Wydział Prawny

Dane adresowe

 • kontakt: (32) 429 59 72, 429 59 27

  pok. nr 17,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności:

 • 1) obsługa prawna Urzędu, organów Gminy oraz następujących jednostek organizacyjnych gminy: ZEAS, szkół i przedszkoli,
 • 2) współudział przy opracowywaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów Gminy, Urzędu, jednostek
  organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy,
 • 3) udział w opracowywaniu projektów przepisów prawa miejscowego,
 • 4) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych
  wydanych przez Burmistrza oraz projektów uchwał Rady,
 • 5) opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód, udział w negocjacjach nad
  ich tworzeniem,
 • 6) sporządzanie opinii prawnych i komunikatów prawnych,
 • 7) prowadzenie konsultacji prawnych,
 • 8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów kpa w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
 • 9) występowanie przed sądami i urzędami w sprawach związanych z działalnością Gminy w ramach odrębnych pełnomocnictw, prowadzenie
  spraw w tym zakresie,
 • 10)współudział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych, szczególnie z zakresu nowych rozwiązań prawnych,
 • 11)udzielanie porad prawnych mieszkańcom z zakresu spraw załatwianych przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
 • 12)prowadzenie zbioru przepisów prawnych własnych i ogólnie obowiązujących oraz orzecznictwa, udostępnianie zbiorów osobom zainteresowanym,
 • 13)obsługa prawna posiedzeń organów gminy oraz wg potrzeb komisji
  branżowych i doraźnych,
 • 14)udzielanie pomocy w zakresie realizacji zamówień publicznych,
 • 15)nadzorowanie przebiegu procesu windykacyjnego z orzeczeń sądowych.
  - Wydziału

Redakcja strony: Wydział PrawnyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:15:31
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 12:59:41
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 12:59:39
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 12:59:39
Drukuj Liczba odwiedzin: 3926