Uchwały

Kategoria: Uchwały z 2022 roku [ 121 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR LX/572/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-01-02 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 219.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LX/571/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-01-02 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 542.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/570/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czerwince-Leszczynach z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-20 12:24 Gruszkiewicz Sylwia 220.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/569/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-12-20 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 227.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/568/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-12-20 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 156.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/567/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie węzła autostrady A1 w obrębach Stanowice i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-12-20 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 2.63MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/566/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-20 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 3.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/565/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-12-20 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 220.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/564/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-12-20 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 217.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/563/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-12-20 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 220.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/562/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/485/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-12-20 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 218.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/561/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-20 12:14 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/560/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-12-20 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 214.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/559/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-12-20 12:12 Gruszkiewicz Sylwia 673.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/558/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-12-20 12:11 Gruszkiewicz Sylwia 8.86MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/557/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-12-20 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 218.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/556/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-12-20 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 570.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIX/555/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-12-20 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 2.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/554/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niepodwyższania podatków na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-12-13 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 259.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/553/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 219KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/552/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-12-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 217.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/551/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 217.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/550/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-13 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 217.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/549/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-12-13 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 415.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/548/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-12-13 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 240.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/547/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
22-12-13 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 158.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/546/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/516/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-12-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 214.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/545/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-12-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 584.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVIII/544/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-12-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 2.58MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/543/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-11-04 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 215.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/542/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-11-04 12:51 Gruszkiewicz Sylwia 214.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/541/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-11-04 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 214.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/540/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-11-04 12:49 Gruszkiewicz Sylwia 215.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/539/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-11-04 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 214.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/538/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-11-04 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 214.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/537/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-11-04 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.79MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/536/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Młyńskiej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-11-04 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 6.74MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/535/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-11-04 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 9.32MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/534/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-11-04 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 218.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/533/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-11-04 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 570.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVII/532/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-11-04 12:43 Gruszkiewicz Sylwia 1.83MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/531/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-10-05 09:55 Gruszkiewicz Sylwia 218.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/530/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-10-05 09:55 Gruszkiewicz Sylwia 213.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/529/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-10-05 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 214.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/528/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-10-05 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 214.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/527/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Bad Sachsa w Niemczech
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-10-05 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 211.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Gardabani w Gruzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-10-05 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 211.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/525/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-10-05 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 219.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/524/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-10-05 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 534.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/523/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-10-05 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 1.48MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/522/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-09-29 08:31 Gruszkiewicz Sylwia 331.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/521/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-09-29 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 228.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/520/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-29 08:29 Gruszkiewicz Sylwia 227.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/519/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-09-29 08:29 Gruszkiewicz Sylwia 1.16MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/518/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-09-29 08:28 Gruszkiewicz Sylwia 1.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/517/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzańskiej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-08-30 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 9.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/516/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-08-30 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 225.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/515/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-08-30 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 215.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/514/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-08-30 11:34 Gruszkiewicz Sylwia 214.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/513/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-08-30 11:34 Gruszkiewicz Sylwia 226.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/512/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-08-30 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 215.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/511/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/481/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-08-30 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 214.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/510/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania własnego pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-08-30 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 322.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/509/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-08-30 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 218.51KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/508/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-08-30 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 561.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/507/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-08-30 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 2.48MB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/491/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-07-06 10:11 Kuśka Alina 423.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/490/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-07-06 10:08 Kuśka Alina 1.28MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/506/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nadzwyczajnego w ramach Działania 9.2 pn.: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-07-05 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 215.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/505/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-05 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 218.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/504/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-05 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 214.88KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/503/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-07-05 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 213.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/502/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-07-05 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 214.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/501/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-07-05 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 215.38KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/500/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-07-05 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 213.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/499/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy zadania budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w Czerwionce-Leszczynach wzdłuż ul. Bełkowskiej w zakresie obejmującym aleję kasztanowców uznanej za pomnik przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-07-05 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 223.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/498/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczejkowice na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-07-05 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 2.23MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/497/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk na lata 2022-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-07-05 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 3.45MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/496/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-07-05 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 479.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/495/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-07-05 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 2.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/494/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-07-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 213.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/493/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-07-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 213.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/492/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-07-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 209.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/489/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-06-07 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 305.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/488/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium techniczno-projektowego oraz realizację inwestycji dla zadania pod nazwą:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-06-07 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 219.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/487/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujacych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-06-07 14:19 Gruszkiewicz Sylwia 217.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/486/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-06-07 14:19 Gruszkiewicz Sylwia 283.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/485/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-06-07 14:18 Gruszkiewicz Sylwia 384.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/484/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/59/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania w Gminie i Mieście Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-06-07 14:18 Gruszkiewicz Sylwia 213.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/483/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Batumi w Gruzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-06-07 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 210.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/482/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Rakiszki na Litwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-06-07 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 210.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/481/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-07 14:17 Gruszkiewicz Sylwia 214.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/480/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-06-07 14:16 Gruszkiewicz Sylwia 485.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/479/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-06-07 14:16 Gruszkiewicz Sylwia 1.55MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/478/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-26 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 244.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/477/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-05-26 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/476/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-05-11 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 218.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/475/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Borowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-05-11 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 4.26MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/474/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
22-05-11 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 223.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/473/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-11 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 246.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/472/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-05-11 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 218.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/471/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-05-11 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 531.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/470/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-05-11 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 1.23MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/469/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-02 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 215.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/468/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-04-13 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 263.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/467/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-04-13 12:06 Gruszkiewicz Sylwia 249.64KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/466/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie zmiany przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-04-05 10:00 Gruszkiewicz Sylwia 285.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/465/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/457/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-04-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 215.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/464/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-04-05 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/463/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-04-05 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 359.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/462/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-04-05 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 214.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/461/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
22-04-05 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 1.03MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/460/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-04-05 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 218.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/459/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-04-05 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 517.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVI/458/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-04-05 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 2.68MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/457/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-03-16 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 214.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLV/456/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-03-16 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 281KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/455/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
22-02-08 16:26 Gruszkiewicz Sylwia 196.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/454/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-02-08 16:25 Gruszkiewicz Sylwia 278.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/453/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-02-08 16:25 Gruszkiewicz Sylwia 450.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/452/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-02-08 16:25 Gruszkiewicz Sylwia 2.55MB
Kategoria: Uchwały z 2021 roku [ 132 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/451/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
22-01-28 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 186.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/450/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-01-28 11:16 Gruszkiewicz Sylwia 190.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIII/449/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-01-28 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 263.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/448/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-12-28 13:58 Gruszkiewicz Sylwia 191.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/447/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-12-28 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 187.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/446/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-28 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 187.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/445/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-12-28 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 187.4KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/444/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-12-28 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 185.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/443/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-28 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 187KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/442/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-12-28 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 639.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/441/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-12-28 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 7.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/440/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-12-28 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 454.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/439/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-12-28 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 1.79MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/438/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-12-10 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 216.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/437/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-12-02 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 187.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/436/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-12-02 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 187.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/435/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-12-02 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 187.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/434/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-02 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 195.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/433/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-12-02 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 185.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/432/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-12-02 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 187.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/431/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-12-02 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 187.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/430/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-12-02 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 313.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/429/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-12-02 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 686.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/428/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-12-02 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 190.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/427/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-12-02 13:29 Gruszkiewicz Sylwia 193.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/426/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/357/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przyznawania i wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-12-02 13:28 Gruszkiewicz Sylwia 193.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/425/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-12-02 13:28 Gruszkiewicz Sylwia 245.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/424/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-12-02 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 213.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/423/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-12-02 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 142.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/422/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/335/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-12-02 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 187.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/421/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-02 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 191.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/420/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-12-08 11:27 Gruszkiewicz Sylwia 465.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/419/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-12-02 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 2.31MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIX/418/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-11-17 15:20 Gruszkiewicz Sylwia 1.01MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/417/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-10-26 10:50 Gruszkiewicz Sylwia 583.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/416/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-10-26 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 146.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/415/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-10-26 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 138.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/414/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-10-26 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 171.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/413/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul.Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul.Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-10-26 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 143.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/412/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-10-26 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 143.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/411/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-10-26 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 352.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/410/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-10-26 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.69MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/409/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-09-21 10:46 Kuśka Alina 151.22KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/408/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-09-21 10:45 Kuśka Alina 155.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/407/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-09-21 10:45 Kuśka Alina 155.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/406/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-09-21 10:44 Kuśka Alina 155.46KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/405/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-09-21 10:43 Kuśka Alina 155.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/404/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-09-21 10:42 Kuśka Alina 267.1KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/403/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-09-21 10:40 Kuśka Alina 267.01KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/402/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-09-21 10:38 Kuśka Alina 721.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/401/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-09-21 10:36 Kuśka Alina 163.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/400/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-09-21 10:34 Kuśka Alina 440.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/399/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-09-21 10:32 Kuśka Alina 1.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/398/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-08-04 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 186.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/397/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-08-04 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 285.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/396/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-08-04 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 195.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/395/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-08-04 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 205.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/394/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-08-04 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 153.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/393/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na lipie drobnolistnej rosnącej w Książenicach przy ulicy Klimka uznanej za pomnik przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-08-04 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 184.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/392/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-08-04 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 334.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVI/391/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-08-04 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 1.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/390/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-07-27 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 203.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/389/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-07-01 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 159.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/388/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-07-01 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 346.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/387/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-07-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 163.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/386/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 5 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-07-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 512.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/385/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2021/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-07-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 158.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/384/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-07-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 20.65MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/383/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-07-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 214.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/382/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-07-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 403.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/381/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-07-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 1.6MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/380/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-07-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 159.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/379/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-07-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 154.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/378/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-07-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 144.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/377/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-06-07 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 159.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/376/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-06-07 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 160.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/375/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-06-07 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 159.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA Nr XXXIII/374/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
21-06-07 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 38.02MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/373/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-06-07 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 154.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/372/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-06-07 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 178.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/371/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-06-07 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 153.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/370/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-06-07 11:28 Gruszkiewicz Sylwia 156.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/369/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-06-07 11:28 Gruszkiewicz Sylwia 154.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/368/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-06-07 11:27 Gruszkiewicz Sylwia 191.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/367/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-06-07 11:27 Gruszkiewicz Sylwia 1.39MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/366/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-06-07 11:26 Gruszkiewicz Sylwia 898.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/365/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-06-07 11:25 Gruszkiewicz Sylwia 722.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-06-07 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 528.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/363/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-06-07 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 162.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/362/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-06-07 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 406.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/361/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-06-07 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.53MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/360/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pod nazwą: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-04-29 09:05 Gruszkiewicz Sylwia 165.36KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/359/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-04-29 09:04 Gruszkiewicz Sylwia 211.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/358/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-04-29 09:03 Gruszkiewicz Sylwia 176.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/357/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-04-29 09:02 Gruszkiewicz Sylwia 177.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/356/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-04-29 09:01 Gruszkiewicz Sylwia 176.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/355/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-04-29 09:00 Gruszkiewicz Sylwia 174.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/354/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-04-29 08:59 Gruszkiewicz Sylwia 177.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/353/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-04-29 08:58 Gruszkiewicz Sylwia 177.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/352/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-29 08:57 Gruszkiewicz Sylwia 176.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/351/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-04-29 08:56 Gruszkiewicz Sylwia 176.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/350/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-04-29 08:55 Gruszkiewicz Sylwia 321.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXII/349/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-04-29 08:54 Gruszkiewicz Sylwia 1.43MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/348/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-04-06 15:03 Gruszkiewicz Sylwia 262.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/347/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Powiatu Rybnickiego w celu realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny - od drogi gminnej 366013 S (ul. Strażacka)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-04-06 15:03 Gruszkiewicz Sylwia 167.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/346/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-04-06 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 156.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/345/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-04-06 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 175.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/344/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-04-06 15:01 Gruszkiewicz Sylwia 202.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/343/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-04-06 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 247.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/342/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-06 14:59 Gruszkiewicz Sylwia 5.7MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/341/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-04-06 14:59 Gruszkiewicz Sylwia 389.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/340/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-04-06 14:58 Gruszkiewicz Sylwia 1.75MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/339/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-03-04 14:22 Gruszkiewicz Sylwia 166.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/338/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-03-04 14:22 Gruszkiewicz Sylwia 169.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/337/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-03-04 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 221.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/336/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-03-04 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 162.75KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/335/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-03-04 14:21 Gruszkiewicz Sylwia 218.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/334/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-03-04 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 391.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/33/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-03-04 14:20 Gruszkiewicz Sylwia 1.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/332/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-02-09 15:06 Gruszkiewicz Sylwia 159.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/331/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-02-09 15:06 Gruszkiewicz Sylwia 160.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/330/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-02-09 15:06 Gruszkiewicz Sylwia 320.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/329/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-02-09 15:05 Gruszkiewicz Sylwia 169.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/328/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-02-09 15:05 Gruszkiewicz Sylwia 167.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/327/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
21-02-09 15:03 Gruszkiewicz Sylwia 486.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/326/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
21-02-09 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 206.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/325/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-02-09 15:02 Gruszkiewicz Sylwia 335.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/324/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-02-09 15:01 Gruszkiewicz Sylwia 273.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/323/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-02-09 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 3.75MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/322/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-02-09 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 233.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/321/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
21-02-09 15:00 Gruszkiewicz Sylwia 403.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/320/21 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-02-09 14:59 Gruszkiewicz Sylwia 1.66MB
Kategoria: Uchwały z 2020 roku [ 153 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/319/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-01-14 13:01 Gruszkiewicz Sylwia 131.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/318/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-01-14 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 15.74MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/317/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-01-14 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 531.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-12-23 10:44 Gruszkiewicz Sylwia 321.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/315/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-12-23 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 170.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/314/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-12-23 10:42 Gruszkiewicz Sylwia 161.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/313/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-12-23 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 132.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/312/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-12-23 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 131.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/311/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-12-23 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 298.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/310/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-12-23 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 309.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/309/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-12-23 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 398.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/308/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-12-23 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 569.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/307/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-12-23 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 652.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/306/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-12-23 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 663.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/305/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-12-23 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 205.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-12-23 10:37 Gruszkiewicz Sylwia 144.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/303/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-12-23 10:37 Gruszkiewicz Sylwia 182.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/302/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-12-23 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 152.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/301/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-12-23 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 127.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/300/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-12-23 10:35 Gruszkiewicz Sylwia 154.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/299/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
20-12-23 10:35 Gruszkiewicz Sylwia 156.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-12-23 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 2.15MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/297/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-12-23 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 5.98MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/296/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-12-23 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 251.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/295/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-12-23 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 195.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/294/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-12-23 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 134.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/293/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-12-23 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 757.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/292/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-12-23 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 7.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/291/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-12-23 10:30 Gruszkiewicz Sylwia 142.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/290/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-12-23 10:29 Gruszkiewicz Sylwia 576.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-12-23 10:21 Gruszkiewicz Sylwia 2.3MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/288/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 "Powiatowy Program Asystencki" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-11-06 12:42 Kuśka Alina 212.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/287/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 "Lokalna Strategia Reintegracji" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-11-06 12:40 Kuśka Alina 215.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/286/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-11-06 12:36 Kuśka Alina 169.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-11-06 12:30 Kuśka Alina 157.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/284/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-11-06 12:28 Kuśka Alina 183.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/283/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-11-06 12:26 Kuśka Alina 162.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/282/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-11-06 12:23 Kuśka Alina 159.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/281/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-11-06 12:21 Kuśka Alina 2.24MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/280/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny "barszcz Sosnowskiego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-11-06 12:19 Kuśka Alina 192.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/279/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji grantowych pn. "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-11-06 12:16 Kuśka Alina 196.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/278/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-11-06 12:11 Kuśka Alina 173.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/277/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-11-06 12:08 Kuśka Alina 336.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-11-06 12:05 Kuśka Alina 320.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/275/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-11-06 12:03 Kuśka Alina 3.68MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-11-06 11:59 Kuśka Alina 223.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/273/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-11-06 11:55 Kuśka Alina 401.35KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/272/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-11-06 11:52 Kuśka Alina 2.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIV/271/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-10-06 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 87.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIV/270/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-10-06 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 418.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/269/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-09-09 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 87.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/268/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-09-09 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 101.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/267/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie telekomunikacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-09-09 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 154.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/266/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-09-09 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 282.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/265/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-09-09 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 85.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/264/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-09-09 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 89.58KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/263/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-09-09 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 89.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/262/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-09-09 13:24 Gruszkiewicz Sylwia 90.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-09-09 13:24 Gruszkiewicz Sylwia 177.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/260/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-09-09 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 156.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/259/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-09-09 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 138.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-09-09 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 149.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-09-09 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 97.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/256/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-09-09 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 94.71KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/255/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-09-09 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 94.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/254/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-09-09 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 94.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/253/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-09-09 13:13 Gruszkiewicz Sylwia 94.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/252/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-09-09 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 94.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/251/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-09-09 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 94.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/250/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-09-09 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 88.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/249/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-09-09 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 88.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/248/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-09-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 118.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/247/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-09-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 88.27KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-09-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 118.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-09-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 88.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-09-09 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 424.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/243/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-09-09 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 1.22MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/242/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 945
20-08-13 10:53 Gruszkiewicz Sylwia 150.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/241/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-08-06 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 84.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-08-06 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 168.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/239/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-08-06 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 86.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/238/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-08-06 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 86.53KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/237/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
20-08-06 09:29 Gruszkiewicz Sylwia 125.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/236/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
20-08-06 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 233.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/235/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-08-06 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 405.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/234/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-08-06 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 1.04MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/233/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-07-31 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 150.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/232/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-31 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 257.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/231/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-07-31 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 99.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/230/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-07-31 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 483.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/229/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-07-31 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 322.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/228/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Ocena przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-07-31 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 87.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/227/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-07-31 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 93.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/226/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-31 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 84.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/225/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-07-31 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 89.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/224/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-07-31 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 85.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/223/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-07-31 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 84.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/222/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-07-31 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 412.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/221/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-07-31 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 1.25MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/220/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-07-31 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 83.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/219/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-07-31 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 82.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/218/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-07-31 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 78.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/217/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-06-10 12:11 Gruszkiewicz Sylwia 148.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/216/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-06-10 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 651.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/215/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-06-10 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 243.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/214/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-06-10 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 87.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/213/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-06-10 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 83.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/212/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-10 12:09 Gruszkiewicz Sylwia 84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/211/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-06-10 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 84.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/210/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-06-10 12:08 Gruszkiewicz Sylwia 150.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/209/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-06-10 12:07 Gruszkiewicz Sylwia 87.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/208/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-06-10 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 368.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XX/207/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-06-10 12:05 Gruszkiewicz Sylwia 1.46MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/206/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018- 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-05-07 08:51 Gruszkiewicz Sylwia 106.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/205/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-05-07 08:51 Gruszkiewicz Sylwia 640.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/204/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
20-05-07 08:50 Gruszkiewicz Sylwia 86.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/203/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 6756 ze zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-05-07 08:50 Gruszkiewicz Sylwia 115.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/201/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-05-07 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 334.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/200/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-05-07 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 1.24MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
20-04-06 14:03 Gruszkiewicz Sylwia 101.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/198/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 984
20-03-06 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 148.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/197/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-03-06 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 88.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/196/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-03-06 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 83.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/195/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-03-06 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 84.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/194/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu DW nr 924 w miejscowości Czuchów"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-03-06 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 83.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/193/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-03-06 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 86.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/192/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-03-06 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 83.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/191/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-03-06 12:54 Gruszkiewicz Sylwia 84.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/190/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-03-06 12:53 Gruszkiewicz Sylwia 233.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/189/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-03-06 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 219.51KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/188/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-06 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 86.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/187/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-03-06 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 84.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/186/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-03-06 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 95.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/185/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
20-03-06 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 191.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/184/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, zmienionej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-03-06 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 92.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/183/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-03-06 12:37 Gruszkiewicz Sylwia 88.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/182/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-03-06 12:37 Gruszkiewicz Sylwia 101.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/181/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-06 12:36 Gruszkiewicz Sylwia 411.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVII/180/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-03-06 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.92MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-02-28 09:39 Gruszkiewicz Sylwia 81.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/178/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-02-28 09:39 Gruszkiewicz Sylwia 84.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/177/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-02-28 09:38 Gruszkiewicz Sylwia 75.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/176/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-02-28 09:38 Gruszkiewicz Sylwia 77.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/175/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-02-28 09:37 Gruszkiewicz Sylwia 76.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/174/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-02-28 09:37 Gruszkiewicz Sylwia 85.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/173/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-02-28 09:36 Gruszkiewicz Sylwia 182.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/172/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-02-28 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 149.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/171/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie Doły"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-02-28 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 144.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/170/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-02-28 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 76.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/169/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-02-28 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 78.13KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/168/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-02-28 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 211.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/167/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-02-28 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 255.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XVI/166/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny k
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-02-28 09:23 Gruszkiewicz Sylwia 2.17MB
Kategoria: Uchwały z 2019 roku [ 126 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/165/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
20-01-20 08:45 Gruszkiewicz Sylwia 265.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/164/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce- Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-01-20 08:44 Gruszkiewicz Sylwia 83.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/163/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-01-20 08:44 Gruszkiewicz Sylwia 87.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/162/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-01-20 08:43 Gruszkiewicz Sylwia 74.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XV/161/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-01-20 08:43 Gruszkiewicz Sylwia 149.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/160/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-12-19 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 481.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/159/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
19-12-19 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 146.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/158/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-12-19 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 75.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/157/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-12-19 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 144.69KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/156/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-12-19 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 76.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/155/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-12-19 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 346.73KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/154/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-12-19 12:15 Gruszkiewicz Sylwia 6.36MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/153/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-12-19 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 317.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIV/152/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-12-19 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 1.3MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/151/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach -
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-12-03 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 78.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/150/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-12-03 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 746.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/149/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
19-12-03 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 3.77MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/148/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-12-03 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 76.72KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-12-03 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 76.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-12-03 08:16 Gruszkiewicz Sylwia 78.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-12-03 08:16 Gruszkiewicz Sylwia 76.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-12-03 08:15 Gruszkiewicz Sylwia 141.74KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-12-03 08:14 Gruszkiewicz Sylwia 83.54KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-12-03 08:14 Gruszkiewicz Sylwia 77.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-12-03 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 80.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/140/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-12-03 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 77.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/139/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-12-03 08:12 Gruszkiewicz Sylwia 222.87KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/138/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na Ukrainie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-12-03 08:12 Gruszkiewicz Sylwia 77.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/137/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-12-03 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 81.07KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/136/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-12-03 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 76.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-12-03 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 88.26KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
19-12-03 08:10 Gruszkiewicz Sylwia 84.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/133/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-12-03 08:08 Gruszkiewicz Sylwia 317.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/132/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-12-03 08:08 Gruszkiewicz Sylwia 2.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/131/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-10-30 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 76.05KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/130/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-10-30 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 75.79KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-10-30 12:25 Gruszkiewicz Sylwia 2.62MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
19-10-30 12:24 Gruszkiewicz Sylwia 83.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/127/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 7 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-10-30 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 75.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/126/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-10-30 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 76.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/125/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-10-30 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Śląskich w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-10-30 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 77.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-10-30 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 76.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-10-30 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 281.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-10-30 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 145.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-10-30 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 80.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-10-30 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 136.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-10-30 12:14 Gruszkiewicz Sylwia 8.21MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-10-30 12:14 Gruszkiewicz Sylwia 2.18MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/116/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-10-30 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 194.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-10-30 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 2.48MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-10-30 12:10 Gruszkiewicz Sylwia 340.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-09-11 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 76.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/112/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-09-11 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 85.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-09-11 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 84.35KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/110/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159” wraz z Miastem Orzesze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-09-11 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 143.08KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/109/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-09-11 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 75.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/108/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
19-09-11 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 75.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/107/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-09-11 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 75.8KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/106/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-09-11 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 75.65KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/105/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-09-11 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 75.59KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/104/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-09-11 10:05 Gruszkiewicz Sylwia 76.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/103/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-09-11 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 76.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/102/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-09-11 10:04 Gruszkiewicz Sylwia 76.93KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/101/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-09-11 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 75.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/100/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-09-11 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 76.97KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-09-11 10:03 Gruszkiewicz Sylwia 80.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/98/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-09-11 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 81.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/97/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-09-11 10:02 Gruszkiewicz Sylwia 119.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/96/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-09-11 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 1.82MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-09-11 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 322.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-07-04 11:25 Kuśka Alina 151.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-07-04 11:23 Kuśka Alina 75.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-07-04 11:20 Kuśka Alina 152.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-07-04 11:18 Kuśka Alina 76.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-07-04 11:13 Kuśka Alina 75.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-07-04 11:10 Kuśka Alina 149.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-07-04 11:05 Kuśka Alina 2.61MB
format: format_pdf Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-07-04 11:03 Kuśka Alina 244.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-07-04 11:01 Kuśka Alina 74.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
19-07-04 10:58 Kuśka Alina 75.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-07-04 10:53 Kuśka Alina 72.3KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/83/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-06-05 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 480.76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/82/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-06-05 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 76KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/81/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-06-05 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 1.44MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR IX/80/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-06-05 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 253.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
19-05-07 13:09 Gruszkiewicz Sylwia 74.2KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-05-07 13:09 Gruszkiewicz Sylwia 76.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-05-07 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 75.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-05-07 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 75.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-05-07 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 150.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-05-07 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 150.83KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-05-07 13:07 Gruszkiewicz Sylwia 145.55KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-05-07 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 76.28KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VIII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-05-07 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 305.81KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-04-09 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 146.82KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
19-04-09 11:49 Gruszkiewicz Sylwia 75.04KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
19-04-09 11:49 Gruszkiewicz Sylwia 76.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
19-04-09 11:49 Gruszkiewicz Sylwia 150.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-04-09 11:48 Gruszkiewicz Sylwia 76.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-04-09 11:47 Gruszkiewicz Sylwia 1.2MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-04-09 11:46 Gruszkiewicz Sylwia 1.07MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-04-09 11:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-04-09 11:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.32MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-04-09 11:44 Gruszkiewicz Sylwia 1.45MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-04-09 11:43 Gruszkiewicz Sylwia 1.3MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VII/59/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-04-09 11:42 Gruszkiewicz Sylwia 241.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
19-03-07 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 76.49KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018- 2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-03-07 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 163.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-03-07 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 80.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
19-03-07 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 227.15KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
19-03-07 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 84.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na lata 2019-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-03-07 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 6.77MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-03-07 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 2.37MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-03-07 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 83.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-03-07 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 520.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-03-07 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 205.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-03-07 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 84.78KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
19-03-07 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 1.64MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-03-07 13:29 Gruszkiewicz Sylwia 303.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-02-01 08:53 Kuśka Alina 81.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-02-01 08:50 Kuśka Alina 79.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-02-01 08:48 Kuśka Alina 85.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-02-01 08:44 Kuśka Alina 75.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-02-01 08:41 Kuśka Alina 2.33MB
format: format_pdf Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-02-01 08:36 Kuśka Alina 302.85KB
Kategoria: Uchwały z 2018 roku [ 150 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr IV/39/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
19-01-04 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 364.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-01-04 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 400.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/37/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-12-18 09:22 Gruszkiewicz Sylwia 127.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-12-18 09:21 Gruszkiewicz Sylwia 138.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-12-18 09:21 Gruszkiewicz Sylwia 80.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-12-18 09:20 Gruszkiewicz Sylwia 137.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-12-18 09:20 Gruszkiewicz Sylwia 135.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-12-18 09:19 Gruszkiewicz Sylwia 46.38KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-12-18 09:19 Gruszkiewicz Sylwia 6.92MB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
18-12-18 09:18 Gruszkiewicz Sylwia 1.23MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-12-18 09:13 Gruszkiewicz Sylwia 87.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-12-18 09:12 Gruszkiewicz Sylwia 448.52KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
18-12-18 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-12-18 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 134.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-12-18 09:10 Gruszkiewicz Sylwia 47.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-12-18 09:10 Gruszkiewicz Sylwia 2.38MB
format: format_pdf Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-12-18 09:04 Gruszkiewicz Sylwia 822KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-12-11 13:27 Gruszkiewicz Sylwia 135.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-12-11 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 129.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 13:26 Gruszkiewicz Sylwia 133.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-12-11 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 131.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-12-11 13:25 Gruszkiewicz Sylwia 134.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-12-11 13:24 Gruszkiewicz Sylwia 135.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-12-11 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 134.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-12-11 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 130.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-12-11 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 135.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-12-11 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 131.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-12-11 13:19 Gruszkiewicz Sylwia 134.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-12-11 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 135.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-12-11 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 132.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 133.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-12-11 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 133.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-12-11 13:16 Gruszkiewicz Sylwia 130.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-12-11 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 132.96KB
format: format_pdf Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-12-11 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 129.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-12-03 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 123.74KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-12-03 08:31 Gruszkiewicz Sylwia 125.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-12-03 08:31 Gruszkiewicz Sylwia 126.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-12-03 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 118.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr LVI/619/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-10-24 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 688.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr LVI/618/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-10-24 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 290.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LVI/617/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-10-24 13:45 Gruszkiewicz Sylwia 77.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-10-24 13:43 Gruszkiewicz Sylwia 342.8KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/615/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania p.n. Budowa chodnika w ciągu DW 924 w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-10-24 13:39 Gruszkiewicz Sylwia 203.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/614/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-10-24 13:39 Gruszkiewicz Sylwia 205.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/613/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-10-24 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 133.31KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/612/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-10-24 13:38 Gruszkiewicz Sylwia 128.9KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/611/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-10-24 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 85.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/610/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-10-24 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 82.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/609/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-10-24 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 82.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/608/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-10-24 13:36 Gruszkiewicz Sylwia 82.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/607/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-24 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 83.14KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/606/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-10-24 13:35 Gruszkiewicz Sylwia 83.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/605/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-10-24 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 82.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/604/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-10-24 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 87.19KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/603/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-10-24 13:34 Gruszkiewicz Sylwia 87.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/602/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-10-24 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 183.44KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/601/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-10-24 13:33 Gruszkiewicz Sylwia 87.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/600/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-10-24 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 88.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LV/599/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-10-24 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 87.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/598/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-10-24 13:32 Gruszkiewicz Sylwia 127.9KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/597/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-10-24 13:31 Gruszkiewicz Sylwia 142.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/596/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-10-24 13:30 Gruszkiewicz Sylwia 1.61MB
format: format_pdf Uchwała Nr LV/595/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-10-24 13:28 Gruszkiewicz Sylwia 767.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/594/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-10-12 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 140.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/593/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-10-12 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 821.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-10-12 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 333.03KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-12 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 273.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-10-12 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 373.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-10-12 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 80.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-10-12 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 81.37KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIV/587/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-10-12 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 86.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/586/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-10-12 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 139.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/585/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-10-12 12:15 Gruszkiewicz Sylwia 1.87MB
format: format_pdf Uchwała Nr LIV/584/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-10-12 12:13 Gruszkiewicz Sylwia 753.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/583/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rybnickiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-09-11 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 128.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/582/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-09-11 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 128.02KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/581/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-09-11 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 157.96KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/580/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-09-11 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 78.98KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LIII/579/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-09-11 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 86.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/578/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-09-11 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 1.72MB
format: format_pdf Uchwała Nr LIII/577/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 31 sierpnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-09-11 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 760.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr LII/576/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-07-19 14:24 Gruszkiewicz Sylwia 449.24KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LII/575/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
18-07-19 14:24 Gruszkiewicz Sylwia 182.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/574/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-07-10 10:44 Gruszkiewicz Sylwia 147.98KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/573/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-07-10 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 128.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/572/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-07-10 10:43 Gruszkiewicz Sylwia 128.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/571/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-07-10 10:42 Gruszkiewicz Sylwia 128.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/570/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-07-10 10:42 Gruszkiewicz Sylwia 128.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/569/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-07-10 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 279.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/568/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-07-10 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 83.63KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/567/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-07-10 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 78.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/566/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
18-07-10 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 75.94KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/565/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
18-07-10 10:40 Gruszkiewicz Sylwia 74.85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/564/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-07-10 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 78.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR LI/563/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-07-10 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 81.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/562/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-07-10 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 136.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/561/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-07-10 10:35 Gruszkiewicz Sylwia 1.68MB
format: format_pdf Uchwała Nr LI/560/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-07-10 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 768.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/559/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-06-01 10:59 Gruszkiewicz Sylwia 126.39KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/558/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-06-01 10:58 Gruszkiewicz Sylwia 81.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/557/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-06-01 10:58 Gruszkiewicz Sylwia 82.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/556//18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-06-01 10:57 Gruszkiewicz Sylwia 269.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR L/555/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-06-01 10:57 Gruszkiewicz Sylwia 193.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/554/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-06-01 10:56 Gruszkiewicz Sylwia 122.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/553/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-06-01 10:56 Gruszkiewicz Sylwia 1.85MB
format: format_pdf Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-06-01 10:54 Gruszkiewicz Sylwia 711.11KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/551/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-06-01 10:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr L/550/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-06-01 10:52 Gruszkiewicz Sylwia 150.04KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/549/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-05-02 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 136.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego Uchwałą Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-05-02 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 172.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/547/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-05-02 11:58 Gruszkiewicz Sylwia 128.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/546/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-05-02 11:57 Gruszkiewicz Sylwia 129.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/545/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-05-02 11:57 Gruszkiewicz Sylwia 133.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/544/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-05-02 11:56 Gruszkiewicz Sylwia 134.25KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/543/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-05-02 11:55 Gruszkiewicz Sylwia 81.12KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/542/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych (Dz.U. Woj. Śl. poz. 2061)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-05-02 11:55 Gruszkiewicz Sylwia 139.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/541/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-05-02 11:54 Gruszkiewicz Sylwia 160.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIX/540/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-05-02 11:54 Gruszkiewicz Sylwia 34.37MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/539/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-05-02 11:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.44KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/538/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-05-02 11:53 Gruszkiewicz Sylwia 125.11KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-05-02 11:51 Gruszkiewicz Sylwia 1.08MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIX/536/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-05-02 11:50 Gruszkiewicz Sylwia 1.1MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/535/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-04-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 130.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/534/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-04-09 13:06 Gruszkiewicz Sylwia 134.2KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/533/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 605
18-04-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 4.98MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/532/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-04-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 128KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/531/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-04-09 13:05 Gruszkiewicz Sylwia 128.86KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/530/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-09 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 148.34KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/529/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-04-09 13:04 Gruszkiewicz Sylwia 143.11KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/528/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-04-09 13:03 Gruszkiewicz Sylwia 84.61KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/527/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-04-09 13:03 Gruszkiewicz Sylwia 80.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/526/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-04-09 13:02 Gruszkiewicz Sylwia 79.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/525/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-04-09 13:01 Gruszkiewicz Sylwia 153.2KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/524/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-04-09 13:00 Gruszkiewicz Sylwia 186.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/523/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-04-09 12:59 Gruszkiewicz Sylwia 1.26MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-04-09 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 601.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/521/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-03-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 143.42KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-03-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 291.77KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-03-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 79.7KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-03-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 81.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/517/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
18-03-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 406.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/516/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-03-01 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 67.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/515/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-03-01 11:16 Gruszkiewicz Sylwia 1.14MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVII/514/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-03-01 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 771.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLVI/513/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-02-26 10:10 Gruszkiewicz Sylwia 124.42KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/512/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-01-30 10:59 Gruszkiewicz Sylwia 124.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/511/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
18-01-30 10:59 Gruszkiewicz Sylwia 138.07KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/510/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-01-30 10:58 Gruszkiewicz Sylwia 2.03MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLV/509/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
18-01-30 10:56 Gruszkiewicz Sylwia 651.44KB
Kategoria: Uchwały z 2017 roku [ 195 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/508/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-01-15 10:41 Gruszkiewicz Sylwia 274.38KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLIV/507/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-01-15 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 918.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/506/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-01-15 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 131.95KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/505/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-01-15 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 187.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/504/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-01-15 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 128.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIV/503/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-01-15 10:38 Gruszkiewicz Sylwia 131.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/502/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-12-21 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 143.36KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/501/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-12-21 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 131.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/500/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-12-21 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 123.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/499/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-12-21 13:49 Gruszkiewicz Sylwia 139.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/498/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-12-21 13:49 Gruszkiewicz Sylwia 213.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/497/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-12-21 13:48 Gruszkiewicz Sylwia 132.06KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/496/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-12-21 13:48 Gruszkiewicz Sylwia 762.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/495/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-12-21 13:47 Gruszkiewicz Sylwia 141.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/494/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-12-21 13:47 Gruszkiewicz Sylwia 136.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/493/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-12-21 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 137.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/492/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-21 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 129.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-12-21 13:42 Gruszkiewicz Sylwia 6.58MB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2018 Nr XLIII/490/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
17-12-21 13:41 Gruszkiewicz Sylwia 1.31MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/489/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-12-21 13:40 Gruszkiewicz Sylwia 2.09MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLIII/488/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-12-21 13:37 Gruszkiewicz Sylwia 869.2KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/487/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-01 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 1.13MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/486/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-12-01 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 136.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/485/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
17-12-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 181.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/484/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-12-01 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 208.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/483/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-12-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 290.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/482/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-12-01 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 123.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/481/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-12-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 126.43KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/480/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-12-01 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 83.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/479/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-12-01 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 80.41KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-12-01 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 88.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-12-01 11:14 Gruszkiewicz Sylwia 2.79MB
format: format_pdf Uchwała Nr XLII/476/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-12-01 11:12 Gruszkiewicz Sylwia 840.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/475/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-11-06 12:33 Gruszkiewicz Sylwia 339.36KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/474/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-11-03 10:50 Gruszkiewicz Sylwia 126.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/473/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-11-03 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 123.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/472/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-11-03 10:49 Gruszkiewicz Sylwia 124.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-11-03 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 84.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/470/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-11-03 10:48 Gruszkiewicz Sylwia 143.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/469/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-11-03 10:47 Gruszkiewicz Sylwia 2.24MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-11-03 10:46 Gruszkiewicz Sylwia 265.55KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-11-03 10:46 Gruszkiewicz Sylwia 564.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XLI/468/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-11-03 10:45 Gruszkiewicz Sylwia 65.57KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/467/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-10-12 10:01 Gruszkiewicz Sylwia 513.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/466/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-10-12 10:00 Gruszkiewicz Sylwia 134.31KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/465/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-10-12 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 127.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/464/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-10-12 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 127.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/463/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-10-12 09:59 Gruszkiewicz Sylwia 128.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-10-12 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 127.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/461/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-10-12 09:58 Gruszkiewicz Sylwia 126.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/460/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-10-12 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 126.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-10-12 09:57 Gruszkiewicz Sylwia 125.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-10-12 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 127.25KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/457/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-10-12 09:56 Gruszkiewicz Sylwia 127.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-10-12 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 126.41KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/455/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-10-12 09:54 Gruszkiewicz Sylwia 126.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-10-12 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/453/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-10-12 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/452/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-10-12 09:53 Gruszkiewicz Sylwia 124.15KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/451/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-10-12 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 125.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/450/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-10-12 09:52 Gruszkiewicz Sylwia 125.31KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/449/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-10-12 09:51 Gruszkiewicz Sylwia 95.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XL/448/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-10-12 09:51 Gruszkiewicz Sylwia 96.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/447/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-10-12 09:50 Gruszkiewicz Sylwia 1.95MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-10-12 09:49 Gruszkiewicz Sylwia 257.24KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-10-12 09:48 Gruszkiewicz Sylwia 546.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr XL/446/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-10-12 09:47 Gruszkiewicz Sylwia 66.24KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/445/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-09-07 13:39 Kuśka Alina 115.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-09-07 13:37 Kuśka Alina 126.92KB
format: format_doc Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/443/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-09-07 13:34 Kuśka Alina 135.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/443/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-09-07 13:33 Kuśka Alina 120.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-09-07 13:21 Kuśka Alina 119.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-09-07 13:18 Kuśka Alina 130.6KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i w Dębieńsku Wielkim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-09-07 13:14 Kuśka Alina 129.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-09-07 13:11 Kuśka Alina 113.46KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-09-07 13:07 Kuśka Alina 1.11MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-09-07 13:02 Kuśka Alina 142.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-09-07 12:59 Kuśka Alina 2.22MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kruczkowskiego" na "Księdza Hanuska"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-09-07 12:44 Kuśka Alina 143.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Sawickiej" na "Spokojna"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-09-07 12:40 Kuśka Alina 142.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" na "Pocztowa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-09-07 12:38 Kuśka Alina 143.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-09-07 12:34 Kuśka Alina 1.37MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-09-07 12:31 Kuśka Alina 255.96KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-09-07 12:26 Kuśka Alina 516.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIX/431/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-09-07 11:58 Kuśka Alina 167.78KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/430/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-08-03 11:07 Gruszkiewicz Sylwia 124.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/429/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-08-03 11:05 Gruszkiewicz Sylwia 464.44KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/428/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-08-03 11:04 Gruszkiewicz Sylwia 143.45KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/427/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-08-03 11:04 Gruszkiewicz Sylwia 1.55MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-08-03 11:03 Gruszkiewicz Sylwia 265.64KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-08-03 11:02 Gruszkiewicz Sylwia 536.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/426/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-08-03 11:02 Gruszkiewicz Sylwia 214.18KB
format: format_pdf PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-08-03 11:01 Gruszkiewicz Sylwia 2.64MB
format: format_pdf Lokalny Program Rewitalizacji załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/425/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 790
17-08-03 11:01 Gruszkiewicz Sylwia 7.37MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVIII/425/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-08-03 11:00 Gruszkiewicz Sylwia 148.89KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/424/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-06-30 10:39 Gruszkiewicz Sylwia 135.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/423/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-06-30 10:36 Gruszkiewicz Sylwia 234.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/422/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-06-30 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 203.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/421/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-06-30 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 127.47KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/420/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-06-30 10:34 Gruszkiewicz Sylwia 136.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/419/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-06-30 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 127.8KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/418/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-06-30 10:33 Gruszkiewicz Sylwia 128.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/417/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-06-30 10:32 Gruszkiewicz Sylwia 181.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-06-30 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 459.1KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXVII/415/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-06-30 10:31 Gruszkiewicz Sylwia 82.01KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/414/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-06-30 10:30 Gruszkiewicz Sylwia 134.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-06-30 10:30 Gruszkiewicz Sylwia 144.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/412/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-06-30 10:29 Gruszkiewicz Sylwia 1.9MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-06-30 10:28 Gruszkiewicz Sylwia 263.6KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-06-30 10:28 Gruszkiewicz Sylwia 509.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/411/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-06-30 10:27 Gruszkiewicz Sylwia 67.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/410/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-06-30 10:27 Gruszkiewicz Sylwia 125.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVII/409/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-06-30 10:26 Gruszkiewicz Sylwia 151.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-06-12 13:23 Gruszkiewicz Sylwia 0.97MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/407/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-06-12 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 713.05KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/406/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-06-12 13:22 Gruszkiewicz Sylwia 129.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/405/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-06-12 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 127.74KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/404/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-06-12 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 124.77KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/403/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-06-12 13:21 Gruszkiewicz Sylwia 125.33KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/402/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-06-12 13:20 Gruszkiewicz Sylwia 124.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/401/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-06-26 11:14 Gruszkiewicz Sylwia 1.62MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-06-12 13:18 Gruszkiewicz Sylwia 262.15KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-06-12 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 425.9KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-06-12 13:17 Gruszkiewicz Sylwia 138.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-05-08 08:41 Gruszkiewicz Sylwia 148.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-05-08 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 131.48KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXV/397/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-05-08 08:40 Gruszkiewicz Sylwia 782.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/397/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-05-08 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 122.74KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXV/396/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-05-08 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 0.95MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-05-08 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 123.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/395/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-05-08 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 145.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/394/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-05-08 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 147.17KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-05-08 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 2.55MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXV/392/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-05-08 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 86.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/391/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-05-08 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 1.66MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-05-08 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 261.46KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-05-08 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 504.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXV/390/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-05-08 08:33 Gruszkiewicz Sylwia 178.19KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-04-03 09:35 Gruszkiewicz Sylwia 135.19KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/388/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-04-03 09:34 Gruszkiewicz Sylwia 315.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-04-03 09:34 Gruszkiewicz Sylwia 122.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/386/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-04-03 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 121.75KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/385/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-04-03 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 129.59KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/384/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-04-03 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 127.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/383/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-04-03 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 124.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/382/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-04-03 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 245.33KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-04-03 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 146.78KB
format: format_pdf OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-04-03 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 265.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/380/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-04-03 09:29 Gruszkiewicz Sylwia 137.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIV/379/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-04-03 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 84.66KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/378/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-04-03 09:27 Gruszkiewicz Sylwia 202.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/377/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-04-03 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 1.52MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-04-03 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 252.81KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-04-03 09:25 Gruszkiewicz Sylwia 507.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-04-03 09:24 Gruszkiewicz Sylwia 175.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-03-10 13:08 Gruszkiewicz Sylwia 148.84KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-03-03 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 187.77KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-03-03 11:28 Gruszkiewicz Sylwia 149.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/375/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-03-03 11:26 Gruszkiewicz Sylwia 124.65KB
format: format_doc Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/374/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-03-03 11:26 Gruszkiewicz Sylwia 1.22MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-03-03 11:25 Gruszkiewicz Sylwia 126.26KB
format: format_doc Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-03-03 11:25 Gruszkiewicz Sylwia 1.46MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/373/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-03-03 11:24 Gruszkiewicz Sylwia 126.97KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/372/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-03-03 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 129.36KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXIII/371/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-03-03 11:23 Gruszkiewicz Sylwia 740.84KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/371/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-03-03 11:22 Gruszkiewicz Sylwia 125.16KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-03-03 11:21 Gruszkiewicz Sylwia 83.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-03-03 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 84.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/368/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-03-03 11:20 Gruszkiewicz Sylwia 128.91KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/367/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-03-03 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 144.32KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-03-03 11:19 Gruszkiewicz Sylwia 82.56KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-03-03 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 80.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-03-03 11:18 Gruszkiewicz Sylwia 148.84KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-03-03 11:17 Gruszkiewicz Sylwia 1.74MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-03-03 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 257.53KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
17-03-03 11:15 Gruszkiewicz Sylwia 545.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIII/362/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-03-03 11:14 Gruszkiewicz Sylwia 182.52KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/361/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-02-21 10:24 Gruszkiewicz Sylwia 145.89KB
format: format_pdf Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-02-21 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 217.51KB
format: format_pdf Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-02-21 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 309.8KB
format: format_pdf Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
17-02-21 10:22 Gruszkiewicz Sylwia 217.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-02-21 10:20 Gruszkiewicz Sylwia 126.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-02-06 08:20 Gruszkiewicz Sylwia 126.83KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/358/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-02-06 08:20 Gruszkiewicz Sylwia 141.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/357/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-02-06 08:19 Gruszkiewicz Sylwia 127.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-02-06 08:19 Gruszkiewicz Sylwia 137.86KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-02-06 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 512.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-02-06 08:18 Gruszkiewicz Sylwia 126.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/354/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-02-06 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 6.73MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-02-06 08:17 Gruszkiewicz Sylwia 126.48KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli......
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-02-06 08:16 Gruszkiewicz Sylwia 88.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-02-06 08:15 Gruszkiewicz Sylwia 2.29MB
format: format_pdf Załączniki do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-02-06 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 256.7KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-02-06 08:13 Gruszkiewicz Sylwia 473.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXI/350/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-02-06 08:11 Gruszkiewicz Sylwia 181.12KB
</
Kategoria: Uchwały z 2016 roku [ 201 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/349/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-01-09 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 125.99KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXX/348/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-01-09 12:28 Gruszkiewicz Sylwia 81.05KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-01-09 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 483.06KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-01-09 12:27 Gruszkiewicz Sylwia 267.86KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-01-09 12:26 Gruszkiewicz Sylwia 181.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/346/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-12-28 12:59 Gruszkiewicz Sylwia 128.02KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/345/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-12-28 12:58 Gruszkiewicz Sylwia 128.96KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/344/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-12-28 12:58 Gruszkiewicz Sylwia 127.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/343/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-12-28 12:57 Gruszkiewicz Sylwia 8.8MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIX/342/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-12-28 12:56 Gruszkiewicz Sylwia 150.05KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/341/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-12-28 12:55 Gruszkiewicz Sylwia 135.48KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/340/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-12-28 12:54 Gruszkiewicz Sylwia 136.16KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
16-12-28 12:54 Gruszkiewicz Sylwia 174.87KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/339/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-12-28 12:53 Gruszkiewicz Sylwia 123.98KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/338/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-12-28 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 125.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/337/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-12-28 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 135.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-12-28 12:52 Gruszkiewicz Sylwia 137.34KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/335/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-12-28 12:51 Gruszkiewicz Sylwia 128.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/334/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-12-28 12:50 Gruszkiewicz Sylwia 6.68MB
format: format_pdf załącznik 5 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-12-28 12:49 Gruszkiewicz Sylwia 125.87KB
format: format_pdf załącznik 4 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-28 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 250.17KB
format: format_pdf załącznik 3 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-12-28 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 217.1KB
format: format_pdf załącznik 2 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-28 12:48 Gruszkiewicz Sylwia 351.71KB
format: format_pdf załącznik 1 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-12-28 12:47 Gruszkiewicz Sylwia 525.64KB
format: format_pdf Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2017 Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-12-28 12:46 Gruszkiewicz Sylwia 173.94KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/332/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-12-28 12:45 Gruszkiewicz Sylwia 1.85MB
format: format_pdf załączniki do uchwały Nr XXIX/331/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-28 12:39 Gruszkiewicz Sylwia 260.28KB
format: format_pdf tabele do uchwały Nr XXIX/331/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-12-28 12:39 Gruszkiewicz Sylwia 480.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIX/331/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-12-28 12:38 Gruszkiewicz Sylwia 194.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/330/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-12-14 08:39 Gruszkiewicz Sylwia 146.97KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/329/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-12-14 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 146.46KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/329/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-12-14 08:38 Gruszkiewicz Sylwia 132.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/328/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-12-14 08:37 Gruszkiewicz Sylwia 210.76KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/327/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-12-14 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 122.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/326/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-12-14 08:36 Gruszkiewicz Sylwia 125.13KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/325/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
16-12-14 08:35 Gruszkiewicz Sylwia 126.32KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-12-14 08:35 Gruszkiewicz Sylwia 127.23KB
format: format_pdf Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-12-14 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 2.12MB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/323/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-12-14 08:34 Gruszkiewicz Sylwia 467.26KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/323/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-12-14 08:33 Gruszkiewicz Sylwia 138.66KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/322/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-12-14 08:32 Gruszkiewicz Sylwia 84.01KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/321/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-12-14 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 84.47KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-12-14 08:30 Gruszkiewicz Sylwia 421.68KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-12-14 08:29 Gruszkiewicz Sylwia 503.6KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-12-14 08:29 Gruszkiewicz Sylwia 508.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/317/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-12-14 08:28 Gruszkiewicz Sylwia 89.14KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/316/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-12-14 08:27 Gruszkiewicz Sylwia 2.55MB
format: format_pdf załącznik do Uchwały Nr XXVIII/315/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-12-14 08:22 Gruszkiewicz Sylwia 268.15KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XXVIII/315/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-12-14 08:22 Gruszkiewicz Sylwia 537.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII/315/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-12-14 08:21 Gruszkiewicz Sylwia 252.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVII/314/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-11-21 09:11 Gruszkiewicz Sylwia 1.52MB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXVII/313/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-11-21 09:07 Gruszkiewicz Sylwia 553.47KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-11-21 09:05 Gruszkiewicz Sylwia 187.91KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/312/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1023
16-10-26 12:23 Gruszkiewicz Sylwia 146.23KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały nr XXVI/311/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-10-26 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 410.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/311/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości gminnych służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-10-26 12:22 Gruszkiewicz Sylwia 139.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/310/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-10-26 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 130.16KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/309/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-10-26 12:21 Gruszkiewicz Sylwia 139.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/308/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
16-10-26 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 130.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/307/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-10-26 12:20 Gruszkiewicz Sylwia 0.94MB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVI/306/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-10-26 12:19 Gruszkiewicz Sylwia 88.17KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/305/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-10-26 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 163.49KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały nr XXVI/304/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-10-26 12:18 Gruszkiewicz Sylwia 270.01KB
format: format_pdf Tabele do uchwały nr XXVI/304/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-10-26 12:17 Gruszkiewicz Sylwia 498.73KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI/304/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-10-26 12:16 Gruszkiewicz Sylwia 142.14KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXV/303/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-10-13 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 134.86KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/303/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 10 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-10-13 13:57 Gruszkiewicz Sylwia 180.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/302/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
16-10-13 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 129.63KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/301/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr III/35/92
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-10-13 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 124.4KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/300/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych – garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-10-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 150.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-10-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 123.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie do Uchwały Nr XXV/298/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-10-13 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 3.46MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/298/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-10-13 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 245.09KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/297/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa w Sołectwie Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-10-13 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 133.31KB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-10-13 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 492.68KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-10-13 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 0.99MB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-10-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 110.24KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-10-13 13:51 Gruszkiewicz Sylwia 127.4KB
format: format_pdf Załącznik Nr 6 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-10-13 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 618.94KB
format: format_pdf Załącznik Nr 5 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-10-13 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 453.85KB
format: format_pdf Załącznik Nr 4 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-10-13 13:50 Gruszkiewicz Sylwia 106.11KB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-10-13 13:47 Gruszkiewicz Sylwia 492.68KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-10-13 13:47 Gruszkiewicz Sylwia 0.99MB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-10-13 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 110.24KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-10-13 13:46 Gruszkiewicz Sylwia 124.36KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/294/16 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-10-13 13:45 Gruszkiewicz Sylwia 7.17MB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-10-13 13:45 Gruszkiewicz Sylwia 143.25KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/292/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-10-13 13:44 Gruszkiewicz Sylwia 161.42KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXV/291/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-10-13 13:44 Gruszkiewicz Sylwia 270.11KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XXV/291/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
16-10-13 13:43 Gruszkiewicz Sylwia 516.9KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXV/291/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-10-13 13:42 Gruszkiewicz Sylwia 140.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIV/290/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-09-05 13:56 Gruszkiewicz Sylwia 131.44KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIV/289/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-09-05 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 130.9KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-09-05 13:55 Gruszkiewicz Sylwia 129.43KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIV/287/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-09-05 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 125.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIV/286/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-09-05 13:54 Gruszkiewicz Sylwia 161.12KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr XXIV/285/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-09-05 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 269.37KB
format: format_pdf Tabela do uchwały Nr XXIV/285/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-09-05 13:53 Gruszkiewicz Sylwia 501.21KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIV/285/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-09-05 13:52 Gruszkiewicz Sylwia 138.68KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/284/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-07-04 16:40 Gruszkiewicz Sylwia 126.29KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXIII/283/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-07-04 16:39 Gruszkiewicz Sylwia 741.62KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/283/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-07-04 16:38 Gruszkiewicz Sylwia 123.92KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/282/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-07-04 16:38 Gruszkiewicz Sylwia 138.42KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/281/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-07-04 16:37 Gruszkiewicz Sylwia 138.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/280/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-07-04 16:37 Gruszkiewicz Sylwia 137.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-07-04 16:36 Gruszkiewicz Sylwia 136.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/278/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-07-04 16:36 Gruszkiewicz Sylwia 135.98KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/277/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-07-04 16:36 Gruszkiewicz Sylwia 135.58KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-07-04 16:35 Gruszkiewicz Sylwia 135.79KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-07-04 16:35 Gruszkiewicz Sylwia 135.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-07-04 16:34 Gruszkiewicz Sylwia 137.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/273/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-07-04 16:34 Gruszkiewicz Sylwia 123.7KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXIII/272/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-07-04 16:34 Gruszkiewicz Sylwia 124KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-07-04 16:33 Gruszkiewicz Sylwia 131.5KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/271/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-07-04 16:32 Gruszkiewicz Sylwia 82.22KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/270/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-07-04 16:31 Gruszkiewicz Sylwia 87.36KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-07-04 16:31 Gruszkiewicz Sylwia 80.12KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/268/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-07-04 16:30 Gruszkiewicz Sylwia 143.23KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/267/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-07-04 16:29 Gruszkiewicz Sylwia 138.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/266/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-07-04 16:29 Gruszkiewicz Sylwia 167.39KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXIII/265/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-07-04 16:28 Gruszkiewicz Sylwia 269.11KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XXIII/265/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-07-04 16:28 Gruszkiewicz Sylwia 553.48KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/ 265/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-07-04 16:27 Gruszkiewicz Sylwia 201.71KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-07-04 16:26 Gruszkiewicz Sylwia 125.27KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXIII/263/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-07-04 16:26 Gruszkiewicz Sylwia 152.63KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXII/262/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-06-07 09:36 Gruszkiewicz Sylwia 148.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/262/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-06-07 09:35 Gruszkiewicz Sylwia 133.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/261/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-06-07 09:35 Gruszkiewicz Sylwia 134.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/260/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-06-07 09:35 Gruszkiewicz Sylwia 133.93KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-06-07 09:34 Gruszkiewicz Sylwia 123.56KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/258/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-06-07 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 132.1KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-06-07 09:33 Gruszkiewicz Sylwia 127.3KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/256/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-06-07 09:32 Gruszkiewicz Sylwia 125.67KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/255/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-06-07 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 290.29KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/254/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-06-07 09:31 Gruszkiewicz Sylwia 79.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXII/253/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-06-07 09:30 Gruszkiewicz Sylwia 85.99KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/252/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-06-07 09:28 Gruszkiewicz Sylwia 143.29KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/251/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-06-07 09:27 Gruszkiewicz Sylwia 154.23KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXII/250/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-06-07 09:27 Gruszkiewicz Sylwia 267.87KB
format: format_pdf Tabela to Uchwały Nr XXII/250/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-06-07 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 514.08KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-06-07 09:26 Gruszkiewicz Sylwia 137.7KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-05-06 11:37 Gruszkiewicz Sylwia 135.5KB
format: format_pdf Uchwała XXI/248/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-05-06 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 137.88KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/247/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
16-05-06 11:36 Gruszkiewicz Sylwia 130.37KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/246/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-05-06 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 132.45KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXI/245/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-05-06 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 198.03KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/244/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-05-06 11:35 Gruszkiewicz Sylwia 133.89KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXI/243/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-05-06 11:34 Gruszkiewicz Sylwia 224.65KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-05-06 11:33 Gruszkiewicz Sylwia 131.69KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-05-06 11:32 Gruszkiewicz Sylwia 124.61KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/241/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-05-06 11:31 Gruszkiewicz Sylwia 162.71KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XXI/240/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-05-06 11:30 Gruszkiewicz Sylwia 266.9KB
format: format_pdf Tabele do Uchwały Nr XXI/240/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-05-06 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 540.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXI/240/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-05-06 11:29 Gruszkiewicz Sylwia 139.28KB
format: format_pdf Uchwała Nr XX/239/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-04-11 16:41 Gruszkiewicz Sylwia 159.84KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XX/238/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-04-11 16:41 Gruszkiewicz Sylwia 450.53KB
format: format_pdf Uchwała Nr XX/238/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-04-11 16:40 Gruszkiewicz Sylwia 129.67KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/237/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-03-25 10:16 Gruszkiewicz Sylwia 124.25KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/236/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu dzielnicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-03-25 10:15 Gruszkiewicz Sylwia 123.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/235/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-03-25 10:15 Gruszkiewicz Sylwia 130.57KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/234/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-03-25 10:14 Gruszkiewicz Sylwia 136.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/233/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-03-25 10:13 Gruszkiewicz Sylwia 124.62KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XIX/232/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-03-25 10:13 Gruszkiewicz Sylwia 185.82KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/232/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-03-25 10:12 Gruszkiewicz Sylwia 128.09KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/231/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-03-25 10:12 Gruszkiewicz Sylwia 168.06KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/230/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-03-25 10:11 Gruszkiewicz Sylwia 82.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/229/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-03-25 10:11 Gruszkiewicz Sylwia 86.23KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIX/228/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-03-25 10:10 Gruszkiewicz Sylwia 24.85MB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/227/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-03-25 10:08 Gruszkiewicz Sylwia 201.47KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/226/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-03-25 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 151.9KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XIX/225/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-03-25 10:07 Gruszkiewicz Sylwia 266.07KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XIX/225/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-03-25 10:06 Gruszkiewicz Sylwia 486.72KB
format: format_pdf Uchwała Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 marca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-03-25 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 137.29KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XVIII/224/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-02-29 08:51 Gruszkiewicz Sylwia 619.25KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVIII/224/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-02-29 08:50 Gruszkiewicz Sylwia 127.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVIII/223/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-02-29 08:50 Gruszkiewicz Sylwia 151.19KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVIII/222/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-02-29 08:49 Gruszkiewicz Sylwia 145.02KB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały Nr XVIII/221/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-02-29 08:48 Gruszkiewicz Sylwia 256.68KB
format: format_pdf Tabela do Uchwały Nr XVIII/221/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-02-29 08:48 Gruszkiewicz Sylwia 393.64KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVIII/221/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-02-29 08:47 Gruszkiewicz Sylwia 157.54KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVII/220/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma Szewczyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-02-09 08:28 Gruszkiewicz Sylwia 201.48KB
format: format_pdf Uchwała Nr XVII/219/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-02-09 08:27 Gruszkiewicz Sylwia 203.79KB