Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - etap 2

Kategoria: Zmiana_Debiensko_2 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1 - etap 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
17-12-19 15:24 Szombara Aleksandra 4.29MB
format: format_pdf Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-10-25 12:36 Szombara Aleksandra 307.9KB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
17-10-13 08:53 Szombara Aleksandra 7.55MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 851
17-10-13 08:52 Szombara Aleksandra 1.17MB
format: format_jpg Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko " - etap 2_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 838
17-10-04 15:11 Szombara Aleksandra 3.76MB
format: format_pdf Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko " - etap 2_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-10-04 15:11 Szombara Aleksandra 270.55KB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
17-10-04 15:08 Szombara Aleksandra 3.56MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
17-10-04 15:07 Szombara Aleksandra 1.84MB
format: format_pdf Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-10-04 15:06 Szombara Aleksandra 266.56KB
format: format_pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-09-27 08:32 Szombara Aleksandra 518.7KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1 - etap 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-07-21 13:51 Szombara Aleksandra 4.52MB
format: format_pdf Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-05-30 12:21 Górecki Wojciech 324.85KB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
17-05-17 10:42 Szombara Aleksandra 7.55MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_wyciąg etap 2_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
17-05-17 10:40 Szombara Aleksandra 1.18MB
format: format_jpg Projekt zmiany planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
17-05-04 10:45 Szombara Aleksandra 8.34MB
format: format_blank Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - etap 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
17-05-04 10:44 Szombara Aleksandra 33.45KB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
17-05-04 10:39 Szombara Aleksandra 3.56MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 704
17-05-04 10:38 Szombara Aleksandra 1.84MB
format: format_pdf Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-05-04 10:34 Szombara Aleksandra 262.96KB
format: format_pdf obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
17-04-26 11:09 Górecki Wojciech 485.02KB

Redakcja strony: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - etap 2Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2017-04-26 11:05:04
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2017-04-26 11:07:24
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2017-04-26 11:07:22
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2017-04-26 11:07:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 3178