Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 3”. .

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 3”. .
Ostatnia zmiana: 2019-07-04 12:05:03
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 3”. . Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2019-07-04 12:05:03 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:04:34 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:04:03 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:03:03 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:02:36 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:02:09 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniami opiekunów i kierowców– wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:01:36 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 12:00:39 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 11:59:40 Fuks Bożena Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-04 11:57:58 Fuks Bożena „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 3”. Ogłoszenie zamówienia

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12573381