Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ostatnia zmiana: 2018-04-17 09:43:48
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2018-04-17 09:43:48 Fuks Bożena Załącznik Nr 8 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:43:21 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 - wzór oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:42:56 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:42:22 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz usług - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:40:12 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 – oświadczenia Wykonawcy – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:39:28 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - xml Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:38:48 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:37:46 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz z załącznikami Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:37:14 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-17 09:36:44 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12591107