Referat Informatyki

Dane adresowe

         Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (I piętro)

 • naczelnik: Kazimiera Gorzawska,
  pok. nr 4,
  (32) 429 59 39
 • kontakt:
  (32) 429 59 22

  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

 • 1) inspirowanie i organizowanie prac związanych z wprowadzeniem informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta:
  - rozbudowa sieci komputerowej,
  - dbałość o utrzymanie sprzętu komputerowego w należytym stanie,
  - wnioskowanie o środki oraz zakup sprzętu komputerowego,
  - zakup nowego oprogramowania dla poszczególnych wydziałów oraz jego wdrożenie,
  - nadzór oraz zakup nowych wersji systemów komputerowych zgodnych z obowiązującymi na bieżąco przepisami oraz wymaganiami,
  - nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych do zakupionych systemów komputerowych oraz ich prawidłową eksploatacją.
 • 2) szkolenie na bieżąco pracowników poszczególnych wydziałów w zakresie obsługi komputerów jak również obsługi poszczególnych systemów informatycznych, jak również programów użytkowych,
 • 3) pomoc przy sporządzaniu sprawozdań dla różnych jednostek organizacyjnych w poszczególnych wydziałach (opracowywanie drobnych programów
  ułatwiających pozyskanie informacji),
 • 4) obsługa programów graficznych (wykonywanie listów gratulacyjnych, zaproszeń, dyplomów itp.),
 • 5) obsługa oraz aktualizacja haseł dostępu do systemów komputerowych,
 • 6) administrowanie oraz nadzór nad prawidłowym działaniem sieci komputerowej,
 • 7) obsługa internetu oraz poczty elektronicznej,
 • 8) nadzorowanie pracy sieci komputerowej oraz systemu komputerowego nw OPS.

 

Pracownik Referatu wskazany przez Burmistrza pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tutejszym Urzędzie, wykonując między innymi następujące czynności:

 • rejestrację zbiorów danych przetwarzanych w urzędzie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych,
 • wyrejestrowanie zbioru danych, którego przetwarzania zaprzestano,
 • dbałość o zabezpieczenie danych osobowych przed osobami niepowołanymi,
 • sporządzanie kopii zapasowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w urzędzie,
 • kontrolowanie oraz nadzór nad pracą poza godzinami pracy urzędu,
 • opiniowanie słuszności udzielenia informacji o danych osobowych w przypadkach spornych,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Redakcja strony: Referat InformatykiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:24:58
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-05-21 15:23:11
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-05-21 15:23:09
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-05-21 15:23:09
Drukuj Liczba odwiedzin: 2114