Uchwały

Kategoria: Uchwały z 2024 roku [ 41 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXVI/737/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/704/24 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
24-03-28 11:47 Gruszkiewicz Sylwia 223.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXVI/736/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
24-03-28 11:47 Gruszkiewicz Sylwia 1.69MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXVI/735/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 1 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
24-03-28 11:46 Gruszkiewicz Sylwia 218.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXVI/734/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie współfinansowania projektu pod nazwą: "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
24-03-28 11:46 Gruszkiewicz Sylwia 222.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXVI/733/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
24-03-28 11:45 Gruszkiewicz Sylwia 221.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXVI/732/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
24-03-28 11:45 Gruszkiewicz Sylwia 533.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/731/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
24-03-12 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 471.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/730/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej z tym samym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
24-03-12 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 217.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/729/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z tym samymi najemcami Na
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
24-03-12 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 218.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/728/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej z tym samym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-03-12 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 216.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/727/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2024 - moduł II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
24-03-12 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 282.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/726/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
24-03-12 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 230.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/725/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/696/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
24-03-12 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 223.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/724/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
24-03-12 12:44 Gruszkiewicz Sylwia 297KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/723/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-03-12 12:44 Gruszkiewicz Sylwia 823.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/722/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-03-12 12:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.25MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/721/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
24-03-12 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 1.29MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/720/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
24-03-12 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 1.28MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/719/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
24-03-12 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/718/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
24-03-12 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 1.12MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/717/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
24-03-12 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 1.21MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/716/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
24-03-12 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 1.38MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/715/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
24-03-12 12:40 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/714/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
24-03-12 12:40 Gruszkiewicz Sylwia 1.59MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/713/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
24-03-12 12:39 Gruszkiewicz Sylwia 1.5MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/712/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-03-12 12:39 Gruszkiewicz Sylwia 1.65MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/711/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
24-03-12 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 1.48MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/710/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
24-03-12 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 537.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXV/709/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
24-03-12 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 2.58MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/708/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego ds. administracji publicznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, o nadanie nazw obiektom fizjograficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
24-02-02 09:34 Kuśka Alina 0.98MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/707/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
24-02-02 09:32 Kuśka Alina 221.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/706/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a Miastem Orzesze w sprawie przekazania przez Miasto Orzesze Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkałemu na terenie Miasta Orzesze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
24-02-02 09:31 Kuśka Alina 155.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/705/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
24-02-02 09:29 Kuśka Alina 217.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/704/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/609/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
24-02-02 09:28 Kuśka Alina 223.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/703/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
24-02-02 09:26 Kuśka Alina 151.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/702/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice w ramach działania 2.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
24-02-02 09:25 Kuśka Alina 222.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/701/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
24-02-02 09:16 Kuśka Alina 355.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/700/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
24-02-02 09:14 Kuśka Alina 222.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/699/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
24-02-02 09:11 Kuśka Alina 226.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/698/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
24-02-02 09:09 Kuśka Alina 493.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIV/697/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
24-02-02 09:06 Kuśka Alina 1.99MB
Kategoria: Uchwały z 2023 roku [ 124 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIII/696/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
24-01-05 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 270.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIII/695/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2024-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
24-01-05 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 0.98MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXIII/694/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
24-01-05 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 574.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/693/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami w zakresie jego wdrożenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
23-12-21 14:38 Kuśka Alina 218.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/692/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
23-12-21 14:37 Kuśka Alina 219.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/691/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-12-21 14:33 Kuśka Alina 221.95KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/690/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/330/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-12-21 14:32 Kuśka Alina 224.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/689/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
23-12-21 14:29 Kuśka Alina 150.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/688/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
23-12-21 14:26 Kuśka Alina 217.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/687/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
23-12-21 14:24 Kuśka Alina 714.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/686/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
23-12-21 14:22 Kuśka Alina 8.63MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/685/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-12-21 14:20 Kuśka Alina 477.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXII/684/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-12-21 14:17 Kuśka Alina 2.69MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/683/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
23-12-07 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 277.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/682/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-12-07 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 221.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/681/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa sołectwa Książenice i sołtysa sołectwa Przegędza w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-12-07 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 221.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/680/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-12-07 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 153.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/679/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-12-07 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 270.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/678/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-12-07 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 379.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/677/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-12-07 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 227.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/676/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-12-07 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 239.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/675/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czewionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-12-07 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 282.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/674/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-12-07 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 342.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/673/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-12-07 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 243.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/672/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
23-12-07 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 227.38KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/671/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-12-07 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 537.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXXI/670/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
23-12-07 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 3.14MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/669/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie współfinansowania projektu pod nazwą: "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-11-09 10:18 Gruszkiewicz Sylwia 221.88KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/668/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-11-09 10:17 Gruszkiewicz Sylwia 220.64KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/667/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Bobrowniki wyrażonego w uchwale w sprawie wystąpienia z apelem do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania udziałowi rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich oraz zawodach rangi międzynarodowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-11-09 10:17 Gruszkiewicz Sylwia 223.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/666/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Bobrowniki wyrażonego w uchwale w sprawie wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-11-09 10:16 Gruszkiewicz Sylwia 222.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/665/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-09 10:16 Gruszkiewicz Sylwia 215.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/664/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej z tymi samymi najemcami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-11-09 10:15 Gruszkiewicz Sylwia 655.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/663/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej z tym samym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
23-11-09 10:15 Gruszkiewicz Sylwia 215.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/662/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-11-09 10:14 Gruszkiewicz Sylwia 222.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/661/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r poz. 917 z późniejszymi zmianami)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
23-11-09 10:14 Gruszkiewicz Sylwia 223.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/660/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 793
23-11-09 10:13 Gruszkiewicz Sylwia 592.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXX/659/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-11-09 10:13 Gruszkiewicz Sylwia 3.88MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIX/658/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-10-26 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 259.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIX/657/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-10-26 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 1.57MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVIII/656/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-10-02 14:30 Gruszkiewicz Sylwia 214.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVIII/655/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
23-10-02 14:30 Gruszkiewicz Sylwia 1.79MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVIII/654/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysa w sołectwie Książenice i sołectwie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-10-02 14:29 Gruszkiewicz Sylwia 228.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVIII/653/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-10-02 14:29 Gruszkiewicz Sylwia 219.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVIII/652/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-10-02 14:29 Gruszkiewicz Sylwia 573.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVIII/651/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-10-02 14:28 Gruszkiewicz Sylwia 2.36MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/650/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-08-30 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 228.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/649/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-08-30 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 234.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/648/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-08-30 12:44 Gruszkiewicz Sylwia 2.43MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/647/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
23-08-30 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 308.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/646/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r poz. 917 z późniejszymi zmianami)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-08-30 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 230.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/645/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Młyńskiej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-08-30 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 10.31MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/644/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-08-30 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 5.05MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/643/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-08-30 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 323.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/642/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-08-30 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 314.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/641/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-08-30 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVII/640/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-08-30 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 1.91MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/639/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-07-06 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 223.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/638/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-06 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 220.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/637/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-07-06 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 214.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/636/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-07-06 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 253.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/635/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-07-06 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 215.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/634/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-07-06 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 213.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/633/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-07-06 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 2.31MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/632/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-07-06 10:37 Gruszkiewicz Sylwia 215.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/631/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2024-2027
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-07-06 10:37 Gruszkiewicz Sylwia 216.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/630/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-07-06 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 219.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/629/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-07-06 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 558.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/628/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
23-07-06 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 1.81MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/627/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-07-06 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 213.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/626/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
23-07-06 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 213.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXVI/625/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-07-06 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 210.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/624/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-06-27 10:09 Gruszkiewicz Sylwia 218.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/623/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
23-06-27 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 286.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/622/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-06-27 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 214.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/621/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-06-27 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 214.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/620/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
23-06-27 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 219.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/619/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
23-06-27 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 225.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/618/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
23-06-27 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 514.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXV/617/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-06-27 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 1.22MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/616/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-11 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 268.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/615/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu specjalistycznego (endoskopów) na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-05-11 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 215.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/614/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-05-11 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 4.78MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/613/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
23-05-11 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 289.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/612/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-05-11 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 215.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/611/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/381/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-11 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 216.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/610/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego celem przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-05-11 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 260.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/609/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
23-05-11 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 220.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/608/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań zmierzających do ochrony wartościowego dla turystyki terenu tzw. Pojezierza Palowickiego w granicach Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-05-11 09:22 Gruszkiewicz Sylwia 286.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/607/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu o poparcie działań mieszkańców Palowic i Szczejkowic sprzeciwiających się budowie trasy Kolei Dużych Prędkości - linii kolejowej 170 Katowice - granica państwa - Ostrawa, przez te miejscowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-11 09:22 Gruszkiewicz Sylwia 271.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/606/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-05-11 09:22 Gruszkiewicz Sylwia 528.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIV/605/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
23-05-11 09:21 Gruszkiewicz Sylwia 2.21MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/604/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie wyboru przebiegu korytarza W72 jako wariantu inwestorskiego do realizacji budowy linii kolejowej 170 Katowice - granica państwa - Ostrawa, w ramach projektu CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-04-19 12:44 Gruszkiewicz Sylwia 275.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/603/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
23-04-19 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 217.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/602/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-04-19 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 215.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/601/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-04-19 12:42 Gruszkiewicz Sylwia 215.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/600/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-04-19 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 214.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/599/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-04-19 12:41 Gruszkiewicz Sylwia 226.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/598/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
23-04-19 12:36 Gruszkiewicz Sylwia 61.93MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/597/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-04-11 09:49 Gruszkiewicz Sylwia 240.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/596/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
23-04-11 09:49 Gruszkiewicz Sylwia 532.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LXIII/595/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-04-11 09:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.32MB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/594/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-02-16 14:08 Kuśka Alina 216.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/593/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-02-16 14:07 Kuśka Alina 215.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/592/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-16 14:05 Kuśka Alina 216.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/591/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-02-16 14:03 Kuśka Alina 219KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/590/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-02-16 14:01 Kuśka Alina 215.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/589/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
23-02-16 13:59 Kuśka Alina 216.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/588/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
23-02-16 13:57 Kuśka Alina 214.24KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/587/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-02-16 13:55 Kuśka Alina 213.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/586/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2023-2026”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-02-16 13:53 Kuśka Alina 8.8MB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/585/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-02-16 13:51 Kuśka Alina 221.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/584/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
23-02-16 13:49 Kuśka Alina 287.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/583/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-02-16 13:48 Kuśka Alina 203.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/582/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-02-16 13:46 Kuśka Alina 203.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/581/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-02-16 13:44 Kuśka Alina 324.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/580/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji ThinkTank – Genesis Poloniae z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Stanisława Wojciechowskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-02-16 13:42 Kuśka Alina 259.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/579/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-02-16 13:39 Kuśka Alina 282.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/578/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-02-16 13:24 Kuśka Alina 219.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/577/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 628
23-02-16 13:21 Kuśka Alina 514.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXII/576/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-02-16 13:19 Kuśka Alina 2.22MB
format: format_pdf Uchwała Nr LXI/575/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-02-16 13:15 Kuśka Alina 271.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXI/574/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-02-16 13:12 Kuśka Alina 233.76KB
format: format_pdf Uchwała Nr LXI/573/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-02-16 13:09 Kuśka Alina 1.21MB
Kategoria: Uchwały z 2022 roku [ 121 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR LX/572/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
23-01-02 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 219.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LX/571/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-01-02 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 542.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/570/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czerwince-Leszczynach z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-12-20 12:24 Gruszkiewicz Sylwia 220.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/569/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1012
22-12-20 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 227.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/568/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-12-20 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 156.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/567/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie węzła autostrady A1 w obrębach Stanowice i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-12-20 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 2.63MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/566/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-12-20 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 3.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/565/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-12-20 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 220.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/564/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-12-20 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 217.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/563/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
22-12-20 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 220.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/562/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/485/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-12-20 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 218.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/561/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-12-20 12:14 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/560/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-12-20 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 214.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/559/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
22-12-20 12:12 Gruszkiewicz Sylwia 673.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/558/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-12-20 12:11 Gruszkiewicz Sylwia 8.86MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/557/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
22-12-20 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 218.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/556/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-12-20 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 570.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/555/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
22-12-20 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 2.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/554/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niepodwyższania podatków na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-12-13 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 259.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/553/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
22-12-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 219KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/552/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-12-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 217.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/551/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-12-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 217.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/550/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-12-13 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 217.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/549/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-12-13 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 415.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/548/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-12-13 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 240.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/547/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
22-12-13 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 158.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/546/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/516/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-12-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 214.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/545/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
22-12-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 584.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/544/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
22-12-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 2.58MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/543/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-11-04 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 215.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/542/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
22-11-04 12:51 Gruszkiewicz Sylwia 214.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/541/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-11-04 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 214.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/540/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-11-04 12:49 Gruszkiewicz Sylwia 215.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/539/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-11-04 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 214.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/538/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-11-04 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 214.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/537/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
22-11-04 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.79MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/536/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Młyńskiej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1127
22-11-04 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 6.74MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/535/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-11-04 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 9.32MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-11-04 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 218.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/533/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-11-04 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 570.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/532/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-11-04 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 1.83MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/531/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-10-05 09:55 Gruszkiewicz Sylwia 218.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/530/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-10-05 09:55 Gruszkiewicz Sylwia 213.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/529/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
22-10-05 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 214.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/528/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-10-05 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 214.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/527/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Bad Sachsa w Niemczech
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-10-05 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 211.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Gardabani w Gruzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-10-05 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 211.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/525/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-10-05 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 219.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/524/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-10-05 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 534.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/523/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-10-05 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 1.48MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/522/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-09-29 08:31 Gruszkiewicz Sylwia 331.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/521/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-09-29 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 228.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/520/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-09-29 08:29 Gruszkiewicz Sylwia 227.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/519/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-09-29 08:29 Gruszkiewicz Sylwia 1.16MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/518/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
22-09-29 08:28 Gruszkiewicz Sylwia 1.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/517/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzańskiej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-08-30 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 9.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/516/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-08-30 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 225.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/515/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-08-30 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 215.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/514/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
22-08-30 11:34 Gruszkiewicz Sylwia 214.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/513/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-08-30 11:34 Gruszkiewicz Sylwia 226.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/512/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-08-30 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 215.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/511/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/481/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-08-30 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 214.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/510/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania własnego pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-08-30 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 322.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/509/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-08-30 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 218.51KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/508/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-08-30 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 561.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/507/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-08-30 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 2.48MB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/491/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-07-06 10:11 Kuśka Alina 423.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/490/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-07-06 10:08 Kuśka Alina 1.28MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/506/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nadzwyczajnego w ramach Działania 9.2 pn.: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-07-05 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 215.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/505/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-07-05 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 218.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/504/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-07-05 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 214.88KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/503/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-07-05 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 213.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/502/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-07-05 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 214.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/501/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-07-05 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 215.38KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/500/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-07-05 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 213.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/499/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy zadania budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w Czerwionce-Leszczynach wzdłuż ul. Bełkowskiej w zakresie obejmującym aleję kasztanowców uznanej za pomnik przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-07-05 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 223.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/498/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczejkowice na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
22-07-05 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 2.23MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/497/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-07-05 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 3.45MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/496/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-07-05 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 479.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/495/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-07-05 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 2.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/494/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-07-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 213.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/493/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-07-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 213.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/492/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-07-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 209.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/489/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-06-07 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 305.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/488/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium techniczno-projektowego oraz realizację inwestycji dla zadania pod nazwą:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-06-07 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 219.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/487/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujacych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-06-07 14:19 Gruszkiewicz Sylwia 217.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/486/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
22-06-07 14:19 Gruszkiewicz Sylwia 283.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/485/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-06-07 14:18 Gruszkiewicz Sylwia 384.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/484/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/59/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania w Gminie i Mieście Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-06-07 14:18 Gruszkiewicz Sylwia 213.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/483/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Batumi w Gruzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-06-07 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 210.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/482/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Rakiszki na Litwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-06-07 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 210.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/481/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-06-07 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 214.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/480/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
22-06-07 14:16 Gruszkiewicz Sylwia 485.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/479/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-06-07 14:16 Gruszkiewicz Sylwia 1.55MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/478/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-05-26 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 244.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/477/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-05-26 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/476/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
22-05-11 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 218.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/475/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Borowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-05-11 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 4.26MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/474/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1651
22-05-11 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 223.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/473/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-05-11 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 246.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/472/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-05-11 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 218.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/471/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-05-11 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 531.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/470/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-05-11 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 1.23MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/469/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
22-05-02 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 215.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/468/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1001
22-04-13 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 263.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/467/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-04-13 12:06 Gruszkiewicz Sylwia 249.64KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/466/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie zmiany przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
22-04-05 10:00 Gruszkiewicz Sylwia 285.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/465/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/457/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-04-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 215.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/464/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
22-04-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/463/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-04-05 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 359.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/462/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-04-05 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/461/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
22-04-05 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 1.03MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/460/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-04-05 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 218.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/459/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
22-04-05 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 517.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/458/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
22-04-05 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 2.68MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/457/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 688
22-03-16 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 214.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/456/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-03-16 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 281KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/455/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-02-08 16:26 Gruszkiewicz Sylwia 196.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/454/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
22-02-08 16:25 Gruszkiewicz Sylwia 278.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/453/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-02-08 16:25 Gruszkiewicz Sylwia 450.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/452/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
22-02-08 16:25 Gruszkiewicz Sylwia 2.55MB
Kategoria: Uchwały z 2021 roku [ 132 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/451/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-01-28 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 186.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/450/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
22-01-28 11:16 Gruszkiewicz Sylwia 190.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/449/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
22-01-28 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 263.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/448/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-12-28 13:58 Gruszkiewicz Sylwia 191.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/447/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-12-28 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 187.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/446/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
21-12-28 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 187.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/445/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-12-28 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 187.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/444/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-12-28 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 185.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/443/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-12-28 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 187KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/442/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-12-28 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 639.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/441/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-12-28 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 7.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/440/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-12-28 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 454.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/439/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-12-28 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 1.79MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/438/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-12-10 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 216.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/437/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-12-02 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 187.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/436/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
21-12-02 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 187.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/435/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-12-02 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 187.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/434/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-12-02 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 195.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/433/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-12-02 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 185.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/432/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
21-12-02 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 187.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/431/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-12-02 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 187.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/430/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-12-02 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 313.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/429/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
21-12-02 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 686.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/428/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-12-02 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 190.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/427/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-12-02 13:29 Gruszkiewicz Sylwia 193.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/426/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/357/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przyznawania i wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-12-02 13:28 Gruszkiewicz Sylwia 193.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/425/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
21-12-02 13:28 Gruszkiewicz Sylwia 245.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/424/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-12-02 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 213.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/423/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-12-02 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 142.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/422/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/335/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-12-02 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 187.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/421/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-12-02 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 191.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/420/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-12-08 11:27 Gruszkiewicz Sylwia 465.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/419/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
21-12-02 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 2.31MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/418/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-11-17 15:20 Gruszkiewicz Sylwia 1.01MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/417/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-10-26 10:50 Gruszkiewicz Sylwia 583.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/416/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
21-10-26 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 146.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/415/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
21-10-26 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 138.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/414/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-10-26 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 171.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/413/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul.Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul.Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-10-26 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 143.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/412/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-10-26 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 143.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/411/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-10-26 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 352.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/410/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-10-26 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.69MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/409/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-09-21 10:46 Kuśka Alina 151.22KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/408/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-09-21 10:45 Kuśka Alina 155.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/407/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
21-09-21 10:45 Kuśka Alina 155.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/406/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-09-21 10:44 Kuśka Alina 155.46KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/405/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-09-21 10:43 Kuśka Alina 155.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/404/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-09-21 10:42 Kuśka Alina 267.1KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/403/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-09-21 10:40 Kuśka Alina 267.01KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/402/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-09-21 10:38 Kuśka Alina 721.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/401/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-09-21 10:36 Kuśka Alina 163.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/400/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
21-09-21 10:34 Kuśka Alina 440.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/399/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-09-21 10:32 Kuśka Alina 1.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/398/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-08-04 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 186.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/397/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-08-04 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 285.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/396/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-08-04 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 195.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/395/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-08-04 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 205.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/394/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-08-04 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 153.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/393/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na lipie drobnolistnej rosnącej w Książenicach przy ulicy Klimka uznanej za pomnik przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-08-04 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 184.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/392/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-08-04 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 334.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/391/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-08-04 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 1.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/390/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-07-27 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 203.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/389/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-07-01 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 159.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/388/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-07-01 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 346.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/387/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-07-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 163.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/386/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 5 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-07-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 512.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/385/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-07-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 158.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/384/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
21-07-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 20.65MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/383/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-07-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 214.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/382/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
21-07-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 403.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/381/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
21-07-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 1.6MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/380/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-07-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 159.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/379/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
21-07-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 154.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/378/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-07-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 144.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/377/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-06-07 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 159.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/376/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-06-07 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 160.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/375/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-06-07 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 159.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA Nr XXXIII/374/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
21-06-07 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 38.02MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/373/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-06-07 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 154.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/372/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-06-07 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 178.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/371/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
21-06-07 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 153.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/370/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
21-06-07 11:28 Gruszkiewicz Sylwia 156.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/369/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-06-07 11:28 Gruszkiewicz Sylwia 154.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/368/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
21-06-07 11:27 Gruszkiewicz Sylwia 191.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/367/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
21-06-07 11:27 Gruszkiewicz Sylwia 1.39MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/366/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-06-07 11:26 Gruszkiewicz Sylwia 898.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/365/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-06-07 11:25 Gruszkiewicz Sylwia 722.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-06-07 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 528.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/363/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-06-07 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 162.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/362/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-06-07 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 406.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/361/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-06-07 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.53MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/360/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pod nazwą: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-04-29 09:05 Gruszkiewicz Sylwia 165.36KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/359/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-04-29 09:04 Gruszkiewicz Sylwia 211.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/358/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-04-29 09:03 Gruszkiewicz Sylwia 176.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/357/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-04-29 09:02 Gruszkiewicz Sylwia 177.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/356/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-29 09:01 Gruszkiewicz Sylwia 176.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/355/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-04-29 09:00 Gruszkiewicz Sylwia 174.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/354/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-04-29 08:59 Gruszkiewicz Sylwia 177.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/353/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-29 08:58 Gruszkiewicz Sylwia 177.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/352/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-04-29 08:57 Gruszkiewicz Sylwia 176.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/351/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-04-29 08:56 Gruszkiewicz Sylwia 176.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/350/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-04-29 08:55 Gruszkiewicz Sylwia 321.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/349/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-04-29 08:54 Gruszkiewicz Sylwia 1.43MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/348/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
21-04-06 15:03 Gruszkiewicz Sylwia 262.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/347/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Powiatu Rybnickiego w celu realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny - od drogi gminnej 366013 S (ul. Strażacka)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-04-06 15:03 Gruszkiewicz Sylwia 167.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/346/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-04-06 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 156.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/345/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-04-06 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 175.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/344/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-04-06 15:01 Gruszkiewicz Sylwia 202.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/343/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-04-06 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 247.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/342/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-04-06 14:59 Gruszkiewicz Sylwia 5.7MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/341/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-04-06 14:59 Gruszkiewicz Sylwia 389.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/340/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-04-06 14:58 Gruszkiewicz Sylwia 1.75MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-03-04 14:22 Gruszkiewicz Sylwia 166.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
21-03-04 14:22 Gruszkiewicz Sylwia 169.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/337/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-03-04 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 221.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/336/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-03-04 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 162.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/335/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-03-04 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 218.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/334/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 980
21-03-04 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 391.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/33/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-03-04 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 1.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/332/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-02-09 15:06 Gruszkiewicz Sylwia 159.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/331/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-02-09 15:06 Gruszkiewicz Sylwia 160.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
21-02-09 15:06 Gruszkiewicz Sylwia 320.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/329/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-02-09 15:05 Gruszkiewicz Sylwia 169.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-02-09 15:05 Gruszkiewicz Sylwia 167.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/327/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
21-02-09 15:03 Gruszkiewicz Sylwia 486.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
21-02-09 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 206.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-02-09 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 335.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/324/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
21-02-09 15:01 Gruszkiewicz Sylwia 273.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/323/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-02-09 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 3.75MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/322/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-02-09 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 233.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/321/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-02-09 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 403.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/320/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-02-09 14:59 Gruszkiewicz Sylwia 1.66MB
Kategoria: Uchwały z 2020 roku [ 153 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/319/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
21-01-14 13:01 Gruszkiewicz Sylwia 131.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/318/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
21-01-14 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 15.74MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/317/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
21-01-14 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 531.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-12-23 10:44 Gruszkiewicz Sylwia 321.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/315/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-12-23 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 170.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/314/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-12-23 10:42 Gruszkiewicz Sylwia 161.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/313/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-12-23 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 132.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/312/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
20-12-23 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 131.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/311/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-12-23 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 298.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/310/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-12-23 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 309.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/309/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-12-23 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 398.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/308/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
20-12-23 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 569.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/307/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-12-23 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 652.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/306/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-12-23 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 663.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/305/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-12-23 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 205.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-12-23 10:37 Gruszkiewicz Sylwia 144.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/303/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-12-23 10:37 Gruszkiewicz Sylwia 182.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-12-23 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 152.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/301/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
20-12-23 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 127.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/300/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
20-12-23 10:35 Gruszkiewicz Sylwia 154.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/299/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-12-23 10:35 Gruszkiewicz Sylwia 156.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-12-23 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 2.15MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/297/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-12-23 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 5.98MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-12-23 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 251.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
20-12-23 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 195.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/294/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
20-12-23 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 134.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/293/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
20-12-23 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 757.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/292/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-12-23 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 7.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/291/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-12-23 10:30 Gruszkiewicz Sylwia 142.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/290/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-12-23 10:29 Gruszkiewicz Sylwia 576.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-12-23 10:21 Gruszkiewicz Sylwia 2.3MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/288/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 "Powiatowy Program Asystencki" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-11-06 12:42 Kuśka Alina 212.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/287/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 "Lokalna Strategia Reintegracji" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-11-06 12:40 Kuśka Alina 215.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/286/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 704
20-11-06 12:36 Kuśka Alina 169.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 696
20-11-06 12:30 Kuśka Alina 157.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/284/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-11-06 12:28 Kuśka Alina 183.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/283/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-11-06 12:26 Kuśka Alina 162.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/282/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
20-11-06 12:23 Kuśka Alina 159.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/281/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
20-11-06 12:21 Kuśka Alina 2.24MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/280/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny "barszcz Sosnowskiego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-11-06 12:19 Kuśka Alina 192.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/279/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji grantowych pn. "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-11-06 12:16 Kuśka Alina 196.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/278/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
20-11-06 12:11 Kuśka Alina 173.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/277/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
20-11-06 12:08 Kuśka Alina 336.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-11-06 12:05 Kuśka Alina 320.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/275/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-11-06 12:03 Kuśka Alina 3.68MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-11-06 11:59 Kuśka Alina 223.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/273/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-11-06 11:55 Kuśka Alina 401.35KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/272/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-11-06 11:52 Kuśka Alina 2.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIV/271/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-10-06 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 87.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIV/270/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-10-06 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 418.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/269/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-09-09 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 87.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/268/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-09-09 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 101.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/267/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie telekomunikacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-09-09 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 154.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/266/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-09-09 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 282.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/265/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-09-09 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 85.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/264/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
20-09-09 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 89.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/263/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-09-09 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 89.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/262/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-09-09 13:24 Gruszkiewicz Sylwia 90.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-09-09 13:24 Gruszkiewicz Sylwia 177.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/260/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-09-09 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 156.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/259/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-09-09 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 138.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-09-09 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 149.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-09-09 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 97.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/256/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-09-09 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 94.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/255/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-09-09 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 94.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/254/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-09-09 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 94.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/253/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-09-09 13:13 Gruszkiewicz Sylwia 94.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/252/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-09-09 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 94.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/251/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
20-09-09 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 94.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/250/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-09-09 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 88.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/249/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-09-09 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 88.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/248/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-09-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 118.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/247/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-09-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 88.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-09-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 118.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-09-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 88.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-09-09 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 424.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/243/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-09-09 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 1.22MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/242/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1841
20-08-13 10:53 Gruszkiewicz Sylwia 150.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/241/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
20-08-06 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 84.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-08-06 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 168.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/239/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-08-06 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 86.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/238/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-08-06 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 86.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/237/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
20-08-06 09:29 Gruszkiewicz Sylwia 125.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/236/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
20-08-06 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 233.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/235/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-08-06 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 405.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/234/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-08-06 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 1.04MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/233/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-07-31 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 150.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-07-31 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 257.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/231/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-07-31 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 99.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/230/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-07-31 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 483.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/229/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-07-31 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 322.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/228/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ocena przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-07-31 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 87.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/227/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-07-31 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 93.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/226/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-07-31 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 84.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/225/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-07-31 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 89.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/224/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-07-31 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 85.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/223/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-07-31 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 84.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/222/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-07-31 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 412.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/221/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-07-31 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 1.25MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/220/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-07-31 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 83.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/219/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-07-31 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 82.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/218/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-07-31 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 78.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/217/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-06-10 12:11 Gruszkiewicz Sylwia 148.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/216/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-06-10 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 651.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/215/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
20-06-10 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 243.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/214/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-06-10 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 87.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/213/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-06-10 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 83.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/212/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-06-10 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/211/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-06-10 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 84.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/210/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-06-10 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 150.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/209/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-06-10 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 87.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/208/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-06-10 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 368.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/207/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-06-10 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 1.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/206/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018- 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-05-07 08:51 Gruszkiewicz Sylwia 106.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/205/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-05-07 08:51 Gruszkiewicz Sylwia 640.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/204/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
20-05-07 08:50 Gruszkiewicz Sylwia 86.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/203/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 6756 ze zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
20-05-07 08:50 Gruszkiewicz Sylwia 115.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/201/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-05-07 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 334.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/200/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-05-07 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
20-04-06 14:03 Gruszkiewicz Sylwia 101.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/198/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1886
20-03-06 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 148.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/197/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-03-06 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 88.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/196/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 993
20-03-06 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 83.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/195/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-03-06 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 84.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/194/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu DW nr 924 w miejscowości Czuchów"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-03-06 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 83.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/193/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-03-06 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 86.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/192/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-03-06 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 83.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/191/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-03-06 12:54 Gruszkiewicz Sylwia 84.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/190/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-03-06 12:53 Gruszkiewicz Sylwia 233.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/189/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-03-06 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 219.51KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/188/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-03-06 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 86.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/187/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-03-06 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 84.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/186/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
20-03-06 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 95.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/185/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
20-03-06 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 191.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-03-06 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 92.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/183/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-03-06 12:37 Gruszkiewicz Sylwia 88.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/182/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
20-03-06 12:37 Gruszkiewicz Sylwia 101.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/181/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-03-06 12:36 Gruszkiewicz Sylwia 411.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/180/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-03-06 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.92MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
20-02-28 09:39 Gruszkiewicz Sylwia 81.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/178/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-02-28 09:39 Gruszkiewicz Sylwia 84.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/177/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-02-28 09:38 Gruszkiewicz Sylwia 75.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/176/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-02-28 09:38 Gruszkiewicz Sylwia 77.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/175/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-02-28 09:37 Gruszkiewicz Sylwia 76.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/174/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-02-28 09:37 Gruszkiewicz Sylwia 85.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/173/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-02-28 09:36 Gruszkiewicz Sylwia 182.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/172/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-02-28 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 149.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/171/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie Doły"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
20-02-28 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 144.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/170/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-02-28 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 76.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/169/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-02-28 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 78.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/168/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-02-28 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 211.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/167/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-02-28 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 255.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/166/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny k
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-02-28 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 2.17MB
Kategoria: Uchwały z 2019 roku [ 126 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/165/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
20-01-20 08:45 Gruszkiewicz Sylwia 265.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/164/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 897
20-01-20 08:44 Gruszkiewicz Sylwia 83.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/163/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
20-01-20 08:44 Gruszkiewicz Sylwia 87.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/162/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-01-20 08:43 Gruszkiewicz Sylwia 74.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/161/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
20-01-20 08:43 Gruszkiewicz Sylwia 149.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/160/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-12-19 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 481.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/159/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
19-12-19 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 146.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/158/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-12-19 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 75.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/157/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-12-19 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 144.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/156/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-12-19 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 76.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/155/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
19-12-19 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 346.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/154/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-12-19 12:15 Gruszkiewicz Sylwia 6.36MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/153/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-12-19 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 317.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/152/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-12-19 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 1.3MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/151/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach -
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-12-03 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 78.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/150/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
19-12-03 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 746.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/149/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
19-12-03 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 3.77MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/148/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-12-03 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 76.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-12-03 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 76.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
19-12-03 08:16 Gruszkiewicz Sylwia 78.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
19-12-03 08:16 Gruszkiewicz Sylwia 76.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-12-03 08:15 Gruszkiewicz Sylwia 141.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-12-03 08:14 Gruszkiewicz Sylwia 83.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-12-03 08:14 Gruszkiewicz Sylwia 77.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
19-12-03 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 80.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/140/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
19-12-03 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 77.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/139/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-12-03 08:12 Gruszkiewicz Sylwia 222.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/138/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na Ukrainie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-12-03 08:12 Gruszkiewicz Sylwia 77.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/137/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-12-03 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 81.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/136/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-12-03 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 76.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-12-03 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 88.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
19-12-03 08:10 Gruszkiewicz Sylwia 84.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/133/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-12-03 08:08 Gruszkiewicz Sylwia 317.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/132/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-12-03 08:08 Gruszkiewicz Sylwia 2.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/131/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-10-30 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 76.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/130/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-10-30 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 75.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-10-30 12:25 Gruszkiewicz Sylwia 2.62MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
19-10-30 12:24 Gruszkiewicz Sylwia 83.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/127/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 7 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-10-30 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 75.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/126/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-10-30 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 76.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/125/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
19-10-30 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Śląskich w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-10-30 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 77.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-10-30 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 76.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-10-30 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 281.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-10-30 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 145.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
19-10-30 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 80.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-10-30 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 136.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-10-30 12:14 Gruszkiewicz Sylwia 8.21MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-10-30 12:14 Gruszkiewicz Sylwia 2.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/116/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-10-30 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 194.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-10-30 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 2.48MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-10-30 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 340.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-09-11 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 76.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/112/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-09-11 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 85.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-09-11 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 84.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/110/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159” wraz z Miastem Orzesze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-09-11 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 143.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/109/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 877
19-09-11 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 75.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/108/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
19-09-11 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 75.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/107/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
19-09-11 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 75.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/106/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-09-11 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 75.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/105/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
19-09-11 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 75.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/104/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-09-11 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 76.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/103/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-09-11 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 76.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/102/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-09-11 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 76.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/101/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-09-11 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 75.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/100/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-09-11 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 76.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-09-11 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 80.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/98/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
19-09-11 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 81.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/97/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-09-11 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 119.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/96/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-09-11 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 1.82MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-09-11 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 322.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-07-04 11:25 Kuśka Alina 151.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-07-04 11:23 Kuśka Alina 75.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-07-04 11:20 Kuśka Alina 152.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-07-04 11:18 Kuśka Alina 76.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-07-04 11:13 Kuśka Alina 75.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-07-04 11:10 Kuśka Alina 149.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
19-07-04 11:05 Kuśka Alina 2.61MB
format: format_pdf Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
19-07-04 11:03 Kuśka Alina 244.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-07-04 11:01 Kuśka Alina 74.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
19-07-04 10:58 Kuśka Alina 75.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
19-07-04 10:53 Kuśka Alina 72.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/83/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-06-05 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 480.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/82/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
19-06-05 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/81/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-06-05 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 1.44MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/80/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
19-06-05 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 253.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
19-05-07 13:09 Gruszkiewicz Sylwia 74.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-05-07 13:09 Gruszkiewicz Sylwia 76.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
19-05-07 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 75.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
19-05-07 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 75.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-05-07 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 150.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-05-07 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 150.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-05-07 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 145.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
19-05-07 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 76.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
19-05-07 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 305.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-04-09 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 146.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
19-04-09 11:49 Gruszkiewicz Sylwia 75.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
19-04-09 11:49 Gruszkiewicz Sylwia 76.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
19-04-09 11:49 Gruszkiewicz Sylwia 150.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-04-09 11:48 Gruszkiewicz Sylwia 76.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-04-09 11:47 Gruszkiewicz Sylwia 1.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
19-04-09 11:46 Gruszkiewicz Sylwia 1.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-04-09 11:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-04-09 11:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.32MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-04-09 11:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.45MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-04-09 11:43 Gruszkiewicz Sylwia 1.3MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/59/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-04-09 11:42 Gruszkiewicz Sylwia 241.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
19-03-07 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 76.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018- 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
19-03-07 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 163.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-03-07 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 80.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
19-03-07 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 227.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
19-03-07 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 84.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na lata 2019-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-03-07 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 6.77MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-03-07 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 2.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
19-03-07 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 83.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-03-07 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 520.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-03-07 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 205.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-03-07 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 84.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
19-03-07 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 1.64MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 809
19-03-07 13:29 Gruszkiewicz Sylwia 303.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-02-01 08:53 Kuśka Alina 81.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-02-01 08:50 Kuśka Alina 79.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-02-01 08:48 Kuśka Alina 85.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-02-01 08:44 Kuśka Alina 75.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-02-01 08:41 Kuśka Alina 2.33MB
format: format_pdf Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-02-01 08:36 Kuśka Alina 302.85KB
Kategoria: Uchwały z 2018 roku [ 150 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr IV/39/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
19-01-04 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 364.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-01-04 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 400.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/37/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-12-18 09:22 Gruszkiewicz Sylwia 127.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-12-18 09:21 Gruszkiewicz Sylwia 138.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-12-18 09:21 Gruszkiewicz Sylwia 80.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-12-18 09:20 Gruszkiewicz Sylwia 137.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-12-18 09:20 Gruszkiewicz Sylwia 135.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-12-18 09:19 Gruszkiewicz Sylwia 46.38KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-12-18 09:19 Gruszkiewicz Sylwia 6.92MB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 777
18-12-18 09:18 Gruszkiewicz Sylwia 1.23MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-12-18 09:13 Gruszkiewicz Sylwia 87.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-12-18 09:12 Gruszkiewicz Sylwia 448.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
18-12-18 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-12-18 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 134.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-12-18 09:10 Gruszkiewicz Sylwia 47.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-12-18 09:10 Gruszkiewicz Sylwia 2.38MB
format: format_pdf Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
18-12-18 09:04 Gruszkiewicz Sylwia 822KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-12-11 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 135.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 129.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-12-11 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 133.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 131.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-12-11 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 134.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-11 13:24 Gruszkiewicz Sylwia 135.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-12-11 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 134.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-12-11 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 130.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-12-11 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 135.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-12-11 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 131.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-12-11 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 134.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-12-11 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 135.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-12-11 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 132.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-12-11 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 133.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-12-11 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 133.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 130.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-12-11 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 132.96KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-12-11 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 129.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-12-03 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 123.74KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-12-03 08:31 Gruszkiewicz Sylwia 125.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-12-03 08:31 Gruszkiewicz Sylwia 126.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-12-03 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 118.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr LVI/619/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-10-24 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 688.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr LVI/618/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-10-24 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 290.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/617/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
18-10-24 13:45 Gruszkiewicz Sylwia 77.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-10-24 13:43 Gruszkiewicz Sylwia 342.8KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/615/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania p.n. Budowa chodnika w ciągu DW 924 w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
18-10-24 13:39 Gruszkiewicz Sylwia 203.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/614/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-10-24 13:39 Gruszkiewicz Sylwia 205.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/613/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-10-24 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 133.31KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/612/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-10-24 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 128.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/611/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-10-24 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 85.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/610/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-10-24 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 82.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/609/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-10-24 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 82.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/608/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-10-24 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 82.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/607/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-10-24 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 83.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/606/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-10-24 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 83.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/605/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-10-24 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 82.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/604/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-10-24 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 87.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/603/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-10-24 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 87.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/602/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-10-24 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 183.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/601/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-10-24 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 87.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/600/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-10-24 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 88.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/599/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-10-24 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 87.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/598/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-10-24 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 127.9KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/597/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-10-24 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 142.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/596/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-10-24 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 1.61MB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/595/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-10-24 13:28 Gruszkiewicz Sylwia 767.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/594/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-10-12 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 140.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/593/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-10-12 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 821.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-10-12 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 333.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-10-12 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 273.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-10-12 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 373.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-10-12 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 80.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-10-12 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 81.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/587/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-10-12 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 86.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/586/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
18-10-12 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 139.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/585/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-10-12 12:15 Gruszkiewicz Sylwia 1.87MB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/584/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-12 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 753.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/583/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rybnickiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
18-09-11 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 128.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/582/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-09-11 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 128.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/581/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-09-11 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 157.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/580/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-09-11 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 78.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/579/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-09-11 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 86.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/578/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-09-11 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 1.72MB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/577/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-09-11 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 760.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/576/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-07-19 14:24 Gruszkiewicz Sylwia 449.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LII/575/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
18-07-19 14:24 Gruszkiewicz Sylwia 182.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/574/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-07-10 10:44 Gruszkiewicz Sylwia 147.98KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/573/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
18-07-10 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 128.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/572/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-07-10 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 128.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/571/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-07-10 10:42 Gruszkiewicz Sylwia 128.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/570/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-07-10 10:42 Gruszkiewicz Sylwia 128.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/569/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-07-10 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 279.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/568/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-07-10 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 83.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/567/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-07-10 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 78.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/566/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
18-07-10 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 75.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/565/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
18-07-10 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 74.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/564/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
18-07-10 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 78.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/563/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-07-10 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 81.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/562/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-07-10 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 136.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/561/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-07-10 10:35 Gruszkiewicz Sylwia 1.68MB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/560/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-07-10 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 768.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/559/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-06-01 10:59 Gruszkiewicz Sylwia 126.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/558/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-06-01 10:58 Gruszkiewicz Sylwia 81.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/557/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-06-01 10:58 Gruszkiewicz Sylwia 82.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/556//18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-06-01 10:57 Gruszkiewicz Sylwia 269.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/555/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-06-01 10:57 Gruszkiewicz Sylwia 193.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/554/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-06-01 10:56 Gruszkiewicz Sylwia 122.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/553/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-06-01 10:56 Gruszkiewicz Sylwia 1.85MB
format: format_pdf Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-06-01 10:54 Gruszkiewicz Sylwia 711.11KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/551/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-06-01 10:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/550/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-06-01 10:52 Gruszkiewicz Sylwia 150.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/549/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-05-02 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 136.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego Uchwałą Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-05-02 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 172.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/547/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
18-05-02 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 128.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/546/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-05-02 11:57 Gruszkiewicz Sylwia 129.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/545/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-05-02 11:57 Gruszkiewicz Sylwia 133.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/544/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-05-02 11:56 Gruszkiewicz Sylwia 134.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/543/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
18-05-02 11:55 Gruszkiewicz Sylwia 81.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/542/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-05-02 11:55 Gruszkiewicz Sylwia 139.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/541/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
18-05-02 11:54 Gruszkiewicz Sylwia 160.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/540/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-05-02 11:54 Gruszkiewicz Sylwia 34.37MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/539/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-05-02 11:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.44KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/538/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-05-02 11:53 Gruszkiewicz Sylwia 125.11KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-05-02 11:51 Gruszkiewicz Sylwia 1.08MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/536/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-05-02 11:50 Gruszkiewicz Sylwia 1.1MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/535/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-04-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 130.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/534/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-04-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 134.2KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/533/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 687
18-04-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 4.98MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/532/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-04-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 128KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/531/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-04-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 128.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/530/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-04-09 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 148.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/529/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-09 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 143.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/528/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-04-09 13:03 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/527/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
18-04-09 13:03 Gruszkiewicz Sylwia 80.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/526/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-04-09 13:02 Gruszkiewicz Sylwia 79.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/525/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-04-09 13:01 Gruszkiewicz Sylwia 153.2KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/524/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-04-09 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 186.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/523/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-04-09 12:59 Gruszkiewicz Sylwia 1.26MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-04-09 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 601.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/521/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-03-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 143.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-03-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 291.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-03-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 79.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-03-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 81.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/517/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
18-03-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 406.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/516/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-03-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 67.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/515/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-03-01 11:16 Gruszkiewicz Sylwia 1.14MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/514/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-03-01 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 771.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVI/513/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-02-26 10:10 Gruszkiewicz Sylwia 124.42KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/512/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-01-30 10:59 Gruszkiewicz Sylwia 124.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/511/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
18-01-30 10:59 Gruszkiewicz Sylwia 138.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/510/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
18-01-30 10:58 Gruszkiewicz Sylwia 2.03MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/509/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-01-30 10:56 Gruszkiewicz Sylwia 651.44KB
Kategoria: Uchwały z 2017 roku [ 195 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/508/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-01-15 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 274.38KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/507/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-01-15 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 918.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/506/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-01-15 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 131.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/505/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-01-15 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 187.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/504/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-01-15 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 128.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/503/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-01-15 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 131.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/502/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-12-21 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 143.36KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/501/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-12-21 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 131.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/500/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-12-21 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 123.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/499/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
17-12-21 13:49 Gruszkiewicz Sylwia 139.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/498/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-12-21 13:49 Gruszkiewicz Sylwia 213.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/497/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-12-21 13:48 Gruszkiewicz Sylwia 132.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/496/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
17-12-21 13:48 Gruszkiewicz Sylwia 762.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/495/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-12-21 13:47 Gruszkiewicz Sylwia 141.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/494/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-12-21 13:47 Gruszkiewicz Sylwia 136.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/493/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-12-21 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 137.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/492/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-12-21 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 129.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
17-12-21 13:42 Gruszkiewicz Sylwia 6.58MB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2018 Nr XLIII/490/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
17-12-21 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 1.31MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/489/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-12-21 13:40 Gruszkiewicz Sylwia 2.09MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/488/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
17-12-21 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 869.2KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/487/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-12-01 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 1.13MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/486/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-12-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 136.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/485/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
17-12-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 181.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/484/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-12-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 208.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/483/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-12-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 290.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/482/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
17-12-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 123.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/481/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-12-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 126.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/480/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-12-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 83.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/479/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-12-01 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 80.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-12-01 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 88.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-12-01 11:14 Gruszkiewicz Sylwia 2.79MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/476/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-12-01 11:12 Gruszkiewicz Sylwia 840.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/475/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-11-06 12:33 Gruszkiewicz Sylwia 339.36KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/474/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-11-03 10:50 Gruszkiewicz Sylwia 126.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/473/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-11-03 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 123.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/472/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-11-03 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 124.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-11-03 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 84.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/470/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-11-03 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 143.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/469/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
17-11-03 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.24MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-11-03 10:46 Gruszkiewicz Sylwia 265.55KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-11-03 10:46 Gruszkiewicz Sylwia 564.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/468/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-11-03 10:45 Gruszkiewicz Sylwia 65.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/467/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-10-12 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 513.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/466/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-10-12 10:00 Gruszkiewicz Sylwia 134.31KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/465/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-10-12 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 127.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/464/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-10-12 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 127.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/463/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
17-10-12 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 128.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-10-12 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 127.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/461/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-10-12 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 126.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/460/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-10-12 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 126.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
17-10-12 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 125.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-10-12 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 127.25KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/457/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-10-12 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 127.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-10-12 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 126.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/455/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-10-12 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 126.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-10-12 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/453/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-10-12 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/452/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-10-12 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/451/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-10-12 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 125.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/450/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-10-12 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 125.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/449/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-10-12 09:51 Gruszkiewicz Sylwia 95.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/448/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-10-12 09:51 Gruszkiewicz Sylwia 96.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/447/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-10-12 09:50 Gruszkiewicz Sylwia 1.95MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-10-12 09:49 Gruszkiewicz Sylwia 257.24KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-10-12 09:48 Gruszkiewicz Sylwia 546.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/446/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-10-12 09:47 Gruszkiewicz Sylwia 66.24KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/445/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-09-07 13:39 Kuśka Alina 115.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-09-07 13:37 Kuśka Alina 126.92KB
format: format_doc Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/443/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-09-07 13:34 Kuśka Alina 135.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/443/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-09-07 13:33 Kuśka Alina 120.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-09-07 13:21 Kuśka Alina 119.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-09-07 13:18 Kuśka Alina 130.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i w Dębieńsku Wielkim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-09-07 13:14 Kuśka Alina 129.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
17-09-07 13:11 Kuśka Alina 113.46KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-09-07 13:07 Kuśka Alina 1.11MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-09-07 13:02 Kuśka Alina 142.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-09-07 12:59 Kuśka Alina 2.22MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kruczkowskiego" na "Księdza Hanuska"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
17-09-07 12:44 Kuśka Alina 143.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Sawickiej" na "Spokojna"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-09-07 12:40 Kuśka Alina 142.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" na "Pocztowa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-09-07 12:38 Kuśka Alina 143.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-09-07 12:34 Kuśka Alina 1.37MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-09-07 12:31 Kuśka Alina 255.96KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-09-07 12:26 Kuśka Alina 516.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/431/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-09-07 11:58 Kuśka Alina 167.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/430/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-08-03 11:07 Gruszkiewicz Sylwia 124.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/429/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-08-03 11:05 Gruszkiewicz Sylwia 464.44KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/428/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-08-03 11:04 Gruszkiewicz Sylwia 143.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/427/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-08-03 11:04 Gruszkiewicz Sylwia 1.55MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-08-03 11:03 Gruszkiewicz Sylwia 265.64KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
17-08-03 11:02 Gruszkiewicz Sylwia 536.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/426/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-08-03 11:02 Gruszkiewicz Sylwia 214.18KB
format: format_pdf PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-08-03 11:01 Gruszkiewicz Sylwia 2.64MB
format: format_pdf Lokalny Program Rewitalizacji załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/425/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 822
17-08-03 11:01 Gruszkiewicz Sylwia 7.37MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/425/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
17-08-03 11:00 Gruszkiewicz Sylwia 148.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/424/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-06-30 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 135.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/423/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-06-30 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 234.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/422/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-06-30 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 203.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/421/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-06-30 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 127.47KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/420/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-06-30 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 136.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/419/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-06-30 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 127.8KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/418/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-06-30 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 128.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/417/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-06-30 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 181.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-06-30 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 459.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/415/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-06-30 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 82.01KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/414/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-06-30 10:30 Gruszkiewicz Sylwia 134.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-06-30 10:30 Gruszkiewicz Sylwia 144.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/412/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-06-30 10:29 Gruszkiewicz Sylwia 1.9MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-06-30 10:28 Gruszkiewicz Sylwia 263.6KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
17-06-30 10:28 Gruszkiewicz Sylwia 509.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/411/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
17-06-30 10:27 Gruszkiewicz Sylwia 67.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/410/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-06-30 10:27 Gruszkiewicz Sylwia 125.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/409/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-06-30 10:26 Gruszkiewicz Sylwia 151.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 742
17-06-12 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 0.97MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/407/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-06-12 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 713.05KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/406/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-06-12 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 129.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/405/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-06-12 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 127.74KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/404/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-06-12 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 124.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/403/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-06-12 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 125.33KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/402/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
17-06-12 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 124.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/401/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-06-26 11:14 Gruszkiewicz Sylwia 1.62MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-06-12 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 262.15KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-06-12 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 425.9KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-06-12 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 138.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-05-08 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 148.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-05-08 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 131.48KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXV/397/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-05-08 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 782.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/397/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-05-08 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 122.74KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXV/396/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
17-05-08 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 0.95MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-05-08 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 123.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/395/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-05-08 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 145.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/394/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
17-05-08 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 147.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-05-08 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 2.55MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/392/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-05-08 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 86.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/391/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-05-08 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 1.66MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-05-08 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 261.46KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-05-08 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 504.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/390/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-05-08 08:33 Gruszkiewicz Sylwia 178.19KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-04-03 09:35 Gruszkiewicz Sylwia 135.19KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/388/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-04-03 09:34 Gruszkiewicz Sylwia 315.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-04-03 09:34 Gruszkiewicz Sylwia 122.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/386/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-04-03 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 121.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/385/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-04-03 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 129.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/384/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-04-03 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 127.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/383/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-03 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 124.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/382/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-04-03 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 245.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-04-03 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 146.78KB
format: format_pdf OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-04-03 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 265.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/380/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-04-03 09:29 Gruszkiewicz Sylwia 137.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/379/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-04-03 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 84.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/378/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-04-03 09:27 Gruszkiewicz Sylwia 202.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/377/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-04-03 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 1.52MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-04-03 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 252.81KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-04-03 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 507.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-04-03 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 175.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-03-10 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 148.84KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-03-03 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 187.77KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-03-03 11:28 Gruszkiewicz Sylwia 149.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/375/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-03-03 11:26 Gruszkiewicz Sylwia 124.65KB
format: format_doc Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/374/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-03-03 11:26 Gruszkiewicz Sylwia 1.22MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-03-03 11:25 Gruszkiewicz Sylwia 126.26KB
format: format_doc Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-03-03 11:25 Gruszkiewicz Sylwia 1.46MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/373/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-03-03 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 126.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/372/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-03-03 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 129.36KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXIII/371/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-03-03 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 740.84KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/371/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-03-03 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 125.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-03-03 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 83.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-03-03 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 84.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/368/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
17-03-03 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 128.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/367/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-03 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 144.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-03-03 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 82.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-03-03 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 80.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-03-03 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 148.84KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
17-03-03 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 1.74MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-03-03 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 257.53KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-03-03 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 545.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/362/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
17-03-03 11:14 Gruszkiewicz Sylwia 182.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/361/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-02-21 10:24 Gruszkiewicz Sylwia 145.89KB
format: format_pdf Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-02-21 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 217.51KB
format: format_pdf Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
17-02-21 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 309.8KB
format: format_pdf Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
17-02-21 10:22 Gruszkiewicz Sylwia 217.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
17-02-21 10:20 Gruszkiewicz Sylwia 126.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
17-02-06 08:20 Gruszkiewicz Sylwia 126.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/358/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-02-06 08:20 Gruszkiewicz Sylwia 141.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/357/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-02-06 08:19 Gruszkiewicz Sylwia 127.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-02-06 08:19 Gruszkiewicz Sylwia 137.86KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-06 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 512.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-06 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 126.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/354/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-02-06 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 6.73MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-02-06 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 126.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli......
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
17-02-06 08:16 Gruszkiewicz Sylwia 88.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-02-06 08:15 Gruszkiewicz Sylwia 2.29MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-02-06 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 256.7KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-02-06 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 473.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/350/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-02-06 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 181.12KB
Kategoria: Uchwały z 2016 roku [ 201 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/349/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-01-09 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 125.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/348/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-01-09 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 81.05KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1929
17-01-09 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 483.06KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-01-09 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 267.86KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-01-09 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 181.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/346/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość po