Wydział Spraw Obywatelskich

Dane adresowe:

          Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
          Ul. Parkowa 9A

 • naczelnik: Mirosława Plizga,
  pok. nr 5,
  (32) 429 59 21
 • kontakt:
  Pokój nr 6 - Biuro dowodów osobistych , tel. (32) 42 959 24, (32) 42 959 26
  Pokój nr 7 - Ewidencja ludności, Biuro meldunkowe - tel.  (32) 43 13 406, (32) 42 959 54
  Pokój nr 3 - Ewidencja ludności - tel. (32) 42 959 48
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) przyjmowanie zawiadomień w sprawie odbycia zgromadzeń,

2) prowadzenie spraw związanych z repatriacją,

3) dokonywanie zameldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy, za wyjątkiem zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

4) dokonywanie wymeldowań z pobytu stałego oraz pobytu czasowego,

5) prowadzenie rejestru mieszkańców,

6) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach zameldowania decyzją administracyjną, uchylenia czynności materialno-technicznej w postaci wpisu o zameldowaniu bądź wymeldowaniu, wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się,

7) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców,

8) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców,

9) sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,

10) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 18 ustawy o ewidencji ludności,

11) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz ich wydawanie,

12) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

13) unieważnienie dowodów osobistych,

14) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,

15) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

16) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

17) wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi sporządzonej w formie papierowej, przechowywanej w kopertach,

18) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Redakcja strony: Wydział Spraw ObywatelskichRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:15:09
 • Aktualizacja publikacji:Jazgar Irena2019-01-29 13:28:56
 • Wytworzenie publikacji:Jazgar Irena2019-01-29 13:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Jazgar Irena2019-01-29 13:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 9749