O nas

                 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz wykonywania niektórych czynności związanych z gospodarowaniem tym zasobem.

Realizuje zadania statutowe w następującym zakresie:

1) gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2) prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych; w tym w szczególności:

  • sprawowania obowiązków zarządcy w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej,
  • rozliczania przychodów i kosztów na poszczególnych wspólnotach,
  • sporządzania kalkulacji kosztów dla ustalenia wysokości zaliczek na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących współwłasność;

3) sporządzania kalkulacji dla ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego dla pozostałych lokali mieszkalnych

4) prowadzenia książek obiektów budowlanych i dokonywanie przeglądów technicznych dla administrowanych obiektów

5) przygotowywania i przeprowadzania przetargów na roboty remontowe, inwestycje, usługi i zakupy ujęte w planie rzeczowo-finansowym na dany rok

6) prowadzenia zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie użytkowanych obiektów

7) prowadzenia dokumentacji technicznej i inwentaryzacyjnej użytkowanych budynków

8) prowadzenia akt dla poszczególnych lokali mieszkalnych, ewidencji lokali użytkowych i garaży, rejestrów kartotek, najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych

9) przygotowywania i przeprowadzania przetargów dotyczących oddawania w najem lokali użytkowych

10) przygotowywania i zawierania umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych

11) prowadzenia spraw ubezpieczeń środków trwałych i nietrwałych

12) współpracy z Referatem Obrotu Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie dodatków mieszkaniowych i pomocy finansowej dla osób zamieszkujących w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego gminy

13) wyznaczonych spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym

14) innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Redakcja strony: O nasRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 13:30:07
  • Aktualizacja publikacji:Witoszek Ewelina2014-10-24 10:45:52
  • Wytworzenie publikacji:Witoszek Ewelina2014-10-24 10:45:46
  • Zatwierdzenie informacji:Witoszek Ewelina2014-10-24 10:45:46
Drukuj Liczba odwiedzin: 0