Zarządzenia burmistrza

Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2022 roku [ 686 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 686/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-11-17 11:44 Okun Joanna 3.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 685/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-11-17 11:43 Okun Joanna 2.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 684/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-17 11:43 Okun Joanna 359.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 683/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-17 11:39 Okun Joanna 128.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 682/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-11-17 11:38 Okun Joanna 255.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 681/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-17 11:37 Okun Joanna 125.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 680/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-17 11:37 Okun Joanna 165.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 679/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-17 11:37 Okun Joanna 123.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 678/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-17 11:36 Okun Joanna 121.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 677/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-17 11:36 Okun Joanna 114.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 676/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-17 11:35 Okun Joanna 110.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 675/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-17 11:35 Okun Joanna 132.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 674/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-17 11:34 Okun Joanna 90.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 673/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-17 11:34 Okun Joanna 126.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 672/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-17 11:33 Okun Joanna 362.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 671/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach przyznania dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-11-17 11:32 Okun Joanna 115.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 670/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-17 11:28 Okun Joanna 112.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 669/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-17 11:27 Okun Joanna 75.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 668/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-11-17 11:26 Okun Joanna 72.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 667/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-11-17 11:23 Okun Joanna 65.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 666/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-09 12:33 Okun Joanna 117.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 665/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-09 12:33 Okun Joanna 113.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 664/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-09 12:32 Okun Joanna 112.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 663/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-09 12:32 Okun Joanna 131.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 662/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-09 12:31 Okun Joanna 137.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 661/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-09 12:31 Okun Joanna 122.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 660/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-09 12:30 Okun Joanna 131.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 659/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-09 12:15 Okun Joanna 132.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 658/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-09 12:14 Okun Joanna 133.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 657/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-09 12:14 Okun Joanna 231.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 656/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-09 12:13 Okun Joanna 223.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 655/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-08 12:23 Okun Joanna 158.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 654/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-08 12:22 Okun Joanna 111.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 653/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-08 12:22 Okun Joanna 121.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 652/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-08 12:22 Okun Joanna 152.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 651/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-08 12:21 Okun Joanna 115.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 650/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-08 12:21 Okun Joanna 110.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 649/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-08 12:21 Okun Joanna 111.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 648/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-08 12:21 Okun Joanna 205.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 647/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-08 12:20 Okun Joanna 185.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 646/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-08 12:20 Okun Joanna 189.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 645/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-08 12:17 Okun Joanna 62.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 644/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-11-08 12:11 Okun Joanna 895.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 643/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-08 12:09 Okun Joanna 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 642/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-11-10 12:52 Karwot Katarzyna 230.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 641/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-31 11:28 Okun Joanna 282.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 640/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-31 11:27 Okun Joanna 840.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 639/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-10-31 11:25 Okun Joanna 342.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 638/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-10-31 11:25 Okun Joanna 85.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 637/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-27 12:43 Okun Joanna 132.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 636/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 238/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez OPS w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-27 12:42 Okun Joanna 104.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 635/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-27 12:38 Okun Joanna 209.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 634/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-27 12:37 Okun Joanna 198.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 633/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-10-27 12:37 Okun Joanna 149.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 632/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-27 12:37 Okun Joanna 143.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 631/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-27 12:37 Okun Joanna 143.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 630/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-27 12:36 Okun Joanna 130.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 629/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-27 12:36 Okun Joanna 130.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 628/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-27 12:35 Okun Joanna 136.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 627/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-10-27 12:35 Okun Joanna 132.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 626/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-27 12:34 Okun Joanna 205.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 625/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-27 12:34 Okun Joanna 210.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 624/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-27 12:34 Okun Joanna 190.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 623/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-27 12:33 Okun Joanna 195.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 622/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-10-27 12:16 Okun Joanna 108.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 621/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-10-27 12:15 Okun Joanna 107.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 620/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-27 12:15 Okun Joanna 161.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 619/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-27 12:14 Okun Joanna 142.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 618/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do UGiM Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-10-27 12:14 Okun Joanna 107.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 617/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-27 12:12 Okun Joanna 106.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 616/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-27 12:11 Okun Joanna 148.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 615/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-10-27 12:10 Okun Joanna 382.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 614/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-10-27 12:10 Okun Joanna 151.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 613/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-10-27 12:09 Okun Joanna 206.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 612/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-10-27 12:07 Okun Joanna 95.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 611/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-25 12:34 Okun Joanna 359.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 610/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-10-25 12:10 Okun Joanna 1.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 609/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-25 12:07 Okun Joanna 107.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 608/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-25 12:05 Okun Joanna 267.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 607/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-25 12:05 Okun Joanna 239.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 606/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-10-25 12:04 Okun Joanna 136.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 605/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-10-25 12:04 Okun Joanna 159.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 604/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-25 12:03 Okun Joanna 140.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 603/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-25 12:03 Okun Joanna 130.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 602/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-25 12:03 Okun Joanna 158.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 601/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-25 12:02 Okun Joanna 115.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 600/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-25 12:02 Okun Joanna 123.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 599/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-25 12:02 Okun Joanna 176.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 598/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-25 12:02 Okun Joanna 142.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 597/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-10-25 12:01 Okun Joanna 163.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 596/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-10-25 12:01 Okun Joanna 119.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 595/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-25 12:00 Okun Joanna 134.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 594/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-25 12:00 Okun Joanna 173.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 593/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-25 12:00 Okun Joanna 124.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 592/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-10-25 11:59 Okun Joanna 128.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 591/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-10-25 11:58 Okun Joanna 213.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 590/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-25 11:57 Okun Joanna 187.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 589/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-25 11:57 Okun Joanna 140.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 588/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-25 11:52 Okun Joanna 132.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 587/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-25 11:51 Okun Joanna 563.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 586/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-25 11:51 Okun Joanna 722.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 585/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach oraz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-25 11:46 Okun Joanna 565.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 584/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym - Referat Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-10-20 12:26 Okun Joanna 123.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 583/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-10-11 13:02 Okun Joanna 120.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 582/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-11 13:02 Okun Joanna 132.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 581/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-11 13:02 Okun Joanna 142.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 580/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-11 13:01 Okun Joanna 131.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 579/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-11 13:01 Okun Joanna 134.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 578/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-10-11 13:01 Okun Joanna 131.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 577/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-10-11 13:00 Okun Joanna 157.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 576/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-11 13:00 Okun Joanna 216.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 575/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-11 13:00 Okun Joanna 191.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 574/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 4819/498 ark. mapy 1, położonej w obrębie Leszczyny - służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-05 12:34 Okun Joanna 117.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 573/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 532/30 ark. mapy 5, położonej w obrębie Czuchów - służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-05 12:33 Okun Joanna 125.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 572/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-10-05 12:32 Okun Joanna 83.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 571/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-10-05 12:28 Okun Joanna 115.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 570/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-05 12:28 Okun Joanna 190.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 569/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-10-05 12:26 Okun Joanna 72.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 568/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-10-05 12:23 Okun Joanna 188.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 567/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-10-05 12:23 Okun Joanna 114.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 566/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-05 12:22 Okun Joanna 144.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 565/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-05 12:22 Okun Joanna 132.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 564/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-05 12:22 Okun Joanna 136.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 563/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-10-05 12:21 Okun Joanna 134.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 562/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-05 12:21 Okun Joanna 150.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 561/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-05 12:20 Okun Joanna 234.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 560/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-10-05 12:19 Okun Joanna 882.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 559/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-05 10:50 Okun Joanna 1.42MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 558/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-30 12:00 Okun Joanna 185.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 557/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-09-30 12:00 Okun Joanna 94.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 556/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:59 Okun Joanna 121.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 555/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:59 Okun Joanna 196.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 554/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:58 Okun Joanna 758KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 553/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-30 11:58 Okun Joanna 143.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 552/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:57 Okun Joanna 173.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 551/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:57 Okun Joanna 121.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 550/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:57 Okun Joanna 137.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 549/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-30 11:57 Okun Joanna 172.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 548/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 11:56 Okun Joanna 117.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 547/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:56 Okun Joanna 131.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 546/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 11:56 Okun Joanna 125.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 545/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-30 11:55 Okun Joanna 159.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 544/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:55 Okun Joanna 152.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 543/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-30 11:54 Okun Joanna 129.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 542/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-09-30 11:54 Okun Joanna 153.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 541/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:53 Okun Joanna 125.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 540/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 11:53 Okun Joanna 311.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 539/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-30 11:52 Okun Joanna 189.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 538/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 11:52 Okun Joanna 209.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 537/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-09-30 11:51 Okun Joanna 57.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 536/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-30 11:48 Okun Joanna 252.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534522 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3065/176 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-30 11:45 Okun Joanna 114.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 845/6 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-30 11:44 Okun Joanna 113.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 533/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-09-30 11:36 Okun Joanna 104.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 532/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-09-30 11:32 Okun Joanna 72.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 531/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-30 11:31 Okun Joanna 71.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 530/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-30 11:31 Okun Joanna 72.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 529/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-30 11:30 Okun Joanna 68.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 528/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 11:28 Okun Joanna 61.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 527/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 10:04 Okun Joanna 141.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 526/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 10:03 Okun Joanna 152.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 525/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 10:02 Okun Joanna 140.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 524/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-30 10:02 Okun Joanna 111.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 523/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-30 10:01 Okun Joanna 151.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 522/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 09:54 Okun Joanna 138.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 521/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-30 09:54 Okun Joanna 115.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 520/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-30 09:53 Okun Joanna 110.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 519/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-30 09:53 Okun Joanna 114.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 518/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-30 09:53 Okun Joanna 387.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 517/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-30 09:41 Okun Joanna 413.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 516/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-09-19 14:03 Okun Joanna 145.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 515/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-09-19 14:03 Okun Joanna 155.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 514/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-19 14:02 Okun Joanna 114.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 513/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-19 14:02 Okun Joanna 109.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 512/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-19 14:02 Okun Joanna 113.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 511/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-19 14:01 Okun Joanna 113.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 510/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-19 14:01 Okun Joanna 117.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 509/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-19 14:00 Okun Joanna 108.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 508/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-19 14:00 Okun Joanna 115.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 507/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-19 14:00 Okun Joanna 115.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 506/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-19 13:59 Okun Joanna 131.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 505/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem część nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-19 13:58 Okun Joanna 203.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 504/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-19 13:58 Okun Joanna 256.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 503/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 roku w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-19 13:56 Okun Joanna 786.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 502/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-19 13:54 Okun Joanna 872.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 501/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-19 10:42 Okun Joanna 1.48MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 500/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 r. w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-19 10:40 Okun Joanna 56.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 499/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-09-19 10:39 Okun Joanna 76.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 498/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych oraz weryfikacji wniosku o wypłatę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-09-16 12:22 Okun Joanna 86.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 497/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-09-15 13:39 Okun Joanna 208.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 496/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 853/23 ark. mapy 4, położonej w obrębie Palowice - służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-09-15 13:36 Okun Joanna 254.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 495/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-09-15 13:34 Okun Joanna 89.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 494/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-09-15 13:32 Okun Joanna 1.44MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 493/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-09-15 13:25 Okun Joanna 146.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 492/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-15 13:25 Okun Joanna 139.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 491/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-15 13:24 Okun Joanna 127.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 490/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-15 13:24 Okun Joanna 809.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 489/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-09-15 13:23 Okun Joanna 78.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 488/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-09-15 13:22 Okun Joanna 401.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 487/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-15 13:20 Okun Joanna 111.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 486/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-15 13:20 Okun Joanna 126.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 485/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-15 13:19 Okun Joanna 125.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 484/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
22-09-15 13:19 Okun Joanna 201.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 483/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-15 13:18 Okun Joanna 241.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 482/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-09-15 13:18 Okun Joanna 59.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 481/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-15 13:17 Okun Joanna 132.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 480/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-15 13:16 Okun Joanna 67.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 479/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-15 12:40 Okun Joanna 142.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 478/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-15 12:40 Okun Joanna 113.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 477/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-15 12:39 Okun Joanna 148.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 476/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-15 12:39 Okun Joanna 112.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 475/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-15 12:39 Okun Joanna 133.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 474/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-15 12:37 Okun Joanna 179.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 473/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-15 12:37 Okun Joanna 185.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 472/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-15 12:36 Okun Joanna 1.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 471/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-09-15 12:33 Okun Joanna 411.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 470/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 463/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-12 10:31 Okun Joanna 157.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 469/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-09-12 10:30 Okun Joanna 72.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 468/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-08 12:11 Okun Joanna 150.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 467/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2022 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-08 12:10 Okun Joanna 177.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 466/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-08 12:09 Okun Joanna 51.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 465/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-05 11:46 Okun Joanna 236.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 464/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-05 11:20 Okun Joanna 148.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 463/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-05 11:19 Okun Joanna 134.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 462/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-05 11:19 Okun Joanna 132.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 461/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-31 11:07 Okun Joanna 115.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 460/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-08-31 11:06 Okun Joanna 11.33MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 459/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-08-31 11:03 Okun Joanna 153.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 458/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-31 11:03 Okun Joanna 122.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 457/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-31 11:02 Okun Joanna 125.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 456/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-31 11:01 Okun Joanna 127.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 455/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-31 11:01 Okun Joanna 128.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 454/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-31 11:01 Okun Joanna 127.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 453/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-31 11:00 Okun Joanna 146.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 452/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-31 11:00 Okun Joanna 194.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 451/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-31 10:59 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 450/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-31 10:58 Okun Joanna 1.47MB
format: format_pdf Zarządzenie NR 449/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa Nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-26 11:46 Okun Joanna 63.24KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 448/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określania wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-26 11:44 Okun Joanna 637.49KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 447/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych oraz weryfikacji wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-26 11:42 Okun Joanna 77.53KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 446/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych oraz weryfikacji wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-26 11:42 Okun Joanna 77.78KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 445/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-26 11:37 Okun Joanna 127.27KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 444/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-26 11:37 Okun Joanna 161.94KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 443/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-26 11:37 Okun Joanna 119.57KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 442/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-26 11:36 Okun Joanna 115.22KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 441/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-26 11:36 Okun Joanna 147.43KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 440/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-26 11:35 Okun Joanna 125.55KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 439/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-26 11:34 Okun Joanna 148.86KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 438/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-08-26 11:11 Okun Joanna 191.83KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 437/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-26 11:11 Okun Joanna 105.09KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 436/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 761/170 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-26 10:42 Okun Joanna 111.54KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 435/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 3066/176 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-26 10:17 Okun Joanna 110.68KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 434/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023" - Trasa Nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-26 09:59 Okun Joanna 61KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 433/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w postaci informacji lub decyzji administracyjnych oraz weryfikacji wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-26 09:44 Okun Joanna 129.12KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 432/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-26 09:41 Okun Joanna 124.17KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 431/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-26 09:41 Okun Joanna 121.7KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 430/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-26 09:40 Okun Joanna 72.63KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 429/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-26 09:39 Okun Joanna 53.43KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 428/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-26 09:38 Okun Joanna 65.6KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 427/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-26 09:36 Okun Joanna 49.19KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 426/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-26 09:35 Okun Joanna 214.87KB
format: format_pdf Zarządzenie NR 425/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-26 09:33 Okun Joanna 101.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 424/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-11 14:22 Gamza Halina 128.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 423/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2022 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-11 14:21 Gamza Halina 166.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 422/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-11 14:19 Gamza Halina 216.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 421/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-08-10 13:24 Okun Joanna 312.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 420/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-10 13:22 Okun Joanna 110.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 419/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-10 13:21 Okun Joanna 123.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 418/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-10 13:21 Okun Joanna 133.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 417/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-10 13:21 Okun Joanna 151.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 416/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-10 13:20 Okun Joanna 150.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 415/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-10 13:20 Okun Joanna 131.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 414/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-10 13:20 Okun Joanna 185.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 413/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-08-10 13:19 Okun Joanna 215.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 412/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa Nr 4"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-10 13:19 Okun Joanna 65.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 411/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku Pani Elżbiecie Michałek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-10 13:16 Okun Joanna 104.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 410/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach Pani Marioli Winkler-Podorskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-08-10 13:15 Okun Joanna 65.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 409/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-10 13:14 Okun Joanna 67.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 408/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-08-10 12:35 Okun Joanna 68.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 407/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 7 im. "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-10 12:33 Okun Joanna 66.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 406/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Michalinie Hanak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-08-10 12:32 Okun Joanna 65.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 405/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Hannie Tomali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-08-10 12:31 Okun Joanna 68.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 404/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-10 12:21 Okun Joanna 67.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 403/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-10 12:16 Okun Joanna 250.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 402/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą:" Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-10 12:14 Okun Joanna 147.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 401/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku Pani Elżbiecie Michałek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-10 12:11 Okun Joanna 49.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 400/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach Pani Marioli Winkler-Podorskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-10 12:11 Okun Joanna 234.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 399/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-10 12:10 Okun Joanna 51.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 398/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-08-08 11:35 Okun Joanna 52.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 397/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 7 im. "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-08-08 11:34 Okun Joanna 51.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 396/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Michalinie Hanak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-08-08 11:33 Okun Joanna 87.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 395/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Hannie Tomali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-08-08 11:32 Okun Joanna 51.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 394/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-08 11:31 Okun Joanna 53.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 393/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Marciniak do zawarcia umowy w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Komputerowa dotyczącego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-08-08 11:29 Okun Joanna 54.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 392/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-08 11:28 Okun Joanna 125.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 391/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-08 11:27 Okun Joanna 123.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 390/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-08 11:27 Okun Joanna 127.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 389/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-08 11:26 Okun Joanna 223.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 388/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-08 11:26 Okun Joanna 207.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 387/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 275/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia akcji prewencyjnej Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach pn. "Oznakuj swój rower"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-08 11:25 Okun Joanna 61.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 386/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 sierpnia 2022 roku, w sprawie przeznaczenia do zbycia budynków użytkowych w postaci garaży wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-01 14:45 Gamza Halina 365.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 385/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-07-29 10:04 Gamza Halina 169.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 384/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia : Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach w roku szkolnym 2022/2023- Trasa Nr 5.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-07-29 10:03 Gamza Halina 151.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 383/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-29 09:59 Gamza Halina 113.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 382/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-29 09:58 Gamza Halina 116.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 381/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-29 09:57 Gamza Halina 142.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 380/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-29 09:56 Gamza Halina 118.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 379/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-29 09:55 Gamza Halina 112.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 378/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-29 09:54 Gamza Halina 151.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 377/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-29 09:50 Gamza Halina 134.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 376/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-29 09:49 Gamza Halina 127.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 375/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 lipca 2022 roku., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bełku Panu Rafałowi Szczepankowi do zawarcia umowy w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Komputerowa dotyczącego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-28 13:01 Gamza Halina 53.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 374/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 lipca 2022 roku., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-28 12:54 Gamza Halina 53.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 373/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2022 roku., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według stanu na koniec II kwartału 2022 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-28 12:52 Gamza Halina 127.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 372/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2022 roku., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-28 12:49 Gamza Halina 134.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 371/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2022 roku., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-28 12:48 Gamza Halina 138.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 370/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2022 roku., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-28 12:46 Gamza Halina 231.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 369/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2022 roku., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-28 12:45 Gamza Halina 191.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 368/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2022 roku., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-28 12:41 Gamza Halina 246.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 367/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-22 13:24 Gamza Halina 297.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 366/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-07-22 13:22 Gamza Halina 148KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 365/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-22 13:21 Gamza Halina 130.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 364/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-22 13:19 Gamza Halina 145.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 363/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-22 13:18 Gamza Halina 127.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 362/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-07-15 08:56 Gamza Halina 54.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 361/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 lipca 2022 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu gminy do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2022/2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-07-14 12:01 Gamza Halina 67.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 360/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 lipca 2022 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/22 z 22 kwietnia 2022 r., w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-07-14 11:40 Gamza Halina 148.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 359/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 lipca 2022 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 3067/176 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-14 11:37 Gamza Halina 112.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 358/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 lipca 2022 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-14 11:34 Gamza Halina 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 357/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-14 11:31 Gamza Halina 128.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 356/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-14 11:30 Gamza Halina 122.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 355/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-14 11:28 Gamza Halina 128.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 354/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-13 14:54 Gamza Halina 73.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 353/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2022 r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą Dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023- Trasa Nr 4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-13 14:49 Gamza Halina 160.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 352/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2022 r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023- Trasa Nr 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-13 14:30 Gamza Halina 159.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 351/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-13 14:14 Gamza Halina 55.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 350/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-13 14:06 Gamza Halina 127.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 349/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-13 14:06 Gamza Halina 127.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 348/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-13 14:05 Gamza Halina 141.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 347/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-13 14:03 Gamza Halina 149.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 346/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-13 14:00 Gamza Halina 137.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 345/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-13 13:59 Gamza Halina 131.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 344/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-13 13:58 Gamza Halina 171.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 343/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-13 13:54 Gamza Halina 188.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 342/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-12 12:56 Okun Joanna 71.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 341/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-12 12:55 Okun Joanna 60.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 340/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora SP nr 5 im Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-07-12 12:51 Okun Joanna 54.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 339/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 329/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-11 11:57 Okun Joanna 63.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 338/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-11 11:56 Okun Joanna 132.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 337/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-11 11:56 Okun Joanna 128.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 336/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-11 11:56 Okun Joanna 138.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 335/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-11 11:55 Okun Joanna 107.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 334/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-11 11:55 Okun Joanna 113KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 333/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-11 11:55 Okun Joanna 153.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 332/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-11 11:54 Okun Joanna 215.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 331/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP IV oraz umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-11 11:53 Okun Joanna 73.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 330/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określania sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-11 11:25 Okun Joanna 231.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 329/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-11 11:24 Okun Joanna 188.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 328/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-11 11:23 Okun Joanna 202.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 327/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-11 11:23 Okun Joanna 74.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 326/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-11 11:22 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 325/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-11 11:21 Okun Joanna 184.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 324/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-11 11:21 Okun Joanna 141.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 323/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-11 11:20 Okun Joanna 130.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 322/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-11 11:20 Okun Joanna 129.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 321/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-11 11:19 Okun Joanna 124.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 320/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-11 11:18 Okun Joanna 131KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 319/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-11 11:13 Okun Joanna 363.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 318/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zgłoszenia - wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-07-11 11:11 Okun Joanna 69.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 317/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-01 13:15 Okun Joanna 126.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 316/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-01 13:14 Okun Joanna 114.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 315/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-07-01 13:14 Okun Joanna 135.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 314/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 13:13 Okun Joanna 153.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 313/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 13:13 Okun Joanna 218.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 312/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 13:12 Okun Joanna 73.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 311/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Natalii Kasprowicz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-07-01 13:11 Okun Joanna 68.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 310/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Justyny Garbacz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 13:10 Okun Joanna 67.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 309/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu dotyczącym zatwierdzeni rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-01 13:10 Okun Joanna 70.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 308/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Kathariny Skuta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-01 13:08 Okun Joanna 67.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 307/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Moniki Biesiady
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 13:03 Okun Joanna 67.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 306/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Marty Stokłosa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 13:02 Okun Joanna 67.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 305/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Aleksandry Malczyk-Kopeckiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-01 13:02 Okun Joanna 69.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 304/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 11:25 Okun Joanna 212.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 303/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-07-01 11:24 Okun Joanna 219.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 302/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Aleksandry Batog
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-01 11:22 Okun Joanna 67.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 301/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-23 14:33 Okun Joanna 837.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 300/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-23 14:31 Okun Joanna 1.34MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 299/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-23 14:29 Okun Joanna 124.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 298/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-06-23 14:29 Okun Joanna 123.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 297/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-06-23 14:29 Okun Joanna 132KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 296/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-23 14:28 Okun Joanna 126.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 295/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-23 14:28 Okun Joanna 134.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 294/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-23 14:28 Okun Joanna 160.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 293/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-23 14:27 Okun Joanna 152.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 292/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-15 13:17 Okun Joanna 424.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 291/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-15 13:15 Okun Joanna 150.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 290/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-15 13:14 Okun Joanna 150.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 289/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 czerwca 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-15 13:11 Okun Joanna 190.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 288/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-14 12:09 Okun Joanna 136.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 287/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej działek nr 472/46 ark. mapy 7, położonej w obrębie Dębieńsko - służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-14 10:44 Okun Joanna 119.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 286/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-06-14 10:37 Okun Joanna 138.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 285/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-06-08 12:45 Okun Joanna 131.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 284/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-08 12:45 Okun Joanna 139.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 283/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-08 12:44 Okun Joanna 128.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 282/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-08 12:43 Okun Joanna 131.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 281/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-08 12:41 Okun Joanna 227.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 280/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-08 12:41 Okun Joanna 190.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 279/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych na okoliczność postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-08 12:40 Okun Joanna 62.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 278/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-06-06 13:51 Okun Joanna 1.05MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 277/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego położonego przy ulicy Broniewskiego 6A w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-06-06 13:43 Okun Joanna 210.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 276/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej ofert złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 13:38 Okun Joanna 77.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 275/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-06-06 13:36 Okun Joanna 127.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 274/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-06 13:35 Okun Joanna 124.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 273/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-06 13:35 Okun Joanna 226.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 272/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-06 13:32 Okun Joanna 159.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 271/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 13:31 Okun Joanna 171.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 270/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 13:31 Okun Joanna 227.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 269/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-06 13:30 Okun Joanna 247.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 268/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 12:59 Okun Joanna 133.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 267/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:59 Okun Joanna 163.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 266/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:58 Okun Joanna 166.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 265/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-06 12:58 Okun Joanna 127.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 264/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-06 12:57 Okun Joanna 153.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 263/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-06-06 12:57 Okun Joanna 169.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 262/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 12:56 Okun Joanna 192.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 261/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:56 Okun Joanna 126.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 12:55 Okun Joanna 133.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 259/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-06-06 12:55 Okun Joanna 168.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 258/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-06 12:55 Okun Joanna 131.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 257/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:55 Okun Joanna 131.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 256/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-06-06 12:54 Okun Joanna 148.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 255/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-06-06 12:54 Okun Joanna 154.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 254/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-06-06 12:54 Okun Joanna 145.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 253/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-06 12:53 Okun Joanna 130.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 252/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 12:53 Okun Joanna 149.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 251/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-06 12:52 Okun Joanna 129.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 250/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:52 Okun Joanna 123.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 249/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-06 12:51 Okun Joanna 122.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 248/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:51 Okun Joanna 132.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 247/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-06 12:48 Okun Joanna 197.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 246/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-06 12:48 Okun Joanna 204.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 245/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-06 12:46 Okun Joanna 146.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 244/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprze podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-02 13:55 Okun Joanna 158.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 243/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprze podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-06-02 13:50 Okun Joanna 159.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 242/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do załatwiania spraw związanych z wprowadzaniem do bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-06-02 13:47 Okun Joanna 59.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 241/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-31 11:45 Okun Joanna 794.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 240/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-05-31 11:43 Okun Joanna 1.38MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 239/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-05-31 11:42 Okun Joanna 1.59MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 238/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-05-27 09:59 Okun Joanna 283.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 237/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-27 09:31 Okun Joanna 73.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 236/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-27 09:29 Okun Joanna 115.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 235/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-05-27 09:28 Okun Joanna 149.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 234/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-27 09:27 Okun Joanna 255.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 233/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-27 09:27 Okun Joanna 191.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 232/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-27 09:26 Okun Joanna 115.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 231/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-27 09:26 Okun Joanna 132.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 230/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-27 09:24 Okun Joanna 118.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 229/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-05-27 09:24 Okun Joanna 130.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 228/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-27 09:23 Okun Joanna 271.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 227/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego, pożarniczego marki JELCZ/STAR 005
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-27 09:22 Okun Joanna 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 226/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 291/31, 302/31, 448/31, 456/31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-23 09:56 Okun Joanna 113.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 225/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-23 09:53 Okun Joanna 0.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 224/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-05-19 14:03 Okun Joanna 245.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 223/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-19 13:59 Okun Joanna 1.39MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 222/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-19 13:58 Okun Joanna 110.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 221/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-19 13:58 Okun Joanna 111.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 220/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-19 13:58 Okun Joanna 142.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 219/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-19 13:57 Okun Joanna 118.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 218/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-19 13:57 Okun Joanna 129.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 217/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-19 13:57 Okun Joanna 109.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 216/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-19 13:53 Okun Joanna 108.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 215/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-19 13:53 Okun Joanna 146.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 214/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-05-19 13:53 Okun Joanna 107.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 213/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-19 13:53 Okun Joanna 114.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 212/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-19 13:52 Okun Joanna 128.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 211/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-19 13:52 Okun Joanna 161.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 210/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-19 13:51 Okun Joanna 125.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 209/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-19 13:51 Okun Joanna 176.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 208/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-05-19 13:51 Okun Joanna 126.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 207/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-19 13:50 Okun Joanna 130.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 206/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-19 13:50 Okun Joanna 166.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 205/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-19 13:50 Okun Joanna 126.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 204/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-05-12 11:47 Okun Joanna 133.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 203/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-12 11:46 Okun Joanna 1.11MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 202/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-05-12 11:44 Okun Joanna 123.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 201/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-12 11:44 Okun Joanna 176.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 200/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-12 11:44 Okun Joanna 154.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 199/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-12 11:43 Okun Joanna 129.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 198/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-12 11:43 Okun Joanna 128.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 197/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-05-12 11:41 Okun Joanna 130.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 196/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-12 11:41 Okun Joanna 127.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 195/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-12 11:40 Okun Joanna 187.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 194/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-12 11:40 Okun Joanna 249.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 193/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-05-09 11:56 Okun Joanna 58.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 192/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-05-09 11:53 Okun Joanna 61.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 191/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-05-09 11:52 Okun Joanna 808.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 190/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-09 11:41 Okun Joanna 1.43MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 189/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-04 10:18 Okun Joanna 246.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 188/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-05-04 10:17 Okun Joanna 1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 187/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-05-04 10:07 Okun Joanna 74.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 186/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-29 11:08 Okun Joanna 1.09MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 185/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-29 11:01 Okun Joanna 137.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 184/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-29 11:00 Okun Joanna 200.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 183/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-04-29 11:00 Okun Joanna 216.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 182/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-29 10:54 Okun Joanna 143.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 181/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-29 10:53 Okun Joanna 221.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-29 10:52 Okun Joanna 607.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 179/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-29 10:51 Okun Joanna 130.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 178/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-29 10:51 Okun Joanna 123.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 177/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-04-29 10:46 Okun Joanna 149.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 176/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-04-29 10:43 Okun Joanna 134.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 175/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-04-29 10:42 Okun Joanna 121.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 174/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-29 10:40 Okun Joanna 127.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 173/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-29 10:40 Okun Joanna 125.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 172/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-29 10:35 Okun Joanna 137.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 171/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-29 10:34 Okun Joanna 157.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 170/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-04-29 10:31 Okun Joanna 192.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 169/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-28 12:23 Okun Joanna 64.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 168/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-04-28 12:12 Okun Joanna 396.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 167/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego, pożarniczego marki JELCZ/STAR 005
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-28 12:09 Okun Joanna 1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 166/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-04-28 10:48 Okun Joanna 386.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 165/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 156/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-04-25 09:11 Okun Joanna 62.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 164/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 148/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-25 09:11 Okun Joanna 141.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 163/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-25 09:10 Okun Joanna 180.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 162/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-25 09:10 Okun Joanna 185.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 161/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-25 09:10 Okun Joanna 219.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 160/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-20 11:41 Okun Joanna 390.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 159/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-04-15 11:37 Okun Joanna 413.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-04-15 11:33 Okun Joanna 199.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-15 11:32 Okun Joanna 225.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 156/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-15 11:32 Okun Joanna 226.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 155/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kaplicy, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-15 11:32 Okun Joanna 147.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 154/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-15 11:29 Okun Joanna 121.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 153/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-15 11:29 Okun Joanna 110.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 152/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-15 11:28 Okun Joanna 109.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 151/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-15 11:28 Okun Joanna 122.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 150/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-04-15 11:28 Okun Joanna 107.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 149/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-15 11:27 Okun Joanna 105.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 148/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-04-15 11:27 Okun Joanna 146.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 147/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-04-15 11:26 Okun Joanna 124.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 146/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-04-15 11:25 Okun Joanna 124.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 145/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-15 11:25 Okun Joanna 149.73KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 144/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/1/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2005 r. dotyczącego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prania i czyszczenia we własnym zakresie umundurowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-04-15 11:23 Okun Joanna 384.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 143/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-11 12:53 Okun Joanna 1.53MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 142/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-11 12:52 Okun Joanna 1.06MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 141/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-11 12:50 Okun Joanna 235.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 140/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-04-06 10:36 Okun Joanna 114.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 139/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-06 10:35 Okun Joanna 111.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 138/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-06 10:35 Okun Joanna 119.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 137/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2022)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-04-06 10:34 Okun Joanna 132.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-04-04 14:45 Okun Joanna 307.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 135/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 2447/37 oraz 3776/37 położonych w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-04 14:44 Okun Joanna 113.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-04-04 14:42 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 133/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-04 14:40 Okun Joanna 228.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 132/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-04-04 14:40 Okun Joanna 179.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 131/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie włączenia stanowisk archeologicznych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-04-01 12:08 Okun Joanna 1.38MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 130/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-03-31 09:23 Okun Joanna 133.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 129/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZDiSK w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-03-30 13:02 Okun Joanna 66.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 128/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do załatwiania spraw związanych z przyznaniem świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-03-30 13:02 Okun Joanna 66.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 127/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-30 13:00 Okun Joanna 596.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 126/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-03-30 12:59 Okun Joanna 11.67MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 125/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-03-30 12:57 Okun Joanna 9.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 124/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-03-30 12:56 Okun Joanna 65.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 123/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-03-30 12:54 Okun Joanna 68.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 122/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-30 12:52 Okun Joanna 124.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:52 Okun Joanna 198.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 120/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:52 Okun Joanna 1.54MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 119/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-30 12:51 Okun Joanna 153.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 118/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-03-30 12:50 Okun Joanna 730.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 117/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:45 Okun Joanna 123.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 116/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-03-30 12:45 Okun Joanna 107.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 115/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pańswa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-30 12:44 Okun Joanna 327.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 114/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-03-30 12:42 Okun Joanna 157.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 113/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-30 12:41 Okun Joanna 144.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:40 Okun Joanna 132.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 111/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-03-30 12:40 Okun Joanna 129.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 110/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:40 Okun Joanna 153.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 109/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:39 Okun Joanna 215.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 108/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-30 12:39 Okun Joanna 193.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 107/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-30 12:38 Okun Joanna 156.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 106/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-28 14:29 Okun Joanna 124.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 105/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny postępowań w sprawach przyznawania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-03-21 13:12 Okun Joanna 78.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 104/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-03-21 13:10 Okun Joanna 71.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 103/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-03-21 13:09 Okun Joanna 72.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 102/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 2084/47 obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-21 13:08 Okun Joanna 113.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 101/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbyci prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 2079/24 oraz 3774/37 obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-21 13:06 Okun Joanna 114.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 100/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-03-21 13:04 Okun Joanna 117.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 99/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań: przyznawanie i wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-03-21 12:36 Okun Joanna 63.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 98/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-03-18 09:38 Okun Joanna 73.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 97/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-03-16 11:26 Okun Joanna 121.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 96/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-03-16 11:26 Okun Joanna 125.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 95/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-16 11:26 Okun Joanna 143.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 94/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-16 11:25 Okun Joanna 127.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 93/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-03-16 11:25 Okun Joanna 123.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 92/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-16 11:25 Okun Joanna 128.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 91/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-03-16 11:24 Okun Joanna 176.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 90/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-03-14 14:56 Okun Joanna 260.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 89/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 255/69, 1939/67, 1940167 położonych w Czerwionce.Leszczynach, obr. Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-11 13:46 Okun Joanna 116.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 88/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-03-11 13:44 Okun Joanna 76.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 87/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2022 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-11 13:43 Okun Joanna 452.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 86/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-03-10 11:41 Okun Joanna 300.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 85/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2022)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-10 11:40 Okun Joanna 1.05MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 84/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-03-09 10:52 Okun Joanna 115.42KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 83/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-09 10:50 Okun Joanna 125.75KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 82/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-09 10:50 Okun Joanna 171.75KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 81/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-09 10:49 Okun Joanna 129.61KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 80/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-03-09 10:48 Okun Joanna 205.86KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 79/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-09 10:46 Okun Joanna 138.83KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 78/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-09 10:45 Okun Joanna 159.56KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 77/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmach w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-03-09 10:44 Okun Joanna 138.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 76/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-03-07 11:50 Okun Joanna 119.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 75/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-07 11:48 Okun Joanna 73.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 74/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-07 11:48 Okun Joanna 178.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 73/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-07 11:47 Okun Joanna 106.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 72/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-07 11:46 Okun Joanna 136.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 71/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-07 11:46 Okun Joanna 124.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 70/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-03-07 11:46 Okun Joanna 129.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 69/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-03-07 11:45 Okun Joanna 782.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 68/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej - części działki nr 532/30 ark. mapy 5, położonej w obrębie Czuchów - służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-03-07 11:45 Okun Joanna 222.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 67/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 43/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-03-07 11:44 Okun Joanna 64.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 66/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-07 11:42 Okun Joanna 106.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 65/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-03-07 11:42 Okun Joanna 124.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 64/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-03-07 11:41 Okun Joanna 205.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 63/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-03-07 11:40 Okun Joanna 113.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 62/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-03-07 11:35 Okun Joanna 156.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 61/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnoprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-03-07 11:22 Okun Joanna 157.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 60/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-07 11:20 Okun Joanna 60.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 59/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-07 11:14 Okun Joanna 359.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 58/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-07 10:39 Okun Joanna 130.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 57/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-03-07 10:38 Okun Joanna 127.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 56/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-03-07 10:37 Okun Joanna 121.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 55/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-03-07 10:35 Okun Joanna 112.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 54/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2022 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad wynagradzania i nagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-03-07 10:33 Okun Joanna 119.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 53/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-03-07 10:32 Okun Joanna 149.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 52/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-02-28 09:39 Okun Joanna 65.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 51/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2022 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-02-14 09:46 Okun Joanna 521.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 50/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-02-14 09:45 Okun Joanna 156.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 49/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-02-14 09:41 Okun Joanna 75.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 48/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-02-14 09:39 Okun Joanna 137.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 47/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-02-14 09:39 Okun Joanna 127.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 46/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-02-14 09:39 Okun Joanna 126.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 45/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2022 roku w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-02-04 14:54 Gamza Halina 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 44/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-02-04 14:47 Gamza Halina 758.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 43/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-02-04 14:42 Gamza Halina 859.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 42/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-02-04 14:37 Gamza Halina 54.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 41/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-02-04 14:34 Gamza Halina 522.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 40/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2022 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-02-04 14:33 Gamza Halina 554.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 39/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2022 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-02-04 14:31 Gamza Halina 589.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 38/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-02-04 14:28 Gamza Halina 334.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 37/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-02-04 14:26 Gamza Halina 2.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 36/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-02-04 14:24 Gamza Halina 5.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 35/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-02-04 14:22 Gamza Halina 1.21MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 34/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-02-04 14:19 Gamza Halina 281.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 33/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-02-04 14:16 Gamza Halina 704.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 32/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-02-04 14:15 Gamza Halina 512.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 31/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-02-04 14:10 Gamza Halina 506.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 30/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-02-04 14:09 Gamza Halina 604.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 29/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-02-04 14:07 Gamza Halina 326.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 28/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora ZGM w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-01-25 10:03 Okun Joanna 517.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 27/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-01-25 10:02 Okun Joanna 1.54MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 26/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-01-25 10:00 Okun Joanna 570.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 25/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-01-25 09:59 Okun Joanna 548.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 24/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-01-25 09:59 Okun Joanna 576.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 23/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-01-25 09:59 Okun Joanna 673.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 22/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-01-25 09:57 Okun Joanna 594.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 21/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" Pani Elżbiecie Michałek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-01-25 09:57 Okun Joanna 327.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" Pani Elżbiecie Michałek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-01-25 09:56 Okun Joanna 251.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-01-21 13:17 Okun Joanna 399.67KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 18/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania Pani Agnieszki Słupik ze stanowiska dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-01-21 13:15 Okun Joanna 211.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 17/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZEAS Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-01-21 13:15 Okun Joanna 423.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 16/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-01-21 13:14 Okun Joanna 322.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 15/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-01-21 13:14 Okun Joanna 360.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 14/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-01-13 13:59 Okun Joanna 560.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 13/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-01-13 13:59 Okun Joanna 469.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 12/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-01-13 13:59 Okun Joanna 553.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 11/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-01-13 13:58 Okun Joanna 545.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 10/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-01-12 12:45 Okun Joanna 376.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-01-11 13:16 Okun Joanna 335.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 8/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-01-11 13:16 Okun Joanna 332.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 7/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-01-11 13:15 Okun Joanna 352.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 6/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-01-11 13:14 Okun Joanna 267.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-01-11 13:13 Okun Joanna 333.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-01-11 13:12 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-01-11 13:10 Okun Joanna 1.48MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 2/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-01-10 13:21 Okun Joanna 606.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 1/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-01-10 13:20 Okun Joanna 2.93MB
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2021 roku [ 623 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 623/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-12-30 10:43 Okun Joanna 403.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 623/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej projekty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-23 13:35 Okun Joanna 700.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 622/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-17 09:53 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 621/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-17 09:52 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 620/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-17 09:50 Okun Joanna 5.83MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 619/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-12-17 09:50 Okun Joanna 6.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 618/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-12-17 09:49 Okun Joanna 5.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 617/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-17 09:48 Okun Joanna 5.79MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 616/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-17 09:47 Okun Joanna 6.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 615/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres do końca 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-17 09:46 Okun Joanna 2.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 614/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekraczająca progi unijne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-12-17 09:42 Okun Joanna 4.75MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 613/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-12-17 09:41 Okun Joanna 0.91MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 612/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-12-17 09:40 Okun Joanna 640.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 611/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-17 09:39 Okun Joanna 673.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 610/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-12-17 09:38 Okun Joanna 706.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 609/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-12-17 09:37 Okun Joanna 771.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 608/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-12-17 09:37 Okun Joanna 635.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 607/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-12-17 09:37 Okun Joanna 737.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 606/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-12-17 09:37 Okun Joanna 572.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 605/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-17 09:36 Okun Joanna 559.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 604/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-12-17 09:36 Okun Joanna 597.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 603/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-12-17 09:36 Okun Joanna 630.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 602/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-12-17 09:35 Okun Joanna 752.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 601/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-17 09:35 Okun Joanna 574.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 600/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-12-17 09:35 Okun Joanna 687.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 599/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-12-17 09:34 Okun Joanna 692.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 598/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-12-17 09:34 Okun Joanna 476.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 597/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-17 09:34 Okun Joanna 516.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 596/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-17 09:33 Okun Joanna 647.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 595/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-12-17 09:33 Okun Joanna 587.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 594/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-12-17 09:33 Okun Joanna 559.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 593/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-17 09:32 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 592/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-17 09:32 Okun Joanna 363.91KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 591/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-12-14 11:32 Okun Joanna 516.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 590/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-12-14 11:31 Okun Joanna 459.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 589/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-12-14 11:31 Okun Joanna 486.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 588/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-14 11:31 Okun Joanna 548.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 587/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-12-14 11:30 Okun Joanna 547.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 586/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-12-14 11:29 Okun Joanna 737.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 585/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dla pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-12-03 13:18 Okun Joanna 392.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 584/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-02 12:18 Okun Joanna 611.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 583/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-02 12:18 Okun Joanna 583.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 582/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-02 12:14 Okun Joanna 486.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 581/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-12-02 12:13 Okun Joanna 602.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 580/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-02 12:13 Okun Joanna 547.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 579/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-12-02 12:13 Okun Joanna 537.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 578/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-12-02 12:09 Okun Joanna 499.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 577/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-02 11:48 Okun Joanna 595.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 576/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-02 11:48 Okun Joanna 547.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 575/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-12-02 11:47 Okun Joanna 545.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 574/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownice oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-12-02 11:47 Okun Joanna 542.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 573/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownice oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-02 11:47 Okun Joanna 545.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 572/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownice oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-02 11:46 Okun Joanna 546.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 571/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopad 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-02 11:45 Okun Joanna 3.75MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 570/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopad 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-02 11:34 Okun Joanna 5.44MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 569/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-30 11:25 Okun Joanna 1.78MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 568/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-11-30 11:24 Okun Joanna 507.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 567/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot - "Publiczny internet dla każdego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-30 11:05 Okun Joanna 1.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 566/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia "Organizacja Wigilii dla samotnych w 2021 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-30 10:59 Okun Joanna 362.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 565/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-11-30 10:58 Okun Joanna 2.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 564/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-11-30 10:57 Okun Joanna 812.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 563/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-11-30 10:56 Okun Joanna 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 562/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-30 10:55 Okun Joanna 289.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 561/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-30 10:52 Okun Joanna 688.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 560/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-11-30 10:52 Okun Joanna 512.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 559/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-11-30 10:51 Okun Joanna 479.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 558/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-30 10:51 Okun Joanna 473.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 557/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-30 10:50 Okun Joanna 652.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 556/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-30 10:50 Okun Joanna 548.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 555/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-11-30 10:50 Okun Joanna 549.41KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 554/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-11-30 10:50 Okun Joanna 745.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 553/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-11-30 10:49 Okun Joanna 619.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 552/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-30 10:49 Okun Joanna 491.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 551/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-30 10:41 Okun Joanna 550.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 550/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-30 10:41 Okun Joanna 678.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 549/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-11-30 10:40 Okun Joanna 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 548/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-30 10:40 Okun Joanna 793.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 547/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-30 10:40 Okun Joanna 791.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 546/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-30 10:39 Okun Joanna 6.9MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 545/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji i łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów do planowanych dochodów bieżących budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-11-19 10:56 Okun Joanna 717.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 544/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-19 10:55 Okun Joanna 482.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 543/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-11-19 10:55 Okun Joanna 479.52KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 542/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-19 10:54 Okun Joanna 513.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 541/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-11-19 10:54 Okun Joanna 462.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 540/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-19 10:54 Okun Joanna 475.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 539/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-19 10:52 Okun Joanna 546.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 538/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-11-15 14:32 Okun Joanna 15.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 537/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-11-15 13:54 Okun Joanna 9.43MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 536/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-11-10 11:38 Okun Joanna 1.44MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 535/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-11-10 11:37 Okun Joanna 1.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-11-10 11:36 Okun Joanna 1.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 533/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-10 11:31 Okun Joanna 1.56MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 532/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-11-10 11:30 Okun Joanna 287.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 531/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-10 11:20 Okun Joanna 492.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 530/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-10 11:20 Okun Joanna 469.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 529/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-10 11:19 Okun Joanna 921.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 528/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-10 11:19 Okun Joanna 489.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 527/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-10 11:19 Okun Joanna 723.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 526/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-11-10 11:18 Okun Joanna 478.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 525/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-10 11:18 Okun Joanna 467.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 524/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-11-10 11:13 Okun Joanna 591.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 523/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-11-10 11:12 Okun Joanna 476.77KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 522/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-11-10 11:12 Okun Joanna 645.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 521/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-10 11:11 Okun Joanna 531.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 520/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-10 11:02 Okun Joanna 548.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 519/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-03 10:09 Okun Joanna 478.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 518/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-03 10:08 Okun Joanna 526.47KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 517/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-11-03 10:08 Okun Joanna 499.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 516/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-03 10:08 Okun Joanna 528.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 515/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-03 10:08 Okun Joanna 498.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 514/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-11-03 10:07 Okun Joanna 601.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 513/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-11-03 10:07 Okun Joanna 519.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 512/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-03 10:04 Okun Joanna 625.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 511/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-03 10:03 Okun Joanna 551.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 510/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-11-03 10:02 Okun Joanna 1.1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 509/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-11-03 10:02 Okun Joanna 802.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 508/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-02 10:53 Okun Joanna 233.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 507/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-11-02 10:51 Okun Joanna 0.96MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 506/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Książenice na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-11-02 10:50 Okun Joanna 673.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 505/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-02 10:49 Okun Joanna 1.47MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 504/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-11-02 10:48 Okun Joanna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 503/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja Wigilii dla samotnych w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-29 12:18 Okun Joanna 5.62MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 502/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przekazania składników majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jednostkom organizacyjnym Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-10-29 12:16 Okun Joanna 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 501/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-28 12:15 Okun Joanna 468.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 500/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-10-28 12:14 Okun Joanna 1.35MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 499/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-28 12:07 Okun Joanna 1.01MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 498/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-28 12:06 Okun Joanna 575.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 497/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-28 12:05 Okun Joanna 524.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 496/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-28 12:04 Okun Joanna 543.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 495/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-10-28 12:04 Okun Joanna 638.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 494/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-28 12:03 Okun Joanna 707.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 493/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-28 12:02 Okun Joanna 651.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 492/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-28 12:02 Okun Joanna 536.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 491/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-28 12:01 Okun Joanna 495.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 490/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-10-28 12:01 Okun Joanna 489.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 489/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-10-28 12:01 Okun Joanna 490.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 488/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-28 12:00 Okun Joanna 491.01KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 487/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podziału celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-28 12:00 Okun Joanna 534.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 486/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-28 11:59 Okun Joanna 538.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 485/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-28 11:58 Okun Joanna 541.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 484/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-10-28 11:57 Okun Joanna 798.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 483/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-10-28 11:57 Okun Joanna 788.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 482/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-22 12:37 Okun Joanna 599.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 481/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-22 12:36 Okun Joanna 610.18KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 480/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-10-22 12:36 Okun Joanna 545.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 479/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-22 12:36 Okun Joanna 514.33KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 478/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-22 12:36 Okun Joanna 720.37KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 477/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-22 12:35 Okun Joanna 553.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 476/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-10-22 12:35 Okun Joanna 0.98MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 475/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-22 12:34 Okun Joanna 605.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 474/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-10-22 12:34 Okun Joanna 522.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 473/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-10-22 12:32 Okun Joanna 531.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 472/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-10-22 12:32 Okun Joanna 556.43KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 471/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-10-22 12:31 Okun Joanna 544.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 470/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-22 12:31 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 469/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-10-22 12:30 Okun Joanna 825.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 468/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-10-22 12:30 Okun Joanna 3.67MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 467/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-10-22 12:29 Okun Joanna 5.73MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 466/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-10-22 12:28 Okun Joanna 1.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 465/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-22 12:16 Okun Joanna 4.02MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 464/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Michałek - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-10-22 12:15 Okun Joanna 359.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 463/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-22 12:12 Okun Joanna 241.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 462/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-10-18 14:14 Okun Joanna 515.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 461/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do UGiM Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-10-18 14:13 Okun Joanna 513.05KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 460/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-10-18 14:12 Okun Joanna 510.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 459/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-10-18 14:01 Okun Joanna 515.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 458/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-18 14:00 Okun Joanna 491.98KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 457/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-10-18 13:59 Okun Joanna 508.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 456/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-10-18 13:55 Okun Joanna 718.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 455/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-10-18 13:54 Okun Joanna 1.47MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 454/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-10-18 13:53 Okun Joanna 823.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 453/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-10-18 13:52 Okun Joanna 1MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 452/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-10-18 13:51 Okun Joanna 647.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 451/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-10-18 13:50 Okun Joanna 295.53KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 450/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-18 13:49 Okun Joanna 682.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 449/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-10-18 13:48 Okun Joanna 647.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 448/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-10-18 13:48 Okun Joanna 595.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 447/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-18 13:48 Okun Joanna 710.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 446/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-18 13:48 Okun Joanna 502.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 445/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-10-18 13:47 Okun Joanna 600.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 444/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-18 13:47 Okun Joanna 516KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 443/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-18 13:47 Okun Joanna 538.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 442/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-10-18 13:46 Okun Joanna 678.89KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 441/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-10-18 13:46 Okun Joanna 538.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 440/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-10-18 13:46 Okun Joanna 554.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 439/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-18 13:45 Okun Joanna 804.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 438/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-10-11 14:21 Okun Joanna 1.05MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 437/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-10-11 14:20 Okun Joanna 1.37MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 436/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-10-06 11:21 Okun Joanna 510.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 435/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-06 11:20 Okun Joanna 553.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 434/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-10-06 11:20 Okun Joanna 566.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 433/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-10-06 11:20 Okun Joanna 565.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 432/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-06 11:20 Okun Joanna 598.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 431/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-10-06 11:19 Okun Joanna 523.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 430/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-10-06 11:18 Okun Joanna 649.21KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 429/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-10-06 11:17 Okun Joanna 608.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 428/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-06 11:17 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 427/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-10-06 11:16 Okun Joanna 825.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 426/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-10-06 11:15 Okun Joanna 4.69MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 425/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-10-06 11:13 Okun Joanna 585.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 424/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-10-06 11:13 Okun Joanna 552.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 423/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-10-06 11:12 Okun Joanna 539.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 422/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-10-06 11:11 Okun Joanna 378.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 421/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu prawa użytkowania wieczystego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do nieruchomości gruntowych - działek nr 2287/138 ark. mapy 1, 2677/135 ark. mapy 1,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-09-29 12:55 Okun Joanna 1.82MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 420/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-09-29 12:53 Okun Joanna 1.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 419/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-29 12:52 Okun Joanna 488.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 418/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:52 Okun Joanna 747.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 417/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-29 12:52 Okun Joanna 538.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 416/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:51 Okun Joanna 530.08KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 415/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:51 Okun Joanna 534KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 414/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:51 Okun Joanna 523.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 413/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:50 Okun Joanna 658.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 412/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-09-29 12:50 Okun Joanna 482.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 411/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-09-29 12:49 Okun Joanna 726.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 410/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-09-29 12:40 Okun Joanna 559.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 409/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-29 12:40 Okun Joanna 486.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 408/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-09-29 12:39 Okun Joanna 514.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 407/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-29 12:38 Okun Joanna 549.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 406/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-29 12:38 Okun Joanna 536.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 405/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-29 12:38 Okun Joanna 553.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 404/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-29 12:37 Okun Joanna 801.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 403/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:37 Okun Joanna 550.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 402/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-29 12:36 Okun Joanna 542.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 401/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-09-29 12:35 Okun Joanna 539.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 400/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-29 12:35 Okun Joanna 578.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 399/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:35 Okun Joanna 544.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 398/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-29 12:34 Okun Joanna 573.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 397/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-29 12:34 Okun Joanna 662.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 396/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-29 12:33 Okun Joanna 1.05MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 395/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-09-22 11:53 Okun Joanna 396.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 394/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2021 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-09-21 13:29 Okun Joanna 5.75MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 393/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-21 13:27 Okun Joanna 562.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 392/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-21 13:27 Okun Joanna 510.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 391/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-09-21 13:27 Okun Joanna 515.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 390/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-21 13:26 Okun Joanna 521.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 389/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-09-21 13:26 Okun Joanna 522.62KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 388/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-21 13:26 Okun Joanna 503.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 387/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-09-21 13:26 Okun Joanna 643.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 386/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-09-21 13:25 Okun Joanna 739.57KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 385/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-09-21 13:25 Okun Joanna 509.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 384/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-21 13:25 Okun Joanna 633.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 383/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-21 13:24 Okun Joanna 697.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 382/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-21 13:24 Okun Joanna 592.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 381/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-21 13:23 Okun Joanna 788.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 380/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-21 13:21 Okun Joanna 783.07KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 379/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-09-21 13:20 Okun Joanna 3.8MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 378/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-15 10:51 Okun Joanna 4.88MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 377/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-09-09 13:17 Okun Joanna 5.45MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 376/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-09 13:16 Okun Joanna 646.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 375/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-09 13:16 Okun Joanna 647.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 374/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-09 13:16 Okun Joanna 595.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 373/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-09 13:15 Okun Joanna 668.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 372/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-09 13:15 Okun Joanna 665.66KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 371/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-09-09 13:14 Okun Joanna 674.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 370/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-09-09 13:14 Okun Joanna 676.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 369/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-09 13:10 Okun Joanna 686.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 368/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-07 12:44 Okun Joanna 1.67MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 367/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-09-07 12:44 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 366/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2021 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-09-07 12:43 Okun Joanna 346.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 365/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania przez OPS w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-06 10:47 Okun Joanna 268.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 364/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-09-06 10:42 Okun Joanna 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 363/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2021 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-06 10:40 Okun Joanna 910.22KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 362/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-06 10:38 Okun Joanna 3.57MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 361/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-06 10:37 Okun Joanna 762.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 360/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-06 10:37 Okun Joanna 534.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 359/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-06 10:37 Okun Joanna 505.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 358/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-06 10:35 Okun Joanna 474.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 357/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-09-06 10:33 Okun Joanna 536.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 356/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-06 10:30 Okun Joanna 557.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 355/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-09-06 10:29 Okun Joanna 635.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 354/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-09-06 10:29 Okun Joanna 551.93KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 353/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-06 10:27 Okun Joanna 684.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 352/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-06 10:27 Okun Joanna 674.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 351/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-06 10:26 Okun Joanna 556.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 350/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-09-06 10:26 Okun Joanna 812.56KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 349/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-09-06 10:24 Okun Joanna 36.55MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców GiM Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-09-06 10:20 Okun Joanna 343.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 347/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-09-06 10:19 Okun Joanna 4.68MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 346/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-09-06 10:02 Okun Joanna 321.39KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 345/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pod nazwą" "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-09-06 09:58 Okun Joanna 356.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 344/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym - Referat Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-09-06 09:50 Okun Joanna 381.38KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 343/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 645/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-06 09:45 Okun Joanna 609.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 342/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-08-26 13:33 Gamza Halina 564.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 341/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-26 13:31 Gamza Halina 675.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 340/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-26 13:30 Gamza Halina 604.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 339/21 z 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-26 13:29 Gamza Halina 681.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 338/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-25 12:37 Gamza Halina 639.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 337/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-08-25 12:36 Gamza Halina 545.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 336/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-25 12:35 Gamza Halina 525.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 335/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-08-25 12:34 Gamza Halina 485.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 334/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-25 12:33 Gamza Halina 553.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 333/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-25 12:32 Gamza Halina 628.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 332/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-25 12:31 Gamza Halina 554.28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 331/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-25 12:30 Gamza Halina 538.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 330/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-08-25 12:28 Gamza Halina 678.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 329/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-25 12:24 Gamza Halina 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 328/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach - Pani Hannie Tomali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-08-17 13:16 Okun Joanna 374.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 327/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku - Pani Agnieszce Słupik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-08-17 13:13 Okun Joanna 321.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 326/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Pani Katarzynie Burek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-08-17 13:13 Okun Joanna 662.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 325/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Pani Ewie Sosnowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-17 13:12 Okun Joanna 331.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 324/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku Panu Rafałowi Szczepankowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-08-17 13:11 Okun Joanna 334.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 323/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Hannie Tomali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-17 11:30 Okun Joanna 456.64KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 322/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku Pani Agnieszce Słupik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-17 11:29 Okun Joanna 436.27KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 321/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Pani Katarzynie Burek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-17 11:28 Okun Joanna 237.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 320/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu Jackowi Wowrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-17 11:27 Okun Joanna 219.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 319/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Pani Ewie Sosnowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-17 11:27 Okun Joanna 446.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 318/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku Panu Rafałowi Szczepankowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-08-17 11:26 Okun Joanna 229.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 317/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-08-17 11:25 Okun Joanna 448.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 316/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-12 12:33 Okun Joanna 643.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 315/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procesu pozycjonowania złożonych w ramach naboru dodatkowego wniosków do projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-08-11 11:47 Okun Joanna 274.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 314/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-10 10:11 Okun Joanna 525.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 313/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-08-10 10:10 Okun Joanna 522.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 312/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-10 10:10 Okun Joanna 596.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 311/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-10 10:08 Okun Joanna 387.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 310/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 12:39 Okun Joanna 496.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 309/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 12:39 Okun Joanna 509.3KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 308/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-08-04 12:39 Okun Joanna 674.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 307/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-04 12:38 Okun Joanna 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 306/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-04 12:37 Okun Joanna 656.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 305/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-04 12:36 Okun Joanna 1.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 304/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-08-04 12:35 Okun Joanna 3.74MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 303/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-08-04 12:33 Okun Joanna 5.41MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 302/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-04 11:42 Okun Joanna 852.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 301/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn: "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-04 11:41 Okun Joanna 753.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 300/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-04 11:13 Okun Joanna 637.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 299/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-04 11:13 Okun Joanna 555.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 298/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 11:12 Okun Joanna 555.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 297/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-04 11:05 Okun Joanna 537.59KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 296/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 11:04 Okun Joanna 582.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 295/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-04 10:59 Okun Joanna 669.75KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 294/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-04 10:58 Okun Joanna 664.14KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 293/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-04 10:58 Okun Joanna 673.54KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 292/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-08-04 10:51 Okun Joanna 582.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 291/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-08-04 10:27 Okun Joanna 853.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 290/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-04 10:25 Okun Joanna 847.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 289/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-08-04 10:23 Okun Joanna 531.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 288/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-04 10:22 Okun Joanna 524.83KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 287/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-04 10:22 Okun Joanna 657.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 286/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 10:21 Okun Joanna 507.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 285/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-04 10:21 Okun Joanna 560.65KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 284/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 10:20 Okun Joanna 542.24KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 283/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-04 10:20 Okun Joanna 665.82KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 282/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-04 10:19 Okun Joanna 655.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 281/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-04 10:18 Okun Joanna 557.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 280/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-04 10:18 Okun Joanna 565.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 279/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-08-04 10:18 Okun Joanna 688.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 278/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-04 10:17 Okun Joanna 589.76KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 277/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-04 10:17 Okun Joanna 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 276/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-04 10:16 Okun Joanna 853.96KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 275/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia akcji prewencyjnej Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach pn. "Oznakuj swój rower"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-04 10:16 Okun Joanna 257.95KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 274/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-04 10:15 Okun Joanna 331.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 273/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-08-04 10:06 Okun Joanna 512.35KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 272/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2021 r. w spawie uchylenia Zarządzenia Nr 91/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-07-09 13:28 Okun Joanna 262.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 271/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania wniosków mieszkaniowych, w tym zasad przeprowadzania oceny punkowej, obowiązującej kaucji oraz zasad zawierania umów najmu dla lokali
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-07-09 13:27 Okun Joanna 1.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 270/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-07-09 13:25 Okun Joanna 5.25MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 269/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-07-09 13:22 Okun Joanna 3.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 268/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-07-07 12:35 Okun Joanna 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 267/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-07-07 12:33 Okun Joanna 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 266/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-07-07 12:32 Okun Joanna 304.97KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 265/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w obciążenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym gminy - działek nr 2287/138 ark mapy 1, 2677/135 ark. mapy 1, 1610/136 ark mapy 1 2288/138 ark mapy 1, 1528/127 ark mapy 1 położonych w obrębie Czerwionka oraz 1697/465 ark mapy 1, 2516/465 ark mapy 1 położonych w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-07-07 12:31 Okun Joanna 1.71MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 264/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Ogierman
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-07-07 12:28 Okun Joanna 360.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 263/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Agnieszki Nowrot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-07-07 12:28 Okun Joanna 333.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 262/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Bednarek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-07-07 12:27 Okun Joanna 641.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 261/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-07-01 13:23 Okun Joanna 2.46MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-07-01 12:38 Okun Joanna 628.86KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 259/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-07-01 12:37 Okun Joanna 540.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 258/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-07-01 10:33 Okun Joanna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 257/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-07-01 10:32 Okun Joanna 5.64MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 256/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-06-29 13:02 Okun Joanna 918.68KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 255/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-06-29 13:01 Okun Joanna 526.69KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 254/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-06-29 13:01 Okun Joanna 542.5KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 253/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-06-29 13:01 Okun Joanna 731.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 252/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-06-29 12:59 Okun Joanna 377.45KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 251/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-06-29 12:54 Okun Joanna 3.4MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 250/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-06-29 12:43 Okun Joanna 5.55MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 249/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-06-25 11:21 Okun Joanna 336.63KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 248/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2021 r. nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-06-25 11:20 Okun Joanna 311.96KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 247/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-06-25 11:19 Okun Joanna 833.71KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 246/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-06-25 11:18 Okun Joanna 853.25KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 245/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sieci bezpłatnych punków publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot - WiFi4EU"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-06-25 10:57 Okun Joanna 1.77MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 244/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-06-23 10:56 Okun Joanna 521.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 243/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-06-23 10:56 Okun Joanna 517.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 242/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" - ETAP II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-06-23 10:53 Okun Joanna 308.31KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 241/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym gminy - działek nr 2287/138 ark. mapy 1, 2677/135 ark. mapy 1, 1610/136 ark. mapy 1 2288/138 ark. mapy 1, 1528/127 ark. mapy 1, położnych w obrębie Czerwionka oraz nr 1697/465 ark. mapy 1 2516/465 ark. mapy 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-06-22 10:09 Okun Joanna 1.58MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 240/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-06-22 10:05 Okun Joanna 484.74KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 239/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-06-22 10:05 Okun Joanna 541KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 238/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-06-22 10:04 Okun Joanna 675.81KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 237/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-06-22 10:04 Okun Joanna 681.78KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 236/21 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-06-21 11:30 Okun Joanna 596.92KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 235/21 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą" Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-06-21 11:29 Okun Joanna 812.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 234/21 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia pod nazwą: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-06-21 11:22 Okun Joanna 809.92KB
format: format_pdf