Inne ogłoszenia

Kategoria: Inne ogłoszenia [ 112 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Wykaz przyjętych do realizacji w 2023 roku zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-09 12:48 Grzegorzyca Jan 19.5KB
format: format_pdf Plan polowań Raróg 2022-2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-31 12:38 Pyszny Katarzyna 644.68KB
format: format_doc Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2023.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-30 11:55 Grzegorzyca Jan 25KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-08-29 15:03 Pyszny Katarzyna 309.12KB
format: format_pdf Plan polowań Hubertus.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-18 13:00 Pyszny Katarzyna 399.31KB
format: format_pdf Plan polowań Gawra.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-18 12:59 Pyszny Katarzyna 467KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 167/22 Burmistrza Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego, pożarniczego marki JELCZ/STAR 005
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-26 12:44 Pala Łukasz 4.5MB
format: format_pdf informacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-03-04 08:44 Pyszny Katarzyna 532.83KB
format: format_pdf Decyzja Starosty Rybnickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
22-02-17 13:59 Ebert Barbara 3.24MB
format: format_pdf Ogłoszenie o podziale.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-02-10 10:27 Pyszny Katarzyna 311.02KB
format: format_pdf Informacja o terminie zakończenia umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-01-11 09:20 Pala Łukasz 4.26MB
format: format_pdf Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-01-05 15:08 Pala Łukasz 1.06MB
format: format_pdf Wykaz przyjętych do realizacji w 2022 roku zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-11-10 11:49 Grzegorzyca Jan 213.38KB
format: format_doc Ogłoszenie o wyborze oferty w ramach zadania pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-09-02 14:10 Pala Łukasz 182KB
format: format_doc Ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-08-31 10:11 Strzelczyk Katarzyna 23.5KB
format: format_pdf Załącznik nr 3 do zapytania - Wymagania dla WiFi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-08-09 11:12 Pala Łukasz 442.05KB
format: format_blank Załącznik nr 3 do umowy - protokół odbioru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-08-09 11:11 Pala Łukasz 464.64KB
format: format_blank Załącznik nr 2 do umowy - opis przedmiotu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-08-09 11:10 Pala Łukasz 472.97KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 do umowy - Wymagania dla WiFi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-08-09 11:09 Pala Łukasz 385.69KB
format: format_doc Załącznik nr 2 do zapytania - wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-09 11:08 Pala Łukasz 121.5KB
format: format_blank Załącznik nr 1 do zapytania - formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-08-09 11:08 Pala Łukasz 61.17KB
format: format_pdf Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania: "Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-08-09 11:07 Pala Łukasz 636.77KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 590/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego marki JELCZ 004-POŻARNICZY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-12-21 12:25 Pala Łukasz 4.3MB
format: format_pdf Wykaz przyjętych do realizacji w 2021 roku zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-11-30 14:40 Pala Łukasz 126.58KB
format: format_pdf Kalendarz polowań 2020-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-08-14 09:49 Pyszny Katarzyna 1.3MB
format: format_pdf Informacja dotycząca rachmistrza terenowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-06-22 12:28 Pyszny Katarzyna 58.46KB
format: format_pdf Informacja RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-06-16 13:55 Pyszny Katarzyna 672.51KB
format: format_pdf Oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-06-16 13:55 Pyszny Katarzyna 112.69KB
format: format_pdf Formularz osobowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-06-16 13:54 Pyszny Katarzyna 168.15KB
format: format_pdf Wykaz przyjętych do realizacji w 2020 roku zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-11-04 12:58 Pala Łukasz 137.21KB
format: format_pdf Protokół z przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci autobusu szkolnego marki AUTOSAN wersja s tramp
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-09-18 13:13 Niedobecka Marcjanna 481.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 446/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci autobusu szkolnego marki AUTOSAN, wersja S TMMP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-08-30 13:49 Grzegorzyca Jan 5.51MB
format: format_zip Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa sali konferencyjnej" z wydzieleniem pomieszczenia na kserokopiarki w Budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-06-28 11:16 Majewska Marzena 40.78MB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 29.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego 27.11.2008 r. przez Starostę Rybnickiego na pobór wody podziemnej i wykonanie urządzenia wodnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-06-10 08:21 Kurdek Irena 442.03KB
format: format_pdf Projekt budowlany część II - do Zaproszenia do złożenia oferty pn. Przebudowa sali konferencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-06-10 10:07 Pala Łukasz 16.49MB
format: format_pdf Projekt budowlany część I - do Zaproszenia do złożenia ofert pn. Przebudowa sali konferencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
19-06-10 10:06 Pala Łukasz 11.26MB
format: format_pdf PROJEKT INSTALACJE ELEKTRYCZNE - do oferty pn. Przebudowa sali konferencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-06-07 13:59 Pala Łukasz 5.11MB
format: format_pdf PRZEDMIAR BUDOWLANA - do oferty pn. Przebudowa sali konferencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-06-07 13:59 Pala Łukasz 1.51MB
format: format_pdf Przedmiar robót 1 - do oferty pn. Przebudowa sali konferencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-06-07 13:59 Pala Łukasz 39.75KB
format: format_pdf Przedmiar robót - do oferty pn. Przebudowa sali konferencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-06-07 13:59 Pala Łukasz 55.6KB
format: format_pdf Projekt umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-06-07 13:53 Pala Łukasz 4.88MB
format: format_pdf Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa sali konferencyjnej" z wydzieleniem pomieszczenia na kserokopiarki w Budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-06-07 13:52 Pala Łukasz 4.04MB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 31.05.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewnej) innego podmiotu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-06-07 11:58 Kurdek Irena 484.41KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 16.05.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-05-21 11:06 Kurdek Irena 388.08KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9.05.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-05-21 11:04 Kurdek Irena 393.73KB
format: format_pdf Notatka służbowa z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Wybór instruktora/instruktorki w ramach projektu “Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-01-02 09:53 Strzelczyk Katarzyna 342.37KB
format: format_pdf Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-12-19 12:43 Strzelczyk Katarzyna 5.49MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny""
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-12-17 15:11 Strzelczyk Katarzyna 474.41KB
format: format_pdf Zaproszenie II do składania ofert zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-12-10 13:44 Strzelczyk Katarzyna 4.41MB
format: format_pdf Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczy zadania: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-12-07 12:55 Strzelczyk Katarzyna 357.18KB
format: format_pdf Wykaz inicjatyw lokalnych przyjętych do realizacji w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-11-29 14:09 Pala Łukasz 225.36KB
format: format_pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" realizowanego w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-11-23 13:37 Strzelczyk Katarzyna 3.52MB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.11.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach rzeki Bierawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-11-13 09:47 Strzelczyk Katarzyna 496KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 16.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w rowie i stawie położonym na działkach nr 79/12, 140/12, 259/12 i 258/12 obręb Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-10-23 07:31 Kurdek Irena 486.6KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11.09.2018 r. o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z odcinka autostrady A1 od km 16+205 do km 30+805
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-09-20 12:14 Kurdek Irena 812.76KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka-Leszczyny w województwie śląskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-07-26 13:07 Strzelczyk Katarzyna 675.26KB
format: format_pdf Lista rankingowa z uzyskaną punktacją wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-12-01 10:28 Grzegorzyca Jan 580.26KB
format: format_pdf Lista inicjatyw lokalnych przyjętych do realizacji w 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-11-29 13:53 Grzegorzyca Jan 520.84KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 467/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-09-04 14:57 Strzelczyk Katarzyna 515.1KB
format: format_pdf Zarządzenie w sprawie sprzedaży majątku ruchomego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-08-08 14:07 Górecki Wojciech 4.38MB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-10-31 12:55 Witoszek Ewelina 66.35KB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego w ramach inwestycji "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN500 relacji Czuchów-Knurów na wodociąg PEDz560 na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-08-19 11:00 Pyszny Katarzyna 0.93MB
format: format_pdf Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach do projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
16-03-21 12:21 Kurdek Irena 137.35KB
format: format_pdf Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-03-21 12:20 Kurdek Irena 124.21KB
format: format_pdf Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-03-21 09:17 Kurdek Irena 286.32KB
format: format_pdf Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-03-21 09:15 Kurdek Irena 211.05KB
format: format_pdf Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-11-25 09:36 Kroczek Elżbieta 712.29KB
format: format_pdf Nabór wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych w 2016 roku w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny_Zarządzenie Nr 414/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-09-10 12:48 Strzelczyk Katarzyna 2.13MB
format: format_pdf Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie melioracji wodnych „Naprawa kolektora przy ul. Zawadzkiego“  
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-07-23 11:15 Strzelczyk Katarzyna 48.45KB
format: format_pdf Warunki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie melioracji wodnych: „Naprawa kolektora przy ul. Zawadzkiego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
15-07-23 11:09 Strzelczyk Katarzyna 669.71KB
format: format_pdf Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą : ”Wykonanie odwodnienia przy ul. Dworcowej sołectwo Przegędza”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
14-04-02 14:31 Pala Łukasz 52.84KB
format: format_pdf Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 3.03.2014 r. na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
14-03-25 12:33 Kurdek Irena 33.79KB
format: format_doc Formularz ofertowy na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-03-04 12:54 Kurdek Irena 22KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki III konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-03-04 12:49 Kurdek Irena 58.75KB
format: format_pdf III ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
14-03-04 12:46 Kurdek Irena 54.52KB
format: format_pdf Wyniki ponownego konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-02-28 09:56 Kurdek Irena 33.13KB
format: format_doc Formularz ofertowy na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
14-02-10 12:08 Kurdek Irena 21.5KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki II konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
14-02-10 12:07 Kurdek Irena 54.53KB
format: format_pdf II ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-02-10 12:04 Kurdek Irena 50.37KB
format: format_pdf Wyniki konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego „Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
14-02-04 12:20 Pala Łukasz 20.42KB
format: format_pdf Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
14-01-15 10:51 Pala Łukasz 476.61KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
14-01-15 10:50 Pala Łukasz 912.98KB
format: format_doc Formularz ofertowy na realizację w 2014 r. programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: ”Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
14-01-15 10:49 Pala Łukasz 22KB
format: format_pdf "Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C" - Program zdrowotny na lata 2012-2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
13-01-15 09:15 84.31KB
format: format_doc FORMULARZ OFERTOWY NA REALIZACJÊ W ROKU 2013 PROGRAMU ZDROWOTNEGO NA LATA 2012-2014 "SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKA¯ENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
13-01-15 09:14 21.5KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki konkursu na realizację w 2013 roku programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
13-01-15 09:11 523.26KB
format: format_pdf Ogłoszenie konkursu na realizację w 2013 roku programu zdrowotnego na lata 2012-2014 pn.: Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
13-01-14 14:31 264.94KB
format: format_pdf Wyniki konkursu ofert na realizację w 2012 roku programu zdrowotnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-10-16 09:05 23.69KB
format: format_pdf Ogłoszenie o konkursie - "SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKA¯ENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-09-18 13:24 253.55KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
12-09-18 13:23 484.79KB
format: format_pdf Program zdrowotny na lata 2012 - 2014 - "SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DZIECI PRZECIWKO ZAKA¯ENIOM MENINGOKOKOWYM TYPU C"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
12-09-18 13:22 84.31KB
format: format_doc Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
12-09-18 13:21 21KB
format: format_jpg Starostwo Powiatowe w Rybniku - Referat Architektury, Budownictwa i Inwestycji - ogłoszenie dot. wydanej decyzji o pozwoleniu na przebudowę sieci energetycznej nN w obrębie stacji R2430 Czerwionka-Leszczyny w rejonie ulic kruczkowskiego, 3 Maja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
12-08-27 11:18 299.37KB
format: format_jpg Starostwo Powiatowe w Rybniku- ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przebudowy sieci energetycznej nN w rejonie ulic Kruczkowskiego, 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
12-08-01 12:37 321.66KB
format: format_pdf Starostwo Powiatowe w Rybniku- ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania o pozwoleniu na "przebudowę kabla ziemnego 20kV na działkach położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej i Reja.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
12-05-15 14:48 189.01KB
format: format_pdf Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystapieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
12-04-17 13:38 171.97KB
format: format_pdf Zawiadomienie z dnia 13.07.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
11-07-19 12:02 669.35KB
format: format_jpg Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 846
11-06-14 10:46 396.77KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
11-03-22 08:42 24.46KB
format: format_zip Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
11-02-11 10:20 0.99MB
format: format_pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
10-03-15 14:11 24.09KB
format: format_doc Formularz orertowy na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
10-02-10 13:59 23.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
10-02-10 13:57 60.85KB
format: format_pdf Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
10-02-10 13:54 70.66KB
format: format_pdf Odwołanie postępowania uproszczonego na wybór najkorzystniejszej oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
09-06-29 15:07 39.98KB
format: format_pdf Zaproszenia do składania ofert na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania : "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
09-06-25 09:35 148.18KB
format: format_pdf Wnioski złożone poza procedurą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1179
09-06-18 11:00 139.02KB
format: format_pdf Wykaz wniosków złożonych w procedurze sporządzania zmiany studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
09-06-03 15:04 108.84KB
format: format_pdf Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Częśæ A - uwarunkowania rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2280
09-06-03 15:02 9.32MB
format: format_pdf Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych - szczepienia przeciwko meningokokom typu C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
09-03-05 11:26 24.42KB
format: format_doc Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych - szczepienia przeciwko meningokokom typu C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
09-02-09 09:41 108.5KB
format: format_pdf Informacja o wykreśleniu "Redakcji Gazety Lokalnej "KURIER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji" z Krajowego Rejestru Sądowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
08-11-05 11:51 50.3KB
Kategoria: Ogłoszenia przetargów [ 127 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-Oddział Terenowy w Częstochowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
19-03-26 14:33 Ebert Barbara 1.23MB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą: „Sukcesywna sprzedaż na stacji paliw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-13 08:36 Gunia Jerzy 80.94KB
format: format_pdf Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu osobowego marki SKODA SUPER B.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-11-25 10:44 Pyszny Gabriela 5.23MB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg, prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę samochodu dostawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-11-02 15:05 Gunia Jerzy 76.77KB
format: format_pdf Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDiSK w Czerwionce-Leszczynach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-11-02 08:37 Kokowski Korneliusz 151.53KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-10-25 14:09 Witoszek Ewelina 46.33KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na III piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.3 Maja 36c w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę medyczną.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-10-21 11:13 Witoszek Ewelina 64.94KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-10-13 16:35 Witoszek Ewelina 66.36KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-09-22 16:17 Witoszek Ewelina 66.02KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 4A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-09-06 14:23 Witoszek Ewelina 65.62KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Reymonta 4 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-09-02 12:53 Witoszek Ewelina 57.69KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Ks.Pjdy 98A w Książenicach z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, gabinety medyczne. Powierzchnia lokalu 9,00 m2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-08-01 07:49 Karwot Tatiana 78.33KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Ks.Pojdy 98A w Książenicach, z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, gabinety medyczne. Powierzchnia lokalu 5,60m2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-08-01 07:48 Karwot Tatiana 78.84KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Ks.Pjdy 98A w Książenicach z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, gabinety medyczne. Powierzchnia lokalu 11,70 m2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-08-01 07:46 Karwot Tatiana 78.65KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Ks.Pjdy 98A w Książenicach z przeznaczeniem na działalność usługową, biurową, gabinety medyczne. Powierzchnia lokalu 42,74m2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-08-01 07:44 Karwot Tatiana 78.89KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-08-01 07:42 Karwot Tatiana 79.57KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-06-23 14:08 Witoszek Ewelina 74.19KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą: „Sukcesywna sprzedaż na stacji paliw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
16-06-16 10:45 Gunia Jerzy 80.92KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-05-02 11:55 Witoszek Ewelina 83.12KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Mostowej 2 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-04-05 13:38 Karwot Tatiana 74.18KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą : „ Sukcesywna dostawa urządzeń radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
16-03-25 11:46 Gunia Jerzy 80.16KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-03-03 09:00 Gunia Jerzy 79.99KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „ Sukcesywna dostawa rur do wody pitnej PEHD 100 SDR 11, PEHD 100 SDR 17, PEHD 100 SDR 11 RC, PEHD 100 SDR 17 RC oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-02-25 12:34 Gunia Jerzy 79.08KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „ Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa (tłucznia)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-02-25 12:33 Gunia Jerzy 78.28KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce- Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka- Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-02-25 12:29 Gunia Jerzy 78.58KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 4A (przejście klatkowe )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-02-15 20:53 Karwot Tatiana 70.34KB
format: format_pdf Przetarg nieograniczony na najem mieszkania w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3 Maja 85/5 o pow. 82,82 m2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
16-01-11 13:21 Witoszek Ewelina 26.73KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą: „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-12-15 08:21 Gunia Jerzy 80.56KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą : „Odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-11-20 07:48 Gunia Jerzy 60.23KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą: „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
15-06-17 10:46 Gunia Jerzy 78.87KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.Broniewskiego 2A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-05-18 14:40 Witoszek Ewelina 70.59KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
15-04-20 14:37 Witoszek Ewelina 70.82KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.3 Maja 51 w Czuchowie z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
15-04-20 14:35 Witoszek Ewelina 69.64KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 4A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
15-04-20 14:34 Witoszek Ewelina 70.23KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na III piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. 3 Maja 36c w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę medyczną.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
15-04-20 14:32 Witoszek Ewelina 68.94KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Odrodzenia 12 w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko z przeznaczeniem na branżę usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
15-02-13 12:34 Witoszek Ewelina 70.54KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Odrodzenia 12 w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko z przeznaczeniem na branżę handlową przemysłową, usługową biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-01-12 14:53 Witoszek Ewelina 71.14KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 4A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-01-12 14:39 Witoszek Ewelina 70.24KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.3 Maja 51 w Czuchowie z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinet medyczny, lombardy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-01-12 14:36 Witoszek Ewelina 69.84KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
15-01-12 14:34 Witoszek Ewelina 70.86KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą: „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
14-12-05 10:47 Gunia Jerzy 79.13KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na dostawę samochodu dostawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
14-11-20 14:06 Pala Łukasz 478.62KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.3 Maja 51 w Czuchowie z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinet medyczny, lombardy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
14-10-23 14:36 Witoszek Ewelina 69.88KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
14-10-23 14:34 Witoszek Ewelina 70.38KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
14-10-23 13:38 Witoszek Ewelina 71.2KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.3 Maja 51 w Czuchowie z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinet medyczny, lombardy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
14-09-10 08:18 Witoszek Ewelina 69.92KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
14-09-10 08:16 Witoszek Ewelina 70KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w przejściu klatkowym w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
14-09-10 08:13 Witoszek Ewelina 71.15KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.3 Maja 51 w Czerwionce-Leszczynach (Czuchów) z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne, lombardy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
14-07-22 13:05 Witoszek Ewelina 70.45KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
14-07-22 13:00 Witoszek Ewelina 70.34KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
14-07-22 12:51 Witoszek Ewelina 71.32KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą: „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
14-06-17 13:59 Strzelczyk Katarzyna 82.49KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.3 Maja 51 w Czerwionce-Leszczynach (Czuchów) z przeznaczeniem na branżę handlową, usługową, biurową, gabinety medyczne, lombardy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
14-06-10 14:10 Witoszek Ewelina 70.21KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 4A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
14-06-10 14:08 Witoszek Ewelina 70.59KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
14-06-10 14:06 Witoszek Ewelina 70.55KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
14-06-10 14:04 Witoszek Ewelina 70.3KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
14-06-10 14:02 Witoszek Ewelina 71KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 21 marca 2014 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
14-04-03 13:44 Pala Łukasz 62.15KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych ” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 21 marca 2014 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
14-04-03 13:43 Pala Łukasz 66.14KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na Sukcesywną dostawę piasku i kruszywa (tłucznia)” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach, przeprowadzonegow dniu 21 marca 2014 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
14-03-27 14:31 Pala Łukasz 58.99KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
14-03-17 13:07 Witoszek Ewelina 71.06KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 4A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
14-03-17 13:02 Witoszek Ewelina 71.21KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
14-03-17 13:00 Witoszek Ewelina 71.21KB
format: format_pdf Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Broniewskiego 6A (przejście klatkowe ) w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
14-03-17 12:51 Witoszek Ewelina 70.68KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce- Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
14-03-14 13:24 Pala Łukasz 78.01KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce- Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:„Sukcesywna dostawa złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-03-14 13:23 Pala Łukasz 79.15KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą :„ Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa (tłucznia)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
14-03-12 11:48 Pala Łukasz 77.98KB
format: format_pdf Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwor 20, oglasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwa: "Odbior i unieszkodliwienie komunalnego osadu sciekowego o kodzie 19 08 05"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
13-10-29 13:52 40.29KB
format: format_pdf DYREKTOR Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-09-04 14:11 70KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego położonego w przy ul.3-go Maja 116 w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-09-04 14:06 68.91KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 2A w Czerwionce-Leszczynach z przezna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-09-04 14:02 70.48KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Reymonta 4 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-09-04 13:59 69.11KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-31 14:33 74.06KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego położonego w przy ul.3-go Maja 116 w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-31 14:31 74.12KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 2A w Czerwionce-Leszczynach z przeznacz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-31 14:28 75.32KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Reymonta 4 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - prz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-31 14:25 74.51KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-08 13:59 69.88KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 2A w Czerwionce-Leszcz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-08 13:49 70.31KB
format: format_pdf Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego położonego w przy ul.3-go Maja 116 w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-08 13:47 68.99KB
format: format_pdf Przetarg nieograniczony na najem mieszkania w Czerwionce –Leszczynach przy ul. 3 Maja 85/5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-07-04 12:16 26.58KB
format: format_pdf PWiK w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20 ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą: "Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
13-06-10 10:13 78.64KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na budowę budynku garażu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
13-04-05 10:44 71.92KB
format: format_pdf przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Reymonta 4 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową,lombardy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-03-26 12:03 77.02KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Reymonta 4 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową - przemysłową, usługową, biurową,lo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-03-05 08:28 74.1KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego położonego w przy ul.3-go Maja 116 w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-03-05 08:25 74.14KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (przejście klatkowe) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 2A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową–p
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-03-05 08:18 75.17KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (przejście klatkowe) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-03-05 08:13 74.32KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego położonego przy ul.3-go Maja 116 w Czerwionce-Leszczynach. PRZETARG Z 25.02.2013r. NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIÊTY Z POWODU BRAKU OFERENTÓW.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-02-07 18:58 68.78KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.M.Konopnickiej 2A w Czerwionce-Leszczynach. PRZETARG Z 25.02.2013r. NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIÊTY Z POWODU BRAKU OFERENTÓW.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-02-07 18:55 70.45KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.Ligonia 14A w Czerwionce-Leszczynach. PRZETARG Z 25.02.2013r. NIE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIÊTY Z POWODU BRAKU OFERENTÓW.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-02-07 18:51 69.35KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Dostawę samochodu dostawczego"do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach, przeprowadzonego w dniu 05 lutego 2013 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
13-02-07 09:34 59.27KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg, prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę samochodu dostawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
13-01-25 11:12 71.07KB
format: format_pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.M.Konopnickiej 4A w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-01-22 08:31 70.14KB
format: format_pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ( przejście klatkowe ) położonego w budynku przy ul.Ligonia 14 w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na branżę handlową – przemysłową, usługową, b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-01-22 08:19 69.7KB
format: format_pdf Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul.Ligonia 5c ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Odrodzenia 12 w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńskoz przeznaczeniem na branżę handlową przemysłową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
12-12-06 10:15 69.19KB
format: format_pdf PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą: "Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
12-11-30 10:46 78.91KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20 ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
12-06-27 10:48 90.34KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, na dostawę samochodu dostawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
12-05-14 09:41 72.44KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
12-03-16 09:55 78.12KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
12-03-16 09:53 77.71KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
12-03-16 09:52 79.28KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17, oraz rur PVC kanalizaycjnych i rur drenarskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-03-16 09:50 78.7KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 20, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą : "Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
11-11-14 14:34 69.49KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont mieszadeł AMAPROP i hydropompy AMALINE firmy KSB".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
11-10-25 11:16 73.46KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
11-10-17 12:57 72.91KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania do systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków w Czerwionce-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
11-10-05 10:32 63.79KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę armatury wodociągowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-03-11 10:56 72.02KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i i rur drenarskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-03-11 10:50 73.08KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do elektroakustycznego wykrywania nieszczelności na sieci wodociągowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-02-10 13:04 72.13KB
format: format_pdf Ogłosznie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Mosir.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
10-12-03 11:21 80.36KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Mosir.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
10-12-03 11:20 153.29KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach. ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu oraz modernizacji pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym PWiK.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
10-11-08 13:09 59.25KB
format: format_pdf Ogłoszenie o przetargu Nieograniczonym "Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa (tłucznia)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
10-03-25 12:01 77.13KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pod nazwą: "Sukcesywna dostawa armatury"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
10-03-05 13:18 77.62KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pod nazwą: "Sukcesywna dostawa złączek i kształtek"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
10-03-05 13:11 78.94KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: " Sukcesywna dostawa rur"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
10-03-05 12:45 78.69KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, ogłasza przetarg nieograniczony "na dostawę samochodu ciężarowego-brygadowegoo DMC do 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
10-01-11 13:40 72.51KB
format: format_pdf Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
09-11-20 11:03 62.23KB
format: format_pdf Przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
09-05-20 14:10 60.43KB
format: format_pdf Dostawa samochodu ciężarowego-brygadowego o DMC do 3,5 t.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
09-03-11 09:31 448.86KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
09-03-09 14:34 503.81KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
09-03-09 14:30 508.9KB
format: format_pdf "Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
09-03-09 14:22 474.54KB
format: format_pdf Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego-brygadowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
09-02-13 13:40 86.95KB
format: format_pdf "Dostawa samochodu ciężarowego-brygadowego o DMC do 3,5 t."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
09-02-05 15:07 160.73KB
format: format_pdf "Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. 3 Maja" oraz "Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej na oczyszczalni ścieków"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
08-10-27 10:03 61.84KB
format: format_pdf Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. 3 oraz Modernizacja przepompowni kanalizacyjnej na oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
08-09-17 11:34 62.05KB
Kategoria: Rozstrzygnięcia przetargów [ 43 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 20 grudnia 2016 roku na „Sukcesywną sprzedaż na stacji paliw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-12-20 13:04 Gunia Jerzy 58.67KB
format: format_pdf Protokół z przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu osobowego marki Skoda Superb z dnia 5 grudnia 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-12-06 13:22 Pyszny Gabriela 704.29KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 10 listopada 2016 roku na „Zakup samochodu dostawczego” dla PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-11-21 09:23 Gunia Jerzy 55.64KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 27 czerwca 2016 roku na „Sukcesywną sprzedaż na stacji paliw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-06-28 08:33 Gunia Jerzy 57.64KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 8 kwietnia 2016 roku na „Sukcesywną dostawę urządzeń radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-04-14 08:55 Gunia Jerzy 58.66KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 11 marca 2016 roku na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-04-06 09:51 Gunia Jerzy 61.74KB
format: format_pdf Ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 16 marca 2016 roku na „Sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE100 SDR11 i PE100 SDR17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych ” do PWiK Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-03-31 08:53 Gunia Jerzy 67.17KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 11 marca 2016 roku na „Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD100 SDR11, PEHD 100 SDR17, PEHD100 SDR11 RC, PEHD100 SDR17 RC oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich”do PWiK w Czerwionce – Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-03-22 08:27 Gunia Jerzy 60.16KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 10 marca 2016 roku na „Sukcesywną dostawę piasku i kruszywa (tłucznia)” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-03-21 12:56 Gunia Jerzy 59.08KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.” przeprowadzonego w dniu 28 grudnia 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-12-28 12:42 Gunia Jerzy 56.87KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie zadania „Odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
15-12-10 14:45 Gunia Jerzy 58.37KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.” przeprowadzonego w dniu 25 czerwca 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-06-26 08:29 Gunia Jerzy 57.93KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 20 marca 2015 roku na „Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 100 SDR 11, PEHD 100 SDR 17, PEHD 100 SDR 11 RC, PEHD 100 SDR 17 RC oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-03-25 10:09 Gunia Jerzy 58.6KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu naSprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowegoPWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
14-12-17 11:25 Gunia Jerzy 56.66KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 28 listopada 2014 roku na „Zakup samochodu dostawczego” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
14-11-28 12:12 Gunia Jerzy 56.54KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
14-06-26 08:22 Pala Łukasz 57.67KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o." przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2013 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
13-06-27 13:39 58.27KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Budowę budynku garażu" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach, przeprowadzonego w dniu 15 maja 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
13-05-27 11:32 55.3KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Budowę budynku garażu" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach, przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
13-04-29 13:18 54.6KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Sprzedaż paliw dla środków transportowych i sprzętu silnikowego PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o." przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2012 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
12-12-17 12:35 56.08KB
format: format_pdf Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania do zdalnego sterowania reduktorami ciśnien
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
12-07-06 09:00 58.67KB
format: format_pdf Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach w sprawie wyniku przeprowadzonego w dniu 18 maja 2012 roku przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu dostawczego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
12-05-24 15:23 58.83KB
format: format_pdf Ogłoeszenieo wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 listopada 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
11-11-28 08:47 58.99KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Remont mieszadeł AMAPROP i hydropompy AMALINE firmy KSB" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 03 listopada 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
11-11-03 14:31 59.2KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej w celu dostosowania ich do wymogów OSD i zasad TPA"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
11-10-28 10:13 58.76KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania do systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków w Czerwionce-Leszczynach, późniejszego utrzymywania i nadzorowania poprawności działania syste
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
11-10-26 15:17 59KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej" do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 25 marca 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
11-04-12 13:02 62.34KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę urządzeń do elektroakustycznego wykrywania nieszczelności na sieci wodociągowej" do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 24 lutego 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
11-04-04 10:14 58.3KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
11-03-31 13:51 60.56KB
format: format_pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii ele
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
10-12-15 08:19 57.77KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu oraz modernizacji pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym PWiK Czerwionka-Leszczyny Spółka z o.o., ul. Nowy Dwór 20" z dnia 18 listopada 2010 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
10-11-22 14:42 56.99KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę piasku i kruszywa (tłucznia)" do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 08 kwietnia 2010 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
10-04-16 09:29 59.13KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury,rur stalowych i żeliwnych "
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
10-03-25 11:55 61.24KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i rurdrenarskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
10-03-25 11:53 59.16KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
10-03-25 11:52 60.85KB
format: format_pdf Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na "dostawę samochodu ciężarowego-brygadowego o DMC do 3,5 t"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
10-01-28 13:29 58.15KB
format: format_pdf Wynik przetargu na "Dostawę samochodu ciężarowego-brygadowego o DMC do 3,5 t."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
09-03-24 08:51 58.49KB
format: format_pdf Wynik przetargu na "Sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury rur stalowych i żeliwnych"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
09-03-23 09:17 61.29KB
format: format_pdf Wynik przetargu na "Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
09-03-19 14:11 60.93KB
format: format_pdf Wynik przetargu na "Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
09-03-19 14:08 59.65KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu ciężarowego-brygadowego o DMC 3,5 t."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
09-03-06 07:50 55.48KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Modernizację przepompowni ścieków przy ul. 3 Maja" oraz "Modernizację przepompowni kanalizacyjnej na oczyszczalni ścieków" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
08-11-25 13:27 59.67KB
format: format_pdf Wyniki przetargu nieograniczonego na "Modernizację przepompowni ścieków przy ul. 3 Maja" oraz "Modernizację przepompowni kanalizacyjnej na oczyszczalni ścieków"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
08-10-16 11:55 55.35KB

Redakcja strony: Inne ogłoszeniaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:25:34
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2017-06-09 10:49:33
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2017-06-09 10:49:31
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2017-06-09 10:49:31
Drukuj Liczba odwiedzin: 15913