Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.5.2019 
Przedmiot zamówienia: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 3”.  
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-07-04 
Termin składania ofert: 2019-07-16 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od1 do 7 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-07-04 11:59
Fuks Bożena
495.66KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-07-04 13:22
Fuks Bożena
753.17KB
Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-07-04 12:01
Fuks Bożena
283.77KB
Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniami opiekunów i kierowców– wzór Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniami opiekunów i kierowców– wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-07-04 12:02
Fuks Bożena
508.92KB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-07-04 12:02
Fuks Bożena
251.92KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  –  wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-07-04 12:03
Fuks Bożena
153.21KB
Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-04 12:04
Fuks Bożena
201.02KB
Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-04 12:04
Fuks Bożena
193.93KB

Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-07-04 12:05
Fuks Bożena
145.42KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-16 12:48
Fuks Bożena
213.5KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-31 12:50
Fuks Bożena
179.49KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-08-12 13:55
Fuks Bożena
556.51KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 251396