Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Ostatnia zmiana: 2019-11-13 14:04:19
Redaktor: Fuchs Katarzyna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-11-13 14:04:19 Fuchs Katarzyna Zarządzenie nr 642/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach (obręb Dębieńsko) Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 13:21:01 Pala Łukasz Zarządzenie Nr 641/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 11:47:53 Knopik Joanna Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (drenażu rozsączającego) z obiektu GPZ ,,Leszczyny” dz. nr 4019/157 obręb Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 11:47:53 Knopik Joanna Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (drenażu rozsączającego) z obiektu GPZ ,,Leszczyny” dz. nr 4019/157 obręb Leszczyny Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 11:04:30 Okun Joanna Zarządzenie Nr 626/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 11:02:01 Okun Joanna Zarządzenie Nr 625/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację "Wigilii dla samotnych" w 2019 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 11:00:56 Okun Joanna Zarządzenie Nr 624/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych w Leszczynach, przy ul. Konopnickiej Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 10:55:59 Okun Joanna Zarządzenie Nr 623/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 10:54:59 Okun Joanna Zarządzenie Nr 622/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-11-13 10:45:42 Okun Joanna Zarządzenie Nr 621/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 5897280