Zarządzenia burmistrza

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2021 roku [ 139 ]
Zarządzenie Nr 140/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok Zarządzenie Nr 140/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-07 10:56
Okun Joanna
443.49KB
Zarządzenie Nr 139/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 139/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-04-02 10:21
Okun Joanna
401.76KB
Zarządzenie Nr 138/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym Zarządzenie Nr 138/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-04-02 10:18
Okun Joanna
765.45KB
Zarządzenie Nr 137/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 137/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-02 10:07
Okun Joanna
451.83KB
Zarządzenie Nr 136/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 125/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zawieszenia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 136/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 125/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zawieszenia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-02 10:05
Okun Joanna
225.1KB
Zarządzenie Nr 135/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 135/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-02 10:03
Okun Joanna
812.78KB
Zarządzenie Nr 134/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 134/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-04-02 10:01
Okun Joanna
1.71MB
Zarządzenie Nr 133/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r. Zarządzenie Nr 133/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-02 10:00
Okun Joanna
26.42MB
Zarządzenie Nr 132/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 132/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-02 09:59
Okun Joanna
490.97KB
Zarządzenie Nr 131/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 131/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-04-02 09:58
Okun Joanna
561.69KB
Zarządzenie Nr 130/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 130/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-02 09:57
Okun Joanna
562.6KB
Zarządzenie Nr 129/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 129/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-02 09:57
Okun Joanna
299.71KB
Zarządzenie Nr 128/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Bajkowy Ogród w Bełku Zarządzenie Nr 128/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajkowy Ogród" w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-04-02 09:54
Okun Joanna
423.06KB
Zarządzenie Nr 127/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r. Zarządzenie Nr 127/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-31 11:47
Okun Joanna
1.94MB
Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-31 11:45
Okun Joanna
3.18MB
Zarządzenie Nr 125/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zawieszenia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 125/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zawieszenia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-31 11:44
Okun Joanna
239.46KB
Zarządzenie Nr 124/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie Zarządzenie Nr 124/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-26 11:57
Okun Joanna
752.36KB
Zarządzenie Nr 123/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 123/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-24 10:22
Okun Joanna
1.34MB
Zarządzenie Nr 122/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 122/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-24 08:53
Okun Joanna
25.83MB
Zarządzenie Nr 121/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
Zarządzenie Nr 121/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-24 08:46
Okun Joanna
293.34KB
Zarządzenie Nr 120/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 120/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-03-23 13:47
Okun Joanna
382.31KB
Zarządzenie Nr 119/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 119/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-23 13:46
Okun Joanna
468.42KB
Zarządzenie Nr 118/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 118/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-23 13:46
Okun Joanna
415.87KB
Zarządzenie Nr 117/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 20201r . w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Zarządzenie Nr 117/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 20201r . w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-23 13:43
Okun Joanna
681.16KB
Zarządzenie Nr 116/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 20201r . w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Zarządzenie Nr 116/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 20201r . w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-03-23 13:42
Okun Joanna
661.7KB
Zarządzenie Nr 115/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 115/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-23 13:41
Okun Joanna
439.02KB
Zarządzenie Nr 114/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wobec osób fizycznych, dla których podmiotem zatrudniającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a które ukończyły 18. rok życia i wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia Zarządzenie Nr 114/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wobec osób fizycznych, dla których podmiotem zatrudniającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a które ukończyły 18. rok życia i wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-23 13:36
Okun Joanna
622.04KB
Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-23 10:12
Okun Joanna
1.36MB
Zarządzenie Nr 112/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie konsultacji konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Zarządzenie Nr 112/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie konsultacji konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-23 10:08
Okun Joanna
1.5MB
Zarządzenie Nr 111/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 111/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-23 10:07
Okun Joanna
389.64KB
Zarządzenie Nr 110/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 110/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-23 10:06
Okun Joanna
430.05KB
Zarządzenie Nr 109/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 109/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-23 10:06
Okun Joanna
355.63KB
Zarządzenie Nr 108/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zarządzenie Nr 108/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-23 10:05
Okun Joanna
440.73KB
Zarządzenie Nr 107/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 107/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-03-23 10:04
Okun Joanna
404.65KB
Zarządzenie Nr 106/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 106/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-23 10:04
Okun Joanna
562.12KB
Zarządzenie Nr 105/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Zarządzenie Nr 105/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-23 10:02
Okun Joanna
1.72MB
Zarządzenie Nr 104/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 104/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-03-23 10:00
Okun Joanna
12.37MB
Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-03-23 09:59
Okun Joanna
0.9MB
Zarządzenie Nr 102/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 102/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-23 09:54
Okun Joanna
280.34KB
Zarządzenie Nr 101/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące Zarządzenie Nr 101/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-03-16 10:17
Okun Joanna
328.23KB
Zarządzenie Nr 100/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Michalinie Hanak Zarządzenie Nr 100/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Michalinie Hanak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-16 10:16
Okun Joanna
274.07KB
Zarządzenie Nr 99/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 99/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-12 12:49
Okun Joanna
357.71KB
Zarządzenie Nr 98/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 98/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-12 12:49
Okun Joanna
369.45KB
Zarządzenie Nr 97/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 97/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-12 12:48
Okun Joanna
395.9KB
Zarządzenie Nr 96/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 96/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-12 12:48
Okun Joanna
496.12KB
Zarządzenie Nr 95/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 95/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczeni pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-03-12 12:48
Okun Joanna
398.71KB
Zarządzenie Nr 94/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 94/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
21-03-12 12:47
Okun Joanna
557.44KB
Zarządzenie Nr 93/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury Zarządzenie Nr 93/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-12 12:46
Okun Joanna
324.53KB
Zarządzenie Nr 92/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP im. Stanisława Ligonia w Książenicach Zarządzenie Nr 92/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-03-12 12:46
Okun Joanna
443.75KB
Zarządzenie Nr 91/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Zarządzenie Nr 91/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-12 12:45
Okun Joanna
298.92KB
Zarządzenie Nr 90/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela w UGiM Czerwionka-Leszczyny do reprezentacji w podmiocie zatrudniającym - Gminie i Mieście osób spełniających definicję osoby zatrudnionej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia Zarządzenie Nr 90/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela w UGiM Czerwionka-Leszczyny do reprezentacji w podmiocie zatrudniającym - Gminie i Mieście osób spełniających definicję osoby zatrudnionej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-12 12:44
Okun Joanna
374.61KB
Zarządzenie Nr 89/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 89/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
21-03-12 12:41
Okun Joanna
805.83KB
Zarządzenie Nr 88/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia lokalu organom jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 88/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia lokalu organom jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
21-03-12 12:40
Okun Joanna
255.54KB
Zarządzenie Nr 87/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 87/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-03-12 12:39
Okun Joanna
278.14KB
Zarządzenie Nr 86/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji w podmiocie zatrudniającym - Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny osób spełniających definicję osoby zatrudnionej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do wyboru instytucji finansowej Zarządzenie Nr 86/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji w podmiocie zatrudniającym - Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny osób spełniających definicję osoby zatrudnionej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do wyboru instytucji finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-03-09 12:01
Okun Joanna
350.13KB
Zarządzenie Nr 85/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 85/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-03-09 11:59
Okun Joanna
249.87KB
Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-03-04 11:18
Okun Joanna
386.98KB
Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-04 11:13
Okun Joanna
367.53KB
Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 82/21 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GKRPA w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 82/21 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GKRPA w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-03-04 11:07
Okun Joanna
248.04KB
Zarządzenie Nr 81/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 81/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-03-02 11:44
Okun Joanna
1.78MB
Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-03-02 11:43
Okun Joanna
217.69KB
Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r. Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-02 11:43
Okun Joanna
1.85MB
Zarządzenie Nr 78/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 78/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-03-02 11:42
Okun Joanna
3.11MB
Zarządzenie Nr 77/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 77/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-02 11:41
Okun Joanna
365.55KB
Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-03-02 09:29
Okun Joanna
530.53KB
Zarządzenie Nr 75/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 75/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-03-02 09:17
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 74/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka Zarządzenie Nr 74/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-02 09:16
Okun Joanna
213.43KB
Zarządzenie Nr 73/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku Zarządzenie Nr 73/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-03-02 09:13
Okun Joanna
425.4KB
Zarządzenie Nr 72/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 20212 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku Zarządzenie Nr 72/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 20212 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-26 11:47
Okun Joanna
4.27MB
Zarządzenie Nr 71/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 20212 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 71/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 20212 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-26 11:42
Okun Joanna
394.09KB
Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 20212 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 20212 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-26 11:42
Okun Joanna
437.41KB
Zarządzenie Nr 69/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 69/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-26 11:41
Okun Joanna
579.27KB
Zarządzenie Nr 68/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 68/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-02-26 11:39
Okun Joanna
470.16KB
Zarządzenie Nr 67/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko Zarządzenie Nr 67/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-19 12:01
Okun Joanna
245.74KB
Zarządzenie Nr 66/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zarządzenie Nr 66/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-02-18 09:46
Okun Joanna
901.29KB
Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-02-18 09:45
Okun Joanna
448.5KB
Zarządzenie Nr 64/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 64/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-18 09:44
Okun Joanna
568.65KB
Zarządzenie Nr 63/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 63/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-17 10:47
Okun Joanna
880.88KB
Zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-02-17 10:46
Okun Joanna
447.29KB
Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-02-17 10:43
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021 Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-11 13:31
Okun Joanna
907.55KB
Zarządzenie Nr 59/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 59/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-11 13:30
Okun Joanna
429.41KB
Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-11 13:30
Okun Joanna
435.71KB
Zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-11 13:29
Okun Joanna
450.39KB
Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-02-11 13:28
Okun Joanna
453.37KB
Zarządzenie Nr 55/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 55/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-02-11 13:28
Okun Joanna
396.48KB
Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru Instytucji Finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru Instytucji Finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-11 13:19
Okun Joanna
510.6KB
Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy, oraz ogłoszenia o zmianie tych ogłoszeń Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy, oraz ogłoszenia o zmianie tych ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-02-10 10:46
Okun Joanna
1.81MB
Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy, oraz ogłoszenia o zmianie tych ogłoszeń Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy, oraz ogłoszenia o zmianie tych ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-10 10:45
Okun Joanna
4.81MB
Zarządzenie Nr 50/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 50/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-10 10:32
Okun Joanna
914.98KB
Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny w 2021 r. Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-10 10:31
Okun Joanna
1.83MB
Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-02-10 10:25
Okun Joanna
280.85KB
Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-02-10 10:24
Okun Joanna
276.72KB
Zarządzenie Nr 46/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania Zarządzenie Nr 46/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-10 10:20
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-02-10 10:17
Okun Joanna
369.52KB
Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-02-10 10:17
Okun Joanna
416.71KB
Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-10 10:16
Okun Joanna
424.42KB
Zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny do wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o PPK Zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny do wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o PPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-02-10 10:16
Okun Joanna
743.39KB
Zarządzenie Nr 41/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 431/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM w celu przeciwdziałania COVID-19 z póź-zm. Zarządzenie Nr 41/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 431/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM w celu przeciwdziałania COVID-19 z póź-zm.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-02-10 10:14
Okun Joanna
331.8KB
Zarządzenie Nr 40/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r. Zarządzenie Nr 40/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-10 10:12
Okun Joanna
1.7MB
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-10 10:10
Okun Joanna
3.09MB
Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-02-10 10:09
Okun Joanna
395.85KB
Zarządzenie Nr 37/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania MOSiR obowiązków związanych z organizacją i obsługą lodowiska zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. ks. Pojdy 35 Zarządzenie Nr 37/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania MOSiR obowiązków związanych z organizacją i obsługą lodowiska zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. ks. Pojdy 35
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-10 09:49
Okun Joanna
850.89KB
Zarządzenie Nr 36/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego Zarządzenie Nr 36/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-02-02 10:28
Okun Joanna
328.4KB
Zarządzenie Nr 35/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Zarządzenie Nr 35/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-01-29 12:45
Okun Joanna
383.78KB
Zarządzenie Nr 34/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 34/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-29 12:44
Okun Joanna
551.22KB
Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-29 12:42
Okun Joanna
540.8KB
Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-29 12:42
Okun Joanna
684.24KB
Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-29 12:41
Okun Joanna
553.88KB
Zarządzenie Nr 30/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 30/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-29 12:41
Okun Joanna
600.51KB
Zarządzenie Nr 29/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 29/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-29 12:41
Okun Joanna
703.13KB
Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-29 12:40
Okun Joanna
815.53KB
Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-29 12:39
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie" Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-29 12:39
Okun Joanna
4.82MB
Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. uchylające Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. uchylające Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-29 12:34
Okun Joanna
272.62KB
Zarządzenie Nr 24/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia terminu wyborów Zarządzenie Nr 24/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia terminu wyborów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-29 12:33
Okun Joanna
253KB
Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników UGiM do wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników UGiM do wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-28 12:42
Okun Joanna
2.3MB
Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-28 12:37
Okun Joanna
338.24KB
Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-28 12:32
Okun Joanna
1.34MB
Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-28 12:30
Okun Joanna
1.34MB
Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-28 12:28
Okun Joanna
348.17KB
Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-28 12:27
Okun Joanna
248.97KB
Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r . Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-28 12:26
Okun Joanna
411.17KB
Zarządzenie Nr 16/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r . Zarządzenie Nr 16/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-28 12:25
Okun Joanna
405.97KB
Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r . Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-28 12:25
Okun Joanna
410.49KB
Zarządzenie Nr 14/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz jej użytkowania wieczystego Zarządzenie Nr 14/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz jej użytkowania wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-28 12:24
Okun Joanna
659.72KB
Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierani odpadów komunalnych od właścicieli Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierani odpadów komunalnych od właścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-28 12:22
Okun Joanna
4.71MB
Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-01-28 11:45
Okun Joanna
854.5KB
Zarządzenie nr 11/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn.: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku oraz Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku Zarządzenie nr 11/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn.: "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-20 10:51
Okun Joanna
273.07KB
Zarządzenie nr 10/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie nr 10/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-01-20 10:49
Okun Joanna
407.2KB
Zarządzenie nr 9/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie nr 9/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-20 10:48
Okun Joanna
405.4KB
Zarządzenie nr 8/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r. Zarządzenie nr 8/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-01-20 10:47
Okun Joanna
406.3KB
Zarządzenie nr 7/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie nr 7/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-01-20 10:43
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie nr 6/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko Zarządzenie nr 6/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-01-20 10:41
Okun Joanna
5.4MB
Zarządzenie nr 5/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 nr pomieszczenia Przedszkola Zarządzenie nr 5/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 nr pomieszczenia Przedszkola"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-20 09:55
Okun Joanna
244.72KB
Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2502/224 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko Zarządzenie nr 4/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2502/224 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-20 09:54
Okun Joanna
466.7KB
Zarządzenie nr 3/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1628/217 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko Zarządzenie nr 3/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 1628/217 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-20 09:52
Okun Joanna
469.39KB
Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będącym w posiadaniu MOSiR Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będącym w posiadaniu MOSiR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-01-20 09:44
Okun Joanna
680.08KB
Zarządzenie nr 1/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie nr 1/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-01-20 09:41
Okun Joanna
430.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenie Burmistrza z 2020 roku [ 622 ]
Zarządzenie Nr 623/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 623/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-27 17:39
Gamza Halina
788.97KB
Zarządzenie Nr 622/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zarządzenie Nr 622/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-27 17:30
Gamza Halina
8.66MB
Zarządzenie Nr 621/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w spawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Zarządzenie Nr 621/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w spawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-01-14 09:55
Okun Joanna
1.65MB
Zarządzenie Nr 620/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług cmentarnych Zarządzenie Nr 620/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług cmentarnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-14 09:48
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 619/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach, powołanego Zarządzeniem 183/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. Zarządzenie Nr 619/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach, powołanego Zarządzeniem 183/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-14 09:47
Okun Joanna
227.69KB
Zarządzenie Nr 618/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 618/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-01-14 09:45
Okun Joanna
479.08KB
Zarządzenie Nr 617/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2021 rok Zarządzenie Nr 617/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-01-14 09:44
Okun Joanna
3.15MB
Zarządzenie Nr 616/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 616/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-14 09:43
Okun Joanna
566.76KB
Zarządzenie Nr 615/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 615/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-01-14 09:43
Okun Joanna
636.83KB
Zarządzenie Nr 614/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 r. Zarządzenie Nr 614/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-14 09:40
Okun Joanna
365.52KB
Zarządzenie Nr 613/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2021 Zarządzenie Nr 613/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-01-14 09:37
Okun Joanna
1.65MB
Zarządzenie Nr 612/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z hali wielofunkcyjnej i urządzeń targowych Zarządzenie Nr 612/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z hali wielofunkcyjnej i urządzeń targowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-07 10:33
Okun Joanna
439.72KB
Zarządzenie Nr 611/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z urządzeń targowych Zarządzenie Nr 611/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z urządzeń targowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-07 10:32
Okun Joanna
450.85KB
Zarządzenie Nr 610/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 610/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-01-07 10:18
Okun Joanna
1.18MB
Zarządzenie Nr 609/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku, Zarządzenie Nr 609/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku",
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-01-07 09:59
Okun Joanna
346.86KB
Zarządzenie Nr 608/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 608/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-07 09:47
Okun Joanna
3.94MB
Zarządzenie Nr 607/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 607/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-07 09:46
Okun Joanna
5.6MB
Zarządzenie Nr 606/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 606/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-01-07 09:32
Okun Joanna
623.19KB
Zarządzenie Nr 605/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 605/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-01-07 09:31
Okun Joanna
512.83KB
Zarządzenie Nr 604/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 604/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-07 09:30
Okun Joanna
711.64KB
Zarządzenie Nr 603/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Zarządzenie Nr 603/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-07 09:29
Okun Joanna
720.87KB
Zarządzenie Nr 602/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku Zarządzenie Nr 602/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 11:44
Okun Joanna
64.99KB
Zarządzenie Nr 601/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 601/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:43
Okun Joanna
409.76KB
Zarządzenie Nr 600/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 600/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-28 11:42
Okun Joanna
408.36KB
Zarządzenie Nr 599/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 599/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-28 11:42
Okun Joanna
506.35KB
Zarządzenie Nr 598/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 598/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-28 11:42
Okun Joanna
378.39KB
Zarządzenie Nr 597/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 597/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-28 11:40
Okun Joanna
471.62KB
Zarządzenie Nr 596/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 596/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:40
Okun Joanna
403.61KB
Zarządzenie Nr 595/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 595/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:40
Okun Joanna
383.87KB
Zarządzenie Nr 594/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 594/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:39
Okun Joanna
469.6KB
Zarządzenie Nr 593/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 593/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:39
Okun Joanna
390.17KB
Zarządzenie Nr 592/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 592/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:39
Okun Joanna
779.12KB
Zarządzenie Nr 591/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 591/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 11:38
Okun Joanna
551.89KB
Zarządzenie Nr 590/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego marki JELCZ 004-POŻARNICZY Zarządzenie Nr 590/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego marki JELCZ 004-POŻARNICZY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-28 10:48
Okun Joanna
4.3MB
Zarządzenie Nr 589/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 589/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 10:46
Okun Joanna
3.13MB
Zarządzenie Nr 588/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 588/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 10:45
Okun Joanna
375.7KB
Zarządzenie Nr 587/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 587/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:44
Okun Joanna
620.89KB
Zarządzenie Nr 586/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 586/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 10:44
Okun Joanna
432.24KB
Zarządzenie Nr 585/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 585/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:44
Okun Joanna
657.21KB
Zarządzenie Nr 584/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 584/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:43
Okun Joanna
523.57KB
Zarządzenie Nr 583/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 583/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:43
Okun Joanna
377.12KB
Zarządzenie Nr 582/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 582/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-28 10:42
Okun Joanna
475.5KB
Zarządzenie Nr 581/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 581/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:42
Okun Joanna
382.45KB
Zarządzenie Nr 580/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 580/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 10:42
Okun Joanna
396.75KB
Zarządzenie Nr 579/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 579/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-28 10:41
Okun Joanna
387.34KB
Zarządzenie Nr 578/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 578/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 10:41
Okun Joanna
372.3KB
Zarządzenie Nr 577/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. :Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku oraz Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku Zarządzenie Nr 577/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. :"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2021 roku" oraz "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2021 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-28 10:40
Okun Joanna
3.5MB
Zarządzenie Nr 576/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2021 roku Zarządzenie Nr 576/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-28 10:32
Okun Joanna
1.74MB
Zarządzenie Nr 575/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 575/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-28 10:31
Okun Joanna
2.59MB
Zarządzenie Nr 574/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 574/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:29
Okun Joanna
3.32MB
Zarządzenie Nr 573/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zarządzenie Nr 573/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:28
Okun Joanna
416.08KB
Zarządzenie Nr 572/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez OPS w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. ks. Pojdy 35 w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 572/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez OPS w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. ks. Pojdy 35 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-28 10:27
Okun Joanna
316.41KB
Zarządzenie Nr 571/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 571/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:26
Okun Joanna
3.16MB
Zarządzenie Nr 570/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 570/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-28 10:25
Okun Joanna
1.97MB
Zarządzenie Nr 569/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji Zarządzenie Nr 569/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-28 10:24
Okun Joanna
2.17MB
Zarządzenie Nr 568/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko Zarządzenie Nr 568/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-22 12:40
Okun Joanna
685.45KB
Zarządzenie Nr 567/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w spawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego Ornontowice 1 Zarządzenie Nr 567/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku w spawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego "Ornontowice 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-22 12:35
Okun Joanna
890.39KB
Zarządzenie Nr 566/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 527/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Zarządzenie Nr 566/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 527/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-22 12:31
Okun Joanna
225.89KB
Zarządzenie Nr 565/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 506/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Zarządzenie Nr 565/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 506/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-22 12:29
Okun Joanna
247.99KB
Zarządzenie Nr 564/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 564/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-22 12:26
Okun Joanna
358.81KB
Zarządzenie Nr 563/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 563/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-22 12:26
Okun Joanna
438.18KB
Zarządzenie Nr 562/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 562/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-22 12:26
Okun Joanna
385.18KB
Zarządzenie Nr 561/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 561/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-22 12:25
Okun Joanna
358.38KB
Zarządzenie Nr 560/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 560/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-22 12:25
Okun Joanna
378.82KB
Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-22 12:24
Okun Joanna
405.79KB
Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 557/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-22 12:24
Okun Joanna
443.92KB
Zarządzenie Nr 556/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 556/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-22 12:23
Okun Joanna
378.85KB
Zarządzenie Nr 555/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 555/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-22 12:23
Okun Joanna
473.39KB
Zarządzenie Nr 554/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 554/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-22 12:22
Okun Joanna
361.7KB
Zarządzenie Nr 553/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 553/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-22 12:22
Okun Joanna
405.7KB
Zarządzenie Nr 552/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 552/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-22 12:21
Okun Joanna
559.12KB
Zarządzenie Nr 551/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds brakowania kopii protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 28 czerwca 2020 roku oraz 12 lipca 2020 roku Zarządzenie Nr 551/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds brakowania kopii protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 28 czerwca 2020 roku oraz 12 lipca 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-22 12:21
Okun Joanna
277.38KB
Zarządzenie Nr 550/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień mianowanego dla nauczyciela Magdaleny Leśnik-Laski Zarządzenie Nr 550/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień mianowanego dla nauczyciela Magdaleny Leśnik-Laski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-21 11:43
Okun Joanna
303.82KB
Zarządzenie Nr 549/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2021 roku. Zarządzenie Nr 549/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 11:35
Gamza Halina
3.33MB
Zarządzenie Nr 548/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2021 roku. Zarządzenie Nr 548/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-18 11:26
Gamza Halina
3.46MB
Zarządzenie Nr 547/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zarządzenie Nr 547/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-18 11:21
Gamza Halina
371.51KB
Zarządzenie Nr 546/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/393/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy. Zarządzenie Nr 546/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/393/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 11:13
Gamza Halina
3.74MB
Zarządzenie Nr 545/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych. Zarządzenie Nr 545/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-18 11:01
Gamza Halina
0.95MB
Zarządzenie Nr 544/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku. Zarządzenie Nr 544/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 10:15
Gamza Halina
3.6MB
Zarządzenie Nr 543/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 543/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 10:09
Gamza Halina
384.71KB
Zarządzenie Nr 542/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 542/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 10:08
Gamza Halina
467.04KB
Zarządzenie Nr 541/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 541/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-18 10:03
Gamza Halina
386.73KB
Zarządzenie Nr 540/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 540/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 10:02
Gamza Halina
376.04KB
Zarządzenie Nr 539/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 539/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-18 09:58
Gamza Halina
351.35KB
Zarządzenie Nr 538/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 538/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-18 09:57
Gamza Halina
411.12KB
Zarządzenie Nr 537/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 537/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-18 09:53
Gamza Halina
385.71KB
Zarządzenie Nr 536/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 536/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-18 09:51
Gamza Halina
563.12KB
Zarządzenie Nr 535/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 535/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-18 09:39
Gamza Halina
385.19KB
Zarządzenie nr 534/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w gminie. Zarządzenie nr 534/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w gminie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-17 15:34
Gamza Halina
9.65MB
Zarządzenie Nr 533/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zasad realizacji Projektu pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 533/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 roku w sprawie zasad realizacji Projektu pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-11 11:06
Gamza Halina
1.22MB
Zarządzenie Nr 532/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 r., w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych. Zarządzenie Nr 532/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2020 r., w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-09 15:39
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 531/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 listopada 2020 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie gminy w 2021 roku. Zarządzenie Nr 531/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 listopada 2020 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie gminy w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-09 15:35
Gamza Halina
4.64MB
Zarządzenie Nr 530/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 761/170 obr. Dębieńsko. Zarządzenie Nr 530/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 761/170 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-09 15:33
Gamza Halina
457.92KB
Zarządzenie Nr 529/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 2502/224 obr. Dębieńsko. Zarządzenie Nr 529/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 2502/224 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-09 15:31
Gamza Halina
465.82KB
Zarządzenie Nr 528/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 3065/176, 3066/176, 3067/176 obr. Dębieńsko. Zarządzenie Nr 528/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 3065/176, 3066/176, 3067/176 obr. Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-09 15:28
Gamza Halina
476.54KB
Zarządzenie Nr 527/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zarządzenie Nr 527/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2020 r., dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-09 15:19
Gamza Halina
1.11MB
Zarządzenie Nr 526/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do jej reprezentowania w powstałych wspólnotach mieszkaniowych. Zarządzenie Nr 526/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do jej reprezentowania w powstałych wspólnotach mieszkaniowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-09 15:15
Gamza Halina
265.21KB
Zarządzenie Nr 525/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 525/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-09 15:12
Gamza Halina
354.59KB
Zarządzenie Nr 524/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 524/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-09 15:11
Gamza Halina
386.83KB
Zarządzenie Nr 523/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 523/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-09 15:09
Gamza Halina
503.94KB
Zarządzenie Nr 522/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 522/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-09 15:08
Gamza Halina
390.18KB
Zarządzenie Nr 521/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 521/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-09 15:07
Gamza Halina
387.03KB
Zarządzenie Nr 520/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 520/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-12-09 15:07
Gamza Halina
389.23KB
Zarządzenie Nr 519/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 519/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-09 15:06
Gamza Halina
398.57KB
Zarządzenie Nr 518/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 518/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-09 15:05
Gamza Halina
376.87KB
Zarządzenie Nr 517/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 517/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-09 15:05
Gamza Halina
390.78KB
Zarządzenie Nr 516/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 516/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 17:41
Gamza Halina
417.48KB
Zarządzenie Nr 515/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 515/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-08 17:39
Gamza Halina
395.84KB
Zarządzenie Nr 514/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 514/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-08 17:38
Gamza Halina
846.09KB
Zarządzenie Nr 513/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 513/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 17:37
Gamza Halina
393.4KB
Zarządzenie Nr 512/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 512/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-08 17:36
Gamza Halina
429.62KB
Zarządzenie Nr 511/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 511/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 17:35
Gamza Halina
438.08KB
Zarządzenie Nr 510/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 510/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-08 17:34
Gamza Halina
392.25KB
Zarządzenie Nr 509/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 509/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 17:34
Gamza Halina
397.1KB
Zarządzenie Nr 508/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 508/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-08 17:33
Gamza Halina
402.87KB
Zarządzenie Nr 507/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Zarządzenie Nr 507/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 17:30
Gamza Halina
242.32KB
Zarządzenie Nr 506/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XLII/557/14 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu MOSiR Zarządzenie Nr 506/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XLII/557/14 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu MOSiR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 17:29
Gamza Halina
712.66KB
Zarządzenie Nr 505/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 505/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-12-08 17:15
Gamza Halina
9.31MB
Zarządzenie Nr 504/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenie Nr 504/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 listopada 2020r., w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 17:12
Gamza Halina
4.65MB
Zarządzenie Nr 503/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 503/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 16:56
Gamza Halina
395.22KB
Zarządzenie Nr 502/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 502/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-08 16:54
Gamza Halina
402.95KB
Zarządzenie Nr 501/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Zarządzenie Nr 501/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 16:39
Gamza Halina
1.2MB
Zarządzenie Nr 500/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Zarządzenie Nr 500/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 16:36
Gamza Halina
1.06MB
Zarządzenie Nr 499/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 499/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w składzie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 16:34
Gamza Halina
278.73KB
Zarządzenie Nr 498/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Zarządzenie Nr 498/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 16:23
Gamza Halina
3.17MB
Zarządzenie Nr 497/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Książenice na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej. Zarządzenie Nr 497/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Książenice na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-08 16:18
Gamza Halina
578.51KB
Zarządzenie Nr 496/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr 496/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 16:14
Gamza Halina
654.61KB
Zarządzenie Nr 495/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr 495/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w gminnym zasobie nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-08 16:11
Gamza Halina
1.19MB
Zarządzenie Nr 494/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnego najemcy. Zarządzenie Nr 494/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 16:08
Gamza Halina
756.33KB
Zarządzenie Nr 493/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 493/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-08 16:04
Gamza Halina
454.89KB
Zarządzenie Nr 492/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 492/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 16:03
Gamza Halina
555.97KB
Zarządzenie Nr 491/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 491/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-08 16:00
Gamza Halina
373.88KB
Zarządzenie Nr 490/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 490/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-08 16:00
Gamza Halina
407.23KB
Zarządzenie Nr 489/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 489/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 15:59
Gamza Halina
396.12KB
Zarządzenie Nr 488/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 488/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-08 15:57
Gamza Halina
556.7KB
Zarządzenie Nr 487/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 431/20 dotyczącego wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu w celu przeciwdziałania COVID-19. Zarządzenie Nr 487/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 431/20 dotyczącego wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu w celu przeciwdziałania COVID-19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 15:56
Gamza Halina
0.93MB
Zarządzenie Nr 486/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 z 30 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Zarządzenie Nr 486/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 z 30 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:52
Gamza Halina
554.84KB
Zarządzenie Nr 485/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 485/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:48
Gamza Halina
401.32KB
Zarządzenie Nr 484/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 484/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 15:47
Gamza Halina
388.38KB
Zarządzenie Nr 483/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 483/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-08 15:46
Gamza Halina
382.82KB
Zarządzenie Nr 482/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 482/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 15:45
Gamza Halina
381.47KB
Zarządzenie Nr 481/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 481/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-12-08 15:44
Gamza Halina
362.24KB
Zarządzenie Nr 480/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 480/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-08 15:42
Gamza Halina
380.66KB
Zarządzenie Nr 479/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 479/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-12-08 15:41
Gamza Halina
397.61KB
Zarządzenie Nr 478/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 478/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 15:40
Gamza Halina
405.93KB
Zarządzenie Nr 477/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 477/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 15:34
Gamza Halina
549.33KB
Zarządzenie Nr 476/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 476/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 listopada 2020r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-08 15:17
Gamza Halina
576.42KB
Zarządzenie Nr 475/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/20 z 13.10.2020 r., dot. organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 475/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/20 z 13.10.2020 r., dot. organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-12-08 15:16
Gamza Halina
2.5MB
Zarządzenie Nr 474/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka. Zarządzenie Nr 474/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-08 15:13
Gamza Halina
239.36KB
Zarządzenie Nr 473/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zarządzenie Nr 473/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2020r., w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 15:09
Gamza Halina
301.32KB
Zarządzenie Nr 472/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola. Zarządzenie Nr 472/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-12-08 15:06
Gamza Halina
669.55KB
Zarządzenie Nr 471/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 3246/169 ul. Chrobrego. Zarządzenie Nr 471/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 3246/169 ul. Chrobrego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-08 15:02
Gamza Halina
459.33KB
Zarządzenie Nr 470/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Wspieraj Seniora. Zarządzenie Nr 470/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 listopada 2020r., w sprawie upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Wspieraj Seniora.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-08 14:59
Gamza Halina
222.84KB
Zarządzenie Nr 469/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zarządzenie Nr 469/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-11-05 17:36
Gamza Halina
834.99KB
Zarządzenie Nr 468/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 468/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-11-05 17:31
Gamza Halina
2.48MB
Zarządzenie Nr 467/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 467/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-11-05 17:26
Gamza Halina
3.09MB
Zarządzenie Nr 466/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 466/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-10-29 15:53
Gamza Halina
410.59KB
Zarządzenie Nr 465/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 465/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-29 15:50
Gamza Halina
558.23KB
Zarządzenie Nr 464/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych. Zarządzenie Nr 464/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-28 16:35
Gamza Halina
391.59KB
Zarządzenie Nr 463/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. Zarządzenie Nr 463/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-10-28 16:32
Gamza Halina
412.7KB
Zarządzenie Nr 462/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne. Zarządzenie Nr 462/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-28 16:30
Gamza Halina
412.11KB
Zarządzenie Nr 461/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony. Zarządzenie Nr 461/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-10-28 16:26
Gamza Halina
418.77KB
Zarządzenie Nr 460/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych. Zarządzenie Nr 460/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-28 16:21
Gamza Halina
416.07KB
Zarządzenie Nr 459/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych. Zarządzenie Nr 459/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-10-28 16:19
Gamza Halina
413.78KB
Zarządzenie Nr 458/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych. Zarządzenie Nr 458/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-10-28 16:17
Gamza Halina
573.59KB
Zarządzenie Nr 457/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2020 rok. Zarządzenie Nr 457/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-10-28 16:12
Gamza Halina
781.49KB
Zarządzenie Nr 456/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji. Zarządzenie Nr 456/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-10-28 16:11
Gamza Halina
691.4KB
Zarządzenie Nr 455/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych. Zarządzenie Nr 455/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-10-28 16:04
Gamza Halina
599.53KB
Zarządzenie Nr 454/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Zarządzenie Nr 454/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-10-28 15:56
Gamza Halina
372.14KB
Zarządzenie Nr 453/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku. Zarządzenie Nr 453/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-28 15:54
Gamza Halina
393.83KB
Zarządzenie Nr 452/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 452/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-28 15:47
Gamza Halina
397.97KB
Zarządzenie Nr 451/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 451/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-28 15:46
Gamza Halina
414.32KB
Zarządzenie Nr 450/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 450/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-28 15:42
Gamza Halina
410.42KB
Zarządzenie Nr 449/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 449/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-28 15:41
Gamza Halina
368.44KB
Zarządzenie Nr 448/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 448/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-28 15:38
Gamza Halina
458.97KB
Zarządzenie Nr 447/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 447/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-28 15:37
Gamza Halina
449.46KB
Zarządzenie Nr 446/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 446/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-28 15:33
Gamza Halina
400.73KB
Zarządzenie Nr 445/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 października 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 445/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 października 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-27 10:21
Gamza Halina
265.05KB
Zarządzenie Nr 444/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 444/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-23 16:27
Gamza Halina
459.93KB
Zarządzenie Nr 443/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 443/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-23 16:26
Gamza Halina
417.21KB
Zarządzenie Nr 442/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 442/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-23 16:25
Gamza Halina
434.73KB
Zarządzenie Nr 441/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 441/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-23 16:25
Gamza Halina
418.81KB
Zarządzenie Nr 440/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 440/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-23 16:24
Gamza Halina
439.99KB
Zarządzenie Nr 439/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 439/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-23 16:23
Gamza Halina
404.81KB
Zarządzenie Nr 438/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 438/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-23 16:21
Gamza Halina
479.21KB
Zarządzenie Nr 437/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 437/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-10-23 16:19
Gamza Halina
352.56KB
Zarządzenie Nr 436/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 436/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-10-23 16:15
Gamza Halina
460.44KB
Zarządzenie Nr 435/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 435/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-23 16:12
Gamza Halina
424.75KB
Zarządzenie Nr 434/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 434/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-23 16:08
Gamza Halina
590.33KB
Zarządzenie Nr 433/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 259/12 w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie. Zarządzenie Nr 433/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 259/12 w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-10-23 15:57
Gamza Halina
236.36KB
Zarządzenie Nr 432/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ul. Ligonia 14B, o.Leszczyny. Zarządzenie Nr 432/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ul. Ligonia 14B, o.Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-10-23 15:50
Gamza Halina
519.39KB
Zarządzenie Nr 431/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19. Zarządzenie Nr 431/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-10-23 15:34
Gamza Halina
2.08MB
Zarządzenie Nr 430/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy. Zarządzenie Nr 430/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-10-22 16:47
Gamza Halina
1.96MB
Zarządzenie Nr 429/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy. Zarządzenie Nr 429/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 16:43
Gamza Halina
1.22MB
Zarządzenie Nr 428/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 428/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-10-22 16:37
Gamza Halina
1.06MB
Zarządzenie Nr 427/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów. Zarządzenie Nr 427/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-22 16:34
Gamza Halina
233.39KB
Zarządzenie Nr 426/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o przyjęcie zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii... . Zarządzenie Nr 426/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o przyjęcie zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii... .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 16:24
Gamza Halina
799.82KB
Zarządzenie Nr 425/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 425/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 16:09
Gamza Halina
548.84KB
Zarządzenie Nr 424/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 424/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 16:07
Gamza Halina
367.19KB
Zarządzenie Nr 423/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 423/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 16:04
Gamza Halina
372.6KB
Zarządzenie Nr 422/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 422/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 16:02
Gamza Halina
352.84KB
Zarządzenie Nr 421/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 421/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 15:59
Gamza Halina
438.32KB
Zarządzenie Nr 420/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 420/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-10-22 15:56
Gamza Halina
481.71KB
Zarządzenie Nr 419/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 419/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 15:52
Gamza Halina
388.99KB
Zarządzenie Nr 418/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 418/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 15:31
Gamza Halina
389.65KB
Zarządzenie Nr 417/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 417/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 15:28
Gamza Halina
396.38KB
Zarządzenie Nr 416/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 416/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 15:24
Gamza Halina
405.21KB
Zarządzenie Nr 415/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 415/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 15:23
Gamza Halina
447.33KB
Zarządzenie Nr 414/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 414/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 15:14
Gamza Halina
704.47KB
Zarządzenie Nr 413/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 413/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 15:13
Gamza Halina
550.96KB
Zarządzenie Nr 412/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 412/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 15:07
Gamza Halina
390.38KB
Zarządzenie Nr 411/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 411/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 15:07
Gamza Halina
396.66KB
Zarządzenie Nr 410/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 410/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-22 14:58
Gamza Halina
457.77KB
Zarządzenie Nr 409/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 409/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-10-22 14:49
Gamza Halina
399.19KB
Zarządzenie Nr 408/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 408/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-10-22 14:48
Gamza Halina
391.79KB
Zarządzenie Nr 407/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 407/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 14:44
Gamza Halina
408.07KB
Zarządzenie Nr 406/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 406/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-10-22 14:43
Gamza Halina
408.99KB
Zarządzenie Nr 405/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 405/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-22 14:36
Gamza Halina
640.64KB
Zarządzenie Nr 404/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zarządzenie Nr 404/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-21 16:51
Gamza Halina
3.77MB
Zarządzenie Nr 403/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zarządzenie Nr 403/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-21 16:28
Gamza Halina
291.27KB
Zarządzenie Nr 402/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zarządzenie Nr 402/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-21 16:26
Gamza Halina
272.04KB
Zarządzenie Nr 401/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok. Zarządzenie Nr 401/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-21 16:13
Gamza Halina
1.49MB
Zarządzenie Nr 400/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 400/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-21 16:08
Gamza Halina
3.16MB
Zarządzenie Nr 399/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 399/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-10-07 08:38
Okun Joanna
390.36KB
Zarządzenie Nr 398/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 398/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-10-02 12:14
Gamza Halina
381.26KB
Zarządzenie Nr 397/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 397/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-02 12:11
Gamza Halina
393.21KB
Zarządzenie Nr 396/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 obręb Czuchów i Dębieńsko. Zarządzenie Nr 396/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obręb Czuchów i Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-10-02 12:07
Gamza Halina
1.27MB
Zarządzenie Nr 395/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 395/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-10-02 12:03
Gamza Halina
380.75KB
Zarządzenie Nr 394/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 394/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-02 12:00
Gamza Halina
377.49KB
Zarządzenie Nr 393/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 393/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-10-02 11:57
Gamza Halina
358.56KB
Zarządzenie Nr 392/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 392/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-10-02 11:45
Gamza Halina
409.6KB
Zarządzenie Nr 391/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 391/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-02 11:44
Gamza Halina
408.97KB
Zarządzenie Nr 390/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 390/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 września 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze ( odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-10-02 11:42
Gamza Halina
397.9KB
Zarządzenie Nr 389/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 389/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-10-02 11:34
Gamza Halina
391.22KB
Zarządzenie Nr 388/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 388/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-24 12:54
Okun Joanna
386.58KB
Zarządzenie Nr 387/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 387/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-24 12:53
Okun Joanna
411.01KB
Zarządzenie Nr 386/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 386/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-24 12:53
Okun Joanna
359.63KB
Zarządzenie Nr 385/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 385/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-24 12:52
Okun Joanna
394.86KB
Zarządzenie Nr 384/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 384/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-24 12:52
Okun Joanna
372.59KB
Zarządzenie Nr 383/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 383/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-24 12:51
Okun Joanna
401.63KB
Zarządzenie Nr 382/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 382/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-24 12:51
Okun Joanna
352.62KB
Zarządzenie Nr 381/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 381/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-24 12:51
Okun Joanna
402.42KB
Zarządzenie Nr 380/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 380/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-09-24 12:51
Okun Joanna
363.86KB
Zarządzenie Nr 379/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału ogólnej oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 379/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału ogólnej oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-24 12:47
Okun Joanna
441KB
Zarządzenie Nr 378/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 378/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-24 12:47
Okun Joanna
389.22KB
Zarządzenie Nr 377/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 377/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-24 12:46
Okun Joanna
450.73KB
Zarządzenie Nr 376/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 376/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-24 12:46
Okun Joanna
403.2KB
Zarządzenie Nr 375/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 375/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian z budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-09-24 12:45
Okun Joanna
417.02KB
Zarządzenie Nr 374/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 374/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-23 11:51
Okun Joanna
2.62MB
Zarządzenie Nr 373/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności Zarządzenie Nr 373/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-09-23 11:50
Okun Joanna
423.34KB
Zarządzenie Nr 372/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu Zarządzenie Nr 372/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-17 10:51
Okun Joanna
894.19KB
Zarządzenie Nr 371/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r. Zarządzenie Nr 371/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-17 10:50
Okun Joanna
406.78KB
Zarządzenie Nr 370/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r. Zarządzenie Nr 370/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-17 10:49
Okun Joanna
416.99KB
Zarządzenie Nr 369/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r. Zarządzenie Nr 369/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-09-17 10:49
Okun Joanna
408.28KB
Zarządzenie Nr 368/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r. Zarządzenie Nr 368/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-09-17 10:45
Okun Joanna
572.43KB
Zarządzenie Nr 367/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r. Zarządzenie Nr 367/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-09-17 10:45
Okun Joanna
563.1KB
Zarządzenie Nr 366/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomościach gruntowych w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko) Zarządzenie Nr 366/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomościach gruntowych w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-14 12:56
Okun Joanna
850.74KB
Zarządzenie Nr 365/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko Zarządzenie Nr 365/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-14 12:55
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 364/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko) Zarządzenie Nr 364/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-09-14 12:54
Okun Joanna
692.56KB
Zarządzenie Nr 363/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 363/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-11 13:47
Okun Joanna
671.13KB
Zarządzenie Nr 362/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwieczeniowych Zarządzenie Nr 362/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwieczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-11 13:46
Okun Joanna
305.28KB
Zarządzenie Nr 361/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 361/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-09-11 13:44
Okun Joanna
3.24MB
Zarządzenie Nr 360/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za pierwsze półrocze 2020 r. Zarządzenie Nr 360/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za pierwsze półrocze 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-11 13:43
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie 359/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie 359/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-11 13:42
Okun Joanna
423.32KB
Zarządzenie 358/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie 358/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-11 13:42
Okun Joanna
349.46KB
Zarządzenie 357/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie 357/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-11 13:41
Okun Joanna
382.34KB
Zarządzenie 356/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie 356/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-09-11 13:41
Okun Joanna
381.76KB
Zarządzenie 355/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie 355/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-11 13:40
Okun Joanna
2.47MB
Zarządzenie 354/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie 354/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-11 13:39
Okun Joanna
3.28MB
Zarządzenie 353/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie 353/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-11 13:38
Okun Joanna
369.07KB
Zarządzenie 352/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie 352/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-11 13:37
Okun Joanna
388.14KB
Zarządzenie Nr 351/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2020 roku Zarządzenie Nr 351/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-09-11 12:56
Okun Joanna
352.26KB
Zarządzenie Nr 350/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 350/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-11 12:51
Okun Joanna
792.59KB
Zarządzenie Nr 349/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałyc Zarządzenie Nr 349/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałyc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-11 12:50
Okun Joanna
692.82KB
Zarządzenie Nr 348/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 348/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-11 12:48
Okun Joanna
455.67KB
Zarządzenie Nr 347/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 347/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-09-11 12:24
Okun Joanna
1.4MB
Zarządzenie Nr 346/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami Zarządzenie Nr 346/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-11 12:23
Okun Joanna
506.9KB
Zarządzenie Nr 345/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 345/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-11 12:22
Okun Joanna
913.52KB
Zarządzenie Nr 344/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka Zarządzenie Nr 344/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-11 12:22
Okun Joanna
205.85KB
Zarządzenie Nr 343/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 343/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-11 12:21
Okun Joanna
904.97KB
Zarządzenie Nr 342/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 323/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 342/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 323/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-11 12:20
Okun Joanna
0.97MB
Zarządzenie Nr 341/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 341/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-11 09:31
Okun Joanna
795.41KB
Zarządzenie Nr 340/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 340/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-10 09:51
Okun Joanna
378.93KB
Zarządzenie Nr 339/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 339/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-10 09:49
Okun Joanna
391.75KB
Zarządzenie Nr 338/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 338/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-10 09:49
Okun Joanna
382.82KB
Zarządzenie Nr 337/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 337/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-10 09:49
Okun Joanna
370.76KB
Zarządzenie Nr 336/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 336/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-10 09:48
Okun Joanna
397.15KB
Zarządzenie Nr 335/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 335/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-10 09:44
Okun Joanna
391.53KB
Zarządzenie Nr 334/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 334/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-10 09:42
Okun Joanna
405.85KB
Zarządzenie Nr 333/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 333/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-10 09:42
Okun Joanna
407.06KB
Zarządzenie Nr 332/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 332/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-10 09:41
Okun Joanna
457.19KB
Zarządzenie Nr 331/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 331/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-10 09:40
Okun Joanna
410.56KB
Zarządzenie Nr 330/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 330/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-10 09:38
Okun Joanna
736.56KB
Zarządzenie Nr 329/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Zarządzenie Nr 329/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-10 09:33
Okun Joanna
21.65MB
Zarządzenie Nr 328/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko Zarządzenie Nr 328/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-08-31 12:51
Okun Joanna
4.55MB
Zarządzenie Nr 327/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Zarządzenie Nr 327/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-08-24 13:42
Gamza Halina
1.73MB
Zarządzenie Nr 326/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców gminy o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2021 roku. Zarządzenie Nr 326/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców gminy o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-24 13:32
Gamza Halina
1.65MB
Zarządzenie Nr 325/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z 22 sierpnia 2017 roku dot. określenia wzoru wniosków, wzoru umowy o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych. Zarządzenie Nr 325/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z 22 sierpnia 2017 roku dot. określenia wzoru wniosków, wzoru umowy o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-08-24 13:30
Gamza Halina
404KB
Zarządzenie Nr 324/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 324/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-08-24 13:21
Gamza Halina
6.87MB
Zarządzenie Nr 323/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 323/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-08-24 13:18
Gamza Halina
7.73MB
Zarządzenie Nr 322/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 322/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-08-24 13:15
Gamza Halina
886.02KB
Zarządzenie Nr 321/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 r., w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dot. zmiany uchwały Nr XV/165/19 ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Zarządzenie Nr 321/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2020 r., w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dot. zmiany uchwały Nr XV/165/19 ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-19 11:47
Gamza Halina
1.17MB
Zarządzenie Nr 320/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 320/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-08-07 08:51
Okun Joanna
371.2KB
Zarządzenie Nr 319/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 319/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-08-07 08:51
Okun Joanna
369.08KB
Zarządzenie Nr 318/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 318/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-08-07 08:50
Okun Joanna
349.84KB
Zarządzenie Nr 317/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 317/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-08-07 08:50
Okun Joanna
366.53KB
Zarządzenie Nr 316/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 316/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-08-07 08:50
Okun Joanna
494.15KB
Zarządzenie Nr 315/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zarządzenie Nr 315/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-08-07 08:49
Okun Joanna
416.42KB
Zarządzenie Nr 314/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 314/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-08-07 08:48
Okun Joanna
380.67KB
Zarządzenie Nr 313/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 313/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-08-07 08:47
Okun Joanna
399.84KB
Zarządzenie Nr 312/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 312/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-08-07 08:47
Okun Joanna
395.66KB
Zarządzenie Nr 311/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 311/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-08-07 08:47
Okun Joanna
438.41KB
Zarządzenie Nr 310/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 310/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-08-07 08:46
Okun Joanna
398.54KB
Zarządzenie Nr 309/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 309/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-08-07 08:46
Okun Joanna
557.52KB
Zarządzenie Nr 308/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2020 roku Zarządzenie Nr 308/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-08-07 08:58
Okun Joanna
3.8MB
Zarządzenie Nr 307/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 307/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-06 13:17
Okun Joanna
390.87KB
Zarządzenie Nr 306/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 306/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-08-06 13:15
Okun Joanna
324.54KB
Zarządzenie Nr 305/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 305/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-04 11:32
Okun Joanna
2.36MB
Zarządzenie Nr 304/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 304/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-08-04 11:31
Okun Joanna
3.01MB
Zarządzenie Nr 303/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 303/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-08-04 11:28
Okun Joanna
380.39KB
Zarządzenie Nr 302/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 302/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-08-04 11:28
Okun Joanna
365.52KB
Zarządzenie Nr 301/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 301/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-08-04 11:28
Okun Joanna
368.25KB
Zarządzenie Nr 300/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 300/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-08-04 11:27
Okun Joanna
408.6KB
Zarządzenie Nr 299/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 299/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-08-04 11:27
Okun Joanna
402.79KB
Zarządzenie Nr 298/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 298/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-08-04 11:27
Okun Joanna
393.59KB
Zarządzenie Nr 297/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 297/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-08-04 11:26
Okun Joanna
423.19KB
Zarządzenie Nr 296/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 296/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-08-04 11:25
Okun Joanna
416.93KB
Zarządzenie Nr 295/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGM w Czerwionce-Leszczynach - Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 295/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGM w Czerwionce-Leszczynach - Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-04 11:24
Okun Joanna
351.2KB
Zarządzenie Nr 294/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 3 Zarządzenie Nr 294/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-08-04 11:23
Okun Joanna
290.5KB
Zarządzenie Nr 293/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. Zarządzenie Nr 293/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-28 11:18
Okun Joanna
401.12KB
Zarządzenie Nr 292/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 292/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-28 11:17
Okun Joanna
393.18KB
Zarządzenie Nr 291/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 291/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-28 11:17
Okun Joanna
397.06KB
Zarządzenie Nr 290/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 290/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-07-28 11:16
Okun Joanna
416.39KB
Zarządzenie Nr 289/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 289/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-28 11:16
Okun Joanna
396.98KB
Zarządzenie Nr 288/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 288/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-28 11:16
Okun Joanna
398.56KB
Zarządzenie Nr 287/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 287/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-28 11:15
Okun Joanna
418.54KB
Zarządzenie Nr 286/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 286/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-28 11:15
Okun Joanna
415.94KB
Zarządzenie Nr 285/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 285/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-28 11:14
Okun Joanna
582.06KB
Zarządzenie Nr 284/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 284/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-07-28 11:14
Okun Joanna
585.3KB
Zarządzenie Nr 283/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 283/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-28 11:14
Okun Joanna
1.13MB
Zarządzenie Nr 282/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 282/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-28 11:13
Okun Joanna
269.07KB
Zarządzenie Nr 281/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny Zarządzenie Nr 281/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-28 11:07
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie Nr 280/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 3244/169, 3245/169, 3246/169 położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego Zarządzenie Nr 280/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek nr 3244/169, 3245/169, 3246/169 położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Chrobrego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-28 11:05
Okun Joanna
489.73KB
Zarządzenie Nr 279/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie byłego zwałowiska KWK Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 279/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie byłego zwałowiska KWK "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-28 11:02
Okun Joanna
458.74KB
Zarządzenie Nr 278/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy dla pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny za święta przypadające w sobotę Zarządzenie Nr 278/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy dla pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny za święta przypadające w sobotę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-07-28 10:55
Okun Joanna
319.12KB
Zarządzenie Nr 277/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 277/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-28 10:54
Okun Joanna
338.96KB
Zarządzenie Nr 276/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 276/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-07-22 11:57
Okun Joanna
823.59KB
Zarządzenie Nr 275/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 275/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-07-22 11:53
Okun Joanna
396.17KB
Zarządzenie Nr 274/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 274/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-22 11:52
Okun Joanna
399.01KB
Zarządzenie Nr 273/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 273/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-07-22 11:52
Okun Joanna
386.46KB
Zarządzenie Nr 272/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 272/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-07-22 11:51
Okun Joanna
380.66KB
Zarządzenie Nr 271/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 271/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-22 11:51
Okun Joanna
405.6KB
Zarządzenie Nr 270/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zarządzenie Nr 270/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-22 11:15
Okun Joanna
4.83MB
Zarządzenie Nr 269/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzieleni pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 269/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzieleni pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-22 10:54
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 268/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami Zarządzenie Nr 268/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie występowania przed sądami, organami oraz wszelkimi instytucjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-22 10:39
Okun Joanna
522.33KB
Zarządzenie Nr 267/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyk Zarządzenie Nr 267/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-22 10:30
Okun Joanna
203.33KB
Zarządzenie Nr 266/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz Szkoły Podstawowej Zarządzenie Nr 266/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz Szkoły Podstawowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-07-22 10:25
Okun Joanna
678.39KB
Zarządzenie Nr 265/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej Zarządzenie Nr 265/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-17 11:44
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 264/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 264/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-17 11:42
Okun Joanna
377.68KB
Zarządzenie Nr 263/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 263/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-17 11:41
Okun Joanna
622.46KB
Zarządzenie Nr 262/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 262/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-17 11:36
Okun Joanna
385.11KB
Zarządzenie Nr 261/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 261/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 11:36
Okun Joanna
395.21KB
Zarządzenie Nr 260/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 260/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-17 11:36
Okun Joanna
386.99KB
Zarządzenie Nr 259/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 259/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 11:35
Okun Joanna
525.77KB
Zarządzenie Nr 258/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 258/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 11:35
Okun Joanna
474.03KB
Zarządzenie Nr 257/20 z dnia 13 lipca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2020/2021 Zarządzenie Nr 257/20 z dnia 13 lipca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-17 11:34
Okun Joanna
300.8KB
Zarządzenie Nr 256/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej, położonej w w Czerwionce-Leszczynach, w obrębie Czerwionka na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej Zarządzenie Nr 256/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej, położonej w w Czerwionce-Leszczynach, w obrębie Czerwionka na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 11:32
Okun Joanna
575.49KB
Zarządzenie Nr 255/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 255/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 11:30
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 254/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 254/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 11:29
Okun Joanna
438.47KB
Zarządzenie Nr 253/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 253/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-07-17 11:29
Okun Joanna
376.28KB
Zarządzenie Nr 252/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 252/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-07-17 11:29
Okun Joanna
472.3KB
Zarządzenie Nr 251/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 251/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-17 11:28
Okun Joanna
614.84KB
Zarządzenie Nr 250/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 250/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-07-17 11:28
Okun Joanna
692.24KB
Zarządzenie Nr 249/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych znaków holograficznych zabezpieczających wydane zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta RP Zarządzenie Nr 249/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych znaków holograficznych zabezpieczających wydane zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 11:27
Okun Joanna
305.45KB
Zarządzenie Nr 248/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich Zarządzenie Nr 248/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 11:27
Okun Joanna
302.6KB
Zarządzenie Nr 247/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich Zarządzenie Nr 247/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Szmelich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-17 11:25
Okun Joanna
250.66KB
Zarządzenie Nr 246/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Mar Zarządzenie Nr 246/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Mar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-17 11:24
Okun Joanna
202.45KB
Zarządzenie Nr 245/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/20 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczącego powołania operatorów informatycznej obsługi OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Nr 245/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/20 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczącego powołania operatorów informatycznej obsługi OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-17 11:39
Okun Joanna
597.25KB
Zarządzenie Nr 244/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 244/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-17 11:22
Okun Joanna
891.01KB
Zarządzenie Nr 243/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 243/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-17 11:21
Okun Joanna
665.04KB
Zarządzenie Nr 242/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 242/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-17 11:19
Okun Joanna
605.02KB
Zarządzenie Nr 241/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 241/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 11:19
Okun Joanna
650.99KB
Zarządzenie Nr 240/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 240/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-17 11:17
Okun Joanna
374.53KB
Zarządzenie Nr 239/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 239/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 11:16
Okun Joanna
718.66KB
Zarządzenie Nr 238/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci do ZSS w dzielnicy Leszczyny, SP nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz SP w Przegędzy... Zarządzenie Nr 238/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do ZSS w dzielnicy Leszczyny, SP nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz SP w Przegędzy...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-17 11:15
Okun Joanna
698.45KB
Zarządzenie Nr 237/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lipca 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny z celu przeciwdziałania COVID-19 z późn. zm. Zarządzenie Nr 237/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lipca 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny z celu przeciwdziałania COVID-19 z późn. zm.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-17 11:14
Okun Joanna
249.63KB
Zarządzenie Nr 236/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lipca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 236/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lipca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-17 11:13
Okun Joanna
590.04KB
Zarządzenie Nr 235/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zarządzenie Nr 235/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 11:13
Okun Joanna
384.59KB
Zarządzenie Nr 234/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 234/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-17 11:11
Okun Joanna
371.65KB
Zarządzenie Nr 233/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 233/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 11:11
Okun Joanna
327.43KB
Zarządzenie Nr 232/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 232/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 11:10
Okun Joanna
388.83KB
Zarządzenie Nr 231/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Ewy Salamon Zarządzenie Nr 231/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Ewy Salamon
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-17 11:03
Okun Joanna
271.84KB
Zarządzenie Nr 230/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Zgoll-Rybki Zarządzenie Nr 230/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Zgoll-Rybki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 11:02
Okun Joanna
274.9KB
Zarządzenie Nr 229/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzaty Fojcik-Wolnej Zarządzenie Nr 229/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzaty Fojcik-Wolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 11:02
Okun Joanna
279.95KB
Zarządzenie Nr 228/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Papiernik Zarządzenie Nr 228/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Papiernik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-17 11:01
Okun Joanna
273.75KB
Zarządzenie Nr 227/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Wrożyny Zarządzenie Nr 227/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Wrożyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-17 11:01
Okun Joanna
292.27KB
Zarządzenie Nr 226/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Alicji Machy Zarządzenie Nr 226/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Alicji Machy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-07-17 11:01
Okun Joanna
272.66KB
Zarządzenie Nr 225/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Patrycji Lip Zarządzenie Nr 225/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Patrycji Lip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-17 11:00
Okun Joanna
270.94KB
Zarządzenie Nr 224/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Joanny Muras Zarządzenie Nr 224/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Joanny Muras
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-07-17 10:57
Okun Joanna
306.84KB
Zarządzenie Nr 223/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 223/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-17 10:56
Okun Joanna
2.14MB
Zarządzenie Nr 222/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 222/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 10:55
Okun Joanna
2.75MB
Zarządzenie Nr 221/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 221/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 10:54
Okun Joanna
293.95KB
Zarządzenie Nr 220/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 220/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-17 10:53
Okun Joanna
334.39KB
Zarządzenie Nr 219/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 219/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-17 10:52
Okun Joanna
590.08KB
Zarządzenie Nr 218/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka Zarządzenie Nr 218/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-17 10:51
Okun Joanna
242.52KB
Zarządzenie Nr 217/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie doręczania przez pracowników urzędu pakietów wyborczych wyborcom w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz wzorów kart doręczeń Zarządzenie Nr 217/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie doręczania przez pracowników urzędu pakietów wyborczych wyborcom w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz wzorów kart doręczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-17 10:48
Okun Joanna
1.92MB
Zarządzenie Nr 216/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 216/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-07-17 10:48
Okun Joanna
342.56KB
Zarządzenie Nr 215/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 215/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 10:47
Okun Joanna
371.77KB
Zarządzenie Nr 214/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 214/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-17 10:47
Okun Joanna
363.23KB
Zarządzenie Nr 213/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 213/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2020 r. w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-17 10:46
Okun Joanna
421.11KB
Zarządzenie Nr 212/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny z celu przeciwdziałania COVID-19 Zarządzenie Nr 212/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników UGiM Czerwionka-Leszczyny z celu przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 10:45
Okun Joanna
346.22KB
Zarządzenie Nr 211/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących Zarządzenie Nr 211/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-17 09:33
Okun Joanna
674.61KB
Zarządzenie Nr 210/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 1 Zarządzenie Nr 210/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-07-17 09:31
Okun Joanna
656.17KB
Zarządzenie Nr 209/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 209/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-17 09:29
Okun Joanna
371.51KB
Zarządzenie Nr 208/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 208/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-17 09:29
Okun Joanna
379.32KB
Zarządzenie Nr 207/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 207/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-17 09:28
Okun Joanna
411.26KB
Zarządzenie Nr 206/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 206/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-17 09:28
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 205/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zespołu wyborczego powołanego w dnu 5 czerwca 2020 r. w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Nr 205/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zespołu wyborczego powołanego w dnu 5 czerwca 2020 r. w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-07-17 08:39
Okun Joanna
1.78MB
Zarządzenie Nr 204/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach Zarządzenie Nr 204/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-29 17:35
Okun Joanna
657.71KB
Zarządzenie Nr 203/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 203/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-29 17:31
Okun Joanna
324.54KB
Zarządzenie Nr 202/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 202/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-06-29 17:31
Okun Joanna
330.3KB
Zarządzenie Nr 201/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 201/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-29 17:31
Okun Joanna
377.17KB
Zarządzenie Nr 200/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 200/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-29 17:30
Okun Joanna
439.25KB
Zarządzenie Nr 199/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Nr 199/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-29 17:29
Okun Joanna
0.96MB
Zarządzenie Nr 198/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 198/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-29 17:27
Okun Joanna
278.62KB
Zarządzenie Nr 197/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2020/2021 Zarządzenie Nr 197/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-06-29 17:27
Okun Joanna
803.39KB
Zarządzenie Nr 196/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów i Czerwionka na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej Zarządzenie Nr 196/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów i Czerwionka na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-29 17:25
Okun Joanna
172.38KB
Zarządzenie Nr 195/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora gminnej obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Nr 195/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora gminnej obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-06-29 17:24
Okun Joanna
890.88KB
Zarządzenie Nr 194/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 194/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-06-29 17:23
Okun Joanna
198.31KB
Zarządzenie Nr 193/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 193/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-06-29 17:22
Okun Joanna
278.88KB
Zarządzenie Nr 192/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 192/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-06-19 10:50
Okun Joanna
401.97KB
Zarządzenie Nr 191/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 191/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-06-19 10:50
Okun Joanna
368.57KB
Zarządzenie Nr 190/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 190/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-06-19 10:49
Okun Joanna
363.1KB
Zarządzenie Nr 189/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 189/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-06-19 10:40
Okun Joanna
497.22KB
Zarządzenie Nr 188/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 188/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-19 10:38
Okun Joanna
538.64KB
Zarządzenie Nr 187/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 187/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-06-19 10:32
Okun Joanna
60.48KB
Zarządzenie Nr 186/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Nr 186/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-06-19 10:31
Okun Joanna
64.28KB
Zarządzenie Nr 185/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 185/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-19 10:30
Okun Joanna
159.69KB
Zarządzenie Nr 184/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 184/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-06-19 10:29
Okun Joanna
163.81KB
Zarządzenie Nr 183/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 183/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-19 10:28
Okun Joanna
65.8KB
Zarządzenie Nr 182/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 182/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-06-19 10:27
Okun Joanna
74.5KB
Zarządzenie Nr 181/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 181/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-06-19 10:25
Okun Joanna
445.3KB
Zarządzenie Nr 180/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu Zarządzenie Nr 180/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-06-19 10:23
Okun Joanna
534.73KB
Zarządzenie Nr 179/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Marcina Janużyk - p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach do zawarcia w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Porozumienia dotyczącego zwrotu nakładów poniesionych przez Wiolettę i Piotra Sadowskich Zarządzenie Nr 179/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Marcina Janużyk - p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach do zawarcia w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Porozumienia dotyczącego zwrotu nakładów poniesionych przez Wiolettę i Piotra Sadowskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-06-12 11:53
Okun Joanna
70.26KB
Zarządzenie Nr 178/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzani dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 178/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzani dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-12 11:51
Okun Joanna
67.21KB
Zarządzenie Nr 177/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 177/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-12 11:23
Okun Joanna
2.25MB
Zarządzenie Nr 176/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 176/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-12 11:23
Okun Joanna
2.9MB
Zarządzenie Nr 175/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 175/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-12 11:22
Okun Joanna
374.39KB
Zarządzenie Nr 174/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 174/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-12 11:21
Okun Joanna
393.41KB
Zarządzenie Nr 173/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 173/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-06-12 11:21
Okun Joanna
426.98KB
Zarządzenie Nr 172/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019 oraz innych danych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 172/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019 oraz innych danych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-06-12 11:19
Okun Joanna
3.84MB
Zarządzenie Nr 171/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 171/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-06-12 11:18
Okun Joanna
430.12KB
Zarządzenie Nr 170/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 170/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-12 11:18
Okun Joanna
845.43KB
Zarządzenie Nr 169/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 169/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-06-12 11:17
Okun Joanna
468.4KB
Zarządzenie Nr 168/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 168/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-06-12 10:56
Okun Joanna
737.9KB
Zarządzenie Nr 167/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 167/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-06-12 10:55
Okun Joanna
379.22KB
Zarządzenie Nr 166/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 166/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-06-12 10:55
Okun Joanna
463KB
Zarządzenie Nr 165/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 165/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-12 10:51
Okun Joanna
396.03KB
Zarządzenie Nr 164/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 164/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-12 10:51
Okun Joanna
457.75KB
Zarządzenie Nr 163/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 163/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-06-12 10:50
Okun Joanna
468.88KB
Zarządzenie Nr 162/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 162/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-06-12 10:50
Okun Joanna
393.65KB
Zarządzenie Nr 161/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 161/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-12 10:50
Okun Joanna
400.77KB
Zarządzenie Nr 160/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 160/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-12 10:50
Okun Joanna
398.89KB
Zarządzenie Nr 159/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 159/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-12 10:49
Okun Joanna
400.92KB
Zarządzenie Nr 158/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 158/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-06-12 10:49
Okun Joanna
400.05KB
Zarządzenie Nr 157/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 157/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-06-12 10:49
Okun Joanna
365.55KB
Zarządzenie Nr 156/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz lokalu użytkowego w budynku gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej Zarządzenie Nr 156/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz lokalu użytkowego w budynku gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-06-12 10:48
Okun Joanna
664.52KB
Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-12 09:45
Okun Joanna
283.44KB
Zarządzenie Nr 154/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 154/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-12 09:40
Okun Joanna
0.93MB
Zarządzenie Nr 153/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 153/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-06-12 09:39
Okun Joanna
267.75KB
Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19 Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w celu przeciwdziałania COVID-19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-06-12 09:32
Okun Joanna
2.54MB
Zarządzenie Nr 151/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 151/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-27 17:46
Okun Joanna
893.38KB
Zarządzenie Nr 150/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 150/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-27 17:45
Okun Joanna
379KB
Zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-05-27 17:45
Okun Joanna
415.21KB
Zarządzenie Nr 148/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 148/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-05-27 17:44
Okun Joanna
420.65KB
Zarządzenie Nr 147/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 147/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-05-27 17:43
Okun Joanna
402.19KB
Zarządzenie Nr 146/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r .                                                                  dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 146/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 r . dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-05-27 17:42
Okun Joanna
518.38KB
Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-05-27 17:39
Okun Joanna
278.68KB
Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2019. Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-05-20 15:46
Gamza Halina
209.88KB
Zarządzenie Nr 143/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2019. Zarządzenie Nr 143/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-05-20 15:45
Gamza Halina
214.3KB
Zarządzenie Nr 142/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 142/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-05-20 15:41
Gamza Halina
222.11KB
Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-05-14 12:09
Gamza Halina
374.1KB
Zarządzenie Nr 140/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 140/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-05-14 12:08
Gamza Halina
398.14KB
Zarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 maja 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-05-14 11:48
Gamza Halina
559.27KB
Zarządzenie Nr 138/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 maja 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 563/16 z 21 listopada 2016 r., o ustalenie stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy. Zarządzenie Nr 138/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 maja 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 563/16 z 21 listopada 2016 r., o ustalenie stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-05-14 11:47
Gamza Halina
285.2KB
Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie byłego zwałowiska KWK Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie byłego zwałowiska KWK "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-05-14 11:42
Gamza Halina
452.97KB
Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-05-14 11:39
Gamza Halina
253.57KB
Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-05-08 10:56
Gamza Halina
412.52KB
Zarządzenie Nr 134/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 134/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-08 10:55
Gamza Halina
1.79MB
Zarządzenie Nr 133/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 133/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 maja 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-05-08 10:52
Gamza Halina
417.63KB
Zarządzenie Nr 132/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 132/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-05-08 10:49
Gamza Halina
336.49KB
Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-05-08 10:48
Gamza Halina
514.98KB
Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-05-08 10:47
Gamza Halina
549.49KB
Zarządzenie Nr 129/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. Zarządzenie Nr 129/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec I kwartału 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-05-08 10:32
Gamza Halina
392.18KB
Zarządzenie Nr 128/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 128/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-05-08 10:29
Gamza Halina
1.99MB
Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-08 10:27
Gamza Halina
2.76MB
Zarządzenie Nr 126/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 126/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-05-08 10:20
Gamza Halina
496.82KB
Zarządzenie Nr 125/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 125/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-08 10:19
Gamza Halina
876.7KB
Zarządzenie Nr 124/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka. Zarządzenie Nr 124/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zatrudnienia na stanowisku p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Pana Marcina Janużyka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-05-08 10:17
Gamza Halina
201.89KB
Zarządzenie Nr 123/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 676/14 z 31 grudnia 2014 r., określenie zasad użytkowania samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu i gospodarki paliwami płynnymi. Zarządzenie Nr 123/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 676/14 z 31 grudnia 2014 r., określenie zasad użytkowania samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu i gospodarki paliwami płynnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-05-08 10:15
Gamza Halina
486.51KB
Zarządzenie Nr 122/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 122/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-05-08 10:10
Gamza Halina
409.15KB
Zarządzenie Nr 121/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 121/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-08 10:04
Gamza Halina
610.39KB
Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu. Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2020 r., w sprawie udzielenia upoważnienia do odbioru oraz potwierdzania dokumentów złożonych do Urzędu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-05-08 10:02
Gamza Halina
231.04KB
Zarządzenie Nr 119/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Zarządzenie Nr 119/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-04-20 13:17
Gamza Halina
819.1KB
Zarządzenie Nr 118/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 118/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-04-20 13:12
Gamza Halina
2.95MB
Zarządzenie Nr 117/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Nr X/113/11 z 22 czerwca 2011 r., dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 117/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Nr X/113/11 z 22 czerwca 2011 r., dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-04-20 13:02
Gamza Halina
1.59MB
Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-04-20 12:55
Gamza Halina
496.68KB
Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-04-20 12:51
Gamza Halina
471.42KB
Zarządzenie Nr 114/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 114/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-04-20 12:47
Gamza Halina
663.7KB
Zarządzenie Nr 113/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 kwietnia 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działek nr 2328/302 oraz 2329/302 położonych w Dębieńsku ul. Odrodzenia. Zarządzenie Nr 113/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 kwietnia 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działek nr 2328/302 oraz 2329/302 położonych w Dębieńsku ul. Odrodzenia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-04-10 09:03
Gamza Halina
481.75KB
Zarządzenie Nr 112/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2020 r., dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach... Zarządzenie Nr 112/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2020 r., dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-04-08 14:04
Gamza Halina
1.46MB
Zarządzenie Nr 111/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 111/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-04-07 14:40
Gamza Halina
369.99KB
Zarządzenie Nr 110/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 110/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-04-07 14:38
Gamza Halina
376.38KB
Zarządzenie Nr 109/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 109/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-04-07 14:37
Gamza Halina
712.22KB
Zarządzenie Nr 108/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 108/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-04-07 14:36
Gamza Halina
548.28KB
Zarządzenie Nr 107/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2020 r., w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok. Zarządzenie Nr 107/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2020 r., w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-04-07 14:26
Gamza Halina
558.43KB
Zarządzenie Nr 106/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2020 r., w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Furgoła 71. Zarządzenie Nr 106/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2020 r., w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Furgoła 71.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-03-31 13:07
Gamza Halina
263.16KB
Zarządzenie Nr 105/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2020 r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 105/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2020 r., w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-31 12:28
Gamza Halina
548.96KB
Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-03-27 13:54
Gamza Halina
402.5KB
Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-03-27 13:52
Gamza Halina
419.59KB
Zarządzenie Nr 102/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie Nr 102/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-03-27 13:50
Gamza Halina
1.75MB
Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019. Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-03-27 13:48
Gamza Halina
1.53MB
Zarządzenie Nr 100/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Książenic na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej. Zarządzenie Nr 100/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Książenic na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-03-26 14:16
Gamza Halina
715.13KB
Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 marca 2020 r., w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-05-05 14:32
Pala Łukasz
27.69MB
Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 marca 2020 r., w sprawie zabezpieczenia obiektów jednostek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 marca 2020 r., w sprawie zabezpieczenia obiektów jednostek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-24 12:25
Gamza Halina
260.9KB
Zarządzenie Nr 97/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 marca 2020 r., dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zarządzenie Nr 97/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 marca 2020 r., dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-20 09:27
Gamza Halina
1.07MB
Zarządzenie Nr 96/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym. Zarządzenie Nr 96/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-20 09:25
Gamza Halina
2.66MB
Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-03-20 09:14
Gamza Halina
382.03KB
Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-03-20 09:13
Gamza Halina
359.7KB
Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego. Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-20 09:11
Gamza Halina
485.1KB
Zarządzenie Nr 92/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 92/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-20 09:08
Gamza Halina
403.64KB
Zarządzenie Nr 91/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 91/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-20 09:06
Gamza Halina
413.86KB
Zarządzenie Nr 90/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 90/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-03-20 09:01
Gamza Halina
426.41KB
Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 marca 2020 r., w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia projektów organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina. Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 marca 2020 r., w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia projektów organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
20-03-20 08:59
Gamza Halina
1.18MB
Zarządzenie Nr 88/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 marca 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/20 z 8 stycznia 2020 r., dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów o naborze do publicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Zarządzenie Nr 88/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 marca 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/20 z 8 stycznia 2020 r., dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów o naborze do publicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-18 11:40
Gamza Halina
562.59KB
Zarządzenie Nr 87/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2136/118 położonej w Stanowicach przy ul. Czynu Społecznego. Zarządzenie Nr 87/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2136/118 położonej w Stanowicach przy ul. Czynu Społecznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-18 11:35
Gamza Halina
468.2KB
Zarządzenie Nr 86/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie zabezpieczenia obiektów jednostek oświatowych w okresie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zarządzenie Nr 86/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie zabezpieczenia obiektów jednostek oświatowych w okresie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-03-18 11:25
Gamza Halina
300.79KB
Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko. Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 marca 2020 r., w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-03-18 11:17
Gamza Halina
7.86MB
Zarządzenie Nr 84/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr 84/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-03-18 11:13
Gamza Halina
644.14KB
Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-18 11:11
Gamza Halina
590.26KB
Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy. Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-03-18 11:09
Gamza Halina
586.17KB
Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-18 11:00
Gamza Halina
637.33KB
Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-18 10:51
Gamza Halina
351.95KB
Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-03-18 10:48
Gamza Halina
760.91KB
Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-18 10:47
Gamza Halina
373.48KB
Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-03-18 10:35
Gamza Halina
484.08KB
Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-03-18 10:33
Gamza Halina
582.41KB
Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-03-18 10:31
Gamza Halina
0.9MB
Zarządzenie Nr 74/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 74/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 marca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-18 10:17
Gamza Halina
498.21KB
Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-18 10:16
Gamza Halina
608.92KB
Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Chrobrego, obręb Czerwionka. Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Chrobrego, obręb Czerwionka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-18 10:11
Gamza Halina
863.4KB
Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury. Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-18 10:08
Gamza Halina
333.75KB
Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 marca 2020 r., w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku. Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 marca 2020 r., w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-18 10:04
Gamza Halina
285.2KB
Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-03-05 13:26
Okun Joanna
344.15KB
Zarządzenie Nr 68/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 68/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-03-05 13:25
Okun Joanna
333.62KB
Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-05 13:25
Okun Joanna
738.67KB
Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-03-05 13:23
Okun Joanna
1.63MB
Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-03-04 08:50
Okun Joanna
2.72MB
Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania w UGiM Czerwionka-|Leszczyny i gminnych jednostkach organizacyjnych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania w UGiM Czerwionka-|Leszczyny i gminnych jednostkach organizacyjnych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-04 08:49
Okun Joanna
481.66KB
Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-03-04 08:44
Okun Joanna
372KB
Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-03-04 08:44
Okun Joanna
367.98KB
Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-03-04 08:43
Okun Joanna
377.52KB
Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-03-04 08:43
Okun Joanna
373.45KB
Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-03-04 08:37
Okun Joanna
449.69KB
Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-02-25 12:42
Okun Joanna
257.69KB
Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-02-20 12:26
Okun Joanna
342.4KB
Zarządzenie Nr 56/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 56/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-02-20 12:23
Okun Joanna
436.43KB
Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 386/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do używania przez organy jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomieszczeń, znajdujących się w w obiektach przekazanych w trwały zarząd Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 386/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do używania przez organy jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomieszczeń, znajdujących się w w obiektach przekazanych w trwały zarząd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-02-20 12:23
Okun Joanna
343.36KB
Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-02-20 12:20
Okun Joanna
1.31MB
Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-02-20 12:18
Okun Joanna
441.5KB
Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy w części odpowiadającej 1/2 udziału w prawie własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy w części odpowiadającej 1/2 udziału w prawie własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-02-20 12:17
Okun Joanna
3.76MB
Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2020 r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2020 r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-02-20 12:15
Okun Joanna
334.73KB
Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-02-20 12:14
Okun Joanna
406.05KB
Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-02-20 12:14
Okun Joanna
390.99KB
Zarządzenie Nr 48/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 48/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-02-20 12:13
Okun Joanna
417.48KB
Zarządzenie Nr 47/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 47/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-02-20 12:11
Okun Joanna
436.11KB
Zarządzenie Nr 46/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XIV/159/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zarządzenie Nr 46/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XIV/159/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-02-20 12:10
Okun Joanna
222.66KB
Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/50/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/50/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-02-20 12:06
Okun Joanna
1.45MB
Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r. Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-02-20 11:54
Okun Joanna
504.41KB
Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-02-20 11:50
Okun Joanna
429.45KB
Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-02-20 11:49
Okun Joanna
447.04KB
Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-02-20 11:48
Okun Joanna
455.05KB
Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-02-20 11:48
Okun Joanna
436.53KB
Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-02-20 11:47
Okun Joanna
423.5KB
Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-02-20 11:42
Okun Joanna
442.8KB
Zarządzenie Nr 37/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 37/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-02-20 11:41
Okun Joanna
1.24MB
Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-02-20 11:40
Okun Joanna
605.33KB
Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na koniec IV kwartału 2019 roku Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-02-04 10:43
Okun Joanna
346.93KB
Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji, wymiar czasu pracy - 3/4 etatu Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji, wymiar czasu pracy - 3/4 etatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-02-04 10:42
Okun Joanna
83.16KB
Zarządzenie Nr 33/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji, pełny wymiar czasu pracy Zarządzenie Nr 33/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Edukacji, pełny wymiar czasu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-02-04 10:41
Okun Joanna
80.69KB
Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-30 13:19
Okun Joanna
346.96KB
Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-30 13:19
Okun Joanna
393.83KB
Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-30 13:18
Okun Joanna
321.09KB
Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-01-30 13:18
Okun Joanna
367.93KB
Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-01-30 13:11
Okun Joanna
325.6KB
Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-01-30 13:09
Okun Joanna
375.94KB
Zarządzenie Nr 26/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem... Zarządzenie Nr 26/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-30 11:15
Okun Joanna
608.37KB
Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz ustalenia stawki opłaty Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-30 11:14
Okun Joanna
1.21MB
Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-01-30 11:10
Okun Joanna
328.23KB
Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-30 11:10
Okun Joanna
387.08KB
Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-01-30 11:09
Okun Joanna
395.28KB
Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-30 11:09
Okun Joanna
458.73KB
Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-01-30 11:08
Okun Joanna
397.11KB
Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-30 11:08
Okun Joanna
378.74KB
Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego nr XIII położonego przy ulicy 3 Maja 36C w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnego najemcy Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego nr XIII położonego przy ulicy 3 Maja 36C w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-01-30 11:07
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 17/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Wybór operatora COP w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 17/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Wybór operatora COP w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-30 11:05
Okun Joanna
348.54KB
Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-01-30 11:04
Okun Joanna
608.26KB
Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-30 11:03
Okun Joanna
561.88KB
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-01-30 11:02
Okun Joanna
568.9KB
Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-01-30 11:01
Okun Joanna
558.97KB
Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-01-30 11:01
Okun Joanna
551.67KB
Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku... Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - "Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-01-30 10:58
Okun Joanna
346.44KB
Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące zleceń i umów o dzieło, Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące zleceń i umów o dzieło,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-01-30 10:55
Okun Joanna
3.56MB
Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-02-04 10:30
Okun Joanna
267.55KB
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-01-14 12:41
Okun Joanna
331.33KB
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-01-14 12:40
Okun Joanna
226.41KB
Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021 Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-01-14 12:38
Okun Joanna
690.71KB
Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-01-14 12:36
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-13 14:30
Okun Joanna
525.38KB
Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-13 14:29
Okun Joanna
342.3KB
Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-13 14:28
Okun Joanna
356.08KB
Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-01-13 14:26
Okun Joanna
3.01MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku [ 752 ]
Zarządzenie Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 Zarządzenie Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-01-15 09:09
Okun Joanna
3.6MB
Zarządzenie Nr 753/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 753/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-01-08 10:00
Okun Joanna
450.83KB
Zarządzenie Nr 752/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020 Zarządzenie Nr 752/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-01-08 09:59
Okun Joanna
2.82MB
Zarządzenie Nr 751/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 751/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-08 09:57
Okun Joanna
4.19MB
Zarządzenie Nr 750/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 750/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-08 09:56
Okun Joanna
6.42MB
Zarządzenie Nr 749/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 749/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-01-08 09:55
Okun Joanna
541.42KB
Zarządzenie Nr 748/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 748/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-08 09:55
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 747/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 747/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-08 09:54
Okun Joanna
537.64KB
Zarządzenie Nr 746/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 746/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-01-08 09:53
Okun Joanna
533.67KB
Zarządzenie Nr 745/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 745/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-01-08 09:53
Okun Joanna
585.15KB
Zarządzenie Nr 744/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 744/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-01-08 09:52
Okun Joanna
543.57KB
Zarządzenie Nr 743/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towar i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 743/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towar i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-01-02 11:20
Okun Joanna
16.2MB
Zarządzenie Nr 742/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem... Zarządzenie Nr 742/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-01-02 11:19
Okun Joanna
335.02KB
Zarządzenie Nr 741/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 741/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-01-02 11:18
Okun Joanna
343.35KB
Zarządzenie Nr 740/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy samochodowe i pozostały sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach... Zarządzenie Nr 740/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy samochodowe i pozostały sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-01-02 11:17
Okun Joanna
5.99MB
Zarządzenie Nr 739/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zamian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach... Zarządzenie Nr 739/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zamian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-01-02 10:58
Okun Joanna
1.68MB
Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-01-02 10:56
Okun Joanna
2.39MB
Zarządzenie Nr 737/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 737/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-01-02 10:53
Okun Joanna
496.99KB
Zarządzenie Nr 736/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 736/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-01-02 10:51
Okun Joanna
595.91KB
Zarządzenie Nr 735/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 735/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-02 10:50
Okun Joanna
477.13KB
Zarządzenie Nr 734/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 734/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-01-02 10:49
Okun Joanna
653.43KB
Zarządzenie Nr 733/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 733/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-02 10:49
Okun Joanna
529.76KB
Zarządzenie Nr 732/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Zarządzenie Nr 732/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-02 10:48
Okun Joanna
387.07KB
Zarządzenie Nr 731/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 731/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-30 14:51
Okun Joanna
1.29MB
Zarządzenie Nr 730/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska Zarządzenie Nr 730/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:50
Okun Joanna
1.6MB
Zarządzenie Nr 729/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 729/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - "Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-30 14:48
Okun Joanna
4.87MB
Zarządzenie Nr 728/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 728/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:46
Okun Joanna
537.81KB
Zarządzenie Nr 727/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 727/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:46
Okun Joanna
482.73KB
Zarządzenie Nr 726/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 726/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-30 14:45
Okun Joanna
4.48MB
Zarządzenie Nr 725/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 725/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:44
Okun Joanna
622.28KB
Zarządzenie Nr 724/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 724/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:43
Okun Joanna
484.21KB
Zarządzenie Nr 723/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 723/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:43
Okun Joanna
497.36KB
Zarządzenie Nr 722/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 722/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-12-30 14:43
Okun Joanna
500.9KB
Zarządzenie Nr 721/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 721/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-30 14:42
Okun Joanna
481.58KB
Zarządzenie Nr 720/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 720/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:42
Okun Joanna
674.07KB
Zarządzenie Nr 719/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 719/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:42
Okun Joanna
468.62KB
Zarządzenie Nr 718/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 718/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-30 14:41
Okun Joanna
533.21KB
Zarządzenie Nr 717/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 717/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:41
Okun Joanna
511.27KB
Zarządzenie Nr 716/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r. Zarządzenie Nr 716/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:41
Okun Joanna
4.39MB
Zarządzenie Nr 715/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 715/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:40
Okun Joanna
5.47MB
Zarządzenie Nr 714/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 714/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:39
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 713/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 713/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:38
Okun Joanna
831.23KB
Zarządzenie Nr 712/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 712/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-30 14:38
Okun Joanna
5.79MB
Zarządzenie Nr 711/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r. Zarządzenie Nr 711/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-30 14:36
Okun Joanna
341.17KB
Zarządzenie Nr 710/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 710/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:34
Okun Joanna
734.61KB
Zarządzenie Nr 709/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 709/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:34
Okun Joanna
650.28KB
Zarządzenie Nr 708/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 708/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-30 14:34
Okun Joanna
632.61KB
Zarządzenie Nr 707/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 707/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:33
Okun Joanna
488.12KB
Zarządzenie Nr 706/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 706/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-30 14:33
Okun Joanna
515.9KB
Zarządzenie Nr 705/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 705/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-12-30 14:32
Okun Joanna
597.95KB
Zarządzenie Nr 704/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 704/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-12-30 14:31
Okun Joanna
647.35KB
Zarządzenie Nr 703/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 703/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-12-30 14:31
Okun Joanna
760.65KB
Zarządzenie Nr 702/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 702/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-30 14:31
Okun Joanna
728.22KB
Zarządzenie Nr 701/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 701/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 14:30
Okun Joanna
477.89KB
Zarządzenie Nr 700/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 700/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-30 14:30
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie Nr 699/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 699/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-30 14:21
Okun Joanna
513.84KB
Zarządzenie Nr 698/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 698/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-12-30 14:21
Okun Joanna
536.87KB
Zarządzenie Nr 697/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 697/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-30 14:20
Okun Joanna
661.81KB
Zarządzenie Nr 696/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 696/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-30 14:20
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 695/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku Zarządzenie Nr 695/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-12-20 13:38
Okun Joanna
2.03MB
Zarządzenie Nr 694/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określeni średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Nr 694/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określeni średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-20 13:33
Okun Joanna
885.81KB
Zarządzenie Nr 693/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zarządzenie Nr 693/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-12-20 13:20
Okun Joanna
1.68MB
Zarządzenie Nr 692/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Zarządzenie Nr 692/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-20 13:15
Okun Joanna
0.93MB
Zarządzenie Nr 691/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 691/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-12-20 13:14
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 690/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn Zarządzenie Nr 690/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-20 13:13
Okun Joanna
5.01MB
Zarządzenie Nr 689/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Zarządzenie Nr 689/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-20 13:11
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 688/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 688/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-20 13:09
Okun Joanna
596.27KB
Zarządzenie Nr 687/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 687/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-20 13:09
Okun Joanna
534.41KB
Zarządzenie Nr 686/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 686/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-20 13:08
Okun Joanna
553.81KB
Zarządzenie Nr 685/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 685/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-20 13:08
Okun Joanna
543.6KB
Zarządzenie Nr 684/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 684/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-20 13:08
Okun Joanna
521.67KB
Zarządzenie Nr 683/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 683/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-20 13:06
Okun Joanna
514.1KB
Zarządzenie Nr 682/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 682/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-20 13:06
Okun Joanna
582.2KB
Zarządzenie Nr 681/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 681/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-20 13:05
Okun Joanna
528.69KB
Zarządzenie Nr 680/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki 5.47 położonej w Palowicach przy ul. Dębowej Zarządzenie Nr 680/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki 5.47 położonej w Palowicach przy ul. Dębowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-20 13:04
Okun Joanna
528.73KB
Zarządzenie Nr 679/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Zarządzenie Nr 679/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-20 13:02
Okun Joanna
602.17KB
Zarządzenie Nr 678/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia Wigilia dla samotnych w 2019 r. Zarządzenie Nr 678/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia "Wigilia dla samotnych" w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-12-06 13:55
Okun Joanna
351.05KB
Zarządzenie Nr 677/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 677/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-06 13:54
Okun Joanna
497.09KB
Zarządzenie Nr 676/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 676/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-06 13:54
Okun Joanna
563.29KB
Zarządzenie Nr 675/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 675/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-06 13:53
Okun Joanna
520.3KB
Zarządzenie Nr 674/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 674/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-12-06 13:52
Okun Joanna
253.98KB
Zarządzenie Nr 673/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzenie na listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP oraz na kandydatów na Senatora w wyborach do Senatu RP Zarządzenie Nr 673/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzenie na listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP oraz na kandydatów na Senatora w wyborach do Senatu RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-06 13:51
Okun Joanna
361.53KB
Zarządzenie Nr 672/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 672/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-06 13:50
Okun Joanna
1.33MB
Zarządzenie Nr 671/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 671/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 13:46
Okun Joanna
471.12KB
Zarządzenie Nr 670/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 670/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-06 13:46
Okun Joanna
532.33KB
Zarządzenie Nr 669/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 669/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-06 13:45
Okun Joanna
463.86KB
Zarządzenie Nr 668/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 668/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-12-06 13:45
Okun Joanna
514.75KB
Zarządzenie Nr 667/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 667/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-06 13:45
Okun Joanna
489.49KB
Zarządzenie Nr 666/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 666/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-06 13:44
Okun Joanna
493.29KB
Zarządzenie Nr 665/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 665/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-06 13:44
Okun Joanna
502.36KB
Zarządzenie Nr 664/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 664/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-06 13:43
Okun Joanna
538.97KB
Zarządzenie Nr 663/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 663/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-06 13:40
Okun Joanna
818.54KB
Zarządzenie Nr 662/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 662/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-06 13:39
Okun Joanna
4.29MB
Zarządzenie Nr 661/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 661/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-12-06 13:38
Okun Joanna
5.89MB
Zarządzenie Nr 660/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 660/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-06 13:37
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 659/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 659/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 13:37
Okun Joanna
812.04KB
Zarządzenie Nr 658/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Kamieniak Zarządzenie Nr 658/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Kamieniak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-06 13:36
Okun Joanna
335.05KB
Zarządzenie Nr 657/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 657/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-12-06 13:35
Okun Joanna
5.48MB
Zarządzenie Nr 656/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 656/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-06 13:33
Okun Joanna
612.42KB
Zarządzenie Nr 655/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 655/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-06 13:33
Okun Joanna
533.16KB
Zarządzenie Nr 654/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 654/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-06 13:33
Okun Joanna
511.96KB
Zarządzenie Nr 653/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 653/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-06 13:32
Okun Joanna
649.57KB
Zarządzenie Nr 652/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 652/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-06 13:32
Okun Joanna
477.84KB
Zarządzenie Nr 651/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 651/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 13:32
Okun Joanna
616.92KB
Zarządzenie Nr 650/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 650/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 13:31
Okun Joanna
522.8KB
Zarządzenie Nr 649/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 649/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-06 13:31
Okun Joanna
488.35KB
Zarządzenie Nr 648/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 648/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 13:31
Okun Joanna
541.39KB
Zarządzenie Nr 647/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 647/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-06 13:30
Okun Joanna
540.45KB
Zarządzenie Nr 646/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 646/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-06 13:29
Okun Joanna
531.82KB
Zarządzenie Nr 645/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 645/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-12-06 13:28
Okun Joanna
6.61MB
Zarządzenie Nr 644/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 644/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-12-06 13:26
Okun Joanna
16.07MB
Zarządzenie Nr 643/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 643/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-06 13:09
Okun Joanna
7.59MB
Zarządzenie Nr 642/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko) Zarządzenie Nr 642/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-06 13:08
Okun Joanna
777.61KB
Zarządzenie Nr 641/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Zarządzenie Nr 641/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-06 12:53
Okun Joanna
1.47MB
Zarządzenie Nr 640/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 640/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 12:52
Okun Joanna
616.29KB
Zarządzenie Nr 639/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 639/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-06 12:52
Okun Joanna
478.72KB
Zarządzenie Nr 638/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 638/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-06 12:52
Okun Joanna
486.96KB
Zarządzenie Nr 637/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 637/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-12-06 12:51
Okun Joanna
507.39KB
Zarządzenie Nr 636/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 636/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-06 12:49
Okun Joanna
537.75KB
Zarządzenie Nr 635/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 635/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-06 12:48
Okun Joanna
514.35KB
Zarządzenie Nr 634/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 634/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-12-06 12:48
Okun Joanna
564.71KB
Zarządzenie Nr 633/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 633/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-06 12:44
Okun Joanna
560.58KB
Zarządzenie Nr 632/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 632/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-06 12:44
Okun Joanna
532.43KB
Zarządzenie Nr 631/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 631/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-06 12:37
Okun Joanna
791.71KB
Zarządzenie Nr 630/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. Zarządzenie Nr 630/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-06 12:36
Okun Joanna
2.02MB
Zarządzenie Nr 629/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. Zarządzenie Nr 629/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-12-06 12:35
Okun Joanna
1.19MB
Zarządzenie Nr 628/19 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 628/19 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-12-06 12:34
Okun Joanna
366.51KB
Zarządzenie Nr 627/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 627/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-06 12:28
Okun Joanna
1.39MB
Zarządzenie Nr 626/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 626/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-11-13 11:04
Okun Joanna
810.5KB
Zarządzenie Nr 625/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2019 roku Zarządzenie Nr 625/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację "Wigilii dla samotnych" w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-11-13 11:02
Okun Joanna
4.25MB
Zarządzenie Nr 624/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych w Leszczynach, przy ul. Konopnickiej Zarządzenie Nr 624/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych w Leszczynach, przy ul. Konopnickiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-11-13 11:00
Okun Joanna
458.36KB
Zarządzenie Nr 623/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 623/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-11-13 10:55
Okun Joanna
261.46KB
Zarządzenie Nr 622/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 622/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-11-13 10:54
Okun Joanna
306.66KB
Zarządzenie Nr 621/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.