Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Czerwionka-Leszczyny
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025 – Trasa Nr 3
2024-06-24 2024-07-05
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2024/2025 – Trasa Nr 2
2024-06-24 2024-07-12
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach w roku szkolnym 2024/2025 – Trasa Nr 5
2024-06-19 2024-06-28
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2024/2025 – Trasa nr 4
2024-06-19 2024-06-28
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2024/2025 – Trasa nr 6
2024-06-04 2024-06-14
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa Nr 1
2024-06-04 2024-06-14
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2024-03-28 2024-04-12
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy
2024-03-06 2024-03-22
„Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2024-02-07 2024-02-20
Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny wraz z jednostkami organizacyjnymi
2023-11-22 2023-12-13
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2023/2024 -Trasa Nr 2
2023-09-04 2023-09-14
Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej w Bełku
2023-08-28 2023-09-18
„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 – Trasa Nr 3”
2023-08-07 2023-08-16
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2023/2024 -Trasa Nr 2
2023-07-27 2023-08-04
„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 – Trasa Nr 3”
2023-07-26 2023-08-04
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 4.
2023-07-11 2023-07-21
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku Boguszowicach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa Nr 5”
2023-07-11 2023-07-21
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa Nr 1
2023-07-03 2023-07-14
Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2023/2024 Trasa nr 6
2023-07-03 2023-07-14
Zakup i dostawa oprogramowania i usług
2023-05-12 2023-06-12
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług
2023-05-08 2023-06-05
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminyi Miasta Czerwionka-Leszczyny
2023-03-29 2023-04-07
„Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2023-03-20 2023-03-30
„Dostawa serwera, wyposażenia serwerowni i oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożenia i szkolenia w ramach projektu Cyfrowa Gmina”
2023-03-06 2023-04-03
„Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”
2022-12-14 2023-01-12
Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy
2022-12-06 2022-12-15
Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny wraz z jednostkami organizacyjnymi
2022-11-25 2022-12-09
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
2022-08-31 2022-10-04
„Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”
2022-07-29 2022-09-02
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 5
2022-07-27 2022-08-09
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 3
2022-07-12 2022-07-22
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa nr 4”
2022-07-12 2022-07-22
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 2”.
2022-06-10 2022-06-24
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 1
2022-06-10 2022-06-24
Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP IV.
2022-05-26 2022-06-10
„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP V
2022-05-26 2022-06-10
Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP IV
2022-03-24 2022-04-08
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2022-03-18 2022-04-01
Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - ETAP V
2022-03-10 2022-03-25
„Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2022-02-16 2022-03-21
Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2022-02-15 2022-03-04
Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2022-02-08 2022-02-25
Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny wraz z jednostkami organizacyjnymi
2021-11-25 2021-12-09
Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2021-11-23 2021-12-20
Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2021-07-26 2021-08-05
Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2021-07-26 2021-08-06
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa Nr 3
2021-07-12 2021-07-22
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Gliwicach oraz do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 -Trasa nr 4
2021-07-12 2021-07-23
Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2021-06-23 2021-07-06
Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2021-06-23 2021-07-06
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa Nr 2
2021-06-17 2021-06-30
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa Nr 1
2021-06-15 2021-06-25
Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – ETAP II
2021-05-20 2021-06-04
Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP I
2021-04-19 2021-05-07
„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP III
2021-04-07 2021-04-23
„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP II
2021-03-30 2021-04-16
„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP I
2021-03-24 2021-04-09
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2021-03-12 2021-03-26
Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny wraz z jednostkami organizacyjnymi
2020-11-26 2020-12-14
„Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola”
2020-10-28 2020-11-19
„Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2020-08-25 2020-09-28
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz Szkoły Podstawowej - Szkoły z Charakterem w Gliwicach w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 4
2020-07-17 2020-07-30
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2020/2021 – Trasa Nr 3
2020-07-06 2020-07-16
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
2020-06-19 2020-07-02
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2020/2021- Trasa Nr 2”
2020-06-16 2020-06-30
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2020/2021 – Trasa Nr 1
2020-06-12 2020-06-25
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2020-03-16 2020-04-02
Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2019-11-22 2019-12-10
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
2019-09-23 2019-10-04
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”
2019-09-16 2019-09-27
„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 3”.
2019-07-04 2019-07-16
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”.
2019-06-11 2019-06-26
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2019/2020 - Trasa Nr 2
2019-06-11 2019-06-26
„Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2019-05-08 2019-06-12
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2019-04-03 2019-04-15
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach
2018-12-13 2019-01-17
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3
2018-10-25 2018-11-22
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3
2018-10-25 2018-11-15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 8, Gr 3
2018-10-19 2018-11-08
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach
2018-09-21 2018-10-08
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce – Leszczynach – OSP Bełk, Gr 1
2018-08-02 2018-08-21
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole nr 7, Gr 2
2018-08-02 2018-08-21
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 6
2018-07-16 2018-07-26
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 5
2018-07-16 2018-07-26
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
2018-07-09 2018-07-24
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 3
2018-06-29 2018-07-12
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 4
2018-06-29 2018-07-12
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1
2018-06-22 2018-07-05
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 2
2018-06-22 2018-07-05
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1
2018-05-21 2018-06-05
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 6, Gr 3
2018-04-26 2018-05-11
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2018-04-20 2018-04-26
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2018-04-17 2018-05-29
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2018-04-05 2018-04-19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 6, Gr 3
2018-03-30 2018-04-18
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11, Gr 3
2018-03-30 2018-04-16
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 1, Gr 2
2018-02-14 2018-03-06
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 10, Gr 2
2018-02-07 2018-02-27
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Nr 3, Gr 2
2018-01-31 2018-02-21
Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2017-12-08 2017-12-28
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019
2017-11-13 2017-11-30
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - eta II - postępowanie powtórzone
2017-10-27 2017-11-06
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - etap II
2017-09-14 2017-09-25
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gimnazjum Nr 6
2017-09-11 2017-09-26
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkól nr 4
2017-09-06 2017-09-21
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Przegędzy
2017-08-23 2017-09-07
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Palowicach
2017-08-14 2017-08-31
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6
2017-07-11 2017-07-20
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2017/2018 – Trasa Nr 5
2017-07-05 2017-07-18
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018 – Trasa Nr 3
2017-06-08 2017-06-20
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2017/2018 – Trasa Nr 4
2017-06-08 2017-06-20
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 1
2017-05-31 2017-06-08
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 2
2017-05-31 2017-06-08
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach
2017-05-10 2017-05-25
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
2017-04-07 2017-04-20
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie powtórzone
2017-02-10 2017-02-17
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
2017-01-13 2017-01-20
„Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach”
2016-12-30 2017-01-25
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017
2016-12-19 2016-12-27
Realizacja usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017
2016-12-16 2016-12-23
Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2017
2016-11-22 2016-12-05
„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilna, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 ”
2016-11-18 2016-12-02
Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-28 2016-10-07
Roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacją odgromową
2016-07-22 2016-08-16
„Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”
2016-07-06 2016-07-21
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 7
2016-07-01 2016-07-13
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 8”
2016-07-01 2016-07-13
„Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2016/2017 – Trasa Nr 5”
2016-06-07 2016-06-23
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 6”
2016-06-07 2016-06-23
„Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 4”
2016-06-01 2016-06-16
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 3”
2016-06-01 2016-06-16
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 1
2016-05-23 2016-06-09
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 2
2016-05-23 2016-06-09
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii I świadczenie usług dystybucji energii do obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
2016-05-20 2016-05-30
Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2016-04-25 2016-05-10
Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez ułożenie warstwy uszczelniającej i uszorstniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2016-04-25 2016-05-10
„Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”
2016-04-13 2016-04-28
Przebudowa ul. Staffa w dzielnicy Czuchów – etap II
2016-03-24 2016-04-08
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach”
2016-03-11 2016-03-31
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2016 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2016-03-04 2016-03-22
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza w dzielnicy Czerwionka
2016-01-19 2016-02-03
Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2016
2015-11-23 2015-12-07
„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych”
2015-11-18 2015-12-01
Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 7 w Czerwionce-Leszczynach zniszczonego na skutek pożaru – II etap
2015-11-04 2015-11-18
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
2015-10-12 2015-10-23
Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w sezonie zimowym 2015/2016
2015-10-09 2015-10-19
Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych
2015-10-07 2015-10-22
Przebudowa ul. Staffa w dzielnicy Czuchów – etap I
2015-09-16 2015-10-01
Przebudowa ul. Markwioka w dzielnicy Dębieńsko – etap I
2015-07-30 2015-08-19
Budowa łazienek i szamba wraz z przebudową pomieszczeń w budynku przy ul.Waryńskiego 1 w Czerwionce-Leszczynach
2015-07-29 2015-08-12
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 9
2015-07-29 2015-08-07
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016 – Trasa Nr 10
2015-07-29 2015-08-07
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 7
2015-07-21 2015-07-30
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 8
2015-07-21 2015-07-30
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 4
2015-07-17 2015-07-28
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 5
2015-07-17 2015-07-28
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 6
2015-07-17 2015-07-28
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 1
2015-07-13 2015-07-22
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 2
2015-07-13 2015-07-22
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 3
2015-07-13 2015-07-22
Remont ulicy Partyzantów w dzielnicy Dębieńsko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej – etap II
2015-06-30 2015-07-16
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2015-06-29 2015-08-10
Wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową na budynku przy ul. Hallera 2 w Czerwionce-Leszczynach
2015-06-17 2015-07-01
Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2015-05-29 2015-06-18
Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez ułożenie warstwy uszczelniającej i uszorstniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2015-05-22 2015-06-10
Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Mickiewicza 10 i 11 w Czerwionce-Leszczynach
2015-05-04 2015-05-18
Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego " OPS i Twoja aktywność ku integracji" w roku 2015
2015-03-25 2015-04-03
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2015 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2015-02-12 2015-03-05
Modernizacja pokryć dachowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynkach przy ul. Kościuszki 1,2,3,4 w Czerwionce-Leszczynach
2015-01-29 2015-02-12
„Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach”.
2015-01-21 2015-02-05
Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na działkach nr 936/17 i 937/17 w miejscowości Stanowice
2015-01-20 2015-02-12
Realizacja usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2015
2014-12-12 2014-12-19
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2015
2014-12-08 2014-12-19
Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2015
2014-11-26 2014-12-11
Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w roku 2015
2014-11-24 2014-12-09
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych
2014-10-17 2014-10-30
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk (Zadanie Nr 1) oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” (Zadanie Nr 2)”
2014-10-14 2014-10-30
Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych na ul. Cichej i ul. Biernota w dzielnicy Dębieńsko
2014-10-10 2014-10-27
„Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 2 piętra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania”.
2014-10-10 2014-10-27
Budowa 12 wiat śmietnikowych w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
2014-08-28 2014-09-15
Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku Hotelu DG1 przy ul. Młyńskiej 21 w Czerwionce-Leszczynach
2014-08-11 2014-08-18
Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez ułożenie warstwy uszczelniającej i uszorstniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2014-08-07 2014-08-27
Remont ulicy Szerokiej w sołectwie Bełk poprzez wykonanie nawierzchni z prefabrykatów betonowych
2014-08-06 2014-08-26
Remont ulicy Partyzantów w dzielnicy Dębieńsko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej
2014-08-05 2014-08-21
Budowa 12 wiat śmietnikowych w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
2014-07-30 2014-08-19
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015– Trasa Nr 9”.
2014-07-25 2014-08-04
„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2014/2015 – Trasa Nr 10”
2014-07-25 2014-08-04
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2014/2015 – Trasa Nr 7
2014-07-22 2014-07-30
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 8
2014-07-22 2014-07-30
„Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2014/2015 – Trasa Nr 2”
2014-07-21 2014-07-30
Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2014-07-17 2014-08-05
„Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 5”
2014-07-16 2014-07-24
„Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 6”
2014-07-16 2014-07-24
Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3
2014-07-15 2014-07-23
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 4
2014-07-15 2014-07-23
„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 1”
2014-07-08 2014-07-16
„Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2014/2015 – Trasa Nr 2”
2014-07-08 2014-07-16
Budowa i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 oraz przy Szkole Podstawowej w Palowicach na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2014-07-04 2014-07-28
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 2 piętra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania
2014-07-03 2014-07-21
Wymiana pokrycia dachu budynku Przedszkola Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
2014-06-09 2014-06-25
Remont i przebudowa dawnego budynku administracyjnego położonego przy ul. Majątkowej w Bełku, na budynek z lokalami socjalnymi
2014-05-22 2014-06-05
Budowa boiska sportowego w Bełku
2014-05-21 2014-06-05
Remont nawierzchni istniejącego parkingu i ciągów pieszych w rejonie budynku administracyjno - biurowego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c
2014-04-17 2014-05-06
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk
2014-03-21 2014-04-03
Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice
2014-03-10 2014-03-25
Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów
2014-03-10 2014-03-25

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 421957