Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.7.2018 
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2018-04-17 
Termin składania ofert: 2018-05-29 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
18-04-17 09:35 Fuks Bożena 155.21KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
18-04-17 09:36 Fuks Bożena 629.48KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
18-04-17 09:37 Fuks Bożena 591.44KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz z załącznikami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
18-04-17 09:37 Fuks Bożena 0.95MB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
18-04-17 09:38 Fuks Bożena 94.54KB
format: format_blank Załącznik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
18-04-17 09:39 Fuks Bożena 144.49KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 – oświadczenia Wykonawcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
18-04-17 09:40 Fuks Bożena 263.71KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz usług - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
18-04-17 09:42 Fuks Bożena 196.19KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
18-04-17 09:42 Fuks Bożena 160.38KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 - wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
18-04-17 09:43 Fuks Bożena 237.97KB
format: format_zip Załącznik Nr 8 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
18-04-17 09:43 Fuks Bożena 189.44KB
format: format_pdf Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
18-05-16 11:05 Fuks Bożena 377.89KB
format: format_pdf Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
18-05-16 11:06 Fuks Bożena 259.53KB
format: format_pdf Aktualna treść załącznika Nr 2 do SIWZ – wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-05-16 11:08 Fuks Bożena 273.17KB
format: format_zip Aktualna treść załącznika Nr 7 do SIWZ – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
18-05-16 11:08 Fuks Bożena 238.83KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
18-05-29 13:31 Fuks Bożena 265.6KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
18-07-02 14:40 Fuks Bożena 144.96KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
18-07-23 11:02 Fuks Bożena 110.58KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422148