Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kontakt

 • ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • (32) 431 88 42

Godziny otwarcia

 • od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 • Dyrektor: Michał Cichoń

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest budżetową jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej. Działalność ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności i zarządza majątkiem oraz funduszami jednostki. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta, a nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Rada Miejska. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany na każdy rok kalendarzowy przez kierownika jednostki.

Podstawy prawne określające zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi statut jednostki. Szczegółowa struktura organizacyjna ośrodka, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych ośrodka opisane są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji należy:

 • programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla:
 • klubów i związków sportowych,
 • organizacji kultury fizycznej,
 • innych organizacji społecznych i zawodowych,
 • placówek oświatowych,
 • osób indywidualnych,
 • prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania ośrodka,
 • właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swojego działania,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz działalności pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ośrodka.

Redakcja strony: Miejski Ośrodek Sportu i RekreacjiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:33:02
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-11-17 12:41:40
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-11-17 12:41:39
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-11-17 12:41:39
Drukuj Liczba odwiedzin: 5278