Sprawozdania

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania [ 2 ]
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.zip Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-05-08 13:12
Górecki Wojciech
10.56MB
Sprawozdanie Burmistrza GiM z 20.06.2018 r.,z przeprowadzonych konsultacji....pdf Sprawozdanie Burmistrza GiM z 20.06.2018 r.,z przeprowadzonych konsultacji....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-06-21 13:02
Grzegorzyca Jan
892.28KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2019 [ 2 ]
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-31 11:48
Kroczek Elżbieta
4.19MB
Informacja o Stanie Mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok.pdf Informacja o Stanie Mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-04-01 11:45
Górecki Wojciech
22.56MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2018 [ 1 ]
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-06-18 13:38
Kroczek Elżbieta
331.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2017 [ 2 ]
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-07-05 14:24
Kroczek Elżbieta
321.3KB
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-09-27 14:02
Grzegorzyca Jan
370.61KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2016 [ 4 ]
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-19 12:56
Kroczek Elżbieta
370.89KB
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-05-29 13:16
Strzelczyk Katarzyna
4.19MB
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-361-13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku - stypendia i nagrody sportowe.pdf Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-361-13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku - stypendia i nagrody sportowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-11-17 08:08
Grzegorzyca Jan
395.93KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-11-03 09:44
Strzelczyk Katarzyna
2.12MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2015 [ 4 ]
Analiza stanu gospodarki  odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-06-23 13:42
Kroczek Elżbieta
5.23MB
SPRAWOZDANE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU z dn. 25.05.2016r. SPRAWOZDANE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU z dn. 25.05.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-05-31 07:33
Strzelczyk Katarzyna
4.83MB
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-10-21 15:04
Pala Łukasz
19.73KB
Sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały ws. szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.pdf Sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały ws. szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-06-23 09:35
Grzegorzyca Jan
486.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2014 [ 5 ]
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-11-16 08:34
Kroczek Elżbieta
329.99KB
Sprowozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.pdf Sprowozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-04-29 10:57
Grzegorzyca Jan
2.52MB
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2014 roku z przeprowadzonych konsutacji w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 rok.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2014 roku z przeprowadzonych konsutacji w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
14-11-06 13:15
Grzegorzyca Jan
1.73MB
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2014 roku Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
14-02-25 15:04
Pala Łukasz
31.51KB
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2014 roku Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
14-02-10 13:41
Strzelczyk Katarzyna
73.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2013 [ 2 ]
Sprowozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Sprowozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
14-04-03 14:11
Pala Łukasz
4.07MB
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 pazdzernika 2013 roku Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 pazdzernika 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
13-10-10 14:58
278.25KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2012 [ 2 ]
Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2012 roku Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
13-04-24 09:54
1.79MB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
13-04-24 09:51
429.1KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2011 [ 1 ]
Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2011 roku Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
13-04-23 14:46
1.71MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozadania za rok 2010 [ 1 ]
Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2010 roku Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
13-06-13 14:44
1.48MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2009 [ 1 ]
Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2009 roku Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
13-06-13 14:43
1.35MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2008 [ 2 ]
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wys Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wys
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
08-06-10 00:00
80.28KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
08-06-10 00:00
53.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2007 [ 37 ]
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
09-04-28 14:08
74.84KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
08-06-10 00:00
744.4KB
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.12.2007 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.12.2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
08-06-10 00:00
1.63MB
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) z dnia 10.12.2007 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) z dnia 10.12.2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 533
08-06-10 00:00
1.07MB
Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
08-06-10 00:00
97.47KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
08-06-10 00:00
1.11MB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
08-06-10 00:00
1.48MB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 (korekta) Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 (korekta)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
08-06-10 00:00
869.4KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
08-06-10 00:00
719.97KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
08-06-10 00:00
332.4KB
Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 marca 2007 Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 marca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
08-06-10 00:00
58.04KB
Zestawienie przepływów pieniężnych Zestawienie przepływów pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
08-06-10 00:00
1.34MB
Uchwała Nr 4100/V/206/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały bud¯etowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka- Uchwała Nr 4100/V/206/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały bud¯etowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
08-06-10 00:00
805.51KB
Uchwała Nr 4100/V/27/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.032.943 zł przedstawionego w projekcie budzetu na 2008 rok Gminy i Mias Uchwała Nr 4100/V/27/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.032.943 zł przedstawionego w projekcie budzetu na 2008 rok Gminy i Mias
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
08-06-10 00:00
700.81KB
Uchwała Nr 4100/V/204/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o Uchwała Nr 4100/V/204/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
08-06-10 00:00
1.58MB
Uchwała Nr 4100/V/33/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok Uchwała Nr 4100/V/33/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
08-06-10 00:00
879.01KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2007 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
08-06-10 00:00
280.19KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2007 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
08-06-10 00:00
289.83KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2007 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
08-06-10 00:00
278.37KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2006 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2006 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
08-06-10 00:00
88.53KB
Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2003
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
08-06-10 00:00
35.74KB
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
08-06-10 00:00
868.33KB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
08-06-10 00:00
1.64MB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
08-06-10 00:00
183.6KB
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
08-06-10 00:00
282.59KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2007 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
08-06-10 00:00
141.74KB
Załącznik 1 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg źródeł dochodów Załącznik 1 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg źródeł dochodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
08-06-10 00:00
60.33KB
Załącznik 2 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Załącznik 2 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
08-06-10 00:00
46.58KB
Załącznik 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
08-06-10 00:00
73.78KB
Załącznik 4 - Deficyt budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 oraz źródła jego finansowania Załącznik 4 - Deficyt budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 oraz źródła jego finansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
08-06-10 00:00
49.39KB
Załącznik 5 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku Załącznik 5 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
08-06-10 00:00
66.55KB
Załącznik 6 - Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 roku Załącznik 6 - Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
08-06-10 00:00
58.59KB
Załącznik 7 - Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych w 2007 roku Załącznik 7 - Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
08-06-10 00:00
57KB
Załącznik 8 - Zestawienie dotacji udzielonych na realizację zadań bieżących z budżetu Gminy i Miasta w roku 2007 Załącznik 8 - Zestawienie dotacji udzielonych na realizację zadań bieżących z budżetu Gminy i Miasta w roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
08-06-10 00:00
57.04KB
Załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007 Załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
08-06-10 00:00
57.32KB
Załącznik 10 - Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2007 roku Załącznik 10 - Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
08-06-10 00:00
78.36KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - KOREKTA - za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - KOREKTA - za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
08-06-10 00:00
755.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania za rok 2006 [ 14 ]
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2006 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
08-06-10 00:00
293.24KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
08-06-10 00:00
536.67KB
Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2006 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2006 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
08-06-10 00:00
157.58KB
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w roku 2006 udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w roku 2006 udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
08-06-10 00:00
59.8KB
Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
08-06-10 00:00
56.71KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 - korekta Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
08-06-10 00:00
366.3KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
08-06-10 00:00
317.43KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
08-06-10 00:00
1.1MB
Sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowego za lata 2003-2006 roku. Sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowego za lata 2003-2006 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
08-06-10 00:00
44.71KB
Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 28 sierpnia 2006 do 29 września 2006 r Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 28 sierpnia 2006 do 29 września 2006 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
08-06-10 00:00
77.1KB
Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 27 czerwca 2006 do 27 sierpnia 2006 r. Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 27 czerwca 2006 do 27 sierpnia 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
08-06-10 00:00
81.47KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
08-06-10 00:00
520.23KB
Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 31 maja 2006 do 26 czerwca 2006 r. Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 31 maja 2006 do 26 czerwca 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
08-06-10 00:00
79.51KB
Dotacje otrzymane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
08-06-10 00:00
42.91KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:16:36
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 4554