Obwieszczenia/Zawiadomienia

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Obwieszczenia/Zawiadomienia [ 340 ]
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw, zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw, zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-29 09:09
Knopik Joanna
414.76KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 11.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Rybnickiej 68 w Czerwionce-Leszczynach, na działce nr 4886/150, obręb Leszczyny Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 11.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Rybnickiej 68 w Czerwionce-Leszczynach, na działce nr 4886/150, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-03-12 11:11
Kurdek Irena
847.66KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 10.03.2021 r. o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bełk na działce nr 2543/25. Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 10.03.2021 r. o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bełk na działce nr 2543/25.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-03-11 12:03
Kurdek Irena
672.01KB

Zawiadomienie GDOŚ z 17.02.2021 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 28.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” 
Zawiadomienie GDOŚ z 17.02.2021 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 28.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-24 10:08
Kurdek Irena
504.52KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-22 14:20
Kurdek Irena
565.04KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 12.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TURENWERKE Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn.:,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” (dz. 972/79, obręb Stanowice) Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 12.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TURENWERKE Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn.:,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” (dz. 972/79, obręb Stanowice)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-22 07:53
Knopik Joanna
543.06KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 10.02.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 10.02.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-18 13:45
Kurdek Irena
652.72KB
Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego z 4.02.2021 r. dotyczące wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu kur niosek oraz chowu brojlera zlokalizowanych w Stanowicach przy ul. 1 Maja 30, eksploatowanych przez P.P.U.H. „JAJ-POL” sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego z 4.02.2021 r. dotyczące wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu kur niosek oraz chowu brojlera zlokalizowanych w Stanowicach przy ul. 1 Maja 30, eksploatowanych przez P.P.U.H. „JAJ-POL” sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-02-16 11:41
Kurdek Irena
357.52KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 5.02.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza
i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 5.02.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-02-09 11:18
Kurdek Irena
392.19KB
Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 28.01.2021 r. dot. wydania postanowienia o podjęciu z postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 28.01.2021 r. dot. wydania postanowienia o podjęciu z postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-02-03 13:36
Kurdek Irena
741.33KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 22.01.2021 r. informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 22.01.2021 r. informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-01-22 11:37
Kurdek Irena
1.05MB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 5.01.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza
i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś 
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 5.01.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-01-05 11:30
Kurdek Irena
438.53KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 17.12.2020 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 17.12.2020 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-30 10:18
Kurdek Irena
290.21KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 17.12.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 17.12.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-30 10:18
Kurdek Irena
470.67KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 10.12.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 10.12.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-21 09:08
Kurdek Irena
675.83KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 7.12.2020 r. zawiadamiające strony o wniesieniu kolejnych odwołań od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 7.12.2020 r. zawiadamiające strony o wniesieniu kolejnych odwołań od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-14 08:24
Kurdek Irena
363.14KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7.12.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o zmianie terminu załatwienia sprawy. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7.12.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o zmianie terminu załatwienia sprawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-12-08 08:41
Knopik Joanna
405.42KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 26.11.2020 r. zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 26.11.2020 r. zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-01 12:19
Kurdek Irena
360.59KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z 16.11.2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego w Stanowicach Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z 16.11.2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-11-26 10:22
Kurdek Irena
421.48KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 12.11.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 12.11.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-11-25 09:53
Kurdek Irena
714.65KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 10.11.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 10.11.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-11-24 12:31
Knopik Joanna
490.75KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 06.11.2020 r. o wszczęciu postępowania adm. na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Cmentarnej. istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Bierawka Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 06.11.2020 r. o wszczęciu postępowania adm. na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Cmentarnej. istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Bierawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-11-17 11:39
Knopik Joanna
457.72KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 16.11.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bełk na działce nr 2543/25 Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 16.11.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bełk na działce nr 2543/25
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-16 11:14
Kurdek Irena
613.69KB
Zawiadomienie GDOŚ z 27.10.2020 r. o uchyleniu w całości decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości Zawiadomienie GDOŚ z 27.10.2020 r. o uchyleniu w całości decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-11-05 10:33
Kurdek Irena
668.21KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 29.10.2020 r. informujące o wydaniu 28.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 29.10.2020 r. informujące o wydaniu 28.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-11-03 10:49
Kurdek Irena
755.08KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym na dz. 1456/295 obręb Bełk do wód – cieku Bierawka Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym na dz. 1456/295 obręb Bełk do wód – cieku Bierawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-21 08:06
Knopik Joanna
479.08KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 8.10.2020 r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 8.10.2020 r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-10-15 10:15
Kurdek Irena
804.55KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.10.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wyznaczeniu do przeprowadzenia ww. postępowania oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.10.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wyznaczeniu do przeprowadzenia ww. postępowania oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-08 14:14
Kurdek Irena
646.51KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 23.09.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” o terminie załatwienia sprawy Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 23.09.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” o terminie załatwienia sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-10-01 12:18
Kurdek Irena
355.29KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.09.2020 r. informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania na wniosek Fundacji 360! Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.09.2020 r. informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania na wniosek Fundacji 360!
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-09-24 13:24
Kurdek Irena
363.55KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 16.09.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki McDonald's Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 16.09.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki McDonald's Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 790
20-09-23 11:01
Knopik Joanna
496.78KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 15.09.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 15.09.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-18 13:20
Kurdek Irena
527.94KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 7.09.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 7.09.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-16 13:53
Kurdek Irena
512.35KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 28.08.2020 r. informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego zs. w Rybniku Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 28.08.2020 r. informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego zs. w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-09-04 12:37
Kurdek Irena
1.27MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 1.09.2020 r. zawiadamiające strony o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 1.09.2020 r. zawiadamiające strony o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-02 11:30
Kurdek Irena
449.95KB
Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 21.08.2020 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 21.08.2020 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-08-31 13:17
Kurdek Irena
722.62KB
Zawiadomienie GDOŚ z 24.08.2020 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Zawiadomienie GDOŚ z 24.08.2020 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-08-28 10:08
Kurdek Irena
614.65KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Rolnik Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Rolnik Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-08-20 10:52
Knopik Joanna
472.93KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 31.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Tymińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rozsączającego na działce 1370/468, obręb Czuchów Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 31.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Tymińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rozsączającego na działce 1370/468, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-08-07 13:13
Knopik Joanna
453.54KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 03.08.2020 r. informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice” (działka 2155/197 w Książenicach przy ul. Ogrodowej. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 03.08.2020 r. informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice” (działka 2155/197 w Książenicach przy ul. Ogrodowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-08-07 12:54
Knopik Joanna
586.15KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu w sprawie:
- wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.09.2018 r. 
- wydania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu w sprawie: - wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.09.2018 r. - wydania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-08-06 12:13
Knopik Joanna
525.87KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dn. 29.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie:
- wygaszenia decyzji
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni obsługującej zespół budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach do rowu ,,K’’ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dn. 29.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie: - wygaszenia decyzji - wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni obsługującej zespół budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach do rowu ,,K’’
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-08-04 10:55
Knopik Joanna
464.68KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem wody pitnej pod dnem Cieku Jordanek (dz. 3618/477) w rejonie ul. Jesionka w Czerwionce-Leszczynach Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem wody pitnej pod dnem Cieku Jordanek (dz. 3618/477) w rejonie ul. Jesionka w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-08 07:57
Knopik Joanna
437.26KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 19.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,tj. przebudowę rowu otwartego w zakresie jego zarurowania w ciągu ul. Wiejskiej w Palowicach. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 19.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,tj. przebudowę rowu otwartego w zakresie jego zarurowania w ciągu ul. Wiejskiej w Palowicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-07-03 15:23
Knopik Joanna
461.9KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 22.06.2020 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 22.06.2020 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-08-26 11:11
Kurdek Irena
575.44KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 23.06.2020 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 23.06.2020 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-06-26 13:25
Kurdek Irena
544.31KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19.06.2020 r. informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19.06.2020 r. informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-22 15:16
Kurdek Irena
383.25KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 5.06.2020 r. informujące o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 5.06.2020 r. informujące o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-06-18 07:41
Kurdek Irena
720.43KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 26.05.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 26.05.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-15 08:42
Kurdek Irena
523.55KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki LESZ Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez punkt zlewny Oczyszczalni Ścieków ''Boguszowice w Rybniku ścieków przemysłowych pochodzących z eksploatacji zakładu mięsnego LESZ Sp. z o.o. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki LESZ Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez punkt zlewny Oczyszczalni Ścieków ''Boguszowice" w Rybniku ścieków przemysłowych pochodzących z eksploatacji zakładu mięsnego LESZ Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-06-09 11:30
Knopik Joanna
452.57KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jacka Neumanna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego (dz. 692/55, 691/55, 579/55, 578/55, obręb Palowice) Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jacka Neumanna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego (dz. 692/55, 691/55, 579/55, 578/55, obręb Palowice)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-09 11:23
Knopik Joanna
484.6KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z testów kontroli szczelności,dz. nr 4663/412, obręb Leszczyny Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z testów kontroli szczelności,dz. nr 4663/412, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-06-09 11:16
Knopik Joanna
504.32KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojciecha Kuśnierz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej w Orzeszu (dz. nr 847/50, obręb Orzesze) Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojciecha Kuśnierz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej w Orzeszu (dz. nr 847/50, obręb Orzesze)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-06-02 14:23
Knopik Joanna
486.16KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.05.2020 r. zawiadamiające strony o zawieszeniu na wniosek BAPRO sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.05.2020 r. zawiadamiające strony o zawieszeniu na wniosek BAPRO sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-05-26 13:56
Kurdek Irena
505.85KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 15.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 15.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-05-20 09:59
Kurdek Irena
537.52KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5.05.2020 r. zawiadamiające o utracie statusu strony przez niektóre podmioty w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5.05.2020 r. zawiadamiające o utracie statusu strony przez niektóre podmioty w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-05-07 08:11
Kurdek Irena
434.82KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 23.04.2020 r. informujące o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowne wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 23.04.2020 r. informujące o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowne wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-05-05 10:27
Kurdek Irena
741.39KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 28.04.2020 r. zawiadamiające strony o dopuszczeniu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 28.04.2020 r. zawiadamiające strony o dopuszczeniu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-04-30 11:03
Kurdek Irena
401.46KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ścieków przemysłowych Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ścieków przemysłowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-04-27 16:21
Knopik Joanna
716.86KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 17.04.2020 r. informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 17.04.2020 r. informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-04-22 09:20
Kurdek Irena
413.43KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni obsługującej zespół budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach do rowu ''K''. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni obsługującej zespół budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach do rowu ''K''.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-04-02 12:25
Knopik Joanna
398.23KB
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 4.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Bełku przy ul. Głównej na parcelach 2223/437, 2193/439, 2101/437. Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 4.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Bełku przy ul. Głównej na parcelach 2223/437, 2193/439, 2101/437.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-03-10 12:06
Kurdek Irena
621.88KB
Zawiadomienie GDOŚ z 24.02.2020 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Zawiadomienie GDOŚ z 24.02.2020 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-03-03 12:49
Kurdek Irena
437.54KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 25.02.2020 r. o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 25.02.2020 r. o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-03-03 12:48
Kurdek Irena
443.28KB
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21.02. 2020 r. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. oraz zakładów sąsiednich poprzez wylot zlokalizowany na działce nr 2732/543 (obręb Leszczyny) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21.02. 2020 r. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. oraz zakładów sąsiednich poprzez wylot zlokalizowany na działce nr 2732/543 (obręb Leszczyny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-03-02 07:53
Knopik Joanna
3.86MB
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych.pdf Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-02-28 08:33
Pyszny Katarzyna
301.89KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24.02.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24.02.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-02-24 13:03
Kurdek Irena
429.83KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych podczyszczonych ścieków z zakładu zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych podczyszczonych ścieków z zakładu zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-02-05 11:18
Knopik Joanna
419.36KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z 27.01.2020 r. informujące o możliwości składania uwag i wniosków w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz z towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego w Stanowicach, realizowanego przez TURENWERKE Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylicach

Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z 27.01.2020 r. informujące o możliwości składania uwag i wniosków w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz z towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego w Stanowicach, realizowanego przez TURENWERKE Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-02-04 10:34
Kurdek Irena
460.67KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojciecha Klus z GIGAarchitekci Artur Garbuła działającego jako Pełnomocnik spółki - Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 19.01.2017 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojciecha Klus z GIGAarchitekci Artur Garbuła działającego jako Pełnomocnik spółki - Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 19.01.2017 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-27 11:28
Knopik Joanna
473.94KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marka Kaczyńskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - rowu. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marka Kaczyńskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - rowu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-27 07:56
Knopik Joanna
415.58KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.01.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.01.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-09 13:59
Kurdek Irena
433.63KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6.12.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I”, zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego 19 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6.12.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I”, zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego 19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-12-09 07:56
Kurdek Irena
727.02KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej – ul. Ks. Pojdy wylotem zlokalizowanym na dz. nr 2190/61 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej – ul. Ks. Pojdy wylotem zlokalizowanym na dz. nr 2190/61
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-07 07:45
Knopik Joanna
425.44KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 22.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Anny Burnos-Świech w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach podczyszczonych ścieków przemysłowych. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 22.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Anny Burnos-Świech w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach podczyszczonych ścieków przemysłowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-03 09:41
Knopik Joanna
451.83KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym na działce nr 35/5, obręb Dębieńsko do rowu odwadniającego przy ul. Ornontowickiej Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym na działce nr 35/5, obręb Dębieńsko do rowu odwadniającego przy ul. Ornontowickiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-12-02 10:29
Knopik Joanna
424.22KB
Zawiadomienie Starosty Powiatowego dotyczące projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Zawiadomienie Starosty Powiatowego dotyczące projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-11-20 13:21
Pyszny Katarzyna
208.95KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 14.11.2019 r. informujące o możliwości składania uwag i wniosków w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 14.11.2019 r. informujące o możliwości składania uwag i wniosków w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-11-20 07:42
Kurdek Irena
507.28KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 14.11.2019 r. o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 14.11.2019 r. o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-11-19 10:39
Kurdek Irena
438.58KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 8.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Rybnickiego z dnia 20.11.2009 r. OŚ.6223-39/09. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 8.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Rybnickiego z dnia 20.11.2009 r. OŚ.6223-39/09.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-11-15 08:25
Knopik Joanna
382.92KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (drenażu rozsączającego) z obiektu GPZ ,,Leszczyny” dz. nr 4019/157 obręb Leszczyny Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (drenażu rozsączającego) z obiektu GPZ ,,Leszczyny” dz. nr 4019/157 obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-11-13 11:47
Knopik Joanna
428.56KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice z 4.11.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wentylacji technologicznej w hali produkcyjnej Tenneco Silesia Sp. z o.o. w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa 12 Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice z 4.11.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wentylacji technologicznej w hali produkcyjnej Tenneco Silesia Sp. z o.o. w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-11-12 08:05
Kurdek Irena
477.01KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 31.10.2019 r. informujące strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 31.10.2019 r. informujące strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-11-06 10:49
Kurdek Irena
400.67KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 30.10.2019 r. informujące o wydaniu przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 30.10.2019 r. informujące o wydaniu przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-11-05 14:42
Kurdek Irena
447.68KB
Zawiadomienie GDOŚ z 25.10.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Zawiadomienie GDOŚ z 25.10.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-11-04 12:33
Kurdek Irena
452.19KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 23.10.2019 r. zawiadamiające strony o przedstawieniu przez spółkę BAPRO Sp. z o.o. wyjaśnień do uwag wniesionych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 23.10.2019 r. zawiadamiające strony o przedstawieniu przez spółkę BAPRO Sp. z o.o. wyjaśnień do uwag wniesionych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-10-28 13:34
Kurdek Irena
302.81KB
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 24.09.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk” w Ornontowicach” realizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 24.09.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk” w Ornontowicach” realizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-10-07 11:48
Kurdek Irena
65.47KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 26.09.2019 r. o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w trwającym postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 26.09.2019 r. o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w trwającym postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-09-27 09:56
Kurdek Irena
504.07KB
Ogłoszenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotyczące spotkania informacyjnego w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji. Ogłoszenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotyczące spotkania informacyjnego w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-09-24 09:54
Ebert Barbara
252.13KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 498/7 obręb Czuchów Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 498/7 obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-09-16 14:08
Knopik Joanna
394.28KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 3092/432 obręb Dębieńsko Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 3092/432 obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-09-16 14:05
Knopik Joanna
417.29KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Wiejska wylotem zlokalizowanym na działce nr 458/189 obręb Palowice Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Wiejska wylotem zlokalizowanym na działce nr 458/189 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-09-13 09:29
Knopik Joanna
437.11KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Bełkowska wylotem zlokalizowanym na działce nr 374/202 obręb Palowice Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Bełkowska wylotem zlokalizowanym na działce nr 374/202 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-09-13 09:26
Knopik Joanna
422.98KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza wylotem zlokalizowanym na działce nr 3092/432 obręb Dębieńsko Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza wylotem zlokalizowanym na działce nr 3092/432 obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-09-13 09:24
Knopik Joanna
418.68KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Ks.Pojdy wylotem zlokalizowanym na działce nr 1896/1840 obręb Książenice Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Ks.Pojdy wylotem zlokalizowanym na działce nr 1896/1840 obręb Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-09-13 09:19
Knopik Joanna
414.33KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Ks.Pojdy wylotem zlokalizowanym na działce nr 2623/2433 obręb Książenice Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Ks.Pojdy wylotem zlokalizowanym na działce nr 2623/2433 obręb Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-09-13 08:55
Knopik Joanna
420.98KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Furgoła i ul. Jesionka wylotami zlokalizowanymi na działce nr 1190/85 obr. Dębieńsko Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Furgoła i ul. Jesionka wylotami zlokalizowanymi na działce nr 1190/85 obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-09-13 08:50
Knopik Joanna
424.31KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej wylotem do rowu odwadniającego w Leszczynach - ul. Pojdy Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej wylotem do rowu odwadniającego w Leszczynach - ul. Pojdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-09-13 08:35
Knopik Joanna
406.06KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Bełkowska w Palowicach wylotem zlokalizowanym na działce nr 393/103 obręb Palowice Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Bełkowska w Palowicach wylotem zlokalizowanym na działce nr 393/103 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-09-12 15:16
Knopik Joanna
431.32KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 3.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Zabrzańska w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 732/289 obręb Dębieńsko. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 3.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Zabrzańska w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 732/289 obręb Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-09-12 15:11
Knopik Joanna
413.85KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 118/29 obręb Dębieńsko Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 118/29 obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-09-12 15:04
Knopik Joanna
413.93KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej - ul. Parkowa w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 2733/286 obręb Czerwionka Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej - ul. Parkowa w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 2733/286 obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-09-12 14:53
Knopik Joanna
420.75KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. Rybnicka w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 720/466 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. Rybnicka w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 720/466
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-09-10 08:09
Kurdek Irena
399.17KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 3.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. ks. Pojdy w Książenicach do rowu zlokalizowanego na działce 2630/177

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 3.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. ks. Pojdy w Książenicach do rowu zlokalizowanego na działce 2630/177
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-09-10 08:08
Kurdek Irena
391.8KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. ks. Pojdy w Książenicach Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. ks. Pojdy w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-09-05 14:19
Kurdek Irena
404.19KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-09-05 14:18
Kurdek Irena
392.5KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 26.08.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną – działka nr 688/655 obręb Stanowice

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 26.08.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną – działka nr 688/655 obręb Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-08-30 11:58
Kurdek Irena
498.11KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 13.08.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dwóch stawów rybnych na działkach 729/74, 731/73, 730/74, 732/73 obręb Palowice Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 13.08.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dwóch stawów rybnych na działkach 729/74, 731/73, 730/74, 732/73 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-08-19 10:54
Kurdek Irena
454.87KB
Zawiadomienie starosty w sprawie Planu urządzenia lasu Zawiadomienie starosty w sprawie Planu urządzenia lasu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-08-14 08:43
Pyszny Katarzyna
337.23KB
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa BGO.6220.7.2019.AO z dnia 31 lipca 2019 roku Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa BGO.6220.7.2019.AO z dnia 31 lipca 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-08-06 14:42
Pala Łukasz
604.47KB

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 22.07.2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” 
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 22.07.2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-07-26 12:09
Kurdek Irena
432.27KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 18.07.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Oddział „Żory” na odprowadzenie z terenu zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1c ścieków oraz wód opadowych i roztopowych Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 18.07.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Oddział „Żory” na odprowadzenie z terenu zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1c ścieków oraz wód opadowych i roztopowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-25 10:34
Kurdek Irena
539.55KB
Obwieszczenie GDOŚ z 12.07.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
Obwieszczenie GDOŚ z 12.07.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-07-18 12:02
Kurdek Irena
487.63KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 8.07.2019 r o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S-1 na działce ewidencyjnej nr 2605/275 w Bełku Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 8.07.2019 r o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S-1 na działce ewidencyjnej nr 2605/275 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-11 11:16
Kurdek Irena
789.58KB
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z 19.06.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S-1 na działce ewidencyjnej nr 2605/275 w Bełku Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z 19.06.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S-1 na działce ewidencyjnej nr 2605/275 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-07-04 07:30
Kurdek Irena
425.54KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.06.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu inwestorowi uwag do raportu oddziaływania na środowisko złożonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.06.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu inwestorowi uwag do raportu oddziaływania na środowisko złożonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-06-25 10:59
Kurdek Irena
415.02KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 12.06.2019 r. zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji RDOŚ w Katowicach z 6.11.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego
i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice”
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 12.06.2019 r. zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji RDOŚ w Katowicach z 6.11.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-06-18 10:46
Kurdek Irena
492.26KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 5.06.2019 r. o dopuszczeniu Fundacji 360! do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 5.06.2019 r. o dopuszczeniu Fundacji 360! do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-06-11 13:14
Kurdek Irena
573.03KB
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 27.05.2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 110/6 kV „Budryk” w Ornontowicach Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 27.05.2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 110/6 kV „Budryk” w Ornontowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-05-31 13:15
Kurdek Irena
502.2KB
Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 21.05.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 110/6 kV „Budryk” w Ornontowicach” Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 21.05.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 110/6 kV „Budryk” w Ornontowicach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-29 10:52
Kurdek Irena
640.29KB
Zawiadomienie GDOŚ z 9.05.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Zawiadomienie GDOŚ z 9.05.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-05-14 10:27
Kurdek Irena
494.85KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 24.04.2019 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” zlokalizowanego na terenie Rybnika i Czerwionki-Leszczyn Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 24.04.2019 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” zlokalizowanego na terenie Rybnika i Czerwionki-Leszczyn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-05-06 08:56
Kurdek Irena
597.77KB
Zawiadomienie GDOŚ z 17.04.2019 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na postanowienia GDOŚ z 2.01.2019 r. i 4.01.2019 r. – dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik Zawiadomienie GDOŚ z 17.04.2019 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na postanowienia GDOŚ z 2.01.2019 r. i 4.01.2019 r. – dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-04-26 10:52
Kurdek Irena
531.25KB
Ogłoszenie o I przetargu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.jpg Ogłoszenie o I przetargu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-04-23 14:05
Ebert Barbara
1.22MB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.4.2018 z 11.02.2019 r.
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.4.2018 z 11.02.2019 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-02-20 10:08
Kurdek Irena
261.61KB
Zarządzenie nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik z dnia 10 stycznia 2019 roku - dotyczy: cennik sprzedaży detalicznej Zarządzenie nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik z dnia 10 stycznia 2019 roku - dotyczy: cennik sprzedaży detalicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-02-14 15:07
Pala Łukasz
1.21MB
Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu znaków granicznych i ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu znaków granicznych i ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-02-13 15:10
Pala Łukasz
26.45KB
Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.7 z 25.01.2019 r.
o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.7 z 25.01.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-01-31 13:56
Kurdek Irena
495.35KB
Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu postanowienia z 4.01.2019 r. stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 21.11.2016 r. – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”. Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu postanowienia z 4.01.2019 r. stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 21.11.2016 r. – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-01-11 11:29
Kurdek Irena
2MB
Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu postanowienia z 2.01.2019 r. utrzymującego w mocy postanowienie RDOŚ w Katowicach z 8.11.2018 r. – dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”. Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu postanowienia z 2.01.2019 r. utrzymującego w mocy postanowienie RDOŚ w Katowicach z 8.11.2018 r. – dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-01-09 14:08
Kurdek Irena
1.69MB
Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.4 z 10.12.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.4 z 10.12.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-12-14 10:54
Kurdek Irena
487.04KB
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 2 listopada 2018 roku Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 2 listopada 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-11-13 14:36
Pala Łukasz
492.15KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.26 z 13.09.2018 r. o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2.07.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.26 z 13.09.2018 r. o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2.07.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-09-20 12:08
Kurdek Irena
406.1KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.23.2017 z dnia 20 sierpnia  2018 roku Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.23.2017 z dnia 20 sierpnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-08-29 08:29
Pala Łukasz
234.04KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ZKO.621.2.2018
z 21.08.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania
pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ZKO.621.2.2018 z 21.08.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-08-28 08:39
Kurdek Irena
32.47KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 08.08.2018 r. o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji z dnia 20.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka-Leszczyny w województwie śląskim Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 08.08.2018 r. o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji z dnia 20.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka-Leszczyny w województwie śląskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-08-22 11:10
Kurdek Irena
449.46KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.23.2017 z dnia 18 lipca 2018 roku Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.23.2017 z dnia 18 lipca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-08-14 10:49
Pala Łukasz
5.78MB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 04.07.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 04.07.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-07-13 10:22
Majewska Marzena
759.18KB
Obwieszczenie WOOŚ.4235.7.2017.MK2.20 z 4.07.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Obwieszczenie WOOŚ.4235.7.2017.MK2.20 z 4.07.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-07-11 11:41
Kurdek Irena
801.92KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 12.06.2018 r. w sprawie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 12.06.2018 r. w sprawie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-06-20 10:52
Kurdek Irena
385.5KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 12.06.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 12.06.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-06-20 10:51
Kurdek Irena
485.85KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 o powiadomieniu przez Republikę Czeską o otwartej debacie publicznej, która odbędzie się 19.06.2018 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 o powiadomieniu przez Republikę Czeską o otwartej debacie publicznej, która odbędzie się 19.06.2018 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-06-15 10:23
Kurdek Irena
366.37KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4.06.2018 r. w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4.06.2018 r. w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-06-08 09:28
Kurdek Irena
434.45KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.21 z 30.05.2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.21 z 30.05.2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-06-07 12:21
Kurdek Irena
565.39KB
Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018
z 14.05.2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk 
Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 14.05.2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-05-22 10:47
Kurdek Irena
496.82KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.16 z 7.05.2018 r. zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „BUDRYK” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.16 z 7.05.2018 r. zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „BUDRYK”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-05-11 12:20
Kurdek Irena
583.92KB
Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 19.04.2018 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 19.04.2018 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-04-24 14:42
Kurdek Irena
578.41KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-04-12 15:11
Pala Łukasz
331.46KB
Obwieszczenie IFXIII.7820.23.2017 z dnia 26 marca 2018 roku Obwieszczenie IFXIII.7820.23.2017 z dnia 26 marca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-04-03 10:51
Pala Łukasz
207.74KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.18 z 26.03.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.18 z 26.03.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-04-03 08:47
Kurdek Irena
687.21KB
Obwieszczenie prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 15.03.2018 r. dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku Obwieszczenie prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 15.03.2018 r. dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-03-21 12:41
Kurdek Irena
860.2KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 13.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 13.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-03-20 08:01
Kurdek Irena
770.94KB
Obwieszczenie IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018 roku Obwieszczenie IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-03-13 11:29
Pala Łukasz
319.23KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 2.03.2018 r. o znakach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.13 dotyczące wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 2.03.2018 r. o znakach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.13 dotyczące wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-03-09 10:51
Kurdek Irena
513.99KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.03.2018 r. informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.03.2018 r. informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-03-09 10:30
Kurdek Irena
16.62KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-03-01 10:09
Niedobecka Marcjanna
392.83KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-03-01 10:07
Niedobecka Marcjanna
403.78KB
Obwieszczenie RDOŚ z 12.02.2018 r. WOOŚ.4235.7.2017.MK2.11 o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; „Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Obwieszczenie RDOŚ z 12.02.2018 r. WOOŚ.4235.7.2017.MK2.11 o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; „Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-02-19 10:53
Kurdek Irena
1.01MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.16 z 22.01.2018 r. zawiadamiające strony o wystąpieniu do Dyrektora RZGW w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.16 z 22.01.2018 r. zawiadamiające strony o wystąpieniu do Dyrektora RZGW w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-01-30 08:04
Kurdek Irena
389.15KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16 stycznia 2018 roku Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-01-23 11:06
Pala Łukasz
588.5KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4260.58.2017.MK.1.8 z 16.01.2018 r. informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4260.58.2017.MK.1.8 z 16.01.2018 r. informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-01-22 09:19
Pyszny Katarzyna
466.27KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.11 z 28.12.2017 r o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.11 z 28.12.2017 r o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-01-04 09:22
Pyszny Katarzyna
553.96KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.11 z 28.12.2017 r. zawiadamiające strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.11 z 28.12.2017 r. zawiadamiające strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-01-03 13:26
Kurdek Irena
535.99KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.12.2017r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.12.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-12-20 15:07
Niedobecka Marcjanna
382.41KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.5 z 12.12.2017 r. dotyczące wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.5 z 12.12.2017 r. dotyczące wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-12-18 09:21
Kurdek Irena
540.26KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5.12.20117 r. o powiadomieniu przez Republikę Czeską o planowanej realizacji przedsięwzięcia „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej dokumentacji Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5.12.20117 r. o powiadomieniu przez Republikę Czeską o planowanej realizacji przedsięwzięcia „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej dokumentacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-12-11 08:13
Kurdek Irena
360.94KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z 7.11.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z 7.11.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-11-13 11:53
Pala Łukasz
3.35MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.9 z 6.11.2017 r. o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.9 z 6.11.2017 r. o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-11-10 09:56
Kurdek Irena
1MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.25 z 7.11.2017 r. informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.25 z 7.11.2017 r. informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-11-10 09:15
Kurdek Irena
519.18KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.24 z 7.11.2017 r. informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.24 z 7.11.2017 r. informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-11-10 09:13
Kurdek Irena
559.01KB
Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-11-09 14:58
Pala Łukasz
5.62MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.AM.2 z 5.09.2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk””
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.AM.2 z 5.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk””
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-09-08 08:57
Kurdek Irena
598.04KB
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze z 25.8.2017 r. o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Instalacji do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidzianej do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12” Zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze z 25.8.2017 r. o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Instalacji do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidzianej do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-08-29 09:24
Kurdek Irena
514.06KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 28.07.2017 r. o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu : Ruda Śląska - Rybnik Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 28.07.2017 r. o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu : Ruda Śląska - Rybnik"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-08-08 14:19
Pala Łukasz
478.82KB
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4235.14.2016.KM.20 z 13.07.2017 r. informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze z łoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice o przesunięciu terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4235.14.2016.KM.20 z 13.07.2017 r. informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze z łoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice o przesunięciu terminu załatwienia sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-08-03 10:18
Pyszny Katarzyna
544.08KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji
Nr ZKO-4/17 z dnia 28.07.2017 r. o znakach ZKO.6220.4.2017 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz
z przynależną infrastrukturą zlokalizowanego w Stanowicach przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Wyzwolenia Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji Nr ZKO-4/17 z dnia 28.07.2017 r. o znakach ZKO.6220.4.2017 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z przynależną infrastrukturą zlokalizowanego w Stanowicach przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Wyzwolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-07-28 12:27
Kurdek Irena
18.39KB
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4235.14.2016.KM.20 z 13.07.2017 r. informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze z łoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania z aktami sprawy Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4235.14.2016.KM.20 z 13.07.2017 r. informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze z łoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania z aktami sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-07-19 10:12
Kurdek Irena
562.36KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
17-07-18 09:59
Majewska Marzena
694.98KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 4.07.2017 r. o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu : Ruda Śląska - Rybnik Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 4.07.2017 r. o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu : Ruda Śląska - Rybnik"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-07-12 14:11
Majewska Marzena
413.13KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.2 z 4.07.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK Knurów-Szczygłowice Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.2 z 4.07.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK Knurów-Szczygłowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-07-10 09:20
Kurdek Irena
371.47KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki ... Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki ..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-06-09 09:55
Pala Łukasz
2.39MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.16 z 1.06.2017 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze do udziału w postępowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.16 z 1.06.2017 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze do udziału w postępowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-06-08 11:34
Kurdek Irena
459.93KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.13 z 30.05.2017 r. o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.13 z 30.05.2017 r. o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-06-02 11:57
Kurdek Irena
599.9KB
Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.4.2017 z dnia 16.05.2017 r. o wydaniu decyzji o znakach OŚ.6341.4.2017 stanowiące pozwolenie wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni S1 w Książenicach oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1. Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.4.2017 z dnia 16.05.2017 r. o wydaniu decyzji o znakach OŚ.6341.4.2017 stanowiące pozwolenie wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni S1 w Książenicach oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-05-30 09:51
Pyszny Katarzyna
274.54KB
Zawiadomienie GDOŚ z 9.05.2017 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ stwierdzające niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku między granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik” Zawiadomienie GDOŚ z 9.05.2017 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ stwierdzające niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku między granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-05-16 14:01
Kurdek Irena
422.2KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 27.04.2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i budynku biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi na działkach 4948/412 i 4949/412 przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach 

Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 27.04.2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i budynku biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi na działkach 4948/412 i 4949/412 przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
17-05-04 14:45
Kurdek Irena
17.78KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.8 z 19.04.2017 r. o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metany jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.8 z 19.04.2017 r. o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metany jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-04-25 14:53
Kurdek Irena
0.94MB
Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.4.2017 z dnia 07.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni S1 w Książenicach oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1. Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.4.2017 z dnia 07.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni S1 w Książenicach oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-04-24 16:40
Pyszny Katarzyna
407.89KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny z dnia 5.04.2017 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny z dnia 5.04.2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-04-06 15:36
Pala Łukasz
375.14KB
Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.8.2017 z dnia 23.03.2017 r. o wydaniu decyzji Nr OŚ.6341.8.2017 stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” na pobór wód podziemnych za pomocą istniejących 11 studni w ramach grupowego ujęcia wód podziemnych w Bełku. Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.8.2017 z dnia 23.03.2017 r. o wydaniu decyzji Nr OŚ.6341.8.2017 stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” na pobór wód podziemnych za pomocą istniejących 11 studni w ramach grupowego ujęcia wód podziemnych w Bełku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-04-04 12:43
Pyszny Katarzyna
268.69KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-03-15 14:25
Niedobecka Marcjanna
374KB
Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.8.2017 z dnia 03.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” na pobór wód podziemnych za pomocą istniejących 11 studni w Bełku. Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.8.2017 z dnia 03.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” na pobór wód podziemnych za pomocą istniejących 11 studni w Bełku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-03-14 12:08
Pyszny Katarzyna
642.31KB
Ogłoszenie Marszałka Woj. Śl. z 28.02.2017 r. o możliwości zapoznania się z wnioskiem JSW KOKS S.A. z s. w Zabrzu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śl. z 10.03.2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle mineralnym – piece koksownicze w Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12 oraz o możliwości składania uwag Ogłoszenie Marszałka Woj. Śl. z 28.02.2017 r. o możliwości zapoznania się z wnioskiem JSW KOKS S.A. z s. w Zabrzu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śl. z 10.03.2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle mineralnym – piece koksownicze w Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12 oraz o możliwości składania uwag
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-03-13 09:24
Kurdek Irena
331.05KB
Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie DOOŚ-DŚII.4210.1.2017.mk.2 z 10.02.2017 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka od decyzji RDOŚ w Katowicach z 21.11.2016 r. znak WOOŚ.4210.5.2016 JW.12 Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie DOOŚ-DŚII.4210.1.2017.mk.2 z 10.02.2017 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka od decyzji RDOŚ w Katowicach z 21.11.2016 r. znak WOOŚ.4210.5.2016 JW.12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-02-20 16:06
Kurdek Irena
393.07KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-02-09 11:27
Niedobecka Marcjanna
374.44KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016 z 31.01.2017 r. informujące o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016 z 31.01.2017 r. informujące o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-02-02 12:19
Kurdek Irena
565.67KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.2 z 12.01.2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.2 z 12.01.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-01-19 08:02
Kurdek Irena
517.15KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-01-12 14:42
Niedobecka Marcjanna
27.5KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-01-12 14:40
Niedobecka Marcjanna
27.5KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016.JW.13 z 21.11.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Ślaska (A-1) - Rybnik” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016.JW.13 z 21.11.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Ślaska (A-1) - Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-11-23 14:10
Kurdek Irena
534.24KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14.11.2016 r.
o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14.11.2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-11-18 12:33
Kurdek Irena
43.21KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14.11.2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14.11.2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-11-18 12:32
Kurdek Irena
42.58KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24.10.2016 r. o znakach EK.6220.12.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki” Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24.10.2016 r. o znakach EK.6220.12.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-10-26 14:20
Kurdek Irena
42.16KB
Zawiadomienie Starosty Rybnickiego OŚ.6341.20.2016 z dnia 11.10.2016r. Zawiadamiające strony o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE Dz560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic” 
Zawiadomienie Starosty Rybnickiego OŚ.6341.20.2016 z dnia 11.10.2016r. Zawiadamiające strony o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE Dz560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-10-17 11:24
Pyszny Katarzyna
278.52KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z 12.10.2016 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z 12.10.2016 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-10-17 11:16
Pyszny Katarzyna
574.63KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.10.2016 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki” Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.10.2016 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-10-05 09:53
Kurdek Irena
41.37KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z 29.09.2016 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec” oraz o wystąpieniu o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z 29.09.2016 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec” oraz o wystąpieniu o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-10-04 09:00
Pyszny Katarzyna
571.65KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016.JW.10 z 26.09.2016 r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 952 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A1) - Rybnik” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016.JW.10 z 26.09.2016 r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 952 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A1) - Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-09-28 13:07
Kurdek Irena
482.61KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.1 z 7.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.1 z 7.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-09-09 10:10
Pyszny Katarzyna
491.94KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29.08.2016 r. o powiadomieniu przez Republikę Czeską o planowanej realizacji przedsięwzięcia „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej dokumentacji Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29.08.2016 r. o powiadomieniu przez Republikę Czeską o planowanej realizacji przedsięwzięcia „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej dokumentacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-08-31 11:17
Kurdek Irena
65.78KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.08.2016 r. o znakach EK.6220.12.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.08.2016 r. o znakach EK.6220.12.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-08-30 10:13
Kurdek Irena
42.1KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016r. z dnia 1 sierpnia 2016r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016r. z dnia 1 sierpnia 2016r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-08-04 09:59
Pyszny Katarzyna
520.87KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z 25.07.2016 r. dotyczące zakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice” Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z 25.07.2016 r. dotyczące zakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-07-27 11:18
Kurdek Irena
157.64KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.06.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki” Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.06.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-06-30 14:03
Kurdek Irena
41.01KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 23.06.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Bazy Transportowej” w Bełku przy ul. Zwycięstwa
.pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 23.06.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Bazy Transportowej” w Bełku przy ul. Zwycięstwa .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-06-23 11:23
Kurdek Irena
41.31KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4.05.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE Dz560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic” Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4.05.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE Dz560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-05-12 08:35
Kurdek Irena
638.39KB
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.7 z 14 marca 2016 r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.7 z 14 marca 2016 r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-03-18 10:12
Pyszny Katarzyna
426.5KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.02.2016 r. dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.02.2016 r. dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-03-01 13:09
Kurdek Irena
43.87KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.02.2016 r. dot. konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.02.2016 r. dot. konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-03-01 13:05
Kurdek Irena
42.48KB
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.5 z 23 lutego 2016 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.5 z 23 lutego 2016 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-02-29 08:53
Pyszny Katarzyna
498.54KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 952 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A1) - Rybnik” Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 952 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A1) - Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-02-15 08:29
Pyszny Katarzyna
483.48KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2016 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-01-07 16:15
Niedobecka Marcjanna
46.13KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2016 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-01-07 16:14
Niedobecka Marcjanna
44.73KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-01-07 16:13
Niedobecka Marcjanna
45.1KB
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.1 z 30 grodnia 2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.1 z 30 grodnia 2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-01-05 14:44
Pyszny Katarzyna
492.21KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-12-17 11:57
Pyszny Katarzyna
264.95KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-10-14 15:36
Niedobecka Marcjanna
45.1KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 września 2015 roku Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 września 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-10-01 13:30
Pala Łukasz
282.55KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 16.09.2015 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, terminie zgłaszania uwag i wniosków oraz terminie rozprawy administracyjnej w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice” na terenie Republiki Słowackiej.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 16.09.2015 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, terminie zgłaszania uwag i wniosków oraz terminie rozprawy administracyjnej w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice” na terenie Republiki Słowackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-09-22 11:42
Kurdek Irena
299.63KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 19.08.2015 r.
o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, zlokalizowanego w Stanowicach przy
ul. Zwycięstwa, na działce o numerze ewidencyjnym 916/24.pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 19.08.2015 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, zlokalizowanego w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa, na działce o numerze ewidencyjnym 916/24.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-09-11 10:36
Kurdek Irena
41.25KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2015r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-08-06 08:13
Niedobecka Marcjanna
44.39KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 6.07.2015r. informujące o wydaniu decyzji znak WOOS.4210.23.2014.AS.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” oraz zamieszczeniu ww. decyzji w publicznie dostępnym wykazie. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 6.07.2015r. informujące o wydaniu decyzji znak WOOS.4210.23.2014.AS.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” oraz zamieszczeniu ww. decyzji w publicznie dostępnym wykazie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-07-10 12:59
Pyszny Katarzyna
351.95KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.35 z 6 lipca 2015r. informujące, że RDOŚ wydał decyzję znak WOOS.4210.23.2014.AS.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.35 z 6 lipca 2015r. informujące, że RDOŚ wydał decyzję znak WOOS.4210.23.2014.AS.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-07-10 12:50
Pyszny Katarzyna
398.75KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 30.06.2015 r. informujące o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci ciepłowniczej magistrali „Kuźnia” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 30.06.2015 r. informujące o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci ciepłowniczej magistrali „Kuźnia” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-07-02 10:01
Kurdek Irena
41.58KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.32 z 20 maja 2015r. informujące, postępowanie dowodowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” zostało zakończone Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.32 z 20 maja 2015r. informujące, postępowanie dowodowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” zostało zakończone
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-05-26 09:04
Pyszny Katarzyna
365.39KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.29 z 2 kwietnia 2015r. informujące, że na dzień 30 czerwca 2015r. wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.29 z 2 kwietnia 2015r. informujące, że na dzień 30 czerwca 2015r. wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-04-13 08:57
Pyszny Katarzyna
372.44KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2015 r.pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
15-03-04 14:54
Niedobecka Marcjanna
368.83KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 stycznia 2015r.pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 stycznia 2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
15-01-20 15:22
Niedobecka Marcjanna
339.5KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.21 z dnia 15 stycznia 2015r. informujące o przeprowadzanym udziale społeczeństwa w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.21 z dnia 15 stycznia 2015r. informujące o przeprowadzanym udziale społeczeństwa w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
15-01-19 14:08
Pyszny Katarzyna
728.22KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.19 z dnia 15 stycznia 2015r. informujące, o wystąpieniu o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o opinię w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.19 z dnia 15 stycznia 2015r. informujące, o wystąpieniu o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o opinię w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-01-19 14:00
Pyszny Katarzyna
318.01KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.17 informujące, o wystąpieniu o opinię sanitarną w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.17 informujące, o wystąpieniu o opinię sanitarną w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-01-14 13:48
Pyszny Katarzyna
319.52KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-01-13 14:38
Niedobecka Marcjanna
657.54KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.14 z 2 grudnia 2014r informujące, że na dzień 31 marca 2015r. wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.14 z 2 grudnia 2014r informujące, że na dzień 31 marca 2015r. wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
14-12-08 09:44
Pyszny Katarzyna
398.26KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.3.2011.AS3.33 z 7 października 2014r informujące, że żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 uważa się za wycofane. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.3.2011.AS3.33 z 7 października 2014r informujące, że żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 uważa się za wycofane.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
14-10-14 11:08
Pyszny Katarzyna
338.96KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 16.09.2014 r. informujące o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” i o przysługującym stronom odwołaniu od decyzji Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 16.09.2014 r. informujące o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” i o przysługującym stronom odwołaniu od decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
14-09-17 08:23
Kurdek Irena
42.6KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wystąpieniu o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o śroowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wystąpieniu o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o śroowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-08-28 10:35
Pyszny Katarzyna
340.66KB
Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 20.08.2014 r. informujące strony o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez ZDP w RYbniku i o prawie do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 20.08.2014 r. informujące strony o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez ZDP w RYbniku i o prawie do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
14-08-21 11:03
Kurdek Irena
42.38KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kataowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kataowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-08-08 11:24
Pyszny Katarzyna
411.59KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
14-08-05 11:37
Pyszny Katarzyna
338.49KB
obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 9.07.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 9.07.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-07-10 08:57
Kurdek Irena
43.38KB
obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji przenoszącej na rzecz Tenneco Silesia Sp. z o.o. z s. w Rybniku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z s. w Rybniku obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji przenoszącej na rzecz Tenneco Silesia Sp. z o.o. z s. w Rybniku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z s. w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-05-13 09:03
Kurdek Irena
43.96KB
informacja o wydaniu decyzji SKO w Katowicach z dnia 10.04.2014 r. uchylającej w całości decyzję Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych w Stanowicach przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Wyzwolenia informacja o wydaniu decyzji SKO w Katowicach z dnia 10.04.2014 r. uchylającej w całości decyzję Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych w Stanowicach przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Wyzwolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
14-04-17 11:55
Kurdek Irena
292.53KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach, realizowanego przez Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach, realizowanego przez Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
14-04-01 13:48
Pala Łukasz
43.54KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.03.2014 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.03.2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
14-03-21 10:50
Pala Łukasz
415.58KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 18.03.2014 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 18.03.2014 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
14-03-19 11:11
Kurdek Irena
678.6KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 25.02.2014 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciaw pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 25.02.2014 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciaw pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-02-28 08:34
Kurdek Irena
0.91MB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 25.02.2014 r. w sprawie wystąpienia o opinię dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 25.02.2014 r. w sprawie wystąpienia o opinię dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
14-02-28 08:30
Kurdek Irena
711.78KB
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 17.02.2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 17.02.2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
14-02-20 10:55
Kurdek Irena
2.13MB
Obwieszczenie Regionalnego Dyr. Ochrony Środowiska w Katowicach z dn 5.02.14r o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Katow. Węzła Kolejowego Obwieszczenie Regionalnego Dyr. Ochrony Środowiska w Katowicach z dn 5.02.14r o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Katow. Węzła Kolejowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-02-07 09:00
Strzelczyk Katarzyna
578.13KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru położenego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru położenego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
14-01-30 13:50
Pala Łukasz
576.7KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.01.2014 r._pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.01.2014 r._pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
14-01-16 12:56
Pala Łukasz
307.82KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2013 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
14-01-10 10:36
Pala Łukasz
311.56KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2013 roku Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
14-01-10 10:34
Pala Łukasz
279.49KB
Obwieszczenie Starosty Obwieszczenie Starosty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
14-01-10 10:33
Pala Łukasz
386.85KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03.09.2013 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03.09.2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-09-04 09:24
NaN
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.08.2013r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.08.2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-08-27 09:49
NaN
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.08.2013 r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.08.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
13-08-27 09:48
364.45KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25.07.2013 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25.07.2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
13-07-26 09:16
454.93KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.06.2013r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.06.2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
13-06-27 13:32
303.39KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.05.2013r Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.05.2013r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
13-05-21 09:09
218.9KB
Informacja o wydaniu decyzji Informacja o wydaniu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
13-05-13 13:41
155.44KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.09.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.09.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
12-09-12 11:32
NaN
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.08.2012 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.08.2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
12-08-23 12:31
201.73KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.08.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.08.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
12-08-22 12:31
205.32KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30.07.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30.07.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
12-07-30 12:37
207.54KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
12-07-06 08:52
287.5KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
12-07-06 08:51
289.22KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.06.2012 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.06.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
12-06-11 13:40
227.88KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5.06.12r. dot. wydania decyzji w sprawie: odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków budowalanych Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5.06.12r. dot. wydania decyzji w sprawie: odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków budowalanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-06-06 14:26
227.88KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.04.2012r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego blacharsko-mechanicznego i lakierni w Czerwionce-Leszczyna Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.04.2012r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego blacharsko-mechanicznego i lakierni w Czerwionce-Leszczyna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
12-04-24 13:23
299.97KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.04.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.04.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
12-04-12 08:54
NaN
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8.03.2012 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8.03.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-03-12 15:10
244.33KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.02.2012 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.02.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
12-02-15 08:28
301.6KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.01.2012r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.01.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
12-01-31 11:49
225.88KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego Dębieńsko 1w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dęb Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1"w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dęb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
12-01-11 11:28
50.05KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.12.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.12.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-12-21 10:44
NaN
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 22.11.2011 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 22.11.2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-11-25 09:59
289.39KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.11.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.11.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
11-11-17 11:49
220.41KB
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18 października 2011 roku.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18 października 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
11-11-10 14:29
314.59KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.20911 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.20911 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
11-09-20 13:31
220.08KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
11-09-20 13:31
205.13KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
11-09-20 13:29
310.22KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszszyny z dnia 29.08.2011r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszszyny z dnia 29.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
11-08-29 10:39
258.54KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.08.2011r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
11-08-29 10:37
213.33KB
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
11-08-19 13:43
278.96KB
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a dnia 1.08.2011r. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a dnia 1.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
11-08-09 09:49
210.53KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.08.2011r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
11-08-04 12:55
246.25KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1.08.2011r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
11-08-04 12:53
180.48KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Plichowice z dnia 18.07.2011r. Obwieszczenie Wójta Gminy Plichowice z dnia 18.07.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
11-07-26 12:58
274.99KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14.07.2011r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14.07.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
11-07-21 09:53
207.67KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.07.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.07.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
11-07-13 13:51
239.76KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12.07.2011r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12.07.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
11-07-13 11:19
284.18KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2011r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
11-06-22 10:38
195.38KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15.06.2011 r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15.06.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
11-06-21 10:55
199.79KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
11-06-15 15:13
197.3KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.06.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.06.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
11-06-15 11:42
267.58KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka z dnia 8.06.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka z dnia 8.06.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
11-06-10 09:53
273.3KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.05.2001r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.05.2001r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
11-05-12 13:01
270.91KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 04.05.2011 r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 04.05.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
11-05-05 14:30
209.71KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
11-05-05 09:40
224.39KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2011 roku. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
11-04-13 15:14
161.3KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26.01.2011 roku Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26.01.2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
11-02-04 12:27
110.43KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.02.2011 roku. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.02.2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
11-02-03 12:18
209.72KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 stycznia 2011 roku. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 stycznia 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
11-01-26 09:17
197.97KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.12.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.12.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
10-12-15 09:44
204.61KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 29.09.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 29.09.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
10-09-30 10:54
420.22KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2010 r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
10-08-27 15:01
180.45KB
Załącznik do obwieszczenia z dnia 29.07.10 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko
w Ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny
na lata 2010-2013 z uwz Załącznik do obwieszczenia z dnia 29.07.10 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko w Ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny na lata 2010-2013 z uwz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
10-07-30 11:10
4.59MB
Załącznik do obwieszczenia z dnia 29.07.10 - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014-2017. Załącznik do obwieszczenia z dnia 29.07.10 - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1035
10-07-30 11:01
871.6KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.07.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
10-07-30 10:57
46.09KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.07.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
10-07-21 15:27
44.05KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.07.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
10-07-15 13:13
249.43KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2010r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
10-07-08 12:16
188.48KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.07.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
10-07-02 11:29
216.38KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
10-06-22 08:01
283.24KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9.06.2010r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9.06.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
10-06-18 12:08
174.81KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.05.2010 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.05.2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
10-05-24 08:46
260.18KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28.04.2010r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
10-04-29 13:30
286.21KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20.04.2010r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
10-04-29 13:28
183.1KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.04.2010r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
10-04-29 13:27
189.17KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.04.2010r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
10-04-26 15:00
692.62KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.04.2010r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.04.2010r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
10-04-14 13:20
308.33KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 30.03.2010 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 30.03.2010 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
10-03-31 14:48
303.22KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
09-11-17 09:02
19KB
Obwieszczenie o przekazaniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Obwieszczenie o przekazaniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
09-04-27 11:47
42.21KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KW S.A. Oddział KWK Szczygłowice Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KW S.A. Oddział KWK "Szczygłowice"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
09-04-16 13:24
1.02MB
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12.03.2009r. dot. zmiany studium Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12.03.2009r. dot. zmiany studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
09-03-20 13:35
13.5KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 30 września 2008 roku
o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 30 września 2008 roku o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
08-10-01 14:16
50.72KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
08-09-12 11:37
716.99KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05.08.2008r. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05.08.2008r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
08-08-08 12:01
59.23KB

Redakcja strony: Obwieszczenia/ZawiadomieniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:24:48
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-02-13 15:13:29
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-02-13 15:13:27
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-02-13 15:13:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 12204