuchowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
18-10-09 09:55 Ebert Barbara 1.46MB
format: format_pdf Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „SMART CL – Partnerski system kreowania, integrowania i wykorzystania wiedzy o gminie” w ramach konkursu „Human Smart Cities ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
18-09-20 14:58 Pala Łukasz 2.04MB
format: format_doc Załącznik nr 1 do ogłoszenia formularz oferty (edytowalny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-09-20 14:54 Pala Łukasz 199KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-09-20 14:54 Pala Łukasz 2.8MB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza o udzieleniu dotacji spółkom wodnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
18-09-11 14:06 Pala Łukasz 300KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 116/18 z dnia 27 marca 2018 roku sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
18-03-30 08:38 Pala Łukasz 3.52MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
18-02-22 14:51 Pala Łukasz 386.64KB
format: format_pdf Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu pn.: “Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671
18-01-22 13:56 Pala Łukasz 15.89MB
format: format_pdf Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ul. Szewczyka w dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-01-18 14:29 Ebert Barbara 705.99KB
format: format_pdf Ogłoszenie dla mieszkańców dzielnicy Czuchów w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ul. Szewczyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-01-09 11:26 Ebert Barbara 600.75KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
17-10-12 11:05 Ebert Barbara 575.87KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży” w sołectwie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-08-09 11:27 Ebert Barbara 56.03KB
format: format_pdf Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży" w sołectwie Bełk.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
17-08-09 10:25 Ebert Barbara 619.31KB
format: format_pdf Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Bełk w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" Zarządzenie Nr 390_17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
17-07-20 14:17 Majewska Marzena 1.56MB
format: format_pdf Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego w dzielnicy Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
17-06-12 16:17 Pala Łukasz 714.88KB
format: format_pdf Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej w dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-06-12 16:17 Pala Łukasz 708.89KB
format: format_pdf Ogłoszenie dla mieszkańców dzielnicy Czuchów w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
17-05-30 14:54 Ebert Barbara 52.71KB
format: format_pdf Ogłoszenie dla mieszkańców dzielnicy Czerwionka w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ul. Kruczkowskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-05-30 14:51 Ebert Barbara 52.76KB
format: format_pdf Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-03-09 14:39 Ebert Barbara 0.95MB
format: format_pdf Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dla mieszkańców sołectwa Przegędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-02-17 12:54 Ebert Barbara 46.45KB
Kategoria: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wersja dostępna cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
23-03-14 13:29 Pala Łukasz 7.61MB
format: format_pdf Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-03-14 13:25 Pala Łukasz 2.42MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-03-14 13:24 Pala Łukasz 7.58MB
format: format_pdf Raport z badania ewaluacyjnego projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-03-14 13:24 Pala Łukasz 1.8MB
format: format_pdf Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-03-14 13:23 Pala Łukasz 900.3KB
format: format_pdf Podsumowanie do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-03-14 13:22 Pala Łukasz 3MB
format: format_pdf Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
22-09-05 13:14 Pala Łukasz 741.88KB
format: format_pdf Ogłoszenie o konsultacjach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
22-06-17 10:46 Stokłosa Michał 1.12MB
format: format_blank Formularz zgłaszania uwag do projektu.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-06-17 10:45 Stokłosa Michał 10.23KB
format: format_pdf Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-06-17 10:45 Stokłosa Michał 3.54MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko z dnia 27.05.2022 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-06-17 10:45 Stokłosa Michał 7.74MB
format: format_pdf RDOŚ - zakres prognozy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
22-06-17 10:44 Stokłosa Michał 638.69KB
format: format_pdf Opinia sanitarna z dnia 08.02.2022 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
22-06-17 10:44 Stokłosa Michał 678.94KB
format: format_pdf Opinia sanitarna z dnia 16.02.2022 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
22-06-17 10:44 Stokłosa Michał 0.96MB

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 34812