Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Urzędu Gminy i Miasta w związku z Wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.pdf


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

  Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowana przez Burmistrza. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-  listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

-  telefonicznie: 32 429 59 11, fax: 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj. poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek, środa i czwartek od 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.00

-   e-mail:

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

-   e-mail:

-   tel. 32 429 59 22, 694 441 226.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

-       art. 6 ust. 1 lit. c powyżej przywołanego Rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Administratora,

-        art. 6 ust. 1 lit. a, b powyżej przywołanego Rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu realizacji działań objętych dobrowolnie złożonym wnioskiem i/lub zmierzających do zawarcia oraz wykonania żądanej umowy w zakresie wynikającym z celu realizacji zadań ustawowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie stosowanych ustaw oraz dane podane dobrowolnie lub nieznajdujące się w przepisach prawa na podstawie, których działa Administrator po uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgodzie, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późń. zm.), zapisami ustawowymi lub w przypadku wyrażenia zgody do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz, jeśli będzie to konieczne, mamy prawo je przekazywać w celu realizacji wnioskowanych usług – upoważnionym podmiotom.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-        prawo do wycofania zgody (w przypadku wyrażenia zgody),

-        prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w przypadku wyrażenia zgody),

-      prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)

9. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami na dane wskazany w punkcie 1.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzule informacyjne URZĄD

Klauzule informacyjne Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja strony: Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2018-05-24 14:05:40
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2019-07-04 12:11:05
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2019-07-04 12:11:03
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2019-07-04 12:11:03
Drukuj Liczba odwiedzin: 2219