Uchwały

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2021 roku [ 70 ]
UCHWAŁA NR XXXIV/389/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty UCHWAŁA NR XXXIV/389/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-07-01 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
159.15KB
UCHWAŁA NR XXXIV/388/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej UCHWAŁA NR XXXIV/388/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-07-01 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
346.37KB
UCHWAŁA NR XXXIV/387/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UCHWAŁA NR XXXIV/387/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-07-01 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
163.93KB
UCHWAŁA NR XXXIV/386/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz
na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 5 lat UCHWAŁA NR XXXIV/386/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 5 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-07-01 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
512.18KB
UCHWAŁA NR XXXIV/385/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2021/2022 UCHWAŁA NR XXXIV/385/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-07-01 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
158.12KB
UCHWAŁA NR XXXIV/384/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” UCHWAŁA NR XXXIV/384/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-07-01 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
20.65MB
UCHWAŁA NR XXXIV/383/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta UCHWAŁA NR XXXIV/383/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-07-01 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
214.2KB
UCHWAŁA NR XXXIV/382/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXXIV/382/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
403.12KB
UCHWAŁA NR XXXIV/381/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIV/381/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
1.6MB
UCHWAŁA NR XXXIV/380/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok UCHWAŁA NR XXXIV/380/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
159.06KB
UCHWAŁA NR XXXIV/379/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok UCHWAŁA NR XXXIV/379/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-07-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
154.89KB
UCHWAŁA NR XXXIV/378/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania UCHWAŁA NR XXXIV/378/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-07-01 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
144.05KB
UCHWAŁA NR XXXIII/377/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami UCHWAŁA NR XXXIII/377/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-07 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
159.65KB
UCHWAŁA NR XXXIII/376/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego UCHWAŁA NR XXXIII/376/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-06-07 11:31
Gruszkiewicz Sylwia
160.06KB
UCHWAŁA NR XXXIII/375/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej UCHWAŁA NR XXXIII/375/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-06-07 11:31
Gruszkiewicz Sylwia
159.53KB
UCHWAŁA Nr XXXIII/374/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA Nr XXXIII/374/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-06-07 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
38.02MB
UCHWAŁA NR XXXIII/373/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu UCHWAŁA NR XXXIII/373/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-06-07 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
154.25KB
UCHWAŁA NR XXXIII/372/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych UCHWAŁA NR XXXIII/372/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-07 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
178.84KB
UCHWAŁA NR XXXIII/371/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej UCHWAŁA NR XXXIII/371/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-07 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
153.44KB
UCHWAŁA NR XXXIII/370/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych UCHWAŁA NR XXXIII/370/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-06-07 11:28
Gruszkiewicz Sylwia
156.61KB
UCHWAŁA NR XXXIII/369/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej UCHWAŁA NR XXXIII/369/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-06-07 11:28
Gruszkiewicz Sylwia
154.24KB
UCHWAŁA NR XXXIII/368/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021” UCHWAŁA NR XXXIII/368/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-06-07 11:27
Gruszkiewicz Sylwia
191.7KB
UCHWAŁA NR XXXIII/367/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
UCHWAŁA NR XXXIII/367/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-06-07 11:27
Gruszkiewicz Sylwia
1.39MB
UCHWAŁA NR XXXIII/366/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów UCHWAŁA NR XXXIII/366/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-06-07 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
898.23KB
UCHWAŁA NR XXXIII/365/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego UCHWAŁA NR XXXIII/365/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-06-07 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
722.08KB
UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-06-07 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
528.32KB
UCHWAŁA NR XXXIII/363/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXIII/363/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-06-07 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
162.35KB
UCHWAŁA NR XXXIII/362/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXXIII/362/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-06-07 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
406.14KB
UCHWAŁA NR XXXIII/361/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/361/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-06-07 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
1.53MB
UCHWAŁA NR XXXII/360/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pod nazwą: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami UCHWAŁA NR XXXII/360/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pod nazwą: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-04-29 09:05
Gruszkiewicz Sylwia
165.36KB
UCHWAŁA NR XXXII/359/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie pomników przyrody UCHWAŁA NR XXXII/359/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-04-29 09:04
Gruszkiewicz Sylwia
211.31KB
UCHWAŁA NR XXXII/358/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXII/358/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-04-29 09:03
Gruszkiewicz Sylwia
176.12KB
UCHWAŁA NR XXXII/357/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku UCHWAŁA NR XXXII/357/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-04-29 09:02
Gruszkiewicz Sylwia
177.24KB
UCHWAŁA NR XXXII/356/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki
w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXII/356/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-04-29 09:01
Gruszkiewicz Sylwia
176.57KB
UCHWAŁA NR XXXII/355/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach UCHWAŁA NR XXXII/355/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-04-29 09:00
Gruszkiewicz Sylwia
174.99KB
UCHWAŁA NR XXXII/354/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Palowicach UCHWAŁA NR XXXII/354/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
21-04-29 08:59
Gruszkiewicz Sylwia
177.01KB
UCHWAŁA NR XXXII/353/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława
Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXII/353/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-04-29 08:58
Gruszkiewicz Sylwia
177.32KB
UCHWAŁA NR XXXII/352/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy UCHWAŁA NR XXXII/352/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-04-29 08:57
Gruszkiewicz Sylwia
176.24KB
UCHWAŁA NR XXXII/351/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach UCHWAŁA NR XXXII/351/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-04-29 08:56
Gruszkiewicz Sylwia
176.43KB
UCHWAŁA NR XXXII/350/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXXII/350/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-04-29 08:55
Gruszkiewicz Sylwia
321.76KB
UCHWAŁA NR XXXII/349/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXII/349/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-04-29 08:54
Gruszkiewicz Sylwia
1.43MB
UCHWAŁA NR XXXI/348/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania UCHWAŁA NR XXXI/348/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-04-06 15:03
Gruszkiewicz Sylwia
262.43KB
UCHWAŁA NR XXXI/347/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Powiatu Rybnickiego w celu realizacji projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny - od drogi gminnej 366013 S (ul. Strażacka) UCHWAŁA NR XXXI/347/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Powiatu Rybnickiego w celu realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny - od drogi gminnej 366013 S (ul. Strażacka)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-04-06 15:03
Gruszkiewicz Sylwia
167.14KB
UCHWAŁA NR XXXI/346/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 UCHWAŁA NR XXXI/346/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-04-06 15:02
Gruszkiewicz Sylwia
156.82KB
UCHWAŁA NR XXXI/345/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XXXI/345/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-04-06 15:02
Gruszkiewicz Sylwia
175.52KB
UCHWAŁA NR XXXI/344/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- UCHWAŁA NR XXXI/344/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-04-06 15:01
Gruszkiewicz Sylwia
202.87KB
UCHWAŁA NR XXXI/343/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta UCHWAŁA NR XXXI/343/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-06 15:00
Gruszkiewicz Sylwia
247.49KB
UCHWAŁA NR XXXI/342/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu
Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” UCHWAŁA NR XXXI/342/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-04-06 14:59
Gruszkiewicz Sylwia
5.7MB
UCHWAŁA NR XXXI/341/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXXI/341/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-04-06 14:59
Gruszkiewicz Sylwia
389.85KB
UCHWAŁA NR XXXI/340/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXI/340/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-04-06 14:58
Gruszkiewicz Sylwia
1.75MB
UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-03-04 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
166.08KB
UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-03-04 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
169.2KB
UCHWAŁA NR XXX/337/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku UCHWAŁA NR XXX/337/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-03-04 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
221.76KB
UCHWAŁA NR XXX/336/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXX/336/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-03-04 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
162.75KB
UCHWAŁA NR XXX/335/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych UCHWAŁA NR XXX/335/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-03-04 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
218.08KB
UCHWAŁA NR XXX/334/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXX/334/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-03-04 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
391.27KB
UCHWAŁA NR XXX/33/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXX/33/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-03-04 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
1.8MB
UCHWAŁA NR XXIX/332/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej UCHWAŁA NR XXIX/332/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-02-09 15:06
Gruszkiewicz Sylwia
159.69KB
UCHWAŁA NR XXIX/331/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków UCHWAŁA NR XXIX/331/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-02-09 15:06
Gruszkiewicz Sylwia
160.67KB
UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-02-09 15:06
Gruszkiewicz Sylwia
320.96KB
UCHWAŁA NR XXIX/329/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy UCHWAŁA NR XXIX/329/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-02-09 15:05
Gruszkiewicz Sylwia
169.33KB
UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-02-09 15:05
Gruszkiewicz Sylwia
167.58KB
UCHWAŁA NR XXIX/327/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXIX/327/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-02-09 15:03
Gruszkiewicz Sylwia
486.86KB
UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-02-09 15:02
Gruszkiewicz Sylwia
206.92KB
UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-02-09 15:02
Gruszkiewicz Sylwia
335.89KB
UCHWAŁA NR XXIX/324/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny UCHWAŁA NR XXIX/324/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-02-09 15:01
Gruszkiewicz Sylwia
273.18KB
UCHWAŁA NR XXIX/323/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka
i Grabowej w obrębie Dębieńsko UCHWAŁA NR XXIX/323/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-02-09 15:00
Gruszkiewicz Sylwia
3.75MB
UCHWAŁA NR XXIX/322/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach na 2021 rok UCHWAŁA NR XXIX/322/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-02-09 15:00
Gruszkiewicz Sylwia
233.89KB
UCHWAŁA NR XXIX/321/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXIX/321/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-02-09 15:00
Gruszkiewicz Sylwia
403.02KB
UCHWAŁA NR XXIX/320/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIX/320/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-02-09 14:59
Gruszkiewicz Sylwia
1.66MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2020 roku [ 153 ]
UCHWAŁA NR XXVIII/319/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XXVIII/319/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-01-14 13:01
Gruszkiewicz Sylwia
131.22KB
UCHWAŁA NR XXVIII/318/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVIII/318/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-01-14 13:00
Gruszkiewicz Sylwia
15.74MB
UCHWAŁA NR XXVIII/317/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XXVIII/317/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-01-14 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
531.89KB
UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-12-23 10:44
Gruszkiewicz Sylwia
321.54KB
UCHWAŁA NR XXVI/315/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, UCHWAŁA NR XXVI/315/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-12-23 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
170.09KB
UCHWAŁA NR XXVI/314/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji
przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK UCHWAŁA NR XXVI/314/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-12-23 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
161.97KB
UCHWAŁA NR XXVI/313/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu UCHWAŁA NR XXVI/313/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-12-23 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
132.41KB
UCHWAŁA NR XXVI/312/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu UCHWAŁA NR XXVI/312/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-12-23 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
131.23KB
UCHWAŁA NR XXVI/311/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy UCHWAŁA NR XXVI/311/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-12-23 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
298.15KB
UCHWAŁA NR XXVI/310/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata
2022-2024 UCHWAŁA NR XXVI/310/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-12-23 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
309.9KB
UCHWAŁA NR XXVI/309/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok UCHWAŁA NR XXVI/309/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-12-23 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
398.74KB
UCHWAŁA NR XXVI/308/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024 UCHWAŁA NR XXVI/308/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-12-23 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
569.05KB
UCHWAŁA NR XXVI/307/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXVI/307/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-12-23 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
652.26KB
UCHWAŁA NR XXVI/306/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na
refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu
gminy UCHWAŁA NR XXVI/306/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-12-23 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
663.07KB
UCHWAŁA NR XXVI/305/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550) UCHWAŁA NR XXVI/305/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-12-23 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
205.55KB
UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-12-23 10:37
Gruszkiewicz Sylwia
144.85KB
UCHWAŁA NR XXVI/303/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2021 roku UCHWAŁA NR XXVI/303/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-12-23 10:37
Gruszkiewicz Sylwia
182.68KB
UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-12-23 10:36
Gruszkiewicz Sylwia
152.43KB
UCHWAŁA NR XXVI/301/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt UCHWAŁA NR XXVI/301/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-12-23 10:36
Gruszkiewicz Sylwia
127.81KB
UCHWAŁA NR XXVI/300/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXVI/300/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-12-23 10:35
Gruszkiewicz Sylwia
154.7KB
UCHWAŁA NR XXVI/299/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXVI/299/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-12-23 10:35
Gruszkiewicz Sylwia
156.79KB
Uchwała Nr XXVI/298/20
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk Uchwała Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-12-23 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
2.15MB
UCHWAŁA NR XXVI/297/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu
Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” UCHWAŁA NR XXVI/297/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-23 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
5.98MB
UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-12-23 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
251.8KB
UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-12-23 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
195.04KB
UCHWAŁA NR XXVI/294/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXVI/294/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-12-23 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
134.81KB
UCHWAŁA NR XXVI/293/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok UCHWAŁA NR XXVI/293/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-12-23 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
757.2KB
UCHWAŁA NR XXVI/292/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVI/292/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-12-23 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
7.46MB
UCHWAŁA NR XXVI/291/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXVI/291/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-12-23 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
142.17KB
UCHWAŁA NR XXVI/290/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XXVI/290/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-12-23 10:29
Gruszkiewicz Sylwia
576.62KB
UCHWAŁA NR XXVI/289/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-12-23 10:21
Gruszkiewicz Sylwia
2.3MB
Uchwała Nr XXV/288/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 Powiatowy Program Asystencki ... Uchwała Nr XXV/288/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 "Powiatowy Program Asystencki" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-11-06 12:42
Kuśka Alina
212.27KB
Uchwała Nr XXV/287/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 Lokalna Strategia Reintegracji ... Uchwała Nr XXV/287/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 "Lokalna Strategia Reintegracji" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-11-06 12:40
Kuśka Alina
215.79KB
Uchwała Nr XXV/286/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej ... Uchwała Nr XXV/286/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-11-06 12:36
Kuśka Alina
169.53KB
Uchwała Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Uchwała Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-11-06 12:30
Kuśka Alina
157.23KB
Uchwała Nr XXV/284/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała Nr XXV/284/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-11-06 12:28
Kuśka Alina
183.16KB
Uchwała Nr XXV/283/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała Nr XXV/283/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-11-06 12:26
Kuśka Alina
162.66KB
Uchwała Nr XXV/282/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu Uchwała Nr XXV/282/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-11-06 12:23
Kuśka Alina
159.17KB
Uchwała Nr XXV/281/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023 Uchwała Nr XXV/281/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-11-06 12:21
Kuśka Alina
2.24MB
Uchwała Nr XXV/280/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny barszcz Sosnowskiego Uchwała Nr XXV/280/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny "barszcz Sosnowskiego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-11-06 12:19
Kuśka Alina
192.27KB
Uchwała Nr XXV/279/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji grantowych pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ... Uchwała Nr XXV/279/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji grantowych pn. "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-11-06 12:16
Kuśka Alina
196.75KB
Uchwała Nr XXV/278/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu Uchwała Nr XXV/278/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-11-06 12:11
Kuśka Alina
173.67KB
Uchwała Nr XXV/277/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała Nr XXV/277/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-11-06 12:08
Kuśka Alina
336.61KB
Uchwała Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-11-06 12:05
Kuśka Alina
320.83KB
Uchwała Nr XXV/275/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko Uchwała Nr XXV/275/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-11-06 12:03
Kuśka Alina
3.68MB
Uchwała Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-11-06 11:59
Kuśka Alina
223.72KB
Uchwała Nr XXV/273/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok Uchwała Nr XXV/273/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-11-06 11:55
Kuśka Alina
401.35KB
Uchwała Nr XXV/272/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXV/272/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-11-06 11:52
Kuśka Alina
2.8MB
UCHWAŁA NR XXIV/271/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XXIV/271/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-10-06 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
87.79KB
UCHWAŁA NR XXIV/270/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XXIV/270/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-10-06 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
418.25KB
UCHWAŁA NR XXIII/269/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XXIII/269/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-09-09 13:27
Gruszkiewicz Sylwia
87.5KB
UCHWAŁA NR XXIII/268/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody UCHWAŁA NR XXIII/268/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-09-09 13:27
Gruszkiewicz Sylwia
101.27KB
UCHWAŁA NR XXIII/267/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie
telekomunikacji UCHWAŁA NR XXIII/267/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie telekomunikacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-09-09 13:27
Gruszkiewicz Sylwia
154.92KB
UCHWAŁA NR XXIII/266/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XXIII/266/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-09-09 13:26
Gruszkiewicz Sylwia
282.25KB
UCHWAŁA NR XXIII/265/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli UCHWAŁA NR XXIII/265/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-09 13:26
Gruszkiewicz Sylwia
85.32KB
UCHWAŁA NR XXIII/264/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIII/264/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-09 13:25
Gruszkiewicz Sylwia
89.58KB
UCHWAŁA NR XXIII/263/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIII/263/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-09-09 13:25
Gruszkiewicz Sylwia
89.89KB
UCHWAŁA NR XXIII/262/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIII/262/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-09-09 13:24
Gruszkiewicz Sylwia
90.09KB
UCHWAŁA NR XXIII/261/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków UCHWAŁA NR XXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-09 13:24
Gruszkiewicz Sylwia
177.15KB
UCHWAŁA NR XXIII/260/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550) UCHWAŁA NR XXIII/260/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-09-09 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
156.52KB
UCHWAŁA NR XXIII/259/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku UCHWAŁA NR XXIII/259/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-09 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
138.82KB
UCHWAŁA NR XXIII/258/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok UCHWAŁA NR XXIII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-09 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
149.79KB
UCHWAŁA NR XXIII/257/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie UCHWAŁA NR XXIII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-09-09 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
97.03KB
UCHWAŁA NR XXIII/256/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare UCHWAŁA NR XXIII/256/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-09-09 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
94.71KB
UCHWAŁA NR XXIII/255/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle UCHWAŁA NR XXIII/255/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-09 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
94.96KB
UCHWAŁA NR XXIII/254/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko UCHWAŁA NR XXIII/254/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-09-09 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
94.81KB
UCHWAŁA NR XXIII/253/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów UCHWAŁA NR XXIII/253/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-09-09 13:13
Gruszkiewicz Sylwia
94.44KB
UCHWAŁA NR XXIII/252/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum UCHWAŁA NR XXIII/252/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-09-09 13:11
Gruszkiewicz Sylwia
94.74KB
UCHWAŁA NR XXIII/251/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka UCHWAŁA NR XXIII/251/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-09-09 13:11
Gruszkiewicz Sylwia
94.26KB
UCHWAŁA NR XXIII/250/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice UCHWAŁA NR XXIII/250/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-09 13:08
Gruszkiewicz Sylwia
88.35KB
UCHWAŁA NR XXIII/249/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice UCHWAŁA NR XXIII/249/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-09 13:07
Gruszkiewicz Sylwia
88.01KB
UCHWAŁA NR XXIII/248/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza UCHWAŁA NR XXIII/248/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-09-09 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
118.66KB
UCHWAŁA NR XXIII/247/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice UCHWAŁA NR XXIII/247/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-09-09 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
88.27KB
UCHWAŁA NR XXIII/246/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice UCHWAŁA NR XXIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-09-09 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
118.67KB
UCHWAŁA NR XXIII/245/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk UCHWAŁA NR XXIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-09 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
88.87KB
UCHWAŁA NR XXIII/244/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XXIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-09-09 13:04
Gruszkiewicz Sylwia
424.65KB
UCHWAŁA NR XXIII/243/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIII/243/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-09-09 13:00
Gruszkiewicz Sylwia
1.22MB
UCHWAŁA NR XXII/242/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu
korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK UCHWAŁA NR XXII/242/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-08-13 10:53
Gruszkiewicz Sylwia
150.07KB
UCHWAŁA NR XXII/241/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/241/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-08-06 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
84.26KB
UCHWAŁA NR XXII/240/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako
drogi publicznej UCHWAŁA NR XXII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-08-06 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
168.57KB
UCHWAŁA NR XXII/239/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne UCHWAŁA NR XXII/239/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-08-06 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
86.18KB
UCHWAŁA NR XXII/238/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26
października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne UCHWAŁA NR XXII/238/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-06 09:30
Gruszkiewicz Sylwia
86.53KB
UCHWAŁA NR XXII/237/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR XXII/237/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-08-06 09:29
Gruszkiewicz Sylwia
125.19KB
UCHWAŁA NR XXII/236/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/236/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-08-06 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
233.7KB
UCHWAŁA NR XXII/235/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XXII/235/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-08-06 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
405.39KB
UCHWAŁA NR XXII/234/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/234/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-08-06 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
1.04MB
UCHWAŁA NR XXI/233/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi
Wojewódzkiej nr 924 UCHWAŁA NR XXI/233/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-31 08:41
Gruszkiewicz Sylwia
150.34KB
UCHWAŁA NR XXI/232/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-07-31 08:41
Gruszkiewicz Sylwia
257.73KB
UCHWAŁA NR XXI/231/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXI/231/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-07-31 08:40
Gruszkiewicz Sylwia
99.12KB
UCHWAŁA NR XXI/230/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XXI/230/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-07-31 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
483.63KB
UCHWAŁA NR XXI/229/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XXI/229/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-31 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
322.34KB
UCHWAŁA NR XXI/228/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn.: Ocena przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXI/228/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ocena przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-31 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
87.34KB
UCHWAŁA NR XXI/227/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
służebnościami gruntowymi i przesyłu UCHWAŁA NR XXI/227/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-07-31 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
93.47KB
UCHWAŁA NR XXI/226/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku
szkolnym 2020/2021 UCHWAŁA NR XXI/226/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-07-31 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
84.16KB
UCHWAŁA NR XXI/225/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXI/225/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-31 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
89.05KB
UCHWAŁA NR XXI/224/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do
przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu
Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia
informacji o kandydatach na ławników UCHWAŁA NR XXI/224/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-31 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
85.79KB
UCHWAŁA NR XXI/223/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 UCHWAŁA NR XXI/223/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-07-31 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
84.63KB
UCHWAŁA NR XXI/222/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XXI/222/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-31 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
412.17KB
UCHWAŁA NR XXI/221/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXI/221/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-31 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
1.25MB
UCHWAŁA NR XXI/220/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok UCHWAŁA NR XXI/220/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-31 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
83.13KB
UCHWAŁA NR XXI/219/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok UCHWAŁA NR XXI/219/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-07-31 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
82.49KB
UCHWAŁA NR XXI/218/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania UCHWAŁA NR XXI/218/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-07-31 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
78.6KB
UCHWAŁA NR XX/217/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi
Wojewódzkiej nr 925 UCHWAŁA NR XX/217/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-10 12:11
Gruszkiewicz Sylwia
148.77KB
UCHWAŁA NR XX/216/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XX/216/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-06-10 12:10
Gruszkiewicz Sylwia
651.12KB
UCHWAŁA NR XX/215/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych nieruchomości gruntowych oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XX/215/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-06-10 12:10
Gruszkiewicz Sylwia
243.04KB
UCHWAŁA NR XX/214/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu UCHWAŁA NR XX/214/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-10 12:09
Gruszkiewicz Sylwia
87.46KB
UCHWAŁA NR XX/213/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XX/213/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-10 12:09
Gruszkiewicz Sylwia
83.55KB
UCHWAŁA NR XX/212/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XX/212/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-06-10 12:09
Gruszkiewicz Sylwia
84KB
UCHWAŁA NR XX/211/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
nieruchomości UCHWAŁA NR XX/211/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-06-10 12:08
Gruszkiewicz Sylwia
84.59KB
UCHWAŁA NR XX/210/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok UCHWAŁA NR XX/210/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-06-10 12:08
Gruszkiewicz Sylwia
150.07KB
UCHWAŁA NR XX/209/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XX/209/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-06-10 12:07
Gruszkiewicz Sylwia
87.21KB
UCHWAŁA NR XX/208/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XX/208/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-06-10 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
368.37KB
UCHWAŁA NR XX/207/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XX/207/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-06-10 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
1.46MB
UCHWAŁA NR XIX/206/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-
2021” UCHWAŁA NR XIX/206/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018- 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-05-07 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
106.69KB
UCHWAŁA NR XIX/205/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny UCHWAŁA NR XIX/205/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-05-07 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
640.59KB
UCHWAŁA NR XIX/204/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym UCHWAŁA NR XIX/204/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
20-05-07 08:50
Gruszkiewicz Sylwia
86.22KB
UCHWAŁA NR XIX/203/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 6756 ze zm.) UCHWAŁA NR XIX/203/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 6756 ze zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-05-07 08:50
Gruszkiewicz Sylwia
115.99KB
UCHWAŁA NR XIX/201/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XIX/201/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-07 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
334.73KB
UCHWAŁA NR XIX/200/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XIX/200/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-05-07 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
1.24MB
UCHWAŁA NR XVIII/199/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
20-04-06 14:03
Gruszkiewicz Sylwia
101.91KB
UCHWAŁA NR XVII/198/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy
kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK UCHWAŁA NR XVII/198/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-03-06 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
148.96KB
UCHWAŁA NR XVII/197/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XVII/197/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-06 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
88.15KB
UCHWAŁA NR XVII/196/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XVII/196/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-03-06 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
83.61KB
UCHWAŁA NR XVII/195/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej UCHWAŁA NR XVII/195/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-06 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
84.49KB
UCHWAŁA NR XVII/194/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn.Budowa chodnika w ciągu
DW nr 924 w miejscowości Czuchów UCHWAŁA NR XVII/194/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu DW nr 924 w miejscowości Czuchów"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-03-06 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
83.78KB
UCHWAŁA NR XVII/193/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez
Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich UCHWAŁA NR XVII/193/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-06 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
86.46KB
UCHWAŁA NR XVII/192/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu UCHWAŁA NR XVII/192/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-03-06 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
83.96KB
UCHWAŁA NR XVII/191/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
nieruchomości UCHWAŁA NR XVII/191/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-06 12:54
Gruszkiewicz Sylwia
84.54KB
UCHWAŁA NR XVII/190/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XVII/190/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-06 12:53
Gruszkiewicz Sylwia
233.93KB
UCHWAŁA NR XVII/189/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
UCHWAŁA NR XVII/189/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-06 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
219.51KB
UCHWAŁA NR XVII/188/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XVII/188/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-03-06 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
86.93KB
UCHWAŁA NR XVII/187/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XVII/187/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-06 12:46
Gruszkiewicz Sylwia
84.2KB
UCHWAŁA NR XVII/186/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz UCHWAŁA NR XVII/186/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-03-06 12:46
Gruszkiewicz Sylwia
95.82KB
UCHWAŁA NR XVII/185/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku UCHWAŁA NR XVII/185/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
20-03-06 12:38
Gruszkiewicz Sylwia
191.68KB
UCHWAŁA NR XVII/184/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej UCHWAŁA NR XVII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-03-06 12:38
Gruszkiewicz Sylwia
92.41KB
UCHWAŁA NR XVII/183/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu
endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala
w Knurowie Sp. z o.o. UCHWAŁA NR XVII/183/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-03-06 12:37
Gruszkiewicz Sylwia
88.48KB
UCHWAŁA NR XVII/182/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych UCHWAŁA NR XVII/182/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-06 12:37
Gruszkiewicz Sylwia
101.33KB
UCHWAŁA NR XVII/181/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XVII/181/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-03-06 12:36
Gruszkiewicz Sylwia
411.83KB
UCHWAŁA NR XVII/180/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/180/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-06 12:23
Gruszkiewicz Sylwia
1.92MB
UCHWAŁA NR XVI/179/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki
związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR XVI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-02-28 09:39
Gruszkiewicz Sylwia
81.15KB
UCHWAŁA NR XVI/178/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XVI/178/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-02-28 09:39
Gruszkiewicz Sylwia
84.02KB
UCHWAŁA NR XVI/177/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych UCHWAŁA NR XVI/177/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-02-28 09:38
Gruszkiewicz Sylwia
75.74KB
UCHWAŁA NR XVI/176/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu UCHWAŁA NR XVI/176/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-02-28 09:38
Gruszkiewicz Sylwia
77.28KB
UCHWAŁA NR XVI/175/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu UCHWAŁA NR XVI/175/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-02-28 09:37
Gruszkiewicz Sylwia
76.49KB
UCHWAŁA NR XVI/174/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg UCHWAŁA NR XVI/174/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-02-28 09:37
Gruszkiewicz Sylwia
85.35KB
UCHWAŁA NR XVI/173/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVI/173/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-02-28 09:36
Gruszkiewicz Sylwia
182.77KB
UCHWAŁA NR XVI/172/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie UCHWAŁA NR XVI/172/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-02-28 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
149.08KB
UCHWAŁA NR XVI/171/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Głębokie Doły UCHWAŁA NR XVI/171/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie Doły"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-02-28 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
144.69KB
UCHWAŁA NR XVI/170/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej do dokonania zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników UCHWAŁA NR XVI/170/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
20-02-28 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
76.83KB
UCHWAŁA NR XVI/169/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na
ławników UCHWAŁA NR XVI/169/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-02-28 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
78.13KB
UCHWAŁA NR XVI/168/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach na 2020 rok UCHWAŁA NR XVI/168/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-02-28 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
211.49KB
UCHWAŁA NR XVI/167/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XVI/167/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-02-28 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
255.55KB
UCHWAŁA NR XVI/166/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny k UCHWAŁA NR XVI/166/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny k
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-02-28 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
2.17MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2019 roku [ 126 ]
UCHWAŁA NR XV/165/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych UCHWAŁA NR XV/165/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-01-20 08:45
Gruszkiewicz Sylwia
265.3KB
UCHWAŁA NR XV/164/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.:
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
i Miasta UCHWAŁA NR XV/164/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-01-20 08:44
Gruszkiewicz Sylwia
83.55KB
UCHWAŁA NR XV/163/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na
refundację kosztów UCHWAŁA NR XV/163/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-01-20 08:44
Gruszkiewicz Sylwia
87.68KB
UCHWAŁA NR XV/162/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2020 roku UCHWAŁA NR XV/162/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-01-20 08:43
Gruszkiewicz Sylwia
74.91KB
UCHWAŁA NR XV/161/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR XV/161/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-01-20 08:43
Gruszkiewicz Sylwia
149.6KB
UCHWAŁA NR XIV/160/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 rok UCHWAŁA NR XIV/160/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-12-19 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
481.3KB
UCHWAŁA NR XIV/159/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub UCHWAŁA NR XIV/159/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-12-19 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
146.67KB
UCHWAŁA NR XIV/158/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku
szkolnym 2019/2020 UCHWAŁA NR XIV/158/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-12-19 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
75.85KB
UCHWAŁA NR XIV/157/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
znajdującej się w Stanowicach UCHWAŁA NR XIV/157/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-19 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
144.69KB
UCHWAŁA NR XIV/156/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na
2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIV/156/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-12-19 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
76.07KB
UCHWAŁA NR XIV/155/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok UCHWAŁA NR XIV/155/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-12-19 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
346.73KB
UCHWAŁA NR XIV/154/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XIV/154/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-12-19 12:15
Gruszkiewicz Sylwia
6.36MB
UCHWAŁA NR XIV/153/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR XIV/153/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-12-19 12:13
Gruszkiewicz Sylwia
317.82KB
UCHWAŁA NR XIV/152/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XIV/152/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-12-19 12:13
Gruszkiewicz Sylwia
1.3MB
UCHWAŁA NR XIII/151/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do
realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. „Nasza przyszłość w naszych
rękach - UCHWAŁA NR XIII/151/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach -
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-12-03 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
78.37KB
UCHWAŁA NR XIII/150/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Bełk UCHWAŁA NR XIII/150/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-12-03 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
746.22KB
UCHWAŁA NR XIII/149/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” UCHWAŁA NR XIII/149/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-12-03 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
3.77MB
UCHWAŁA NR XIII/148/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych
niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli UCHWAŁA NR XIII/148/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-12-03 08:17
Gruszkiewicz Sylwia
76.72KB
UCHWAŁA NR XIII/147/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych UCHWAŁA NR XIII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-12-03 08:17
Gruszkiewicz Sylwia
76.21KB
UCHWAŁA NR XIII/146/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego UCHWAŁA NR XIII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-12-03 08:16
Gruszkiewicz Sylwia
78.9KB
UCHWAŁA NR XIII/145/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
nieruchomości UCHWAŁA NR XIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-12-03 08:16
Gruszkiewicz Sylwia
76.57KB
UCHWAŁA NR XIII/144/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UCHWAŁA NR XIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-12-03 08:15
Gruszkiewicz Sylwia
141.74KB
UCHWAŁA NR XIII/143/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia UCHWAŁA NR XIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-12-03 08:14
Gruszkiewicz Sylwia
83.54KB
UCHWAŁA NR XIII/142/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części
nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia tejże umowy UCHWAŁA NR XIII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-12-03 08:14
Gruszkiewicz Sylwia
77.17KB
UCHWAŁA NR XIII/141/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu
części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia tychże umów UCHWAŁA NR XIII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-12-03 08:13
Gruszkiewicz Sylwia
80.34KB
UCHWAŁA NR XIII/140/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia
Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach UCHWAŁA NR XIII/140/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-12-03 08:13
Gruszkiewicz Sylwia
77.17KB
UCHWAŁA NR XIII/139/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok UCHWAŁA NR XIII/139/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-12-03 08:12
Gruszkiewicz Sylwia
222.87KB
UCHWAŁA NR XIII/138/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na Ukrainie UCHWAŁA NR XIII/138/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na Ukrainie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-12-03 08:12
Gruszkiewicz Sylwia
77.18KB
UCHWAŁA NR XIII/137/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych UCHWAŁA NR XIII/137/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-12-03 08:11
Gruszkiewicz Sylwia
81.07KB
UCHWAŁA NR XIII/136/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej UCHWAŁA NR XIII/136/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-03 08:11
Gruszkiewicz Sylwia
76.15KB
UCHWAŁA NR XIII/135/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2020 roku UCHWAŁA NR XIII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-12-03 08:11
Gruszkiewicz Sylwia
88.26KB
UCHWAŁA NR XIII/134/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2020 roku UCHWAŁA NR XIII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-12-03 08:10
Gruszkiewicz Sylwia
84.24KB
UCHWAŁA NR XIII/133/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR XIII/133/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-12-03 08:08
Gruszkiewicz Sylwia
317.15KB
UCHWAŁA NR XIII/132/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XIII/132/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-12-03 08:08
Gruszkiewicz Sylwia
2.2MB
UCHWAŁA NR XII/131/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
nieruchomości UCHWAŁA NR XII/131/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-10-30 12:26
Gruszkiewicz Sylwia
76.05KB
UCHWAŁA NR XII/130/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych UCHWAŁA NR XII/130/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-10-30 12:26
Gruszkiewicz Sylwia
75.79KB
UCHWAŁA NR XII/129/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii
Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-10-30 12:25
Gruszkiewicz Sylwia
2.62MB
UCHWAŁA NR XII/128/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca
2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki UCHWAŁA NR XII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-10-30 12:24
Gruszkiewicz Sylwia
83.06KB
UCHWAŁA NR XII/127/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 7 w Bełku UCHWAŁA NR XII/127/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 7 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-10-30 12:22
Gruszkiewicz Sylwia
75.77KB
UCHWAŁA NR XII/126/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XII/126/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-10-30 12:22
Gruszkiewicz Sylwia
76.23KB
UCHWAŁA NR XII/125/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XII/125/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-10-30 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
76KB
UCHWAŁA NR XII/124/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Śląskich
w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Śląskich w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-10-30 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
77.39KB
UCHWAŁA NR XII/123/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-10-30 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
76.85KB
UCHWAŁA NR XII/122/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-10-30 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
281.68KB
UCHWAŁA NR XII/121/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego UCHWAŁA NR XII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-10-30 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
145.66KB
UCHWAŁA NR XII/120/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-10-30 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
80.23KB
UCHWAŁA NR XII/119/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
UCHWAŁA NR XII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-10-30 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
136.92KB
UCHWAŁA NR XII/118/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk UCHWAŁA NR XII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-10-30 12:14
Gruszkiewicz Sylwia
8.21MB
UCHWAŁA NR XII/117/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego
Dębieńsko 1 obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej UCHWAŁA NR XII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-10-30 12:14
Gruszkiewicz Sylwia
2.18MB
UCHWAŁA NR XII/116/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku UCHWAŁA NR XII/116/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-10-30 12:13
Gruszkiewicz Sylwia
194.33KB
UCHWAŁA NR XII/115/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-10-30 12:13
Gruszkiewicz Sylwia
2.48MB
UCHWAŁA NR XII/114/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-10-30 12:10
Gruszkiewicz Sylwia
340.28KB
UCHWAŁA NR XI/113/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-09-11 10:08
Gruszkiewicz Sylwia
76.85KB
UCHWAŁA NR XI/112/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XI/112/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-09-11 10:08
Gruszkiewicz Sylwia
85.68KB
UCHWAŁA NR XI/111/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
nieruchomości komunalnej UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-09-11 10:08
Gruszkiewicz Sylwia
84.35KB
UCHWAŁA NR XI/110/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej
nr 159” wraz z Miastem Orzesze UCHWAŁA NR XI/110/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159” wraz z Miastem Orzesze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-09-11 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
143.08KB
UCHWAŁA NR XI/109/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowym najemcom UCHWAŁA NR XI/109/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-09-11 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
75.81KB
UCHWAŁA NR XI/108/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XI/108/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-09-11 10:06
Gruszkiewicz Sylwia
75.77KB
UCHWAŁA NR XI/107/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR XI/107/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-09-11 10:06
Gruszkiewicz Sylwia
75.8KB
UCHWAŁA NR XI/106/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych UCHWAŁA NR XI/106/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-09-11 10:05
Gruszkiewicz Sylwia
75.65KB
UCHWAŁA NR XI/105/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych UCHWAŁA NR XI/105/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-09-11 10:05
Gruszkiewicz Sylwia
75.59KB
UCHWAŁA NR XI/104/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych UCHWAŁA NR XI/104/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-09-11 10:05
Gruszkiewicz Sylwia
76.93KB
UCHWAŁA NR XI/103/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych UCHWAŁA NR XI/103/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-09-11 10:04
Gruszkiewicz Sylwia
76.93KB
UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR XI/102/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-09-11 10:04
Gruszkiewicz Sylwia
76.93KB
UCHWAŁA NR XI/101/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej UCHWAŁA NR XI/101/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-09-11 10:03
Gruszkiewicz Sylwia
75.48KB
UCHWAŁA NR XI/100/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej UCHWAŁA NR XI/100/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-09-11 10:03
Gruszkiewicz Sylwia
76.97KB
UCHWAŁA NR XI/99/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-09-11 10:03
Gruszkiewicz Sylwia
80.16KB
UCHWAŁA NR XI/98/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca
2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków UCHWAŁA NR XI/98/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-09-11 10:02
Gruszkiewicz Sylwia
81.84KB
UCHWAŁA NR XI/97/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia
2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku UCHWAŁA NR XI/97/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-09-11 10:02
Gruszkiewicz Sylwia
119.1KB
UCHWAŁA NR XI/96/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XI/96/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-09-11 10:01
Gruszkiewicz Sylwia
1.82MB
UCHWAŁA NR XI/95/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-09-11 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
322.59KB
Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-07-04 11:25
Kuśka Alina
151.62KB
Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-07-04 11:23
Kuśka Alina
75.63KB
Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-07-04 11:20
Kuśka Alina
152.88KB
Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-07-04 11:18
Kuśka Alina
76.57KB
Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023 Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-07-04 11:13
Kuśka Alina
75.79KB
Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny ... Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-04 11:10
Kuśka Alina
149.29KB
Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-04 11:05
Kuśka Alina
2.61MB
Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-04 11:03
Kuśka Alina
244.62KB
Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-07-04 11:01
Kuśka Alina
74.59KB
Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-07-04 10:58
Kuśka Alina
75.07KB
Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-07-04 10:53
Kuśka Alina
72.3KB
UCHWAŁA NR IX/83/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową UCHWAŁA NR IX/83/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-06-05 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
480.76KB
UCHWAŁA NR IX/82/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku UCHWAŁA NR IX/82/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-06-05 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
76KB
UCHWAŁA NR IX/81/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR IX/81/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-06-05 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
1.44MB
UCHWAŁA NR IX/80/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR IX/80/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-06-05 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
253.86KB
UCHWAŁA NR VIII/79/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-05-07 13:09
Gruszkiewicz Sylwia
74.2KB
UCHWAŁA NR VIII/78/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-05-07 13:09
Gruszkiewicz Sylwia
76.86KB
UCHWAŁA NR VIII/77/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-05-07 13:08
Gruszkiewicz Sylwia
75.22KB
UCHWAŁA NR VIII/76/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-05-07 13:08
Gruszkiewicz Sylwia
75.85KB
UCHWAŁA NR VIII/75/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 UCHWAŁA NR VIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-05-07 13:07
Gruszkiewicz Sylwia
150.82KB
UCHWAŁA NR VIII/74/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r. UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-05-07 13:07
Gruszkiewicz Sylwia
150.83KB
UCHWAŁA NR VIII/73/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia
1 września 2019 r. UCHWAŁA NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-05-07 13:07
Gruszkiewicz Sylwia
145.55KB
UCHWAŁA NR VIII/72/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-05-07 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
76.28KB
UCHWAŁA NR VIII/71/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR VIII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-05-07 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
305.81KB
UCHWAŁA NR VII/70/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi
Wojewódzkiej nr 925 UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-04-09 12:50
Gruszkiewicz Sylwia
146.82KB
UCHWAŁA NR VII/69/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-04-09 11:49
Gruszkiewicz Sylwia
75.04KB
UCHWAŁA NR VII/68/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-04-09 11:49
Gruszkiewicz Sylwia
76.17KB
UCHWAŁA NR VII/67/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-04-09 11:49
Gruszkiewicz Sylwia
150.44KB
UCHWAŁA NR VII/66/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-04-09 11:48
Gruszkiewicz Sylwia
76.14KB
UCHWAŁA NR VII/65/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu
Szczejkowice UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-04-09 11:47
Gruszkiewicz Sylwia
1.2MB
UCHWAŁA NR VII/64/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowic UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-04-09 11:46
Gruszkiewicz Sylwia
1.07MB
UCHWAŁA NR VII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-04-09 11:44
Gruszkiewicz Sylwia
1.37MB
UCHWAŁA NR VII/62/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-04-09 11:44
Gruszkiewicz Sylwia
1.32MB
UCHWAŁA NR VII/61/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-04-09 11:44
Gruszkiewicz Sylwia
1.45MB
UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-04-09 11:43
Gruszkiewicz Sylwia
1.3MB
UCHWAŁA NR VII/59/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR VII/59/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-04-09 11:42
Gruszkiewicz Sylwia
241.85KB
UCHWAŁA NR VI/58/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-03-07 13:36
Gruszkiewicz Sylwia
76.49KB
UCHWAŁA NR VI/57/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-
2021” UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018- 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-03-07 13:36
Gruszkiewicz Sylwia
163.21KB
UCHWAŁA NR VI/56/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki
związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-03-07 13:35
Gruszkiewicz Sylwia
80.67KB
UCHWAŁA NR VI/55/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
19-03-07 13:34
Gruszkiewicz Sylwia
227.15KB
UCHWAŁA NR VI/54/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-03-07 13:34
Gruszkiewicz Sylwia
84.19KB
UCHWAŁA NR VI/53/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2019-2022 UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na lata 2019-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-03-07 13:34
Gruszkiewicz Sylwia
6.77MB
UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-03-07 13:33
Gruszkiewicz Sylwia
2.37MB
UCHWAŁA NR VI/51/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-07 13:33
Gruszkiewicz Sylwia
83.94KB
UCHWAŁA NR VI/50/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-03-07 13:32
Gruszkiewicz Sylwia
520.45KB
UCHWAŁA NR VI/49/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach na 2019 rok UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-03-07 13:32
Gruszkiewicz Sylwia
205.85KB
UCHWAŁA NR VI/48/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-03-07 13:32
Gruszkiewicz Sylwia
84.78KB
UCHWAŁA NR VI/47/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-03-07 13:31
Gruszkiewicz Sylwia
1.64MB
UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-03-07 13:29
Gruszkiewicz Sylwia
303.06KB
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-02-01 08:53
Kuśka Alina
81.09KB
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-02-01 08:50
Kuśka Alina
79.04KB
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-02-01 08:48
Kuśka Alina
85.82KB
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-02-01 08:44
Kuśka Alina
75.6KB
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-02-01 08:41
Kuśka Alina
2.33MB
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-02-01 08:36
Kuśka Alina
302.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2018 roku [ 150 ]
Uchwała Nr IV/39/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok Uchwała Nr IV/39/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-01-04 12:28
Gruszkiewicz Sylwia
364.04KB
Uchwała Nr IV/38/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2018 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-01-04 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
400.26KB
Uchwała Nr III/37/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o nr 194 i 195  w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr III/37/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-12-18 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
127.08KB
Uchwała Nr III/36/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-12-18 09:21
Gruszkiewicz Sylwia
138.1KB
UCHWAŁA NR III/35/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-12-18 09:21
Gruszkiewicz Sylwia
80.16KB
Uchwała Nr III/34/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania       z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-12-18 09:20
Gruszkiewicz Sylwia
137.83KB
Uchwała Nr III/33/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-12-18 09:20
Gruszkiewicz Sylwia
135.78KB
Uchwała Nr III/32/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych
na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-12-18 09:19
Gruszkiewicz Sylwia
46.38KB
Uchwała Nr III/31/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-12-18 09:19
Gruszkiewicz Sylwia
6.92MB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2019
Nr III/30/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
18-12-18 09:18
Gruszkiewicz Sylwia
1.23MB
UCHWAŁA NR III/29/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2019 roku UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-12-18 09:13
Gruszkiewicz Sylwia
87.99KB
UCHWAŁA NR III/28/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-12-18 09:12
Gruszkiewicz Sylwia
448.52KB
UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2019 roku UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-12-18 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
Uchwała Nr III/26/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-12-18 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
134.32KB
Uchwała Nr III/25/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-12-18 09:10
Gruszkiewicz Sylwia
47.69KB
Uchwała Nr III/24/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-12-18 09:10
Gruszkiewicz Sylwia
2.38MB
Uchwała Nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-12-18 09:04
Gruszkiewicz Sylwia
822KB
Uchwała Nr II/22/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-12-11 13:27
Gruszkiewicz Sylwia
135.32KB
Uchwała Nr II/21/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-12-11 13:26
Gruszkiewicz Sylwia
129.51KB
Uchwała Nr II/20/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami
Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-12-11 13:26
Gruszkiewicz Sylwia
133.97KB
Uchwała Nr II/19/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-12-11 13:25
Gruszkiewicz Sylwia
131.7KB
Uchwała Nr II/18/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Mienia i Ładu Przestrzennego
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-12-11 13:25
Gruszkiewicz Sylwia
134.73KB
Uchwała Nr II/17/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Mienia i Ładu Przestrzennego, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-11 13:24
Gruszkiewicz Sylwia
135.88KB
Uchwała Nr II/16/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-12-11 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
134.62KB
Uchwała Nr II/15/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Oświaty, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-12-11 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
130.97KB
Uchwała Nr II/14/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-12-11 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
135.29KB
Uchwała Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-12-11 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
131.95KB
Uchwała Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-12-11 13:19
Gruszkiewicz Sylwia
134.15KB
Uchwała Nr II/11/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-12-11 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
135.14KB
Uchwała Nr II/10/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-12-11 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
132.39KB
Uchwała Nr II/9/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-12-11 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
133.04KB
Uchwała Nr II/8/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-11 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
133.97KB
Uchwała Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-12-11 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
130.53KB
Uchwała Nr II/6/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-12-11 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
132.96KB
Uchwała Nr II/5/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-12-11 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
129.15KB
Uchwała Nr I/4/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-12-03 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
123.74KB
Uchwała Nr I/3/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-03 08:31
Gruszkiewicz Sylwia
125.69KB
Uchwała Nr I/2/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-03 08:31
Gruszkiewicz Sylwia
126.67KB
Uchwała Nr I/1/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-12-03 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
118.51KB
Uchwała Nr LVI/619/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
Uchwała Nr LVI/619/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-10-24 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
688.7KB
Uchwała Nr LVI/618/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Żorach 
Uchwała Nr LVI/618/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-10-24 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
290.94KB
UCHWAŁA NR LVI/617/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych UCHWAŁA NR LVI/617/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-10-24 13:45
Gruszkiewicz Sylwia
77.82KB
Uchwała Nr LV/616/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok
Uchwała Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-10-24 13:43
Gruszkiewicz Sylwia
342.8KB
Uchwała Nr LV/615/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego
realizacji zadania p.n. Budowa chodnika w ciągu DW 924 w Szczejkowicach
Uchwała Nr LV/615/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania p.n. Budowa chodnika w ciągu DW 924 w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-10-24 13:39
Gruszkiewicz Sylwia
203.43KB
Uchwała Nr LV/614/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
Uchwała Nr LV/614/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-10-24 13:39
Gruszkiewicz Sylwia
205.12KB
Uchwała Nr LV/613/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 10 października 2018 roku 

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze
Uchwała Nr LV/613/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-24 13:38
Gruszkiewicz Sylwia
133.31KB
Uchwała  Nr LV/612/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr LV/612/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-10-24 13:38
Gruszkiewicz Sylwia
128.9KB
UCHWAŁA NR LV/611/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie UCHWAŁA NR LV/611/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-10-24 13:37
Gruszkiewicz Sylwia
85.84KB
UCHWAŁA NR LV/610/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare UCHWAŁA NR LV/610/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-10-24 13:37
Gruszkiewicz Sylwia
82.56KB
UCHWAŁA NR LV/609/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle UCHWAŁA NR LV/609/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-10-24 13:36
Gruszkiewicz Sylwia
82.96KB
UCHWAŁA NR LV/608/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko UCHWAŁA NR LV/608/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-10-24 13:36
Gruszkiewicz Sylwia
82.86KB
UCHWAŁA NR LV/607/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów UCHWAŁA NR LV/607/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-10-24 13:35
Gruszkiewicz Sylwia
83.14KB
UCHWAŁA NR LV/606/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum UCHWAŁA NR LV/606/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-10-24 13:35
Gruszkiewicz Sylwia
83.03KB
UCHWAŁA NR LV/605/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka UCHWAŁA NR LV/605/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-10-24 13:34
Gruszkiewicz Sylwia
82.32KB
UCHWAŁA NR LV/604/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice UCHWAŁA NR LV/604/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-10-24 13:34
Gruszkiewicz Sylwia
87.19KB
UCHWAŁA NR LV/603/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice UCHWAŁA NR LV/603/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-10-24 13:34
Gruszkiewicz Sylwia
87.86KB
UCHWAŁA NR LV/602/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza UCHWAŁA NR LV/602/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-10-24 13:33
Gruszkiewicz Sylwia
183.44KB
UCHWAŁA NR LV/601/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice UCHWAŁA NR LV/601/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-10-24 13:33
Gruszkiewicz Sylwia
87.63KB
UCHWAŁA NR LV/600/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice UCHWAŁA NR LV/600/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-10-24 13:32
Gruszkiewicz Sylwia
88.57KB
UCHWAŁA NR LV/599/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk UCHWAŁA NR LV/599/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-24 13:32
Gruszkiewicz Sylwia
87.62KB
Uchwała Nr LV/598/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej 
Uchwała Nr LV/598/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-10-24 13:32
Gruszkiewicz Sylwia
127.9KB
Uchwała Nr LV/597/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr LV/597/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-10-24 13:31
Gruszkiewicz Sylwia
142.89KB
Uchwała Nr LV/596/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr LV/596/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-10-24 13:30
Gruszkiewicz Sylwia
1.61MB
Uchwała Nr LV/595/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 Uchwała Nr LV/595/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-10-24 13:28
Gruszkiewicz Sylwia
767.27KB
Uchwała Nr LIV/594/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 września 2018 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
Uchwała Nr LIV/594/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-10-12 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
140.75KB
Uchwała Nr LIV/593/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie
ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko Uchwała Nr LIV/593/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-10-12 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
821.29KB
UCHWAŁA NR LIV/592/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych UCHWAŁA NR LIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-10-12 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
333.03KB
UCHWAŁA NR LIV/591/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-10-12 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
273.5KB
UCHWAŁA NR LIV/590/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LIV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-10-12 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
373.12KB
UCHWAŁA NR LIV/589/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu UCHWAŁA NR LIV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-10-12 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
80.06KB
UCHWAŁA NR LIV/588/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania
na lata 2014-2020 UCHWAŁA NR LIV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-10-12 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
81.37KB
UCHWAŁA NR LIV/587/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty UCHWAŁA NR LIV/587/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-10-12 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
86.81KB
Uchwała Nr LIV/586/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8
w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr LIV/586/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-10-12 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
139.09KB
Uchwała Nr LIV/585/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr LIV/585/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-12 12:15
Gruszkiewicz Sylwia
1.87MB
Uchwała Nr LIV/584/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 Uchwała Nr LIV/584/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-10-12 12:13
Gruszkiewicz Sylwia
753.93KB
Uchwała Nr LIII/583/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr LIII/583/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rybnickiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-09-11 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
128.5KB
Uchwała  Nr LIII/582/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr LIII/582/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-09-11 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
128.02KB
UCHWAŁA NR LIII/581/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR LIII/581/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-09-11 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
157.96KB
UCHWAŁA NR LIII/580/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969) UCHWAŁA NR LIII/580/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-09-11 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
78.98KB
UCHWAŁA NR LIII/579/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LIII/579/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-09-11 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
86.88KB
Uchwała Nr LIII/578/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
Uchwała Nr LIII/578/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-09-11 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
1.72MB
Uchwała Nr LIII/577/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
Uchwała Nr LIII/577/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-09-11 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
760.75KB
Uchwała Nr LII/576/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 Uchwała Nr LII/576/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-07-19 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
449.24KB
UCHWAŁA NR LII/575/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania UCHWAŁA NR LII/575/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-07-19 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
182.64KB
Uchwała Nr LI/574/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr LI/574/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-07-10 10:44
Gruszkiewicz Sylwia
147.98KB
Uchwała Nr LI/573/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia        tejże umowy
Uchwała Nr LI/573/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-07-10 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
128.53KB
Uchwała Nr LI/572/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr LI/572/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-07-10 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
128.69KB
Uchwała Nr LI/571/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr LI/571/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-07-10 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
128.95KB
Uchwała Nr LI/570/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia        tejże umowy
Uchwała Nr LI/570/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-07-10 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
128.45KB
Uchwała Nr LI/569/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” Uchwała Nr LI/569/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-07-10 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
279.33KB
UCHWAŁA NR LI/568/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy UCHWAŁA NR LI/568/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-07-10 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
83.63KB
UCHWAŁA NR LI/567/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008) UCHWAŁA NR LI/567/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-07-10 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
78.45KB
UCHWAŁA NR LI/566/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LI/566/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-07-10 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
75.94KB
UCHWAŁA NR LI/565/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LI/565/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-07-10 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
74.85KB
UCHWAŁA NR LI/564/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych UCHWAŁA NR LI/564/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-07-10 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
78.25KB
UCHWAŁA NR LI/563/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR LI/563/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-07-10 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
81.66KB
Uchwała Nr LI/562/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Uchwała Nr LI/562/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-07-10 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
136.41KB
Uchwała Nr LI/561/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr LI/561/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-07-10 10:35
Gruszkiewicz Sylwia
1.68MB
Uchwała Nr LI/560/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 Uchwała Nr LI/560/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-07-10 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
768.26KB
Uchwała Nr L/559/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Uchwała Nr L/559/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-06-01 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
126.39KB
UCHWAŁA NR L/558/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR L/558/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-06-01 10:58
Gruszkiewicz Sylwia
81.06KB
UCHWAŁA NR L/557/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR L/557/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-06-01 10:58
Gruszkiewicz Sylwia
82.26KB
Uchwała Nr L/556//18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
Uchwała Nr L/556//18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-06-01 10:57
Gruszkiewicz Sylwia
269.16KB
UCHWAŁA NR L/555/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 UCHWAŁA NR L/555/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-06-01 10:57
Gruszkiewicz Sylwia
193.26KB
Uchwała Nr L/554/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr L/554/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-06-01 10:56
Gruszkiewicz Sylwia
122.6KB
Uchwała Nr L/553/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr L/553/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-06-01 10:56
Gruszkiewicz Sylwia
1.85MB
Uchwała Nr L/552/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-06-01 10:54
Gruszkiewicz Sylwia
711.11KB
Uchwała Nr L/551/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok
Uchwała Nr L/551/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-06-01 10:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.14KB
Uchwała Nr L/550/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
Uchwała Nr L/550/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-06-01 10:52
Gruszkiewicz Sylwia
150.04KB
Uchwała Nr XLIX/549/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na wydatki bieżące    I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach
Uchwała Nr XLIX/549/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-05-02 11:58
Gruszkiewicz Sylwia
136.63KB
Uchwała Nr XLIX/548/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego Uchwałą Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 30 września 2016 r. 
Uchwała Nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego Uchwałą Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-05-02 11:58
Gruszkiewicz Sylwia
172.65KB
Uchwała Nr XLIX/547/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLIX/547/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-05-02 11:58
Gruszkiewicz Sylwia
128.72KB

Uchwała Nr XLIX/546/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XLIX/546/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-05-02 11:57
Gruszkiewicz Sylwia
129.65KB
Uchwała Nr XLIX/545/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XLIX/545/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-05-02 11:57
Gruszkiewicz Sylwia
133.87KB
Uchwała Nr XLIX/544/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania         z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku, przez mieszkańców 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLIX/544/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-05-02 11:56
Gruszkiewicz Sylwia
134.25KB
UCHWAŁA NR XLIX/543/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w dziennych domach pomocy UCHWAŁA NR XLIX/543/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-05-02 11:55
Gruszkiewicz Sylwia
81.12KB
UCHWAŁA NR XLIX/542/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061) UCHWAŁA NR XLIX/542/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-05-02 11:55
Gruszkiewicz Sylwia
139.16KB
UCHWAŁA NR XLIX/541/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA NR XLIX/541/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-05-02 11:54
Gruszkiewicz Sylwia
160.45KB
UCHWAŁA NR XLIX/540/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza UCHWAŁA NR XLIX/540/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-05-02 11:54
Gruszkiewicz Sylwia
34.37MB
Uchwała Nr XLIX/539/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XLIX/539/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-05-02 11:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.44KB
Uchwała Nr XLIX/538/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XLIX/538/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-05-02 11:53
Gruszkiewicz Sylwia
125.11KB
Uchwała Nr XLIX/537/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-05-02 11:51
Gruszkiewicz Sylwia
1.08MB
Uchwała Nr XLIX/536/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
Uchwała Nr XLIX/536/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-05-02 11:50
Gruszkiewicz Sylwia
1.1MB
Uchwała Nr XLVIII/535/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XLVIII/535/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-04-09 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
130.43KB
Uchwała Nr XLVIII/534/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XLVIII/534/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-04-09 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
134.2KB
Uchwała Nr XLVIII/533/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
Uchwała Nr XLVIII/533/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
18-04-09 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
4.98MB
Uchwała Nr XLVIII/532/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLVIII/532/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-04-09 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
128KB
Uchwała Nr XLVIII/531/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLVIII/531/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-04-09 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
128.86KB
UCHWAŁA NR XLVIII/530/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków UCHWAŁA NR XLVIII/530/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-04-09 13:04
Gruszkiewicz Sylwia
148.34KB
UCHWAŁA NR XLVIII/529/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych UCHWAŁA NR XLVIII/529/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-04-09 13:04
Gruszkiewicz Sylwia
143.11KB
UCHWAŁA NR XLVIII/528/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego UCHWAŁA NR XLVIII/528/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-04-09 13:03
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
UCHWAŁA NR XLVIII/527/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach UCHWAŁA NR XLVIII/527/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-04-09 13:03
Gruszkiewicz Sylwia
80.66KB
UCHWAŁA NR XLVIII/526/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLVIII/526/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-04-09 13:02
Gruszkiewicz Sylwia
79.47KB
UCHWAŁA NR XLVIII/525/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLVIII/525/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-04-09 13:01
Gruszkiewicz Sylwia
153.2KB
Uchwała Nr XLVIII/524/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok
Uchwała Nr XLVIII/524/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-04-09 13:00
Gruszkiewicz Sylwia
186.88KB
Uchwała Nr XLVIII/523/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLVIII/523/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-04-09 12:59
Gruszkiewicz Sylwia
1.26MB
Uchwała Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 23 marca 2018 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-04-09 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
601.07KB
Uchwała Nr XLVII/521/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XLVII/521/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-03-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
143.42KB
UCHWAŁA NR XLVII/520/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 UCHWAŁA NR XLVII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-03-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
291.77KB
UCHWAŁA NR XLVII/519/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLVII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-03-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
79.7KB
UCHWAŁA NR XLVII/518/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy UCHWAŁA NR XLVII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-03-01 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
81.08KB
Uchwała Nr XLVII/517/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku Uchwała Nr XLVII/517/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
18-03-01 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
406.06KB
Uchwała Nr XLVII/516/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała Nr XLVII/516/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-03-01 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
67.67KB
Uchwała Nr XLVII/515/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVII/515/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-03-01 11:16
Gruszkiewicz Sylwia
1.14MB
Uchwała Nr XLVII/514/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 Uchwała Nr XLVII/514/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-03-01 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
771.54KB
Uchwała Nr XLVI/513/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
Uchwała Nr XLVI/513/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-02-26 10:10
Gruszkiewicz Sylwia
124.42KB
Uchwała Nr XLV/512/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania
lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne
Uchwała Nr XLV/512/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-01-30 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
124.87KB
Uchwała Nr XLV/511/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina     i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
Uchwała Nr XLV/511/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-01-30 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
138.07KB
Uchwała Nr XLV/510/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLV/510/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-01-30 10:58
Gruszkiewicz Sylwia
2.03MB
Uchwała Nr XLV/509/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018

Uchwała Nr XLV/509/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-01-30 10:56
Gruszkiewicz Sylwia
651.44KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2017 roku [ 195 ]
Uchwała Nr XLIV/508/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Uchwała Nr XLIV/508/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-01-15 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
274.38KB
UCHWAŁA NR XLIV/507/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami
budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania UCHWAŁA NR XLIV/507/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-01-15 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
918.59KB
Uchwała Nr XLIV/506/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLIV/506/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-01-15 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
131.95KB
Uchwała Nr XLIV/505/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
Uchwała Nr XLIV/505/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-01-15 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
187.3KB
Uchwała Nr XLIV/504/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLIV/504/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-01-15 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
128.7KB
Uchwała Nr XLIV/503/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XLIV/503/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-01-15 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
131.63KB
Uchwała Nr XLIII/502/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XLIII/502/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-12-21 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
143.36KB
Uchwała Nr XLIII/501/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie przejęcia od Powiatu Rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania    DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”

Uchwała Nr XLIII/501/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-12-21 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
131.37KB
Uchwała Nr XLIII/500/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej

Uchwała Nr XLIII/500/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-12-21 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
123.45KB
Uchwała Nr XLIII/499/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XLIII/499/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-12-21 13:49
Gruszkiewicz Sylwia
139.64KB
Uchwała Nr XLIII/498/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała Nr XLIII/498/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-12-21 13:49
Gruszkiewicz Sylwia
213.88KB
Uchwała Nr XLIII/497/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania
z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta   Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XLIII/497/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-12-21 13:48
Gruszkiewicz Sylwia
132.06KB
Uchwała Nr XLIII/496/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020
Uchwała Nr XLIII/496/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-12-21 13:48
Gruszkiewicz Sylwia
762.39KB
Uchwała Nr XLIII/495/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 z dnia 15 grudnia 2017 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLIII/495/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-12-21 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
141.18KB
Uchwała Nr XLIII/494/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku
Uchwała Nr XLIII/494/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-12-21 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
136.77KB
Uchwała Nr XLIII/493/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
Uchwała Nr XLIII/493/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-12-21 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
137.32KB
Uchwała Nr XLIII/492/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XLIII/492/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-12-21 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
129.08KB
Uchwała Nr XLIII/491/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-12-21 13:42
Gruszkiewicz Sylwia
6.58MB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2018
Nr XLIII/490/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2018 Nr XLIII/490/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
17-12-21 13:41
Gruszkiewicz Sylwia
1.31MB
Uchwała Nr XLIII/489/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIII/489/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-12-21 13:40
Gruszkiewicz Sylwia
2.09MB
Uchwała Nr XLIII/488/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XLIII/488/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-12-21 13:37
Gruszkiewicz Sylwia
869.2KB
Uchwała Nr XLII/487/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Uchwała Nr XLII/487/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-12-01 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
1.13MB
Uchwała Nr XLII/486/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci Uchwała Nr XLII/486/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-12-01 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
136.63KB
Uchwała Nr XLII/485/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021” Uchwała Nr XLII/485/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
17-12-01 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
181.99KB
Uchwała Nr XLII/484/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA 
Kościół Boży w Chrystusie
Uchwała Nr XLII/484/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-12-01 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
208.45KB
Uchwała Nr XLII/483/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok Uchwała Nr XLII/483/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-12-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
290.3KB
Uchwała Nr XLII/482/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XLII/482/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-12-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
123.08KB
Uchwała Nr XLII/481/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich Uchwała Nr XLII/481/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-12-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
126.43KB
UCHWAŁA NR XLII/480/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie UCHWAŁA NR XLII/480/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-12-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
83.29KB
UCHWAŁA NR XLII/479/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLII/479/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-12-01 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
80.41KB
UCHWAŁA NR XLII/478/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2018 roku UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-12-01 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
88.39KB
Uchwała Nr XLII/477/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-12-01 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
2.79MB
Uchwała Nr XLII/476/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XLII/476/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-12-01 11:12
Gruszkiewicz Sylwia
840.52KB
Uchwała Nr XLI/475/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr XLI/475/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-11-06 12:33
Gruszkiewicz Sylwia
339.36KB
Uchwała  Nr XLI/474/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Uchwała Nr XLI/474/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-11-03 10:50
Gruszkiewicz Sylwia
126.73KB
Uchwała Nr XLI/473/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XLI/473/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-11-03 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
123.94KB
Uchwała Nr XLI/472/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XLI/472/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-11-03 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
124.91KB
UCHWAŁA NR XLI/471/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2018 roku UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-11-03 10:48
Gruszkiewicz Sylwia
84.5KB
Uchwała Nr XLI/470/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XLI/470/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-11-03 10:48
Gruszkiewicz Sylwia
143.79KB
Uchwała Nr XLI/469/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLI/469/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-11-03 10:47
Gruszkiewicz Sylwia
2.24MB
Załączniki do Uchwały Nr XLI/468/17 Załączniki do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-11-03 10:46
Gruszkiewicz Sylwia
265.55KB
Tabele do Uchwały Nr XLI/468/17 Tabele do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-11-03 10:46
Gruszkiewicz Sylwia
564.43KB
Uchwała Nr XLI/468/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XLI/468/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-11-03 10:45
Gruszkiewicz Sylwia
65.57KB
UCHWAŁA NR XL/467/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach UCHWAŁA NR XL/467/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-10-12 10:01
Gruszkiewicz Sylwia
513.49KB
Uchwała Nr XL/466/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk
Uchwała Nr XL/466/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-10-12 10:00
Gruszkiewicz Sylwia
134.31KB
Uchwała Nr XL/465/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia    tejże umowy
Uchwała Nr XL/465/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-10-12 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
127.56KB
Uchwała Nr XL/464/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia   tejże umowy
Uchwała Nr XL/464/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-10-12 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
127.53KB
Uchwała Nr XL/463/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia   tejże umowy
Uchwała Nr XL/463/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-10-12 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
128.16KB
Uchwała Nr XL/462/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia   tejże umowy
Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-10-12 09:58
Gruszkiewicz Sylwia
127.94KB
Uchwała Nr XL/461/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
Uchwała Nr XL/461/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-10-12 09:58
Gruszkiewicz Sylwia
126.13KB
Uchwała Nr XL/460/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, 
w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa 
i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/460/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-10-12 09:57
Gruszkiewicz Sylwia
126.5KB
Uchwała Nr XL/459/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-10-12 09:57
Gruszkiewicz Sylwia
125.58KB
Uchwała Nr XL/458/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-10-12 09:56
Gruszkiewicz Sylwia
127.25KB
Uchwała Nr XL/457/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/457/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-10-12 09:56
Gruszkiewicz Sylwia
127.26KB
Uchwała Nr XL/456/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 
im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-10-12 09:54
Gruszkiewicz Sylwia
126.41KB
Uchwała Nr XL/455/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/455/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-10-12 09:54
Gruszkiewicz Sylwia
126.81KB
Uchwała Nr XL/454/17
 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
Uchwała Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-10-12 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.37KB
Uchwała Nr XL/453/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stanowicach
Uchwała Nr XL/453/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-10-12 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.09KB
Uchwała Nr XL/452/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Pawła Stalmacha w Przegędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
Uchwała Nr XL/452/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-10-12 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.15KB
Uchwała Nr XL/451/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Ligonia w Książenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Stanisława Ligonia w Książenicach
Uchwała Nr XL/451/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-10-12 09:52
Gruszkiewicz Sylwia
125.39KB
Uchwała Nr XL/450/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Palowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
Uchwała Nr XL/450/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-10-12 09:52
Gruszkiewicz Sylwia
125.31KB
UCHWAŁA NR XL/449/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej UCHWAŁA NR XL/449/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-10-12 09:51
Gruszkiewicz Sylwia
95.92KB
UCHWAŁA NR XL/448/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR XL/448/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-10-12 09:51
Gruszkiewicz Sylwia
96.71KB
Uchwała Nr XL/447/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XL/447/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-10-12 09:50
Gruszkiewicz Sylwia
1.95MB
Załączniki do Uchwały Nr XL/446/17 Załączniki do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-10-12 09:49
Gruszkiewicz Sylwia
257.24KB
Tabele do Uchwały Nr XL/446/17 Tabele do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-10-12 09:48
Gruszkiewicz Sylwia
546.82KB
Uchwała Nr XL/446/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XL/446/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-10-12 09:47
Gruszkiewicz Sylwia
66.24KB
Uchwała Nr XXXIX/445/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące Uchwała Nr XXXIX/445/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-09-07 13:39
Kuśka Alina
115.61KB
Uchwała Nr XXXIX/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała Nr XXXIX/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-09-07 13:37
Kuśka Alina
126.92KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/443/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/443/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-09-07 13:34
Kuśka Alina
135.5KB
Uchwała Nr XXXIX/443/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała Nr XXXIX/443/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-09-07 13:33
Kuśka Alina
120.16KB
Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-09-07 13:21
Kuśka Alina
119.12KB
Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-09-07 13:18
Kuśka Alina
130.6KB
Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i w Dębieńsku Wielkim Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i w Dębieńsku Wielkim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-09-07 13:14
Kuśka Alina
129.67KB
Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-09-07 13:11
Kuśka Alina
113.46KB
Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-09-07 13:07
Kuśka Alina
1.11MB
Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na Ramży Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-09-07 13:02
Kuśka Alina
142.56KB
Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Czynu Społecznego w sołectwie Stanowice Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-09-07 12:59
Kuśka Alina
2.22MB
Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego na Księdza Hanuska Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kruczkowskiego" na "Księdza Hanuska"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-09-07 12:44
Kuśka Alina
143.4KB
Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Sawickiej na Spokojna Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Sawickiej" na "Spokojna"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-09-07 12:40
Kuśka Alina
142.92KB
Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na Pocztowa Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" na "Pocztowa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-09-07 12:38
Kuśka Alina
143.02KB
Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-09-07 12:34
Kuśka Alina
1.37MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/431/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-09-07 12:31
Kuśka Alina
255.96KB
Tabele do Uchwały Nr XXXIX/431/17 Tabele do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-09-07 12:26
Kuśka Alina
516.97KB
Uchwała Nr XXXIX/431/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XXXIX/431/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-09-07 11:58
Kuśka Alina
167.78KB
Uchwała Nr XXXVIII/430/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XXXVIII/430/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-08-03 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
124.3KB
Uchwała Nr XXXVIII/429/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXVIII/429/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-08-03 11:05
Gruszkiewicz Sylwia
464.44KB
Uchwała Nr XXXVIII/428/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXVIII/428/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-08-03 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
143.45KB
Uchwała Nr XXXVIII/427/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXVIII/427/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-08-03 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
1.55MB
Załączniki do Uchwały nr XXXVIII/426/17 Załączniki do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-08-03 11:03
Gruszkiewicz Sylwia
265.64KB
Tabele do Uchwały nr XXXVIII/426/17 Tabele do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-08-03 11:02
Gruszkiewicz Sylwia
536.85KB
Uchwała Nr XXXVIII/426/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXVIII/426/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-08-03 11:02
Gruszkiewicz Sylwia
214.18KB
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-08-03 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
2.64MB
Lokalny Program Rewitalizacji załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/425/17 Lokalny Program Rewitalizacji załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/425/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 719
17-08-03 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
7.37MB
Uchwała Nr XXXVIII/425/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”
Uchwała Nr XXXVIII/425/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-08-03 11:00
Gruszkiewicz Sylwia
148.89KB
Uchwała Nr XXXVII/424/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXXVII/424/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-06-30 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
135.43KB
Uchwała Nr XXXVII/423/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XXXVII/423/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-06-30 10:36
Gruszkiewicz Sylwia
234.16KB
Uchwała Nr XXXVII/422/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2017 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXVII/422/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-06-30 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
203.02KB
Uchwała Nr XXXVII/421/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
Uchwała Nr XXXVII/421/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-06-30 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
127.47KB
Uchwała Nr XXXVII/420/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu
Uchwała Nr XXXVII/420/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-06-30 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
136.32KB
Uchwała Nr XXXVII/419/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XXXVII/419/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-06-30 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
127.8KB
Uchwała Nr XXXVII/418/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
Uchwała Nr XXXVII/418/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-06-30 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
128.91KB
Uchwała Nr XXXVII/417/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce 
oraz przyjęcia Karty Samorządności
Uchwała Nr XXXVII/417/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-06-30 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
181.01KB
UCHWAŁA NR XXXVII/416/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXVII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-06-30 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
459.1KB
UCHWAŁA NR XXXVII/415/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej UCHWAŁA NR XXXVII/415/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-06-30 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
82.01KB
Uchwała Nr XXXVII/414/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
Uchwała Nr XXXVII/414/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-06-30 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
134.37KB
Uchwała Nr XXXVII/413/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-06-30 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
144.4KB
Uchwała Nr XXXVII/412/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/412/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-06-30 10:29
Gruszkiewicz Sylwia
1.9MB
Załączniki do Uchwały NR XXXVII/411/17 Załączniki do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-06-30 10:28
Gruszkiewicz Sylwia
263.6KB
Tabele do Uchwały NR XXXVII/411/17 Tabele do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-06-30 10:28
Gruszkiewicz Sylwia
509.54KB
Uchwała Nr XXXVII/411/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2017 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XXXVII/411/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-06-30 10:27
Gruszkiewicz Sylwia
67.28KB
Uchwała Nr XXXVII/410/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok
Uchwała Nr XXXVII/410/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-06-30 10:27
Gruszkiewicz Sylwia
125.53KB
Uchwała Nr XXXVII/409/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
Uchwała Nr XXXVII/409/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-06-30 10:26
Gruszkiewicz Sylwia
151.72KB
Uchwała Nr XXXVI/408/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” Uchwała Nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-06-12 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
0.97MB
Uchwała Nr XXXVI/407/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego
„Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko Uchwała Nr XXXVI/407/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-06-12 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
713.05KB
Uchwała Nr XXXVI/406/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie                od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XXXVI/406/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-06-12 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
129.37KB
Uchwała Nr XXXVI/405/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok Uchwała Nr XXXVI/405/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-06-12 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
127.74KB
Uchwała Nr XXXVI/404/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXXVI/404/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-06-12 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
124.77KB
Uchwała Nr XXXVI/403/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXXVI/403/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-06-12 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
125.33KB
Uchwała Nr XXXVI/402/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXVI/402/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-06-12 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
124.17KB
Uchwała Nr XXXVI/401/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXVI/401/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-06-26 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
1.62MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-06-12 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
262.15KB
Tabele do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Tabele do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-06-12 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
425.9KB
Uchwała Nr XXXVI/400/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-06-12 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
138.72KB
Uchwała Nr XXXV/399/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-05-08 08:41
Gruszkiewicz Sylwia
148.79KB
Uchwała Nr XXXV/398/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
Uchwała Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-05-08 08:40
Gruszkiewicz Sylwia
131.48KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/397/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/397/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-05-08 08:40
Gruszkiewicz Sylwia
782.21KB
Uchwała Nr XXXV/397/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
Uchwała Nr XXXV/397/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-05-08 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
122.74KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/396/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/396/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-05-08 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
0.95MB
Uchwała Nr XXXV/396/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
Uchwała Nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-05-08 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
123.47KB
UCHWAŁA NR XXXV/395/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/395/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-05-08 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
145.17KB
UCHWAŁA NR XXXV/394/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/394/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-05-08 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
147.17KB
UCHWAŁA NR XXXV/393/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy UCHWAŁA NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
17-05-08 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
2.55MB
UCHWAŁA NR XXXV/392/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/392/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-05-08 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
86.18KB
Uchwała Nr XXXV/391/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXV/391/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-05-08 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
1.66MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXV/390/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-08 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
261.46KB
Tabele do Uchwały Nr XXXV/390/17 Tabele do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-05-08 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
504.12KB
Uchwała Nr XXXV/390/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXV/390/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-05-08 08:33
Gruszkiewicz Sylwia
178.19KB
Uchwała Nr XXXIV/389/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-04-03 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
135.19KB
Uchwała Nr XXXIV/388/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
Uchwała Nr XXXIV/388/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-04-03 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
315.3KB
Uchwała Nr XXXIV/387/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14 
Uchwała Nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-04-03 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
122.59KB
Uchwała Nr XXXIV/386/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXIV/386/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-04-03 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
121.75KB
Uchwała Nr XXXIV/385/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie       od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości
Uchwała Nr XXXIV/385/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-04-03 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
129.59KB
Uchwała Nr XXXIV/384/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXIV/384/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-04-03 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
127.88KB
Uchwała Nr XXXIV/383/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych Uchwała Nr XXXIV/383/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-04-03 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
124.92KB
UCHWAŁA NR XXXIV/382/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku UCHWAŁA NR XXXIV/382/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
17-04-03 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
245.33KB
UCHWAŁA NR XXXIV/381/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu UCHWAŁA NR XXXIV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-04-03 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
146.78KB
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-04-03 09:30
Gruszkiewicz Sylwia
265.85KB
Uchwała Nr XXXIV/380/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                                       w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXIV/380/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-04-03 09:29
Gruszkiewicz Sylwia
137.21KB
UCHWAŁA NR XXXIV/379/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIV/379/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-04-03 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
84.66KB
Uchwała Nr XXXIV/378/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIV/378/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-04-03 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
202.69KB
Uchwała Nr XXXIV/377/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXIV/377/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-04-03 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
1.52MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/376/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-04-03 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
252.81KB
Tabele do Uchwały Nr XXXIV/376/17 Tabele do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-04-03 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
507.62KB
Uchwała Nr XXXIV/376/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-04-03 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
175.14KB
Uchwała Nr XXXIII/364/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-03-10 13:08
Gruszkiewicz Sylwia
148.84KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-03 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
187.77KB
Tabela do Uchwały Nr XXXIII/375/17 Tabela do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-03-03 11:28
Gruszkiewicz Sylwia
149.71KB
Uchwała Nr XXXIII/375/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 24 lutego 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku
Uchwała Nr XXXIII/375/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-03-03 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
124.65KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/374/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/374/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-03-03 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
1.22MB
Uchwała Nr XXXIII/374/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-03-03 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
126.26KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-03-03 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
1.46MB
Uchwała Nr XXXIII/373/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXIII/373/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-03-03 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
126.97KB
Uchwała Nr XXXIII/372/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXIII/372/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-03-03 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
129.36KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/371/17 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/371/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-03-03 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
740.84KB
Uchwała Nr XXXIII/371/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” Uchwała Nr XXXIII/371/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-03-03 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
125.16KB
UCHWAŁA NR XXXIII/370/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-03-03 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
83.46KB
UCHWAŁA NR XXXIII/369/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-03-03 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
84.18KB
Uchwała Nr XXXIII/368/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za Uchwała Nr XXXIII/368/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-03-03 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
128.91KB
UCHWAŁA NR XXXIII/367/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/367/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-03-03 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
144.32KB
UCHWAŁA NR XXXIII/366/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XXXIII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-03-03 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
82.56KB
UCHWAŁA NR XXXIII/365/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-03-03 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
80.85KB
Uchwała Nr XXXIII/364/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-03-03 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
148.84KB
Uchwała Nr XXXIII/363/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-03-03 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
1.74MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/362/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-03-03 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
257.53KB
Tabele do Uchwały Nr XXXIII/362/17 Tabele do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-03-03 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
545.57KB
Uchwała Nr XXXIII/362/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXIII/362/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-03-03 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
182.52KB
Uchwała Nr XXXII/361/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej        w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
Uchwała Nr XXXII/361/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-02-21 10:24
Gruszkiewicz Sylwia
145.89KB
Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/360/17 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-21 10:23
Gruszkiewicz Sylwia
217.51KB
Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/360/17 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-02-21 10:23
Gruszkiewicz Sylwia
309.8KB
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/360/17 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
17-02-21 10:22
Gruszkiewicz Sylwia
217.64KB
Uchwała Nr XXXII/360/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-02-21 10:20
Gruszkiewicz Sylwia
126.91KB
Uchwała Nr XXXI/359/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej
służebnością drogową 
Uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
17-02-06 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
126.83KB
Uchwała Nr XXXI/358/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
Uchwała Nr XXXI/358/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-02-06 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
141.18KB
Uchwała Nr XXXI/357/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta    Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
Uchwała Nr XXXI/357/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-02-06 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
127.88KB
Uchwała Nr XXXI/356/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu
zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Uchwała Nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-06 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
137.86KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-02-06 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
512.82KB
Uchwała Nr XXXI/355/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-02-06 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
126.28KB
Uchwała Nr XXXI/354/17
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej Uchwała Nr XXXI/354/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-02-06 08:17
Gruszkiewicz Sylwia
6.73MB
Uchwała Nr XXXI/353/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-06 08:17
Gruszkiewicz Sylwia
126.48KB
UCHWAŁA NR XXXI/352/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli...... UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli......
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-02-06 08:16
Gruszkiewicz Sylwia
88.69KB
Uchwała Nr XXXI/351/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-02-06 08:15
Gruszkiewicz Sylwia
2.29MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXI/350/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-02-06 08:13
Gruszkiewicz Sylwia
256.7KB
Tabele do Uchwały Nr XXXI/350/17 Tabele do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-02-06 08:13
Gruszkiewicz Sylwia
473.93KB
Uchwała Nr XXXI/350/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXI/350/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-02-06 08:11
Gruszkiewicz Sylwia
181.12KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2016 roku [ 201 ]
Uchwała Nr XXX/349/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr XXX/349/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-01-09 12:28
Gruszkiewicz Sylwia
125.99KB
UCHWAŁA NR XXX/348/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXX/348/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-01-09 12:28
Gruszkiewicz Sylwia
81.05KB
Tabele do Uchwały Nr XXX/347/16 Tabele do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-01-09 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
483.06KB
Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/16 Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-01-09 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
267.86KB
Uchwała Nr XXX/347/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-01-09 12:26
Gruszkiewicz Sylwia
181.73KB
Uchwała  Nr XXIX/346/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tejże umowy 
Uchwała Nr XXIX/346/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-12-28 12:59
Gruszkiewicz Sylwia
128.02KB
Uchwała  Nr XXIX/345/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tejże umowy
Uchwała Nr XXIX/345/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-12-28 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
128.96KB
Uchwała  Nr XXIX/344/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
Uchwała Nr XXIX/344/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-12-28 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
127.68KB
UCHWAŁA NR XXIX/343/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1 UCHWAŁA NR XXIX/343/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-12-28 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
8.8MB
UCHWAŁA NR XXIX/342/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIX/342/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-12-28 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
150.05KB
Uchwała Nr XXIX/341/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXIX/341/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-12-28 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
135.48KB
Uchwała Nr XXIX/340/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXIX/340/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-12-28 12:54
Gruszkiewicz Sylwia
136.16KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-12-28 12:54
Gruszkiewicz Sylwia
174.87KB
Uchwała Nr XXIX/339/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok Uchwała Nr XXIX/339/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-12-28 12:53
Gruszkiewicz Sylwia
123.98KB
Uchwała Nr XXIX/338/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku


w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku
Uchwała Nr XXIX/338/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-12-28 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
125.23KB
Uchwała Nr XXIX/337/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
Uchwała Nr XXIX/337/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-12-28 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
135.21KB
Uchwała Nr XXIX/336/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
Uchwała Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-12-28 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
137.34KB
Uchwała Nr XXIX/335/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
Uchwała Nr XXIX/335/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
16-12-28 12:51
Gruszkiewicz Sylwia
128.81KB
Uchwała Nr XXIX/334/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXIX/334/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-12-28 12:50
Gruszkiewicz Sylwia
6.68MB
załącznik 5 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 5 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-12-28 12:49
Gruszkiewicz Sylwia
125.87KB
załącznik 4 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 4 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-12-28 12:48
Gruszkiewicz Sylwia
250.17KB
załącznik 3 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 3 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-12-28 12:48
Gruszkiewicz Sylwia
217.1KB
załącznik 2 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 2 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-12-28 12:48
Gruszkiewicz Sylwia
351.71KB
załącznik 1 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 1 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-12-28 12:47
Gruszkiewicz Sylwia
525.64KB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2017
Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2017 Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-12-28 12:46
Gruszkiewicz Sylwia
173.94KB
Uchwała Nr XXIX/332/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXIX/332/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-12-28 12:45
Gruszkiewicz Sylwia
1.85MB
załączniki do uchwały Nr XXIX/331/16 załączniki do uchwały Nr XXIX/331/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-12-28 12:39
Gruszkiewicz Sylwia
260.28KB
tabele do uchwały Nr XXIX/331/16 tabele do uchwały Nr XXIX/331/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-12-28 12:39
Gruszkiewicz Sylwia
480.99KB
Uchwała Nr XXIX/331/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXIX/331/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-12-28 12:38
Gruszkiewicz Sylwia
194.54KB
Uchwała Nr XXVIII/330/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXVIII/330/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-12-14 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
146.97KB
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/329/16 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/329/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-12-14 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
146.46KB
Uchwała Nr XXVIII/329/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie nadania statutu 
Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXVIII/329/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-12-14 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
132.72KB
Uchwała Nr XXVIII/328/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

     z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA 
Kościół Boży w Chrystusie
Uchwała Nr XXVIII/328/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-12-14 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
210.76KB
Uchwała Nr XXVIII/327/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy Uchwała Nr XXVIII/327/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-12-14 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
122.69KB
Uchwała Nr XXVIII/326/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXVIII/326/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
16-12-14 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
125.13KB
Uchwała Nr XXVIII/325/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXVIII/325/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-12-14 08:35
Gruszkiewicz Sylwia
126.32KB
Uchwała Nr XXVIII/324/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu” Uchwała Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-12-14 08:35
Gruszkiewicz Sylwia
127.23KB
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/16 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
16-12-14 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
2.12MB
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/323/16 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/323/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-14 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
467.26KB
Uchwała Nr XXVIII/323/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok 
Uchwała Nr XXVIII/323/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-12-14 08:33
Gruszkiewicz Sylwia
138.66KB
UCHWAŁA NR XXVIII/322/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za UCHWAŁA NR XXVIII/322/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-12-14 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
84.01KB
UCHWAŁA NR XXVIII/321/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XXVIII/321/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-12-14 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
84.47KB
UCHWAŁA NR XXVIII/320/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących
od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-12-14 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
421.68KB
UCHWAŁA NR XXVIII/319/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących
od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-12-14 08:29
Gruszkiewicz Sylwia
503.6KB
UCHWAŁA NR XXVIII/318/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-12-14 08:29
Gruszkiewicz Sylwia
508.89KB
UCHWAŁA NR XXVIII/317/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/317/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-12-14 08:28
Gruszkiewicz Sylwia
89.14KB
Uchwała Nr XXVIII/316/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXVIII/316/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-12-14 08:27
Gruszkiewicz Sylwia
2.55MB
załącznik do Uchwały Nr XXVIII/315/16 załącznik do Uchwały Nr XXVIII/315/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-12-14 08:22
Gruszkiewicz Sylwia
268.15KB
Tabela do Uchwały Nr XXVIII/315/16 Tabela do Uchwały Nr XXVIII/315/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
16-12-14 08:22
Gruszkiewicz Sylwia
537.69KB
Uchwała Nr XXVIII/315/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016.
Uchwała Nr XXVIII/315/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-12-14 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
252.79KB
Uchwała Nr XXVII/314/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXVII/314/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-11-21 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
1.52MB
Tabele do Uchwały Nr XXVII/313/16 Tabele do Uchwały Nr XXVII/313/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-11-21 09:07
Gruszkiewicz Sylwia
553.47KB
Uchwała Nr XXVII/313/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-11-21 09:05
Gruszkiewicz Sylwia
187.91KB
Uchwała Nr XXVI/312/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom”
Uchwała Nr XXVI/312/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 988
16-10-26 12:23
Gruszkiewicz Sylwia
146.23KB
Załącznik do uchwały nr XXVI/311/16 Załącznik do uchwały nr XXVI/311/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-10-26 12:22
Gruszkiewicz Sylwia
410.57KB
Uchwała Nr XXVI/311/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości gminnych 
służebnością gruntową
Uchwała Nr XXVI/311/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości gminnych służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
16-10-26 12:22
Gruszkiewicz Sylwia
139.92KB
Uchwała Nr XXVI/310/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 20 października 2016 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXVI/310/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-10-26 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
130.16KB
Uchwała Nr XXVI/309/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
			    
z dnia 20 października 2016 r.
	
			w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych
	nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko 
Uchwała Nr XXVI/309/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-10-26 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
139.7KB
Uchwała Nr XXVI/308/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr XXVI/308/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-10-26 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
130.06KB
UCHWAŁA NR XXVI/307/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych przedszkoli UCHWAŁA NR XXVI/307/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-10-26 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
0.94MB
UCHWAŁA NR XXVI/306/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVI/306/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-10-26 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
88.17KB
Uchwała Nr XXVI/305/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXVI/305/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-10-26 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
163.49KB
Załącznik do Uchwały nr XXVI/304/16 Załącznik do Uchwały nr XXVI/304/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-10-26 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
270.01KB
Tabele do uchwały nr XXVI/304/16 Tabele do uchwały nr XXVI/304/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
16-10-26 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
498.73KB
Uchwała Nr XXVI/304/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXVI/304/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-10-26 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
142.14KB
Załącznik do Uchwały Nr XXV/303/16 Załącznik do Uchwały Nr XXV/303/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
16-10-13 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
134.86KB
Uchwała Nr XXV/303/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu          oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 10 lat
Uchwała Nr XXV/303/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 10 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-10-13 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
180.51KB
Uchwała Nr XXV/302/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXV/302/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
16-10-13 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
129.63KB
Uchwała  Nr XXV/301/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr III/35/92 Uchwała Nr XXV/301/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr III/35/92
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-10-13 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
124.4KB
Uchwała Nr XXV/300/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych – garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXV/300/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych – garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
16-10-13 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
150.71KB
Uchwała Nr XXV/299/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy
Uchwała Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-10-13 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
123.98KB
Obwieszczenie do Uchwały Nr XXV/298/16 Obwieszczenie do Uchwały Nr XXV/298/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-10-13 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
3.46MB
Uchwała Nr XXV/298/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
Uchwała Nr XXV/298/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-10-13 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
245.09KB
Uchwała Nr XXV/297/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa w Sołectwie Książenice
Uchwała Nr XXV/297/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa w Sołectwie Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-10-13 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
133.31KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/296/16 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
16-10-13 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
492.68KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/296/16 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-10-13 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
0.99MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/296/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-10-13 13:51
Gruszkiewicz Sylwia
110.24KB
Uchwała Nr XXV/296/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
Uchwała Nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-10-13 13:51
Gruszkiewicz Sylwia
127.4KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 6 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-10-13 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
618.94KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 5 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-10-13 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
453.85KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 4 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-10-13 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
106.11KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
16-10-13 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
492.68KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
16-10-13 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
0.99MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-10-13 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
110.24KB
Uchwała Nr XXV/295/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Uchwała Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-10-13 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
124.36KB
Uchwała Nr XXV/294/16
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej. Uchwała Nr XXV/294/16 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-10-13 13:45
Gruszkiewicz Sylwia
7.17MB
Uchwała Nr XXV/293/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-10-13 13:45
Gruszkiewicz Sylwia
143.25KB
Uchwała Nr XXV/292/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXV/292/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
16-10-13 13:44
Gruszkiewicz Sylwia
161.42KB
Załącznik do Uchwały Nr XXV/291/16 Załącznik do Uchwały Nr XXV/291/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-10-13 13:44
Gruszkiewicz Sylwia
270.11KB
Tabela do Uchwały Nr XXV/291/16 Tabela do Uchwały Nr XXV/291/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-10-13 13:43
Gruszkiewicz Sylwia
516.9KB
Uchwała Nr XXV/291/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 września 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXV/291/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-10-13 13:42
Gruszkiewicz Sylwia
140.51KB
Uchwała Nr XXIV/290/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXIV/290/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-09-05 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
131.44KB
Uchwała Nr XXIV/289/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXIV/289/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-09-05 13:55
Gruszkiewicz Sylwia
130.9KB
Uchwała Nr XXIV/288/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
Uchwała Nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-09-05 13:55
Gruszkiewicz Sylwia
129.43KB
Uchwała Nr XXIV/287/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach 
Uchwała Nr XXIV/287/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-09-05 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
125.03KB
Uchwała Nr XXIV/286/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXIV/286/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-09-05 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
161.12KB
Załącznik do uchwały Nr XXIV/285/16 Załącznik do uchwały Nr XXIV/285/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
16-09-05 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
269.37KB
Tabela do uchwały Nr XXIV/285/16 Tabela do uchwały Nr XXIV/285/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
16-09-05 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
501.21KB
Uchwała Nr XXIV/285/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXIV/285/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
16-09-05 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
138.68KB
Uchwała Nr XXIII/284/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXIII/284/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-07-04 16:40
Gruszkiewicz Sylwia
126.29KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/283/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/283/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-07-04 16:39
Gruszkiewicz Sylwia
741.62KB
Uchwała Nr XXIII/283/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
Uchwała Nr XXIII/283/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-07-04 16:38
Gruszkiewicz Sylwia
123.92KB
Uchwała  Nr XXIII/282/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XXIII/282/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-07-04 16:38
Gruszkiewicz Sylwia
138.42KB
Uchwała Nr XXIII/281/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/281/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-07-04 16:37
Gruszkiewicz Sylwia
138.03KB
Uchwała Nr XXIII/280/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/280/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-07-04 16:37
Gruszkiewicz Sylwia
137.08KB
Uchwała Nr XXIII/279/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-07-04 16:36
Gruszkiewicz Sylwia
136.82KB
Uchwała Nr XXIII/278/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/278/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-07-04 16:36
Gruszkiewicz Sylwia
135.98KB
Uchwała Nr XXIII/277/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/277/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-07-04 16:36
Gruszkiewicz Sylwia
135.58KB
Uchwała Nr XXIII/276/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-07-04 16:35
Gruszkiewicz Sylwia
135.79KB
Uchwała Nr XXIII/275/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-07-04 16:35
Gruszkiewicz Sylwia
135.71KB
Uchwała Nr XXIII/274/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-07-04 16:34
Gruszkiewicz Sylwia
137.65KB
Uchwała Nr XXIII/273/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
 w najem dotychczasowym najemcom
Uchwała Nr XXIII/273/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
16-07-04 16:34
Gruszkiewicz Sylwia
123.7KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/272/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/272/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-07-04 16:34
Gruszkiewicz Sylwia
124KB
Uchwała Nr XXIII/272/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-07-04 16:33
Gruszkiewicz Sylwia
131.5KB
UCHWAŁA NR XXIII/271/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin a także UCHWAŁA NR XXIII/271/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-07-04 16:32
Gruszkiewicz Sylwia
82.22KB
UCHWAŁA NR XXIII/270/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka UCHWAŁA NR XXIII/270/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-07-04 16:31
Gruszkiewicz Sylwia
87.36KB
UCHWAŁA NR XXIII/269/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-07-04 16:31
Gruszkiewicz Sylwia
80.12KB
Uchwała Nr XXIII/268/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXIII/268/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-07-04 16:30
Gruszkiewicz Sylwia
143.23KB
Uchwała Nr XXIII/267/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach
Uchwała Nr XXIII/267/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
16-07-04 16:29
Gruszkiewicz Sylwia
138.71KB
Uchwała Nr XXIII/266/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXIII/266/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-07-04 16:29
Gruszkiewicz Sylwia
167.39KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/265/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/265/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-07-04 16:28
Gruszkiewicz Sylwia
269.11KB
Tabela do Uchwały Nr XXIII/265/16 Tabela do Uchwały Nr XXIII/265/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-07-04 16:28
Gruszkiewicz Sylwia
553.48KB
Uchwała Nr XXIII/ 265/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXIII/ 265/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
16-07-04 16:27
Gruszkiewicz Sylwia
201.71KB
Uchwała Nr XXIII/264/16 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok
Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-07-04 16:26
Gruszkiewicz Sylwia
125.27KB
Uchwała Nr XXIII/263/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015
Uchwała Nr XXIII/263/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-07-04 16:26
Gruszkiewicz Sylwia
152.63KB
Załącznik do Uchwały Nr XXII/262/16 Załącznik do Uchwały Nr XXII/262/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-06-07 09:36
Gruszkiewicz Sylwia
148.51KB
Uchwała Nr XXII/262/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 20 maja 2016 r. 
w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
Uchwała Nr XXII/262/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-06-07 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
133.18KB
Uchwała Nr XXII/261/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXII/261/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-06-07 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
134.18KB
Uchwała Nr XXII/260/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi 
Uchwała Nr XXII/260/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-06-07 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
133.93KB
Uchwała Nr XXII/259/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
Uchwała Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-06-07 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
123.56KB
Uchwała Nr XXII/258/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach
Uchwała Nr XXII/258/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-06-07 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
132.1KB
Uchwała Nr XXII/257/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-06-07 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
127.3KB
Uchwała Nr XXII/256/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXII/256/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-06-07 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
125.67KB
UCHWAŁA NR XXII/255/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania UCHWAŁA NR XXII/255/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-06-07 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
290.29KB
UCHWAŁA NR XXII/254/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz
Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/254/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-06-07 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
79.46KB
UCHWAŁA NR XXII/253/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/253/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-06-07 09:30
Gruszkiewicz Sylwia
85.99KB
Uchwała Nr XXII/252/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXII/252/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-06-07 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
143.29KB
Uchwała Nr XXII/251/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXII/251/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-06-07 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
154.23KB
Załącznik do Uchwały Nr XXII/250/16 Załącznik do Uchwały Nr XXII/250/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-06-07 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
267.87KB
Tabela to Uchwały Nr XXII/250/16 Tabela to Uchwały Nr XXII/250/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-06-07 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
514.08KB
Uchwała Nr XXII/250/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-06-07 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
137.7KB
Uchwała Nr XXI/249/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
Uchwała Nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-05-06 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
135.5KB
Uchwała XXI/248/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała XXI/248/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-05-06 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
137.88KB
Uchwała Nr XXI/247/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr XXI/247/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-05-06 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
130.37KB
Uchwała Nr XXI/246/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXI/246/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-05-06 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
132.45KB
UCHWAŁA NR XXI/245/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej UCHWAŁA NR XXI/245/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-05-06 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
198.03KB
Uchwała Nr XXI/244/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii
Uchwała Nr XXI/244/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-05-06 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
133.89KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/243/16
Załącznik do Uchwały Nr XXI/243/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-05-06 11:34
Gruszkiewicz Sylwia
224.65KB
Uchwała Nr XXI/243/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
Uchwała Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-05-06 11:33
Gruszkiewicz Sylwia
131.69KB
Uchwała Nr XXI/242/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach 
Uchwała Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-05-06 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
124.61KB
Uchwała Nr XXI/241/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXI/241/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-05-06 11:31
Gruszkiewicz Sylwia
162.71KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/240/16 Załącznik do Uchwały Nr XXI/240/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-05-06 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
266.9KB
Tabele do Uchwały Nr XXI/240/16 Tabele do Uchwały Nr XXI/240/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-05-06 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
540.64KB
Uchwała Nr XXI/240/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXI/240/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-05-06 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
139.28KB
Uchwała Nr XX/239/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XX/239/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-04-11 16:41
Gruszkiewicz Sylwia
159.84KB
Tabela do Uchwały Nr XX/238/16 Tabela do Uchwały Nr XX/238/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-04-11 16:41
Gruszkiewicz Sylwia
450.53KB
Uchwała Nr XX/238/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XX/238/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-04-11 16:40
Gruszkiewicz Sylwia
129.67KB
Uchwała Nr XIX/237/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy Uchwała Nr XIX/237/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-03-25 10:16
Gruszkiewicz Sylwia
124.25KB
Uchwała Nr XIX/236/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu dzielnicy Uchwała Nr XIX/236/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu dzielnicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-03-25 10:15
Gruszkiewicz Sylwia
123.51KB
Uchwała Nr XIX/235/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego 
przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży 
Uchwała Nr XIX/235/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-03-25 10:15
Gruszkiewicz Sylwia
130.57KB
Uchwała Nr XIX/234/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XIX/234/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-03-25 10:14
Gruszkiewicz Sylwia
136.39KB
Uchwała Nr XIX/233/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3
w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XIX/233/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-03-25 10:13
Gruszkiewicz Sylwia
124.62KB
Załącznik do Uchwały Nr XIX/232/16 Załącznik do Uchwały Nr XIX/232/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-03-25 10:13
Gruszkiewicz Sylwia
185.82KB
Uchwała Nr XIX/232/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 18 marca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
Uchwała Nr XIX/232/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-03-25 10:12
Gruszkiewicz Sylwia
128.09KB
UCHWAŁA NR XIX/231/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom
Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIX/231/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-03-25 10:12
Gruszkiewicz Sylwia
168.06KB
UCHWAŁA NR XIX/230/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIX/230/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-03-25 10:11
Gruszkiewicz Sylwia
82.92KB
UCHWAŁA NR XIX/229/16 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej
Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XIX/229/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-03-25 10:11
Gruszkiewicz Sylwia
86.23KB
UCHWAŁA NR XIX/228/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” UCHWAŁA NR XIX/228/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-03-25 10:10
Gruszkiewicz Sylwia
24.85MB
Uchwała Nr XIX/227/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok
Uchwała Nr XIX/227/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-03-25 10:08
Gruszkiewicz Sylwia
201.47KB
Uchwała Nr XIX/226/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XIX/226/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
16-03-25 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
151.9KB
Załącznik do Uchwały Nr XIX/225/16 Załącznik do Uchwały Nr XIX/225/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-03-25 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
266.07KB
Tabela do Uchwały Nr XIX/225/16 Tabela do Uchwały Nr XIX/225/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-03-25 10:06
Gruszkiewicz Sylwia
486.72KB
Uchwała Nr XIX/225/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 marca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-03-25 10:23
Gruszkiewicz Sylwia
137.29KB
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/224/16 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/224/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-02-29 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
619.25KB
Uchwała Nr XVIII/224/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 19 lutego 2016r. 

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
Uchwała Nr XVIII/224/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-02-29 08:50
Gruszkiewicz Sylwia
127.64KB
Uchwała Nr XVIII/223/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XVIII/223/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-02-29 08:50
Gruszkiewicz Sylwia
151.19KB
Uchwała Nr XVIII/222/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XVIII/222/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-02-29 08:49
Gruszkiewicz Sylwia
145.02KB
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/221/16 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/221/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-02-29 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
256.68KB
Tabela do Uchwały Nr XVIII/221/16 Tabela do Uchwały Nr XVIII/221/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
16-02-29 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
393.64KB
Uchwała Nr XVIII/221/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 19 lutego 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XVIII/221/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-02-29 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
157.54KB
Uchwała Nr XVII/220/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma Szewczyka
Uchwała Nr XVII/220/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma Szewczyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-02-09 08:28
Gruszkiewicz Sylwia
201.48KB
Uchwała Nr XVII/219/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko
Uchwała Nr XVII/219/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-02-09 08:27
Gruszkiewicz Sylwia
203.79KB
Uchwała Nr XVII/217/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji             w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji 
Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-02-09 08:26
Gruszkiewicz Sylwia
210.19KB
UCHWAŁA NR XVII/216/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-02-09 08:25
Gruszkiewicz Sylwia
86.92KB
UCHWAŁA NR XVII/215/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/215/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-02-09 08:25
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
UCHWAŁA NR XVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, UCHWAŁA NR XVII/214/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-02-09 08:24
Gruszkiewicz Sylwia
89.18KB
Uchwała Nr XVII/213/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

     z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach
Uchwała Nr XVII/213/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-02-09 08:23
Gruszkiewicz Sylwia
209.68KB
Załącznik do Uchwały Nr XVII/212/16 Załącznik do Uchwały Nr XVII/212/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-02-09 08:22
Gruszkiewicz Sylwia
433.23KB
Uchwała Nr XVII/212/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2016-2020 Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-02-09 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
201.36KB
Załącznik do Uchwały Nr XVII/211/16 Załącznik do Uchwały Nr XVII/211/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-02-09 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
1.57MB
Uchwała Nr XVII/211/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 Uchwała Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-02-09 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
201.38KB
Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-02-09 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
208.56KB
Załącznik do analizy Załącznik do analizy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
16-02-09 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
23.83MB
Analiza do Uchwały Nr XVII/209/16 Analiza do Uchwały Nr XVII/209/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
16-02-09 08:06
Gruszkiewicz Sylwia
244.74KB
Uchwała Nr XVII/209/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-02-09 08:05
Gruszkiewicz Sylwia
282.74KB
UCHWAŁA NR XVII/208/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1
w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk UCHWAŁA NR XVII/208/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-02-09 08:05
Gruszkiewicz Sylwia
6.62MB