Sprawozdania budżetowe

Kategoria: 2024 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
24-05-09 09:15 Bartoszek Małgorzata 167.83KB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
24-05-09 09:13 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
24-05-09 09:12 Bartoszek Małgorzata 1.83MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
24-05-09 09:09 Bartoszek Małgorzata 258.07KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
24-05-09 09:07 Bartoszek Małgorzata 104.75KB
Kategoria: 2023 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-03-07 12:16 Bartoszek Małgorzata 168.18KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
24-03-07 12:14 Bartoszek Małgorzata 168.09KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
24-03-07 12:12 Bartoszek Małgorzata 1.18MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-03-07 12:11 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
24-03-07 12:09 Bartoszek Małgorzata 258.26KB
format: format_pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
24-03-07 12:07 Bartoszek Małgorzata 107.78KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-11-15 13:52 Bartoszek Małgorzata 253.16KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-11-15 13:51 Bartoszek Małgorzata 1.27MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-11-15 13:50 Bartoszek Małgorzata 2.05MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-11-15 13:48 Bartoszek Małgorzata 343.31KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-11-15 13:46 Bartoszek Małgorzata 94.54KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-08-01 08:22 Bartoszek Małgorzata 256.98KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-08-01 08:21 Bartoszek Małgorzata 1.21MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-08-01 08:19 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-08-01 08:17 Bartoszek Małgorzata 343.7KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-08-01 08:16 Bartoszek Małgorzata 94.34KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-05-08 14:43 Bartoszek Małgorzata 253.21KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-05-08 14:42 Bartoszek Małgorzata 1.17MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-05-08 14:39 Bartoszek Małgorzata 1.94MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-08 14:37 Bartoszek Małgorzata 344.17KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-05-08 14:34 Bartoszek Małgorzata 94.43KB
Kategoria: 2022 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-04-06 09:52 Bartoszek Małgorzata 252.68KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-02-21 08:21 Bartoszek Małgorzata 249.38KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-02-21 08:20 Bartoszek Małgorzata 1.32MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-02-21 08:18 Bartoszek Małgorzata 2.07MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
23-02-21 08:15 Bartoszek Małgorzata 342.97KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
23-02-21 08:13 Bartoszek Małgorzata 96.59KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-10-31 16:04 Bartoszek Małgorzata 249.59KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-10-31 16:02 Bartoszek Małgorzata 1.24MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-10-31 16:00 Bartoszek Małgorzata 2.03MB
format: format_pdf Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-10-31 15:58 Bartoszek Małgorzata 342.93KB
format: format_pdf Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-10-31 15:57 Bartoszek Małgorzata 94.5KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-07-27 08:13 Bartoszek Małgorzata 253.45KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-07-27 08:11 Bartoszek Małgorzata 1.19MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-07-27 08:09 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-07-27 08:07 Bartoszek Małgorzata 343.29KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-07-27 08:05 Bartoszek Małgorzata 94.39KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-04-29 12:19 Bartoszek Małgorzata 253.45KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-04-29 12:18 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-04-29 12:16 Bartoszek Małgorzata 1.95MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-04-29 12:14 Bartoszek Małgorzata 343.77KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-04-29 12:12 Bartoszek Małgorzata 94.18KB
Kategoria: 2021 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-02-21 16:39 Bartoszek Małgorzata 249.38KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-02-21 16:37 Bartoszek Małgorzata 1.38MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-02-21 16:35 Bartoszek Małgorzata 2.04MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-02-21 16:33 Bartoszek Małgorzata 343.24KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-02-21 16:31 Bartoszek Małgorzata 96.36KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-11-16 08:12 Bartoszek Małgorzata 249.59KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-11-16 08:11 Bartoszek Małgorzata 1.32MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-11-16 08:10 Bartoszek Małgorzata 2.03MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-11-16 08:08 Bartoszek Małgorzata 343.71KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-11-16 08:06 Bartoszek Małgorzata 94.18KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-07-21 12:03 Bartoszek Małgorzata 249.42KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
21-07-21 12:02 Bartoszek Małgorzata 1.26MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
21-07-21 11:59 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-07-21 11:58 Bartoszek Małgorzata 344.22KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-07-21 11:56 Bartoszek Małgorzata 94.34KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-04-26 15:07 Bartoszek Małgorzata 249.33KB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-04-26 15:06 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-04-26 15:05 Bartoszek Małgorzata 1.99MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-04-26 15:03 Bartoszek Małgorzata 345.32KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-04-26 15:00 Bartoszek Małgorzata 94.58KB
Kategoria: 2020 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
21-02-22 12:45 Bartoszek Małgorzata 249.95KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
21-02-22 12:44 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
21-02-22 12:42 Bartoszek Małgorzata 2.05MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
21-02-22 12:40 Bartoszek Małgorzata 349.04KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-02-22 12:38 Bartoszek Małgorzata 98.48KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-11-02 09:07 Bartoszek Małgorzata 249.6KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-11-02 09:06 Bartoszek Małgorzata 1.27MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-11-02 09:03 Bartoszek Małgorzata 2.05MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-11-02 09:00 Bartoszek Małgorzata 349.88KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-11-02 08:58 Bartoszek Małgorzata 94.34KB
format: format_pdf RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-07-23 13:21 Bartoszek Małgorzata 250.35KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-07-23 13:20 Bartoszek Małgorzata 1.22MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-07-23 13:18 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-07-23 13:16 Bartoszek Małgorzata 348.41KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-07-23 13:14 Bartoszek Małgorzata 93.94KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-04-28 09:53 Bartoszek Małgorzata 249.81KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-04-28 09:51 Bartoszek Małgorzata 1.17MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-04-28 09:49 Bartoszek Małgorzata 1.97MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-04-28 09:47 Bartoszek Małgorzata 350.47KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-04-28 09:45 Bartoszek Małgorzata 94.22KB
Kategoria: 2019 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-02-24 12:24 Bartoszek Małgorzata 289.2KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
20-02-24 12:21 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
20-02-24 12:20 Bartoszek Małgorzata 2.11MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-02-24 12:18 Bartoszek Małgorzata 349.6KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-02-24 12:15 Bartoszek Małgorzata 97.77KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-10-31 09:34 Bartoszek Małgorzata 289.12KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-10-31 09:33 Bartoszek Małgorzata 1.26MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-10-31 09:32 Bartoszek Małgorzata 2.11MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-10-31 09:30 Bartoszek Małgorzata 349.18KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-10-31 09:26 Bartoszek Małgorzata 94.08KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-07-26 11:56 Bartoszek Małgorzata 289.09KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-07-26 11:54 Bartoszek Małgorzata 1.21MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-07-26 11:53 Bartoszek Małgorzata 2.06MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-07-26 11:51 Bartoszek Małgorzata 349.43KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-07-26 11:48 Bartoszek Małgorzata 93.79KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-05-02 09:13 Bartoszek Małgorzata 288.61KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-05-02 09:12 Bartoszek Małgorzata 1.14MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-05-02 09:10 Bartoszek Małgorzata 2MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-05-02 09:09 Bartoszek Małgorzata 349.24KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-05-02 09:07 Bartoszek Małgorzata 93.85KB
Kategoria: 2018 [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
19-05-02 09:33 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-05-02 09:31 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-05-02 09:29 Bartoszek Małgorzata 349.15KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-05-02 09:27 Bartoszek Małgorzata 97.75KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-02-22 08:11 Bartoszek Małgorzata 289.5KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-02-22 08:10 Bartoszek Małgorzata 1.32MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-02-22 08:09 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-02-22 08:07 Bartoszek Małgorzata 348.74KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-02-22 08:05 Bartoszek Małgorzata 96.53KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-10-29 13:03 Bartoszek Małgorzata 288.75KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-10-29 13:01 Bartoszek Małgorzata 1.25MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-10-29 13:00 Bartoszek Małgorzata 1.99MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-10-29 12:58 Bartoszek Małgorzata 350.1KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
18-10-29 12:57 Bartoszek Małgorzata 94.36KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-07-23 09:32 Bartoszek Małgorzata 289.39KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-07-23 09:30 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-07-23 09:28 Bartoszek Małgorzata 1.97MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-07-23 09:26 Bartoszek Małgorzata 348.47KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-07-23 09:24 Bartoszek Małgorzata 94.3KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-05-15 08:35 Bartoszek Małgorzata 288.42KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początu roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-05-15 08:34 Bartoszek Małgorzata 1.13MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-05-15 08:32 Bartoszek Małgorzata 1.94MB
format: format_pdf RN-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-05-15 08:30 Bartoszek Małgorzata 349.49KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-05-15 08:28 Bartoszek Małgorzata 94.14KB
Kategoria: 2017 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-02-27 10:41 Bartoszek Małgorzata 264.12KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-02-27 10:38 Bartoszek Małgorzata 1.31MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-02-27 10:36 Bartoszek Małgorzata 1.97MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-02-27 10:35 Bartoszek Małgorzata 350.55KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-02-27 10:32 Bartoszek Małgorzata 97.55KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-11-08 11:38 Bartoszek Małgorzata 264KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-11-08 11:37 Bartoszek Małgorzata 1.27MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-11-08 11:35 Bartoszek Małgorzata 1.98MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-11-08 11:33 Bartoszek Małgorzata 348.77KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-11-08 11:31 Bartoszek Małgorzata 93.71KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-07-27 09:52 Bartoszek Małgorzata 264.35KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-07-27 09:50 Bartoszek Małgorzata 1.23MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-07-27 09:47 Bartoszek Małgorzata 1.98MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-07-27 09:45 Bartoszek Małgorzata 349.08KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-07-27 09:43 Bartoszek Małgorzata 94.13KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-04-28 12:24 Bartoszek Małgorzata 263.68KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-04-28 12:23 Bartoszek Małgorzata 1.15MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-28 12:21 Bartoszek Małgorzata 1.93MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-04-28 12:13 Bartoszek Małgorzata 349.83KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-04-28 12:11 Bartoszek Małgorzata 94.19KB
Kategoria: 2016 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-02-22 12:01 Bartoszek Małgorzata 263.99KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-02-22 12:00 Bartoszek Małgorzata 1.22MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-02-22 11:58 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-02-22 11:56 Bartoszek Małgorzata 348.56KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-02-22 11:54 Bartoszek Małgorzata 97.98KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-11-14 16:21 Bartoszek Małgorzata 263.92KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-11-14 16:20 Bartoszek Małgorzata 1.17MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-11-14 16:18 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-11-14 16:16 Bartoszek Małgorzata 349.97KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-11-14 16:14 Bartoszek Małgorzata 93.59KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
16-08-10 12:13 Pala Łukasz 839.32KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-08-10 12:12 Pala Łukasz 1.12MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-08-10 12:12 Pala Łukasz 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-08-10 12:11 Pala Łukasz 350.09KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-08-10 12:11 Pala Łukasz 93.59KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
16-04-27 13:51 Bartoszek Małgorzata 263.73KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-04-27 13:49 Bartoszek Małgorzata 1.06MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-04-27 13:48 Bartoszek Małgorzata 1.85MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-04-27 13:46 Bartoszek Małgorzata 349.72KB
format: format_pdf Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-04-27 13:44 Bartoszek Małgorzata 94.59KB
Kategoria: 2015 [ 26 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-03-14 10:49 Bartoszek Małgorzata 265.51KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-03-11 12:42 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-03-11 12:41 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-03-11 12:39 Bartoszek Małgorzata 350.02KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-03-11 12:29 Bartoszek Małgorzata 264.1KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-03-11 12:28 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-03-11 12:26 Bartoszek Małgorzata 2.06MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-03-11 12:24 Bartoszek Małgorzata 349.18KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-03-11 12:21 Bartoszek Małgorzata 129.7KB
format: format_pdf Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-10-30 10:24 Bartoszek Małgorzata 264.15KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-10-30 10:23 Bartoszek Małgorzata 1.14MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-10-30 10:21 Bartoszek Małgorzata 2.07MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-10-30 10:20 Bartoszek Małgorzata 349.61KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-10-30 10:17 Bartoszek Małgorzata 93KB
format: format_pdf Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-07-22 09:58 Bartoszek Małgorzata 264.07KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-07-22 09:56 Bartoszek Małgorzata 1.1MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-07-22 09:55 Bartoszek Małgorzata 2MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
15-07-22 09:53 Bartoszek Małgorzata 349.08KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-07-22 09:51 Bartoszek Małgorzata 93.01KB
format: format_pdf Rb-27S Sparwozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-04-27 09:45 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-04-27 09:43 Bartoszek Małgorzata 1.92MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-04-23 10:48 Bartoszek Małgorzata 268.75KB
format: format_pdf Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
15-04-23 10:46 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-04-23 10:45 Bartoszek Małgorzata 1.91MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-04-23 10:42 Bartoszek Małgorzata 349.65KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-04-23 10:40 Bartoszek Małgorzata 93.11KB
Kategoria: 2014 [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
15-03-02 08:30 Bartoszek Małgorzata 268.63KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-03-02 08:28 Bartoszek Małgorzata 1.2MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-03-02 08:27 Bartoszek Małgorzata 2.02MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-03-02 08:24 Bartoszek Małgorzata 349.38KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-03-02 08:21 Bartoszek Małgorzata 97.41KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
14-10-31 08:31 Bartoszek Małgorzata 268.89KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-10-31 08:30 Bartoszek Małgorzata 1.15MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-10-31 08:28 Bartoszek Małgorzata 2.04MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-10-31 08:26 Bartoszek Małgorzata 349.07KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
14-10-31 08:23 Bartoszek Małgorzata 93.78KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - Korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
14-08-11 08:11 Bartoszek Małgorzata 274.82KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
14-07-31 09:12 Bartoszek Małgorzata 276.47KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
14-07-31 09:10 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych akrtywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
14-07-31 09:08 Bartoszek Małgorzata 355.7KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozadnie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
14-07-23 09:14 Bartoszek Małgorzata 273.85KB
format: format_pdf RB-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-07-23 09:12 Bartoszek Małgorzata 1.12MB
format: format_pdf RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
14-07-23 09:10 Bartoszek Małgorzata 2.01MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
14-07-23 09:08 Bartoszek Małgorzata 354.76KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-07-23 09:05 Bartoszek Małgorzata 95.72KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
14-05-07 14:21 Bartoszek Małgorzata 118.69KB
format: format_pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
14-05-07 14:19 Bartoszek Małgorzata 1.02MB
format: format_pdf Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
14-05-07 14:17 Bartoszek Małgorzata 29.76MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-05-07 14:12 Bartoszek Małgorzata 116.69KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-05-07 10:36 Bartoszek Małgorzata 140.56KB
Kategoria: 2013 [ 34 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
14-03-06 14:21 Bartoszek Małgorzata 1.75MB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-03-06 14:17 Bartoszek Małgorzata 20.5MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-03-06 14:11 Bartoszek Małgorzata 2.35MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-03-06 14:09 Bartoszek Małgorzata 3.1MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
14-03-06 14:06 Bartoszek Małgorzata 2.13MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
14-03-06 14:04 Bartoszek Małgorzata 2.94MB
format: format_pdf Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-03-03 16:57 Pala Łukasz 10.44MB
format: format_blank Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 763
14-03-03 09:29 Bartoszek Małgorzata 2.41MB
format: format_blank Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 661
14-03-03 09:26 Bartoszek Małgorzata 27.07MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
14-02-18 07:40 Bartoszek Małgorzata 1.06MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
14-02-18 07:38 Bartoszek Małgorzata 1.14MB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
14-02-17 13:16 Bartoszek Małgorzata 1.04MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
14-02-17 13:15 Bartoszek Małgorzata 2.51MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
13-10-25 12:15 77.85KB
format: format_pdf Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
13-10-25 12:13 1.11MB
format: format_blank Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 684
13-10-25 12:09 46.82MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
13-10-25 12:07 110.35KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
13-10-25 12:05 201.51KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
13-09-24 12:25 178.74KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
13-08-29 09:55 97.12KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
13-08-29 09:54 2.49MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
13-08-29 09:49 1.09MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
13-08-09 13:39 68.79KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
13-08-09 13:36 158.07KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
13-08-01 08:43 266.87KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
13-08-01 08:42 26.03KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
13-08-01 08:39 27.48KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
13-05-06 16:06 85.39KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
13-05-06 16:05 2.32MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
13-05-06 14:18 69.25KB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
13-05-06 14:17 0.97MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
13-05-06 14:15 2.29MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
13-05-06 14:13 100.03KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
13-05-06 14:12 149.06KB
Kategoria: 2012 [ 31 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
13-04-11 09:12 120.82KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
13-04-11 08:35 83.4KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
13-04-11 08:33 1.23MB
format: format_pdf RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
13-04-11 08:31 2.66MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
13-02-22 13:51 66.67KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
13-02-22 13:48 175.38KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
13-02-22 13:48 96.57KB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
13-02-22 13:47 2.55MB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
13-02-22 13:46 1.19MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
12-10-23 14:45 68.3KB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
12-10-23 14:43 1.11MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
12-10-23 14:41 2.62MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
12-10-23 14:39 98.44KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
12-10-23 14:38 169.61KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
12-08-27 08:57 83.9KB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
12-08-27 08:55 1.06MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
12-08-27 08:53 2.62MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
12-08-27 08:50 117.77KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
12-08-27 08:48 178.58KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
12-08-27 08:44 173.98KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-07-25 13:22 74.56KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-07-25 13:20 1.04MB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
12-07-25 13:16 2.52MB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-07-25 13:14 99.28KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
12-07-25 13:03 160.49KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
12-05-16 08:33 81.91KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
12-05-16 08:31 70.73KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
12-05-16 08:30 0.99MB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
12-05-16 08:28 2.43MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
12-05-16 08:26 101.49KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
12-05-16 08:24 157.42KB
Kategoria: 2011 [ 32 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
12-04-06 11:05 1.13MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - korekta nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
12-04-06 11:03 111.52KB
format: format_pdf RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
12-04-04 12:46 2.69MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
12-04-04 12:44 186.92KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
12-03-30 12:30 1.14MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku - korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
12-03-30 12:26 110.87KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartały 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
12-03-16 12:50 116.35KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
12-03-16 12:48 1.2MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
12-02-24 08:03 67.48KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
12-02-24 08:02 1.1MB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
12-02-24 07:59 2.64MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
12-02-24 07:56 97.72KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
12-02-24 07:54 170.29KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
11-11-02 15:10 123.76KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
11-11-02 15:04 73.3KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
11-11-02 15:03 1.09MB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
11-11-02 14:53 2.59MB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
11-11-02 14:50 99.8KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
11-11-02 14:48 164.21KB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
11-11-02 14:44 1.05MB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
11-07-22 13:01 162.07KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
11-07-22 12:59 104.42KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
11-07-22 12:57 2.58MB
format: format_pdf RB-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
11-07-22 12:54 1.04MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
11-07-22 12:51 73.91KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
11-07-21 11:18 124.86KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
11-07-21 11:16 2.48MB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
11-04-29 11:02 153.59KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
11-04-29 11:00 104.1KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorząadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
11-04-29 10:59 2.46MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorząadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
11-04-29 10:56 0.97MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
11-04-29 10:54 79.76KB
Kategoria: 2010 [ 28 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
11-04-08 09:30 185.62KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
11-04-08 09:28 122.1KB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
11-04-08 09:24 2.94MB
format: format_pdf RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
11-04-08 09:20 1.13MB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
11-03-16 12:35 164.16KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
11-03-16 12:33 103.18KB
format: format_pdf RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
11-03-16 12:32 2.86MB
format: format_pdf RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
11-03-16 12:28 1.1MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
11-03-16 12:25 72.92KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku - korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
10-11-10 13:21 121.3KB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 - korekta 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
10-10-26 11:16 85.22KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
10-10-26 11:14 141.18KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
10-10-26 11:13 94.37KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
10-10-26 11:10 2.71MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
10-10-26 11:06 0.98MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
10-10-26 11:04 70.56KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
10-08-02 14:47 134.97KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 - Korekta Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
10-08-02 14:45 88.89KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
10-07-22 13:46 136.1KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
10-07-22 13:43 104.2KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
10-07-22 13:29 2.82MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
10-07-22 13:16 1.03MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
10-07-22 13:12 75.21KB
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
10-04-29 09:16 131.87KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
10-04-29 09:14 102.11KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
10-04-29 08:45 2.44MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
10-04-29 08:42 0.9MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
10-04-29 08:40 71.5KB
Kategoria: 2009 [ 23 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
10-02-26 11:42 192.19KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
10-02-26 11:40 96.21KB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
10-02-26 11:33 2.82MB
format: format_pdf RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
10-02-26 11:10 1.07MB
format: format_pdf RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
10-02-26 11:07 80.86KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
09-11-18 14:20 182.53KB
format: format_pdf RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
09-11-18 14:18 95.97KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2099
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
09-11-18 14:16 2.74MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
09-11-18 14:13 1.09MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
09-11-18 14:10 78.42KB
format: format_pdf Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 - Korekta nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
09-10-01 13:41 1.06MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od począatku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
09-10-01 13:38 186.34KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 - Korekta nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
09-10-01 13:35 96.9KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
09-08-07 15:17 180.75KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
09-08-07 15:15 94.93KB
format: format_pdf RB-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
09-08-07 15:14 2.71MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
09-08-07 15:11 0.91MB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
09-08-07 15:09 84.86KB
format: format_pdf Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
09-04-27 11:34 2.6MB
format: format_pdf Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
09-04-27 11:29 0.91MB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
09-04-27 11:23 157.25KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
09-04-27 11:21 100.97KB
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
09-04-27 11:17 92.35KB
Kategoria: 2008 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
09-04-28 11:09 85.57KB
format: format_pdf Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
09-04-28 11:07 1.05MB
format: format_pdf Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
09-04-28 10:57 2.66MB
format: format_pdf Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
09-04-28 10:54 73.09KB
format: format_pdf Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
09-04-28 10:52 116.2KB
format: format_pdf Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
09-04-28 10:49 138.67KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
08-07-28 16:33 2.08MB
format: format_zip Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
08-06-10 00:00 1.97MB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
08-06-10 00:00 874.37KB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
08-06-10 00:00 1.15MB
format: format_pdf Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
08-06-10 00:00 761.33KB

Redakcja strony: Sprawozdania budżetoweRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:17:59
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:08:13
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:08:11
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:08:11
Drukuj Liczba odwiedzin: 7703