Zarządzenia burmistrza

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenie Burmistrza z 2020 roku [ 8 ]
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-14 12:41
Okun Joanna
331.33KB
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Pani Joannie Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-14 12:40
Okun Joanna
226.41KB
Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021 Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-01-14 12:38
Okun Joanna
690.71KB
Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-14 12:36
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r. Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-01-13 14:30
Okun Joanna
525.38KB
Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-13 14:29
Okun Joanna
342.3KB
Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-01-13 14:28
Okun Joanna
356.08KB
Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-13 14:26
Okun Joanna
3.01MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku [ 752 ]
Zarządzenie Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 Zarządzenie Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-01-15 09:09
Okun Joanna
3.6MB
Zarządzenie Nr 753/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 753/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-08 10:00
Okun Joanna
450.83KB
Zarządzenie Nr 752/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020 Zarządzenie Nr 752/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-01-08 09:59
Okun Joanna
2.82MB
Zarządzenie Nr 751/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 751/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-08 09:57
Okun Joanna
4.19MB
Zarządzenie Nr 750/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 750/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-01-08 09:56
Okun Joanna
6.42MB
Zarządzenie Nr 749/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 749/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-01-08 09:55
Okun Joanna
541.42KB
Zarządzenie Nr 748/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 748/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-08 09:55
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 747/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 747/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-01-08 09:54
Okun Joanna
537.64KB
Zarządzenie Nr 746/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 746/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-01-08 09:53
Okun Joanna
533.67KB
Zarządzenie Nr 745/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 745/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-08 09:53
Okun Joanna
585.15KB
Zarządzenie Nr 744/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 744/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-08 09:52
Okun Joanna
543.57KB
Zarządzenie Nr 743/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towar i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 743/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towar i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-01-02 11:20
Okun Joanna
16.2MB
Zarządzenie Nr 742/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem... Zarządzenie Nr 742/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-01-02 11:19
Okun Joanna
335.02KB
Zarządzenie Nr 741/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 741/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-02 11:18
Okun Joanna
343.35KB
Zarządzenie Nr 740/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy samochodowe i pozostały sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach... Zarządzenie Nr 740/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy samochodowe i pozostały sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-02 11:17
Okun Joanna
5.99MB
Zarządzenie Nr 739/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zamian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach... Zarządzenie Nr 739/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zamian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-01-02 10:58
Okun Joanna
1.68MB
Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-02 10:56
Okun Joanna
2.39MB
Zarządzenie Nr 737/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 737/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-02 10:53
Okun Joanna
496.99KB
Zarządzenie Nr 736/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 736/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-02 10:51
Okun Joanna
595.91KB
Zarządzenie Nr 735/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 735/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-02 10:50
Okun Joanna
477.13KB
Zarządzenie Nr 734/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 734/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-02 10:49
Okun Joanna
653.43KB
Zarządzenie Nr 733/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 733/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-01-02 10:49
Okun Joanna
529.76KB
Zarządzenie Nr 732/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Zarządzenie Nr 732/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-01-02 10:48
Okun Joanna
387.07KB
Zarządzenie Nr 731/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 731/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:51
Okun Joanna
1.29MB
Zarządzenie Nr 730/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska Zarządzenie Nr 730/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:50
Okun Joanna
1.6MB
Zarządzenie Nr 729/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 729/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - "Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-12-30 14:48
Okun Joanna
4.87MB
Zarządzenie Nr 728/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 728/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-30 14:46
Okun Joanna
537.81KB
Zarządzenie Nr 727/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 727/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:46
Okun Joanna
482.73KB
Zarządzenie Nr 726/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 726/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:45
Okun Joanna
4.48MB
Zarządzenie Nr 725/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 725/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-30 14:44
Okun Joanna
622.28KB
Zarządzenie Nr 724/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 724/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-30 14:43
Okun Joanna
484.21KB
Zarządzenie Nr 723/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 723/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-30 14:43
Okun Joanna
497.36KB
Zarządzenie Nr 722/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 722/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:43
Okun Joanna
500.9KB
Zarządzenie Nr 721/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 721/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:42
Okun Joanna
481.58KB
Zarządzenie Nr 720/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 720/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:42
Okun Joanna
674.07KB
Zarządzenie Nr 719/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 719/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:42
Okun Joanna
468.62KB
Zarządzenie Nr 718/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 718/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:41
Okun Joanna
533.21KB
Zarządzenie Nr 717/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 717/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:41
Okun Joanna
511.27KB
Zarządzenie Nr 716/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r. Zarządzenie Nr 716/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:41
Okun Joanna
4.39MB
Zarządzenie Nr 715/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 715/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:40
Okun Joanna
5.47MB
Zarządzenie Nr 714/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 714/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:39
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 713/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 713/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:38
Okun Joanna
831.23KB
Zarządzenie Nr 712/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 712/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:38
Okun Joanna
5.79MB
Zarządzenie Nr 711/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r. Zarządzenie Nr 711/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:36
Okun Joanna
341.17KB
Zarządzenie Nr 710/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 710/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:34
Okun Joanna
734.61KB
Zarządzenie Nr 709/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 709/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:34
Okun Joanna
650.28KB
Zarządzenie Nr 708/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 708/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:34
Okun Joanna
632.61KB
Zarządzenie Nr 707/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 707/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:33
Okun Joanna
488.12KB
Zarządzenie Nr 706/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 706/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:33
Okun Joanna
515.9KB
Zarządzenie Nr 705/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 705/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:32
Okun Joanna
597.95KB
Zarządzenie Nr 704/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 704/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:31
Okun Joanna
647.35KB
Zarządzenie Nr 703/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 703/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:31
Okun Joanna
760.65KB
Zarządzenie Nr 702/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 702/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:31
Okun Joanna
728.22KB
Zarządzenie Nr 701/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 701/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:30
Okun Joanna
477.89KB
Zarządzenie Nr 700/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 700/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:30
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie Nr 699/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 699/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:21
Okun Joanna
513.84KB
Zarządzenie Nr 698/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 698/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-30 14:21
Okun Joanna
536.87KB
Zarządzenie Nr 697/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 697/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:20
Okun Joanna
661.81KB
Zarządzenie Nr 696/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 696/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-30 14:20
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 695/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku Zarządzenie Nr 695/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-20 13:38
Okun Joanna
2.03MB
Zarządzenie Nr 694/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określeni średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Nr 694/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określeni średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-20 13:33
Okun Joanna
885.81KB
Zarządzenie Nr 693/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zarządzenie Nr 693/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-20 13:20
Okun Joanna
1.68MB
Zarządzenie Nr 692/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Zarządzenie Nr 692/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-20 13:15
Okun Joanna
0.93MB
Zarządzenie Nr 691/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 691/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-12-20 13:14
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 690/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn Zarządzenie Nr 690/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-20 13:13
Okun Joanna
5.01MB
Zarządzenie Nr 689/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Zarządzenie Nr 689/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-20 13:11
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 688/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 688/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-20 13:09
Okun Joanna
596.27KB
Zarządzenie Nr 687/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 687/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-20 13:09
Okun Joanna
534.41KB
Zarządzenie Nr 686/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 686/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-20 13:08
Okun Joanna
553.81KB
Zarządzenie Nr 685/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 685/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-20 13:08
Okun Joanna
543.6KB
Zarządzenie Nr 684/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 684/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-20 13:08
Okun Joanna
521.67KB
Zarządzenie Nr 683/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 683/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-20 13:06
Okun Joanna
514.1KB
Zarządzenie Nr 682/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 682/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-20 13:06
Okun Joanna
582.2KB
Zarządzenie Nr 681/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 681/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-20 13:05
Okun Joanna
528.69KB
Zarządzenie Nr 680/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki 5.47 położonej w Palowicach przy ul. Dębowej Zarządzenie Nr 680/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki 5.47 położonej w Palowicach przy ul. Dębowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-20 13:04
Okun Joanna
528.73KB
Zarządzenie Nr 679/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Zarządzenie Nr 679/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-20 13:02
Okun Joanna
602.17KB
Zarządzenie Nr 678/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia Wigilia dla samotnych w 2019 r. Zarządzenie Nr 678/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia "Wigilia dla samotnych" w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-12-06 13:55
Okun Joanna
351.05KB
Zarządzenie Nr 677/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 677/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-06 13:54
Okun Joanna
497.09KB
Zarządzenie Nr 676/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 676/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-06 13:54
Okun Joanna
563.29KB
Zarządzenie Nr 675/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 675/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-12-06 13:53
Okun Joanna
520.3KB
Zarządzenie Nr 674/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 674/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-12-06 13:52
Okun Joanna
253.98KB
Zarządzenie Nr 673/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzenie na listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP oraz na kandydatów na Senatora w wyborach do Senatu RP Zarządzenie Nr 673/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzenie na listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP oraz na kandydatów na Senatora w wyborach do Senatu RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:51
Okun Joanna
361.53KB
Zarządzenie Nr 672/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 672/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-06 13:50
Okun Joanna
1.33MB
Zarządzenie Nr 671/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 671/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 13:46
Okun Joanna
471.12KB
Zarządzenie Nr 670/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 670/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-12-06 13:46
Okun Joanna
532.33KB
Zarządzenie Nr 669/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 669/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:45
Okun Joanna
463.86KB
Zarządzenie Nr 668/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 668/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 13:45
Okun Joanna
514.75KB
Zarządzenie Nr 667/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 667/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:45
Okun Joanna
489.49KB
Zarządzenie Nr 666/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 666/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-12-06 13:44
Okun Joanna
493.29KB
Zarządzenie Nr 665/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 665/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:44
Okun Joanna
502.36KB
Zarządzenie Nr 664/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 664/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-12-06 13:43
Okun Joanna
538.97KB
Zarządzenie Nr 663/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 663/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:40
Okun Joanna
818.54KB
Zarządzenie Nr 662/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 662/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:39
Okun Joanna
4.29MB
Zarządzenie Nr 661/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 661/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-12-06 13:38
Okun Joanna
5.89MB
Zarządzenie Nr 660/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 660/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-12-06 13:37
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 659/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 659/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:37
Okun Joanna
812.04KB
Zarządzenie Nr 658/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Kamieniak Zarządzenie Nr 658/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Kamieniak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-12-06 13:36
Okun Joanna
335.05KB
Zarządzenie Nr 657/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Zarządzenie Nr 657/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 13:35
Okun Joanna
5.48MB
Zarządzenie Nr 656/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 656/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:33
Okun Joanna
612.42KB
Zarządzenie Nr 655/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 655/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:33
Okun Joanna
533.16KB
Zarządzenie Nr 654/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 654/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:33
Okun Joanna
511.96KB
Zarządzenie Nr 653/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 653/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:32
Okun Joanna
649.57KB
Zarządzenie Nr 652/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 652/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-12-06 13:32
Okun Joanna
477.84KB
Zarządzenie Nr 651/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 651/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-12-06 13:32
Okun Joanna
616.92KB
Zarządzenie Nr 650/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 650/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 13:31
Okun Joanna
522.8KB
Zarządzenie Nr 649/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 649/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:31
Okun Joanna
488.35KB
Zarządzenie Nr 648/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 648/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:31
Okun Joanna
541.39KB
Zarządzenie Nr 647/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 647/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:30
Okun Joanna
540.45KB
Zarządzenie Nr 646/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 646/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 13:29
Okun Joanna
531.82KB
Zarządzenie Nr 645/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 645/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 13:28
Okun Joanna
6.61MB
Zarządzenie Nr 644/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 644/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-12-06 13:26
Okun Joanna
16.07MB
Zarządzenie Nr 643/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 643/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 13:09
Okun Joanna
7.59MB
Zarządzenie Nr 642/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko) Zarządzenie Nr 642/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-06 13:08
Okun Joanna
777.61KB
Zarządzenie Nr 641/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Zarządzenie Nr 641/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 12:53
Okun Joanna
1.47MB
Zarządzenie Nr 640/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 640/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-06 12:52
Okun Joanna
616.29KB
Zarządzenie Nr 639/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 639/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 12:52
Okun Joanna
478.72KB
Zarządzenie Nr 638/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 638/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-12-06 12:52
Okun Joanna
486.96KB
Zarządzenie Nr 637/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 637/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 12:51
Okun Joanna
507.39KB
Zarządzenie Nr 636/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 636/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 12:49
Okun Joanna
537.75KB
Zarządzenie Nr 635/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 635/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-12-06 12:48
Okun Joanna
514.35KB
Zarządzenie Nr 634/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 634/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 12:48
Okun Joanna
564.71KB
Zarządzenie Nr 633/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 633/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 12:44
Okun Joanna
560.58KB
Zarządzenie Nr 632/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 632/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 12:44
Okun Joanna
532.43KB
Zarządzenie Nr 631/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 631/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 12:37
Okun Joanna
791.71KB
Zarządzenie Nr 630/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. Zarządzenie Nr 630/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 12:36
Okun Joanna
2.02MB
Zarządzenie Nr 629/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. Zarządzenie Nr 629/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-06 12:35
Okun Joanna
1.19MB
Zarządzenie Nr 628/19 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 628/19 Burmistrza Gminy i Miast Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 12:34
Okun Joanna
366.51KB
Zarządzenie Nr 627/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 627/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-12-06 12:28
Okun Joanna
1.39MB
Zarządzenie Nr 626/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr 626/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-11-13 11:04
Okun Joanna
810.5KB
Zarządzenie Nr 625/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2019 roku Zarządzenie Nr 625/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację "Wigilii dla samotnych" w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-11-13 11:02
Okun Joanna
4.25MB
Zarządzenie Nr 624/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych w Leszczynach, przy ul. Konopnickiej Zarządzenie Nr 624/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych w Leszczynach, przy ul. Konopnickiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-13 11:00
Okun Joanna
458.36KB
Zarządzenie Nr 623/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 623/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-11-13 10:55
Okun Joanna
261.46KB
Zarządzenie Nr 622/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 622/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-11-13 10:54
Okun Joanna
306.66KB
Zarządzenie Nr 621/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 621/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-11-13 10:45
Okun Joanna
490.05KB
Zarządzenie Nr 620/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 620/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-11-13 10:45
Okun Joanna
574.53KB
Zarządzenie Nr 619/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 619/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-13 10:45
Okun Joanna
566.91KB
Zarządzenie Nr 618/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 618/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-13 10:44
Okun Joanna
819.61KB
Zarządzenie Nr 617/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Zarządzenie Nr 617/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-11-13 10:43
Okun Joanna
3.74MB
Zarządzenie Nr 616/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 616/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-11-13 10:41
Okun Joanna
17.52MB
Zarządzenie Nr 615/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. Zarządzenie Nr 615/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-11-05 12:34
Okun Joanna
632.54KB
Zarządzenie Nr 614/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 614/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:33
Okun Joanna
511.71KB
Zarządzenie Nr 613/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 613/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-05 12:33
Okun Joanna
567.59KB
Zarządzenie Nr 612/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 612/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-11-05 12:32
Okun Joanna
810.11KB
Zarządzenie Nr 611/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 611/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:32
Okun Joanna
484.52KB
Zarządzenie Nr 610/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 610/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:30
Okun Joanna
594.22KB
Zarządzenie Nr 609/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 609/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:30
Okun Joanna
533.15KB
Zarządzenie Nr 608/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 608/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:29
Okun Joanna
650.33KB
Zarządzenie Nr 607/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 607/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:29
Okun Joanna
626.81KB
Zarządzenie Nr 606/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie Nr 606/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-11-05 12:29
Okun Joanna
503.3KB
Zarządzenie Nr 605/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie Nr 605/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-11-05 12:27
Okun Joanna
474.45KB
Zarządzenie Nr 604/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Nr 604/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-11-05 12:26
Okun Joanna
502.64KB
Zarządzenie Nr 603/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne Zarządzenie Nr 603/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-11-05 12:25
Okun Joanna
488.7KB
Zarządzenie Nr 602/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony Zarządzenie Nr 602/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-11-05 12:24
Okun Joanna
490.93KB
Zarządzenie Nr 600/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych Zarządzenie Nr 600/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-11-05 12:22
Okun Joanna
701.69KB
Zarządzenie Nr 599/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2019 r. Zarządzenie Nr 599/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-11-05 12:15
Okun Joanna
1.41MB
Zarządzenie Nr 598/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie Nr 598/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-11-05 12:12
Okun Joanna
792.9KB
Zarządzenie Nr 597/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Zarządzenie Nr 597/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 12:11
Okun Joanna
546.34KB
Zarządzenie Nr 596/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 596/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-11-05 12:08
Okun Joanna
615.83KB
Zarządzenie Nr 595/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 595/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:52
Okun Joanna
0.93MB
Zarządzenie Nr 594/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 594/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-11-05 11:52
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 593/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 593/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-11-05 11:52
Okun Joanna
623.82KB
Zarządzenie Nr 592/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 592/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:51
Okun Joanna
491.19KB
Zarządzenie Nr 591/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 591/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:51
Okun Joanna
509KB
Zarządzenie Nr 590/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 590/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-11-05 11:51
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 589/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 589/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-11-05 11:50
Okun Joanna
629.81KB
Zarządzenie Nr 588/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 588/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-05 11:50
Okun Joanna
565.19KB
Zarządzenie Nr 587/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 587/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-11-05 11:50
Okun Joanna
1.08MB
Zarządzenie Nr 586/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 586/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:49
Okun Joanna
529.17KB
Zarządzenie Nr 585/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 585/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-11-05 11:49
Okun Joanna
534.83KB
Zarządzenie Nr 584/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 584/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-11-05 11:49
Okun Joanna
669KB
Zarządzenie Nr 583/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 583/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:48
Okun Joanna
647.25KB
Zarządzenie Nr 582/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 582/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:47
Okun Joanna
687.12KB
Zarządzenie Nr 581/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 581/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-11-05 11:47
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 580/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 580/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-05 11:46
Okun Joanna
549.22KB
Zarządzenie Nr 579/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 579/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:46
Okun Joanna
526.98KB
Zarządzenie Nr 578/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 578/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-05 11:45
Okun Joanna
550.13KB
Zarządzenie Nr 577/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 577/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-05 11:44
Okun Joanna
0.93MB
Zarządzenie Nr 576/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 576/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-11-05 11:43
Okun Joanna
0.97MB
Zarządzenie Nr 575/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Zarządzenie Nr 575/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-10-30 10:39
Okun Joanna
884KB
Zarządzenie Nr 574/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Czynu Społecznego w Czerwionce-Leszczynach (obręb Stanowice) Zarządzenie Nr 574/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Czynu Społecznego w Czerwionce-Leszczynach (obręb Stanowice)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-10-30 10:33
Okun Joanna
703.66KB
Zarządzenie Nr 573/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 573/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-10-30 10:31
Okun Joanna
799.25KB
Zarządzenie Nr 572/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 572/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-10-30 10:30
Okun Joanna
1.54MB
Zarządzenie Nr 571/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 24 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych Zarządzenie Nr 571/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 24 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-10-30 10:29
Okun Joanna
1.13MB
Zarządzenie Nr 570/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Nr 570/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-10-30 10:28
Okun Joanna
438.4KB
Zarządzenie Nr 569/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 23 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Nr 569/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 23 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-10-30 10:28
Okun Joanna
311.69KB
Zarządzenie Nr 568/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Mariana Uherka - Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach do zawarcia i imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny umów przyłączeniowych z Przedsiębiorstwem Energetycznym MEGAWAT Sp zo.o. Zarządzenie Nr 568/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Mariana Uherka - Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach do zawarcia i imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny umów przyłączeniowych z Przedsiębiorstwem Energetycznym MEGAWAT Sp zo.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-30 10:22
Okun Joanna
332.35KB
Zarządzenie Nr 567/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisanai umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 567/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisanai umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-10-30 10:19
Okun Joanna
320.22KB
Zarządzenie Nr 566/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 566/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-30 10:18
Okun Joanna
692.48KB
Zarządzenie Nr 565/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 565/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-30 10:16
Okun Joanna
711.23KB
Zarządzenie Nr 564/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 564/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-30 10:15
Okun Joanna
0.97MB
Zarządzenie Nr 563/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 563/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-30 10:14
Okun Joanna
920.45KB
Zarządzenie Nr 562/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 562/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-30 10:14
Okun Joanna
913.68KB
Zarządzenie Nr 561/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 561/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-30 10:13
Okun Joanna
546.48KB
Zarządzenie Nr 560/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 560/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-30 10:13
Okun Joanna
553.66KB
Zarządzenie Nr 559/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 559/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-30 10:13
Okun Joanna
675.02KB
Zarządzenie Nr 558/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 558/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-30 10:12
Okun Joanna
460.47KB
Zarządzenie Nr 557/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 557/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-30 10:12
Okun Joanna
457.19KB
Zarządzenie Nr 556/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 556/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-30 10:10
Okun Joanna
526.94KB
Zarządzenie Nr 555/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 555/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dna 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-30 10:09
Okun Joanna
582.71KB
Zarządzenie Nr 554/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 554/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-29 13:57
Okun Joanna
564.23KB
Zarządzenie Nr 553/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 553/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-29 13:57
Okun Joanna
542.11KB
Zarządzenie Nr 552/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 552/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-29 13:56
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 551/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 551/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-29 13:56
Okun Joanna
827.64KB
Zarządzenie Nr 550/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 550/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-10-29 13:53
Okun Joanna
317.27KB
Zarządzenie Nr 549/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 549/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-29 13:52
Okun Joanna
4.17MB
Zarządzenie Nr 548/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 548/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-29 13:51
Okun Joanna
6.22MB
Zarządzenie Nr 547/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 547/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-10-22 11:05
Okun Joanna
383.5KB
Zarządzenie Nr 546/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 546/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-10-22 11:00
Okun Joanna
626.14KB
Zarządzenie Nr 545/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 545/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-22 10:59
Okun Joanna
640.25KB
Zarządzenie Nr 544/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 544/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:59
Okun Joanna
806.41KB
Zarządzenie Nr 543/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:58
Okun Joanna
619.63KB
Zarządzenie Nr 542/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 542/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:57
Okun Joanna
721.11KB
Zarządzenie Nr 541/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 541/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:57
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 540/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 540/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:56
Okun Joanna
606.91KB
Zarządzenie Nr 539/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 539/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-22 10:56
Okun Joanna
673.43KB
Zarządzenie Nr 538/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 538/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-22 10:54
Okun Joanna
684.18KB
Zarządzenie Nr 537/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 537/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:53
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie Nr 536/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 536/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-22 10:52
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 535/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wartości niezabudowanych nieruchomości gruntowych nabywanych przez Gminę Czerwionka-Leszczyny oraz uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne Zarządzenie Nr 535/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wartości niezabudowanych nieruchomości gruntowych nabywanych przez Gminę Czerwionka-Leszczyny oraz uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-10-21 14:05
Okun Joanna
537.11KB
Zarządzenie Nr 534/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 534/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-10-21 14:02
Okun Joanna
20.3MB
Zarządzenie Nr 533/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 533/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-21 14:00
Okun Joanna
484.28KB
Zarządzenie Nr 532/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 532/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 14:00
Okun Joanna
622.48KB
Zarządzenie Nr 531/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 531/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:59
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 530/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:59
Okun Joanna
612.41KB
Zarządzenie Nr 529/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 529/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:59
Okun Joanna
467.8KB
Zarządzenie Nr 528/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 528/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:58
Okun Joanna
465.71KB
Zarządzenie Nr 527/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 527/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:58
Okun Joanna
554.81KB
Zarządzenie Nr 526/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 526/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-10-21 13:57
Okun Joanna
738.11KB
Zarządzenie Nr 525/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 525/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:57
Okun Joanna
671.5KB
Zarządzenie Nr 524/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 524/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-21 13:57
Okun Joanna
549.27KB
Zarządzenie Nr 523/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 523/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:56
Okun Joanna
806.02KB
Zarządzenie Nr 522/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 522/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:56
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 521/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zarządzenie Nr 521/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-21 13:55
Okun Joanna
387.89KB
Zarządzenie Nr 520/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokości stawek dodatku Zarządzenie Nr 520/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokości stawek dodatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-10-21 13:54
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 519/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 519/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:51
Okun Joanna
515.63KB
Zarządzenie Nr 518/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 518/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-10-21 13:50
Okun Joanna
773.08KB
Zarządzenie Nr 517/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 517/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-07 11:26
Okun Joanna
5.89MB
Zarządzenie Nr 516/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Zarządzenie Nr 516/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-10-07 11:24
Okun Joanna
329.55KB
Zarządzenie Nr 515/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 515/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-10-07 11:22
Okun Joanna
6.04MB
Zarządzenie Nr 514/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 514/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-07 11:21
Okun Joanna
545.54KB
Zarządzenie Nr 513/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 513/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-07 11:21
Okun Joanna
603.67KB
Zarządzenie Nr 512/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 512/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-07 11:20
Okun Joanna
518.5KB
Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 511/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-07 11:20
Okun Joanna
474.31KB
Zarządzenie Nr 510/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 510/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-07 11:20
Okun Joanna
690.44KB
Zarządzenie Nr 509/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 509/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-07 11:20
Okun Joanna
868.26KB
Zarządzenie Nr 508/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 508/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-07 11:19
Okun Joanna
548.05KB
Zarządzenie Nr 507/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 507/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-07 11:19
Okun Joanna
583.54KB
Zarządzenie Nr 506/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 506/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-07 11:19
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 505/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 505/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-07 11:18
Okun Joanna
561.56KB
Zarządzenie Nr 504/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 504/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-07 11:18
Okun Joanna
482.98KB
Zarządzenie Nr 504/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 504/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-10-07 11:18
Okun Joanna
482.98KB
Zarządzenie Nr 503/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 503/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-07 11:17
Okun Joanna
511.1KB
Zarządzenie Nr 502/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 502/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-10-07 11:17
Okun Joanna
535.25KB
Zarządzenie Nr 501/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 501/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-07 11:15
Okun Joanna
541.17KB
Zarządzenie Nr 500/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 500/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-10-07 11:14
Okun Joanna
673.53KB
Zarządzenie Nr 499/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 499/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-10-07 11:13
Okun Joanna
554.3KB
Zarządzenie Nr 498/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 498/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-07 11:12
Okun Joanna
548.58KB
Zarządzenie Nr 497/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 497/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-10-07 11:11
Okun Joanna
673.14KB
Zarządzenie Nr 496/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 496/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-07 11:11
Okun Joanna
0.93MB
Zarządzenie Nr 495/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 495/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-10-04 13:22
Okun Joanna
236.41KB
Zarządzenie Nr 494/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Mariana Uherka - Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwonce-Leszczynach do zawarcia w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny porozumienia z Panem Sebastianem Strzeleckim Zarządzenie Nr 494/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa dla Pana Mariana Uherka - Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwonce-Leszczynach do zawarcia w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny porozumienia z Panem Sebastianem Strzeleckim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-10-04 13:21
Okun Joanna
320.76KB
Zarządzenie Nr 493/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Nr 493/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-10-04 12:58
Okun Joanna
320.76KB
Zarządzenie Nr 492/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2019 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 475/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora Zarządzenie Nr 492/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2019 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 475/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-10-04 12:53
Okun Joanna
398.26KB
Zarządzenie Nr 491/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 491/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-10-04 12:51
Okun Joanna
5.73MB
Zarządzenie Nr 490/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu Zarządzenie Nr 490/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-10-04 12:50
Okun Joanna
779.91KB
Zarządzenie Nr 489/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 489/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-04 12:46
Okun Joanna
475.57KB
Zarządzenie Nr 488/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 488/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-04 11:59
Okun Joanna
553.15KB
Zarządzenie Nr 487/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 487/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-10-04 11:55
Okun Joanna
488.2KB
Zarządzenie Nr 486/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 486/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-10-04 11:54
Okun Joanna
680.83KB
Zarządzenie Nr 485/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 485/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-10-04 11:53
Okun Joanna
554.82KB
Zarządzenie Nr 484/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 484/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-10-04 11:44
Okun Joanna
501.72KB
Zarządzenie Nr 483/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 483/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-09-30 11:57
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 482/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 482/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-09-26 12:54
Okun Joanna
502.76KB
Zarządzenie Nr 481/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 481/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-26 12:54
Okun Joanna
358.18KB
Zarządzenie Nr 480/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 480/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-26 12:53
Okun Joanna
354.08KB
Zarządzenie Nr 479/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 479/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-09-26 12:53
Okun Joanna
469.54KB
Zarządzenie Nr 478/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 478/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-26 12:41
Okun Joanna
614.23KB
Zarządzenie Nr 477/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 477/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-09-26 12:40
Okun Joanna
663.84KB
Zarządzenie Nr 476/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 476/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-26 12:39
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 475/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu Zakup i montaż urządzeń Zarządzenie Nr 475/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 września 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-26 12:35
Okun Joanna
780.18KB
Zarządzenie Nr 474/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2019 roku w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat u Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Zarządzenie Nr 474/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2019 roku w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat u Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-09-26 12:30
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 473/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Zarządzenie Nr 473/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-09-26 12:25
Okun Joanna
3.85MB
Zarządzenie Nr 472/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Zarządzenie Nr 472/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-25 12:14
Okun Joanna
560.47KB
Zarządzenie Nr 471/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII575/18 Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjecie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, Zarządzenie Nr 471/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII575/18 Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjecie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-09-25 12:13
Okun Joanna
1.19MB
Zarządzenie Nr 470/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 470/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-25 12:07
Okun Joanna
472.88KB
Zarządzenie Nr 469/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 469/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-16 12:07
Okun Joanna
362.63KB
Zarządzenie Nr 468/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 468/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-16 12:07
Okun Joanna
537.58KB
Zarządzenie Nr 467/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 467/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-09-16 12:06
Okun Joanna
407.47KB
Zarządzenie Nr 466/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 466/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-16 12:05
Okun Joanna
358.65KB
Zarządzenie Nr 465/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 465/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-16 12:04
Okun Joanna
688.95KB
Zarządzenie Nr 464/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 464/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-16 12:04
Okun Joanna
409.2KB
Zarządzenie Nr 463/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 463/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-09-16 12:03
Okun Joanna
531.73KB
Zarządzenie Nr 462/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 462/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-09-16 12:03
Okun Joanna
578.59KB
Zarządzenie Nr 461/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 461/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-16 12:03
Okun Joanna
410.96KB
Zarządzenie Nr 460/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 460/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-16 12:01
Okun Joanna
673.13KB
Zarządzenie Nr 459/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 459/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-16 12:01
Okun Joanna
552.77KB
Zarządzenie Nr 458/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Dębowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Palowice Zarządzenie Nr 458/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Dębowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-09-16 11:51
Okun Joanna
158.42KB
Zarządzenie Nr 457/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Zarządzenie Nr 457/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-16 11:49
Okun Joanna
1.41MB
Zarządzenie Nr 456/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej an rok 2020 oraz do wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 456/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej an rok 2020 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-09-09 13:53
Okun Joanna
1.36MB
Zarządzenie Nr 455/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 455/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-09 13:52
Okun Joanna
87.93KB
Zarządzenie Nr 454/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 454/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-09 13:52
Okun Joanna
167.64KB
Zarządzenie Nr 453/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 453/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-09-09 13:49
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 452/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 452/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-09 13:48
Okun Joanna
1.58MB
Zarządzenie Nr 451/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 451/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-09 13:26
Okun Joanna
89.22KB
Zarządzenie Nr 450/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 450/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-09 13:25
Okun Joanna
130.95KB
Zarządzenie Nr 449/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 449/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-09 13:24
Okun Joanna
130.95KB
Zarządzenie Nr 448/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 448/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-09 13:17
Okun Joanna
94.5KB
Zarządzenie Nr 447/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 447/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-09-09 13:14
Okun Joanna
185.52KB
Zarządzenie Nr 446/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postacie autobusu szkolnego marki AUTOSAN, wersja S TRAMP Zarządzenie Nr 446/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postacie autobusu szkolnego marki AUTOSAN, wersja S TRAMP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-09-09 13:14
Okun Joanna
1.08MB
Zarządzenie Nr 445/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 445/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-09 13:12
Okun Joanna
87.01KB
Zarządzenie Nr 444/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 444/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-09 13:09
Okun Joanna
119.18KB
Zarządzenie Nr 443/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 443/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-09 13:04
Okun Joanna
132.95KB
Zarządzenie Nr 442/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 442/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-09 12:53
Okun Joanna
132.02KB
Zarządzenie Nr 441/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 441/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-09 12:43
Okun Joanna
131.17KB
Zarządzenie Nr 440/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 440/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-09 12:38
Okun Joanna
128.44KB
Zarządzenie Nr 439/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 439/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-09-03 10:41
Okun Joanna
114.96KB
Zarządzenie Nr 438/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zarządzenie Nr 438/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-03 10:40
Okun Joanna
64.91KB
Zarządzenie Nr 437/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 437/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-09-03 10:39
Okun Joanna
101.61KB
Zarządzenie Nr 436/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 436/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-03 10:39
Okun Joanna
125.89KB
Zarządzenie Nr 435/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 435/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-03 10:38
Okun Joanna
84.56KB
Zarządzenie Nr 434/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 434/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-03 10:38
Okun Joanna
128.67KB
Zarządzenie Nr 433/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 433/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-03 10:37
Okun Joanna
133.09KB
Zarządzenie Nr 432/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 432/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-03 10:36
Okun Joanna
133.46KB
Zarządzenie Nr 431/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 431/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-09-03 10:36
Okun Joanna
127.4KB
Zarządzenie Nr 430/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 430/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-09-03 10:36
Okun Joanna
132.51KB
Zarządzenie Nr 429/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 429/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-09-03 10:35
Okun Joanna
137.58KB
Zarządzenie Nr 428/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 428/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-09-03 10:35
Okun Joanna
184.08KB
Zarządzenie Nr 427/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Zarządzenie Nr 427/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-08-29 12:05
Okun Joanna
10.69MB
Zarządzenie Nr 426/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Zarządzenie Nr 426/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-29 12:01
Okun Joanna
292.29KB
Zarządzenie Nr 425/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 425/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-29 11:55
Okun Joanna
86.94KB
Zarządzenie Nr 424/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 424/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-29 11:55
Okun Joanna
135.08KB
Zarządzenie Nr 423/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 423/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-29 11:55
Okun Joanna
131.58KB
Zarządzenie Nr 422/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 20 sierpnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Zarządzenie Nr 422/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 20 sierpnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 13:36
Okun Joanna
256.82KB
Zarządzenie Nr 421/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej projekty złożone na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet Zarządzenie Nr 421/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej projekty złożone na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 13:35
Okun Joanna
71.97KB
Zarządzenie Nr 420/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, działek nr 2184/67 oraz 2185/67 położonych w Stanowicach, przy ul. Wyzwolenia 7 Zarządzenie Nr 420/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, działek nr 2184/67 oraz 2185/67 położonych w Stanowicach, przy ul. Wyzwolenia 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-23 13:34
Okun Joanna
86.81KB
Zarządzenie Nr 419/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 419/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-23 13:27
Okun Joanna
87.51KB
Zarządzenie Nr 418/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatów Zarządzenie Nr 418/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-23 13:26
Okun Joanna
73.63KB
Zarządzenie Nr 417/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Referacie Księgowości Wydziału Finansowo-Budżetowego Zarządzenie Nr 417/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Referacie Księgowości Wydziału Finansowo-Budżetowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-23 13:25
Okun Joanna
87.16KB
Zarządzenie Nr 416/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 416/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-23 13:24
Okun Joanna
177.01KB
Zarządzenie Nr 415/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 415/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 13:23
Okun Joanna
106.67KB
Zarządzenie Nr 414/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 414/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 13:23
Okun Joanna
88.25KB
Zarządzenie Nr 413/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 413/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 13:23
Okun Joanna
90.7KB
Zarządzenie Nr 412/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 412/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-08-23 13:22
Okun Joanna
85.1KB
Zarządzenie Nr 411/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 411/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-08-23 13:22
Okun Joanna
129.89KB
Zarządzenie Nr 410/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 410/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 13:21
Okun Joanna
133.42KB
Zarządzenie Nr 409/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 409/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-08-23 13:21
Okun Joanna
135.36KB
Zarządzenie Nr 408/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 408/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 13:19
Okun Joanna
133.04KB
Zarządzenie Nr 407/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 407/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 13:19
Okun Joanna
132.06KB
Zarządzenie Nr 406/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 406/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 13:03
Okun Joanna
241.84KB
Zarządzenie Nr 405/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 405/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 12:58
Okun Joanna
170.72KB
Zarządzenie Nr 404/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet wraz z usługami opiekuńczymi Zarządzenie Nr 404/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet wraz z usługami opiekuńczymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 12:53
Okun Joanna
73.19KB
Zarządzenie Nr 403/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Konopnickiej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Leszczyny) Zarządzenie Nr 403/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Konopnickiej w Czerwionce-Leszczynach (obręb Leszczyny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-08-23 12:46
Okun Joanna
181.42KB
Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2020 roku Zarządzenie Nr 402/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 12:46
Okun Joanna
95.48KB
Zarządzenie Nr 401/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik Zarządzenie Nr 401/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 12:43
Okun Joanna
68.69KB
Zarządzenie Nr 400/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusz Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie Zarządzenie Nr 400/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusz Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-08-23 12:39
Okun Joanna
70.46KB
Zarządzenie Nr 399/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi Zarządzenie Nr 399/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-08-23 12:38
Okun Joanna
67.59KB
Zarządzenie Nr 398/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu Zarządzenie Nr 398/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-08-23 12:30
Okun Joanna
71.13KB
Zarządzenie Nr 397/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Mirosławowi Szopniewskiemu Zarządzenie Nr 397/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Mirosławowi Szopniewskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-23 12:29
Okun Joanna
68.72KB
Zarządzenie Nr 396/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 396/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-08-23 12:19
Okun Joanna
135.12KB
Zarządzenie Nr 395/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 395/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-08-23 12:19
Okun Joanna
158.48KB
Zarządzenie Nr 394/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu Zarządzenie Nr 394/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-08 13:29
Okun Joanna
51.64KB
Zarządzenie Nr 393/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie Zarządzenie Nr 393/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-08-08 13:28
Okun Joanna
51.22KB
Zarządzenie Nr 392/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik Zarządzenie Nr 392/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-08-08 13:27
Okun Joanna
50.23KB
Zarządzenie Nr 391/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Mirosławowi Szopniewskiemu Zarządzenie Nr 391/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Mirosławowi Szopniewskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-08 13:26
Okun Joanna
48.27KB
Zarządzenie Nr 390/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi Zarządzenie Nr 390/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-08 13:25
Okun Joanna
52.18KB
Zarządzenie Nr 389/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Nr 389/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-08-08 13:24
Okun Joanna
60.47KB
Zarządzenie Nr 388/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 388/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-08-08 13:21
Okun Joanna
70.73KB
Zarządzenie Nr 387/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Bek Zarządzenie Nr 387/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Bek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-08-08 13:19
Okun Joanna
57.61KB
Zarządzenie Nr 386/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Bełk Zarządzenie Nr 386/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-08 13:18
Okun Joanna
60.73KB
Zarządzenie Nr 385/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku Zarządzenie Nr 385/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-08-06 13:29
Okun Joanna
150.28KB
Zarządzenie Nr 384/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 384/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-08-06 13:28
Okun Joanna
652.26KB
Zarządzenie Nr 383/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 383/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-06 13:26
Okun Joanna
96.94KB
Zarządzenie Nr 382/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka Zarządzenie Nr 382/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-06 13:26
Okun Joanna
693.82KB
Zarządzenie Nr 381/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 381/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-06 13:25
Okun Joanna
89.27KB
Zarządzenie Nr 380/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 380/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-08-06 13:25
Okun Joanna
116.78KB
Zarządzenie Nr 379/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 379/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-08-06 13:24
Okun Joanna
127.54KB
Zarządzenie Nr 378/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Zarządzenie Nr 378/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-08-06 13:21
Okun Joanna
142.28KB
Zarządzenie Nr 377/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi Zarządzenie Nr 377/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-19 12:15
Okun Joanna
775.27KB
Zarządzenie Nr 376/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet Zarządzenie Nr 376/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-07-19 12:15
Okun Joanna
786.95KB
Zarządzenie Nr 375/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet wraz z usługami opiekuńczymi Zarządzenie Nr 375/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet wraz z usługami opiekuńczymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 12:15
Okun Joanna
785.22KB
Zarządzenie Nr 374/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi Zarządzenie Nr 374/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-19 12:14
Okun Joanna
796.92KB
Zarządzenie Nr 373/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w ogrzewalni Zarządzenie Nr 373/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w ogrzewalni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-07-19 12:13
Okun Joanna
770.18KB
Zarządzenie Nr 372/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni Zarządzenie Nr 372/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w noclegowni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-07-19 12:12
Okun Joanna
763.26KB
Zarządzenie Nr 371/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 371/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 12:11
Okun Joanna
145.22KB
Zarządzenie Nr 370/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 370/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-07-19 12:10
Okun Joanna
130.56KB
Zarządzenie Nr 369/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkól w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Nr 369/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkól w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-19 12:09
Okun Joanna
64.81KB
Zarządzenie Nr 368/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 368/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-07-19 11:58
Okun Joanna
128.82KB
Zarządzenie Nr 367/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 367/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-07-19 11:57
Okun Joanna
143.82KB
Zarządzenie Nr 366/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 366/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:57
Okun Joanna
101.27KB
Zarządzenie Nr 365/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 365/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:57
Okun Joanna
124.64KB
Zarządzenie Nr 364/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 364/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-19 11:57
Okun Joanna
111.85KB
Zarządzenie Nr 363/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 363/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:56
Okun Joanna
130.45KB
Zarządzenie Nr 362/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 362/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-19 11:56
Okun Joanna
83.3KB
Zarządzenie Nr 361/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 361/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:56
Okun Joanna
132.14KB
Zarządzenie Nr 360/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 360/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:55
Okun Joanna
99.1KB
Zarządzenie Nr 359/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 359/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-07-19 11:55
Okun Joanna
131.56KB
Zarządzenie Nr 358/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 358/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-07-19 11:55
Okun Joanna
134.11KB
Zarządzenie Nr 357/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 357/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-07-19 11:54
Okun Joanna
132.04KB
Zarządzenie Nr 356/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 356/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-07-19 11:54
Okun Joanna
131.81KB
Zarządzenie Nr 355/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 355/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-07-19 11:53
Okun Joanna
94.66KB
Zarządzenie Nr 354/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 354/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:53
Okun Joanna
165.33KB
Zarządzenie Nr 353/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 353/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 11:49
Okun Joanna
63.39KB
Zarządzenie Nr 352/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opracowania Planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 352/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opracowania Planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-19 10:36
Okun Joanna
151.53KB
Zarządzenie Nr 351/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2019 roku Zarządzenie Nr 351/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-15 14:49
Okun Joanna
60.84KB
Zarządzenie Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk Zarządzenie Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-07-15 14:48
Okun Joanna
2.42MB
Zarządzenie Nr 349/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Start oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 349/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-07-15 14:46
Okun Joanna
70.45KB
Zarządzenie Nr 348/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 348/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-15 14:45
Okun Joanna
67.52KB
Zarządzenie Nr 347/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 347/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-07-15 14:43
Okun Joanna
56.1KB
Zarządzenie Nr 346/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej powołanej w Zarządzeniu Nr 113/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2019 r. Zarządzenie Nr 346/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej powołanej w Zarządzeniu Nr 113/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-07-15 14:43
Okun Joanna
73.17KB
Zarządzenie Nr 345/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 345/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-07-15 14:41
Okun Joanna
127.38KB
Zarządzenie Nr 344/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 344/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-15 14:41
Okun Joanna
98.81KB
Zarządzenie Nr 343/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 343/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-07-15 14:41
Okun Joanna
82.73KB
Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 342/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-07-15 14:40
Okun Joanna
135.43KB
Zarządzenie Nr 341/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 341/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-07-15 14:40
Okun Joanna
98.3KB
Zarządzenie Nr 340/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 340/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-15 14:39
Okun Joanna
95.54KB
Zarządzenie Nr 339/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 339/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-07-15 14:39
Okun Joanna
212.8KB
Zarządzenie Nr 338/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 338/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-07-15 14:38
Okun Joanna
130.41KB
Zarządzenie Nr 337/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 337/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-15 14:37
Okun Joanna
162.54KB
Zarządzenie Nr 336/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej Zarządzenie Nr 336/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-07-15 14:36
Okun Joanna
142.97KB
Zarządzenie Nr 335/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 335/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-15 14:33
Okun Joanna
84.66KB
Zarządzenie Nr 334/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 334/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-07-15 14:32
Okun Joanna
244KB
Zarządzenie Nr 333/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 333/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-07-15 14:31
Okun Joanna
111.03KB
Zarządzenie Nr 332/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 332/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-15 14:31
Okun Joanna
95.36KB
Zarządzenie Nr 331/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 331/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-07-15 14:30
Okun Joanna
131.53KB
Zarządzenie Nr 330/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 330/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-07-04 09:20
Okun Joanna
72.74KB
Zarządzenie Nr 329/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Agaty Swientek Zarządzenie Nr 329/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Agaty Swientek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-07-04 09:19
Okun Joanna
64.45KB
Zarządzenie Nr 328/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Marty Olszowskiej Zarządzenie Nr 328/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Marty Olszowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-07-04 09:19
Okun Joanna
65.03KB
Zarządzenie Nr 327/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Doroty Wałach Zarządzenie Nr 327/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Doroty Wałach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-07-04 09:18
Okun Joanna
66.02KB
Zarządzenie Nr 326/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Beaty Fliegert Zarządzenie Nr 326/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Beaty Fliegert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-04 09:17
Okun Joanna
64.38KB
Zarządzenie Nr 325/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Pietrzak-Fojcik Zarządzenie Nr 325/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Pietrzak-Fojcik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-07-04 09:17
Okun Joanna
73.95KB
Zarządzenie Nr 324/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Małachowskiej Zarządzenie Nr 324/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Małachowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-07-04 09:16
Okun Joanna
67.08KB
Zarządzenie Nr 323/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Natalii Jaksik Zarządzenie Nr 323/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Natalii Jaksik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-04 09:16
Okun Joanna
66.52KB
Zarządzenie Nr 322/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 322/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-07-04 09:15
Okun Joanna
0.96MB
Zarządzenie Nr 321/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 321/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-04 09:14
Okun Joanna
1.58MB
Zarządzenie Nr 320/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 320/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-07-04 09:13
Okun Joanna
91.33KB
Zarządzenie Nr 319/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 319/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-07-04 09:13
Okun Joanna
86.77KB
Zarządzenie Nr 318/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 318/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-07-04 09:13
Okun Joanna
131.95KB
Zarządzenie Nr 317/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 317/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-04 09:12
Okun Joanna
126.37KB
Zarządzenie Nr 316/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 316/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-07-04 09:12
Okun Joanna
62.2KB
Zarządzenie Nr 315/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku Zarządzenie Nr 315/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-06-27 12:58
Okun Joanna
73.6KB
Zarządzenie Nr 314/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 314/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-27 12:54
Okun Joanna
94.75KB
Zarządzenie Nr 313/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 313/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-27 12:53
Okun Joanna
89.44KB
Zarządzenie Nr 312/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 312/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-06-27 12:53
Okun Joanna
105.17KB
Zarządzenie Nr 311/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 311/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-27 12:52
Okun Joanna
114.35KB
Zarządzenie Nr 310/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 310/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-27 12:50
Okun Joanna
127.77KB
Zarządzenie Nr 309/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 309/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-06-27 12:50
Okun Joanna
129.71KB
Zarządzenie Nr 308/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 308/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-27 12:49
Okun Joanna
132.14KB
Zarządzenie Nr 307/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 307/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-06-27 12:49
Okun Joanna
88.56KB
Zarządzenie Nr 306/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 306/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-27 12:48
Okun Joanna
122.59KB
Zarządzenie Nr 305/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 305/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-27 12:48
Okun Joanna
80.94KB
Zarządzenie Nr 304/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 304/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-27 12:48
Okun Joanna
82.84KB
Zarządzenie Nr 303/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 303/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-27 12:47
Okun Joanna
113.4KB
Zarządzenie Nr 302/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 302/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-27 12:47
Okun Joanna
92.14KB
Zarządzenie Nr 301/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 301/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-27 12:46
Okun Joanna
86.2KB
Zarządzenie Nr 300/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 300/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-27 12:44
Okun Joanna
130.28KB
Zarządzenie Nr 299/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 299/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-27 12:44
Okun Joanna
131.46KB
Zarządzenie Nr 298/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku Zarządzenie Nr 298/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-06-27 12:43
Okun Joanna
1.38MB
Zarządzenie Nr 297/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 297/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-06-27 12:37
Okun Joanna
58.06KB
Zarządzenie Nr 296/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach Zarządzenie Nr 296/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-27 12:34
Okun Joanna
141.69KB
Zarządzenie Nr 295/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Zarządzenie Nr 295/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-27 12:32
Okun Joanna
143.79KB
Zarządzenie Nr 294/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 294/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-06-13 11:55
Okun Joanna
94.09KB
Zarządzenie Nr 293/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 293/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-06-13 11:55
Okun Joanna
85.92KB
Zarządzenie Nr 292/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 292/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-06-13 11:54
Okun Joanna
88.6KB
Zarządzenie Nr 291/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 291/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-06-13 11:46
Okun Joanna
91.28KB
Zarządzenie Nr 290/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 290/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-06-13 11:46
Okun Joanna
80.11KB
Zarządzenie Nr 289/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 289/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-06-13 11:45
Okun Joanna
96.94KB
Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 288/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-06-13 11:45
Okun Joanna
92.41KB
Zarządzenie Nr 287/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 287/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-06-13 11:45
Okun Joanna
94.1KB
Zarządzenie Nr 286/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 286/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-13 11:44
Okun Joanna
95.4KB
Zarządzenie Nr 285/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 285/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-06-13 11:44
Okun Joanna
99.82KB
Zarządzenie Nr 284/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 284/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-06-13 11:44
Okun Joanna
93.29KB
Zarządzenie Nr 283/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 283/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-06-13 11:43
Okun Joanna
131.78KB
Zarządzenie Nr 282/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Zarządzenie Nr 282/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-06-13 11:41
Okun Joanna
76.38KB
Zarządzenie Nr 281/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Mienia i Geodezji Zarządzenie Nr 281/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-06-13 11:37
Okun Joanna
74.09KB
Zarządzenie Nr 280/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonce-Leszczynach Zarządzenie Nr 280/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-06-13 11:35
Okun Joanna
100.65KB
Zarządzenie Nr 279/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 279/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-06-11 12:06
Okun Joanna
68.36KB
Zarządzenie Nr 278/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 278/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-06-11 12:06
Okun Joanna
79.66KB
Zarządzenie Nr 277/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 277/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-06-11 12:05
Okun Joanna
78.05KB
Zarządzenie Nr 276/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazania informacji o przyznaniu świadczenia. Zarządzenie Nr 276/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-11 12:04
Okun Joanna
75.46KB
Zarządzenie Nr 275/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów Zarządzenie Nr 275/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-06-11 12:02
Okun Joanna
58.48KB
Zarządzenie Nr 274/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 274/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-11 12:01
Okun Joanna
282.42KB
Zarządzenie Nr 273/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 273/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-11 11:57
Okun Joanna
324.14KB
Zarządzenie Nr 272/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Zarządzenie Nr 272/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-11 11:56
Okun Joanna
337.18KB
Zarządzenie Nr 271/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 271/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-06-11 11:55
Okun Joanna
106.15KB
Zarządzenie Nr 270/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyzwolenia, obręb Stanowice Zarządzenie Nr 270/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyzwolenia, obręb Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-11 11:55
Okun Joanna
168.39KB
Zarządzenie Nr 269/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 269/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-06-11 11:53
Okun Joanna
105.69KB
Zarządzenie Nr 268/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 268/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-11 11:52
Okun Joanna
115.57KB
Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-11 11:52
Okun Joanna
115.9KB
Zarządzenie Nr 266/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 266/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-06-11 11:51
Okun Joanna
164.54KB
Zarządzenie Nr 265/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 265/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-06-11 11:50
Okun Joanna
126.3KB
Zarządzenie Nr 264/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 264/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-06-11 11:49
Okun Joanna
112.76KB
Zarządzenie Nr 263/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 263/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-11 11:48
Okun Joanna
124.69KB
Zarządzenie Nr 262/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 262/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-11 11:47
Okun Joanna
122.75KB
Zarządzenie Nr 261/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 261/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-11 11:43
Okun Joanna
116.1KB
Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-06-11 11:39
Okun Joanna
65.41KB
Zarządzenie Nr 259/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 259/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-11 11:36
Okun Joanna
658.73KB
Zarządzenie Nr 258/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 258/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-11 11:28
Okun Joanna
1.53MB
Zarządzenie Nr 257/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie Nr 257/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-05 12:27
Okun Joanna
109.47KB
Zarządzenie Nr 256/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje Zarządzenie Nr 256/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-06-05 12:25
Okun Joanna
55.59KB
Zarządzenie Nr 255/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 255/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-06-05 12:25
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 254/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 254/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-05 12:19
Okun Joanna
159.65KB
Zarządzenie Nr 253/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 253/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-05 12:19
Okun Joanna
128.52KB
Zarządzenie Nr 252/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 252/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-06-05 12:19
Okun Joanna
111.24KB
Zarządzenie Nr 251/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 251/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-05 12:18
Okun Joanna
108.46KB
Zarządzenie Nr 250/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 250/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-06-05 12:18
Okun Joanna
91.58KB
Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-06-05 12:18
Okun Joanna
102.01KB
Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-05 12:17
Okun Joanna
83.82KB
Zarządzenie Nr 247/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 247/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-06-05 12:17
Okun Joanna
96.15KB
Zarządzenie Nr 246/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 246/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-05 12:16
Okun Joanna
114.67KB
Zarządzenie Nr 245/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 245/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-06-05 12:15
Okun Joanna
93.51KB
Zarządzenie Nr 244/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 244/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-06-05 12:14
Okun Joanna
130.12KB
Zarządzenie Nr 243/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwonka na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 243/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwonka na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-06-05 12:14
Okun Joanna
159.82KB
Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-06-05 12:13
Okun Joanna
166.5KB
Zarządzenie Nr 241/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udostępnienia części działki na cele związane z lokalizacją wiaty przystankowej Zarządzenie Nr 241/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udostępnienia części działki na cele związane z lokalizacją wiaty przystankowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-30 11:54
Okun Joanna
82.24KB
Zarządzenie Nr 240/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na2019 r. Zarządzenie Nr 240/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-05-30 11:47
Okun Joanna
88.22KB
Zarządzenie Nr 239/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 239/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-30 11:45
Okun Joanna
303.2KB
Zarządzenie Nr 238/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 238/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-30 11:21
Okun Joanna
153.65KB
Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-24 11:23
Okun Joanna
180.3KB
Zarządzenie Nr 236/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 236/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-05-24 11:23
Okun Joanna
177.59KB
Zarządzenie Nr 235/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 235/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-05-24 11:23
Okun Joanna
91.49KB
Zarządzenie Nr 234/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 234/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-24 11:22
Okun Joanna
91.1KB
Zarządzenie Nr 233/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 233/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-05-24 11:22
Okun Joanna
107.82KB
Zarządzenie Nr 232/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 232/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-05-24 11:22
Okun Joanna
126.08KB
Zarządzenie Nr 231/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 231/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-24 11:21
Okun Joanna
84.1KB
Zarządzenie Nr 230/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 230/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-05-24 11:21
Okun Joanna
91.71KB
Zarządzenie Nr 229/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 229/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-05-24 11:20
Okun Joanna
84.84KB
Zarządzenie Nr 228/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 228/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-05-24 11:20
Okun Joanna
118.88KB
Zarządzenie Nr 227/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 227/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-05-24 11:19
Okun Joanna
96.18KB
Zarządzenie Nr 226/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 226/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-24 11:19
Okun Joanna
97.05KB
Zarządzenie Nr 225/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 225/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-05-24 11:19
Okun Joanna
132.18KB
Zarządzenie Nr 224/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 224/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-24 11:04
Okun Joanna
96.37KB
Zarządzenie Nr 223/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 223/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-24 11:04
Okun Joanna
162.88KB
Zarządzenie Nr 222/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. Zarządzenie Nr 222/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-05-24 11:02
Okun Joanna
75.5KB
Zarządzenie Nr 221/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych Zarządzenie Nr 221/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-05-20 11:47
Okun Joanna
567.89KB
Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-05-20 11:46
Okun Joanna
753.55KB
Zarządzenie Nr 219/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 219/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-20 11:45
Okun Joanna
93.14KB
Zarządzenie Nr 218/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 218/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-05-20 11:43
Okun Joanna
83.93KB
Zarządzenie Nr 217/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 217/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-05-20 11:43
Okun Joanna
152.83KB
Zarządzenie Nr 216/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 216/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-05-20 11:42
Okun Joanna
88.22KB
Zarządzenie Nr 215/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 215/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-17 13:55
Okun Joanna
149.92KB
Zarządzenie Nr 214/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 214/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-05-17 13:54
Okun Joanna
131.53KB
Zarządzenie Nr 213/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 213/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-17 13:37
Okun Joanna
98.77KB
Zarządzenie Nr 212/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 212/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-17 13:37
Okun Joanna
95.93KB
Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-05-17 13:36
Okun Joanna
163.41KB
Zarządzenie Nr 210/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 210/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-17 13:12
Okun Joanna
193.52KB
Zarządzenie Nr 209/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 209/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-05-14 13:46
Okun Joanna
115.62KB
Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-05-14 13:43
Okun Joanna
142.55KB
Zarządzenie Nr 207/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku Zarządzenie Nr 207/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-13 11:53
Okun Joanna
76.3KB
Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2018 Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-05-13 11:50
Okun Joanna
54.69KB
Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-05-09 12:58
Okun Joanna
90.56KB
Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-05-09 12:58
Okun Joanna
122.95KB
Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-05-09 12:57
Okun Joanna
108.97KB
Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-05-09 12:57
Okun Joanna
91.45KB
Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-05-09 12:52
Okun Joanna
95.22KB
Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-05-09 12:52
Okun Joanna
243.65KB
Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-05-09 12:50
Okun Joanna
72.26KB
Zarządzenie Nr 198/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 198/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-09 12:35
Okun Joanna
322.86KB
Zarządzenie Nr 197/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zarządzenie Nr 197/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 12:30
Okun Joanna
75.53KB
Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-05-09 12:29
Okun Joanna
625.72KB
Zarządzenie Nr 195/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 195/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-05-09 12:17
Okun Joanna
1.52MB
Zarządzenie Nr 194/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 194/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-05-09 12:16
Okun Joanna
909.24KB
Zarządzenie Nr 193/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 193/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-09 12:14
Okun Joanna
83.83KB
Zarządzenie Nr 192/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 192/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 12:09
Okun Joanna
84.91KB
Zarządzenie Nr 191/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 191/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-05-09 12:09
Okun Joanna
97.57KB
Zarządzenie Nr 190/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 190/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-09 12:06
Okun Joanna
95.24KB
Zarządzenie Nr 189/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Zarządzenie Nr 189/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-05-09 12:06
Okun Joanna
93.9KB
Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 12:05
Okun Joanna
83.62KB
Zarządzenie Nr 187/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 187/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-05-09 11:58
Okun Joanna
98.55KB
Zarządzenie Nr 186/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 186/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 11:58
Okun Joanna
133.76KB
Zarządzenie Nr 185/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 185/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-09 11:57
Okun Joanna
1.78MB
Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. Zasiedlenia Mieszkań w budynku położonym przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. Zasiedlenia Mieszkań w budynku położonym przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-05-09 11:56
Okun Joanna
109.11KB
Zarządzenie Nr 183/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2018 Zarządzenie Nr 183/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-05-09 11:53
Okun Joanna
54.18KB
Zarządzenie Nr 182/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy Zarządzenie Nr 182/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-05-09 11:36
Okun Joanna
316.03KB
Zarządzenie Nr 181/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych i mieszkań chronionych treningowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 181/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych i mieszkań chronionych treningowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-09 11:35
Okun Joanna
157.54KB
Zarządzenie Nr 180/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa na własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pojazdu usuniętego z drogi publicznej na podstawie art. 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Zarządzenie Nr 180/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa na własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pojazdu usuniętego z drogi publicznej na podstawie art. 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-05-09 11:34
Okun Joanna
63.07KB
Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-05-09 11:30
Okun Joanna
181.17KB
Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-05-09 11:29
Okun Joanna
644.99KB
Zarządzenie Nr 177/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 177/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-05-09 11:26
Okun Joanna
89.64KB
Zarządzenie Nr 176/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 176/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 11:26
Okun Joanna
84.54KB
Zarządzenie Nr 175/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 175/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-05-09 11:26
Okun Joanna
83.13KB
Zarządzenie Nr 174/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 174/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-05-09 11:25
Okun Joanna
98.64KB
Zarządzenie Nr 173/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 173/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-09 11:25
Okun Joanna
96.64KB
Zarządzenie Nr 172/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 172/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-05-09 11:23
Okun Joanna
97.97KB
Zarządzenie Nr 171/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 171/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 11:23
Okun Joanna
156.97KB
Zarządzenie Nr 170/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 170/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 11:23
Okun Joanna
137.83KB
Zarządzenie Nr 169/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 169/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-09 11:22
Okun Joanna
41.29KB
Zarządzenie Nr 168/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 386/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do używania przez organy jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomieszczeń znajdujących się w obiektach przekazanych Zarządzenie Nr 168/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 386/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do używania przez organy jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomieszczeń znajdujących się w obiektach przekazanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 11:19
Okun Joanna
69.47KB
Zarządzenie Nr 167/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 167/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 11:14
Okun Joanna
73.57KB
Zarządzenie Nr 166/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 166/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-05-09 11:14
Okun Joanna
74.44KB
Zarządzenie Nr 165/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 165/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 11:12
Okun Joanna
129.34KB
Zarządzenie Nr 164/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 164/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-09 11:12
Okun Joanna
91.9KB
Zarządzenie Nr 163/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 163/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-05-09 11:11
Okun Joanna
115.95KB
Zarządzenie Nr 162/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 162/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-05-09 11:11
Okun Joanna
98.1KB
Zarządzenie Nr 161/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 161/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 11:10
Okun Joanna
91.64KB
Zarządzenie Nr 160/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 160/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 11:10
Okun Joanna
85.24KB
Zarządzenie Nr 159/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 159/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-09 11:05
Okun Joanna
97.84KB
Zarządzenie Nr 158/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 158/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 11:04
Okun Joanna
98.26KB
Zarządzenie Nr 157/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 157/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-05-09 10:58
Okun Joanna
162.4KB
Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-09 10:58
Okun Joanna
199.38KB
Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-09 10:56
Okun Joanna
62.06KB
Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 3 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji, składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny udzielonego Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 3 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji, składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny udzielonego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-05-09 10:55
Okun Joanna
125.15KB
Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-09 10:54
Okun Joanna
132.28KB
Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie udziału podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny komórek i jednostek organizacyjnych w dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pt.. Ruda 2019 Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie udziału podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny komórek i jednostek organizacyjnych w dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pt.. "Ruda 2019"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-05-09 10:54
Okun Joanna
235.09KB
Zarządzenie Nr 151/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Zarządzenie Nr 151/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-05-09 10:53
Okun Joanna
125.11KB
Zarządzenie Nr 150/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 150/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-05-09 10:52
Okun Joanna
232.24KB
Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-09 10:51
Okun Joanna
65.6KB
Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r. Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-05-09 10:49
Okun Joanna
121.3KB
Zarządzenie Nr 147/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r. Zarządzenie Nr 147/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-05-09 10:49
Okun Joanna
114.01KB
Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-05-09 10:48
Okun Joanna
378.27KB
Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2018 rok Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-04-01 12:39
Okun Joanna
124.21KB
Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-04-01 12:38
Okun Joanna
833.86KB
Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 r. Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-04-01 12:36
Okun Joanna
11.78MB
Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-04-01 11:33
Okun Joanna
98.17KB
Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-04-01 11:32
Okun Joanna
94.87KB
Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-04-01 11:31
Okun Joanna
148.01KB
Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-03-29 11:20
Okun Joanna
9.96MB
Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-03-28 13:37
Okun Joanna
85.7KB
Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-03-28 13:37
Okun Joanna
81.73KB
Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-03-28 13:37
Okun Joanna
128.51KB
Zarządzenie Nr 133/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 133/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-03-28 13:36
Okun Joanna
94.05KB
Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-03-28 13:36
Okun Joanna
95.22KB
Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-03-28 13:24
Okun Joanna
67.1KB
Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-03-27 10:48
Okun Joanna
103.27KB
Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-03-27 10:47
Okun Joanna
331.01KB
Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2019 roku Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-03-27 10:45
Okun Joanna
78.46KB
Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-03-27 10:43
Okun Joanna
509.43KB
Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r. Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-03-27 10:41
Okun Joanna
361.72KB
Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-03-26 13:49
Okun Joanna
184.65KB
Zarządzenie Nr 124/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 124/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-03-26 13:48
Okun Joanna
94.21KB
Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-03-26 13:47
Okun Joanna
92.95KB
Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-03-26 13:47
Okun Joanna
92.34KB
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-03-26 13:46
Okun Joanna
134.9KB
Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-03-26 13:44
Okun Joanna
106.15KB
Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Księdza Pojdy na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Księdza Pojdy na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-03-14 12:50
Okun Joanna
689.56KB
Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-03-14 12:48
Okun Joanna
1.59MB
Zarządzenie Nr 117/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 117/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-03-14 12:47
Okun Joanna
391.43KB
Zarządzenie Nr 116/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 116/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-03-14 12:43
Okun Joanna
429.47KB
Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-03-14 12:42
Okun Joanna
0.96MB
Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-03-19 08:07
Okun Joanna
523.83KB
Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dni 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-03-14 12:39
Okun Joanna
325.96KB
Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-03-19 12:22
Okun Joanna
0.96MB
Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-03-08 12:25
Okun Joanna
371.15KB
Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-03-08 12:24
Okun Joanna
359.11KB
Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-03-08 11:33
Okun Joanna
539.25KB
Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-03-08 11:32
Okun Joanna
370.95KB
Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-03-08 11:32
Okun Joanna
410.41KB
Zarządzenie Nr 106/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 106/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-03-08 11:31
Okun Joanna
395.47KB
Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-08 11:31
Okun Joanna
400.99KB
Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-03-08 11:30
Okun Joanna
455.4KB
Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-03-08 11:30
Okun Joanna
396.15KB
Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-03-08 11:30
Okun Joanna
403.96KB
Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-03-08 11:29
Okun Joanna
394.92KB
Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-03-08 11:29
Okun Joanna
398.96KB
Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-03-08 11:29
Okun Joanna
448.87KB
Zarządzenie Nr 98/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 98/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-03-08 11:29
Okun Joanna
398.62KB
Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-03-08 11:28
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 96/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 96/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-03-08 11:26
Okun Joanna
2.84MB
Zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-03-08 11:13
Okun Joanna
6.03MB
Zarządzenie Nr 94/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 r. Zarządzenie Nr 94/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-03-04 11:09
Okun Joanna
3.46MB
Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-03-04 11:08
Okun Joanna
3.71MB
Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-03-04 11:08
Okun Joanna
3.73MB
Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-03-04 11:07
Okun Joanna
3.36MB
Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-03-04 11:06
Okun Joanna
3.53MB
Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-03-04 11:05
Okun Joanna
498.86KB
Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-03-04 11:04
Okun Joanna
377.78KB
Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-03-04 11:04
Okun Joanna
378.94KB
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-03-04 11:03
Okun Joanna
464.7KB
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-03-04 11:03
Okun Joanna
421.75KB
Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-03-04 11:02
Okun Joanna
378.1KB
Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-03-04 11:01
Okun Joanna
399.49KB
Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-03-04 11:00
Okun Joanna
409.2KB
Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-03-04 11:00
Okun Joanna
536.1KB
Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-03-04 10:59
Okun Joanna
387.74KB
Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne oraz zmiany w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-02-28 13:38
Okun Joanna
390.8KB
Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-02-28 13:38
Okun Joanna
542.05KB
Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-02-28 13:37
Okun Joanna
573.36KB
Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-02-28 13:37
Okun Joanna
356.14KB
Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-02-28 13:36
Okun Joanna
358.21KB
Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-02-28 13:35
Okun Joanna
478.76KB
Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-02-28 13:35
Okun Joanna
363.65KB
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-02-28 13:34
Okun Joanna
402.54KB
Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-02-28 13:34
Okun Joanna
469.19KB
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-02-28 13:33
Okun Joanna
408.78KB
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-02-28 13:31
Okun Joanna
557.24KB
Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-02-28 13:31
Okun Joanna
594.58KB
Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-02-22 11:18
Okun Joanna
518.79KB
Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2019 roku Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-02-22 11:17
Okun Joanna
3.65MB
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-02-22 11:16
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Ks. Pojdy 77C w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Ks. Pojdy 77C w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-02-22 11:14
Okun Joanna
327.76KB
Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-02-22 11:12
Okun Joanna
300.91KB
Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-02-22 11:12
Okun Joanna
281.3KB
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-02-22 11:10
Okun Joanna
295.46KB
Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-02-22 11:09
Okun Joanna
285.83KB
Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-02-22 11:08
Okun Joanna
403.76KB
Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-02-22 11:08
Okun Joanna
361.63KB
Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-02-22 11:07
Okun Joanna
390.54KB
Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-02-22 11:07
Okun Joanna
398.47KB
Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-22 11:07
Okun Joanna
369.56KB
Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-02-22 11:06
Okun Joanna
394.97KB
Zarządzenie Nr 53/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 53/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-02-22 11:06
Okun Joanna
478.09KB
Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-02-22 11:06
Okun Joanna
455.09KB
Zarządzenie Nr 51/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 51/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-02-22 11:05
Okun Joanna
441.86KB
Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-02-22 11:05
Okun Joanna
398.18KB
Zarządzenie Nr 49/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 49/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-02-22 11:05
Okun Joanna
414.42KB
Zarządzenie Nr 48/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów Zarządzenie Nr 48/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-02-22 10:58
Okun Joanna
1.43MB
Zarządzenie Nr 47/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 47/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-02-22 10:47
Okun Joanna
1.31MB
Zarządzenie Nr 46/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian zarządzenia w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 46/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian zarządzenia w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-02-22 10:32
Okun Joanna
2.68MB
Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-02-22 10:30
Okun Joanna
277.22KB
Zarządzenie Nr 44/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 44/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-22 10:16
Okun Joanna
632.4KB
Zarządzenie Nr 43/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 43/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-02-22 10:16
Okun Joanna
401.65KB
Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-02-22 10:16
Okun Joanna
403.17KB
Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-02-21 12:14
Okun Joanna
669.77KB
Zarządzenie Nr 40/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Zarządzenie Nr 40/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-02-04 13:44
Okun Joanna
372.35KB
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-02-04 13:41
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 38/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 38/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-02-04 13:40
Okun Joanna
389.27KB
Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-04 13:39
Okun Joanna
380.78KB
Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-02-04 13:39
Okun Joanna
382.09KB
Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-02-04 13:38
Okun Joanna
412.46KB
Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-02-04 13:37
Okun Joanna
413.95KB
Zarządzenie Nr 33/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 33/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-02-04 13:37
Okun Joanna
413.7KB
Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-04 13:36
Okun Joanna
543.85KB
Zarządzenie Nr 31/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 31/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-02-04 13:35
Okun Joanna
561.87KB
Zarządzenie Nr 30/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 30/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-02-04 13:34
Okun Joanna
6.03MB
Zarządzenie Nr 29/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Zarządzenie Nr 29/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-02-04 13:32
Okun Joanna
1.09MB
Zarządzenie Nr 28/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Księgowości Zarządzenie Nr 28/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-01-25 13:41
Okun Joanna
368.74KB
Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-25 13:30
Okun Joanna
692.32KB
Zarządzenie Nr 26/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Ks. Pojdy na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej Zarządzenie Nr 26/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Ks. Pojdy na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-25 13:29
Okun Joanna
1.7MB
Zarządzenie Nr 25/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 25/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-01-25 13:22
Okun Joanna
449.8KB
Zarządzenie Nr 24/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy Zarządzenie Nr 24/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-01-25 13:21
Okun Joanna
1.22MB
Zarządzenie Nr 23/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 23/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-01-25 13:21
Okun Joanna
502.05KB
Zarządzenie Nr 22/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 22/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-25 13:20
Okun Joanna
497.57KB
Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-25 13:20
Okun Joanna
496.19KB
Zarządzenie Nr 20/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 20/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-25 13:19
Okun Joanna
474.41KB
Zarządzenie Nr 19/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 19/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-25 13:19
Okun Joanna
539.54KB
Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-25 13:18
Okun Joanna
544.36KB
Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-01-25 13:18
Okun Joanna
539.01KB
Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-01-25 13:17
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 15/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zgłoszenia - wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Zarządzenie Nr 15/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zgłoszenia - wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-01-25 13:16
Okun Joanna
339.83KB
Zarządzenie Nr 14/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych Zarządzenie Nr 14/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-25 13:15
Okun Joanna
388.46KB
Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-01-25 13:14
Okun Joanna
10.23MB
Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-01-25 13:14
Okun Joanna
534.33KB
Zarządzenie Nr 11/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 11/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-25 13:13
Okun Joanna
387.8KB
Zarządzenie Nr 10/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 10/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-01-25 13:13
Okun Joanna
364.39KB
Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-01-25 13:12
Okun Joanna
553.41KB
Zarządzenie Nr 8/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2019 roku w spawie zmiany Zarządzenia Nr 566/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II Zarządzenie Nr 8/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2019 roku w spawie zmiany Zarządzenia Nr 566/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-01-15 12:28
Okun Joanna
334.93KB
Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-01-15 12:25
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 6/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 6/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-01-15 12:19
Okun Joanna
271.03KB
Zarządzenie Nr 5/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 5/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-15 12:19
Okun Joanna
278.02KB
Zarządzenie Nr 4/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 4/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-01-09 11:54
Okun Joanna
2.2MB
Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-01-10 13:34
Okun Joanna
152.89KB
Zarządzenie Nr 2/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 2/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-01-08 10:40
Okun Joanna
1.51MB
Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-01-10 13:34
Okun Joanna
157.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku [ 721 ]
Zarządzenie Nr 721/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 721/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-02-04 13:29
Okun Joanna
15.85MB
Zarządzenie Nr 720/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2019 r. Zarządzenie Nr 720/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-02-04 13:28
Okun Joanna
4.22MB
Zarządzenie Nr 719/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2019 Zarządzenie Nr 719/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-02-04 13:27
Okun Joanna
2.93MB
Zarządzenie Nr 718/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad realizacji Projektu pn. Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 718/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad realizacji Projektu pn. "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-02-04 13:25
Okun Joanna
2.32MB
Zarządzenie Nr 717/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 717/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-01-25 12:58
Okun Joanna
6.16MB
Zarządzenie Nr 716/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 716/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-01-25 12:54
Okun Joanna
596.87KB
Zarządzenie Nr 715/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 715/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-25 12:42
Okun Joanna
692.27KB
Zarządzenie Nr 714/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 714/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-25 12:42
Okun Joanna
647.71KB
Zarządzenie Nr 713/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 713/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-01-25 12:37
Okun Joanna
628.61KB
Zarządzenie Nr 712/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 712/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-01-25 12:36
Okun Joanna
716.08KB
Zarządzenie Nr 711/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 711/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-01-25 12:36
Okun Joanna
735.65KB
Zarządzenie Nr 710/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 710/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-25 12:34
Okun Joanna
273.24KB
Zarządzenie Nr 709/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 709/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-01-16 12:30
Okun Joanna
678.05KB
Zarządzenie Nr 708/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali wielofunkcyjnej i urządzeń targowych Zarządzenie Nr 708/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali wielofunkcyjnej i urządzeń targowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-16 12:29
Okun Joanna
406.15KB
Zarządzenie Nr 707/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń targowych Zarządzenie Nr 707/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń targowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-16 12:29
Okun Joanna
415.95KB
Zarządzenie Nr 706/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 706/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-16 12:28
Okun Joanna
824.36KB
Zarządzenie Nr 705/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 705/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-01-16 12:28
Okun Joanna
811.91KB
Zarządzenie Nr 704/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 704/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-01-16 12:27
Okun Joanna
670.08KB
Zarządzenie Nr 703/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 703/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-01-16 12:27
Okun Joanna
688.09KB
Zarządzenie Nr 702/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 702/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-16 12:26
Okun Joanna
424.61KB
Zarządzenie Nr 701/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Radnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego i Radnych Powiatu Rybnickiego Zarządzenie Nr 701/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Radnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego i Radnych Powiatu Rybnickiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-01-16 12:22
Okun Joanna
328.44KB
Zarządzenie Nr 700/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 700/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-01-16 12:20
Okun Joanna
693.66KB
Zarządzenie Nr 699/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 699/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-01-16 12:19
Okun Joanna
613.88KB
Zarządzenie Nr 698/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 698/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-16 12:19
Okun Joanna
639.94KB
Zarządzenie Nr 697/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 697/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-01-16 12:17
Okun Joanna
780.33KB
Zarządzenie Nr 696/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 696/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-01-16 12:17
Okun Joanna
606.17KB
Zarządzenie Nr 695/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 695/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-01-16 12:16
Okun Joanna
745.77KB
Zarządzenie Nr 694/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 694/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-01-16 12:16
Okun Joanna
796.57KB
Zarządzenie Nr 693/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 693/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-01-16 12:15
Okun Joanna
681.57KB
Zarządzenie Nr 692/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 692/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-01-16 12:15
Okun Joanna
621.72KB
Zarządzenie Nr 691/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 691/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-16 12:14
Okun Joanna
675.21KB
Zarządzenie Nr 690/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 690/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-01-16 12:08
Okun Joanna
630.57KB
Zarządzenie Nr 689/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 689/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-01-16 12:07
Okun Joanna
709.06KB
Zarządzenie Nr 688/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 688/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-01-16 12:06
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 687/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 687/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-01-16 12:03
Okun Joanna
655.89KB
Zarządzenie Nr 686/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 686/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-01-16 12:02
Okun Joanna
1.28MB
Zarządzenie Nr 685/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 685/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-01-16 12:01
Okun Joanna
813.48KB
Zarządzenie Nr 684/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 684/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-01-16 12:00
Okun Joanna
666.2KB
Zarządzenie Nr 683/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 683/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-01-16 11:57
Okun Joanna
762.53KB
Zarządzenie Nr 682/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 682/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-01-16 11:54
Okun Joanna
654.5KB
Zarządzenie Nr 681/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 681/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-01-16 11:53
Okun Joanna
621.17KB
Zarządzenie Nr 680/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 680/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-01-16 11:50
Okun Joanna
303.23KB
Zarządzenie Nr 679/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach Zarządzenie Nr 679/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-01-16 11:49
Okun Joanna
747.31KB
Zarządzenie Nr 678/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach Zarządzenie Nr 678/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-01-16 11:42
Okun Joanna
572.23KB
Zarządzenie Nr 677/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 677/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-01-16 11:40
Okun Joanna
257.65KB
Zarządzenie Nr 676/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 676/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-16 11:37
Okun Joanna
249.5KB
Zarządzenie Nr 675/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 675/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-16 11:33
Okun Joanna
5.06MB
Zarządzenie Nr 674/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 674/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-01-16 11:32
Okun Joanna
5.99MB
Zarządzenie Nr 673/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 673/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-01-16 11:31
Okun Joanna
646.97KB
Zarządzenie Nr 672/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. Zasiedlenia Mieszkań w budynku położonym przy ulicy Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 672/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. Zasiedlenia Mieszkań w budynku położonym przy ulicy Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-01-16 11:30
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 671/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 671/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-01-16 11:29
Okun Joanna
705.1KB
Zarządzenie Nr 670/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 670/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-01-16 11:29
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 669/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 669/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-01-16 11:28
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 668/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 668/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-01-16 11:27
Okun Joanna
612.68KB
Zarządzenie Nr 667/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 667/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-01-16 11:27
Okun Joanna
1.08MB
Zarządzenie Nr 666/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 666/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-01-16 11:26
Okun Joanna
606.06KB
Zarządzenie Nr 665/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 665/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-01-16 10:45
Okun Joanna
615.22KB
Zarządzenie Nr 664/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 664/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-16 10:44
Okun Joanna
801.97KB
Zarządzenie Nr 663/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 663/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-16 10:43
Okun Joanna
633.5KB
Zarządzenie Nr 662/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 662/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-16 10:39
Okun Joanna
635.81KB
Zarządzenie Nr 661/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 661/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-16 10:26
Okun Joanna
698.71KB
Zarządzenie Nr 660/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 660/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-01-16 10:25
Okun Joanna
654.76KB
Zarządzenie Nr 659/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 659/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-16 10:25
Okun Joanna
570.69KB
Zarządzenie Nr 658/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 658/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-16 10:20
Okun Joanna
719.49KB
Zarządzenie Nr 657/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 657/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-16 10:19
Okun Joanna
720.63KB
Zarządzenie Nr 656/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 656/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-01-16 10:18
Okun Joanna
732.7KB
Zarządzenie Nr 655/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 655/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-16 10:17
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 654/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 654/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-01-16 10:16
Okun Joanna
615.59KB
Zarządzenie Nr 653/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania kosztów wytworzenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla użytkowników posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonej w Stanowicach przy ulicy 1 Maja 3 Zarządzenie Nr 653/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania kosztów wytworzenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla użytkowników posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonej w Stanowicach przy ulicy 1 Maja 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-16 10:14
Okun Joanna
883.85KB
Zarządzenie Nr 652/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019r. Zarządzenie Nr 652/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-01-16 09:36
Okun Joanna
2.47MB
Zarządzenie Nr 651/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 651/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-16 09:34
Okun Joanna
608.72KB
Zarządzenie Nr 650/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 650/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-01-16 09:34
Okun Joanna
599.1KB
Zarządzenie Nr 649/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 649/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-16 09:33
Okun Joanna
735.66KB
Zarządzenie Nr 648/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 648/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-16 09:32
Okun Joanna
739.99KB
Zarządzenie Nr 647/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r . w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 647/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r . w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-16 09:32
Okun Joanna
731.79KB
Zarządzenie Nr 646/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 646/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-01-16 09:31
Okun Joanna
650.65KB
Zarządzenie Nr 645/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 645/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-01-16 09:31
Okun Joanna
636.47KB
Zarządzenie Nr 644/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 644/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-01-16 09:30
Okun Joanna
666.4KB
Zarządzenie Nr 643/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 643/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-01-16 09:28
Okun Joanna
385.69KB
Zarządzenie Nr 642/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 642/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-20 15:20
Okun Joanna
699.58KB
Zarządzenie Nr 641/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 641/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-12-20 15:20
Okun Joanna
638.42KB
Zarządzenie Nr 640/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 640/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-12-20 15:19
Okun Joanna
600.35KB
Zarządzenie Nr 639/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 639/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-12-20 15:19
Okun Joanna
633.12KB
Zarządzenie Nr 638/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 638/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-20 15:12
Okun Joanna
609.1KB
Zarządzenie Nr 637/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 637/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-12-20 15:12
Okun Joanna
660.71KB
Zarządzenie Nr 636/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 636/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-12-20 15:11
Okun Joanna
735.92KB
Zarządzenie Nr 635/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad realizacji Projektu pn. Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 635/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad realizacji Projektu pn. "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-12-20 15:09
Okun Joanna
3.04MB
Zarządzenie Nr 634/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku biurowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Aleja Świętej Barbary 6 Zarządzenie Nr 634/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku biurowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Aleja Świętej Barbary 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-12-03 16:31
Okun Joanna
32.66MB
Zarządzenie Nr 633/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 633/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-30 12:50
Okun Joanna
3.75MB
Zarządzenie Nr 632/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 632/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-11-30 12:37
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 631/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Zarządzenie Nr 631/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-30 12:29
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 630/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 630/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-11-30 12:25
Okun Joanna
379.01KB
Zarządzenie Nr 629/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 629/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-11-30 12:24
Okun Joanna
634.23KB
Zarządzenie Nr 628/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 628/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-11-30 12:24
Okun Joanna
621.74KB
Zarządzenie Nr 627/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 627/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-11-30 12:23
Okun Joanna
619.17KB
Zarządzenie Nr 626/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 626/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-11-30 12:23
Okun Joanna
628.22KB
Zarządzenie Nr 625/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 625/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-30 12:22
Okun Joanna
631.43KB
Zarządzenie Nr 624/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 624/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-11-30 12:22
Okun Joanna
644.87KB
Zarządzenie Nr 623/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 623/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-11-30 12:22
Okun Joanna
685.86KB
Zarządzenie Nr 622/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 622/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-11-30 12:21
Okun Joanna
1.17MB
Zarządzenie Nr 621/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 621/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-11-30 12:21
Okun Joanna
669.97KB
Zarządzenie Nr 620/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 620/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-30 11:54
Okun Joanna
642.42KB
Zarządzenie Nr 619/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 619/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-30 11:54
Okun Joanna
797.08KB
Zarządzenie Nr 618/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 618/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-11-30 11:51
Okun Joanna
655.23KB
Zarządzenie Nr 617/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 617/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-30 11:50
Okun Joanna
732.34KB
Zarządzenie Nr 616/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 616/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-11-30 11:42
Okun Joanna
745.6KB
Zarządzenie nr 615/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie nr 615/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-11-30 11:42
Okun Joanna
1.65MB
Zarządzenie nr 614/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie nr 614/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-11-30 11:41
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 613/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3. Zarządzenie Nr 613/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-11-30 11:33
Okun Joanna
286.98KB
Zarządzenie Nr 612/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ogrodowej 6 w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 612/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ogrodowej 6 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-11-26 15:56
Okun Joanna
1.29MB
Zarządzenie Nr 611/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 611/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-11-26 15:55
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 610/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 610/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-11-26 15:50
Okun Joanna
340.62KB
Zarządzenie Nr 609/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 609/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-11-26 15:49
Okun Joanna
714.47KB
Zarządzenie Nr 608/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 608/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-11-26 15:49
Okun Joanna
609.29KB
Zarządzenie Nr 607/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 607/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-11-26 15:49
Okun Joanna
641.75KB
Zarządzenie Nr 606/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 606/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-26 15:48
Okun Joanna
594.74KB
Zarządzenie Nr 605/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 605/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-11-26 15:48
Okun Joanna
719.95KB
Zarządzenie Nr 604/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 604/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-11-26 15:47
Okun Joanna
767.95KB
Zarządzenie Nr 603/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 603/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-11-26 15:47
Okun Joanna
642.57KB
Zarządzenie Nr 602/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 602/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-26 15:46
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 601/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 601/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-11-26 15:46
Okun Joanna
682.82KB
Zarządzenie Nr 600/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 600/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-11-26 15:45
Okun Joanna
665.5KB
Zarządzenie Nr 599/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 599/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-11-26 15:45
Okun Joanna
646.72KB
Zarządzenie Nr 598/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 598/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-11-26 15:44
Okun Joanna
616.95KB
Zarządzenie Nr 597/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 597/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-11-26 15:44
Okun Joanna
610KB
Zarządzenie Nr 596/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 596/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-26 15:43
Okun Joanna
628.19KB
Zarządzenie Nr 595/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 595/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-11-26 15:43
Okun Joanna
587.1KB
Zarządzenie Nr 594/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 594/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-11-26 15:43
Okun Joanna
610.64KB
Zarządzenie Nr 593/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 593/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-11-26 15:42
Okun Joanna
767.46KB
Zarządzenie Nr 592/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 592/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-11-26 15:42
Okun Joanna
714.66KB
Zarządzenie Nr 591/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 591/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-11-26 13:39
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 590/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 590/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-11-26 13:39
Okun Joanna
1.92MB
Zarządzenie Nr 589/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 589/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-26 13:37
Okun Joanna
687.05KB
Zarządzenie Nr 588/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 588/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-11-26 13:35
Okun Joanna
1.44MB
Zarządzenie Nr 587/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Sabiny Klyty-Szubert Zarządzenie Nr 587/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Sabiny Klyty-Szubert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-11-26 13:30
Okun Joanna
325.66KB
Zarządzenie Nr 586/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Mikołajec Zarządzenie Nr 586/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Mikołajec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-11-26 13:20
Okun Joanna
317.58KB
Zarządzenie Nr 585/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 585/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-11-26 12:38
Okun Joanna
276.78KB
Zarządzenie Nr 584/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 584/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-11-26 12:36
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 583/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku Zarządzenie Nr 583/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-11-26 12:30
Okun Joanna
337.45KB
Zarządzenie Nr 582/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 582/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-11-26 12:21
Okun Joanna
286.84KB
Zarządzenie Nr 581/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Zarządzenie Nr 581/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-11-26 12:19
Okun Joanna
365.05KB
Zarządzenie Nr 580/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Zarządzenie Nr 580/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-11-26 12:15
Okun Joanna
365.53KB
Zarządzenie Nr 579/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 579/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-11-26 12:14
Okun Joanna
9.54MB
Zarządzenie Nr 578/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 578/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-11-26 12:10
Okun Joanna
18.56MB
Zarządzenie Nr 577/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym Zarządzenie Nr 577/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-26 12:06
Okun Joanna
386.23KB
Zarządzenie Nr 576/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 576/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-11-26 11:50
Okun Joanna
800.37KB
Zarządzenie Nr 575/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 575/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-11-26 11:48
Okun Joanna
679.71KB
Zarządzenie Nr 574/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 574/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-11-26 11:48
Okun Joanna
720.65KB
Zarządzenie Nr 573/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 573/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-11-26 11:47
Okun Joanna
644.43KB