Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • ul. Wolności 11,
 • 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • (032) 431 24 65

Godziny urzędowania:

 • od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 • dyrektor: mgr Barbara Pifczyk - Suchy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest budżetową jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, realizującą zadania administracyjno-finansowe i gospodarcze wobec placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz zadania zlecone gminie w drodze umów przez kuratora oświaty. Działalność Zespołu jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta.

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy:

 • prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
 • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • kontrola realizacji planów finansowych,
 • ewidencja zaangażowania środków,
 • obsługa kasowa i bankowa,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS, ZUS, US,
 • kompleksowa obsługa płacowa dla pracowników placówek oświatowych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 • opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
 • rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.

Redakcja strony: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:35:15
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2024-04-19 10:29:00
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2024-04-19 10:28:58
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2024-04-19 10:28:58
Drukuj Liczba odwiedzin: 4250