Zarządzenia burmistrza

Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2024 roku [ 191 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 190/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 12:29 Okun Joanna 2.55MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 189/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząc w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 12:08 Okun Joanna 328.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 188/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. "Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 11:56 Okun Joanna 5.04MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 187/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 11:46 Okun Joanna 637.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 186/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 11:44 Okun Joanna 1.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 185/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 11:40 Okun Joanna 555.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 184/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 11:39 Okun Joanna 377.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 183/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 11:38 Okun Joanna 572.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 182/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 11:37 Okun Joanna 1.64MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 181/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na reallizację zamówienia pod nazwą "Świadczenia usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
24-04-17 11:33 Okun Joanna 1.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:10 Okun Joanna 2.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 179/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:09 Okun Joanna 1.38MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 178/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 11:08 Okun Joanna 453.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 177/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:06 Okun Joanna 3.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 176/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:05 Okun Joanna 52.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 175/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 11:03 Okun Joanna 349.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 174/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:02 Okun Joanna 673.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 173/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:02 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 172/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 11:01 Okun Joanna 1.03MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 171/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmmiany Zarządzenia Nr 585/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 11:01 Okun Joanna 627.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 170/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:55 Okun Joanna 52.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 169/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:53 Okun Joanna 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 168/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:50 Okun Joanna 1.98MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 167/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 10:48 Okun Joanna 742.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 166/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:47 Okun Joanna 740.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 165/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:44 Okun Joanna 757.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 164/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:44 Okun Joanna 678.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 163/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:44 Okun Joanna 739.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 162/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:43 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 161/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:43 Okun Joanna 1.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 160/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:43 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 159/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
24-04-17 10:42 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi OKW w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
24-04-17 10:42 Okun Joanna 805.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
24-04-03 09:53 Okun Joanna 636.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 156/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-04-03 09:52 Okun Joanna 1.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 155/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-04-03 09:51 Okun Joanna 5.04MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 154/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-04-03 09:50 Okun Joanna 765.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 153/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przeglądu w UGiM Czerwionka-Leszczyny materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-04-03 09:49 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 152/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-04-03 09:48 Okun Joanna 1.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 151/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-04-03 09:42 Okun Joanna 3.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 150/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
24-04-03 09:38 Okun Joanna 776.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 149/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
24-04-03 09:38 Okun Joanna 875.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 148/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-04-03 09:28 Okun Joanna 765.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 147/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-04-03 09:28 Okun Joanna 713.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 146/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
24-04-03 09:27 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 145/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
24-04-03 09:26 Okun Joanna 10.69MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 144/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2024 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-04-03 09:25 Okun Joanna 10.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 143/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-04-03 09:24 Okun Joanna 559.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 142/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 537/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-04-03 09:22 Okun Joanna 805.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 141/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-04-03 09:21 Okun Joanna 821.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 140/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-04-03 09:18 Okun Joanna 832.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 139/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prania i czyszczenia we własnym zakresie umundurowania (odzieży roboczej) przydzielonego do użytkowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
24-04-03 09:17 Okun Joanna 1.67MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 138/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
24-03-25 11:27 Okun Joanna 696.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 137/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-03-25 11:27 Okun Joanna 817.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-03-25 11:26 Okun Joanna 779.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 135/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-03-25 11:26 Okun Joanna 689.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-03-25 11:25 Okun Joanna 655.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 133/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie podzialu rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-03-25 11:25 Okun Joanna 737.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 132/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie podzialu rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-03-25 11:24 Okun Joanna 750.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 131/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie podzialu rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-03-25 11:24 Okun Joanna 752.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 130/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie podzialu rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
24-03-25 11:24 Okun Joanna 765.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 129/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
24-03-25 11:23 Okun Joanna 1.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 128/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-03-25 11:22 Okun Joanna 497.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 127/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lopmy".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-03-25 11:21 Okun Joanna 1.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 126/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. "Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-03-25 11:19 Okun Joanna 9.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 125/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-03-25 11:16 Okun Joanna 1.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 124/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-03-25 11:15 Okun Joanna 1.51MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 123/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-03-25 11:14 Okun Joanna 665.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 122/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-03-25 11:14 Okun Joanna 654.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 121/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
24-03-25 11:09 Okun Joanna 490.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 120/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-03-25 11:09 Okun Joanna 1.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 119/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
24-03-25 11:08 Okun Joanna 679.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 118/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
24-03-25 11:08 Okun Joanna 622.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 117/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
24-03-25 11:07 Okun Joanna 732.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 116/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-03-25 11:07 Okun Joanna 701.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 115/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-03-25 11:06 Okun Joanna 675.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 114/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
24-03-25 11:06 Okun Joanna 671.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 113/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
24-03-25 11:04 Okun Joanna 863.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
24-03-25 11:03 Okun Joanna 740.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 111/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
24-03-25 11:01 Okun Joanna 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 110/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokołów głosowania w obwodzie na senatorów z wyborów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-03-25 11:00 Okun Joanna 556.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 109/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
24-03-25 10:58 Okun Joanna 753.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 108/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP im. Wladysława Broniewskiego w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-03-25 10:56 Okun Joanna 849.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 107/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP Nr 3 im. Wladysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
24-03-25 10:54 Okun Joanna 859.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 106/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-03-21 13:54 Okun Joanna 751.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 105/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-03-21 13:54 Okun Joanna 753.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 104/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
24-03-21 13:53 Okun Joanna 744.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 103/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
24-03-21 13:53 Okun Joanna 836.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 102/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-03-21 13:53 Okun Joanna 746.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 101/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-03-21 13:52 Okun Joanna 741.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 100/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-03-21 13:52 Okun Joanna 745.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 99/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-03-21 13:52 Okun Joanna 741.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 98/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
24-03-21 13:51 Okun Joanna 732.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 97/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 5/25 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
24-03-21 13:50 Okun Joanna 500.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 96/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic ms.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
24-03-21 13:48 Okun Joanna 2.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 95/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-03-21 13:42 Okun Joanna 817.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 94/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-03-21 13:41 Okun Joanna 746.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-03-21 13:41 Okun Joanna 784.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 92/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
24-03-21 13:40 Okun Joanna 740.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 91/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-03-21 13:40 Okun Joanna 755.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 90/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
24-03-21 13:38 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 89/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
24-03-21 13:33 Okun Joanna 814.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 88/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-02-28 12:33 Okun Joanna 739.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 87/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-02-28 12:32 Okun Joanna 746.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 86/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-02-28 12:32 Okun Joanna 744.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 85/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-02-28 12:32 Okun Joanna 798.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 84/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-02-28 12:31 Okun Joanna 1.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 83/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
24-02-28 12:29 Okun Joanna 2.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 82/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
24-02-27 12:10 Okun Joanna 5.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 81/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Bajkowy Ogród"w Bełku Pani Elżbiecie Michałek do zawarcia umowy w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Komputerowa dotyczącego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-02-27 12:04 Okun Joanna 394.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 80/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-02-26 11:44 Okun Joanna 838.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 79/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
24-02-26 11:40 Okun Joanna 9.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 78/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 .r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
24-02-21 09:40 Okun Joanna 777.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 77/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej naświadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 .r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-02-21 09:40 Okun Joanna 830.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 76/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej naświadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 .r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
24-02-21 09:39 Okun Joanna 803.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 75/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
24-02-21 09:38 Okun Joanna 6.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 74/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2024 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornikow bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-02-21 09:32 Okun Joanna 2.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 73/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2024 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-02-21 09:28 Okun Joanna 3.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 72/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
24-02-21 09:26 Okun Joanna 796.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 71/24Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 386/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do używania przez organy jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomieszczeń znajdujących się w obiektach przekazanych w trwały zarząd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-02-21 09:06 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 70/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-02-14 11:53 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 69/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-02-14 11:53 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 68/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
24-02-14 11:53 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 67/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-02-14 11:18 Okun Joanna 1.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 66/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
24-02-14 11:17 Okun Joanna 1.8MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 65/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
24-02-14 11:17 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 64/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-02-14 11:16 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 63/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla osób z niepełnosprawnością z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
24-02-14 11:03 Okun Joanna 1.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 62/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-02-14 10:58 Okun Joanna 1.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 61/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
24-02-14 10:57 Okun Joanna 0.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 60/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-02-14 10:56 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 59/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
24-02-14 10:56 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 58/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
24-02-14 10:55 Okun Joanna 1.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 57/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
24-02-14 10:55 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 56/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-02-14 10:54 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 55/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
24-02-14 10:54 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 54/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
24-02-14 10:54 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 53/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
24-02-14 10:54 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 52/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-02-14 10:52 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 51/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienie Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do obsługi merytorycznej realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla J ST - edycja 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
24-02-12 11:20 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 50/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
24-02-02 08:36 Okun Joanna 4.84MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 49/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania stosowanych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-02-02 08:34 Okun Joanna 1.02MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 48/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
24-02-02 08:34 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 47/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
24-02-02 08:33 Okun Joanna 1.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 46/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
24-02-02 08:33 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 45/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
24-02-02 08:32 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 44/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-02-02 08:32 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 43/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-02-02 08:32 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 42/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-02-02 08:31 Okun Joanna 1.23MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 41/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
24-02-02 08:31 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 40/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
24-02-02 08:30 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 39/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-02-02 08:30 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 38/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
24-02-02 08:30 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 37/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
24-02-02 08:29 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 36/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wspieranych z budżetu gminy w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-02-02 08:29 Okun Joanna 5.53MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 35/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
24-02-02 08:27 Okun Joanna 8.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 34/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi ZDiSK w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
24-02-02 08:27 Okun Joanna 2.57MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 33/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-01-30 11:36 Okun Joanna 651.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 32/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
24-01-25 11:37 Okun Joanna 3.96MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 31/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
24-01-25 11:36 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 30/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
24-01-25 11:35 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 29/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
24-01-25 11:35 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 28/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
24-01-25 11:35 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 27/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
24-01-25 11:34 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 26/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-01-25 11:34 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 25/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
24-01-25 11:34 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 24/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
24-01-25 11:33 Okun Joanna 1.81MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 23/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
24-01-25 11:33 Okun Joanna 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 22/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
24-01-25 11:31 Okun Joanna 1.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
24-01-25 11:21 Okun Joanna 1.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 20/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
24-01-25 11:16 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 19/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 825/23 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
24-01-25 11:16 Okun Joanna 312.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 18/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-01-25 11:14 Okun Joanna 2.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 17/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
24-01-18 12:50 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 16/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
24-01-17 10:37 Okun Joanna 533.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 15/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
24-01-17 10:36 Okun Joanna 761.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 14/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
24-01-17 10:35 Okun Joanna 548.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 13/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
24-01-17 10:35 Okun Joanna 564.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 12/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
24-01-17 10:35 Okun Joanna 623.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 11/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
24-01-17 10:35 Okun Joanna 554.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 10/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
24-01-15 10:33 Okun Joanna 8.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 9/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
24-01-11 10:12 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 8/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
24-01-11 10:11 Okun Joanna 3.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 7/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
24-01-11 10:10 Okun Joanna 1.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 6/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 300/19 położonej w Wiśle, obr. Wisła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
24-01-08 14:06 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 5/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
24-01-08 14:05 Okun Joanna 1.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 4/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
24-01-08 14:05 Okun Joanna 2.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
24-01-08 14:04 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 2/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
24-01-08 14:03 Okun Joanna 5.86MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 1/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
24-01-08 09:41 Okun Joanna 910.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 888/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
24-01-05 13:15 Okun Joanna 910.71KB
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2023 roku [ 930 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 930/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres do końca 2025 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
24-01-11 10:15 Okun Joanna 3.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 929/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do obsługi merytorycznej realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
24-01-11 10:14 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 928/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
24-01-08 09:37 Okun Joanna 6.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 927/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
24-01-08 09:36 Okun Joanna 4.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 926/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
24-01-08 09:35 Okun Joanna 1.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 925/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
24-01-08 09:35 Okun Joanna 1.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 924/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
24-01-08 09:34 Okun Joanna 1.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 923/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
24-01-05 13:55 Okun Joanna 1.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 922/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-01-05 13:55 Okun Joanna 2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 921/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
24-01-05 13:55 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 920/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
24-01-05 13:55 Okun Joanna 1.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 919/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
24-01-05 13:54 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 918/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
24-01-05 13:54 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 917/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
24-01-05 13:54 Okun Joanna 1.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 916/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
24-01-05 13:53 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 915/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-01-05 13:53 Okun Joanna 1.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 914/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
24-01-05 13:53 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 913/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-01-05 13:50 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 912/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
24-01-05 13:43 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 911/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
24-01-05 13:43 Okun Joanna 1.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 910/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
24-01-05 13:42 Okun Joanna 1.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 909/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
24-01-05 13:41 Okun Joanna 1.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 908/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
24-01-05 13:40 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 907/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
24-01-05 13:39 Okun Joanna 1.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 906/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
24-01-05 13:39 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 905/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
24-01-05 13:39 Okun Joanna 1.66MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 904/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
24-01-05 13:38 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 903/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
24-01-05 13:38 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 902/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
24-01-05 13:38 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 901/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
24-01-05 13:38 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 900/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-01-05 13:37 Okun Joanna 1.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 899/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
24-01-05 13:32 Okun Joanna 1.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 898/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
24-01-05 13:31 Okun Joanna 1.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 897/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu w wodzie gorącej do obiektów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
24-01-05 13:31 Okun Joanna 792.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 896/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
24-01-05 13:26 Okun Joanna 623.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 895/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
24-01-05 13:23 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 894/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
24-01-05 13:21 Okun Joanna 1.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 893/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
24-01-05 13:20 Okun Joanna 1.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 892/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
24-01-05 13:19 Okun Joanna 1.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 891/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
24-01-05 13:19 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 890/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-01-05 13:19 Okun Joanna 1.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 889/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
24-01-05 13:16 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 887/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
24-01-05 13:13 Okun Joanna 910KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 886/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
23-12-28 10:27 Okun Joanna 1.98MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 885/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
23-12-28 10:27 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 884/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-12-28 10:27 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 883/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-12-28 10:27 Okun Joanna 1.84MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 882/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
23-12-28 10:25 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 881/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-12-28 10:25 Okun Joanna 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 880/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
23-12-28 10:24 Okun Joanna 2.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 879/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-12-28 10:23 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 878/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
23-12-28 10:18 Okun Joanna 2.61MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 877/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-12-28 10:14 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 876/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-12-28 10:13 Okun Joanna 1.51MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 875/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
23-12-28 10:12 Okun Joanna 1.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 874/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-12-28 10:11 Okun Joanna 1.43MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 873/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-12-28 10:10 Okun Joanna 1.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 872/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-12-28 10:09 Okun Joanna 1.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 871/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-12-28 10:08 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 870/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-12-28 10:08 Okun Joanna 1.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 869/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-12-28 10:08 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 868/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-12-28 10:07 Okun Joanna 1.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 867/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-12-28 10:07 Okun Joanna 1.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 866/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-12-28 10:06 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 865/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-12-28 10:06 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 864/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
23-12-28 10:05 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 863/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
23-12-28 10:04 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 862/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
23-12-28 10:03 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 861/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-12-28 10:03 Okun Joanna 1.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 860/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
23-12-28 10:03 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 859/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
23-12-28 10:02 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 858/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
23-12-28 10:01 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 857/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-12-28 09:56 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 856/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-12-28 09:55 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 855/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-12-28 09:54 Okun Joanna 6.64MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 854/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-12-28 09:48 Okun Joanna 8.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 853/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-12-28 09:47 Okun Joanna 2.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 852/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-12-28 09:43 Okun Joanna 0.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 851/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
23-12-28 09:41 Okun Joanna 716.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 850/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-20 09:32 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 849/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-20 09:32 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 848/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-20 09:31 Okun Joanna 1.88MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 847/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-20 09:31 Okun Joanna 1.88MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 846/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:31 Okun Joanna 1.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 845/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:30 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 844/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:30 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 843/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-12-20 09:30 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 842/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-20 09:30 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 841/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
23-12-20 09:29 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 840/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:28 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 839/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:27 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 838/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-20 09:27 Okun Joanna 1.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 837/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-20 09:26 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 836/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:26 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 835/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:26 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 834/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-20 09:26 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 833/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:25 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 832/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-20 09:23 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 831/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-20 09:23 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 830/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-20 09:22 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 829/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-12-20 09:20 Okun Joanna 3.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 828/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - Archiwista w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-18 13:00 Okun Joanna 919.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 827/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" i udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-18 12:59 Okun Joanna 425.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 826/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-12-14 10:11 Okun Joanna 701.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 825/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-12-14 10:10 Okun Joanna 5.47MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 824/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-14 10:09 Okun Joanna 1.82MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 823/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-14 10:09 Okun Joanna 1.23MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 822/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-14 10:08 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 821/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-14 10:08 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 820/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-14 10:07 Okun Joanna 1.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 819/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-14 10:07 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 818/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-14 10:07 Okun Joanna 1.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 817/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-14 10:06 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 816/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-14 10:06 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 815/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-12-12 10:17 Okun Joanna 2.57MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 814/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. :"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-12 10:16 Okun Joanna 14.42MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 813/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. :"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-12-12 10:15 Okun Joanna 14.9MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 812/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenia nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Czerwionce-Leszczynach na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-12-12 09:50 Okun Joanna 2.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 811/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-12 09:49 Okun Joanna 2.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 810/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-12 09:37 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 809/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-12 09:37 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 808/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-12 09:36 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 807/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-12 09:36 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 806/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-12 09:35 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 805/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-12 09:35 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 804/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-12 09:35 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 803/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-12 09:34 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 802/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-12 09:33 Okun Joanna 1.64MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 801/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-12 09:33 Okun Joanna 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 800/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania wezwań do zapłaty w zakresie należności cywilnoprawnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-12 09:32 Okun Joanna 639.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 799/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-11 13:30 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 798/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-11 13:30 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 797/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-12-11 13:30 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 796/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-11 13:29 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 795/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-11 13:29 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 794/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-12-11 13:29 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 793/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
23-12-11 13:29 Okun Joanna 1.63MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 792/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-11 13:28 Okun Joanna 2.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 791/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-11 13:26 Okun Joanna 1.62MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 790/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej "Kurier 2023"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-12-11 13:25 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 789/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-12-11 13:24 Okun Joanna 4.62MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 788/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-12-04 12:06 Okun Joanna 1.63MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 787/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dla pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-12-04 12:05 Okun Joanna 906.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 786/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-12-04 12:04 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 785/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie pn.: "Dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu w wodzie gorącej do obiektów Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-04 12:04 Okun Joanna 1.44MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 784/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-04 12:02 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 783/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-04 12:01 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 782/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 12:01 Okun Joanna 16.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 781/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:59 Okun Joanna 18.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 780/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:57 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 779/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:56 Okun Joanna 1.38MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 778/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:56 Okun Joanna 1.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 778/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-04 11:55 Okun Joanna 1.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 777/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:55 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 776/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:54 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 775/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-04 11:54 Okun Joanna 1.05MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 774/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-04 11:53 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 773/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-04 11:53 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 772/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-12-04 11:52 Okun Joanna 1.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 771/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-04 11:52 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 770/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:51 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 769/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-12-04 11:49 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 768/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-12-04 11:49 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 767/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-04 11:44 Okun Joanna 6.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 766/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-12-04 11:41 Okun Joanna 8.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 765/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia planu naprawczego polegającego na zmianie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-12-04 11:39 Okun Joanna 3.81MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 764/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Dominiki Łukaszewicz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-04 11:37 Okun Joanna 844.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 763/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Dariusza Grabowskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-12-04 11:37 Okun Joanna 846.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 762/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Warzechy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-12-04 11:36 Okun Joanna 847.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 761/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Karoliny Wojaczek-Rojek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-12-04 11:36 Okun Joanna 833.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 760/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-11-27 09:16 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 759/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-27 09:15 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 758/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:15 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 757/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:14 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 756/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:14 Okun Joanna 1.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 755/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-11-27 09:13 Okun Joanna 1.43MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 754/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-11-27 09:13 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 753/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:12 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 752/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:12 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 751/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:11 Okun Joanna 1.35MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 750/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-11-27 09:11 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 749/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-27 09:11 Okun Joanna 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 748/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-27 09:10 Okun Joanna 1.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 747/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:10 Okun Joanna 1.44MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 746/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:09 Okun Joanna 1.23MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 745/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-27 09:09 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 744/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-27 09:08 Okun Joanna 1.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 743/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:08 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 742/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:08 Okun Joanna 1.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 741/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:08 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 740/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:07 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 739/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-27 09:07 Okun Joanna 1.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 738/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:07 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 737/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:07 Okun Joanna 1.38MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 736/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:06 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 735/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-27 09:06 Okun Joanna 1.66MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 734/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-27 09:06 Okun Joanna 1.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 733/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-27 09:06 Okun Joanna 1.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 732/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 4063/443 ark. mapy 1, położonej w obrębie Leszczyny - służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-17 13:05 Okun Joanna 2.58MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 731/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-11-17 12:54 Okun Joanna 29.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 730/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-11-17 12:52 Okun Joanna 21.86MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 729/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu kontroli w latach 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-11-17 12:50 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 728/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-11-17 11:22 Okun Joanna 3.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 727/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia i przyznania diet dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej w Książenicach, Obwodowej Komisji Wyborczej w Przegędzy oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach , w związku z wyborami sołtysa sołectwa Książenice oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-17 11:21 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 726/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-11-17 11:19 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 725/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-17 11:18 Okun Joanna 1.88MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 724/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-17 11:18 Okun Joanna 1.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 723/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-17 11:18 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 722/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-11-17 11:18 Okun Joanna 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 721/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-17 11:17 Okun Joanna 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 720/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-17 11:17 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 719/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-11-17 11:15 Okun Joanna 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 718/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-17 11:14 Okun Joanna 1.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 717/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-11-17 11:13 Okun Joanna 1.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 716/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-17 11:13 Okun Joanna 1.69MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 715/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-17 11:12 Okun Joanna 1.67MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 714/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-17 11:12 Okun Joanna 3.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 713/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-11-17 11:10 Okun Joanna 3.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 712/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionka-Leszczyny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-17 11:09 Okun Joanna 4.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 711/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-17 11:07 Okun Joanna 2.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 710/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-17 11:02 Okun Joanna 4.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 709/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia spisów wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa Książenice oraz sołectwa Przegędza, w związku z wyborami sołtysa sołectwa Książenice oraz sołtysa sołectwa Przegędza zarządzonymi na dzień 12 listopada 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-17 10:59 Okun Joanna 873.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 708/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2023 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/330/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-11-10 11:19 Okun Joanna 2.58MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 707/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-11-10 11:17 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 706/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-10 11:17 Okun Joanna 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 705/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-11-10 11:16 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 704/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-10 11:16 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 703/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-10 11:16 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 702/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2023 r. dotyczące zmian Zarządzenia Nr 378/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-11-10 11:14 Okun Joanna 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 701/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-10 11:07 Okun Joanna 3.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 700/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-11-02 11:40 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 699/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-02 11:09 Okun Joanna 2.58MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 698/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-31 12:34 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 697/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-31 12:33 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 696/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-31 12:32 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 695/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-31 12:32 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 694/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-31 12:31 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 693/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-31 12:31 Okun Joanna 1.23MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 692/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-31 12:31 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 691/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-31 12:30 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 690/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-31 12:30 Okun Joanna 1.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 689/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-31 12:26 Okun Joanna 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 688/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-31 12:26 Okun Joanna 1.84MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 687/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-10-31 12:26 Okun Joanna 1.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 686/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-31 12:25 Okun Joanna 2.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 685/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-31 12:25 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 684/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-31 12:25 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 683/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-31 12:25 Okun Joanna 1.69MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 682/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obr. Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-31 12:24 Okun Joanna 2.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 681/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-31 12:23 Okun Joanna 1.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 680/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Kopalnianej 35, o. Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-10-31 12:22 Okun Joanna 1.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 679/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-31 12:20 Okun Joanna 6.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 678/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-31 12:19 Okun Joanna 8.54MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 677/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-10-30 13:34 Okun Joanna 0.96MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 676/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2023 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 520/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-10-26 13:27 Okun Joanna 792.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 675/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kosteleckiemu - pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-26 13:25 Okun Joanna 0.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 674/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - starszy referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-26 13:23 Okun Joanna 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 673/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-26 13:21 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 672/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-10-26 13:20 Okun Joanna 1.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 671/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-26 13:20 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 670/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie weryfikacji obiektów, do których dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-26 13:19 Okun Joanna 1.35MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 669/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-26 13:19 Okun Joanna 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 668/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-26 13:18 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 667/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-26 13:16 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 666/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-10-26 13:15 Okun Joanna 1.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 665/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-10-26 13:15 Okun Joanna 2.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 664/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-26 13:14 Okun Joanna 2.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 663/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-10-26 13:14 Okun Joanna 2.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 662/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-10-26 13:13 Okun Joanna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 661/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-26 11:21 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 660/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-26 11:20 Okun Joanna 1.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 659/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-26 11:20 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 658/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-26 11:20 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 657/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-26 11:19 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 656/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
23-10-26 11:19 Okun Joanna 1.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 655/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-10-26 11:19 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 654/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-26 11:19 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 653/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-26 11:17 Okun Joanna 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 652/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-26 11:17 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 651/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-26 11:16 Okun Joanna 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 650/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-26 11:16 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 649/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-26 11:15 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 648/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-10-26 11:15 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 647/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-26 11:13 Okun Joanna 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 646/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-26 11:13 Okun Joanna 1.88MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 645/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-26 11:12 Okun Joanna 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 644/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-26 11:11 Okun Joanna 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 643/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 12:23 Okun Joanna 1.43MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 642/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-20 11:10 Okun Joanna 271.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 641/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-20 11:09 Okun Joanna 170.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 640/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej w Bełku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-20 11:08 Okun Joanna 66.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 639/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 11:04 Okun Joanna 142.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 638/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 11:03 Okun Joanna 159.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 637/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 10:59 Okun Joanna 251.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 636/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 10:58 Okun Joanna 251.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 635/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:58 Okun Joanna 227.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 634/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:58 Okun Joanna 138.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 633/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 10:57 Okun Joanna 137.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 632/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:57 Okun Joanna 137.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 631/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:56 Okun Joanna 137.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 630/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:56 Okun Joanna 156.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 629/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:56 Okun Joanna 137.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 628/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:55 Okun Joanna 138.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 627/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:55 Okun Joanna 143.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 626/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-20 10:55 Okun Joanna 165.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 625/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:54 Okun Joanna 141.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 624/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:54 Okun Joanna 142.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 623/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:53 Okun Joanna 145.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 622/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-20 10:53 Okun Joanna 167.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 621/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 10:52 Okun Joanna 167.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 620/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:49 Okun Joanna 141.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 619/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:48 Okun Joanna 171.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 618/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:48 Okun Joanna 226.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 617/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 10:48 Okun Joanna 149.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 616/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-20 10:41 Okun Joanna 138.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 615/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:37 Okun Joanna 138.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 614/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-20 10:37 Okun Joanna 146.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 613/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:36 Okun Joanna 112.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 612/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:36 Okun Joanna 131.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 611/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-20 10:36 Okun Joanna 109.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 610/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-20 10:35 Okun Joanna 130.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 609/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2023 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 534/23 z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz Referendum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-10-13 12:27 Okun Joanna 105.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 608/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-10-13 12:05 Okun Joanna 737.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 607/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-13 12:04 Okun Joanna 122.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 606/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-13 12:02 Okun Joanna 98.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 605/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5113/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-10-12 13:21 Okun Joanna 112.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 604/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5122/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-12 13:20 Okun Joanna 117.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 603/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-12 13:19 Okun Joanna 188.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 602/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-12 13:18 Okun Joanna 120.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 601/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-12 13:18 Okun Joanna 107.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 600/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-12 13:18 Okun Joanna 120.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 599/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-12 13:17 Okun Joanna 112.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 598/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-12 13:17 Okun Joanna 132.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 597/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-12 13:16 Okun Joanna 124.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 596/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-12 13:16 Okun Joanna 122.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 595/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-12 13:16 Okun Joanna 148.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 594/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-12 13:15 Okun Joanna 128.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 593/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-10-12 13:15 Okun Joanna 128.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 592/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-12 13:15 Okun Joanna 129.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 591/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-10-12 13:14 Okun Joanna 323.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 590/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-12 13:14 Okun Joanna 185.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 589/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-12 13:14 Okun Joanna 253.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 588/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 554/23 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz w Referendum ogólnokrajowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-10-12 13:13 Okun Joanna 275.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 587/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ustalenia dla pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-10-12 13:12 Okun Joanna 84.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 586/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-10 11:41 Okun Joanna 218.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 585/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz wnioskodawcy w trybie brzezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-10 11:40 Okun Joanna 221.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 584/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-10 11:38 Okun Joanna 141.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 583/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2023 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-10 11:38 Okun Joanna 661.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 582/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-10 11:34 Okun Joanna 155.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 581/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkól i ze szkół w roku szkolnym 2023/2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-10 11:34 Okun Joanna 67.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 580/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-10 11:33 Okun Joanna 90.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 579/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-10 11:29 Okun Joanna 136.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 578/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-10 11:29 Okun Joanna 156.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 577/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-10 11:29 Okun Joanna 162.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 576/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-10 11:28 Okun Joanna 127.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 575/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-10-10 11:28 Okun Joanna 144.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 574/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-10 11:28 Okun Joanna 133.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 573/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-10 11:27 Okun Joanna 156.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 572/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-10 11:27 Okun Joanna 131.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 571/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-10 11:26 Okun Joanna 218.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 570/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Książenice oraz sołtysa sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-10-10 11:24 Okun Joanna 79.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 569/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2023 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 554/23 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatyczne obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz Referendum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-10-10 11:22 Okun Joanna 282.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 568/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-09-27 12:54 Okun Joanna 117.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 567/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-27 12:53 Okun Joanna 122.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 566/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-27 12:49 Okun Joanna 149.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 565/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-27 12:49 Okun Joanna 139.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 564/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-27 12:49 Okun Joanna 129.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 563/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-27 12:48 Okun Joanna 126.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 562/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-27 12:48 Okun Joanna 128.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 561/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-27 12:48 Okun Joanna 131.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 560/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-27 12:48 Okun Joanna 152.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 559/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-27 12:47 Okun Joanna 154.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 558/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-27 12:46 Okun Joanna 163.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 557/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-27 12:46 Okun Joanna 209.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 556/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-26 10:27 Okun Joanna 621.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 555/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-09-26 10:26 Okun Joanna 5.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 554/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 15 października 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-09-26 10:26 Okun Joanna 359.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 553/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-25 14:54 Okun Joanna 113.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 552/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-25 14:54 Okun Joanna 120.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 551/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-09-25 14:53 Okun Joanna 231.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 550/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do wprowadzania danych i informacji w centralnej ewidencji emisyjności budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-09-25 14:50 Okun Joanna 78.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 549/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-25 14:49 Okun Joanna 109.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 548/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-25 14:48 Okun Joanna 171.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 547/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-25 14:48 Okun Joanna 145.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 546/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-25 14:47 Okun Joanna 137.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 545/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-25 14:47 Okun Joanna 154.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 544/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-25 14:46 Okun Joanna 166.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 543/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-25 14:46 Okun Joanna 137.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 542/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-25 14:46 Okun Joanna 145.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 541/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-25 14:45 Okun Joanna 125.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 540/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-25 14:45 Okun Joanna 207.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 539/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-09-25 14:44 Okun Joanna 139.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 538/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-25 14:43 Okun Joanna 244.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 537/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-09-25 14:43 Okun Joanna 125.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 536/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Biurze Rzecznika Prasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-09-21 12:11 Okun Joanna 123.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 535/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-21 12:10 Okun Joanna 76.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz Referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-09-21 12:09 Okun Joanna 612.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 533/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-09-21 12:07 Okun Joanna 183.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 532/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-21 12:07 Okun Joanna 108.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 531/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-21 12:06 Okun Joanna 142.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 530/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-21 12:06 Okun Joanna 141.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 529/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-21 12:06 Okun Joanna 131.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 528/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-21 12:05 Okun Joanna 113.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 527/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-21 12:05 Okun Joanna 136.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 526/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-21 12:05 Okun Joanna 122.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 525/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-21 12:04 Okun Joanna 146.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 524/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-21 12:04 Okun Joanna 148.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 523/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-21 12:04 Okun Joanna 157.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 522/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-21 12:04 Okun Joanna 129.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 521/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-21 12:03 Okun Joanna 129.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 520/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-21 12:03 Okun Joanna 150.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 519/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-21 12:02 Okun Joanna 153.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 518/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-09-21 12:02 Okun Joanna 129.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 517/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-21 12:02 Okun Joanna 150.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 516/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-21 12:02 Okun Joanna 149.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 515/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-21 12:01 Okun Joanna 155.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 514/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-21 12:00 Okun Joanna 184.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 513/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-21 12:00 Okun Joanna 214.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 512/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-21 11:59 Okun Joanna 218.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 511/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-21 11:58 Okun Joanna 81.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 510/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
23-09-07 13:04 Okun Joanna 1.46MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 509/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-07 13:03 Okun Joanna 130.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 508/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-07 13:03 Okun Joanna 145.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 507/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-07 13:03 Okun Joanna 125.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 506/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-07 13:02 Okun Joanna 128.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 505/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-07 13:02 Okun Joanna 133.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 504/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-07 13:02 Okun Joanna 131.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 503/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-09-07 13:01 Okun Joanna 133.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 502/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-07 13:01 Okun Joanna 133.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 501/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-07 13:01 Okun Joanna 129.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 500/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-09-07 13:00 Okun Joanna 156.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 499/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-07 13:00 Okun Joanna 215.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 498/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-07 12:59 Okun Joanna 197.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 497/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-07 12:59 Okun Joanna 196.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 496/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-07 12:59 Okun Joanna 208.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 495/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-07 12:59 Okun Joanna 219.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 494/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2023/2024 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-05 13:27 Okun Joanna 69.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 493/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2023 r. w sprawie prowadzenia zimowego dróg w sezonie 2023/2024 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-09-05 13:26 Okun Joanna 793.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 492/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-09-05 13:25 Okun Joanna 1.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 491/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-09-05 12:25 Okun Joanna 75.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 490/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki na 300/19 położonej w Wiśle, obr. Wisła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-09-05 12:24 Okun Joanna 112.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 489/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-05 12:23 Okun Joanna 309.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 488/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa Nr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-09-05 12:19 Okun Joanna 62.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 487/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-05 12:17 Okun Joanna 150.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 486/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-01 13:46 Okun Joanna 135.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 485/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-09-01 13:45 Okun Joanna 71.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 484/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stanowicach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-09-01 13:31 Okun Joanna 70.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 483/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-01 13:30 Okun Joanna 70.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 482/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-01 13:29 Okun Joanna 71.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 481/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-09-01 13:29 Okun Joanna 117.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 480/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-09-01 13:27 Okun Joanna 68.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 479/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-01 13:25 Okun Joanna 71.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 478/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-01 13:25 Okun Joanna 70.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 477/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-09-01 13:22 Okun Joanna 72.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 476/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-01 13:21 Okun Joanna 73.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 475/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-09-01 13:21 Okun Joanna 69.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 474/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-01 13:20 Okun Joanna 72.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 473/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach do odbioru oraz rozdysponowania komputerów przenośnych typu laptop w imieniu organu prowadzącego szkołę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-01 13:19 Okun Joanna 72.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 472/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-01 13:15 Okun Joanna 139.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 471/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-01 13:09 Okun Joanna 151.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 470/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-01 13:08 Okun Joanna 298.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 469/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-01 13:07 Okun Joanna 116.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 468/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-01 12:35 Okun Joanna 137.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 467/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-09-01 12:33 Okun Joanna 128.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 466/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-09-01 12:29 Okun Joanna 152.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 465/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-09-01 12:14 Okun Joanna 190.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 464/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-09-01 12:13 Okun Joanna 207.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 463/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powiadomienie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-09-01 12:12 Okun Joanna 111.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 462/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-09-01 12:11 Okun Joanna 766.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 461/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-01 12:08 Okun Joanna 1.52MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 460/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu Jackowi Wowrze do składania oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-09-01 12:03 Okun Joanna 58.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 459/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/22 z dnia 30 czerwca 2022 . w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-09-01 11:58 Okun Joanna 148.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 458/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-28 13:03 Okun Joanna 110.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 457/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-08-28 13:03 Okun Joanna 133.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 456/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1405/179 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-08-21 13:26 Okun Joanna 113.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 455/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Archiwista w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-08-21 13:22 Okun Joanna 75.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 454/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2023/20234
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-21 13:20 Okun Joanna 66.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 453/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-21 13:18 Okun Joanna 76.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 452/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-08-21 13:16 Okun Joanna 142.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 451/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-08-21 13:15 Okun Joanna 338.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 450/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-21 13:06 Okun Joanna 135.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 449/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-21 13:05 Okun Joanna 123.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 448/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-21 13:05 Okun Joanna 147.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 447/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-21 13:05 Okun Joanna 132.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 446/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-08-21 13:04 Okun Joanna 130.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 445/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-21 12:46 Okun Joanna 131.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 444/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-21 12:46 Okun Joanna 151.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 443/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-08-21 12:39 Okun Joanna 214.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 442/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-08-21 12:39 Okun Joanna 188.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 441/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-21 12:38 Okun Joanna 309.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 440/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-08-10 13:32 Okun Joanna 238.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 439/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-10 13:30 Okun Joanna 129.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 438/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-10 13:29 Okun Joanna 163.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 437/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-08-10 13:29 Okun Joanna 114.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 436/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-10 13:28 Okun Joanna 122.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 435/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-10 13:28 Okun Joanna 126.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 434/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-10 13:27 Okun Joanna 240.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 433/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-10 13:26 Okun Joanna 132.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 432/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-10 13:25 Okun Joanna 131.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 431/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-10 13:25 Okun Joanna 133.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 430/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-10 13:23 Okun Joanna 132.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 429/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-10 13:20 Okun Joanna 131.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 428/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-08-10 13:19 Okun Joanna 215.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 427/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-08-10 13:19 Okun Joanna 203.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 426/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Palarz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-09 11:17 Okun Joanna 66.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 425/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Palarz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-09 11:17 Okun Joanna 85.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 424/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2023/2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-09 11:15 Okun Joanna 70.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 423/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-08-09 11:14 Okun Joanna 119.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 422/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-01 10:42 Okun Joanna 211.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 421/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-08-01 10:41 Okun Joanna 124.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 420/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-08-01 10:41 Okun Joanna 132.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 419/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-08-01 10:40 Okun Joanna 129.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 418/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zzmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-08-01 10:40 Okun Joanna 129.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 417/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-01 10:39 Okun Joanna 217KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 416/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Zakup i dostawę oprogramowania i usług"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-08-01 10:38 Okun Joanna 59.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 415/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-08-01 10:37 Okun Joanna 471.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 414/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-08-01 10:36 Okun Joanna 207KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 413/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-08-01 10:34 Okun Joanna 919.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 412/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa Nr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-08-01 10:32 Okun Joanna 150.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 411/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:51 Okun Joanna 145.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 410/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:51 Okun Joanna 138.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 409/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:50 Okun Joanna 153.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 408/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:50 Okun Joanna 129.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 407/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:46 Okun Joanna 128.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 406/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-28 12:43 Okun Joanna 133.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 405/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-07-28 12:41 Okun Joanna 64.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 404/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:40 Okun Joanna 143.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 403/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:39 Okun Joanna 136.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 402/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:39 Okun Joanna 138.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 401/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:39 Okun Joanna 128.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 400/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-28 12:39 Okun Joanna 121.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 399/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:38 Okun Joanna 177.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 398/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:38 Okun Joanna 115.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 397/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:38 Okun Joanna 119.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 396/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:37 Okun Joanna 126.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 395/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-07-28 12:37 Okun Joanna 129.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 394/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:37 Okun Joanna 129.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 393/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-07-28 12:36 Okun Joanna 131.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 392/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-07-28 12:35 Okun Joanna 150.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 391/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:35 Okun Joanna 151.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 390/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-07-28 12:35 Okun Joanna 129.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 389/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:34 Okun Joanna 151.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 388/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 12:34 Okun Joanna 129.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 387/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-07-28 12:33 Okun Joanna 207.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 386/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-07-28 12:33 Okun Joanna 195.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 385/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będących w zasobie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 12:01 Okun Joanna 182.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 384/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości zabudowanej halą widowiskowo-sportową, która obejmuje Centrum Kulturalne i Edukacyjne o pow. 3.166,71 m2 i część pozostającą do zagospodarowania o pow. 4.603,40m2 wraz z zagospodarowanym terenem przyległym o pow. 5.236,33 m2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-28 11:56 Okun Joanna 82.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 383/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-28 11:52 Okun Joanna 218.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 382/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-28 11:48 Okun Joanna 147.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 381/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-28 11:37 Okun Joanna 148.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 380/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-28 11:09 Okun Joanna 73.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 379/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
23-07-28 10:38 Okun Joanna 572.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 378/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-07-20 11:15 Okun Joanna 1.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 377/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-20 11:14 Okun Joanna 2.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 376/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-07-20 11:12 Okun Joanna 1.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 375/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-11 12:55 Płonka Anna 384.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 374/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-07-11 12:52 Płonka Anna 308.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 373/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta w zakresie zarządu mienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-11 12:48 Płonka Anna 253.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 372/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 04 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 378/16 z dnia 2 września 2016 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza sekretarzowi Gminy i Miasta Justynie Domżoł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-11 12:46 Płonka Anna 837.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 371/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-11 12:42 Płonka Anna 2.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 370/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-11 11:57 Płonka Anna 531.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 369/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 300/23
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-11 11:56 Płonka Anna 695.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 368/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-11 11:53 Płonka Anna 837.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 367/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03 lipca 2023 w spr.: organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia: Dowóz dziecka z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-11 10:17 Płonka Anna 794.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 366/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn.03 lipca 2023w spr.: organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz SP Specjalnej z oddz.przedszkolnymi nr7 w R-ku w r. szkolnym 2023/24-TrasaNr1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-10 15:54 Płonka Anna 808KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 365/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-07-10 15:39 Płonka Anna 371.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 364/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Joanny Muras
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-10 15:32 Płonka Anna 331.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 363/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Moniki Kolstrung-Smołki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-07-10 15:31 Płonka Anna 360.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 362/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Justyny Balcerek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-07-10 15:30 Płonka Anna 339.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 361/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Gancarz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-07-10 15:29 Płonka Anna 335.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 360/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Kwiatkowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-07-10 15:28 Płonka Anna 341.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 359/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Patrycji Przychodzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-07-10 15:26 Płonka Anna 337.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 358/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Justyny Walczak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-07-10 15:25 Płonka Anna 337.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 357/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Moniki Bury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-10 15:24 Płonka Anna 332.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 356/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Hajduk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-07-10 15:23 Płonka Anna 334.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 355/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-07-10 15:21 Płonka Anna 2.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 354/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-10 15:18 Płonka Anna 5.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 353/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-07-06 11:59 Płonka Anna 602.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 352/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-06 11:58 Płonka Anna 613.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 351/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-07-06 11:57 Płonka Anna 0.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 350/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-06 11:56 Płonka Anna 0.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 349/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-06 11:55 Płonka Anna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 348/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-06 11:50 Płonka Anna 605.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 347/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-07-06 11:49 Płonka Anna 595.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 346/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-07-06 11:49 Płonka Anna 608.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 345/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-06 11:48 Płonka Anna 611.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 344/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-06 11:48 Płonka Anna 607.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 343/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-06 11:47 Płonka Anna 612.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 342/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-06 11:46 Płonka Anna 667.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 341/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-06 11:45 Płonka Anna 610.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 340/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-06 11:45 Płonka Anna 625.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 339/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-06 11:44 Płonka Anna 597.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 338/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-06 11:42 Płonka Anna 740.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 337/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-06 11:42 Płonka Anna 596.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 336/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-06 11:38 Płonka Anna 602.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 335/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-06 11:28 Płonka Anna 625.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 334/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-07-06 11:28 Płonka Anna 760.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 333/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-06 11:26 Płonka Anna 757.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 332/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-07-06 11:25 Płonka Anna 840.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 331/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Natanek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-06 11:06 Płonka Anna 334.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 330/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Doroty Gajos
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-07-05 10:40 Płonka Anna 332.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 329/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Natalii Gliniany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-07-05 10:36 Płonka Anna 331.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 328/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Małgorzaty Mroncz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-05 10:34 Płonka Anna 340.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 327/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Magdaleny Wystemp
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-07-05 10:33 Płonka Anna 333.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 326/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Urszuli Mury-Porzezińskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-05 10:30 Płonka Anna 335.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 325/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Elżbiety Marszalik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-05 10:27 Płonka Anna 325.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 324/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Mazikiewicz-Skorupy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-07-05 10:25 Płonka Anna 339.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 323/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-07-03 14:12 Płonka Anna 495.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 322/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-03 14:11 Płonka Anna 555.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 321/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-07-03 14:08 Płonka Anna 625.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 320/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-03 13:55 Płonka Anna 701.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 319/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-03 13:53 Płonka Anna 693.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 318/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Obsługi Inwestora Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-07-03 13:50 Płonka Anna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 317/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-03 13:31 Płonka Anna 518.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 316/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-03 13:30 Płonka Anna 652.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 315/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-07-03 13:27 Płonka Anna 688.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 314/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-03 13:26 Płonka Anna 569.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 313/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-07-03 13:22 Płonka Anna 837.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 312/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-07-03 13:22 Płonka Anna 865.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 311/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-07-03 13:18 Płonka Anna 0.9MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 310/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-07-03 13:11 Płonka Anna 626.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 309/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5111/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-07-03 10:22 Płonka Anna 114.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 308/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-07-03 10:19 Płonka Anna 127.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 307/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-07-03 10:27 Płonka Anna 1.04MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 306/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 w sprawie utworzenia systemu teleinformatycznego o kryptonimie „kryzys-1”służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”oraz wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego w UGiM Cz-ka-L-ny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-07-03 09:42 Płonka Anna 317.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 305/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Kancelarii Niejawnej oraz powołania Kierownika Kancelarii Niejawnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-07-03 09:30 Płonka Anna 259.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 304/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-07-03 09:22 Płonka Anna 315.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 303/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-22 12:40 Okun Joanna 130.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 302/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-22 12:40 Okun Joanna 119.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 301/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-06-22 12:39 Okun Joanna 116.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 300/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-06-22 12:39 Okun Joanna 145.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 299/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-06-22 12:37 Okun Joanna 133.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 298/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-22 12:37 Okun Joanna 121.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 297/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-22 12:36 Okun Joanna 128.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 296/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-22 12:36 Okun Joanna 131.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 295/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-22 12:35 Okun Joanna 174.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 294/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-06-22 12:34 Okun Joanna 228KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 293/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wartości niezabudowanych nieruchomości gruntowych nabywanych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-06-20 11:13 Okun Joanna 107.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 292/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia sposobu i trybu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-06-20 11:12 Okun Joanna 259.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 291/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-06-20 11:10 Okun Joanna 135.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 290/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oddanej w użytkowanie wieczyste i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-20 11:10 Okun Joanna 60.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 289/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-06-20 11:00 Okun Joanna 64.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 288/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - informatyk w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-20 10:59 Okun Joanna 79.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 287/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-06-19 12:41 Okun Joanna 76.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 286/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-13 12:50 Okun Joanna 172.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 285/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-13 12:50 Okun Joanna 121.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 284/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-06-13 12:50 Okun Joanna 141.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 283/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-13 12:49 Okun Joanna 120.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 282/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-13 12:49 Okun Joanna 140.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 281/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-06-13 12:49 Okun Joanna 152.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 280/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-13 12:48 Okun Joanna 223.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 279/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 853/23 ark. mapy 4, położonej w obrębie Palowice - służebnością gruntową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-06-12 14:46 Okun Joanna 359.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 278/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5110/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-06-12 14:45 Okun Joanna 112.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 277/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 5109/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-06-12 14:44 Okun Joanna 111.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 276/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-12 14:43 Okun Joanna 204.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 275/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-06-12 14:42 Okun Joanna 134.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 274/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi SP nr 4 im. T. Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach - Pani Iwonie Szmelich do zawarcia i realizacji umowy oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do otrzymania środków finansowych z projektu Zielone Laboratoria Taurona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-06-12 14:42 Okun Joanna 95.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 273/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-06-12 14:32 Okun Joanna 155.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 272/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-06-12 14:31 Okun Joanna 136.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 271/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-12 14:31 Okun Joanna 176.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 270/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-06-12 14:30 Okun Joanna 142.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 269/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-12 14:29 Okun Joanna 209.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 268/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-06-12 14:29 Okun Joanna 201.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 267/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-06-12 14:29 Okun Joanna 298.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 266/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowe j oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-06-12 14:28 Okun Joanna 120.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 265/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-12 14:27 Okun Joanna 69.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 264/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-06-12 14:24 Okun Joanna 191.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 263/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-06-01 11:59 Okun Joanna 110.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 262/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-06-01 11:58 Okun Joanna 110.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 261/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-06-01 11:57 Okun Joanna 157.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-01 11:57 Okun Joanna 134.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 259/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-01 11:57 Okun Joanna 140.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 258/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-06-01 11:56 Okun Joanna 145.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 257/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-06-01 11:56 Okun Joanna 212.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 256/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do obsługi merytorycznej realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-06-01 11:55 Okun Joanna 109.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 255/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2022 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-31 12:16 Okun Joanna 1.62MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 254/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-31 12:15 Okun Joanna 168.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 253/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-31 12:14 Okun Joanna 139.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 252/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-31 12:14 Okun Joanna 132.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 251/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-31 12:13 Okun Joanna 145.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 250/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-31 12:13 Okun Joanna 127.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 249/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-31 12:12 Okun Joanna 124.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 248/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-31 12:12 Okun Joanna 148.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 247/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-31 12:11 Okun Joanna 181.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 246/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach sprzedaży końcowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-31 12:11 Okun Joanna 357.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 245/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-31 12:10 Okun Joanna 1.44MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 244/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-31 12:09 Okun Joanna 699.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 243/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 197/23
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-05-25 13:20 Okun Joanna 133.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 242/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-05-25 13:19 Okun Joanna 146.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 241/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-25 13:17 Okun Joanna 132KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 240/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-25 13:17 Okun Joanna 171.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 239/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 13:17 Okun Joanna 112.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 238/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-05-25 13:16 Okun Joanna 172.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 237/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-25 13:16 Okun Joanna 122.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 236/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-05-25 13:15 Okun Joanna 133.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 235/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-25 13:15 Okun Joanna 158.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 234/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-25 13:15 Okun Joanna 145.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 233/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-05-25 13:15 Okun Joanna 142.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 232/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-25 13:14 Okun Joanna 136.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 231/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-05-25 13:06 Okun Joanna 130.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 230/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 13:05 Okun Joanna 129.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 229/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-25 13:05 Okun Joanna 152.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 228/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-25 13:04 Okun Joanna 207.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 227/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-25 13:04 Okun Joanna 187.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 226/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-25 12:51 Okun Joanna 62.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 225/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-05-25 12:49 Okun Joanna 116.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 224/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-25 12:49 Okun Joanna 141.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 223/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 853/23 ark. mapy , położonej w obrębie Palowice - służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-25 12:48 Okun Joanna 310.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 222/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-05-25 12:33 Okun Joanna 134.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 221/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 12:27 Okun Joanna 112.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 220/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-25 12:26 Okun Joanna 136.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 219/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 12:26 Okun Joanna 115.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 218/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-25 12:26 Okun Joanna 106.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 217/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-05-25 12:25 Okun Joanna 131.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 216/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-25 12:25 Okun Joanna 148.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 215/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-05-25 12:24 Okun Joanna 149.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 214/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-25 12:24 Okun Joanna 128.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 213/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 12:24 Okun Joanna 130.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 212/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-25 12:17 Okun Joanna 195.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 211/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-25 12:17 Okun Joanna 197.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 210/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-25 12:17 Okun Joanna 204.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 209/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-25 12:13 Okun Joanna 59.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 208/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-05-25 12:11 Okun Joanna 97.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 207/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 180/23 z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące przedmiotem użytkowania wieczystego GiM na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-25 12:10 Okun Joanna 56.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 206/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-25 12:06 Okun Joanna 387.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 205/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówień pod nazwą: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług" oraz "Zakup i dostawa oprogramowania i usług"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-10 11:24 Okun Joanna 158.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 204/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-05-10 11:21 Okun Joanna 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 203/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-05-09 10:50 Okun Joanna 164.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 202/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-05-09 10:45 Okun Joanna 140.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 201/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-05-09 10:44 Okun Joanna 141.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 200/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-09 10:43 Okun Joanna 143.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 199/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-05-09 10:41 Okun Joanna 132.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 198/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-09 10:41 Okun Joanna 196.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 197/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-09 10:40 Okun Joanna 225.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 196/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-09 10:40 Okun Joanna 190.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 195/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-08 11:05 Okun Joanna 85.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 194/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-08 11:03 Okun Joanna 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 193/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-05-08 11:00 Okun Joanna 666.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 192/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-08 10:58 Okun Joanna 1.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 191/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-05-04 11:44 Okun Joanna 131.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 190/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-04 11:43 Okun Joanna 191.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 189/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dostawa serwera, wyposażenia serwerowni i oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożenia i szkolenia w ramach projektu Cyfrowa Gmina"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-04 11:42 Okun Joanna 65.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 188/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-05-04 11:33 Okun Joanna 122.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 187/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-05-04 11:29 Okun Joanna 118.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 186/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-05-04 11:29 Okun Joanna 131.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 185/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-04 11:29 Okun Joanna 139.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 184/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-05-04 11:19 Okun Joanna 186.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 183/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-04 11:16 Okun Joanna 205.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 182/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-05-04 11:14 Okun Joanna 215.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 181/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-04 11:00 Okun Joanna 164.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-04 10:58 Okun Joanna 193.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 179/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-05-04 10:57 Okun Joanna 223.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 178/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-04 10:57 Okun Joanna 121.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 177/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-05-04 10:56 Okun Joanna 125.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 176/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-04 10:56 Okun Joanna 127.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 175/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-04 10:56 Okun Joanna 129.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 174/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-04 10:56 Okun Joanna 148.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 173/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-05-04 10:55 Okun Joanna 131.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 172/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-05-04 10:55 Okun Joanna 183.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 171/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2023 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z Parku miejskiego im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-04 10:54 Okun Joanna 308.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 170/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 kwietnia 2023 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-04 10:53 Okun Joanna 542.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 169/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-04 10:51 Okun Joanna 50.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 168/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie z udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-05-04 10:44 Okun Joanna 64.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 167/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 144/22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prania i czyszczenia we własnym zakresie umundurowania (odzieży roboczej) przydzielonego do użytkowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-05-04 10:42 Okun Joanna 396.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 166/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-04-13 12:10 Okun Joanna 114KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 165/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-04-13 12:10 Okun Joanna 149.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 164/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-04-13 12:09 Okun Joanna 132.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 163/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-04-13 12:07 Okun Joanna 189.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 162/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-04-13 12:07 Okun Joanna 221.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 161/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/381/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez GiM Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-04-13 11:58 Okun Joanna 237.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 160/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-04-11 13:14 Okun Joanna 241.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 159/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-11 13:13 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-04-11 13:13 Okun Joanna 1.62MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-04-11 13:12 Okun Joanna 56.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 156/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-04-11 13:11 Okun Joanna 114.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 155/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-04-11 13:11 Okun Joanna 116.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 154/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-04-11 13:10 Okun Joanna 78.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 153/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-04-11 13:08 Okun Joanna 202.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 152/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-04-11 13:01 Okun Joanna 253.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 151/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-04-11 13:00 Okun Joanna 640.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 150/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-04-11 12:55 Okun Joanna 1.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 149/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-03-31 10:55 Okun Joanna 9.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 148/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-31 10:53 Okun Joanna 667.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 147/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-03-31 10:49 Okun Joanna 12.59MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 146/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-03-31 10:33 Okun Joanna 808.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 145/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-03-31 10:30 Okun Joanna 126.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 144/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-31 10:29 Okun Joanna 117.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 143/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-31 10:28 Okun Joanna 189.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 142/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-31 10:08 Okun Joanna 203.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 141/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-31 10:08 Okun Joanna 129.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 140/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-31 10:07 Okun Joanna 172.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 139/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-03-31 10:07 Okun Joanna 144.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 138/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-31 10:07 Okun Joanna 129.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 137/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-03-31 10:06 Okun Joanna 195.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-31 10:06 Okun Joanna 182.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 135/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-23 11:33 Okun Joanna 379.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn."Świadczenie usług Asystenta Osobistego os. Niepełnosprawnej dla os. niepełnosprawnych z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-03-23 11:30 Okun Joanna 147.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 133/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-03-23 11:28 Okun Joanna 122.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 132/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-03-23 11:27 Okun Joanna 140.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 131/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-03-23 11:27 Okun Joanna 111.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 130/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-23 11:27 Okun Joanna 204.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 129/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-23 11:26 Okun Joanna 216.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 128/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny, przy ulicy Błękitnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-03-20 13:52 Okun Joanna 425.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 127/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wiśle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-03-20 13:51 Okun Joanna 220.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 126/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-03-20 13:50 Okun Joanna 514.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 125/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-20 13:46 Okun Joanna 773.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 124/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-03-20 13:45 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 123/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-20 13:44 Okun Joanna 73.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 122/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-20 12:43 Okun Joanna 119.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 121/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-20 12:43 Okun Joanna 192.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 120/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-03-20 12:42 Okun Joanna 189.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 119/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-03-20 12:42 Okun Joanna 185.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 118/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-03-20 12:41 Okun Joanna 193.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 117/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-03-20 11:49 Okun Joanna 111.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 116/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie planu kontroli w 2023 r. dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-03-20 11:47 Okun Joanna 159.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 115/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dostawa serwera, wyposażenia serwerowni i oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożenia i szkolenia w ramach projektu Cyfrowa Gmina"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-03-20 11:43 Okun Joanna 157.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 114/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-20 11:38 Okun Joanna 103.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 113/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-03-07 10:48 Okun Joanna 74.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-03-07 10:46 Okun Joanna 144.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 111/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-03-07 10:46 Okun Joanna 123.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 110/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-03-07 10:46 Okun Joanna 135.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 109/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-03-07 10:45 Okun Joanna 186.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 108/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-03-07 10:45 Okun Joanna 202.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 107/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-06 09:38 Okun Joanna 138.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 106/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-06 09:38 Okun Joanna 193.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 105/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-03-02 12:25 Okun Joanna 333.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 104/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-02 12:22 Okun Joanna 180.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 103/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-03-01 12:50 Okun Joanna 117.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 102/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-03-01 12:49 Okun Joanna 138.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 101/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-03-01 12:48 Okun Joanna 113.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 100/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-03-01 12:47 Okun Joanna 129.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 99/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-01 12:47 Okun Joanna 153.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 98/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-03-01 12:47 Okun Joanna 126.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 97/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-03-01 12:43 Okun Joanna 208.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 96/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 4031/187 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-28 10:45 Okun Joanna 110.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 95/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-28 10:29 Okun Joanna 113.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 94/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-28 10:28 Okun Joanna 127.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-02-28 10:27 Okun Joanna 196.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 92/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-02-28 10:26 Okun Joanna 194.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 91/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-27 09:58 Okun Joanna 68.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 90/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-02-27 09:56 Okun Joanna 68.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 89/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-02-27 09:55 Okun Joanna 105.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 88/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-02-21 09:39 Okun Joanna 133.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 87/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-21 09:39 Okun Joanna 127.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 86/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-02-21 09:39 Okun Joanna 150.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 85/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-02-21 09:38 Okun Joanna 131.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 84/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-02-21 09:38 Okun Joanna 223.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 83/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do jej reprezentowania w powstałych wspólnotach mieszkaniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-02-17 09:40 Okun Joanna 63.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 82/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-02-17 09:39 Okun Joanna 74.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 81/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-02-15 10:50 Okun Joanna 149.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 80/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-15 10:50 Okun Joanna 144.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 79/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-02-15 10:49 Okun Joanna 151.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 78/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-02-15 10:47 Okun Joanna 150.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 77/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-15 10:47 Okun Joanna 153.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 76/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-15 10:47 Okun Joanna 149.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 75/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-02-15 10:46 Okun Joanna 153.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 74/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-02-15 10:45 Okun Joanna 153.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 73/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-15 10:44 Okun Joanna 218.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 72/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-15 10:44 Okun Joanna 254.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 71/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-02-15 10:40 Okun Joanna 718.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 70/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-15 10:39 Okun Joanna 59.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 69/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-15 10:36 Okun Joanna 1.42MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 68/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-02-09 11:52 Okun Joanna 61.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 67/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-02-09 10:07 Okun Joanna 84.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 66/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-02-09 10:06 Okun Joanna 146.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 65/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-02-09 10:06 Okun Joanna 142.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 64/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-09 10:06 Okun Joanna 153.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 63/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-02-09 10:05 Okun Joanna 149.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 62/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-02-09 10:05 Okun Joanna 151.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 61/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, niebędącego własnością pracodawcy, używanego do celów służbowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-02-09 10:03 Okun Joanna 145.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 60/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-02-01 12:00 Okun Joanna 253.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 59/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - młodszy księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym - Referat Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-02-01 11:58 Okun Joanna 72.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 58/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym - Referat Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-02-01 11:58 Okun Joanna 73.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 57/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-01 11:56 Okun Joanna 124.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 56/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-02-01 11:56 Okun Joanna 111.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 55/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-01 11:55 Okun Joanna 111.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 54/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-01 11:55 Okun Joanna 109.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 53/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-01 11:54 Okun Joanna 130.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 52/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-02-01 11:54 Okun Joanna 127.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 51/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-02-01 11:54 Okun Joanna 831.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 50/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2023 r. w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2023 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-01-30 12:51 Okun Joanna 68.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 49/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-01-30 12:50 Okun Joanna 70.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 48/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-01-30 12:48 Okun Joanna 64.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 47/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-01-30 12:47 Okun Joanna 402.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 46/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-01-30 12:46 Okun Joanna 387.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 45/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-01-26 11:04 Okun Joanna 133.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 44/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-01-26 11:04 Okun Joanna 161.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 43/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-01-26 11:03 Okun Joanna 143.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 42/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-01-26 11:02 Okun Joanna 165.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 41/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-01-26 11:02 Okun Joanna 123.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 40/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-01-26 11:02 Okun Joanna 129.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 39/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-01-26 11:01 Okun Joanna 127.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 38/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
zobacz: rejestr zmia