Przedszkole Nr 11

Kontakt

 • ul. Morcinka 6,
 • 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
 • (32) 431 12 33
 • www.jedenastka.boo.pl
 • dyrektor: mgr Mariola Winkler-Podorska

Status prawny lub forma prawna:

 • Uchwała nr 7/90 Zarządu Gminy i Miasta Leszczyny z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie otwarcia Przedszkola nr 11 w Leszczynach przy ul. Morcinka. Przedszkole nr 11 jest placówką 5-cio oddziałową dla 125 dzieci. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W placówce zatrudnione są 24 osoby na stanowiskach pedagogicznych (10), administracyjnych (1) i obsługowych (13). Placówka funkcjonuje od 1.12.1990 r.
 • Uchwała nr IX/86/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 11 w Czerwionce-Leszczynach. Przedszkole otrzymało imię Jana Brzechwy - uroczystość nadania imienia odbyła się 1.12.2001 r.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu:

 • ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zmianami),
 • Statut Przedszkola nr 11 z dnia 19 września 2001 r. (uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2001, ostatnia nowelizacja z dnia 22 kwietnia 2003 r.), opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624 z późn. zmianami).

Zasady funkcjonowania:

Placówka funkcjonuje w oparciu o statut i opracowany na podstawie statutu - Regulamin przedszkola oraz o Regulamin Rady Rodziców i Regulamin pracy.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy załatwiane są zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Rejestr skarg i wniosków) w godzinach pracy kancelarii i w oparciu o Statut §11 (zasady naboru do placówki).

Prowadzone rejestry i ewidencje:

 • rejestr zamówień publicznych prowadzony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. nr 76 poz. 344 z późn. zmianami), dostępny u intendentki w godzinach 800-1500,
 • rejestr akt prowadzony zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla oświatowych jednostek organizacyjnych gmin (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz. U. nr 112 poz. 1319),
 • rejestr skarg i wniosków - zgodnie z Kodeksem Administracyjnym.

Zasady udostępniania danych:

 • Dane udostępnia dyrektor przedszkola w godzinach pracy kancelarii.

Redakcja strony: Przedszkole Nr 11Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:37:35
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2017-09-12 13:34:45
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2017-09-12 13:34:43
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2017-09-12 13:34:43
Drukuj Liczba odwiedzin: 2888