Zarządzenia burmistrza

Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2021 roku [ 377 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 378/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
21-09-15 10:51 Okun Joanna 4.88MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 377/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-09-09 13:17 Okun Joanna 5.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 376/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-09 13:16 Okun Joanna 646.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 375/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-09 13:16 Okun Joanna 647.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 374/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-09 13:16 Okun Joanna 595.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 373/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-09 13:15 Okun Joanna 668.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 372/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
21-09-09 13:15 Okun Joanna 665.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 371/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
21-09-09 13:14 Okun Joanna 674.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 370/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
21-09-09 13:14 Okun Joanna 676.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 369/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-09 13:10 Okun Joanna 686.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 368/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-07 12:44 Okun Joanna 1.67MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 367/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-09-07 12:44 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 366/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2021 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-09-07 12:43 Okun Joanna 346.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 365/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania przez OPS w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:47 Okun Joanna 268.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 364/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-09-06 10:42 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 363/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2021 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-06 10:40 Okun Joanna 910.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 362/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-06 10:38 Okun Joanna 3.57MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 361/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:37 Okun Joanna 762.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 360/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:37 Okun Joanna 534.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 359/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-06 10:37 Okun Joanna 505.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 358/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-09-06 10:35 Okun Joanna 474.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 357/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-06 10:33 Okun Joanna 536.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 356/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-06 10:30 Okun Joanna 557.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 355/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-09-06 10:29 Okun Joanna 635.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 354/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:29 Okun Joanna 551.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 353/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-06 10:27 Okun Joanna 684.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 352/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:27 Okun Joanna 674.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 351/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:26 Okun Joanna 556.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 350/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:26 Okun Joanna 812.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 349/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-06 10:24 Okun Joanna 36.55MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców GiM Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-09-06 10:20 Okun Joanna 343.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 347/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 10:19 Okun Joanna 4.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 346/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-09-06 10:02 Okun Joanna 321.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 345/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą" "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-09-06 09:58 Okun Joanna 356.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 344/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym - Referat Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-09-06 09:50 Okun Joanna 381.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 343/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 645/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-09-06 09:45 Okun Joanna 609.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 342/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-08-26 13:33 Gamza Halina 564.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 341/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-26 13:31 Gamza Halina 675.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 340/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-08-26 13:30 Gamza Halina 604.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 339/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-08-26 13:29 Gamza Halina 681.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 338/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-08-25 12:37 Gamza Halina 639.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 337/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-08-25 12:36 Gamza Halina 545.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 336/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-08-25 12:35 Gamza Halina 525.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 335/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-25 12:34 Gamza Halina 485.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 334/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-25 12:33 Gamza Halina 553.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 333/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-25 12:32 Gamza Halina 628.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 332/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-08-25 12:31 Gamza Halina 554.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 331/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-25 12:30 Gamza Halina 538.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 330/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-08-25 12:28 Gamza Halina 678.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 329/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-25 12:24 Gamza Halina 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 328/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach - Pani Hannie Tomali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-08-17 13:16 Okun Joanna 374.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 327/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku - Pani Agnieszce Słupik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-08-17 13:13 Okun Joanna 321.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 326/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Pani Katarzynie Burek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-08-17 13:13 Okun Joanna 662.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 325/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Pani Ewie Sosnowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-08-17 13:12 Okun Joanna 331.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 324/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku Panu Rafałowi Szczepankowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-08-17 13:11 Okun Joanna 334.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 323/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Hannie Tomali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-17 11:30 Okun Joanna 456.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 322/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku Pani Agnieszce Słupik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-17 11:29 Okun Joanna 436.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 321/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Pani Katarzynie Burek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-08-17 11:28 Okun Joanna 237.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 320/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu Jackowi Wowrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-08-17 11:27 Okun Joanna 219.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 319/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Pani Ewie Sosnowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-17 11:27 Okun Joanna 446.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 318/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku Panu Rafałowi Szczepankowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-08-17 11:26 Okun Joanna 229.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 317/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-08-17 11:25 Okun Joanna 448.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 316/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-12 12:33 Okun Joanna 643.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 315/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procesu pozycjonowania złożonych w ramach naboru dodatkowego wniosków do projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-11 11:47 Okun Joanna 274.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 314/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-10 10:11 Okun Joanna 525.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 313/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-10 10:10 Okun Joanna 522.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 312/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-10 10:10 Okun Joanna 596.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 311/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-10 10:08 Okun Joanna 387.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 310/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 12:39 Okun Joanna 496.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 309/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 12:39 Okun Joanna 509.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 308/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 12:39 Okun Joanna 674.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 307/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 12:38 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 306/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-08-04 12:37 Okun Joanna 656.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 305/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 12:36 Okun Joanna 1.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 304/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-08-04 12:35 Okun Joanna 3.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 303/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-08-04 12:33 Okun Joanna 5.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 302/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-08-04 11:42 Okun Joanna 852.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 301/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn: "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-08-04 11:41 Okun Joanna 753.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 300/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 11:13 Okun Joanna 637.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 299/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 11:13 Okun Joanna 555.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 298/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 11:12 Okun Joanna 555.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 297/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-08-04 11:05 Okun Joanna 537.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 296/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-08-04 11:04 Okun Joanna 582.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 295/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-08-04 10:59 Okun Joanna 669.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 294/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-04 10:58 Okun Joanna 664.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 293/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-04 10:58 Okun Joanna 673.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 292/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-04 10:51 Okun Joanna 582.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 291/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 10:27 Okun Joanna 853.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 290/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-08-04 10:25 Okun Joanna 847.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 289/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-08-04 10:23 Okun Joanna 531.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 288/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-08-04 10:22 Okun Joanna 524.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 287/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-04 10:22 Okun Joanna 657.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 286/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 10:21 Okun Joanna 507.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 285/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-08-04 10:21 Okun Joanna 560.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 284/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-04 10:20 Okun Joanna 542.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 283/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-08-04 10:20 Okun Joanna 665.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 282/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 10:19 Okun Joanna 655.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 281/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-08-04 10:18 Okun Joanna 557.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 280/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-08-04 10:18 Okun Joanna 565.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 279/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-08-04 10:18 Okun Joanna 688.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 278/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-04 10:17 Okun Joanna 589.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 277/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-08-04 10:17 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 276/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 10:16 Okun Joanna 853.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 275/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia akcji prewencyjnej Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach pn. "Oznakuj swój rower"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-08-04 10:16 Okun Joanna 257.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 274/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-08-04 10:15 Okun Joanna 331.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 273/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-08-04 10:06 Okun Joanna 512.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 272/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2021 r. w spawie uchylenia Zarządzenia Nr 91/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-07-09 13:28 Okun Joanna 262.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 271/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania wniosków mieszkaniowych, w tym zasad przeprowadzania oceny punkowej, obowiązującej kaucji oraz zasad zawierania umów najmu dla lokali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-07-09 13:27 Okun Joanna 1.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 270/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-07-09 13:25 Okun Joanna 5.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 269/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-07-09 13:22 Okun Joanna 3.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 268/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-07-07 12:35 Okun Joanna 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 267/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-07-07 12:33 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 266/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-07 12:32 Okun Joanna 304.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 265/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w obciążenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym gminy - działek nr 2287/138 ark mapy 1, 2677/135 ark. mapy 1, 1610/136 ark mapy 1 2288/138 ark mapy 1, 1528/127 ark mapy 1 położonych w obrębie Czerwionka oraz 1697/465 ark mapy 1, 2516/465 ark mapy 1 położonych w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-07-07 12:31 Okun Joanna 1.71MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 264/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Ogierman
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-07-07 12:28 Okun Joanna 360.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 263/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Agnieszki Nowrot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-07-07 12:28 Okun Joanna 333.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 262/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Bednarek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-07 12:27 Okun Joanna 641.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 261/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-07-01 13:23 Okun Joanna 2.46MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-01 12:38 Okun Joanna 628.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 259/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-07-01 12:37 Okun Joanna 540.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 258/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-07-01 10:33 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 257/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-07-01 10:32 Okun Joanna 5.64MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 256/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-29 13:02 Okun Joanna 918.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 255/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-29 13:01 Okun Joanna 526.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 254/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-29 13:01 Okun Joanna 542.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 253/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-06-29 13:01 Okun Joanna 731.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 252/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-06-29 12:59 Okun Joanna 377.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 251/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-29 12:54 Okun Joanna 3.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 250/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-29 12:43 Okun Joanna 5.55MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 249/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-25 11:21 Okun Joanna 336.63KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 248/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2021 r. nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-06-25 11:20 Okun Joanna 311.96KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 247/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-25 11:19 Okun Joanna 833.71KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 246/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-25 11:18 Okun Joanna 853.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 245/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sieci bezpłatnych punków publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot - WiFi4EU"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-25 10:57 Okun Joanna 1.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 244/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-06-23 10:56 Okun Joanna 521.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 243/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-23 10:56 Okun Joanna 517.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 242/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-06-23 10:53 Okun Joanna 308.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 241/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym gminy - działek nr 2287/138 ark. mapy 1, 2677/135 ark. mapy 1, 1610/136 ark. mapy 1 2288/138 ark. mapy 1, 1528/127 ark. mapy 1, położnych w obrębie Czerwionka oraz nr 1697/465 ark. mapy 1 2516/465 ark. mapy 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-22 10:09 Okun Joanna 1.58MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 240/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-06-22 10:05 Okun Joanna 484.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 239/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-06-22 10:05 Okun Joanna 541KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 238/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-22 10:04 Okun Joanna 675.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 237/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-22 10:04 Okun Joanna 681.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 236/21 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-21 11:30 Okun Joanna 596.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 235/21 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą" Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-21 11:29 Okun Joanna 812.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 234/21 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-21 11:22 Okun Joanna 809.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 233/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-06-15 13:28 Okun Joanna 516.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 232/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-15 13:28 Okun Joanna 661.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 231/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-15 13:28 Okun Joanna 538.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 230/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-15 13:27 Okun Joanna 550.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 229/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-06-15 13:27 Okun Joanna 546.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 228/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-06-14 14:54 Okun Joanna 1.38MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 227/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Jolanty Cwaliny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-14 14:47 Okun Joanna 347.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 226/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Kobieli-Nikel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-14 14:47 Okun Joanna 342.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 225/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Dominiki Choińskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-14 14:46 Okun Joanna 643.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 224/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-06-14 14:31 Okun Joanna 591.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 223/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-14 14:29 Okun Joanna 543.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 222/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-09 12:07 Okun Joanna 314.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 221/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-09 12:05 Okun Joanna 572.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 220/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-06-08 11:27 Okun Joanna 462.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 219/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-08 11:27 Okun Joanna 537.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 218/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-08 11:26 Okun Joanna 538.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 217/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-06-08 11:26 Okun Joanna 546.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 216/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-06-08 11:25 Okun Joanna 831.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 215/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-06-01 12:08 Okun Joanna 538.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 214/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-06-01 12:07 Okun Joanna 5.66MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 213/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-01 12:06 Okun Joanna 3.43MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 212/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-01 12:06 Okun Joanna 0.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 211/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-01 12:05 Okun Joanna 550.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 210/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 2102/49 ark. mapy 1, położonej w obrębie Czerwionka - służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-27 11:56 Okun Joanna 584.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 209/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-05-27 11:46 Okun Joanna 567.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 208/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-05-27 10:26 Okun Joanna 7.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 207/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-27 10:25 Okun Joanna 815.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 206/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-27 10:24 Okun Joanna 560.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 205/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-05-27 10:24 Okun Joanna 304.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 204/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-05-27 10:16 Okun Joanna 520.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 203/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-05-27 10:16 Okun Joanna 477.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 202/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-05-27 10:15 Okun Joanna 651.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 201/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-05-27 10:14 Okun Joanna 657.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 200/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-27 10:13 Okun Joanna 859.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 199/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-05-27 10:13 Okun Joanna 626.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 198/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-27 09:51 Okun Joanna 728.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 197/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-05-27 09:51 Okun Joanna 564.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 196/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-05-27 09:51 Okun Joanna 582.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 195/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-27 09:50 Okun Joanna 604.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 194/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-27 09:50 Okun Joanna 661.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 193/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-05-27 09:50 Okun Joanna 597.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 192/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-05-27 09:50 Okun Joanna 629.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 191/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-27 09:49 Okun Joanna 515.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 190/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-05-27 09:47 Okun Joanna 543.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 189/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka oraz część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-25 13:03 Okun Joanna 813.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 188/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-05-25 13:01 Okun Joanna 3.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 187/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021 r. dotyczące przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-25 12:59 Okun Joanna 5.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 186/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii ze środków UE i budżetu państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-25 12:57 Okun Joanna 16.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 185/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-05-21 10:14 Okun Joanna 1.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 184/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Pubiczna w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-21 10:12 Okun Joanna 254.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 183/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-21 10:05 Okun Joanna 254.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 182/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-19 12:29 Okun Joanna 505.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 181/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-19 12:28 Okun Joanna 540.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-19 12:27 Okun Joanna 562.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 179/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-19 12:26 Okun Joanna 5.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 178/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-05-19 12:25 Okun Joanna 5.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 177/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-05-19 12:23 Okun Joanna 2.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 176/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP III
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-19 12:18 Okun Joanna 304.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 175/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2021 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-13 13:24 Okun Joanna 696.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 174/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2021 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-05-13 13:24 Okun Joanna 742.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 173/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2021 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-05-13 13:23 Okun Joanna 738.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 172/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-05-10 12:01 Okun Joanna 1.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 171/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-05-10 12:00 Okun Joanna 3.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 170/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-05-05 11:15 Okun Joanna 509.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 169/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-04-30 11:43 Okun Joanna 564.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 168/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-30 11:42 Okun Joanna 545.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 167/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-30 11:41 Okun Joanna 1.03MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 166/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-04-30 11:41 Okun Joanna 551.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 165/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-04-30 11:40 Okun Joanna 544.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 164/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-30 11:40 Okun Joanna 554.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 163/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-04-30 11:39 Okun Joanna 556.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 162/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-04-30 11:39 Okun Joanna 822.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 161/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-30 11:38 Okun Joanna 582.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 160/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-04-30 11:27 Okun Joanna 587.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 159/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-04-30 11:26 Okun Joanna 3.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-04-28 10:21 Okun Joanna 3.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-04-20 13:42 Okun Joanna 862.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 156/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działek nr 2197/439 ark. mapy 1, oraz nr 2205/439 ark. mapy 1, położonych w obrębie Bełk - służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-04-20 13:35 Okun Joanna 516.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 155/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-04-20 13:34 Okun Joanna 389.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 154/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-04-20 13:34 Okun Joanna 392.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 153/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-04-20 13:33 Okun Joanna 382.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 152/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-04-20 13:33 Okun Joanna 430.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 151/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-04-20 13:32 Okun Joanna 391.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 150/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-04-20 13:32 Okun Joanna 404.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 149/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-04-19 09:36 Okun Joanna 427.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 148/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-19 09:34 Okun Joanna 572.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 147/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia w 2021 r. dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za święta przypadające w sobotę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-04-19 09:33 Okun Joanna 352.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 146/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-04-19 09:32 Okun Joanna 912.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 145/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach"-ETAP III
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-19 09:31 Okun Joanna 757.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 144/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-04-19 09:26 Okun Joanna 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 143/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-19 09:25 Okun Joanna 354.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 142/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-19 09:24 Okun Joanna 555.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 141/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 653/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w spawie wprowadzenia zasad rozliczania kosztów wytworzenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-04-19 09:20 Okun Joanna 386.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 140/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-04-07 10:56 Okun Joanna 443.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 139/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-04-02 10:21 Okun Joanna 401.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 138/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-02 10:18 Okun Joanna 765.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 137/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-04-02 10:07 Okun Joanna 451.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 125/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zawieszenia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-04-02 10:05 Okun Joanna 225.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 135/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-04-02 10:03 Okun Joanna 812.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-04-02 10:01 Okun Joanna 1.71MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 133/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-04-02 10:00 Okun Joanna 26.42MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 132/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-02 09:59 Okun Joanna 490.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 131/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-02 09:58 Okun Joanna 561.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 130/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-02 09:57 Okun Joanna 562.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 129/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-04-02 09:57 Okun Joanna 299.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 128/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-04-02 09:54 Okun Joanna 423.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 127/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-31 11:47 Okun Joanna 1.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-31 11:45 Okun Joanna 3.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 125/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zawieszenia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-31 11:44 Okun Joanna 239.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 124/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-03-26 11:57 Okun Joanna 752.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 123/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-03-24 10:22 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 122/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-03-24 08:53 Okun Joanna 25.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 121/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-03-24 08:46 Okun Joanna 293.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 120/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-03-23 13:47 Okun Joanna 382.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 119/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-03-23 13:46 Okun Joanna 468.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 118/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-23 13:46 Okun Joanna 415.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 117/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 20201r . w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-23 13:43 Okun Joanna 681.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 116/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 20201r . w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-23 13:42 Okun Joanna 661.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 115/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-03-23 13:41 Okun Joanna 439.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 114/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wobec osób fizycznych, dla których podmiotem zatrudniającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a które ukończyły 18. rok życia i wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-23 13:36 Okun Joanna 622.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-03-23 10:12 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie konsultacji konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-23 10:08 Okun Joanna 1.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 111/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-23 10:07 Okun Joanna 389.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 110/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-23 10:06 Okun Joanna 430.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 109/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-23 10:06 Okun Joanna 355.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 108/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-23 10:05 Okun Joanna 440.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 107/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-23 10:04 Okun Joanna 404.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 106/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-23 10:04 Okun Joanna 562.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 105/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-23 10:02 Okun Joanna 1.72MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 104/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-03-23 10:00 Okun Joanna 12.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-23 09:59 Okun Joanna 0.9MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 102/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-03-23 09:54 Okun Joanna 280.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 101/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-03-16 10:17 Okun Joanna 328.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 100/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Michalinie Hanak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-03-16 10:16 Okun Joanna 274.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 99/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-12 12:49 Okun Joanna 357.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 98/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-12 12:49 Okun Joanna 369.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 97/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-03-12 12:48 Okun Joanna 395.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 96/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-12 12:48 Okun Joanna 496.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 95/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-12 12:48 Okun Joanna 398.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 94/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-03-12 12:47 Okun Joanna 557.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-12 12:46 Okun Joanna 324.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 92/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-12 12:46 Okun Joanna 443.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 91/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-03-12 12:45 Okun Joanna 298.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 90/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela w UGiM Czerwionka-Leszczyny do reprezentacji w podmiocie zatrudniającym - Gminie i Mieście osób spełniających definicję osoby zatrudnionej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-12 12:44 Okun Joanna 374.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 89/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-12 12:41 Okun Joanna 805.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 88/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia lokalu organom jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-03-12 12:40 Okun Joanna 255.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 87/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-03-12 12:39 Okun Joanna 278.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 86/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji w podmiocie zatrudniającym - Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny osób spełniających definicję osoby zatrudnionej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do wyboru instytucji finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-03-09 12:01 Okun Joanna 350.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 85/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-03-09 11:59 Okun Joanna 249.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-03-04 11:18 Okun Joanna 386.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-04 11:13 Okun Joanna 367.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 82/21 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GKRPA w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-03-04 11:07 Okun Joanna 248.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 81/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-03-02 11:44 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-03-02 11:43 Okun Joanna 217.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-02 11:43 Okun Joanna 1.85MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 78/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-03-02 11:42 Okun Joanna 3.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 77/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-03-02 11:41 Okun Joanna 365.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-02 09:29 Okun Joanna 530.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 75/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-03-02 09:17 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 74/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-03-02 09:16 Okun Joanna 213.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 73/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-03-02 09:13 Okun Joanna 425.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 72/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 20212 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-02-26 11:47 Okun Joanna 4.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 71/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 20212 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-02-26 11:42 Okun Joanna 394.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 20212 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-26 11:42 Okun Joanna 437.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 69/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-02-26 11:41 Okun Joanna 579.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 68/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-26 11:39 Okun Joanna 470.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 67/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-02-19 12:01 Okun Joanna 245.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 66/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-02-18 09:46 Okun Joanna 901.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-18 09:45 Okun Joanna 448.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 64/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-02-18 09:44 Okun Joanna 568.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 63/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-02-17 10:47 Okun Joanna 880.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-02-17 10:46 Okun Joanna 447.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-17 10:43 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-02-11 13:31 Okun Joanna 907.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 59/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-11 13:30 Okun Joanna 429.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-02-11 13:30 Okun Joanna 435.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-02-11 13:29 Okun Joanna 450.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-11 13:28 Okun Joanna 453.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 55/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-11 13:28 Okun Joanna 396.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru Instytucji Finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-02-11 13:19 Okun Joanna 510.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy, oraz ogłoszenia o zmianie tych ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-02-10 10:46 Okun Joanna 1.81MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy, oraz ogłoszenia o zmianie tych ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-10 10:45 Okun Joanna 4.81MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 50/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-02-10 10:32 Okun Joanna 914.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-02-10 10:31 Okun Joanna 1.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-02-10 10:25 Okun Joanna 280.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-02-10 10:24 Okun Joanna 276.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 46/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-02-10 10:20 Okun Joanna 1.03MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-10 10:17 Okun Joanna 369.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-10 10:17 Okun Joanna 416.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-02-10 10:16 Okun Joanna 424.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny do wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o PPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-02-10 10:16 Okun Joanna 743.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 41/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 431/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM w celu przeciwdziałania COVID-19 z póź-zm.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-02-10 10:14 Okun Joanna 331.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 40/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-10 10:12 Okun Joanna 1.7MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-10 10:10 Okun Joanna 3.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-02-10 10:09 Okun Joanna 395.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 37/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania MOSiR obowiązków związanych z organizacją i obsługą lodowiska zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. ks. Pojdy 35
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-02-10 09:49 Okun Joanna 850.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 36/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-02-02 10:28 Okun Joanna 328.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 35/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-01-29 12:45 Okun Joanna 383.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 34/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-29 12:44 Okun Joanna 551.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-29 12:42 Okun Joanna 540.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-29 12:42 Okun Joanna 684.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-29 12:41 Okun Joanna 553.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 30/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-29 12:41 Okun Joanna 600.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 29/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-29 12:41 Okun Joanna 703.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-29 12:40 Okun Joanna 815.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-29 12:39 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie" Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-29 12:39 Okun Joanna 4.82MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. uchylające Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-01-29 12:34 Okun Joanna 272.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 24/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia terminu wyborów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-29 12:33 Okun Joanna 253KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników UGiM do wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-01-28 12:42 Okun Joanna 2.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-28 12:37 Okun Joanna 338.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-28 12:32 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-28 12:30 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-28 12:28 Okun Joanna 348.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-28 12:27 Okun Joanna 248.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-28 12:26 Okun Joanna 411.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 16/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-28 12:25 Okun Joanna 405.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-28 12:25 Okun Joanna 410.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 14/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz jej użytkowania wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-28 12:24 Okun Joanna 659.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierani odpadów komunalnych od właścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-01-28 12:22 Okun Joanna 4.71MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-28 11:45 Okun Joanna 854.5KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 11/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn.: "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-01-20 10:51 Okun Joanna 273.07KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 10/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-20 10:49 Okun Joanna 407.2KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 9/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-20 10:48 Okun Joanna 405.4KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 8/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-20 10:47 Okun Joanna 406.3KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 7/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-20 10:43 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 6/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-20 10:41 Okun Joanna 5.4MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 5/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 nr pomieszczenia Przedszkola"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-01-20 09:55 Okun Joanna 244.72KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2502/224 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-20 09:54 Okun Joanna 466.7KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 3/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1628/217 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-20 09:52 Okun Joanna 469.39KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będącym w posiadaniu MOSiR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-20 09:44 Okun Joanna 680.08KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 1/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-20 09:41 Okun Joanna 430.96KB
Kategoria: Zarządzenie Burmistrza z 2020 roku [ 622 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 623/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-01-27 17:39 Gamza Halina 788.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 622/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-01-27 17:30 Gamza Halina 8.66MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 621/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w spawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-01-14 09:55 Okun Joanna 1.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 620/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług cmentarnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-14 09:48 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 619/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach, powołanego Zarządzeniem 183/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-14 09:47 Okun Joanna 227.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 618/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-14 09:45 Okun Joanna 479.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 617/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-01-14 09:44 Okun Joanna 3.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 616/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-14 09:43 Okun Joanna 566.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 615/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-01-14 09:43 Okun Joanna 636.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 614/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-01-14 09:40 Okun Joanna 365.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 613/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-01-14 09:37 Okun Joanna 1.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 612/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z hali wielofunkcyjnej i urządzeń targowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-07 10:33 Okun Joanna 439.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 611/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z urządzeń targowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-07 10:32 Okun Joanna 450.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 610/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-07 10:18 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 609/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku",
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-07 09:59 Okun Joanna 346.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 608/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-07 09:47 Okun Joanna 3.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 607/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-07 09:46 Okun Joanna 5.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 606/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-07 09:32 Okun Joanna 623.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 605/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-07 09:31 Okun Joanna 512.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 604/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-01-07 09:30 Okun Joanna 711.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 603/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-01-07 09:29 Okun Joanna 720.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 602/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-28 11:44 Okun Joanna 64.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 601/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 11:43 Okun Joanna 409.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 600/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 11:42 Okun Joanna 408.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 599/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 11:42 Okun Joanna 506.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 598/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-28 11:42 Okun Joanna 378.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 597/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-28 11:40 Okun Joanna 471.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 596/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-28 11:40 Okun Joanna 403.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 595/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 11:40 Okun Joanna 383.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 594/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-28 11:39 Okun Joanna 469.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 593/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 11:39 Okun Joanna 390.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 592/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-28 11:39 Okun Joanna 779.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 591/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-28 11:38 Okun Joanna 551.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 590/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego marki JELCZ 004-POŻARNICZY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-28 10:48 Okun Joanna 4.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 589/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-28 10:46 Okun Joanna 3.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 588/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-28 10:45 Okun Joanna 375.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 587/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-28 10:44 Okun Joanna 620.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 586/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-28 10:44 Okun Joanna 432.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 585/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-28 10:44 Okun Joanna 657.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 584/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 10:43 Okun Joanna 523.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 583/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-28 10:43 Okun Joanna 377.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 582/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-28 10:42 Okun Joanna 475.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 581/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-28 10:42 Okun Joanna 382.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 580/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 10:42 Okun Joanna 396.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 579/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-28 10:41 Okun Joanna 387.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 578/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-28 10:41 Okun Joanna 372.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 577/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. :"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-28 10:40 Okun Joanna 3.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 576/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-12-28 10:32 Okun Joanna 1.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 575/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-28 10:31 Okun Joanna 2.59MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 574/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 10:29 Okun Joanna 3.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 573/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 10:28 Okun Joanna 416.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 572/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez OPS w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. ks. Pojdy 35 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-28 10:27 Okun Joanna 316.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 571/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 10:26 Okun Joanna 3.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 570/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-28 10:25 Okun Joanna 1.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 569/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-12-28 10:24 Okun Joanna 2.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 568/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-12-22 12:40 Okun Joanna 685.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 567/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w spawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego "Ornontowice 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-22 12:35 Okun Joanna 890.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 566/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 527/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-22 12:31 Okun Joanna 225.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 565/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 506/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-22 12:29 Okun Joanna 247.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 564/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-22 12:26 Okun Joanna 358.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 563/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-22 12:26 Okun Joanna 438.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 562/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-22 12:26 Okun Joanna 385.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 561/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-22 12:25 Okun Joanna 358.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 560/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-22 12:25 Okun Joanna 378.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-22 12:24 Okun Joanna 405.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-22 12:24 Okun Joanna 443.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 556/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-22 12:23 Okun Joanna 378.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 555/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-22 12:23 Okun Joanna 473.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 554/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-22 12:22 Okun Joanna 361.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 553/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-22 12:22 Okun Joanna 405.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 552/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-22 12:21 Okun Joanna 559.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 551/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds brakowania kopii protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 28 czerwca 2020 roku oraz 12 lipca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-22 12:21 Okun Joanna 277.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 550/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień mianowanego dla nauczyciela Magdaleny Leśnik-Laski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-21 11:43 Okun Joanna 303.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 549/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-12-18 11:35 Gamza Halina 3.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 548/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-18 11:26 Gamza Halina 3.46MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 547/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-12-18 11:21 Gamza Halina 371.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 546/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/393/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-18 11:13 Gamza Halina 3.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 545/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-18 11:01 Gamza Halina 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 544/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-18 10:15 Gamza Halina 3.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 543/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-18 10:09 Gamza Halina 384.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 542/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-18 10:08 Gamza Halina 467.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 541/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-18 10:03 Gamza Halina 386.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 540/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-18 10:02 Gamza Halina 376.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 539/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-18 09:58 Gamza Halina 351.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 538/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-18 09:57 Gamza Halina 411.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 537/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-18 09:53 Gamza Halina 385.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 536/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-18 09:51 Gamza Halina 563.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 535/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-12-18 09:39 Gamza Halina 385.19KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 534/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w gminie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-12-17 15:34 Gamza Halina 9.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 533/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zasad realizacji Projektu pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-12-11 11:06 Gamza Halina 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 532/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 r., w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-09 15:39 Gamza Halina 1.05MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 531/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 listopada 2020 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie gminy w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-12-09 15:35 Gamza Halina 4.64MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 530/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 761/170 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-09 15:33 Gamza Halina 457.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 529/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 2502/224 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-09 15:31 Gamza Halina 465.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 528/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 3065/176, 3066/176, 3067/176 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-09 15:28 Gamza Halina 476.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 527/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-12-09 15:19 Gamza Halina 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 526/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do jej reprezentowania w powstałych wspólnotach mieszkaniowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-12-09 15:15 Gamza Halina 265.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 525/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-09 15:12 Gamza Halina 354.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 524/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-09 15:11 Gamza Halina 386.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 523/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-09 15:09 Gamza Halina 503.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 522/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-09 15:08 Gamza Halina 390.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 521/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-09 15:07 Gamza Halina 387.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 520/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-09 15:07 Gamza Halina 389.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 519/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-09 15:06 Gamza Halina 398.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 518/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-09 15:05 Gamza Halina 376.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 517/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-09 15:05 Gamza Halina 390.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 516/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-08 17:41 Gamza Halina 417.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 515/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-08 17:39 Gamza Halina 395.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 514/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-12-08 17:38 Gamza Halina 846.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 513/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-12-08 17:37 Gamza Halina 393.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 512/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 17:36 Gamza Halina 429.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 511/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-08 17:35 Gamza Halina 438.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 510/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 17:34 Gamza Halina 392.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 509/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-08 17:34 Gamza Halina 397.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 508/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-08 17:33 Gamza Halina 402.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 507/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-12-08 17:30 Gamza Halina 242.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 506/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XLII/557/14 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu MOSiR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-08 17:29 Gamza Halina 712.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 505/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-12-08 17:15 Gamza Halina 9.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 504/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-12-08 17:12 Gamza Halina 4.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 503/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 16:56 Gamza Halina 395.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 502/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-08 16:54 Gamza Halina 402.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 501/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 16:39 Gamza Halina 1.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 500/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-08 16:36 Gamza Halina 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 499/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-12-08 16:34 Gamza Halina 278.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 498/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 16:23 Gamza Halina 3.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 497/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Książenice na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 16:18 Gamza Halina 578.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 496/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-08 16:14 Gamza Halina 654.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 495/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 16:11 Gamza Halina 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 494/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-08 16:08 Gamza Halina 756.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 493/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-08 16:04 Gamza Halina 454.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 492/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-12-08 16:03 Gamza Halina 555.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 491/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 16:00 Gamza Halina 373.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 490/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 16:00 Gamza Halina 407.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 489/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-08 15:59 Gamza Halina 396.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 488/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-08 15:57 Gamza Halina 556.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 487/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 431/20 dotyczącego wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu w celu przeciwdziałania COVID-19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-08 15:56 Gamza Halina 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 486/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 z 30 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-08 15:52 Gamza Halina 554.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 485/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-08 15:48 Gamza Halina 401.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 484/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 15:47 Gamza Halina 388.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 483/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:46 Gamza Halina 382.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 482/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-08 15:45 Gamza Halina 381.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 481/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 15:44 Gamza Halina 362.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 480/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-08 15:42 Gamza Halina 380.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 479/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 15:41 Gamza Halina 397.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 478/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:40 Gamza Halina 405.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 477/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 15:34 Gamza Halina 549.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 476/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-08 15:17 Gamza Halina 576.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 475/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/20 z 13.10.2020 r., dot. organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-12-08 15:16 Gamza Halina 2.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 474/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:13 Gamza Halina 239.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 473/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-12-08 15:09 Gamza Halina 301.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 472/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:06 Gamza Halina 669.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 471/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 3246/169 ul. Chrobrego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-08 15:02 Gamza Halina 459.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 470/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Wspieraj Seniora.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-12-08 14:59 Gamza Halina 222.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 469/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-11-05 17:36 Gamza Halina 834.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 468/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-05 17:31 Gamza Halina 2.48MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 467/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-11-05 17:26 Gamza Halina 3.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 466/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-10-29 15:53 Gamza Halina 410.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 465/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-29 15:50 Gamza Halina 558.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 464/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-28 16:35 Gamza Halina 391.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 463/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-10-28 16:32 Gamza Halina 412.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 462/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-28 16:30 Gamza Halina 412.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 461/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-28 16:26 Gamza Halina 418.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 460/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-28 16:21 Gamza Halina 416.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 459/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-10-28 16:19 Gamza Halina 413.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 458/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-10-28 16:17 Gamza Halina 573.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 457/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-10-28 16:12 Gamza Halina 781.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 456/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-10-28 16:11 Gamza Halina 691.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 455/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-10-28 16:04 Gamza Halina 599.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 454/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-10-28 15:56 Gamza Halina 372.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 453/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-10-28 15:54 Gamza Halina 393.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 452/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-28 15:47 Gamza Halina 397.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 451/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-10-28 15:46 Gamza Halina 414.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 450/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-28 15:42 Gamza Halina 410.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 449/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-28 15:41 Gamza Halina 368.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 448/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-28 15:38 Gamza Halina 458.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 447/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-28 15:37 Gamza Halina 449.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 446/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-28 15:33 Gamza Halina 400.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 445/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 października 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-10-27 10:21 Gamza Halina 265.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 444/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-23 16:27 Gamza Halina 459.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 443/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-23 16:26 Gamza Halina 417.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 442/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-23 16:25 Gamza Halina 434.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 441/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-10-23 16:25 Gamza Halina 418.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 440/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-23 16:24 Gamza Halina 439.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 439/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-23 16:23 Gamza Halina 404.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 438/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-23 16:21 Gamza Halina 479.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 437/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-23 16:19 Gamza Halina 352.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 436/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-23 16:15 Gamza Halina 460.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 435/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-23 16:12 Gamza Halina 424.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 434/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-23 16:08 Gamza Halina 590.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 433/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 259/12 w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-10-23 15:57 Gamza Halina 236.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 432/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ul. Ligonia 14B, o.Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-10-23 15:50 Gamza Halina 519.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 431/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-10-23 15:34 Gamza Halina 2.08MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 430/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-10-22 16:47 Gamza Halina 1.96MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 429/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-22 16:43 Gamza Halina 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 428/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-10-22 16:37 Gamza Halina 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 427/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-22 16:34 Gamza Halina 233.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 426/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o przyjęcie zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii... .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-22 16:24 Gamza Halina 799.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 425/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-22 16:09 Gamza Halina 548.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 424/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-22 16:07 Gamza Halina 367.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 423/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-22 16:04 Gamza Halina 372.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 422/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-22 16:02 Gamza Halina 352.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 421/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-22 15:59 Gamza Halina 438.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 420/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-22 15:56 Gamza Halina 481.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 419/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-22 15:52 Gamza Halina 388.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 418/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 15:31 Gamza Halina 389.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 417/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-22 15:28 Gamza Halina 396.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 416/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-22 15:24 Gamza Halina 405.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 415/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-22 15:23 Gamza Halina 447.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 414/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 15:14 Gamza Halina 704.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 413/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-22 15:13 Gamza Halina 550.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 412/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-10-22 15:07 Gamza Halina 390.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 411/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-22 15:07 Gamza Halina 396.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 410/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-10-22 14:58 Gamza Halina 457.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 409/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-22 14:49 Gamza Halina 399.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 408/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 14:48 Gamza Halina 391.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 407/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-10-22 14:44 Gamza Halina 408.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 406/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-22 14:43 Gamza Halina 408.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 405/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-22 14:36 Gamza Halina 640.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 404/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-10-21 16:51 Gamza Halina 3.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 403/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-21 16:28 Gamza Halina 291.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 402/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-21 16:26 Gamza Halina 272.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 401/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-21 16:13 Gamza Halina 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 400/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-10-21 16:08 Gamza Halina 3.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 399/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-10-07 08:38 Okun Joanna 390.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 398/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-10-02 12:14 Gamza Halina 381.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 397/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-02 12:11 Gamza Halina 393.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 396/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obręb Czuchów i Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-10-02 12:07 Gamza Halina 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 395/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-02 12:03 Gamza Halina 380.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 394/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-02 12:00 Gamza Halina 377.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 393/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-10-02 11:57 Gamza Halina 358.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 392/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-10-02 11:45 Gamza Halina 409.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 391/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-10-02 11:44 Gamza Halina 408.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 390/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-10-02 11:42 Gamza Halina 397.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 389/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-10-02 11:34 Gamza Halina 391.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 388/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-09-24 12:54 Okun Joanna 386.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 387/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-09-24 12:53 Okun Joanna 411.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 386/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-09-24 12:53 Okun Joanna 359.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 385/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-09-24 12:52 Okun Joanna 394.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 384/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-09-24 12:52 Okun Joanna 372.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 383/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-09-24 12:51 Okun Joanna 401.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 382/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-24 12:51 Okun Joanna 352.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 381/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-09-24 12:51 Okun Joanna 402.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 380/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-24 12:51 Okun Joanna 363.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 379/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału ogólnej oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-09-24 12:47 Okun Joanna 441KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 378/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-24 12:47 Okun Joanna 389.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 377/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-24 12:46 Okun Joanna 450.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 376/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-09-24 12:46 Okun Joanna 403.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 375/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-24 12:45 Okun Joanna 417.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 374/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-23 11:51 Okun Joanna 2.62MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 373/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-09-23 11:50 Okun Joanna 423.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 372/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-09-17 10:51 Okun Joanna 894.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 371/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-09-17 10:50 Okun Joanna 406.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 370/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-17 10:49 Okun Joanna 416.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 369/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-17 10:49 Okun Joanna 408.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 368/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-17 10:45 Okun Joanna 572.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 367/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-17 10:45 Okun Joanna 563.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 366/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomościach gruntowych w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-09-14 12:56 Okun Joanna 850.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 365/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-09-14 12:55 Okun Joanna 1.02MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 364/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-09-14 12:54 Okun Joanna 692.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 363/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-09-11 13:47 Okun Joanna 671.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 362/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwieczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-09-11 13:46 Okun Joanna 305.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 361/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-09-11 13:44 Okun Joanna 3.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 360/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za pierwsze półrocze 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-09-11 13:43 Okun Joanna 0.94MB
format: format_pdf Zarządzenie 359/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-09-11 13:42 Okun Joanna 423.32KB
format: format_pdf Zarządzenie 358/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-09-11 13:42 Okun Joanna 349.46KB
format: format_pdf Zarządzenie 357/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-09-11 13:41 Okun Joanna 382.34KB
format: format_pdf Zarządzenie 356/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-11 13:41 Okun Joanna 381.76KB
format: format_pdf Zarządzenie 355/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 13:40 Okun Joanna 2.47MB
format: format_pdf Zarządzenie 354/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-09-11 13:39 Okun Joanna 3.28MB
format: format_pdf Zarządzenie 353/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-09-11 13:38 Okun Joanna 369.07KB
format: format_pdf Zarządzenie 352/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-11 13:37 Okun Joanna 388.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 351/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-09-11 12:56 Okun Joanna 352.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 350/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-09-11 12:51 Okun Joanna 792.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 349/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałyc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 12:50 Okun Joanna 692.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 348/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-09-11 12:48 Okun Joanna 455.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 347/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-09-11 12:24 Okun Joanna 1.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 346/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 12:23 Okun Joanna 506.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 345/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 12:22 Okun Joanna 913.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 344/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 12:22 Okun Joanna 205.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 343/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 12:21 Okun Joanna 904.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 342/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 323/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-09-11 12:20 Okun Joanna 0.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 341/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-09-11 09:31 Okun Joanna 795.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 340/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-09-10 09:51 Okun Joanna 378.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 339/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-09-10 09:49 Okun Joanna 391.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 338/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-09-10 09:49 Okun Joanna 382.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 337/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-09-10 09:49 Okun Joanna 370.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 336/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-09-10 09:48 Okun Joanna 397.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 335/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-09-10 09:44 Okun Joanna 391.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 334/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-10 09:42 Okun Joanna 405.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 333/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-09-10 09:42 Okun Joanna 407.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 332/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-10 09:41 Okun Joanna 457.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 331/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-09-10 09:40 Okun Joanna 410.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 330/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-10 09:38 Okun Joanna 736.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 329/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-10 09:33 Okun Joanna 21.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 328/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-08-31 12:51 Okun Joanna 4.55MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 327/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-08-24 13:42 Gamza Halina 1.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 326/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców gminy o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-08-24 13:32 Gamza Halina 1.65MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 325/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z 22 sierpnia 2017 roku dot. określenia wzoru wniosków, wzoru umowy o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-08-24 13:30 Gamza Halina 404KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 324/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-08-24 13:21 Gamza Halina 6.87MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 323/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-08-24 13:18 Gamza Halina 7.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 322/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-24 13:15 Gamza Halina 886.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 321/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 r., w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dot. zmiany uchwały Nr XV/165/19 ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-08-19 11:47 Gamza Halina 1.17MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 320/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-08-07 08:51 Okun Joanna 371.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 319/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-08-07 08:51 Okun Joanna 369.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 318/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-08-07 08:50 Okun Joanna 349.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 317/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-08-07 08:50 Okun Joanna 366.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 316/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-08-07 08:50 Okun Joanna 494.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 315/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-08-07 08:49 Okun Joanna 416.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 314/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-08-07 08:48 Okun Joanna 380.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 313/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-08-07 08:47 Okun Joanna 399.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 312/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-08-07 08:47 Okun Joanna 395.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 311/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-08-07 08:47 Okun Joanna 438.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 310/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-08-07 08:46 Okun Joanna 398.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 309/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-07 08:46 Okun Joanna 557.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 308/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-08-07 08:58 Okun Joanna 3.8MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 307/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-08-06 13:17 Okun Joanna 390.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 306/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-08-06 13:15 Okun Joanna 324.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 305/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-08-04 11:32 Okun Joanna 2.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 304/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-08-04 11:31 Okun Joanna 3.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 303/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-08-04 11:28 Okun Joanna 380.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 302/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-08-04 11:28 Okun Joanna 365.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 301/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-04 11:28 Okun Joanna 368.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 300/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-08-04 11:27 Okun Joanna 408.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 299/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-08-04 11:27 Okun Joanna 402.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 298/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-08-04 11:27 Okun Joanna 393.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 297/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-08-04 11:26 Okun Joanna 423.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 296/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-08-04 11:25 Okun Joanna 416.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 295/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGM w Czerwionce-Leszczynach - Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-08-04 11:24 Okun Joanna 351.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 294/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-08-04 11:23 Okun Joanna 290.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 293/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-28 11:18 Okun Joanna 401.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 292/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-07-28 11:17 Okun Joanna 393.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 291/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-28 11:17 Okun Joanna 397.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 290/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-28 11:16 Okun Joanna 416.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 289/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-07-28 11:16 Okun Joanna 396.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 288/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-28 11:16 Okun Joanna 398.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 287/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-28 11:15 Okun Joanna 418.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 286/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-07-28 11:15 Okun Joanna 415.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 285/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-07-28 11:14 Okun Joanna 582.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 284/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-07-28 11:14 Okun Joanna 585.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 283/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-28 11:14 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 282/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-07-28 11:13 Okun Joanna 269.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 281/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-28 11:07 Okun Joanna 0.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 280/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 3244/169, 3245/169, 3246/169 położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-28 11:05 Okun Joanna 489.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 279/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie byłego zwałowiska KWK "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-28 11:02 Okun Joanna 458.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 278/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy dla pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny za święta przypadające w sobotę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-28 10:55 Okun Joanna 319.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 277/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-07-28 10:54 Okun Joanna 338.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 276/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-07-22 11:57 Okun Joanna 823.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 275/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-07-22 11:53 Okun Joanna 396.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 274/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-22 11:52 Okun Joanna 399.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 273/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-07-22 11:52 Okun Joanna 386.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 272/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-22 11:51 Okun Joanna 380.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 271/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-22 11:51 Okun Joanna 405.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 270/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-07-22 11:15 Okun Joanna 4.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 269/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzieleni pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-07-22 10:54 Okun Joanna 0.98MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 268/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-07-22 10:39 Okun Joanna 522.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 267/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-22 10:30 Okun Joanna 203.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 266/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz Szkoły Podstawowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-22 10:25 Okun Joanna 678.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 265/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-07-17 11:44 Okun Joanna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 264/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-17 11:42 Okun Joanna 377.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 263/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-17 11:41 Okun Joanna 622.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 262/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-07-17 11:36 Okun Joanna 385.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 261/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 11:36 Okun Joanna 395.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-17 11:36 Okun Joanna 386.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 259/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-07-17 11:35 Okun Joanna 525.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 258/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-07-17 11:35 Okun Joanna 474.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 257/20 z dnia 13 lipca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-07-17 11:34 Okun Joanna 300.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 256/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej, położonej w w Czerwionce-Leszczynach, w obrębie Czerwionka na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-17 11:32 Okun Joanna 575.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 255/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-17 11:30 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 254/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-17 11:29 Okun Joanna 438.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 253/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 11:29 Okun Joanna 376.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 252/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-17 11:29 Okun Joanna 472.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 251/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-17 11:28 Okun Joanna 614.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 250/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-17 11:28 Okun Joanna 692.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 249/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych znaków holograficznych zabezpieczających wydane zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-17 11:27 Okun Joanna 305.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 248/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 11:27 Okun Joanna 302.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 247/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-07-17 11:25 Okun Joanna 250.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 246/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Mar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-07-17 11:24 Okun Joanna 202.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 245/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/20 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczącego powołania operatorów informatycznej obsługi OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-07-17 11:39 Okun Joanna 597.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 244/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-07-17 11:22 Okun Joanna 891.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 243/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 11:21 Okun Joanna 665.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 242/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-07-17 11:19 Okun Joanna 605.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 241/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-17 11:19 Okun Joanna 650.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 240/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-07-17 11:17 Okun Joanna 374.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 239/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 11:16 Okun Joanna 718.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 238/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do ZSS w dzielnicy Leszczyny, SP nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz SP w Przegędzy...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-17 11:15 Okun Joanna 698.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 237/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lipca 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny z celu przeciwdziałania COVID-19 z późn. zm.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 11:14 Okun Joanna 249.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 236/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lipca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-07-17 11:13 Okun Joanna 590.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 235/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 11:13 Okun Joanna 384.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 234/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 11:11 Okun Joanna 371.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 233/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-17 11:11 Okun Joanna 327.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 232/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-17 11:10 Okun Joanna 388.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 231/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Ewy Salamon
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-17 11:03 Okun Joanna 271.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 230/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Zgoll-Rybki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-07-17 11:02 Okun Joanna 274.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 229/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzaty Fojcik-Wolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 11:02 Okun Joanna 279.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 228/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Papiernik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-17 11:01 Okun Joanna 273.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 227/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Wrożyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-07-17 11:01 Okun Joanna 292.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 226/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Alicji Machy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-07-17 11:01 Okun Joanna 272.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 225/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Patrycji Lip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-17 11:00 Okun Joanna 270.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 224/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Joanny Muras
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 10:57 Okun Joanna 306.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 223/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-07-17 10:56 Okun Joanna 2.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 222/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-17 10:55 Okun Joanna 2.75MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 221/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 10:54 Okun Joanna 293.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 220/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 10:53 Okun Joanna 334.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 219/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-17 10:52 Okun Joanna 590.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 218/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-17 10:51 Okun Joanna 242.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 217/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie doręczania przez pracowników urzędu pakietów wyborczych wyborcom w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz wzorów kart doręczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-17 10:48 Okun Joanna 1.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 216/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-07-17 10:48 Okun Joanna 342.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 215/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-17 10:47 Okun Joanna 371.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 214/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-17 10:47 Okun Joanna 363.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 213/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-17 10:46 Okun Joanna 421.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 212/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny z celu przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-07-17 10:45 Okun Joanna 346.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 211/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-17 09:33 Okun Joanna 674.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 210/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 09:31 Okun Joanna 656.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 209/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-17 09:29 Okun Joanna 371.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 208/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-17 09:29 Okun Joanna 379.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 207/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 09:28 Okun Joanna 411.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 206/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-17 09:28 Okun Joanna 1.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 205/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zespołu wyborczego powołanego w dnu 5 czerwca 2020 r. w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-07-17 08:39 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 204/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-29 17:35 Okun Joanna 657.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 203/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-29 17:31 Okun Joanna 324.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 202/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-29 17:31 Okun Joanna 330.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 201/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-06-29 17:31 Okun Joanna 377.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 200/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-06-29 17:30 Okun Joanna 439.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 199/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-29 17:29 Okun Joanna 0.96MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 198/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-06-29 17:27 Okun Joanna 278.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 197/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-06-29 17:27 Okun Joanna 803.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 196/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów i Czerwionka na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-29 17:25 Okun Joanna 172.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 195/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora gminnej obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-06-29 17:24 Okun Joanna 890.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 194/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-29 17:23 Okun Joanna 198.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 193/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-29 17:22 Okun Joanna 278.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 192/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-06-19 10:50 Okun Joanna 401.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 191/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-19 10:50 Okun Joanna 368.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 190/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-06-19 10:49 Okun Joanna 363.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 189/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-19 10:40 Okun Joanna 497.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 188/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-19 10:38 Okun Joanna 538.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 187/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-06-19 10:32 Okun Joanna 60.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 186/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-06-19 10:31 Okun Joanna 64.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 185/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-19 10:30 Okun Joanna 159.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 184/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-06-19 10:29 Okun Joanna 163.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 183/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-19 10:28 Okun Joanna 65.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 182/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-06-19 10:27 Okun Joanna 74.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 181/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-06-19 10:25 Okun Joanna 445.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-06-19 10:23 Okun Joanna 534.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 179/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Marcina Janużyk - p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach do zawarcia w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Porozumienia dotyczącego zwrotu nakładów poniesionych przez Wiolettę i Piotra Sadowskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-06-12 11:53 Okun Joanna 70.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 178/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzani dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-12 11:51 Okun Joanna 67.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 177/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-12 11:23 Okun Joanna 2.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 176/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-06-12 11:23 Okun Joanna 2.9MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 175/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-06-12 11:22 Okun Joanna 374.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 174/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-06-12 11:21 Okun Joanna 393.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 173/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-06-12 11:21 Okun Joanna 426.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 172/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019 oraz innych danych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-06-12 11:19 Okun Joanna 3.84MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 171/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-12 11:18 Okun Joanna 430.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 170/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-12 11:18 Okun Joanna 845.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 169/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-06-12 11:17 Okun Joanna 468.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 168/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-06-12 10:56 Okun Joanna 737.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 167/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-06-12 10:55 Okun Joanna 379.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 166/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-12 10:55 Okun Joanna 463KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 165/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-12 10:51 Okun Joanna 396.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 164/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-12 10:51 Okun Joanna 457.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 163/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-06-12 10:50 Okun Joanna 468.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 162/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-06-12 10:50 Okun Joanna 393.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 161/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-06-12 10:50 Okun Joanna 400.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 160/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-06-12 10:50 Okun Joanna 398.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 159/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-06-12 10:49 Okun Joanna 400.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-12 10:49 Okun Joanna 400.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-12 10:49 Okun Joanna 365.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 156/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz lokalu użytkowego w budynku gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-12 10:48 Okun Joanna 664.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-12 09:45 Okun Joanna 283.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 154/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-12 09:40 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 153/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-06-12 09:39 Okun Joanna 267.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-06-12 09:32 Okun Joanna 2.54MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 151/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-05-27 17:46 Okun Joanna 893.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 150/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-05-27 17:45 Okun Joanna 379KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-05-27 17:45 Okun Joanna 415.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 148/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-05-27 17:44 Okun Joanna 420.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 147/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-27 17:43 Okun Joanna 402.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 146/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r . dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-05-27 17:42 Okun Joanna 518.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-05-27 17:39 Okun Joanna 278.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-05-20 15:46 Gamza Halina 209.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 143/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-05-20 15:45 Gamza Halina 214.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 142/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-05-20 15:41 Gamza Halina 222.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-14 12:09 Gamza Halina 374.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 140/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-14 12:08 Gamza Halina 398.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-14 11:48 Gamza Halina 559.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 138/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 maja 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 563/16 z 21 listopada 2016 r., o ustalenie stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-05-14 11:47 Gamza Halina 285.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie byłego zwałowiska KWK "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-14 11:42 Gamza Halina 452.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-05-14 11:39 Gamza Halina 253.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-05-08 10:56 Gamza Halina 412.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-05-08 10:55 Gamza Halina 1.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 133/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-08 10:52 Gamza Halina 417.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 132/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-05-08 10:49 Gamza Halina 336.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-05-08 10:48 Gamza Halina 514.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-08 10:47 Gamza Halina 549.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 129/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec I kwartału 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-08 10:32 Gamza Halina 392.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 128/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-08 10:29 Gamza Halina 1.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-05-08 10:27 Gamza Halina 2.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 126/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-05-08 10:20 Gamza Halina 496.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 125/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-05-08 10:19 Gamza Halina 876.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 124/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-05-08 10:17 Gamza Halina 201.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 123/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 676/14 z 31 grudnia 2014 r., określenie zasad użytkowania samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu i gospodarki paliwami płynnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-08 10:15 Gamza Halina 486.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 122/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-08 10:10 Gamza Halina 409.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 121/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-05-08 10:04 Gamza Halina 610.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-05-08 10:02 Gamza Halina 231.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 119/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-04-20 13:17 Gamza Halina 819.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 118/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-04-20 13:12 Gamza Halina 2.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 117/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Nr X/113/11 z 22 czerwca 2011 r., dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-04-20 13:02 Gamza Halina 1.59MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-04-20 12:55 Gamza Halina 496.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-04-20 12:51 Gamza Halina 471.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 114/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-04-20 12:47 Gamza Halina 663.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 113/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 kwietnia 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działek nr 2328/302 oraz 2329/302 położonych w Dębieńsku ul. Odrodzenia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-04-10 09:03 Gamza Halina 481.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2020 r., dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-04-08 14:04 Gamza Halina 1.46MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 111/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-04-07 14:40 Gamza Halina 369.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 110/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-04-07 14:38 Gamza Halina 376.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 109/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-04-07 14:37 Gamza Halina 712.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 108/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-04-07 14:36 Gamza Halina 548.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 107/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2020 r., w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-04-07 14:26 Gamza Halina 558.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 106/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2020 r., w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Furgoła 71.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-03-31 13:07 Gamza Halina 263.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 105/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2020 r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-31 12:28 Gamza Halina 548.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-03-27 13:54 Gamza Halina 402.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-27 13:52 Gamza Halina 419.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 102/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-03-27 13:50 Gamza Halina 1.75MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-03-27 13:48 Gamza Halina 1.53MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 100/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Książenic na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-26 14:16 Gamza Halina 715.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-05-05 14:32 Pala Łukasz 27.69MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 marca 2020 r., w sprawie zabezpieczenia obiektów jednostek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-03-24 12:25 Gamza Halina 260.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 97/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 marca 2020 r., dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-03-20 09:27 Gamza Halina 1.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 96/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-20 09:25 Gamza Halina 2.66MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-20 09:14 Gamza Halina 382.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-03-20 09:13 Gamza Halina 359.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-03-20 09:11 Gamza Halina 485.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 92/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-20 09:08 Gamza Halina 403.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 91/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-20 09:06 Gamza Halina 413.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 90/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-20 09:01 Gamza Halina 426.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 marca 2020 r., w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia projektów organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
20-03-20 08:59 Gamza Halina 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 88/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 marca 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/20 z 8 stycznia 2020 r., dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów o naborze do publicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-18 11:40 Gamza Halina 562.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 87/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2136/118 położonej w Stanowicach przy ul. Czynu Społecznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-18 11:35 Gamza Halina 468.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 86/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie zabezpieczenia obiektów jednostek oświatowych w okresie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-18 11:25 Gamza Halina 300.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-03-18 11:17 Gamza Halina 7.86MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 84/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-18 11:13 Gamza Halina 644.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-03-18 11:11 Gamza Halina 590.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-03-18 11:09 Gamza Halina 586.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-18 11:00 Gamza Halina 637.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-18 10:51 Gamza Halina 351.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-18 10:48 Gamza Halina 760.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-03-18 10:47 Gamza Halina 373.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-03-18 10:35 Gamza Halina 484.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-18 10:33 Gamza Halina 582.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-18 10:31 Gamza Halina 0.9MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 74/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-18 10:17 Gamza Halina 498.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-03-18 10:16 Gamza Halina 608.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Chrobrego, obręb Czerwionka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-03-18 10:11 Gamza Halina 863.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-18 10:08 Gamza Halina 333.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 marca 2020 r., w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-18 10:04 Gamza Halina 285.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-03-05 13:26 Okun Joanna 344.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 68/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-03-05 13:25 Okun Joanna 333.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-03-05 13:25 Okun Joanna 738.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-03-05 13:23 Okun Joanna 1.63MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-03-04 08:50 Okun Joanna 2.72MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania w UGiM Czerwionka-|Leszczyny i gminnych jednostkach organizacyjnych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-04 08:49 Okun Joanna 481.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-03-04 08:44 Okun Joanna 372KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-03-04 08:44 Okun Joanna 367.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-04 08:43 Okun Joanna 377.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-04 08:43 Okun Joanna 373.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-03-04 08:37 Okun Joanna 449.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-02-25 12:42 Okun Joanna 257.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-02-20 12:26 Okun Joanna 342.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 56/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-02-20 12:23 Okun Joanna 436.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 386/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do używania przez organy jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomieszczeń, znajdujących się w w obiektach przekazanych w trwały zarząd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-02-20 12:23 Okun Joanna 343.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-02-20 12:20 Okun Joanna 1.31MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-02-20 12:18 Okun Joanna 441.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy w części odpowiadającej 1/2 udziału w prawie własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-02-20 12:17 Okun Joanna 3.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2020 r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-02-20 12:15 Okun Joanna 334.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-02-20 12:14 Okun Joanna 406.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-02-20 12:14 Okun Joanna 390.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 48/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-02-20 12:13 Okun Joanna 417.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 47/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-02-20 12:11 Okun Joanna 436.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 46/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XIV/159/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-02-20 12:10 Okun Joanna 222.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/50/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-02-20 12:06 Okun Joanna 1.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-02-20 11:54 Okun Joanna 504.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-02-20 11:50 Okun Joanna 429.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-02-20 11:49 Okun Joanna 447.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-02-20 11:48 Okun Joanna 455.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-02-20 11:48 Okun Joanna 436.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-02-20 11:47 Okun Joanna 423.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-02-20 11:42 Okun Joanna 442.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 37/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-02-20 11:41 Okun Joanna 1.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-02-20 11:40 Okun Joanna 605.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-02-04 10:43 Okun Joanna 346.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji, wymiar czasu pracy - 3/4 etatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-02-04 10:42 Okun Joanna 83.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 33/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji, pełny wymiar czasu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-02-04 10:41 Okun Joanna 80.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-30 13:19 Okun Joanna 346.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-01-30 13:19 Okun Joanna 393.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-01-30 13:18 Okun Joanna 321.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-30 13:18 Okun Joanna 367.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-01-30 13:11 Okun Joanna 325.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-01-30 13:09 Okun Joanna 375.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 26/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-01-30 11:15 Okun Joanna 608.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-30 11:14 Okun Joanna 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-01-30 11:10 Okun Joanna 328.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-01-30 11:10 Okun Joanna 387.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-30 11:09 Okun Joanna 395.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-01-30 11:09 Okun Joanna 458.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-30 11:08 Okun Joanna 397.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-30 11:08 Okun Joanna 378.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego nr XIII położonego przy ulicy 3 Maja 36C w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-01-30 11:07 Okun Joanna 1.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 17/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Wybór operatora COP w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-01-30 11:05 Okun Joanna 348.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-30 11:04 Okun Joanna 608.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-01-30 11:03 Okun Joanna 561.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-01-30 11:02 Okun Joanna 568.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-30 11:01 Okun Joanna 558.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-01-30 11:01 Okun Joanna 551.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - "Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-01-30 10:58 Okun Joanna 346.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące zleceń i umów o dzieło,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-01-30 10:55 Okun Joanna 3.56MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-02-04 10:30 Okun Joanna 267.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-01-14 12:41 Okun Joanna 331.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-01-14 12:40 Okun Joanna 226.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-01-14 12:38 Okun Joanna 690.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-01-14 12:36 Okun Joanna 1.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-01-13 14:30 Okun Joanna 525.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-01-13 14:29 Okun Joanna 342.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-01-13 14:28 Okun Joanna 356.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-01-13 14:26 Okun Joanna 3.01MB
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku [ 752 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-01-15 09:09 Okun Joanna 3.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 753/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-01-08 10:00 Okun Joanna 450.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 752/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-01-08 09:59 Okun Joanna 2.82MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 751/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-08 09:57 Okun Joanna 4.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 750/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-08 09:56 Okun Joanna 6.42MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 749/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-08 09:55 Okun Joanna 541.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 748/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-01-08 09:55 Okun Joanna 1.32MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 747/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-08 09:54 Okun Joanna 537.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 746/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-08 09:53 Okun Joanna 533.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 745/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-01-08 09:53 Okun Joanna 585.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 744/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-01-08 09:52 Okun Joanna 543.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 743/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towar i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
20-01-02 11:20 Okun Joanna 16.2MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 742/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-02 11:19 Okun Joanna 335.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 741/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-01-02 11:18 Okun Joanna 343.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 740/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy samochodowe i pozostały sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-01-02 11:17 Okun Joanna 5.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 739/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zamian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-01-02 10:58 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-02 10:56 Okun Joanna 2.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 737/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-02 10:53 Okun Joanna 496.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 736/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-01-02 10:51 Okun Joanna 595.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 735/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-02 10:50 Okun Joanna 477.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 734/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-01-02 10:49 Okun Joanna 653.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 733/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-02 10:49 Okun Joanna 529.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 732/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-02 10:48 Okun Joanna 387.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 731/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-12-30 14:51 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 730/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:50 Okun Joanna 1.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 729/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - "Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-30 14:48 Okun Joanna 4.87MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 728/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-30 14:46 Okun Joanna 537.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 727/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-30 14:46 Okun Joanna 482.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 726/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:45 Okun Joanna 4.48MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 725/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-30 14:44 Okun Joanna 622.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 724/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-30 14:43 Okun Joanna 484.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 723/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-30 14:43 Okun Joanna 497.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 722/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:43 Okun Joanna 500.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 721/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-30 14:42 Okun Joanna 481.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 720/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-30 14:42 Okun Joanna 674.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 719/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-30 14:42 Okun Joanna 468.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 718/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-30 14:41 Okun Joanna 533.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 717/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-30 14:41 Okun Joanna 511.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 716/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-30 14:41 Okun Joanna 4.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 715/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-30 14:40 Okun Joanna 5.47MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 714/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-30 14:39 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 713/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-30 14:38 Okun Joanna 831.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 712/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:38 Okun Joanna 5.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 711/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:36 Okun Joanna 341.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 710/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-30 14:34 Okun Joanna 734.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 709/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-30 14:34 Okun Joanna 650.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 708/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-30 14:34 Okun Joanna 632.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 707/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-30 14:33 Okun Joanna 488.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 706/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-30 14:33 Okun Joanna 515.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 705/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:32 Okun Joanna 597.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 704/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:31 Okun Joanna 647.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 703/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:31 Okun Joanna 760.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 702/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-12-30 14:31 Okun Joanna 728.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 701/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-30 14:30 Okun Joanna 477.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 700/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:30 Okun Joanna 0.94MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 699/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-12-30 14:21 Okun Joanna 513.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 698/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:21 Okun Joanna 536.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 697/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-12-30 14:20 Okun Joanna 661.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 696/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-30 14:20 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 695/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-12-20 13:38 Okun Joanna 2.03MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 694/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określeni średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-20 13:33 Okun Joanna 885.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 693/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-12-20 13:20 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 692/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-12-20 13:15 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 691/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-12-20 13:14 Okun Joanna 1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 690/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-20 13:13 Okun Joanna 5.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 689/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-20 13:11 Okun Joanna 0.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 688/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-20 13:09 Okun Joanna 596.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 687/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-12-20 13:09 Okun Joanna 534.41KB