Sprawozdania

Kategoria: Sprawozdania [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
24-04-25 11:12 Pala Łukasz 1.16MB
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-05-25 12:24 Górecki Wojciech 653.75KB
format: format_blank Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-10-25 12:30 Kroczek Elżbieta 1.21MB
format: format_blank Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-06-14 12:09 Kroczek Elżbieta 1.21MB
format: format_zip Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-05-08 13:12 Górecki Wojciech 10.56MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza GiM z 20.06.2018 r.,z przeprowadzonych konsultacji....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-06-21 13:02 Grzegorzyca Jan 892.28KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2020 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-10-25 12:27 Kroczek Elżbieta 1.28MB
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-07-21 10:18 Kroczek Elżbieta 889.78KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2019 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-12-31 11:48 Kroczek Elżbieta 4.19MB
format: format_pdf Informacja o Stanie Mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
20-04-01 11:45 Górecki Wojciech 22.56MB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2018 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-06-18 13:38 Kroczek Elżbieta 331.42KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2017 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-07-05 14:24 Kroczek Elżbieta 321.3KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-09-27 14:02 Grzegorzyca Jan 370.61KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2016 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-04-19 12:56 Kroczek Elżbieta 370.89KB
format: format_pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
17-05-29 13:16 Strzelczyk Katarzyna 4.19MB
format: format_pdf Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-361-13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku - stypendia i nagrody sportowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-11-17 08:08 Grzegorzyca Jan 395.93KB
format: format_pdf Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-11-03 09:44 Strzelczyk Katarzyna 2.12MB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2015 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-06-23 13:42 Kroczek Elżbieta 5.23MB
format: format_pdf SPRAWOZDANE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU z dn. 25.05.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-05-31 07:33 Strzelczyk Katarzyna 4.83MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-10-21 15:04 Pala Łukasz 19.73KB
format: format_pdf Sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały ws. szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
15-06-23 09:35 Grzegorzyca Jan 486.06KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2014 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-11-16 08:34 Kroczek Elżbieta 329.99KB
format: format_pdf Sprowozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-04-29 10:57 Grzegorzyca Jan 2.52MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2014 roku z przeprowadzonych konsutacji w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
14-11-06 13:15 Grzegorzyca Jan 1.73MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
14-02-25 15:04 Pala Łukasz 31.51KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
14-02-10 13:41 Strzelczyk Katarzyna 73.26KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2013 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Sprowozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
14-04-03 14:11 Pala Łukasz 4.07MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 pazdzernika 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
13-10-10 14:58 278.25KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2012 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
13-04-24 09:54 1.79MB
format: format_pdf Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
13-04-24 09:51 429.1KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2011 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
13-04-23 14:46 1.71MB
Kategoria: Sprawozadania za rok 2010 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
13-06-13 14:44 1.48MB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2009 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośæ pożytku publicznego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
13-06-13 14:43 1.35MB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2008 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wys
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
08-06-10 00:00 80.28KB
format: format_pdf Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
08-06-10 00:00 53.98KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2007 [ 37 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
09-04-28 14:08 74.84KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
08-06-10 00:00 744.4KB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.12.2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
08-06-10 00:00 1.63MB
format: format_pdf Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) z dnia 10.12.2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
08-06-10 00:00 1.07MB
format: format_pdf Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
08-06-10 00:00 97.47KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
08-06-10 00:00 1.11MB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
08-06-10 00:00 1.48MB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 (korekta)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
08-06-10 00:00 869.4KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
08-06-10 00:00 719.97KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
08-06-10 00:00 332.4KB
format: format_pdf Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 marca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
08-06-10 00:00 58.04KB
format: format_pdf Zestawienie przepływów pieniężnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
08-06-10 00:00 1.34MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/206/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały bud¯etowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
08-06-10 00:00 805.51KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/27/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.032.943 zł przedstawionego w projekcie budzetu na 2008 rok Gminy i Mias
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
08-06-10 00:00 700.81KB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/204/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
08-06-10 00:00 1.58MB
format: format_pdf Uchwała Nr 4100/V/33/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
08-06-10 00:00 879.01KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
08-06-10 00:00 280.19KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
08-06-10 00:00 289.83KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
08-06-10 00:00 278.37KB
format: format_pdf Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2006 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
08-06-10 00:00 88.53KB
format: format_pdf Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2003
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
08-06-10 00:00 35.74KB
format: format_zip Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
08-06-10 00:00 868.33KB
format: format_zip Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
08-06-10 00:00 1.64MB
format: format_pdf Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
08-06-10 00:00 183.6KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
08-06-10 00:00 282.59KB
format: format_pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
08-06-10 00:00 141.74KB
format: format_pdf Załącznik 1 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg źródeł dochodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
08-06-10 00:00 60.33KB
format: format_pdf Załącznik 2 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
08-06-10 00:00 46.58KB
format: format_pdf Załącznik 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
08-06-10 00:00 73.78KB
format: format_pdf Załącznik 4 - Deficyt budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 oraz źródła jego finansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
08-06-10 00:00 49.39KB
format: format_pdf Załącznik 5 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
08-06-10 00:00 66.55KB
format: format_pdf Załącznik 6 - Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
08-06-10 00:00 58.59KB
format: format_pdf Załącznik 7 - Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
08-06-10 00:00 57KB
format: format_pdf Załącznik 8 - Zestawienie dotacji udzielonych na realizację zadań bieżących z budżetu Gminy i Miasta w roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
08-06-10 00:00 57.04KB
format: format_pdf Załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
08-06-10 00:00 57.32KB
format: format_pdf Załącznik 10 - Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2007 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
08-06-10 00:00 78.36KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - KOREKTA - za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
08-06-10 00:00 755.91KB
Kategoria: Sprawozdania za rok 2006 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
08-06-10 00:00 293.24KB
format: format_pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
08-06-10 00:00 536.67KB
format: format_pdf Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2006 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
08-06-10 00:00 157.58KB
format: format_pdf Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w roku 2006 udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
08-06-10 00:00 59.8KB
format: format_pdf Liczba ludności w dzielnicach i sołectwach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
08-06-10 00:00 56.71KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
08-06-10 00:00 366.3KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
08-06-10 00:00 317.43KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
08-06-10 00:00 1.1MB
format: format_pdf Sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowego za lata 2003-2006 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
08-06-10 00:00 44.71KB
format: format_pdf Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 28 sierpnia 2006 do 29 września 2006 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
08-06-10 00:00 77.1KB
format: format_pdf Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 27 czerwca 2006 do 27 sierpnia 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
08-06-10 00:00 81.47KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
08-06-10 00:00 520.23KB
format: format_pdf Sprawozdanie burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 31 maja 2006 do 26 czerwca 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
08-06-10 00:00 79.51KB
format: format_pdf Dotacje otrzymane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
08-06-10 00:00 42.91KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:16:36
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 5968