Wydział Gospodarowania Odpadami

Dane adresowe

 • naczelnik: Elżbieta Student
  (32) 429 59 41
 • kontakt: (32) 429 59 33

  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  Parter pok. nr 6
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątkek od 7:30 do 14:00

 

Do zadań Wydziału Gospodarownia Odpadami należy w szczególności:

 • prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy,
 • prowadzenie działań związanych z informacją i edukacją w zakresieprawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymina terenie Gminy, w tym:
  - potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  - kosztów poniesionych z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  - ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy i miasta,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 •  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 •  przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu odbioru nieczystości ciekłych,
 • nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • umieszczanie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji między innymi o:
  - podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 

Redakcja strony: Wydział Gospodarowania OdpadamiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:19:36
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2017-01-24 10:33:51
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2017-01-24 10:33:49
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2017-01-24 10:33:49
Drukuj Liczba odwiedzin: 8812