Majątek

Informacja o stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach wg stanu na dzień 31.12.2016r.

 

Opis 

Wartość 

Udział

Kapitał zakładowy

24.651.500,00

95,61

Kapitał zapasowy

1.130.657,57

4,39

Całykapitał

25.782.157,57

100,00

 

Kapitał zakładowy podzielony jest na 49303 udziały o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktywa Spółki na 31.12.2016r. wynoszą 29.608.218,41

w tym:rzeczowe aktywa trwałe 24.659.170,16

a)       grunty własne                                      

1.728.880,56 zł

b)       budynki i lokale                                 

22.185.283,27 zł

c)       urządzenia techniczne i maszyny            

203.900,07 zł

d)       środki transportu                                    

124.887,02 zł

e)       inne środki trwałe                                    

13.120,09 zł

f)        środki trwale w budowie                          

403.099,15 zł

 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-07-27 12:22:35
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2017-07-27 12:25:02
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2017-07-27 12:25:00
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2017-07-27 12:25:00
Drukuj Liczba odwiedzin: 1548