Sprawozdania budżetowe

Kategoria: 2023 [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-11-15 13:52 Bartoszek Małgorzata 253.16KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-11-15 13:51 Bartoszek Małgorzata 1.27MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-15 13:50 Bartoszek Małgorzata 2.05MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-15 13:48 Bartoszek Małgorzata 343.31KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-11-15 13:46 Bartoszek Małgorzata 94.54KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-08-01 08:22 Bartoszek Małgorzata 256.98KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-08-01 08:21 Bartoszek Małgorzata 1.21MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-08-01 08:19 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-08-01 08:17 Bartoszek Małgorzata 343.7KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-08-01 08:16 Bartoszek Małgorzata 94.34KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-08 14:43 Bartoszek Małgorzata 253.21KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-05-08 14:42 Bartoszek Małgorzata 1.17MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-05-08 14:39 Bartoszek Małgorzata 1.94MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-05-08 14:37 Bartoszek Małgorzata 344.17KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-05-08 14:34 Bartoszek Małgorzata 94.43KB
Kategoria: 2022 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
23-04-06 09:52 Bartoszek Małgorzata 252.68KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-02-21 08:21 Bartoszek Małgorzata 249.38KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-02-21 08:20 Bartoszek Małgorzata 1.32MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-02-21 08:18 Bartoszek Małgorzata 2.07MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-21 08:15 Bartoszek Małgorzata 342.97KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-02-21 08:13 Bartoszek Małgorzata 96.59KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-10-31 16:04 Bartoszek Małgorzata 249.59KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-10-31 16:02 Bartoszek Małgorzata 1.24MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-10-31 16:00 Bartoszek Małgorzata 2.03MB
format: format_pdf Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-10-31 15:58 Bartoszek Małgorzata 342.93KB
format: format_pdf Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-10-31 15:57 Bartoszek Małgorzata 94.5KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-07-27 08:13 Bartoszek Małgorzata 253.45KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-07-27 08:11 Bartoszek Małgorzata 1.19MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-07-27 08:09 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-07-27 08:07 Bartoszek Małgorzata 343.29KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-07-27 08:05 Bartoszek Małgorzata 94.39KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-04-29 12:19 Bartoszek Małgorzata 253.45KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-04-29 12:18 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
22-04-29 12:16 Bartoszek Małgorzata 1.95MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-04-29 12:14 Bartoszek Małgorzata 343.77KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-04-29 12:12 Bartoszek Małgorzata 94.18KB
Kategoria: 2021 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-02-21 16:39 Bartoszek Małgorzata 249.38KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-02-21 16:37 Bartoszek Małgorzata 1.38MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-02-21 16:35 Bartoszek Małgorzata 2.04MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-02-21 16:33 Bartoszek Małgorzata 343.24KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-02-21 16:31 Bartoszek Małgorzata 96.36KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-11-16 08:12 Bartoszek Małgorzata 249.59KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-11-16 08:11 Bartoszek Małgorzata 1.32MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-11-16 08:10 Bartoszek Małgorzata 2.03MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-11-16 08:08 Bartoszek Małgorzata 343.71KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-11-16 08:06 Bartoszek Małgorzata 94.18KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-07-21 12:03 Bartoszek Małgorzata 249.42KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-07-21 12:02 Bartoszek Małgorzata 1.26MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-07-21 11:59 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-07-21 11:58 Bartoszek Małgorzata 344.22KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-07-21 11:56 Bartoszek Małgorzata 94.34KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-04-26 15:07 Bartoszek Małgorzata 249.33KB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-04-26 15:06 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-04-26 15:05 Bartoszek Małgorzata 1.99MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-26 15:03 Bartoszek Małgorzata 345.32KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-04-26 15:00 Bartoszek Małgorzata 94.58KB
Kategoria: 2020 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
21-02-22 12:45 Bartoszek Małgorzata 249.95KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
21-02-22 12:44 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-02-22 12:42 Bartoszek Małgorzata 2.05MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-02-22 12:40 Bartoszek Małgorzata 349.04KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-02-22 12:38 Bartoszek Małgorzata 98.48KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-11-02 09:07 Bartoszek Małgorzata 249.6KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-11-02 09:06 Bartoszek Małgorzata 1.27MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-11-02 09:03 Bartoszek Małgorzata 2.05MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-11-02 09:00 Bartoszek Małgorzata 349.88KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-11-02 08:58 Bartoszek Małgorzata 94.34KB
format: format_pdf RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-07-23 13:21 Bartoszek Małgorzata 250.35KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-07-23 13:20 Bartoszek Małgorzata 1.22MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-07-23 13:18 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-07-23 13:16 Bartoszek Małgorzata 348.41KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-07-23 13:14 Bartoszek Małgorzata 93.94KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-04-28 09:53 Bartoszek Małgorzata 249.81KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-04-28 09:51 Bartoszek Małgorzata 1.17MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-04-28 09:49 Bartoszek Małgorzata 1.97MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-04-28 09:47 Bartoszek Małgorzata 350.47KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-04-28 09:45 Bartoszek Małgorzata 94.22KB
Kategoria: 2019 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-02-24 12:24 Bartoszek Małgorzata 289.2KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-02-24 12:21 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-02-24 12:20 Bartoszek Małgorzata 2.11MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-02-24 12:18 Bartoszek Małgorzata 349.6KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-02-24 12:15 Bartoszek Małgorzata 97.77KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-10-31 09:34 Bartoszek Małgorzata 289.12KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-10-31 09:33 Bartoszek Małgorzata 1.26MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-10-31 09:32 Bartoszek Małgorzata 2.11MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-10-31 09:30 Bartoszek Małgorzata 349.18KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-10-31 09:26 Bartoszek Małgorzata 94.08KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-07-26 11:56 Bartoszek Małgorzata 289.09KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-07-26 11:54 Bartoszek Małgorzata 1.21MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-07-26 11:53 Bartoszek Małgorzata 2.06MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-07-26 11:51 Bartoszek Małgorzata 349.43KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-07-26 11:48 Bartoszek Małgorzata 93.79KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-05-02 09:13 Bartoszek Małgorzata 288.61KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-05-02 09:12 Bartoszek Małgorzata 1.14MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-05-02 09:10 Bartoszek Małgorzata 2MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-05-02 09:09 Bartoszek Małgorzata 349.24KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-05-02 09:07 Bartoszek Małgorzata 93.85KB
Kategoria: 2018 [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
19-05-02 09:33 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-05-02 09:31 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-05-02 09:29 Bartoszek Małgorzata 349.15KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-05-02 09:27 Bartoszek Małgorzata 97.75KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-02-22 08:11 Bartoszek Małgorzata 289.5KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-02-22 08:10 Bartoszek Małgorzata 1.32MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-02-22 08:09 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-02-22 08:07 Bartoszek Małgorzata 348.74KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-02-22 08:05 Bartoszek Małgorzata 96.53KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-10-29 13:03 Bartoszek Małgorzata 288.75KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-10-29 13:01 Bartoszek Małgorzata 1.25MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-10-29 13:00 Bartoszek Małgorzata 1.99MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-10-29 12:58 Bartoszek Małgorzata 350.1KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-10-29 12:57 Bartoszek Małgorzata 94.36KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-07-23 09:32 Bartoszek Małgorzata 289.39KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-07-23 09:30 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-07-23 09:28 Bartoszek Małgorzata 1.97MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-07-23 09:26 Bartoszek Małgorzata 348.47KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-07-23 09:24 Bartoszek Małgorzata 94.3KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-05-15 08:35 Bartoszek Małgorzata 288.42KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początu roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-05-15 08:34 Bartoszek Małgorzata 1.13MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-05-15 08:32 Bartoszek Małgorzata 1.94MB
format: format_pdf RN-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-05-15 08:30 Bartoszek Małgorzata 349.49KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-05-15 08:28 Bartoszek Małgorzata 94.14KB
Kategoria: 2017 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-02-27 10:41 Bartoszek Małgorzata 264.12KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-02-27 10:38 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-02-27 10:36 Bartoszek Małgorzata 1.97MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-02-27 10:35 Bartoszek Małgorzata 350.55KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-02-27 10:32 Bartoszek Małgorzata 97.55KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-11-08 11:38 Bartoszek Małgorzata 264KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-11-08 11:37 Bartoszek Małgorzata 1.27MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-11-08 11:35 Bartoszek Małgorzata 1.98MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-11-08 11:33 Bartoszek Małgorzata 348.77KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-11-08 11:31 Bartoszek Małgorzata 93.71KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-07-27 09:52 Bartoszek Małgorzata 264.35KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-07-27 09:50 Bartoszek Małgorzata 1.23MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-07-27 09:47 Bartoszek Małgorzata 1.98MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-07-27 09:45 Bartoszek Małgorzata 349.08KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-07-27 09:43 Bartoszek Małgorzata 94.13KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-04-28 12:24 Bartoszek Małgorzata 263.68KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-04-28 12:23 Bartoszek Małgorzata 1.15MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-04-28 12:21 Bartoszek Małgorzata 1.93MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-04-28 12:13 Bartoszek Małgorzata 349.83KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-04-28 12:11 Bartoszek Małgorzata 94.19KB
Kategoria: 2016 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-02-22 12:01 Bartoszek Małgorzata 263.99KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-02-22 12:00 Bartoszek Małgorzata 1.22MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-02-22 11:58 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-02-22 11:56 Bartoszek Małgorzata 348.56KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-02-22 11:54 Bartoszek Małgorzata 97.98KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-11-14 16:21 Bartoszek Małgorzata 263.92KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-11-14 16:20 Bartoszek Małgorzata 1.17MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
16-11-14 16:18 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-11-14 16:16 Bartoszek Małgorzata 349.97KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-11-14 16:14 Bartoszek Małgorzata 93.59KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-08-10 12:13 Pala Łukasz 839.32KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-08-10 12:12 Pala Łukasz 1.12MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-08-10 12:12 Pala Łukasz 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-08-10 12:11 Pala Łukasz 350.09KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-08-10 12:11 Pala Łukasz 93.59KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-04-27 13:51 Bartoszek Małgorzata 263.73KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-04-27 13:49 Bartoszek Małgorzata 1.06MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-04-27 13:48 Bartoszek Małgorzata 1.85MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-04-27 13:46 Bartoszek Małgorzata 349.72KB
format: format_pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-04-27 13:44 Bartoszek Małgorzata 94.59KB
Kategoria: 2015 [ 26 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-03-14 10:49 Bartoszek Małgorzata 265.51KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-03-11 12:42 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-03-11 12:41 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-03-11 12:39 Bartoszek Małgorzata 350.02KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-03-11 12:29 Bartoszek Małgorzata 264.1KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-03-11 12:28 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-03-11 12:26 Bartoszek Małgorzata 2.06MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-03-11 12:24 Bartoszek Małgorzata 349.18KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-03-11 12:21 Bartoszek Małgorzata 129.7KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-10-30 10:24 Bartoszek Małgorzata 264.15KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-10-30 10:23 Bartoszek Małgorzata 1.14MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
15-10-30 10:21 Bartoszek Małgorzata 2.07MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-10-30 10:20 Bartoszek Małgorzata 349.61KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
15-10-30 10:17 Bartoszek Małgorzata 93KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-07-22 09:58 Bartoszek Małgorzata 264.07KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-07-22 09:56 Bartoszek Małgorzata 1.1MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
15-07-22 09:55 Bartoszek Małgorzata 2MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-07-22 09:53 Bartoszek Małgorzata 349.08KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-07-22 09:51 Bartoszek Małgorzata 93.01KB
format: format_pdf Rb-27S Sparwozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-04-27 09:45 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-04-27 09:43 Bartoszek Małgorzata 1.92MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-04-23 10:48 Bartoszek Małgorzata 268.75KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-04-23 10:46 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-04-23 10:45 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-04-23 10:42 Bartoszek Małgorzata 349.65KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-04-23 10:40 Bartoszek Małgorzata 93.11KB
Kategoria: 2014 [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
15-03-02 08:30 Bartoszek Małgorzata 268.63KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-03-02 08:28 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-03-02 08:27 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-03-02 08:24 Bartoszek Małgorzata 349.38KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
15-03-02 08:21 Bartoszek Małgorzata 97.41KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
14-10-31 08:31 Bartoszek Małgorzata 268.89KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
14-10-31 08:30 Bartoszek Małgorzata 1.15MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-10-31 08:28 Bartoszek Małgorzata 2.04MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-10-31 08:26 Bartoszek Małgorzata 349.07KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-10-31 08:23 Bartoszek Małgorzata 93.78KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - Korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
14-08-11 08:11 Bartoszek Małgorzata 274.82KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
14-07-31 09:12 Bartoszek Małgorzata 276.47KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-07-31 09:10 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych akrtywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
14-07-31 09:08 Bartoszek Małgorzata 355.7KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozadnie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-07-23 09:14 Bartoszek Małgorzata 273.85KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
14-07-23 09:12 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
14-07-23 09:10 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-07-23 09:08 Bartoszek Małgorzata 354.76KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
14-07-23 09:05 Bartoszek Małgorzata 95.72KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
14-05-07 14:21 Bartoszek Małgorzata 118.69KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
14-05-07 14:19 Bartoszek Małgorzata 1.02MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
14-05-07 14:17 Bartoszek Małgorzata 29.76MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
14-05-07 14:12 Bartoszek Małgorzata 116.69KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-05-07 10:36 Bartoszek Małgorzata 140.56KB
Kategoria: 2013 [ 34 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
14-03-06 14:21 Bartoszek Małgorzata 1.75MB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
14-03-06 14:17 Bartoszek Małgorzata 20.5MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
14-03-06 14:11 Bartoszek Małgorzata 2.35MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-03-06 14:09 Bartoszek Małgorzata 3.1MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
14-03-06 14:06 Bartoszek Małgorzata 2.13MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
14-03-06 14:04 Bartoszek Małgorzata 2.94MB
format: format_pdf Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
14-03-03 16:57 Pala Łukasz 10.44MB
format: format_blank Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 756
14-03-03 09:29 Bartoszek Małgorzata 2.41MB
format: format_blank Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 650
14-03-03 09:26 Bartoszek Małgorzata 27.07MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-02-18 07:40 Bartoszek Małgorzata 1.06MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
14-02-18 07:38 Bartoszek Małgorzata 1.14MB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
14-02-17 13:16 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-02-17 13:15 Bartoszek Małgorzata 2.51MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
13-10-25 12:15 77.85KB
format: format_pdf Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
13-10-25 12:13 1.11MB
format: format_blank Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
13-10-25 12:09 46.82MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
13-10-25 12:07 110.35KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
13-10-25 12:05 201.51KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
13-09-24 12:25 178.74KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
13-08-29 09:55 97.12KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
13-08-29 09:54 2.49MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
13-08-29 09:49 1.09MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
13-08-09 13:39 68.79KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
13-08-09 13:36 158.07KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
13-08-01 08:43 266.87KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
13-08-01 08:42 26.03KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
13-08-01 08:39 27.48KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
13-05-06 16:06 85.39KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
13-05-06 16:05 2.32MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
13-05-06 14:18 69.25KB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
13-05-06 14:17 0.97MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
13-05-06 14:15 2.29MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
13-05-06 14:13 100.03KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
13-05-06 14:12 149.06KB
Kategoria: 2012 [ 31 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
13-04-11 09:12 120.82KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
13-04-11 08:35 83.4KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
13-04-11 08:33 1.23MB
format: format_pdf RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
13-04-11 08:31 2.66MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
13-02-22 13:51 66.67KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
13-02-22 13:48 175.38KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
13-02-22 13:48 96.57KB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
13-02-22 13:47 2.55MB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
13-02-22 13:46 1.19MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
12-10-23 14:45 68.3KB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
12-10-23 14:43 1.11MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
12-10-23 14:41 2.62MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
12-10-23 14:39 98.44KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
12-10-23 14:38 169.61KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
12-08-27 08:57 83.9KB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
12-08-27 08:55 1.06MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
12-08-27 08:53 2.62MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
12-08-27 08:50 117.77KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
12-08-27 08:48 178.58KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
12-08-27 08:44 173.98KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
12-07-25 13:22 74.56KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
12-07-25 13:20 1.04MB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
12-07-25 13:16 2.52MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
12-07-25 13:14 99.28KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
12-07-25 13:03 160.49KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
12-05-16 08:33 81.91KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
12-05-16 08:31 70.73KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
12-05-16 08:30 0.99MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
12-05-16 08:28 2.43MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
12-05-16 08:26 101.49KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
12-05-16 08:24 157.42KB
Kategoria: 2011 [ 32 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
12-04-06 11:05 1.13MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - korekta nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
12-04-06 11:03 111.52KB
format: format_pdf RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
12-04-04 12:46 2.69MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
12-04-04 12:44 186.92KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
12-03-30 12:30 1.14MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
12-03-30 12:26 110.87KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartały 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
12-03-16 12:50 116.35KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
12-03-16 12:48 1.2MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
12-02-24 08:03 67.48KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
12-02-24 08:02 1.1MB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
12-02-24 07:59 2.64MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
12-02-24 07:56 97.72KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
12-02-24 07:54 170.29KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
11-11-02 15:10 123.76KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
11-11-02 15:04 73.3KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
11-11-02 15:03 1.09MB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
11-11-02 14:53 2.59MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
11-11-02 14:50 99.8KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
11-11-02 14:48 164.21KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
11-11-02 14:44 1.05MB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
11-07-22 13:01 162.07KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
11-07-22 12:59 104.42KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
11-07-22 12:57 2.58MB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
11-07-22 12:54 1.04MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
11-07-22 12:51 73.91KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
11-07-21 11:18 124.86KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
11-07-21 11:16 2.48MB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
11-04-29 11:02 153.59KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
11-04-29 11:00 104.1KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorząadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
11-04-29 10:59 2.46MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorząadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
11-04-29 10:56 0.97MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
11-04-29 10:54 79.76KB
Kategoria: 2010 [ 28 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
11-04-08 09:30 185.62KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
11-04-08 09:28 122.1KB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
11-04-08 09:24 2.94MB
format: format_pdf RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
11-04-08 09:20 1.13MB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
11-03-16 12:35 164.16KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
11-03-16 12:33 103.18KB
format: format_pdf RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
11-03-16 12:32 2.86MB
format: format_pdf RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
11-03-16 12:28 1.1MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
11-03-16 12:25 72.92KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
10-11-10 13:21 121.3KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 - korekta 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
10-10-26 11:16 85.22KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
10-10-26 11:14 141.18KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
10-10-26 11:13 94.37KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
10-10-26 11:10 2.71MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
10-10-26 11:06 0.98MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
10-10-26 11:04 70.56KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
10-08-02 14:47 134.97KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 - Korekta Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
10-08-02 14:45 88.89KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
10-07-22 13:46 136.1KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
10-07-22 13:43 104.2KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
10-07-22 13:29 2.82MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
10-07-22 13:16 1.03MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
10-07-22 13:12 75.21KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
10-04-29 09:16 131.87KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
10-04-29 09:14 102.11KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
10-04-29 08:45 2.44MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
10-04-29 08:42 0.9MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
10-04-29 08:40 71.5KB
Kategoria: 2009 [ 23 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
10-02-26 11:42 192.19KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
10-02-26 11:40 96.21KB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
10-02-26 11:33 2.82MB
format: format_pdf RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
10-02-26 11:10 1.07MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
10-02-26 11:07 80.86KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
09-11-18 14:20 182.53KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
09-11-18 14:18 95.97KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2099
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
09-11-18 14:16 2.74MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
09-11-18 14:13 1.09MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
09-11-18 14:10 78.42KB
format: format_pdf Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 - Korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
09-10-01 13:41 1.06MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od począatku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
09-10-01 13:38 186.34KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
09-10-01 13:35 96.9KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
09-08-07 15:17 180.75KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
09-08-07 15:15 94.93KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
09-08-07 15:14 2.71MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
09-08-07 15:11 0.91MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
09-08-07 15:09 84.86KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
09-04-27 11:34 2.6MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
09-04-27 11:29 0.91MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
09-04-27 11:23 157.25KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
09-04-27 11:21 100.97KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
09-04-27 11:17 92.35KB
Kategoria: 2008 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
09-04-28 11:09 85.57KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
09-04-28 11:07 1.05MB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
09-04-28 10:57 2.66MB
format: format_pdf Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
09-04-28 10:54 73.09KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
09-04-28 10:52 116.2KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
09-04-28 10:49 138.67KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
08-07-28 16:33 2.08MB
format: format_zip Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
08-06-10 00:00 1.97MB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
08-06-10 00:00 874.37KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
08-06-10 00:00 1.15MB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
08-06-10 00:00 761.33KB

Redakcja strony: Sprawozdania budżetoweRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:17:59
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:08:13
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:08:11
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:08:11
Drukuj Liczba odwiedzin: 7425