Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - etap 2

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana_Debiensko_2 [ 20 ]
Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 - etap 2 Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1 - etap 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
17-12-19 15:24
Szombara Aleksandra
4.29MB
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-10-25 12:36
Szombara Aleksandra
307.9KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_RYSUNEK Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
17-10-13 08:53
Szombara Aleksandra
7.55MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_TEKST Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
17-10-13 08:52
Szombara Aleksandra
1.17MB
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko  - etap 2_RYSUNEK Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko " - etap 2_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
17-10-04 15:11
Szombara Aleksandra
3.76MB
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko  - etap 2_TEKST Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko " - etap 2_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-10-04 15:11
Szombara Aleksandra
270.55KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-10-04 15:08
Szombara Aleksandra
3.56MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
17-10-04 15:07
Szombara Aleksandra
1.84MB
Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-10-04 15:06
Szombara Aleksandra
266.56KB
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-09-27 08:32
Szombara Aleksandra
518.7KB
Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 - etap 2 Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1 - etap 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-07-21 13:51
Szombara Aleksandra
4.52MB
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-05-30 12:21
Górecki Wojciech
324.85KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_RYSUNEK Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-05-17 10:42
Szombara Aleksandra
7.55MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_TEKST Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
17-05-17 10:40
Szombara Aleksandra
1.18MB
Projekt zmiany planu_RYSUNEK Projekt zmiany planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
17-05-04 10:45
Szombara Aleksandra
8.34MB
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 - etap 2 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - etap 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-05-04 10:44
Szombara Aleksandra
33.45KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-05-04 10:39
Szombara Aleksandra
3.56MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
17-05-04 10:38
Szombara Aleksandra
1.84MB
Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-05-04 10:34
Szombara Aleksandra
262.96KB
obwieszczenie.pdf obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-04-26 11:09
Górecki Wojciech
485.02KB

Redakcja strony: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - etap 2Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2017-04-26 11:05:04
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2017-04-26 11:07:24
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2017-04-26 11:07:22
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2017-04-26 11:07:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 2121